Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRAWIECKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Synthesis of new N-substituted cyclic imides with expected anxiolytic activity. [P.] 21: Derivatives of 1,4-dibromo-dibenzo[e.h]bicyclo-[2.2.2]octane-2,3-dicarboximide.
Autorzy: Kossakowski Jerzy, Krawiecka Mariola, Perliński Mirosław
Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.37-43, il., tab., bibliogr. 19 poz.
Sygnatura GBL: 301,378

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The preparation is described of a number of new-N-substituted derivatives of dibenzo[e.h]bicyclo[2.2.2]octane-2,3-dicarboximide with potential anxiolytic activity.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wpływ podłoża na produkcję śluzu przez szczepy należące do wybranych gatunków grzybów z rodzaju Candida.
  Tytuł angielski: Influence of the medium on the ability to slime production by strains of selected species of Candida.
  Autorzy: Szymankiewicz Maria, Janicka Grażyna, Sieradzka Ewa, Krawiecka Dorota
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.97-100, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Zdolność do produkcji śluzu jest uważana za wskaźnik patogenności grzybów Candidia. Cel pracy: 1. Porównanie częstości wytwarzania śluzu przez szczepy należące do wybranych gatunków grzybów z rodzajów Candida, 2. Ocena wpływu stężenia glukozy w bulionie Sabouradua i tryptozowo-sojowym na ujawnienie tej cechy u grzybów z rodzaju Candida. Materiał i metody: Badaniem objęto 151 szczepów Candida (109 - Candida albicans, 19 - Candida glabrata, 13 - Candida tropicalis i 10 - Candida parapsilosis) izolowanych z różnych materiałów klinicznych pobranych od pacjentów hospitalizowanych w dwóch bydgoskich szpitalach. Identyfikację do gatunmku przeprowadzono przy użyciu systemu VITEK (bioM‚rieux). Wytwarzanie śluzu oceniano według zmodyfikowanej metody Christensena w dwoch podłożach płynnych z różnymi stężeniami glukozy (bulion Sabourauda z 8 proc. glukozą, bulion Saborauda z 16 proc. glujkozą; bulion tryptozowo-sojowy z 8 proc. glukozą, bulion tryptozowo-sojowy z 16 proc. glukozą). Wyniki: Stwierdzono istotne statystycznie różnice w częstości wytwarzania śluzu przez szczepy z gatunku C. tropicalis w porównaniu z pozostałymi badanymi gatunkami: C. glabrata (p 0,00001), C. parapsilosis (p 0,004) oraz C. albicans (p 0,00001). Nie stwierdzono wpływu stężenia glukozy w podłożu Saburauda i bulionie tryptozowo-sojowym na zdolność szczepów z gatunku C. albicans, C. tropicalis i c. parapsilosis do produkcji śluzu. Szczepy z gatunku C. glabrata znamiennie częściej ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Slime appeares to be a significant virulence factor for some strains of Candida. The study aims: The objective of the present study was: 1) comoparison of the frequency of slime production by strains of selected species of Candida, 2) assessment of the influence of various concentrations of glucose in Sabouraud broth and Trypcase-soy broth on the ability of Candida species to slime production. Material and methods: The material consisted of 105 strains of Candida (109 - Candida albicans, 19 - Candida glabrata, 13 - Candida tropicalis and 10 - Candida parapsilosis). The strains were isolated from different clinical materials taken from patients hospitalized in two hospitals in Bydgoszcz isolates were identified by using the VITEK system (bioM‚rieux). Slime production was determined by using a modification of Christensen's method. The ability to slime production was examined in two different media: Sabouraud broth supplemented with glucose (final concentration 8 p.c. and 16 p.c.) and Trypcase-soy broth supplemented with glucose (final concentration 8 and 16 p.c.). Results: There was a statistically significant difference in the slime production between Candida tropicalis and other strains: C. glabrata (p 0,00001), C. parapsilosis (p 0.004) and C. albicans (p 0.00001). There was not found influence of the concentration of glucose in Sabouraud broth and Trypcase-soy broth on the ability to slime production by C. albicans, C. tropicalis and C. ...

  stosując format: