Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRAWCZYK-KULIŚ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: G-CSF administered in time-sequenced setting during remission induction and consolidation therapy of adult acute lymphoblastic leukemia has beneficial influence on early recovery and possibly improves long-term outcome: a randomized multicenter study.
Autorzy: Hołowiecki Jerzy, Giebel Sebastian, Krzemień Sławomira, Krawczyk-Kuliś Małgorzata, Jagoda Krystyna, Kopera Małgorzata, Hołowiecka Beata, Grosicki Sebastian, Hellmann Andrzej, Dmoszyńska Anna, Paluszewska Monika, Robak Tadeusz, Konopka Lech, Maj Stanisław, Wojnar Jerzy, Wojciechowska Maria, Skotnicki Aleksander, Baran Wojciech, Cioch Maria
Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (2) s.315-325, il., tab., bibliogr. 25 poz.
Sygnatura GBL: 312,939

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Sixty-four untreated adult acute lymphoblastic leukemia (ALL) patients were randomized to receive chemotherapy alone, n = 31 or chemotherapy and granulocyte colony stimulating factor (G-CSF), n = 33. During induction patients received G-CSF for 5 days between four weekly Epirubicin + Vcradministrations, starting 36 h after each application and finishing 48 h before the next one with the intention to possibly generate a cell cycle dependent protection of normal hematopoietic progenitors and to stimulate granulopoiesis. The complete remission (CR) rate equaled 94 p.c. in the G-CSF group and 87 p.c in controls. Patients who received G-CSF, if compared to the controls, had shorter granulocytopenia during induction and consolidation, displayed a lower infection rate, completed the induction-consolidation quicker and stayed shorter in hospital during induction, p 0.001 - 0.04. Follow-up at 2 years revealed a rather higher probability of survival (59 vs. 27 p.c., p = 0.04) and a lower relapse rate (32 vs. 60 p.c.) in G-CSF arm than in controls. The beneficial influence of G-CSF administered in time-sequenced fashion on survival needs further confirmation.


  2/2

  Tytuł oryginału: Allotransplantacja szpiku kostnego od ojca [do córki] może być skutecznym zabiegiem ratunkowym w nawrocie ostrej białaczki limfoblastycznej po autotransplantacji.
  Tytuł angielski: Allogenic bone marrow transplantation from father to daughter as an effective, salvage procedure in a patient with acute lymphoblastic leukemia who relapsed after an autograft.
  Autorzy: Helbig Grzegorz, Saduś-Wojciechowska Maria, Krawczyk-Kuliś Małgorzata, Hołowiecki Jerzy
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.249-256, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • transplantologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano 17-letnią pacjentkę z nawrotem ostrej białaczki limfoblastycznej typu pre- pre B. Pomimo zastosowania konsekwentnego leczenia chemioterapeutycznego i uzyskania remisji w czasie niespełna 4 tygodni od rozpoczęcia indukcji, nawrót choroby nastąpił w pierwszym roku od rozpoznania choroby. Po skutecznym leczeniu reindukującym i konsolidującym (CR2) u chorej wykonano autotransplantację szpiku. W 2 lata pożniej nastąpił nawrót białaczki z obecnością 44 proc. komórek limfoblastycznych w badaniu biopsyjnym szpiku. Pacjentka nie miała rodzeństwa, ale okazało się że ojciec jest zgodny w I i II klasie HLA. Po uzyskaniu kolejnej, trzeciej remisji (CR3) wykonano allotransplantację, stosując kondycjonowanie BuCy i przeszczepiając 1,8 x 10**6 komórek CD34 +/kg mc. Początkowo obserwowano prawidłową regenerację układu krwiotwórczego, ale po 10 tygodniach ujawniło się upośledzenie funkcji szpiku, co było powodem wykonania kolejnego przeszczepu - komórek macierzystych z krwi obwodowej ojca (AlloHCT). Obecnie pacejentka w 21 miesiącu po AlloHTC znajduje się w stadium całkowitej remisji, a badanie chimeryzmu wykazuje męski fenotyp dawcy. W dyskusji omówiono wyniki transplantacji szpiku w ostrej białaczce limfoblastycznej w zależności od stadium choroby i czynników ryzyka.

  Streszczenie angielskie: The paper describes a 17-year old female patient with ALL type pre- pre B, who relapsed after an autograft. In less than 4 weeks from the introduction of constant chemotherapy a complete remission was achieved, but a relapse occurred within one year from the diagnosis. After reinduction and consolidation tratament (CR2) an autograft was performed. Two years after the autograft, a relapse with the presence of 44 p.c. of marrow blasts was recofnized. The patient had no siblind donor, but her father was found to be a full match in I and II HLA class. In third complete remission, using conditioning with Busulfan and Cyclophosphamide, an allogenic bone marrow transplantation was performed 1,8 x 10**6 CD34+ cells per kg was transplanted. Initially a correct hematopoeitic recovery was observed, but ten weeks later an impairment of bone marrow function apperaed. The second allograft (AlloHCT was carried out. At present, 21 months after the second allograft, complete remission is observed, and mixed chimerism test reveales male donor phenotype. The results of bone marrow transplantation in acute lynphoblastic leukemia, regarding risk factors and disease status are discussed.

  stosując format: