Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRAWCZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/23

Tytuł oryginału: Leczenie zaparć nawykowych u dzieci.
Tytuł angielski: Treatment of habitual constipation in children.
Autorzy: Jończyk-Potoczna Katarzyna, Krawczyński Marian
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.121-127, bibliogr. 40 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności kompleksowego postępowania leczniczego u dzieci z zaparciami nawykowymi. U każdego z pacjentów przeprowadzono testy psychologiczne oraz objęto opieką pacjentów wraz z opiekunami, zastosowano modyfikację diety oraz dodatkowe ćwiczenia fizyczne. U większości dzieci uzyskano długoterminowa poprawę bez konieczności stosowania leczenia farmakologicznego.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to estimate the effectiveness of treatment of children with habitual constipation. In each patient psychological tests and permanent psychologist's care were ensured, diet was introduced, exercises adapted to patient's age were proposed. In special cases, drugs (laxantives) were introduced.


  2/23

  Tytuł oryginału: Postępowanie diagnostyczne w zaparciach nawykowych u dzieci. Doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Diagnostics of habitual constipation in children.
  Autorzy: Jończyk-Potoczna Katarzyna, Krawczyński Marian
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.129-134, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była charakterystyka kliniczna oraz propozycja postępowania diagnostycznego u dzieci z zaparciami nawykowymi. U każdego z pacjentów oznaczono stężenia Na, K, Ca, glukozy, cholesterolu białek z elektro- i immunoforezą, IgA, IgG AGA, ocenę stężenia chlorków w pocie, badanie ogólne moczu, mikrobiologiczną ocenę próbki stolca w kierunku obecności Lactobacillus acidophilus, ocenę posażu jelitowego przy użyciu znaczników oraz testy psychologiczne. Stwierdzono, że określenie czasu pasażu jest użytecznym i tanim testem przesiewowym, który umożliwia ograniczenie stosowania inwzyjnych badań diagnostycznych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to characterise a group of children with habitual constipation in order to analyse the methods of diagnosis. Each patient underwent basic laboratory tests including: blood count, blood levels of Na, K, Ca, glucose, cholesterol, blood protein level with electrophoresis and counter-electrophoresis, the serum IgA, IgG AGA levels, urinalysis, sweat chlorine level, microbiological estimation of 1 g of stool for the presence of Lactobacillus acidophilus, total colonic transit time with use of markers, and psychological tests.


  3/23

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny i uwarunkowania psychologiczne zaparć nawykowych u dzieci.
  Tytuł angielski: Clinical and psychosocial conditions of habitual constipation in children.
  Autorzy: Jończyk-Potoczna Katarzyna, Krawczyński Marian, Strzyżewska Renata
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.135-143, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była charakterystyka grupy dzieci z zapraciami nawykowymi, analiza uwarunkowań klinicznych i pscyhospołecznych. Do grupy badanej zakwalifikowano 60 dzieci: 26 chłopców i 34 dziewczynki w wieku od 3 do 18 lat, objętych opieką Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej Chorób Metabolicznych oraz poradni gastroenterologicznej Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu, z powodu zaparć nawykowych. Okres obserwacji wynosił 2,5 - 3,5 roku. Potwierdzono rolę uwarunkowań psychospołecznych oraz konieczność współpracy zespołu specjalistów (lekarza, pscyhologa, dietetyka, rehabilitanta) w efektywności terapii.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to characterise a group of 60 children (26 boys and 34 girls) aged 3 to 18 years with habitual constipation, treated at the Gastroenterology and Outpatient Departments of the Institute of Pediatrics between 1995 and 1999. The observation period was 2.5 - 3.5 years during whith the patient's clinical and psychosocial conditions were analyzed. The importance of psychosocial conditions and the necessity of co-operation with dietician, psychiatrist, psychologist and pediatrician in effectivity of therapy were confirmed.


  4/23

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/23

  Tytuł oryginału: Nitrozaminy u dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka.
  Tytuł angielski: Nitrozamines in children with chronic gastritis.
  Autorzy: Krawczyński Marian, Ignyś Iwona, Borucki Maciej
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.217-224, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena stężenia nitrozamin w soku żołądkowycm i moczu u dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka przed i po leczeniu. Badania przeprowadzono w dwóch grupach dzieci: grupę I stanowiło 30 dzieci (11 dziewcząt i 19 chłopców w wieku od 6 do 18 lat) z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i zakażeniem Hp. Grupę II - 30 dzieci (16 dziewcząt i 14 chłopców w wieku od 6 do 18 lat) z bólami brzucha, bez zmian w badaniu gastroskopowym. Rozpoznanie potwierdzono badaniem gastroskopowym, a obecność zakażenia Hp potwierdzono z użyciem testu ureazowego oraz badaniem histologicznym. Stężenie nitrozamin metodą chromatografii gazowej przy zastosowaniu zestawów wzorcowych firmy Merck w soku żołądkowym i moczu u dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka badano przed i po eradykacji zakażenia (ranitydyna, amoksycylina, nitroimidazol), a u dzieci bez zmian patologicznych tylko jednorazowo. W I grupie obejmującej 30 dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka po leczeniu stwierdzono istotny statystycznie wzrost stężenia nitrozamin w soku żołądkowym x = 1,031 mg/l, szczególnie u chłopców w wieku 13 - 18 lat c - 1,499 mg/l w porównaniu z wartościami uzyskanymi przed leczeniem x = 0,074 mg/l, w porównaniu z uzyskanymi u osób z grupy kontrolnej x = 0,063 mg/l oraz u dziewcząt w tym samym wieku x = 0,924 mg/l. Spostrzegano również dziesięciokrotnie wyższe wydalanie nitrozamin w moczu po leczeniu x = 0,602 ml/l w porównaniu z wartościami przed leczeniem i wynikami ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the concentration of nitrozamines in the gastric juice and urine in children with chronic gastritis (CG) before and after treatment. The study was performed in two groups of children: Group I consisted of 30 children (11 girls and 19 oys), aged 6 - 18 with CG and Hp infection. Group II consisted of 30 children (16 girls adn 14 boys) aged 6 - 18 with recurrent abdominal pain and without changes in gastroscopy. The diagnosis was confirmed by gastroscopy and Hp infection by ureasic test and histological examinations. The concentration of nitrozamines was examined before and after eradication treatment (ranitidien, amoxycyline, nitroimidazol) by means of gas chromatography - with the application of Merck pattern sets in gastric juice and urine of children with CG. In children with normal gastroscopic picture, the examination was performed once only. In gorup I of 30 children with CG, after treatment statistically significant increase of nitrozamine concentration in the gastric juice (1.031 mg/l) was found, particularly in boys (1.499 mg/l) in comparison with the values obtained before treatment (0.074 mg/l) and with to the control group (0.063 mg/l), and an age-matched group of girls (0.924 mg/l). Tenfold higher excretion of nitrozamiens in urine after treatment (0.602 mg/l) in comparison with pretreatment values and the results obtained in the control group (0.029 mg/l) was found. After treatment, markedly higher excreation of ...


  6/23

  Tytuł oryginału: 30 lat Instytutu Pediatrii A.M. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1972-2002).
  Tytuł angielski: 30- years anniversary of Institute of Pediatrics of Karol Marcinkowski University of Medical Sciences, Poznań, Poland.
  Autorzy: Krawczyński Marian
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.9-17, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu

  Streszczenie polskie: Przedstawiono działalność Instytutu Pediatrii w latach 1972-2002, zachodzące zmiany w strukturze organizacyjnej, kierownictwie klinik i kierunkach badań naukowych. Dokonano analizy rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej (aktualnie 17 pracowników samodzielnych, 28 adiunktów i wykładowców, 21 asystentów, 10 stypendystów - doktorantów) i stanu kadry SPSK-5 (łącznie 77 lekarzy i 36 innych pracowników z wyższym wykształceniem). Pełną specjalizację z pediatrii posiada 66 lekarzy, inne specjalizacje - 41 lekarzy. W ostatnich 5 latach pracownicy naukowi Instytutu Pediatrii opublikowali ponad 1000 prac w czasopismach krajowych i ponad 200 za granicą (zbliżone liczby dotyczą doniesień konferencyjnych). W klinikach na 249 łóżkach rocznie hospitalizuje się ponad 15 tysięcy dzieci. W przyszpitalnych poradniach specjalistycznych co roku przyjmuje się około 45 tys. dzieci.

  Streszczenie angielskie: Organizing activity, structural chagnes of Institute of Pediatrics and scientific directions of departments in 1972 - 2002 there are presented. Scientific and educational workers (actually 17 professors, 28 tutors and lectors, 21 assistants, 10 doctorants), 77 hospital physicians and 36 with others specialisations ther are working in hospital. In the Institute there are working 66 pedatricians and 41 doctors with others specialisations. In the lst 5 years the scientific workers of Institute were publicated above 1000 articles in domestic medical journals and above 200 abroad (in conference comunications there are notified the similar numbers). On the 249 beds in the pediatric departments was hospitalized ca 15000 children per year and above 45 outpatients.


  7/23

  Tytuł oryginału: Podłoże genetyczne choroby Leśniowskiego-Crohna.
  Tytuł angielski: Genetic background of Crohn's disease.
  Autorzy: Czarny-Ratajczak Malwina, Krawczyński Maciej R., Szczepanik Mariusz, Woźniak Anna, Latos-Bieleńska Anna, Krawczyński Marian
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.33-35, bibliogr. 10 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono aktualne dane dotyczące podłoża genetycznego choroby Leśniowskiego-Crohna i badań genetycznych wykonywanych obecnie u chorych. Identyfikacja mutacji może zostać wykorzystana w opracowaniu nowego algorytmu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w chorobie Leśniowskiego-Crohna.

  Streszczenie angielskie: The actual data regarding genetic background of Crohn's disease and genetic investigations in affected persons are presented. Mutation identification may be used for construction of new diagnostic and therapeutic algorithm in Crohn's disease patients.


  8/23

  Tytuł oryginału: Czynniki etiopatogenetyczne i implikacje terapeutyczne nieswoistych zapaleń jelit.
  Tytuł angielski: Etiopathogenetic factors and therapeutic implications of inflammatory bowel disease.
  Autorzy: Ignyś Iwona, Krawczyński Marian
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.37-42, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono aktualne poglądy dotyczące etiopatogenezy nieswoistych zapaleń jelit i wynikające z nich implikacje terapeutyczne.

  Streszczenie angielskie: Actual opinions of etiopathogenesis of inflammatory bowel diseases and therapeutic implications ther are presented.


  9/23

  Tytuł oryginału: Zaparcie jako wstępny objaw przewlekłych chorób jelita grubego u dzieci.
  Tytuł angielski: Constipation as an initial symptom of chronic colon diseases in children.
  Autorzy: Jończyk-Potoczna Katarzyna, Ignyś Iwona, Krawczyński Marian
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.49-53, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia oddawania stolca stanowią około 10-25 proc. chorób przewodu pokarmowego u dzieci, a zaparcia występują u około 15 proc. populacji dziecięcej. Celem pracy była ocena częstości występowania zmian zapalnych końcowego odcinka jelita grubego u badanych dzieci z zaparciem stolca. Do badań zakwalifikowano 32 dzieci 17 dziewcząt 15 chłopców w wieku od 3 miesięcy do 18 lat objętych opieką Poradni Gastroenterologicznej przy Instytucie Pediatrii w latach 1997-1999, zgłaszających się z wstępnym rozpoznaniem zaparcia stolca. Na podstawie obrazu klinicznego i badań dodatkowych stwierdzono, że przeważającą większość stanowiły dzieci z zaparciem nawykowym 50 p.c. (16 dzieci). U 8 zaparcie występowało na podłożu alegii pokarmowej, u 3 postawiono podejrzenie zespołu jelita drażliwego. 2 najmłodszych chłopców przekazano do leczenia chirurgicznego z rozpoznaniem choroby Hirschsprunga, u rozpoznano chorobę trzewną, a u 1 dziewczynki sklerodermię. Badanie endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego wykazało w 16 przypdkach (50 proc.) zmainy zapalne błony śluzowej jelita grubego. W 8 przypadkach (25 proc.) spostrzegano guzki krwawnicze i/lub szczelinę odbytu. U pozostałych dzieci makroskopowo zmian nie stwierdzono. Wykazano, że u dzieci z przewlekłym zaparciem i obecnością krwi lub śluzu celowe jest wykonanie badania endoskopowego z pobraniem wycinka do badania histologicznego. Normalizacja objawów klinicznych koreluje poprawę makroskopową i histologiczną błony śluzowej ...

  Streszczenie angielskie: Disturbances of defecation constitute about 10-25 proc. of gastreonterological ailments inchildren, and constipation occurs in 15 p.c. of children population. The aim of the study was to evaluate the coexistence and frequency of occurrence of distal colon inflammatory changes in children with constipation. The study group was comprised of 32 children (17 girls and 15 boys), aged 3 months to 18 yeras treated in the Gastreonterological Outpatient Clinic, Institute of Pediatrics from 1997-1999 in whom constipation was initially diagnosed in the majority of cases. On the basis of clinical picture and the performed examinations it was stated that in 50 p.c. (16 children) of cases one diagnosed habitual constipation. Two youngest boys with Hirschprung's disease were referred to the srugical department, in 2 children coeliac disease was found and one girl suffered from sclerodermia. Proctosigmoidoscopic examination showed inflammatory changes of colon mucosa in 16 (50 p.c.) cases. In 8 (25 p.c.) cases hemorrhoids and/or anal fissure were found. No macroscopic changes were found in the remaining children. It was stated that it is purposeful to perform endoscopic examiantion with biopsy in children with chronic constipation and the presence of blood or mucus in stool. Normalization of clinical picture lets obtain both macroscopic and histological imporvement of colon mucosa. Chronic constipations, particularly those with soiling, predispose to inflammatory conditions and need ...


  10/23

  Tytuł oryginału: Choroba zakrzepowo-zatorowa (CH Z-Z) u dzieci z zespołem nerczycowym (ZN): rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie.
  Tytuł angielski: Thrombo-embolic disease (TED) in children with nephrotic syndrome (NS): diagnosis, treatment and prophylaxis.
  Autorzy: Jarmoliński Tomasz, Krawczyński Marian, Maciejewski Janusz
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.69-76, tab. bibliogr. 15 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz ocena skuteczności i bezpieczństwa różnych metod leczenia przeciwzakrzepowego u dzieci z ZN. Badano 20 chorych z CH Z-Z w przebiegu ZN oraz 110 chorych z ZN bez zakrzepicy, wśród których na podstawie badań laoratoryjnch wyodrębniono grupę o podwyższonym ryzyku zakrzepowym, w której zastosowano jedną z dwóch metod profilaktyki - podskórnie heparynę drobnocząsteczkową (LMWH) lub doustnie dipirydamol z kwasem acetylosalcylowym. Obraz kliniczny CH Z-Z było bardzo różnorodny i zależał od umiejscowienia zmian zakrzepowo-zatorowych. Obok typowych objawów zakrzepicy występowało wiele objawów nieswoistych i dlatego podkreślono konieczność uwzględniania tego powikłania w różnicowaniu niejasnych zespołów klinicznych u dzieci z ZN. W rozpoznawaniu CH Z-Z największe znaczenie, poza badaniem klinicznym, miało oznaczanie stężenia AT III w osoczu, którego znaczne obniżenie może wskazywać na rozpoczynający się lub już trwający proces zakrzepowy. W przypadku wystąpienia objawów klinicznych za rozpoznaniem zakrzepicy przemawia również przedłużenie APTT. Chorzy z hipowolemią wewnątrznaczyniową wyrażoną podwyższonym stężeniem mocznika przy prawidłowym stężeniu kreatyniny w surowicy są bardziej narażeni na zmiany zakrzepowe. USG jamy brzusznej i ECHO mają ważne znaczenie pomocnicze. Ze względu na ich rolę w wykrywaniu skrzeplin o umiejscowieniu dającym nietypowe objawy powinny być wykonywane u wszystkich chorych z ZN. ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyse thrombo-embolic complications in children with NS and to determine effectiveness and safety of different anticoagulation therapies. Two groups of patients (pts) with NS hospitalized in Clinic of Children's Diseases, University School of Medical Sciences in Poznań, Poland, were examined: 20 pts with TED and 110 pts with NS without TED who were divided into high thrombotic risk and low thromotic risk according to laboratory tests. In pts with high risk one of two methods of prophylactic treatment was introduced: subcutaneous low molecular weight heparin (LMWH) or oral acetylsalicylic acid + dipirydamol. Clinical presentation of TED was heterogenous and dependend on localization of thrombosis. Beyond typical symptoms and signs of vascular thrombosis many unspecific features appeared. Therefore it was pointed out that TED should be taken into account in differential diagnosis of unclear clinical syndromes in children with NS. The most valuable laboratory examination supporiting clinical diagnosis was determination of antithrombin III (AT III) plasma level, which is markedly reduced in recent or long lasting thrombosis. In the case of clinical suspicio prolongation of APTT may be also helpful in diagnosis. Patients with intravascular fluid depletion reflecting in elevation of plasma urea level with concomitant normal plasma creatinine are more exposed to thrombosis. Ultrasonography adn echocardiography may bring important additional ...


  11/23

  Tytuł oryginału: Objawy oczne w chorobach układowych : objawy i diagnostyka różnicowa
  Autorzy: Kański Jacek J.
  Opracowanie edytorskie: Pecold Krystyna (red.), Czajka Marcin (tł.), Karolczak-Kulesza Małgorzata (tł.), Kocięcki Jarosław (tł.), Krawczyński Maciej (tł.).
  Źródło: - Wrocław, Górnicki Wydaw. Medyczne 2002, [10], 249 s. : il., 29 cm. - Tyt. oryg. Systemic diseases and the Eye. Signs and differential diagnosis
  Seria: Seria Podręczników Kańskiego
  Sygnatura GBL: 802,186

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/23

  Tytuł oryginału: Propedeutyka pediatrii
  Autorzy: Krawczyński Marian
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 437, [1] s. : il., tab., bibliogr. 55 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,276

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/23

  Tytuł oryginału: Zastosowanie badań fiberoskopowych w obiektywizacji wskazań do adenotomii : praca doktorska
  Autorzy: Krawczyński Michał, Gryczyńska Danuta (promot.).; Akademia Medyczna Kilnika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej w Łodzi
  Źródło: 2002, [2], 67 k. : il., tab., bibliogr. 118 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19664

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/23

  Tytuł oryginału: Zaparcia u dzieci.
  Tytuł angielski: Constipation in children.
  Autorzy: Jończyk-Potoczna Katarzyna, Ignyś Iwona, Krawczyński Marian
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.336-340, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia oddawania stolca występują u około 15 proc. populacji dzieci i młodzieży. Stanowią 10-25 proc. chorób przewodu pokarmowego u dzieci. Obok uwarunkowań organicznych (10-20 proc.) do najczęstrzych postaci należą zaparcia nawykowe wynikające z nieprawidłowego żywienia i stylu życia. Istotne znaczenie mają warunki społeczne i czynniki psychologiczne. Ważna rola przypada mikroflorze jelitowej, a szczególnie pałeczkom kwasu mlekowego. Po wykluczeniu przyczyn organicznych jak najszybciej należy rozpocząć leczenie (dieta bogatoresztkowa, bogatobłonnikowa, zwiększona ilość płynów, trening defekacyjny, leczenie farmakologiczne, psychoterapia).


  15/23

  Tytuł oryginału: Higiena i medycyna szkolna w Wielkopolsce w XIX i XX wieku : praca doktorska
  Autorzy: Kałużny Łukasz, Krawczyński M[arian] (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Instytut Pediatrii, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych w Poznaniu
  Źródło: 2002, [3], 161 k. : il., tab., bibliogr. 589 poz., streszcz., maszyn. - Karty luzem w teczce
  Sygnatura GBL: 45/19820

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Wielkopolska


  16/23

  Tytuł oryginału: Porównanie przydatności oznaczania elastazy-1 i chymotrypsyny w stolcu w ocenie funkcji zewnątrzwydzielniczej trzustki u chorych na mukowiscydozę.
  Tytuł angielski: The comparison of fecal elastase-1 and fecal chymotrypsin tests in the assessment of exocrine pancreatic function in cystic fibrosis patients.
  Autorzy: Walkowiak Jarosław, Herzig Karl-Heinz, Strzykała Krystyna, Przysławski Juliusz, Krawczyński Marian
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.351-355, tab., bibliogr. 29 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Oceny zewnątrzwydzielniczej funkcji trzustki (ZFT) u chorych na mukowiscydozę (CF) dodkonać można za pomocą testó bezpośrednich bądź pośrednich. Ze względu na swój mniej inwazyjny charakter, u dzieci preferowane są testy pośrednie. Testy kałowe są nieinwazyjne i cechuja się wysoką czułością i specyficznością. Jednakże brak jest danych porównawczych dotyczących ich przydatności u chorych na CF. Cel pracy: Celem pracy było porównanie czułości i specyficzności oznaczania stężenia elastazy-1 (E1) oraz aktywności chymotrypsyny w stolcu (ChT) w ocenie zewnątrzwydzielniczej funkcji trzustki u chorych na mukowiscydozę (CF) oraz u zdrowych osób. Materiał i metody: Badaniami objęto 123 chorych na CF oraz 105 zdrowych osób. W całej badanej grupie oznaczono stężenia E1 oraz aktywność ChT. U chorych na CF oceniono dobowe wydalenie tłuszczów w stolcu, wydzielając pacjentów wydolncyh (n = 39) i niewydolncyh trzustkowo (n = 84). Następnie dokonano poró nania czułości i specyficzności oznaczania E1 i ChT. Wyniki: Dla punktu odcięcia 6U/g czułość oznaczania ChT i E1 była identyczna, antomiast stwierdzono statystycznie istontnie wyższą specyficzność oznaczania E1 (98,1 proc. vs. 90,5 proc.; p 0,014). Dla punktu odcięcia 3 U/g specyficzność oznaczania ChT i E1 w ocenie ZFT była zbliżona, natomiast czułość była statystycznie istotnie wyższa w przypadku E1 (90,2 proc. vs 81,3 proc.; p 0.006). U wszystkich chorych na CF z ciężką biegunką tłuszczową ( 15 g/d) stwierdzono nieprawidłowe stężenia E1 oraz aktywności ChT poniżej 3 U/g...


  17/23

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczania lipazy po stymulacji sekretyną w diagnostyce łagodnej niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki u chorych na mukowiscydozę.
  Tytuł angielski: The applicability of the measurement of secretin-stimulated lipase levels in pancreatic sufficient cystic fibrosis patients.
  Autorzy: Walkowiak Jarosław, Nousia-Arvanitakis Sanda, Piotrowski Robert, Strzykała Krystyna, Bychowiec Bartosz, Songin Tomasz, Galli-Tsinopoulou Ifigienia, Sands Dorota, Lisowska Aleksandra, Pidonia Assimina, Krawczyński Marian, Milanowski Andrzej, Herzig Karl-Heinz
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.357-361, tab., bibliogr. 32 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Ocena ciężkich postaci niewydolności zewnątrzwydizelniczej trzustki u chorych na mukowiscydozę (CF) nie stanowi problemu klinicznego. Natomiast identyfikacja pacjentów z łagodną niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki nadal pozostaje wyzwaniem. Ze względu na swoją wiarygodność złotym standardem oceny funkcji trzustki pozostaje test sekretynowo-cholecystokininowy. Jednakże powyższy test posiada inwazyjny charakter. Dlatego też wielokrotne przeprowadzanie tego testu u dzieci jest nie do zaakceptowania. Wykazano, że surowicze stężenia enzymów trzustkowych po stymulacji sekretyną różnią się w przypadku chorych z przewlekłym zapaleniem trzustki oraz osób zdrowych. Tym niemniej zastosowanie "surowiczego testu sekretynowego" nie pozwalało na różnicowanie w pojedynczych przypadkach kliniczncyh. Jednakże proces destrukcji trzustki u chorych na CF ma odmienny charakter niż w przewlekłym zapaleniu trzustki. Dlatego też celem powyższej pracy była ocena przydatności oznaczania surowiczych aktywności lipazy po stymulacji sekretyną w różnicowaniu pomiędzy łagodną niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki u chorych na CF a prawidłową funkcją trzustki u osób zdrowych. Materiała i metody: Badaniami objęto 60 chorych na CF, w tym 30 wydolnych trzustkowo oraz 30 niewydolnych trzustkowo. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób zdrowych. U wszystkich badanych dokonano oceny nasilenia biegunki tłuszczowej, stężeń elastazy-1 (E1) w stolcu, podstawowych stężeń surowiczych E1, a także podstawowych i stymulowanych sekretyną aktywność lipazy. Wyniki: Patologiczne stężenia E1 w stolcu stwierdzono u wszystkich chorych na CF niewydolnych trzustkowo oraz u 3 pacjentów wydolnych trzustkowo. U pozostałych 27 wydolnoych trzustkowo chorych oraz u wszystkich zdrowych osób stwierdzono prawidłowe stężenia E1 w stolcu...


  18/23

  Tytuł oryginału: Pojęcie normy auksologicznej (rozwojowej), jej interpretacja i postępowanie w praktyce pediatrycznej i lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Krawczyński Marian
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.7-21, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono trudności interpretacyjne "normy auksologicznej", jej rodzaje i metody oceny oraz konieczność wydzielania pogranicza normy, zwłaszcza dla celów diagnostyczno-klinicznych.


  19/23

  Tytuł oryginału: Pojęcie normy auksologicznej (rozwojowej), jej interpretacja i postępowanie w praktyce pediatrycznej i lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Krawczyński Marian
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (2) s.78, 80-86, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono trudności interpretacyjne "normy auksologicznej", jej rodzaje i metody oceny oraz konieczność wydzielania pogranicza normy, zwłaszcza dla celów diagnostyczno-klinicznych.


  20/23

  Tytuł oryginału: Pojęcie normy auksologicznej (rozwojowej), jej interpretacja i postępowanie w praktyce pediatrycznej i lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Krawczyński Marian
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) s.147-153, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono trudności interpretacyjne "normy auksologicznej", jej rodzaje i metody oceny oraz konieczność wydzielania pogranicza normy, zwłaszcza dla celów diagnostyczno-klinicznych.


  21/23

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Badanie lekarskie kwalifikujące do udziału w zajęciach sportowych - odpowiedzialność pediatry].
  Autorzy: Krawczyński Marian
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (4) s.123-124, bibliogr. 4 poz. - Tł. artyk. z czas. Pediatric Annals 2002; 31 : 18-25
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/23

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Gastroenterologiczna diagnostyka opóźnienia wzrastania].
  Autorzy: Krawczyński Marian
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (6) s.108-109, il., bibliogr. 4 poz. - Oprac. na podst. artyk. z czas. Pediatric Annals 2000; 29 : 558-567
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/23

  Tytuł oryginału: Genetyka kliniczna dla lekarza praktyka.
  Autorzy: Krawczyński Maciej R.
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.111-116, tab., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: