Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRAUSS
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wireless capsule endoscopy - beyond the frontiers of flexible gastrointestinal endoscopy.
Autorzy: Rabenstein Thomas, Krauss Norbert, Hahn Eckhart G., Konturek Peter
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.RA128-RA132, il., bibliogr. 32 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie angielskie: Wireless capsule endoscopy is currently the outstanding technical innovation in diagnostic gastrointestinal endoscopy. Especially for small bowel diseases this new technique offers several potential advantages compared to traditional diagnostic tools. Capsule endoscopy is a painless procedure that can be performed as an ambulatory endoscopic examination. First experimental studies proved the good tolerance of the capsule endoscopy ad the possibility of a complete visual investigation of the small bowel. Clinical studies demonstrated possible fields of application: Obscure chronic or intermittent gastrointestinal blood loss and inflammatory bowel disease. The major risk of the procedure - intestinal obstruction by the capsule - may hinder its use in the diagnosis of polyps or tumors in the small bowel. In the next years it will be exciting to see whether capsule endoscopy will finally reach the clinical significance we expect at the moment. Possibly, the diagnostic algorithm for obscure gastrointestinal bleeding has to be changed in the future due to the abandonment of less effective procedures.


  2/5

  Tytuł oryginału: Significance of the evaluation of the tissue proliferation specific marker (TPS) and the carcinoembryonal antigen (CEA) in patients with ulcerative colitis and adenocarcinoma.
  Autorzy: Krauss Hanna, Ignyś Iwona, Kopczyński Zygmunt, Piątek Jacek
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR48-CR51, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of our research was to evaluate TPS concentration as a marker of proliferataive processes and the levels of CEA in children and adults with ulcerative colitis (UC) and in adults with colerctal adenocarcinoma (AC), to find out if there is any interdependence between TPS and C EA concentrations in these patients and to evaluate the usefulness of TPS as a marker of enoplastic risk in patients with UC. Material/Methods: The study was carried out in 3 groups of patients: Group I consisted of 15 children, ages 10 - 18, treated fro UC; Go;rup II, 22 adults, ages 23 - 40, treated for UC; and Group III, 14 patients, aged 40 - 60, in whom AC was diagnosed. Results: In Group II, the mean TPS concentration was significantly higher than in Group I (p 0.00001). In Group III, adults with AC, the mean TPS concentration was 1074.00 ń 1356.87 U/I. Thus there was a statistically significant difference between TPS concentrations in adults with UC and adults with AC (p 0.00005). THere was no statistically significant difference between CEA levels in children and adult groups with UC. However, a statistically significant difference occurrd between CEA concentrations in children and adults with UC and the group of adults with AC (p 0.00001). Conclusions: It would appear that testing for TPS concentration in patients with UC is helpful in monitoring the proliferative process, wheras in patients with neoplastic processes it serves as a screening examination, enabling early detection of recurrences, full evaluation of neoplastic growth, and evaluation of therapeutic effcectiveness.


  3/5

  Tytuł oryginału: Influence of L-arginine oral supplementation on oxidative stress in patients with intermittent claudication.
  Tytuł polski: Wpływ doustnej suplementacji L-argininy na stres oksydacyjny u chorych z chromaniem przestankowym.
  Autorzy: Micker Maciej, Chęciński Paweł, Jabłecka Anna, Krauss Hanna, Zapalski Stanisław
  Źródło: Acta Angiol. 2002: 8 (4) s.137-141, il., tab., bibliogr. 8 poz. - 10 Spotkanie Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych Karpacz 07-09.06. 2002 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Sugeruje się, że podanie L-argininy osobom z niedoborem NO jest racjonalną metodą zarówno zwiększania wytwarzania NO przez środbłonek, jak i zmniejszania uwalniania wolnych rodników. W ostatnich latach wykazano, że takie postępowanie lecznicze może być skuteczne u chorych z miażdżycowym niedokrwieniem kończyn dolnych. Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu 28-dniowej doustnej suplementacji L-argininy na stężenie NO oraz parametry całkowitego potencjału antyoksydacyjnego osocza u chorych z chromaniem przestankowym. Materiał i metody. Badano 16 chorych w wieku 42-74 lat leczonych w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM w Poznaniu z rozpoznaną miażdżycą tętnic kończyn dolnych w II stopniu wg klasyfikacji Fontaine'a, którzy otrzymywali L-argininę w dawce 3 x 4 g/d. Chorych poddano miesięcznej obserwacji klinicznej w celu określenia tolerancji terapii i wychwycenia ewentualnych działań niepożądanych. W trakcie badania, tzn w 0, 7, 14 i 28 dniu u każdego chorego przeprowadzono pełne badania podmiotowe i przedmiotowe z określeniem dystansu chromania przestankowego i wartości wskaźnika kostka-ramię, a także pobierano krew w celu oznaczenia stężenia tlenku azotu oraz całkowitego potencjału antyoksydacyjnego osocza. Wyniki. Po podaniu L-argininy u wszystkich chorych nastąpiła poprawa kliniczna w postaci wydłużenia dystansu przejścia bezbólowego. Zaobserwowano wzrost stężenia NO i całkowitego potencjału antyoksydacyjnego osocza po 3h, 7, 14 i 28 dniach podawania ...

  Streszczenie angielskie: Background. It is suggested that the administration of L-arginine to patients with NO deficiency is the rational method both of increasing NO production by the endothelium and decreasing the free radical relase. In the last year it was proved that this therapeutic procedure could be successful in patients with atherosclerotic ischaemia of the lower extremities. Aim of the study. The aim of the study was the estimation of the influence of 28-day L-arginine oral supplementation on NO concentration and the parameters of total antioxidant status (TAS) in patients with intermittent claudication. Material and methods. 16 patients (8 female and 8 male) were examined diagnosed with atherosclerosis of the lower extremities in Fontaine's II stage and receiving L-arginine in the dose of 3 x 4 g/day. During the study patients were under accurate clinical observation whose aim was to evaluate drug tolerance and to notice possible adverse effects of L-arginine used in therapy. During the study in 0, after 3h, and on the 7th, 14th, and 28th day, subjective and objective examinations were conducted with evaluation of the intermittent claudication distance. From every patient the blood samples were taken for the determination of NO concentration and TAS. Results. After L-arginine treatment in all patients we observed clinical improvement, such as elongation of intermittent claudication distance. We noticed the increase of NO-concentration and higher TAS after 3h, 7, 14 and 28 days of ...


  4/5

  Tytuł oryginału: Zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Amerykańskiego Kolegium Kardiologów odnośnie do zapobiegania zawałom mięśnia sercowego i zgonom u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego na tle miażdżycy: aktualizacja z roku 2001.
  Autorzy: Smith, jr Sidney C., Blair Steven N., Bonow Robert O., Brass Lawrence M., Cerqueira Manuel D., Dracup Kathleen, Fuster Valentin, Gotto Antonio, Grundy Scott M., Houston Miller Nancy, Jacobs Alice, Jones Daniel, Krauss Ronald M., Mosca Lori, Ockene Ira, Pasternak Richard C., Pearson Thomas, Pfeffer Marc A., Starke Rodman D., Taubert Kathryn A.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (5) s.280, 282, 284-287, tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/5

  Tytuł oryginału: Heparin reduces oxidative stress in the postoperative period.
  Autorzy: Dzieciuchowicz Łukasz, Chęciński Paweł, Krauss Hanna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.CR657-CR660, tab., bibligor. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: The purpose of our study was to investigate the influence of low-dose heparin on peroxide levels and the antioxidant activity of superoxide dysmutase (SOD), catalase (CAT), and glutathione peroxidase in the red blood cells of patients undergoing minor abdominal surgery. Material/Methods: 49 patients scheduled for open cholecystectomy, with a median age of 43, were randomly assigned to either the heparin group (HG) or the placebo group (PG). HG patients received a subcutaneous dose of 100 IU/kg body weight of standard heparin for 6 days, beginning the first day after surgery. On the day prior to surgery and on the 1st, 2nd and 6th postoperative days, blood samples from peripheral veins were collected, and the levels of peroxides, superoxide dysmutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase activity in the hemolysate of red blood cells were determined. The level of malondialdehyde was also measured. Results: Signifciantly lower levels of peroxides, as well as higher antioxidant activity of SOD and CAT, was found in the erythrocytes of HG patients. Heparin adminisitration did not significantly influence the activity of glutathione peroxidase. There were also no differences in the levels of malondialdehyde between HG and PG patients. Conclusions: Low-dose standard heparin administered subcutaneously in patients undergoing minor abdominal surgery shows an antioxidant effect. Furhter studies are required to clarify the mechanism of increased SOD and CAT activity in red blood cells induced by heparin.

  stosując format: