Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRAUSE
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Człowiek i jego układ nerwowy
Autorzy: Krause Mieczysław
Źródło: - Katowice, "Śląsk" Sp. z o.o. Wydaw. Naukowe 2002, 356 s. : il., tab., bibliogr. 645 poz., 24 cm.
Sygnatura GBL: 739,920

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/3

  Tytuł oryginału: Współpraca między lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej a specjalistami w opinii lekarzy rodzinnych i ich pacjentów.
  Tytuł angielski: Cooperation between primary care physicians and specialists in the opinion of family doctors and their patients.
  Autorzy: Staniszewski Andrzej, Krause Grażyna, Staniszewska Jadwiga
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.395-398, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednym z kluczowych zagadnień w praktyce lekarzy rodzinnych jest efektywna współpraca między nimi a specjalistami z innych dziedzin medycyny. Celem pracy była ocena tej współpracy, dokonana przez samych lekarzy rodzinnych oraz ich podopiecznych. Badaniami ankietowymi objęto 85 lekarzy oraz 54 pacjentów. Pytania dotyczyły: częstotliwości korzystania z konsultacji specjalistycznych, dostępu do specjalisty oraz wiarygodności otrzymywanych od niego informacji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że prawie 100 proc. respondentów-lekarzy uważa, że ich podopieczni kierowani są do specjalistów rzadko lub bardzo rzadko. Potwierdziło to jednak tylko 68,5 proc. pacjentów, podczas gdy 15 proc. twierdzi, że byli konsultowani często, a z kolei 11 proc. uważa, iż wcale nie byli kierowani do specjalisty. W opinii lekarzy rodzinnych 58,8 proc. miało łatwy dostęp do specjalisty, podczas gdy 29,4 proc. określiło go jako trudny. Poglądy pacjentów były bardziej optymistyczne: tylko 3,7 proc. (w porównaniu z 17,7 proc. lekarzy) uskarżało się na brak możliwości skorzystania z konsultacji specjalistycznej. Prawie połowa spośród lekarzy (47,1 proc.) oceniła odpowiedzi zwrotne ze strony specjalistów oraz porozumienie z nimi jako dość dobre, jednak takiego samego zdania było tylko 28 proc. pacjentów. W podobnym odsetku (26 proc.) uważali oni, że nigdy nie otrzymali od specjalisty wiarygodnej, pisemnej informacji. Wnioski: współpraca między lekarzami rodzinnymi a specjalistami nie jest oceniana ...

  Streszczenie angielskie: One of the key issues in family doctors' practice is an effective cooperation between family physicians and specialists. Better collaboration communication and continuity in contact between primary care physicians and specialists can improve clinical practice and cost-containment, and result in skills enhacement. AIM: To evaluate the relationship between consulting specialists and family doctors. Material and methods: A questionnaire survey conducted among 85 family physicians and a sample of 54 patients. Respondents were asked about their views on the frequency of specialist consultations, specialists' accessibility, and a reliability of reciprocal information. Results: It should be stressed that according to nearly 100 p.c. of family doctors, their patients were referred to specialists rarely or very rarely. On the contrary, only 68,5 p.c. of patients confirmed this fact, whereas 15 p.c. were referred frequently, but 11 p.c. wer not consulted at all. The accessibility to the specialist was assessed as good by 58.8 p.c. of family doctors, and 29.4 p.c. of them defined it as poor. The patients' view was more optimistic: only 3.7 p.c. (as compared to 17.7 p.c. of doctors) complained about the lack of possibility to be consulted. Feedback and rapport between family doctors and consultant were regarded as fairly good by almost half of family doctors (47.1 p.c.) and only by 28 p.c. of patients. Interstingly, 26 p.c. of responding patients throught that they never got a ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Ilustrowany podręcznik chorób alergicznych
  Autorzy: Grevers Gerhard, R”cken Martin, Behr Jrgen, Bischoff Stephan C., Krause Eike, Riedl-Seifert Roland, Ritter Christoph von, Sturm Cordula, Thomas Peter, Thurau Stephan, Zippel Stefan
  Opracowanie edytorskie: Panaszek Bernard (red. i tł.), Nittner-Marszalska Marita (tł.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban and Partner 2002, IX, [1], 243 s. : il., tab., 21 cm. - Tyt. oryg. Taschenatlas der Allergologie
  Sygnatura GBL: 736,218

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: