Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRASZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: A multicentre randomized/controlled trial of a conventional versus modestly accelerated radiotherapy in the laryngeal cancer: influence of a 1 week shortening overall time.
Autorzy: Hliniak A., Gwiazdowska B., Szutkowski Z., Kraszewska E., Kukolowicz P., Jarząbski A., Sochacka B., Mazurkiewicz M., Paprota K., Oliskiewicz W., Zadrożna O., Milecki P., Kubiak M., Czopkiewicz L., Jagas M., Góźdź S., Wieczorek A., Woytowicz A., Cisowska B., Magdziarz H., Nowakowski S., Kośniewski W., Laskosz I., Serafin A., Gradoń E.
Źródło: Radiother. Oncol. 2002: 62 (1) s.1-10, il., tab., bibliogr. 13 poz.
Sygnatura GBL: 312,846

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background and purpose: To compare in a phase III study the loco-regional control, disease-free survival and overall survival induced by an accelerated regimen (AF) as compared with conventional regimen (CF) and to analyze the early and late post-radiation morbidity in both arms. Materials and methods: Patietns with ó 75, WHO 0-1, suitable for a radical course of radiotherapy T1-T3, NO, MO, stage of glottic and supraglottic laryngeal cancer were randomized to either CF: 66Gy given in 33 fractions over 45 days or AF: 66Gy given in 33 fractions over 38 days (2 fractions every Thrusday). A total of 395 patients were included from 05.1995 to 12.1998. Results. Early toxicity: At the end of radiotherapy patietns treated with AF complained for more severe reactions than patients treated with CF. In 8 weeks after treatment completion patients treated with AF complained only for more severe pain on swallowing (P = 0.027). In 4 months after treatment completion all types of toxicity except for skin teleangiectasia (P = 0.001) were similar in the two groups. Locoregional control: comparison between CF and AF showed no difference in terms of loco-regional control (P = 0.37). Conclusions: The improvement in AF in terms of loco-regional control is estimated to be 3-5 p.c. in comparison with conventional regimen and is not significant. The intensity of reactions after 4 months was similar in both arms, what suggests the possibility of further shortening of the overall time by few days or enhancing the total dose within the limits of acceptable morbidity.


  2/10

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z sympozjum "Statistics of multi-center trials".
  Autorzy: Kraszewska Ewa
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.163-164 - Sympozjum pt. Statystyka w badaniach wieloośrodkowych Londyn 25.01. 2002
  Sygnatura GBL: 313,490

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  3/10

  Tytuł oryginału: Radialna segmentacja jąder limfocytów we krwi obwodowej u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca.
  Tytuł angielski: Radial segmentation of the lymphocytes nuclei in peripheral blood in patients with non-small cell lung cancer.
  Autorzy: Dąbrowska Marta, Domagła-Kulawik Joanna, Kraszewska Izabela, Chazan Ryszarda
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.510-515, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Obserwowane in vitro zjawisko radialnej segmentacji jąder limfocytów (RSL) polega na zmianie struktury jadra komórkowego, wyrażającej się jego segmetacją. Stwierdzono, że dotyczy ono żywych komórek jednojądrzastych (monocytów i limfocytów, zwłaszcza limfocytów CD4) i nie ma związku z podziałem mitotycznym komorki. Limfocyty o jądrze podzielonym na 2, 3, 4 i więcej płatów występują zarówno we krwi obwodowej osób zdrowych, jak i u chorych. Zwiększony odsetek limfocytów o podzielonych jądrach opisano u osób z chorobami układu krwiotwórczego i chorobami autoimmunologicznymi (reumatoidalne zapalenie stawów, sarkoidoza, cukrzyca typu 1). Niższy odsetek limfocytów RSL-dodatnich opisano w chorobach nowotworowych. Celem tej pracy była ocena zjawiska radialnej segmentacji jąder limfocytów (indukowanej cyklosporyną in vitro) u chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Krew obwodową 25 chorych inkubowano z cyklosporyną a odsetek limfocytów z płatowatym jądrem (po izolacji za pomocą Lymhoprepu) oceniano w preparatach barwionych MGG. Różnica występowania zjawiska RSL pomiędzy grupą kontrolną (3,314 proc.) a grupą chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (4,481 proc.) nie była znamienna statystycznie (p = 0,062). Można wprawdzie zauważyć częstsze występowanie zjawiska RSL u chorych z wyższym stopniem zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuca (III i IV), ale nie stwierdzono liniowej korelacji pomiędzy częstością występowania zjawiska RSL a stopniem zaawansowania nowotworu.


  4/10

  Tytuł oryginału: Biostatyka w urologii.
  Autorzy: Kraszewska Ewa, Rabczenko Daniel, Sosnowski Roman
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.82
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/10

  Tytuł oryginału: Biostatyka w urologii.
  Autorzy: Kraszewska Ewa, Rabczenko Daniel
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.81-82, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  6/10

  Tytuł oryginału: Biostatystyka w urologii.
  Autorzy: Kraszewska Ewa, Rabczenko Daniel
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.69-70, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/10

  Tytuł oryginału: Ocena stanu narządu żucia u pacjentów z nie wyrównaną cukrzycą.
  Tytuł angielski: Estimation of masticatory system of patients with uncontrolled diabetes.
  Autorzy: Preferansow Ewa, Kraszewska Katarzyna, Górska Maria, Gołębiewska Maria
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.339-343, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 19 Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 11-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono w grupie 60 pacjentów ze źle wyrównaną cukrzycą (grupa badana, HbA1C 8 proc.) oraz wśród 60 osób ogólnie zdrowych (grupa porównawcza). Oceniono poszczególne składowe układu stomatognatycznego. Główne znaczenie miały wyniki badań stanu uzębienia i przyzębia. Zwrócono także uwagę na higienę jamy ustnej. W grupie badanej stwierdzono większy odsetek zaawansowanych chorób przyzębia, braków w uzębieniu oraz bardzo złą higienę.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out in a group of 60 patients with non-controlled diabetes (test group HbA1 8 p.c.) as compared to a group of 60 healthy people (control group). The elements of the stomatognatic system were assessed in all the patients. The most important were the results of the examination of the teeth, of the periodontium and the evaluation of the oral hygene status. The percentage of patients with the advanced periodontal disease, significant tooth loss and bad oral hygene was bigger in the test group.


  8/10

  Tytuł oryginału: Zespół alienacyjny u mężczyzn uzależnionych od alkoholu.
  Tytuł angielski: Alien syndrome in alcohol dependent men.
  Autorzy: Jakubik Andrzej, Kraszewska Ewa
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (1) s.95-106, tab., bibliogr. 52 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena występowania zespołu alienacyjnego u pacjentów uzależnionych od alkoholu (kryteria ICD-10). Badania przeprowadzono w grupie 30 mężczyzn w wieku 30-45 lat. Wyniki uzyskane w grupie chorych porównano z rezultatami osiągniętymi w dobranej parami grupie kontrolnej złożonej z 30 osób zdrowych. Do pomiaru zmiennych zastosowano Skalę Poczucia Alienacji K. Kmiecik-Baran, Test Przymiotników H. G. Gougha i A. B. Heilbruna oraz Skalę Sensu Życia J. C. Crumbaugha i L. T. Maholicka. Uzyskane wyniki wskazują, że pacjenci z chorobą alkoholową przejawiają istotnie częściej wysoki ogólny poziom poczucia alienacji, anomii, bezsensu, bezradności, samowyobcowania i osamotnienia, natomiast istotnie słabsze poczucie celu i sensu życia, niższą ocenę wartości życia oraz bardzo niską samoocenę. Pacjenci wykazywali także niski stopień przystosowania oraz silną potrzebę wsparcia społecznego. Wyniki naszych badań sugerują, że mężczyzn uzależnionych od alkoholu charakteryzuje tzw. zespół alienacyjny.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was an assessment of alien syndrome in patients with alcoholism. The study was performed on the group of 30 males, 30-45 years of age with the diagnosis of alcohol dependence syndrome, according to the ICE-10 criteria. The results in the group of patients were compared with the results of the same assessment in the paired-matched control group. Variables under study were measured using the Alienation Feeling Scale, the Adjective Check List, and the Purpose in Life Test. Obtained results indicate that men with alcoholism significantly more frequent manifest a high level of alienation feeling, normlessenss, meaninglessness, powerlessness, self-estrangement, loneline, and a low degree of purpose in life, feeling of life sense, worth of life and self-evaluation. Patients were manifested also a low level of personal adjustment and a strong need of social support. Our study suggests that alcohol dependent men are characterized by so-called alien syndrome.


  9/10

  Tytuł oryginału: Biostatystyka w urologii.
  Autorzy: Kraszewska Ewa, Rabczenko Daniel, Sosnowski Roman
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.66-68, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  10/10

  Tytuł oryginału: Biostatystyka w urologii.
  Autorzy: Kraszewska Ewa, Rabczenko Daniel
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.74, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  stosując format: