Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRANAS
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Obrażenia narządów układu moczowego i męskich narządów płciowych w materiale Oddziału Urologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie.
Tytuł angielski: Injuries of male genito-urinary and female urinary system.
Autorzy: Błaszkiewicz Włodzimierz, Kranas Sylwester, Marks Piotr, Skórski Marek
Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.7-11, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,530

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Słowo wstępu. Urazy narządów układu moczowego i męskich narządów płciowych należą do ciężkich obrażeń wielonarządowych wymagających leczenia operacyjnego i współpracy różnych specjalistów. Materiał i metody leczenia. Analizie poddano 42 chorych leczonych w oddziale urologii w latach 1996-2000, w wieku od 12 do 80 lat. Stanowi to 1 proc. wszystkich chorych hospitalizowanych. Urazy nerek rozpoznawano u 13 chorych (32 proc.). Żaden z tych urazów nie wymagał leczenia chirurgicznego. Urazy moczowodów stanowiły 7,1 proc. Były to uszkodzenia jatrogenne wymagające leczenia zabiegowego. Jeden chory z urazem pęcherza moczowego (2,4 proc.) wymagał leczenia operacyjnego. Urazy cewki moczowej stanowiły 14,3 proc. (6 chorych), w tym 3 chorych z urazem przedniego odcinka cewki i 3 chorych z urazami tylnego odcinka cewki moczowej. Chorzy z urazami tylnego odcinka cewki po założeniu cystostomii punkcyjnej kierowani byli do wyspecjalizowanych ośrodków klinicznych celem dalszego leczenia. Chorzy z urazami przedniego odcinka cewki leczeni byli zachowawczo. Urazy zewnętrznych narządów płciowych męskich stanowiły 45 proc. wszystkich urazów (19 chorych), w tym 2 chorych z urazem prącia i 17 z urazem moszny i jąder. U 9 chorych konieczne było leczenie zabiegowe. Orchidektomię wykonano tylko u 2 chorych (11,8 proc.). Wnioski. Prezentowany materiał pozwala na analizę występowania urazów układu moczowo-płciowego leczonych w oddziale urologii oraz sposobów ich zaopatrywania. Wczesne i późne ...

  Streszczenie angielskie: Injuries of male genito-urinary and female urinary system are in most cases serious requiring surgical intervention, long-term treatment and cause early and late complications. They are often a part of general trauma that needs to be treated in cooperation with a few other specialists. Increasing number of injuries suggests preparing special report. We prepared such a report based on a selected group of patients from urologic department at state hospital in Bełchatów, hospitalised from 1996 to 2000. The group comprised 42 patients, aged 12-80 years (1 p.c. of total urologic department hospitalisation) and we still observe larger number of such patients. Renal injuries were diagnosed at 13 pts (31 p.c.), however none of them had to be treated surgically. Ureter injuries (3 cases = 7,1 p.c.) were iatrogenic and had to be operated on. Only one patient with cystic injury (2.4 p.c.) needed to be operated on. We noted 6 cases (14.3 p.c.) with urethra injuries: 3 patients with anterior part trauma (treated pharmacologically without surgery) and 3 patients with posterior part trauma (cystostomy made by inserting cystofix and the patient sent to specialistic centre). Injuries of external male genitals were 45 p.c. (19 patients) of all injuries and consisted of: 2 cases of penis trauma and 17 cases of testis and scrotum trauma, 9 of them had to be treated surgically. Orchidectomy was made in 2 cases (11.8 p.c.). Small number of patients had only initial analysis of ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Współistnienie zaburzeń metabolicznych z kamicą moczową.
  Tytuł angielski: Metabolic disorders coexisting with nephrolithiasis.
  Autorzy: Kranas Sylwester
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.180-184, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kamica moczowa współistnieje z ogólnoustrojowymi zaburzeniami przemiany materii, z zaburzeniami przemian metabolicznych w organizmie, jak również występuje w naturalnym przebiegu choroby metabolicznej, kiedy dochodzi do różnorodnych powikłań w układzie moczowym np. zakażenia. W grupach chorych, gdzie kamica moczowa ma charakter nawracający i miejscowo złośliwy należy wziąć pod uwagę jej metaboliczną etiologię. Diagnostyka etiologii kamicy pochodzenia metabolicznego powinna być diagnozowana w ośrodkach klinicznych mających największe doświadczenie i możliwości, tj. Klinice Endokrynologii i Nefrologii. Urologowi pozostaje rola leczenia kamicy i jej skutków na drodze zabiegów operacyjnych.

  Streszczenie angielskie: Urolithiasis coexists with systemic disturbances of metabolism and it also occurs in the natural course of metabolic disase when it comes to various complications in urinary system, for instance infections. In groups of patients where urolithiasis is of recurrent and locally malignant nature, its metabolic etiology should be taken into account. Etiology of lithiasis of metabolic origin should be diagnosed in clinical centres with the greatest experiences and possibilities, i.e. Department of Endocrinology and Nephrology. It remains for a urologist to treat lithiasis and its consequences by means of surgeries.


  3/3

  Tytuł oryginału: Ocena porównawcza wyników zastosowanych metod leczenia operacyjnego chorych na kamicę moczową. Praca doktorska.
  Autorzy: Kranas Sylwester
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.60-62, il., tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było dokonanie oceny skuteczności leczenia kamicy górnych i dolnych dróg moczowych metodą otwartego zabiegu chirurgicznego i metodami endourologicznymi z użyciem ureterorenoskopu i litotryptora Lithoclast.

  stosując format: