Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRAJEWSKI-SIUDA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Orzecznictwo w chorobach zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Tytuł angielski: Different lists of occupational diseases within European Union countries - is it a problem for legal harmonisation?
Autorzy: Krajewski-Siuda Krzysztof F.
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.757-761, bibliogr. 36 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono problem braku jednolitego wykazu chorób zawodowych, obowiązującego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Harmonizacja prawna w tym obszarze zapobiegłaby trudnościom związanym z rozbieżnościami w orzecznictwie w przypadku migracji zarobkowej między państwami członkowskimi oraz pozwoliłaby gromadzić wiarygodne dane epidemiologiczne dotyczące chorób zawodowych w Unii Europejskiej, co byłoby pomocne w kształtowaniu programów profilaktycznych.

  Streszczenie angielskie: Author describes a need for establishing binding common list of occupational diseases in the European Union. Introducing common European list will enable to collect reliable epidemiological data concerning occupational diseases (what can be useful in designing prophylaxis programmes) and will allow avoiding insurance problems arising from work-connected migration (according to the principle of free movement of workers).


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu palenia tytoniu przez kobietę ciężarną na stężenie lecytyny i sfingomieliny w płynie owodniowym : praca doktorska
  Autorzy: Krajewski-Siuda Krzysztof, Zejda Jan Eugeniusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach
  Źródło: 2002, 93 k. [29] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 131 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20035

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • noworodki

  stosując format: