Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRAJEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Occupational exposure to organic dust associated with municipal waste collection and management.
Autorzy: Krajewski Jan A., Tarkowski Stanisław, Cyprowski Marcin, Szarapińska-Kwaszewska Jadwiga, Dudkiewicz Bożena
Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (3) s.289-301, il., tab., bibliogr. 40 poz.
Sygnatura GBL: 306,313

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • mikrobiologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the occupational exposure of workers employed in the municipal waste collection and management industry. Air samples were collected in the workers' breathing zone; two samples were collected parallely. The assessment concerned exposure to organic dust, endotoxins, bacteria and fungi. The questionnaire data showed that workers found themselves in good or very good health. They also regarded noise, dustiness, odor, physical effort and changeable atmospheric conditions as the most strenuous factors. The highest dust concentrations were observed on the sites of waste collection (mean, 7.7 mg/m3) and composting (mean, 4.6 mg/m3). Samples collected on the composting site contained the largest amount of endotoxins (mean concentration, 76 ng/m3). This was followed by sorting facility (61 ng/m3) and waste collection area (36 ng/m3). Gram-negative rods (primarily intestinal) were found in all samples collected at workposts, which justified the adoption of the air concentrations of endotoxins as a criterion for assessing their hygienic conditions. Taking MAC for total suspended dust (4.0 mg/m3) and the concentration of 10 ng/m3 for endotoxin as the criteria for the exposure evaluation, it must be considered that waste collectors and composting site workers are working in poor hygienic conditions. Workers employed at the most hazardous workposts did not use personal protective equipment (glasses, antirespirators), thus infringing a fundamental condition for limiting health hazards (Directive 2000/54/EC).


  2/21

  Tytuł oryginału: Orzecznictwo w chorobach zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
  Tytuł angielski: Different lists of occupational diseases within European Union countries - is it a problem for legal harmonisation?
  Autorzy: Krajewski-Siuda Krzysztof F.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.757-761, bibliogr. 36 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono problem braku jednolitego wykazu chorób zawodowych, obowiązującego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Harmonizacja prawna w tym obszarze zapobiegłaby trudnościom związanym z rozbieżnościami w orzecznictwie w przypadku migracji zarobkowej między państwami członkowskimi oraz pozwoliłaby gromadzić wiarygodne dane epidemiologiczne dotyczące chorób zawodowych w Unii Europejskiej, co byłoby pomocne w kształtowaniu programów profilaktycznych.

  Streszczenie angielskie: Author describes a need for establishing binding common list of occupational diseases in the European Union. Introducing common European list will enable to collect reliable epidemiological data concerning occupational diseases (what can be useful in designing prophylaxis programmes) and will allow avoiding insurance problems arising from work-connected migration (according to the principle of free movement of workers).


  3/21

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja dawek na tarczycę dla ludności Polski po awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu (weryfikacja badań modelowych).
  Tytuł angielski: Reconstruction of 131I doses to the thyroid for the population of Poland after the Chernobyl accident (verification of model studies).
  Autorzy: Krajewski Paweł
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.13-36, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - Konferencja pt. Wpływ awarii w Czarnobylu na rozwój chorób tarczycy w Polsce, II faza badań Warszawa 24.08. 2001
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ochrona środowiska
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: Przedstawiono metodykę obliczeń oraz wyniki rekonstrukcji dawek radiacyjnych na tarczycę od 131I otrzymanych przez ludność Polski po awarii w Czarnobylu. Zastosowano komputerowy model CLRP (Szybka Ocena Poziomów Stężeń) dla symulacji transportu jodu promieniotwórczego w poszczególnych przedziałach ekosystemu dla człowieka. Opisano metody weryfikacji obliczeń modelowych na bazie wyników pomiarów jodu promieniotwórczego przeprowadzonych po awarii w Czarnobylu. Zbiór danych pomiarowych obejmował: stężenie 131I w powietrzu mierzone w Warszawie (określano również fizykochemiczne formy jodu), stężenie 131I w mleku i produktach żywnościowych mierzone w wielu rejonach Polski oraz aktywności 131I w tarczycy u reprezentatywnych grup polskiej populacji różnych regionów Polski (2200 pomiarów). W związku z decyzją Komisji Rządowej do Spraw Oceny Promieniowania Jądrowego i Działań Profilaktycznych (19.04.1986) o przeprowadzeniu akcji profilaktycznej polegającej na podaniu niemowlętom i dzieciom do lat 16 preparatu jodowego, dokonano oceny redukcji dawek promieniowania na tarczycę od 131I w wyniku zażycia jednorazowej dawki jodu stabilnego. Przeprowadzono zweryfikowaną ocenę dawek (tzw. dawek prognozowanych 1), biorąc pod uwagę niedobór jodu w diecie i stosując metodę rekonstrukcji opadu promieniotwórczego 131I dla obszarów, gdzie nie prowadzono pomiarów 131I w tarczycy i brak było danych odnośnie skażeń innych komponentów środowiska. Wyniki obliczeń wskazywały na możliwość 2,5 ...

  Streszczenie angielskie: The method and results of thyroid dose reconstruction after Chernobyl accident for the population of Poland are presented. The computer model CLRP (Concentration Levels Rapid Predictions) was applied to simulate the transport of radioiodine through agricultural ecosystems to man. Justification of model performance for 131I was done, based on the post-Chernobyl data for Poland. Those data included: air concentration of 131I, measured in Warsaw at entire air sampling stations (physic-chemical forms of iodine were also determined), concentration of 131I in milk over Poland, as well as about 2200 of measurements of 131I content in the thyroid for representative groups of Polish population. Since the Governmental Commission of Assessment of Irradiation and Resources decided on 29.04.1986 to distribute prophylactic doses of stable iodine for instans; children 1-10 years old and teenagers, up to 16 years old over eleven voivodships of Poland, than the reduction of thyroid uptake had to be taken in to account by model calculations and an assessment of efficiency of that protective measure was performed. Theoretical calculations have shown that the effectiveness of a single dose of stable iodine depends on the type of contamination levels during the first few days when is it introduced. The ingestion pathway was the main contribution to the thyroid exposition. The average doses to the thyroid for inhabitants of high, moderate and low contaminated regions in Poland were ...


  4/21

  Tytuł oryginału: Reconstruction of full-thickness cheek after cancer resection using free radial forearm flap.
  Tytuł polski: Zastosowanie wolnego płata promieniowego z przedramienia w rekonstrukcji pełnej grubości policzka po resekcji.
  Autorzy: Witwicki Tadeusz, Towpik Edward, Starościak Stanisław, Krajewski Romuald
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.212-215, il., tab., bibliogr. 26 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Aim. Reconstruction of full-thickness cheek after cancer resection is a major surgical challenge. This study presents results of full-thickness cheek reconstruction using folded free radical forearm flap. Material and methods. Folded free radical forearm flap was used in 10 patients after extensive resection of full-thicknes cheek, usually with additional resection of surrounding tissues (lip, angel of mouth) and with neck or suprahydroid lymph node dissection. Microsurgical venous anastomoses were performed to the external jugular vein, and arterial - to the facial or superior thyroid artery. Resutls. Vascularity of free flaps was good in all cases. although one revision of venous anastomosis was required. The final esthetic and functional result was satisfactory. Conclusion. Folded free radical forearm flap is a valuable alterntive for reconstruction of full-thickness cheeck after cancer resection.


  5/21

  Tytuł oryginału: Zastosowanie siarczanu magnezu w leczeniu przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodków.
  Tytuł angielski: Magnesium sulphate for persistent pulmonary hypertension of the newborn.
  Autorzy: Dąbrowska-Wójciak Iwona, Krajewski Paweł, Piotrowski Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.166-171, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przebieg leczenia siarczanem magnezu 13 noworodków z przetrwałym nadciśnieniem płucnym (PPHN), u których stosowano 30-minutowy wlew nasycający (200 mg kg-1), a następnie ciągły (50 mg kg 1 h-1), pod kontrolą stężenia Mg w surowicy, tak aby utrzymać stężenie 3,5 mmol l-1. Przed podaniem MgSO4 saturacja hemoglobiny wynosiła średnio 82 proc., wskaźnik utlenowania (Ol) 45, a różnica pęcherzykowo-tętnicza prężności tlenu (A-aDO2) 576 mmHg (76,8 kPa). Jedenastu pacjentów zareagowało pozytywnie na leczenie, dwa noworodki bez poprawy utlenowania przekazano do ośrodka dysponującego tlenkiem azotu. Obserwowany u 11 pacjentów wzrost prężności tlenu krwi tętniczej wystąpił średnio po 6 godzinach od podania MgSO4, a kuracja była utrzymywana przez 48 do 72 godzin. czterech z nich wymagało stosowania również innych leków - tolazoliny, prostacykliny, surfaktantu. Obserwowano znaczne uspokojenie noworodków, a także hipotensję - 10 z nich wymagało podaży amin katecholowych. Wszyscy (n = 11), którzy zareagowali pozytywnie na leczenie przeżyli. Średni czas leczenia respiratorem wyniósł 6,7 dnia. Kontrolowane stosowanie siarczanu magnezu w terapii PPHN wydaje się bezpieczną i w większości skuteczną metodą terapeutyczną.

  Streszczenie angielskie: We used magnesium sulphate intrvenously in 13 neonates with persistent pulmonary hypertension (PPHN). All required ventilatory support, their baseline mean Sp02 was 82 p.c., oxygenation index - 45, and A-aDO2 - 576 mmHg (76,8 kPa). The 20 min intravenous bolus infusion of 20 p.c. solution of MgSO4 (200 mg kg-1 h-1), aimed to obtain a magnesium blood concentration of at least 3,5 mmol l-1. In 11 neonates PaO2 increased approximately 6 hours after the initial dose and magnesium infusion was continued for 48 to 72 hours. Four babies received tolazoline, prostacycline and surfacent), 10 required inotropic support. Two patients did not respond to treatment and were transferred to another center for therapy with nitric oxide (one of them survived). Deep sedation was observed in all patients, in two hyperkaliemia was noted. Mean time mechanical ventilation was 6,7 days. All eleven patients who responded to MgSO4 survived with and were discharged from hospital. We conclude that magnesium sulphate may be beneficial in PPHN cases, especially when nitric oxide is not available.


  6/21

  Tytuł oryginału: Organizacja i postępowanie w znieczuleniach do zabiegów w chirurgii ambulatoryjnej u dzieci - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: One-day surgery anaesthesia in pediatric patients - single institution experience.
  Autorzy: Krajewski Paweł, Piotrowski Andrzej, Gawłowska Aleksandra, Niedzielski Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.214-217, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zabiegi w systemie "chirurgii jednego dnia" zmniejszając stres związany z hospitalizacją dziecka, pozwalają jednocześnie na zmniejszenie kosztów leczenia i lepsze wykorzystanie łóżek szpitalnych. W okresie od września 1998 r. do października 2000 r. przeprowadzono w Instytucie Pediatrii w Łodzi 852 znieczulenia do zabiegów w systemie "jednego dnia" u 825 dzieci (561 chłopców i 264 dziewczynki), w wieku od 6 miesięcy do 19 lat (średnio 6,5 roku). Zabiegami najczęściej wykonywanymi w prezentowanej grupie pacjentów były: operacja przepukliny pachwinowej - u 25,2 proc. pacjentów (215/852), odklejenie napletka - u 16,9 proc. (144/852), wycięcie drobnych zmian skórnych i znamion barwnikowych - u 13 proc. dzieci (111/852), oraz orchidopeksja - u 3 (0,3 proc.). Średni czas trwania zabiegu wyniósł 23,4 minuty. Większość dzieci w dobrym stanie opuściła szpital tego samego dnia, i tylko u 77 pacjentów (9 prooc) zaszła konieczność pozostawienia ich na noc po zabiegu w szpitalu. Żadne z dzieci wypisanych do domu, nie wróciło do szpitala z powodu powikłań, nie wystąpiły także żadne poważne komplikacje anestezjologiczne, a szczególnie aspiracja treści pokarmowej, bezdech pooperacyjny, czy pointubacyjny obrzęk krtani (stridor). Pozwala to zarekomendować zarówno zabiegi w trybie jednego dnia, jak i znieczulanie do nich jako bezpieczną i korzystną, zarówno dla pacjenta, jak i szpitala, metodę leczenia.


  7/21

  Tytuł oryginału: Selectivity of oxidative stress targeting in estorgen-induced experimental nephrocarcinogenesis.
  Autorzy: Kobiela Jarek, Krajewski Jacek, Kalińska-Błach Beata, Stefaniak Tomasz
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.51-58, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • chomiki

  Streszczenie angielskie: Specificity of targeting of the oxidative stress towards lipid and protein fractions in a model of estrogen-induced Syrian hamster neprhocarcinogenesis was evaluated. The amount of proteins modified by oxidative stress was significantly elevated as early as one month after the initial implantation of estradiol to the experimental versus the control group, while the stress did not afect lipids. Subcellular localization of the oxidative stress target wass determined by the analysis of protein oxidation in subcellular fractions of kidney cells. The endoplasmic reticulum membranes were the fraction most affected bay the oxidative stress.


  8/21

  Tytuł oryginału: Un cas de r‚cup‚ration partielle de I'audition apr‚s I'ablation d'un neurinome de I'angle pontoc‚r‚belleux.
  Tytuł angielski: Partial hearing recovery after cerebello-pontine angle neurinoma removal.
  Autorzy: Bochenek W., Hatliński G., Kukwa A[ndrzej], Krajewski R.
  Źródło: Rev. Laryngol. Otol. Rhinol. 2002: 123 (3) s.199-201, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,240

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A cause of a 44 year-old women farmer with a total deafness and lack of vestibular function on the left side operated upon the cerebello-pontine cystic neuroma 2.5 x 1.5 cm large via the retromastoidal craniectomy is presented. Despite of the negative audiological tests' results the cochlear nerve flatten on the tumor was cautiously separated. Some time after surgery, she observed "a partial recovery of hearing" in the operated ear confirmed by the tonal (mean 0.5-2 kHz 36 dBHL) vocal SRT 70 dB), BERA and EOAEs tests. The paralysis of the left vestibular function did not recover. In consecutive audiogram a notch at 6 kHz 15 dB deep appeared in the operated ear and one can presume an increased vulnerability of this ear to the noise of the agricultural machines used by then by the patient.


  9/21

  Tytuł oryginału: Zatorowość płucna u dzieci.
  Tytuł angielski: Pulmonary embolism in children.
  Autorzy: Pągowska-Klimek Izabela, Krajewski Wojciech
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (3) s.129-136, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zatorowość płucna u dzieci często pozostaje nierozpoznana. Choroba jest stosunkowo rzadka, a jej objawy kliniczne bardzo niecharakterystyczne. Autorzy podsumowują informacje dotyczące czynników ryzyka i epidemiologii zatorowości płucnej u dzieci oraz współczesne zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.


  10/21

  Tytuł oryginału: Chondrosarcoma of the larynx: a case report and review of the literature.
  Tytuł polski: Chrzęstniakomięsak krtani; opis przypadku i przegląd literatury.
  Autorzy: Jackiewicz Piotr, Kawecki Andrzej, Nasierowska-Guttmejer Anna, Krajewski Romuald
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.312-315, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Chrzęstniakomięsak (chondrosarcoma) jest rzadko występującym nowotworem krtani. Do tej pory w literaturze opiasno około 250 przypadków chrzęstniakomięsaka w tej lokalizacji. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 46-letniego mężczyzny, u którego w oparciu o badanie kliniczne i histiopatologiczne rozpoznano wysokodojrzałego chrzęstniakomięsaka krtani. Przeprowadzono radykalne leczenie operacyjne, polegające na laryngektomii. Badanie mikroskopowe materiału operacyjnego potwierdziło rozpoznanie chrzęstniakomięsaka o budowie mieszanej, złożonej z chrzęstniaka i chrzęstniakomięsaka, rozwijającego się w chrząstce pierścieniowatej. Ocena marginesów chirurgicznych wykazała całkowite wycięcie guza. W oparciu o przegląd literatury uzasadniono konieczność wykonania radykalnej laryngektomii w przypadku zaawansowanego chrzęstniakomięsaka krtani. Omówiono także problem związany z diagnozą guza oraz próbami wykonywania operacji oszczędzających. Takie czynniki jak: rzadkie występowanie choroby, powolny i skryty wzrost guza oraz obraz histopatologiczny przypominający chrzęstniaka utrudniają postawienie właściwego rozpoznania. Operacje oszczędzające, polegające na częściowej laryngektomii, powinny być zawsze brane pod uwagę. Nie ma jednak jeszcze wypracowanych kryteriów, które pozwoliłyby na zastosowanie leczenia, gwarantującego najlepsze rezultaty funkcjonalne i onkologiczne. Kryteria te powinny opierać się na stopniu zaawansowania klinicznego i stopniu dojrzałości histopatologciznej. W celu opracowania optymalnego leczenia konieczne są dalsze badania kliniczne.


  11/21

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu palenia tytoniu przez kobietę ciężarną na stężenie lecytyny i sfingomieliny w płynie owodniowym : praca doktorska
  Autorzy: Krajewski-Siuda Krzysztof, Zejda Jan Eugeniusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach
  Źródło: 2002, 93 k. [29] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 131 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20035

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • noworodki


  12/21

  Tytuł oryginału: Metabolizm kostny u chorych z zespołem uogólnionej reakcji zapalnej (SIRS) : praca doktorska
  Autorzy: Krajewski Jacek Piotr, Małyszko Jolanta (promot.).; Akademia Medyczna Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Białymstoku
  Źródło: 2002, 72 k. : il., tab., bibliogr. 128 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19910

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/21

  Tytuł oryginału: Skuteczność wankomycyny stosowanej dokomorowo w zakażeniu ośrodkowego układu nerwowego wywołanego przez Enterococcus faecalis.
  Tytuł angielski: The efficacy of intraventricularly administered vancomycin in the case of central nervous system infection caused by Enterococcus faecalis.
  Autorzy: Czaban Sławomir L., Łebkowski Wojciech J., Krajewski Jacek P., Borkowski Jacek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.617-625, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono przypadek 40-letniego pacjenta z krwawieniem podpajęczynówkowym, powikłanym pokrwotocznym wodogłowiem i zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu o etiologii bakteryjnej (Enterococcus faecalis wrażliwy jedynie na antybiotyki z grupy glikopeptydów). Stosowanie dożylne wankomycyny i teikoplaniny nie przyniosło poprawy. Wobec pogarszania się stanu pacjenta, w tym rozwoju objawów posocznicy, zastosowano wankomycynę dokomorowo w dawce 20 mg/dobę, utrzymując terapię teikoplaniną stosowaną dożylnie. W drugiej dobie leczenia stwierdzono poprawę stanu pacjenta: stopniowe ustępowanie objawów typowych dla zakażenia ośrodkowego układu nerwowego oraz normalizację parametrów płynu mózgowo-rdzeniowego. Badania bakteriologiczne nie wykazywały dalszego wzrostu bakterii zarówno w płynie mózgowo-rdzeniowym, jak i we krwi. Dokomorowe podawanie wankomcyny w przypadkach zakażeń centralnego układu nerwowego wywołanego przez paciorkowce z rodzaju Enterococcus jest skutecznym sposobem leczenia tak groźnej patologii. Uważamy, że nawet zmieniona przez proces zapalny bariera krew/mózg może być niedostatecznie przepuszczalna dla antybiotyków glikopeptydowych stosowanych w maksymalnych dawkach drogą dożylną. Z opisanego przypadku wynika, że w zakażeniach centralnego układu nerwowego wywołanych florą bakteryjną wrażliwą jedynie na antybiotyki glikopeptydowe, podawanie tych chemioterapeutyków do przestrzeni płynowej centralengo układu nerwowego może być skuteczną alternatywną metodą leczenia, szczególnie u chorych wymagających redukcji dawkowania ogólnego.


  14/21

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia chrząstki stawowej kolana w artroskopowej analizie krwiaka
  Autorzy: Trzaska Tadeusz, Krajewski Maciej, Rapalski Konrad, Ciesielski Tomasz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.142-146, il., bibliogr. 6 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/21

  Tytuł oryginału: Skuteczne zastosowanie rekombinowanego czynnika VII w krwawieniu u dzieci po operacjach kardiochirurgicznych - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Recombinant factor VIIa for bleeding after open-heart surgery in children.
  Autorzy: Pychyńska-Pokorska Magdalena, Krajewski Wojciech, Moll Jacek J., Jarosik Piotr
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.53C-55C, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają skuteczne zastosowanie rekombinowany aktywowanego czynnika VII, NovoSeven, w masywnym krwawieniu po zabiegu kardiochirurgicznym na otwartym sercu u noworodka oraz u 10-letniego chłopca po reoperacji oraz pozaustrojowym wspomaganiu krążenia. U noworodka uzyskano hemostazę podaniem jednej dawki rVIIa. U drugiego dziecka zahamowanie krwawienia obserwowano po podaniu dwóch dawek leku. Nie obserwowano objawów ubocznych po zastosowaniu preparatu.

  Streszczenie angielskie: Two children, in whom postoperative bleeding could not be stopped with standard treatment (FFP, platelet concentration, aprotinin), received recombinant factor VIIa rVIIA). First patient, a 5-day-old infant, underwent Norwood procedure and uncontrollable postoperative bleeding that occurred two hours after surgery had stopped after administration of 100 mcg (32 mcg kg-1) of rVIIA. Second child, an 8-yr-old boy, who underwent Rastelli procedure several years earlier, was operated for pulmonary homograft exchange. Uncontrollable bleeding had occurred after 14-hour partial bypass; he received two doses of rVIIA (totally 60 mcg kg-1) that resulted in complete hemostasis. We conclude that rVIIA allows for rapid hemostasis after cardiac operation and its use in cardiac surgery should be assessed during a multicenter study.


  16/21

  Tytuł oryginału: Przyczyny i skutki kataru.
  Autorzy: Samoliński Bolesław, Gotlib Tomasz, Szczęsnowicz-Dąbrowska Paulina, Krajewski Marek, Rzepkowska Małgorzata
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.37-44
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia czynności nosa prowadzą do złego samopoczucia, dyskomfortu fizycznego i psychicznego, zapalenia zatok przynosowych, zapaleń oskrzeli i astmy.


  17/21

  Tytuł oryginału: Opóźnienia w płatnościach a zarządzanie firmą.
  Autorzy: Krajewski Jacek
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.143-144
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  18/21

  Tytuł oryginału: Lekcje z negocjacji.
  Autorzy: Krajewski Jacek
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.127
  Sygnatura GBL: 313,596

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  19/21

  Tytuł oryginału: Zastosowanie technik chirurgii podstawy czaszki w leczeniu gruczolaków przysadki.
  Tytuł angielski: Skull base surgery techniques in treatment of pituitary adenomas.
  Autorzy: Bonicki Wiesław, Michalik Radosław, Krajewski Romuald, Kukwa Andrzej, Oziębło Artur
  Opracowanie edytorskie: Majchrzak Henryk (koment.).
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1121-1133, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Także zamieszczno odpowiedź autorów na komentarz
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie operacyjne olbrzymich gruczolaków przysadki jest nadal trudnym problemem i pomimo rozwoju techniki dostępu przez zatokę klinową 5-10 proc. chorych wymaga dostępu przez kraniotomię. Techniki chirurgii podstawy czaszki pozwalają ograniczyć uraz związany z zabiegiem operacyjnym i poprawiają dostęp. U 75 chorych operowanych w latach 1998-2001, stanowiących 19 proc. wszystkich chorych (395) z rozpoznaniem gruczolaka przysadki operowanych przez autorów w tym okresie, głównie z dostępu przez nos i zatokę klinową (320 chorych), zastosowano między innymi dostęp przezpodstawny-podczołowy (67 chorych) i/lub thinotoninę boczną (2 chorych). Wskazaniem do wykonania dostępu przezpodstawnego-podczołowego były dużę rozmiary gruczolaka z towarzyszącymi zaburzeniami widzenia oraz rozrost gruczolaka do sąsiednich przestrzeni anatomicznych. W tej grupie chorych makroskopowo całkowite usunięcie guza uzyskano w 88 proc. W pozostałych przypadkach fragmenty guza pozostały w zatokach jamistych. Techniki stosowane w chirirgii podstawy czaszki są bardzo przydatne w leczeniu wybranych chorych z gruczolakami przysadki.

  Streszczenie angielskie: The giant pituitary adenoma surgery remains a real challenge to any neurosurgeon. Despite an extensive development of transsphenoidal techniques, open craniotomy procedures still are required in 5 - 10 p.c. of all cases with pituitary adenoma. The skull base surgery techniques not only albow to minimize the surgery-related trauma of the brain, but also improve the access to the operating field. In the years 1998 - 2001 the authors operated on the totalm of 395 pituitary adenoma patients, mostly using the transsphenoidal approach (320 cases), with skull base surgery techniques applied in 75 acses (i.e. in 19 p.c. of all patients) - in 67 patients the transbasal-subfromatal approach was applied, and in 2 cases - lateral rhinotomy. There were two incidations to the transbasal - subfrontal approach: a large size of the tumour causing visual disturbances, and extension of the adenoma to adherent anatomical spaces. In this group of patients the total removal of the tumor was achieved in 88 p.c. of cases. In the remaining patients remants of the tumor were left in the cavernous sinuses. THe skull base surgery techniques are most usefull in the treatment of selected patients with pituitary adenoma.


  20/21

  Tytuł oryginału: Konferencja w Legnicy.
  Autorzy: Krajewski Jacek
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (12) s.12-14, il., tab. - 1 Konferencja pt. Lekarz rodzinny-pracodawcą Legnica 18-20.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,362

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  21/21

  Tytuł oryginału: CMV infection in persons with atherosclerotic lesions in coronary arteries.
  Autorzy: Siennicka Joanna, Żuk Anna, Krajewski Paweł, Litwińska Bogumiła
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.85-89, il., tab., bibliogr. 19 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of this work was to evaluate the relationship between pathological changes and presence of CMV DNA in atherosclerosis plaques in wall of coronary vessels. The presence of CMV DNA was investigated by nested PCR in atherosclerotic lesions and unchanged site of a vessel taken postmortem from the same person. Also the serum samples were investigated for the presence of anti-CMV-IgG and IgM antibodies by ELISA and CMV DNA by nested PCR. Intensity of atherosclerosis was evaluated by postmortem examination with 5 point scale. Atherosclerotic changes with different intensity were observed in 30 out of 35 examined persons. CMV DNA was found in 30 p.c. of vessels with lesion, but was not in arterial walls of patients without atherosclerosis (grade O). Intensity of atherosclerotic changes was correlated with age and anti-CMV IgG level, but small number of cases with high advanced changes (II-IV grade) did not allowed a more precise analysis.

  stosując format: