Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRAJEWSKA-PATAN
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Antimicrobial effect of Rhodiola rosea L. roots and callus extracts on some strains of Staphylococcus aureus.
Tytuł polski: Wpływ wyciągów z korzeni i kalusa Rhodiola rosea L. na niektóre szczepy Staphylococcus aureus.
Autorzy: Furmanowa M[irosława], Starościak B., Lutomski J., Kozłowski J., Urbańska N[atalia], Krajewska-Patan A., Pietrosiuk A[gnieszka], Szypuła W[ojciech]
Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (1) s.23-31, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 303,599

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wyciągi z korzeni Rhodiola rosea L. zebranych ze środowiska naturalnego (Babia Góra, Karpaty) oraz Ogrodu Roślin Leczniczych Instytutu Roślin i Przetworów Zielarkich w Poznaniu, jak również wyciągi z kalusa in vitro, zmniejszały wzrost trzech szczepów Staphylococcus aureus: ATCC 6538 P, ATCC 25923 i NCTC 4163. Najbardziej wrażliwy był S. aureus NCTC 4163. Wyciągi z korzeni były bardziej aktywne. Powodowały większą strefę zahamowania wzrostu.

  Streszczenie angielskie: Extracts of Rhodiola rosea obtained from intact plant roots harvested from the Medicinal Plants Garden of the Institute of Medicinal Plants in Poznań, from plants growing in the wild (Babia Góra in the Carpathian Mountains) and from callus cultivated in vitro reduced the growth of the three Staphylococcus aureus strains: ATCC 6538 P, ATCC 25923 and NCTC 4163. S. Aureus NCTC 4163 was the most sensitive to their action. The extracts of intact plant roots produced a higher growth inhibition zone than callus extracts.


  2/2

  Tytuł oryginału: The influence of elicitation on the tissue cultures of roseroot (Rhodiola rosea l.).
  Tytuł polski: Wpływ elicytacji na hodowle tkankowe różeńca (Rhodiola rosea l.).
  Autorzy: Krajewska-Patan A., Mścisz A., Kędzia B., Lutomski J.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (2) s.77-81, tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Badano wpływ elicytacji z użyciem wyciągu drożdżowego na występowanie salidrozydu w tkankach kalusowych Rhodiola rosea. Ilościowe oznaczenie zawartości salidrozydu przeprowadzono metodą kolorymetryczną. Dwie serie doświadczeń wykazały, że elicytor spowodował wzrost zawartości salidrozydu odpowiednio z 0,8 do 1,4 proc. oraz z 0,8 do 1,5 proc. Zawartość salidrozydu w elicytowanych tkankach była dwukrotnie wyższa niż w wyciągu z 5-cio letnich kłączy rośliny gruntowej. Dla określenie właściwości adaptogennych wyciągów z R. rosea wykonano dwa typy badań farmakologicznych: określenie aktywności immunostymulującej oraz działanie przeciwstresowe.

  Streszczenie angielskie: In this study the influence of the elicitation with yeast extract on the content of slidroside in the callus tissue of Rhodiola rosea was investigated. The colorimetric method for salidroside determination was used for quantitative analysis of this compound. Two series of experimetns showed that the elicitor increased the salidroside content from 0.8 p.c. to 1.4 p.c. and from 0.8 p.c. to 1.5 p.c. respectively. The salidroside content in the elicited callus was twice as high as in five-year old roots of intact plants. Two types of pharmacological studies were used for the estimation of the adaptogenic activity of R. rosea extracts: determination of immunostimulating activity and determination of antistress effect.

  stosując format: