Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRAJ
Liczba odnalezionych rekordów: 54Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/54

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/54

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z pediatrii : podręcznik dla studentów i lekarzy
  Autorzy: Bober Klaudiusz, Daab Michał, Deja Grażyna, Dobrowolska-Wiciak Barbara, Drzewiecka Barbara, Emich-Widera Ewa, Goc Barbara, Jadamus-Niebrój Danuta, Jamroz Ewa, Januszek-Trzciąkowska Aleksandra, Jarosz-Chobot Przemysława, Kalina-Faska Barbara, Kobielska Lucyna, Koehler Brygida, Koprowska Elżbieta, Kopyta Ilona, Krajewska-Siuda Ewa, Krawczyk Robert, Kowala Bohdan, Kusz Ewa, Mandera Marek, Marszał Elżbieta, Maruniak-Chudek Iwona, Minkina-Pędras Mariola, Moskała Helena, Muchacka-Bianga Małgorzata, Musialik-Świetlińska Ewa, Owsianka-Podleśny Teresa, Paprocka Justyna, Pietruszewski Jerzy, Pilch Jacek, Plutowska-Hoffmann Kalina, Poliszuk-Siedlecka Małgorzata, Sitko-Rudnicka Magdalena, Szwed-Białożyt Barbara, Świetliński Janusz, Świst-Szulik Katarzyna, Wackermann-Ramos Anna, Walencka Zofia, Wilk-Tyl Joanna, Włodarska Danuta, Wojaczyńska-Stanek Katarzyna, Wolicka-Kołacz Iwona, Zdąbłasz Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Koehler Brygida (red.), Marszał Elżbieta (red.), Świetliński Janusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 1 dodr
  Źródło: - Katowice, Śląska Akademia Medyczna 2002, 548 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 740,104

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria


  3/54

  Tytuł oryginału: Kosmetyka : podręcznik do nauki zawodu : podręcznik
  Autorzy: Peters Imke Barbara, Kerkhoff Edith, Kuska Sabine, Schweig Wolfgang, Wulfhorst Britta
  Opracowanie edytorskie: Arct Jacek (oprac.), Pytkowska Katarzyna (oprac.), Krajewska Paula (tł.), Filipiuk-Bartz Zofia (tł.).
  Źródło: - Warszawa, REA 2002, [4], 393 s. : il., tab., 28 cm. - Tyt. oryg. Kosmetik : das Buch zum Beruf
  Sygnatura GBL: 820,115

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia


  4/54

  Tytuł oryginału: Occupational exposure to organic dust associated with municipal waste collection and management.
  Autorzy: Krajewski Jan A., Tarkowski Stanisław, Cyprowski Marcin, Szarapińska-Kwaszewska Jadwiga, Dudkiewicz Bożena
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (3) s.289-301, il., tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • mikrobiologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the occupational exposure of workers employed in the municipal waste collection and management industry. Air samples were collected in the workers' breathing zone; two samples were collected parallely. The assessment concerned exposure to organic dust, endotoxins, bacteria and fungi. The questionnaire data showed that workers found themselves in good or very good health. They also regarded noise, dustiness, odor, physical effort and changeable atmospheric conditions as the most strenuous factors. The highest dust concentrations were observed on the sites of waste collection (mean, 7.7 mg/m3) and composting (mean, 4.6 mg/m3). Samples collected on the composting site contained the largest amount of endotoxins (mean concentration, 76 ng/m3). This was followed by sorting facility (61 ng/m3) and waste collection area (36 ng/m3). Gram-negative rods (primarily intestinal) were found in all samples collected at workposts, which justified the adoption of the air concentrations of endotoxins as a criterion for assessing their hygienic conditions. Taking MAC for total suspended dust (4.0 mg/m3) and the concentration of 10 ng/m3 for endotoxin as the criteria for the exposure evaluation, it must be considered that waste collectors and composting site workers are working in poor hygienic conditions. Workers employed at the most hazardous workposts did not use personal protective equipment (glasses, antirespirators), thus infringing a fundamental condition for limiting health hazards (Directive 2000/54/EC).


  5/54

  Tytuł oryginału: Doskonalenie artykulacji u dzieci przedszkolnych - wybrane zagadnienia.
  Tytuł angielski: Articulation improvement in pre-school children - selected problems.
  Autorzy: Krajna Ewa
  Źródło: Logopedia 2002: 31 s.27-52, tab., bibliogr. s. 50-52, sum.
  Sygnatura GBL: 725,970

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  6/54

  Tytuł oryginału: Orzecznictwo w chorobach zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
  Tytuł angielski: Different lists of occupational diseases within European Union countries - is it a problem for legal harmonisation?
  Autorzy: Krajewski-Siuda Krzysztof F.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.757-761, bibliogr. 36 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono problem braku jednolitego wykazu chorób zawodowych, obowiązującego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Harmonizacja prawna w tym obszarze zapobiegłaby trudnościom związanym z rozbieżnościami w orzecznictwie w przypadku migracji zarobkowej między państwami członkowskimi oraz pozwoliłaby gromadzić wiarygodne dane epidemiologiczne dotyczące chorób zawodowych w Unii Europejskiej, co byłoby pomocne w kształtowaniu programów profilaktycznych.

  Streszczenie angielskie: Author describes a need for establishing binding common list of occupational diseases in the European Union. Introducing common European list will enable to collect reliable epidemiological data concerning occupational diseases (what can be useful in designing prophylaxis programmes) and will allow avoiding insurance problems arising from work-connected migration (according to the principle of free movement of workers).


  7/54

  Tytuł oryginału: Rekonstrukcja dawek na tarczycę dla ludności Polski po awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu (weryfikacja badań modelowych).
  Tytuł angielski: Reconstruction of 131I doses to the thyroid for the population of Poland after the Chernobyl accident (verification of model studies).
  Autorzy: Krajewski Paweł
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.13-36, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - Konferencja pt. Wpływ awarii w Czarnobylu na rozwój chorób tarczycy w Polsce, II faza badań Warszawa 24.08. 2001
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ochrona środowiska
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: Przedstawiono metodykę obliczeń oraz wyniki rekonstrukcji dawek radiacyjnych na tarczycę od 131I otrzymanych przez ludność Polski po awarii w Czarnobylu. Zastosowano komputerowy model CLRP (Szybka Ocena Poziomów Stężeń) dla symulacji transportu jodu promieniotwórczego w poszczególnych przedziałach ekosystemu dla człowieka. Opisano metody weryfikacji obliczeń modelowych na bazie wyników pomiarów jodu promieniotwórczego przeprowadzonych po awarii w Czarnobylu. Zbiór danych pomiarowych obejmował: stężenie 131I w powietrzu mierzone w Warszawie (określano również fizykochemiczne formy jodu), stężenie 131I w mleku i produktach żywnościowych mierzone w wielu rejonach Polski oraz aktywności 131I w tarczycy u reprezentatywnych grup polskiej populacji różnych regionów Polski (2200 pomiarów). W związku z decyzją Komisji Rządowej do Spraw Oceny Promieniowania Jądrowego i Działań Profilaktycznych (19.04.1986) o przeprowadzeniu akcji profilaktycznej polegającej na podaniu niemowlętom i dzieciom do lat 16 preparatu jodowego, dokonano oceny redukcji dawek promieniowania na tarczycę od 131I w wyniku zażycia jednorazowej dawki jodu stabilnego. Przeprowadzono zweryfikowaną ocenę dawek (tzw. dawek prognozowanych 1), biorąc pod uwagę niedobór jodu w diecie i stosując metodę rekonstrukcji opadu promieniotwórczego 131I dla obszarów, gdzie nie prowadzono pomiarów 131I w tarczycy i brak było danych odnośnie skażeń innych komponentów środowiska. Wyniki obliczeń wskazywały na możliwość 2,5 ...

  Streszczenie angielskie: The method and results of thyroid dose reconstruction after Chernobyl accident for the population of Poland are presented. The computer model CLRP (Concentration Levels Rapid Predictions) was applied to simulate the transport of radioiodine through agricultural ecosystems to man. Justification of model performance for 131I was done, based on the post-Chernobyl data for Poland. Those data included: air concentration of 131I, measured in Warsaw at entire air sampling stations (physic-chemical forms of iodine were also determined), concentration of 131I in milk over Poland, as well as about 2200 of measurements of 131I content in the thyroid for representative groups of Polish population. Since the Governmental Commission of Assessment of Irradiation and Resources decided on 29.04.1986 to distribute prophylactic doses of stable iodine for instans; children 1-10 years old and teenagers, up to 16 years old over eleven voivodships of Poland, than the reduction of thyroid uptake had to be taken in to account by model calculations and an assessment of efficiency of that protective measure was performed. Theoretical calculations have shown that the effectiveness of a single dose of stable iodine depends on the type of contamination levels during the first few days when is it introduced. The ingestion pathway was the main contribution to the thyroid exposition. The average doses to the thyroid for inhabitants of high, moderate and low contaminated regions in Poland were ...


  8/54

  Tytuł oryginału: New stereocontrolled synthesis and biological evaluation of 5-(1'-Hydroxyalkyl)-3-methylidenetetrahydro-2-furanones as potential cytotoxic agents.
  Autorzy: Janecki Tomasz, Błaszczyk Edyta, Studzian Kazimierz, Różalski Marek, Krajewska Urszula, Janecka Anna
  Źródło: J. Med. Chem. 2002: 45 (5) s.1142-1145, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 312,133

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: A series of 3-methylidenetetrahydro-2-furanones 7 bearing various hydroxyalkyl substituents in position 5 were synthesized using novel diastereo- and enantioselective methodology. In vitro cytotoxicity data demonstrated that all prepared compounds were active against L-1210 and HL-60 tissue culture cells with 7e being the most potent (IC50 = 6.9 ćM). Also an increase in activity with an increase in lipophilicity of the substituents in the order H , alkyl phenyl was observed.


  9/54

  Tytuł oryginału: Epidemiologia i czynniki ryzyka w jaskrze pierwotnej.
  Autorzy: Krajewska Małgorzata
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.88-89 - Dod. spec. Jaskra s. 77
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/54

  Tytuł oryginału: Nowoczesne badania diagnsotyczne w jaskrze.
  Autorzy: Krajewska Małgorzata
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (1/2) s.99-101, bibliogr. 11 poz. - Dod. spec. Jaskra s. 77
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/54

  Tytuł oryginału: Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi u chorych na nowotwory.
  Tytuł angielski: The yeast-like fungi infections in cancer patients.
  Autorzy: Łukaszuk Cecylia, Krajewska-Kułak Elżbieta, Wojtukiewicz Marek, Sawicki Zbigniew, Krawczuk-Rybak Maryna, Sobolewski Krzysztof, Romanowicz Lech
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (1) s.25-34, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • stomatologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Problem zakażeń grzybiczych u pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi stale narasta i dotyczy nawet 85 proc. tej populacji. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania zakażeń grzybami drożdżopodobnymi w populacji pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi w odniesieniu do grupy osób zdrowych oraz analiza porównawcza wybranych parametrów odporności u osób bez objawów i z objawami kandydozy. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 48 osób leczonych cytostatykami z powodu nowotworów. Grupę porównawczą stanowiło 48 osób zdrowych, niestosujących od przynajmniej 2 miesięcy żadnych leków (miejscowo i ogólnie). Materiał pobierano drogą wymazu z ontocenozy jamy ustnej. W ocenie przeciwciał przeciwko Candida albicans użyto zestawu Platelia Candida Ap, w ocenie krążących antygenów - Platelia Candida Ag. Wyniki: W grupie leczonej cytostatykami z pobranego materiału dodatnie posiewy w kierunku grzybów drożdżopodobnych uzyskano w 58,3 proc., a w grupie porównawczej w 27,1 proc. W obu grupach w hodowli uzyskiwano w większości wzrost szczepów Candida albicans. Szczepy Candida albicans izolowane z materiału pobranego od dorosłych chorych wykazywały ogółem w 44,1 proc. oporność na badane antymikotyki, a szczepy non-Candida albicans w 25 proc. Izolaty Candida albicans wyhodowane od chorych dorosłych nie ywkazywały aktywności 2 enzymów, od dzieci chorych - 8 enzymów, od dorosłych osób zdrowych - 9 enzymów, a od zdrowych dzieci - 15 enzymów. Szczepy non-Candida ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Problem of fungal infections in patients with cancer constantly grows and refers to even 85 p.c. of this population. Aim: Estimation of occurrence frequency of fungal ifnections with yeast-like fungi strains in patietns with cancer illness with reference to comparative groups of healthy persons and the analysis of particular immunological parameters in patients with or without candidasis. Material and methods: 48 patients under chemotherapy due to cancer disorders were studied. Comparative group consisted of 48 healthy persons, using no medicines for at least 2 months (topically and generally). material was received with swab from oral cave (back vaults). Comercial kits Platelia Candida Ap - in the detection antibodies and Platelia Candida Ag., in teh assessment of antigens were used. Results: In group under chemotherapy positive cultures to the yeast-like fungi strains were received from material in 58.3 p.c. and in comparative group in 27.1 p.c. In both groups the highest growth was of Candida albicans. Candida albicans isolated from adult patients were resistant in 44.1 p.c. to antimycotics and non-Candida albicans in 25 p.c. isolates of Candida albicans from adult patients had no enzymatic activity of 2 enzymes, from children patietns 8 enzymes, from healthy adults 9 enzymes, from healthy children 15 enzymes. Isolates of non-Candida strains from healthy adults had no enzymatic activity of 6 enzymes, from children patietns 11 enzymes, from healthy ...


  12/54

  Tytuł oryginału: Pyrrole analogues of chloramphenicol. [P.] 3: Synthesis and antibacterial activity of DL-threo-1-(1-methylsul-fonylpyrrole-3-YL)-2-dichloroacetamidopropane-1,3-diol.
  Autorzy: Krajewska Dorota, Dąbrowska Marta, Jakoniuk Piotr, Różański Andrzej
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (2) s.127-132, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A seven-stage synthesis of a pyrrole analogue of chloramhenicol is described. The compound exhibits a significant antibacterial activity, over the 3 p.c. to 50 p.c. range of the chloramphenicol activity; over the 6 p.c. to 100 p.c. range of the thiamphenicol activity and florfenicol.


  13/54

  Tytuł oryginału: Reconstruction of full-thickness cheek after cancer resection using free radial forearm flap.
  Tytuł polski: Zastosowanie wolnego płata promieniowego z przedramienia w rekonstrukcji pełnej grubości policzka po resekcji.
  Autorzy: Witwicki Tadeusz, Towpik Edward, Starościak Stanisław, Krajewski Romuald
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.212-215, il., tab., bibliogr. 26 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Aim. Reconstruction of full-thickness cheek after cancer resection is a major surgical challenge. This study presents results of full-thickness cheek reconstruction using folded free radical forearm flap. Material and methods. Folded free radical forearm flap was used in 10 patients after extensive resection of full-thicknes cheek, usually with additional resection of surrounding tissues (lip, angel of mouth) and with neck or suprahydroid lymph node dissection. Microsurgical venous anastomoses were performed to the external jugular vein, and arterial - to the facial or superior thyroid artery. Resutls. Vascularity of free flaps was good in all cases. although one revision of venous anastomosis was required. The final esthetic and functional result was satisfactory. Conclusion. Folded free radical forearm flap is a valuable alterntive for reconstruction of full-thickness cheeck after cancer resection.


  14/54

  Tytuł oryginału: Zastosowanie siarczanu magnezu w leczeniu przetrwałego nadciśnienia płucnego u noworodków.
  Tytuł angielski: Magnesium sulphate for persistent pulmonary hypertension of the newborn.
  Autorzy: Dąbrowska-Wójciak Iwona, Krajewski Paweł, Piotrowski Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.166-171, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przebieg leczenia siarczanem magnezu 13 noworodków z przetrwałym nadciśnieniem płucnym (PPHN), u których stosowano 30-minutowy wlew nasycający (200 mg kg-1), a następnie ciągły (50 mg kg 1 h-1), pod kontrolą stężenia Mg w surowicy, tak aby utrzymać stężenie 3,5 mmol l-1. Przed podaniem MgSO4 saturacja hemoglobiny wynosiła średnio 82 proc., wskaźnik utlenowania (Ol) 45, a różnica pęcherzykowo-tętnicza prężności tlenu (A-aDO2) 576 mmHg (76,8 kPa). Jedenastu pacjentów zareagowało pozytywnie na leczenie, dwa noworodki bez poprawy utlenowania przekazano do ośrodka dysponującego tlenkiem azotu. Obserwowany u 11 pacjentów wzrost prężności tlenu krwi tętniczej wystąpił średnio po 6 godzinach od podania MgSO4, a kuracja była utrzymywana przez 48 do 72 godzin. czterech z nich wymagało stosowania również innych leków - tolazoliny, prostacykliny, surfaktantu. Obserwowano znaczne uspokojenie noworodków, a także hipotensję - 10 z nich wymagało podaży amin katecholowych. Wszyscy (n = 11), którzy zareagowali pozytywnie na leczenie przeżyli. Średni czas leczenia respiratorem wyniósł 6,7 dnia. Kontrolowane stosowanie siarczanu magnezu w terapii PPHN wydaje się bezpieczną i w większości skuteczną metodą terapeutyczną.

  Streszczenie angielskie: We used magnesium sulphate intrvenously in 13 neonates with persistent pulmonary hypertension (PPHN). All required ventilatory support, their baseline mean Sp02 was 82 p.c., oxygenation index - 45, and A-aDO2 - 576 mmHg (76,8 kPa). The 20 min intravenous bolus infusion of 20 p.c. solution of MgSO4 (200 mg kg-1 h-1), aimed to obtain a magnesium blood concentration of at least 3,5 mmol l-1. In 11 neonates PaO2 increased approximately 6 hours after the initial dose and magnesium infusion was continued for 48 to 72 hours. Four babies received tolazoline, prostacycline and surfacent), 10 required inotropic support. Two patients did not respond to treatment and were transferred to another center for therapy with nitric oxide (one of them survived). Deep sedation was observed in all patients, in two hyperkaliemia was noted. Mean time mechanical ventilation was 6,7 days. All eleven patients who responded to MgSO4 survived with and were discharged from hospital. We conclude that magnesium sulphate may be beneficial in PPHN cases, especially when nitric oxide is not available.


  15/54

  Tytuł oryginału: Superficialization of the wrist native arteriovenous fistula for effective hemodialysis vascular access construction.
  Autorzy: Weyde Wacław, Krajewska Magdalena, Letachowicz Waldemar, Klinger Marian
  Źródło: Kidney Int. 2002: 61 (3) s.1170-1173, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 312,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. It is commonly known that the best type of vascular access for chronic hemodialysis, defined as the one with the lowest number of complications and longest use, is the primary (Brescia-Cimino) radiocephalic fistula. One reason for the impossibility of its creation is that the vein vessel on the forearm is located too deeply, which is primarily caused by the patients' obesity. Methods. In 24 obese patients the superficialization procedure of the venous part of fistula under the skin was performed. Results. In 23 patients of this group, an easy and uncomplicated fistula puncturing was achieved. One patient had the complication of fistula clotting. Conclusion. Subcutaneous transposition of the arterialized median antebrachial vein is a simple and effective method of an adequate distal native fistula creation in patients with deeply located forearm veins.


  16/54

  Tytuł oryginału: The small world in biophysical systems structural properties of glycolysis and the TCA cycle in Escherichia coli.
  Autorzy: Krajnc Borut, Marhl Marko
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (1) s.129-131, tab., bibliogr. 4 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze 2001 Gozd Martuljek 22-26.09. 2001
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: It has been shown that the central metabolic network of Escherichia coli is of the small-world type. In this paper, we present that the metabolic network of glycolysis and TCA cycle as a part of the E. coli metabolism is also a small-world network. We found that the hubs of the studied network are consistent with those found in the complete metabolic network. The evolutionary meaning of this finding is discussed.


  17/54

  Tytuł oryginału: Indoor air studies of fungi contamination of social welfare homes in Białystok and the surrounding area during summer and autumn.
  Tytuł polski: Badania powietrza domów pomocy społecznej w Białymstoku i okolicy pod względem występowania grzybów w okresie lata i jesieni.
  Autorzy: Krajewsak-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia, Oksiejczuk Elżbieta, Gniadek Agnieszka, Macura Anna B., Lewko Jolanta, Niczyporuk Wiaczesław, Cieślak Wojciech, Wojewodko Agata
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.59-66, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Wstęp: W okresie ostatnich lat liczba zakażeń grzybiczych u pacjentów hospitalizowanych ulegla podwojeniu. Cel badania: Ocena występowania grzybów drożdzopodobnych i pleśni w powietrzu w domu pomocy społecznej w Białymstoku i okolicy. Materiał i metody: Zanieczyszczenie powietrza (przed budynkiem, w korytarzach, salach chorych, pokojach socjalnych, kuchniach, łazienkach, toaletach) oceniano przy użyciu urządzenia SAS SUPER 100 (Pbi International). SAS stosowany był przez NASA oraz na pokładzie amerykańsko-rosyjskiej stacji orbitalnej MIR. Posiada on międzynarodowy, ustalony standard pobierania próbek powietrza. Florę grzybiczą ze ścian, podłóg, łóżek, rąk personelu i ubrań uzyskiwano przy użyciu aplikatora Count-Tact applicator i płytki Count-Tact (BioM‚rieux). Wymazy pobierano ze skóry i przestrzeni międzypalcowych rąk i stóp, paznokci i jamy ustnej. Grzyby hodowano na podłożu Sabourada, a ich identyfikację przeprowadzano przy użyciu standardowych procedur. Wyniki: Badania mikrobiologiczne powietrza oraz ścian wykazały istotne różnice w występowaniu flory grzybiczej w zależności od miejsca izolacji (korytarze, sale chorych, pokoje socjalne, kuchnie, łazienki, toalety itd.) i pory roku (lato, jesień). Znamienny wzrost izolacji grzybów z powietrza i ścian w domach pomocy społecznej stwierdzono jesienią. Podobny wzrost izolacji grzybów wykazano u mieszkanców jesienią. Grzyby drożdżopodobne izolowane od mieszkańców domów pomocy społecznej były wrażliwe na leki ...

  Streszczenie angielskie: Introduktion: Durng the recent years the number of fungal infections in hospital patients has doubled. Aim of study: The contamination of the indoor environment with yeast-like fungi and moduls in social welfare homes in Białystok and the surrounding area was evaluated. Material and methods: The air pollution (in front of the building and in the corridors, patient rooms, study rooms, reaction rooms, kitchens, bathrooms, toilets, ventilation systems) was determined using SAS SUPER 100 (Pbi International). The SAS (surface Air System) was used by NASA and in the joint American-Russian space program on board the MIR orbiting station for portable air sampling. The microbial flora from walls, floors, beds, hands of medical stuft and equipment was assessed using the Count-Tact applicator and the plate Count-Tact (BioM‚rieux). Swabs were taken from the skin of the interdigital spaces of feet and hands, nails and the oral cavity. The fungi from the swabs were cultured on Sabouraud medium. Fungi were identified using standard microbial procedures. Results: Microbiological tests of air and walls revealed significant differences in mycological flora depending on the place of isolation (corridor, rooms, reading room, nurse, room, itchen, dining room, bathroom ect.) and season (summer, autumn). A significant increase in the fungi isolated from the air and walls in the social welfare homes was found, during autumn. An increase in the fungi isolated from residents was found in ...


  18/54

  Tytuł oryginału: Enzymatic biotypes of the yeast-like fungi strains and their susceptibilities to antimycotics isolated from ontocenosis of the urogenital system.
  Tytuł polski: Biotypy enzymatyczne a lekowrażliwość szczepów grzybów drożdżopodobnych izolowanych z ontocenozy narządów moczowo-płciowych.
  Autorzy: Krajewska-Kułak Elżbieta, Łukaszuk Cecylia, Niczyporuk Wiaczesław, Trybuła Jadwiga, Szczurzewski Maciej
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.67-74, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel: Określenie biotypów enzymatycznych szczepów Candida albicans wyhodowanych z ontocenozy narządów moczowo-płciowych oraz wykazanie ewentualnej zależności pomiedzy biotypem a lekowrażliwością. Materiał i metody: Badaniem objęto szczepy Candida albicans izolowane z materiału pobranego od pacjentów z kandydoz - 132 szczepów wyhodowanych z ontocenozy cewki moczowej oraz 160 szczepów z ontocenozy pochwy. Aktywnlość enzymatyczną oceniano przy użyciu testu API ZYM firmy bioM‚rieux. Lekowrażliwość oznaczano za pomocą testu FUNGITEST (Bio-Rad). Biotypowanie szczepów przeprowadzono według klasyfikacji Williamsona oraz Kurnatowskiej i Kurnatowskiego. Wyniki: Szczepy izolowane z ontocenozy cewki moczowej cechowała najwyższa aktywność arylamidazy leucynowej, arylamidazy, N-acetylo-á-glukozy-loamidazy, zaś izolowane z pochwy - arylamidazy leucynowej. esterazy oraz lipazy esterazowej. Szczepy Candida albicans hodowane z cewki w największym odsetku wykazywały cechu biotypu A (59,1 proc.), z pochwy - biotypu F (35 proc.). Izolaty z cewki moczowej były najbardziej wrażliwe na 5-fluorocytozynę, a oporne głównie na itrakonazol. Największą oporność na badane leki przeciwgrzybicze wykazywały szczepy o cechach biotypów I i G. Szczepy z pochwy cechowała największa wrażliwość na amfoterycynę B, a oporność głównie na ketokanazol i mikonazol. Największą oporność na badane leki przeciwgrzybicze miały szczepy o cechach biotypów E i F. Wnioski: Najwięcej izolatów Candida albicans wyhodowanych ...

  Streszczenie angielskie: Aim: Determination of the enzymatic biotypes of Candida albicans isolated from ontocenosis of the urogenital system and assessment of possible correlations between biotypes and their susceptibilities. Material and methods: 132 Candida albicans strains isolated from patients with candidiasis of the urethra and 160 from the vagina were evaluated. The enzymatic activity of the Candida albicans strains was determined by using the API-ZYM test M‚rieux and their susceptibility using the FUNGI-TEST Bio-Rad. Biotyping of all strains was done according to Williamson's, and Kurnatowska and Kurnatowski's classification. Results: The isolates from the urethra had the highest enzymatic activity of leucine and N-acetyl-á-glucosaminidase from the vagina - leucine arylamidase, esterase and esterase lipase. The enzymatic biotypes of Candida albicans from the urethra had the highest pecentage of biotype A 59.1 p.c. and from vagina biotype F - 35 p.c. The isolates from the urethra had the highest susceptibility to 5-fluorocytosine, the lowest to itraconazole. Strains of biotype I and G had the highest resistance to the antimyocotocs tested. The isolates from the vagina were sensitive to amphotericin B but less sensitive to ketoconazole and miconazole. Biotype E and F had the highest resistance to the drugs tested. In conclusions: Most of the isolayes of candida albicans from the urethra and vagina bekonged to biotypes of Williamson's classification. The isolates from the urethra ...


  19/54

  Tytuł oryginału: Expression of TGF-á type I and II receptors in normal cancerous human endometrium.
  Autorzy: Piestrzeniewicz-Ulanska Dagmara, Brys Magdalena, Semczuk Andrzej, Jakowicki Jerzy A., Krajewska Wanda M.
  Źródło: Cancer Lett. 2002: 186 (2) s.231-239, il., tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 306,023

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Transforming growth factor-á (TGF-á) belongs to a superfamily of structurally related polypeptides involved in various biological processes, including cell growth, proliferation and differentiation, angiogenesis, apoptosis, and extracellular matrix remodeling. We tried to define the different expression patterns of the TGF-á receptors by investigating the female reproductive organs during the menstrual cycle and endometrial tumorigenesis, because their role in these processes is still unclear. In this study, we examined the expression of the TGF-á type I and type II receptors in normal (n = 13) and carcinomatous (n = 42) endometrial tissue specimens using reverse transcriptase polymerase chain reaction and immunological (Western blot and enzyme linked immunosorbent assay) methods. Two uncommon female genital tract tumors, rhabdomyosarcoma of the uterine cervix and uterine carcinosarcoma, were also included. There were no significant differences between normal and cancerous endometrial tissues regarding the TGF-á receptors mRNA levels. However, we observed a markedly low TGF-á type I receptor protein level (P 0.028; Mann-Whitney-U test), while the malignant endometrium showed a significantly higher TGF-á type II receptor protein level (P 0.007; Mann-Whitney-U test) than the normal endometrium. Moreover, significantly elevated TGF-á receptor type II protein level was noted when depth of myometrial invasion of endometrial carcinomas was considered (P 0.05; Mann-Whitney-U test). In contrast to uterine carcinosarcoma, in which no detectable mRNA for TGF-á type II...


  20/54

  Tytuł oryginału: Organizacja i postępowanie w znieczuleniach do zabiegów w chirurgii ambulatoryjnej u dzieci - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: One-day surgery anaesthesia in pediatric patients - single institution experience.
  Autorzy: Krajewski Paweł, Piotrowski Andrzej, Gawłowska Aleksandra, Niedzielski Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.214-217, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zabiegi w systemie "chirurgii jednego dnia" zmniejszając stres związany z hospitalizacją dziecka, pozwalają jednocześnie na zmniejszenie kosztów leczenia i lepsze wykorzystanie łóżek szpitalnych. W okresie od września 1998 r. do października 2000 r. przeprowadzono w Instytucie Pediatrii w Łodzi 852 znieczulenia do zabiegów w systemie "jednego dnia" u 825 dzieci (561 chłopców i 264 dziewczynki), w wieku od 6 miesięcy do 19 lat (średnio 6,5 roku). Zabiegami najczęściej wykonywanymi w prezentowanej grupie pacjentów były: operacja przepukliny pachwinowej - u 25,2 proc. pacjentów (215/852), odklejenie napletka - u 16,9 proc. (144/852), wycięcie drobnych zmian skórnych i znamion barwnikowych - u 13 proc. dzieci (111/852), oraz orchidopeksja - u 3 (0,3 proc.). Średni czas trwania zabiegu wyniósł 23,4 minuty. Większość dzieci w dobrym stanie opuściła szpital tego samego dnia, i tylko u 77 pacjentów (9 prooc) zaszła konieczność pozostawienia ich na noc po zabiegu w szpitalu. Żadne z dzieci wypisanych do domu, nie wróciło do szpitala z powodu powikłań, nie wystąpiły także żadne poważne komplikacje anestezjologiczne, a szczególnie aspiracja treści pokarmowej, bezdech pooperacyjny, czy pointubacyjny obrzęk krtani (stridor). Pozwala to zarekomendować zarówno zabiegi w trybie jednego dnia, jak i znieczulanie do nich jako bezpieczną i korzystną, zarówno dla pacjenta, jak i szpitala, metodę leczenia.


  21/54

  Tytuł oryginału: Selectivity of oxidative stress targeting in estorgen-induced experimental nephrocarcinogenesis.
  Autorzy: Kobiela Jarek, Krajewski Jacek, Kalińska-Błach Beata, Stefaniak Tomasz
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.51-58, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • chomiki

  Streszczenie angielskie: Specificity of targeting of the oxidative stress towards lipid and protein fractions in a model of estrogen-induced Syrian hamster neprhocarcinogenesis was evaluated. The amount of proteins modified by oxidative stress was significantly elevated as early as one month after the initial implantation of estradiol to the experimental versus the control group, while the stress did not afect lipids. Subcellular localization of the oxidative stress target wass determined by the analysis of protein oxidation in subcellular fractions of kidney cells. The endoplasmic reticulum membranes were the fraction most affected bay the oxidative stress.


  22/54

  Tytuł oryginału: Antimicrobial effect of Rhodiola rosea L. roots and callus extracts on some strains of Staphylococcus aureus.
  Tytuł polski: Wpływ wyciągów z korzeni i kalusa Rhodiola rosea L. na niektóre szczepy Staphylococcus aureus.
  Autorzy: Furmanowa M[irosława], Starościak B., Lutomski J., Kozłowski J., Urbańska N[atalia], Krajewska-Patan A., Pietrosiuk A[gnieszka], Szypuła W[ojciech]
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (1) s.23-31, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wyciągi z korzeni Rhodiola rosea L. zebranych ze środowiska naturalnego (Babia Góra, Karpaty) oraz Ogrodu Roślin Leczniczych Instytutu Roślin i Przetworów Zielarkich w Poznaniu, jak również wyciągi z kalusa in vitro, zmniejszały wzrost trzech szczepów Staphylococcus aureus: ATCC 6538 P, ATCC 25923 i NCTC 4163. Najbardziej wrażliwy był S. aureus NCTC 4163. Wyciągi z korzeni były bardziej aktywne. Powodowały większą strefę zahamowania wzrostu.

  Streszczenie angielskie: Extracts of Rhodiola rosea obtained from intact plant roots harvested from the Medicinal Plants Garden of the Institute of Medicinal Plants in Poznań, from plants growing in the wild (Babia Góra in the Carpathian Mountains) and from callus cultivated in vitro reduced the growth of the three Staphylococcus aureus strains: ATCC 6538 P, ATCC 25923 and NCTC 4163. S. Aureus NCTC 4163 was the most sensitive to their action. The extracts of intact plant roots produced a higher growth inhibition zone than callus extracts.


  23/54

  Tytuł oryginału: Rytm "bez załamków P" u 80-letniej pacjentki z hiperkaliemią.
  Tytuł angielski: " No P wave" rhythm in a 80-year-old women with hyperkalemia.
  Autorzy: Gworys Przemysław, Krajewska Ewa, Żebrowski Andrzej, Kopcik Danuta
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (1) s.41-46, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek 80-letniej kobiety z zaawansowaną hiperkaliemią w przebiegu ostrej niewydolności nerek. W zapisie EKG stwierdzono rytm bez załamków P oraz inne cechy hiperkaliemii. Wykonano hemodializę w trybie pilnym, co doprowadziło do ustąpienia zmian w EKG oraz do powrotu diurezy. Celem pracy jest próba wytłumaczenia na powyższym przykładzie odpowiedzialnego za powstanie "rytmu bez załamków P" w przebiegu hiperkaliemii.

  Streszczenie angielskie: A case of 80-year-old women with advanced hyperkalemia in the course of acute renal failure is presented. The ECG revealed a rhythm without P waves and other features of hyperkalemia. Urgent hemodialysis was performed - the ECG changes disappeared and diuresis came back. Potential reasons of "the rhythm without P waves" during hyperkalemia are discussed.


  24/54

  Tytuł oryginału: Abnormal nerve conduction velocity as a marker of immaturity in childhood muscle spinal atrophy.
  Autorzy: Krajewska Grażyna, Hausmanowa-Petrusewicz Irena
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (2) s.67-74, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Motor conduction velocity (CV) was tested in 117 infants and children with proximal spinal muscular atrophy (SMA), aged 1-53 months, and in 99 age-adjusted healthy controls. The children were classified into SMA forms 1 and 2 according to SMA International Consortium Criteria. In all children CV was tested in four nerves and the following parameters were taken into account: distal latency, conduction velocity, amplitude of muscle response. The electromyography of muscles revealed neurogenic changes. In all cases of severe form 1 motor CV was markedly slowed, with significantly prolonged distal latency adn reduced amplitude of M response. In surviving children CV, although increasing with age, was always below the values of normal age-adjusted children. The slowing was particularly pronounced in the femoral nerve. In SMA2 children the values of all tested parameters wre closer to the values of age-adjusted healthy children, nevertheless they were always below the edge of normal values, also the rate of maturation was much slower than in normal children. Sensory CV was normal children. Sensory CV was normal in all tested groups. The findings are suggestive of delayed nerve maturation in childhood SMA.


  25/54

  Tytuł oryginału: Un cas de r‚cup‚ration partielle de I'audition apr‚s I'ablation d'un neurinome de I'angle pontoc‚r‚belleux.
  Tytuł angielski: Partial hearing recovery after cerebello-pontine angle neurinoma removal.
  Autorzy: Bochenek W., Hatliński G., Kukwa A[ndrzej], Krajewski R.
  Źródło: Rev. Laryngol. Otol. Rhinol. 2002: 123 (3) s.199-201, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,240

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A cause of a 44 year-old women farmer with a total deafness and lack of vestibular function on the left side operated upon the cerebello-pontine cystic neuroma 2.5 x 1.5 cm large via the retromastoidal craniectomy is presented. Despite of the negative audiological tests' results the cochlear nerve flatten on the tumor was cautiously separated. Some time after surgery, she observed "a partial recovery of hearing" in the operated ear confirmed by the tonal (mean 0.5-2 kHz 36 dBHL) vocal SRT 70 dB), BERA and EOAEs tests. The paralysis of the left vestibular function did not recover. In consecutive audiogram a notch at 6 kHz 15 dB deep appeared in the operated ear and one can presume an increased vulnerability of this ear to the noise of the agricultural machines used by then by the patient.


  26/54

  Tytuł oryginału: Zatorowość płucna u dzieci.
  Tytuł angielski: Pulmonary embolism in children.
  Autorzy: Pągowska-Klimek Izabela, Krajewski Wojciech
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (3) s.129-136, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zatorowość płucna u dzieci często pozostaje nierozpoznana. Choroba jest stosunkowo rzadka, a jej objawy kliniczne bardzo niecharakterystyczne. Autorzy podsumowują informacje dotyczące czynników ryzyka i epidemiologii zatorowości płucnej u dzieci oraz współczesne zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.


  27/54

  Tytuł oryginału: Chondrosarcoma of the larynx: a case report and review of the literature.
  Tytuł polski: Chrzęstniakomięsak krtani; opis przypadku i przegląd literatury.
  Autorzy: Jackiewicz Piotr, Kawecki Andrzej, Nasierowska-Guttmejer Anna, Krajewski Romuald
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.312-315, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Chrzęstniakomięsak (chondrosarcoma) jest rzadko występującym nowotworem krtani. Do tej pory w literaturze opiasno około 250 przypadków chrzęstniakomięsaka w tej lokalizacji. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 46-letniego mężczyzny, u którego w oparciu o badanie kliniczne i histiopatologiczne rozpoznano wysokodojrzałego chrzęstniakomięsaka krtani. Przeprowadzono radykalne leczenie operacyjne, polegające na laryngektomii. Badanie mikroskopowe materiału operacyjnego potwierdziło rozpoznanie chrzęstniakomięsaka o budowie mieszanej, złożonej z chrzęstniaka i chrzęstniakomięsaka, rozwijającego się w chrząstce pierścieniowatej. Ocena marginesów chirurgicznych wykazała całkowite wycięcie guza. W oparciu o przegląd literatury uzasadniono konieczność wykonania radykalnej laryngektomii w przypadku zaawansowanego chrzęstniakomięsaka krtani. Omówiono także problem związany z diagnozą guza oraz próbami wykonywania operacji oszczędzających. Takie czynniki jak: rzadkie występowanie choroby, powolny i skryty wzrost guza oraz obraz histopatologiczny przypominający chrzęstniaka utrudniają postawienie właściwego rozpoznania. Operacje oszczędzające, polegające na częściowej laryngektomii, powinny być zawsze brane pod uwagę. Nie ma jednak jeszcze wypracowanych kryteriów, które pozwoliłyby na zastosowanie leczenia, gwarantującego najlepsze rezultaty funkcjonalne i onkologiczne. Kryteria te powinny opierać się na stopniu zaawansowania klinicznego i stopniu dojrzałości histopatologciznej. W celu opracowania optymalnego leczenia konieczne są dalsze badania kliniczne.


  28/54

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu palenia tytoniu przez kobietę ciężarną na stężenie lecytyny i sfingomieliny w płynie owodniowym : praca doktorska
  Autorzy: Krajewski-Siuda Krzysztof, Zejda Jan Eugeniusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach
  Źródło: 2002, 93 k. [29] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 131 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20035

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • noworodki


  29/54

  Tytuł oryginału: Metabolizm kostny u chorych z zespołem uogólnionej reakcji zapalnej (SIRS) : praca doktorska
  Autorzy: Krajewski Jacek Piotr, Małyszko Jolanta (promot.).; Akademia Medyczna Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Białymstoku
  Źródło: 2002, 72 k. : il., tab., bibliogr. 128 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19910

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  30/54

  Tytuł oryginału: Skuteczność wankomycyny stosowanej dokomorowo w zakażeniu ośrodkowego układu nerwowego wywołanego przez Enterococcus faecalis.
  Tytuł angielski: The efficacy of intraventricularly administered vancomycin in the case of central nervous system infection caused by Enterococcus faecalis.
  Autorzy: Czaban Sławomir L., Łebkowski Wojciech J., Krajewski Jacek P., Borkowski Jacek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.617-625, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono przypadek 40-letniego pacjenta z krwawieniem podpajęczynówkowym, powikłanym pokrwotocznym wodogłowiem i zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu o etiologii bakteryjnej (Enterococcus faecalis wrażliwy jedynie na antybiotyki z grupy glikopeptydów). Stosowanie dożylne wankomycyny i teikoplaniny nie przyniosło poprawy. Wobec pogarszania się stanu pacjenta, w tym rozwoju objawów posocznicy, zastosowano wankomycynę dokomorowo w dawce 20 mg/dobę, utrzymując terapię teikoplaniną stosowaną dożylnie. W drugiej dobie leczenia stwierdzono poprawę stanu pacjenta: stopniowe ustępowanie objawów typowych dla zakażenia ośrodkowego układu nerwowego oraz normalizację parametrów płynu mózgowo-rdzeniowego. Badania bakteriologiczne nie wykazywały dalszego wzrostu bakterii zarówno w płynie mózgowo-rdzeniowym, jak i we krwi. Dokomorowe podawanie wankomcyny w przypadkach zakażeń centralnego układu nerwowego wywołanego przez paciorkowce z rodzaju Enterococcus jest skutecznym sposobem leczenia tak groźnej patologii. Uważamy, że nawet zmieniona przez proces zapalny bariera krew/mózg może być niedostatecznie przepuszczalna dla antybiotyków glikopeptydowych stosowanych w maksymalnych dawkach drogą dożylną. Z opisanego przypadku wynika, że w zakażeniach centralnego układu nerwowego wywołanych florą bakteryjną wrażliwą jedynie na antybiotyki glikopeptydowe, podawanie tych chemioterapeutyków do przestrzeni płynowej centralengo układu nerwowego może być skuteczną alternatywną metodą leczenia, szczególnie u chorych wymagających redukcji dawkowania ogólnego.


  31/54

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia chrząstki stawowej kolana w artroskopowej analizie krwiaka
  Autorzy: Trzaska Tadeusz, Krajewski Maciej, Rapalski Konrad, Ciesielski Tomasz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.142-146, il., bibliogr. 6 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  32/54

  Tytuł oryginału: Analiza zmienności flory grzybiczej w powietrzu oraz wybranych ontocenozach mieszkańców domów opieki społecznej Białegostoku i okolic : praca doktorska
  Autorzy: Oksiejczuk Elżbieta, Krajewska-Kułak Elżbieta (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego w Białymstoku
  Źródło: 2002, 134 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20049

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  33/54

  Tytuł oryginału: Skuteczne zastosowanie rekombinowanego czynnika VII w krwawieniu u dzieci po operacjach kardiochirurgicznych - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Recombinant factor VIIa for bleeding after open-heart surgery in children.
  Autorzy: Pychyńska-Pokorska Magdalena, Krajewski Wojciech, Moll Jacek J., Jarosik Piotr
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.53C-55C, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają skuteczne zastosowanie rekombinowany aktywowanego czynnika VII, NovoSeven, w masywnym krwawieniu po zabiegu kardiochirurgicznym na otwartym sercu u noworodka oraz u 10-letniego chłopca po reoperacji oraz pozaustrojowym wspomaganiu krążenia. U noworodka uzyskano hemostazę podaniem jednej dawki rVIIa. U drugiego dziecka zahamowanie krwawienia obserwowano po podaniu dwóch dawek leku. Nie obserwowano objawów ubocznych po zastosowaniu preparatu.

  Streszczenie angielskie: Two children, in whom postoperative bleeding could not be stopped with standard treatment (FFP, platelet concentration, aprotinin), received recombinant factor VIIa rVIIA). First patient, a 5-day-old infant, underwent Norwood procedure and uncontrollable postoperative bleeding that occurred two hours after surgery had stopped after administration of 100 mcg (32 mcg kg-1) of rVIIA. Second child, an 8-yr-old boy, who underwent Rastelli procedure several years earlier, was operated for pulmonary homograft exchange. Uncontrollable bleeding had occurred after 14-hour partial bypass; he received two doses of rVIIA (totally 60 mcg kg-1) that resulted in complete hemostasis. We conclude that rVIIA allows for rapid hemostasis after cardiac operation and its use in cardiac surgery should be assessed during a multicenter study.


  34/54

  Tytuł oryginału: Przyczyny i skutki kataru.
  Autorzy: Samoliński Bolesław, Gotlib Tomasz, Szczęsnowicz-Dąbrowska Paulina, Krajewski Marek, Rzepkowska Małgorzata
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (1) s.37-44
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia czynności nosa prowadzą do złego samopoczucia, dyskomfortu fizycznego i psychicznego, zapalenia zatok przynosowych, zapaleń oskrzeli i astmy.


  35/54

  Tytuł oryginału: Zastosowanie hormonu wzrostu w leczeniu chorych z zespołem Pradera-Willego.
  Tytuł angielski: Human recombinant growth hormone treatment in patients with Prader-Willy Syndrome.
  Autorzy: Romer Tomasz E., Krajewska-Walasek Małgorzata, Rudzka-Kocjan Agnieszka
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (4) s.423-429, bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zagadnienia związane z zespołem Pradera-Wilego (PWS). Omówiono aktualne dane dotyczące podłoża genetycznego, diagnostyki i poradnictwa genetycznego choroby. Przedstawiono objawy kliniczne zespołu w zależności od wieku chorego. Szczególną uwagę poświęcono zastosowaniu hormonu wzrostu w leczeniu chorych z PWS oraz korzyści wynikające (poprawa wzrostu ostatecznego, pozytywny wpływ metaboliczny) z takiej terapii. Omówiono wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, monitorowanie, efekty uboczne leczenia hormonem wzrostu dzieci z PWS. Panuje zgodna opinia, że hormon wzrostu jest skutecznym lekiem w tej chorobie. W wielu krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych przyjęto, że PWS jest wskazaniem do takiej terapii. W Polsce planuje się również w przyszłości objęcie leczeniem hormonem wzrostu tych dzieci.


  36/54

  Tytuł oryginału: Uroneptunalia - 2002.
  Autorzy: Krajka Kazimierz
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.93, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Urologiczne

  Streszczenie polskie: W dniach 6-14.09.2002 r. odbyły się szóste z kolei URONEPTUNALIA. Głównymi tematami spotkania były: standardy i nowe trendy w leczeniu raka pęcherza moczowego oraz współczesne możliwości farmakologiczne leczenia zaburzeń wzwodu.


  37/54

  Tytuł oryginału: Badania powietrza w oddziałach onkologicznych w Białymstoku i Lublinie.
  Tytuł angielski: Indoor air studies of fungi contamination at the oncological departments in Białystok and Lublin.
  Autorzy: Łukaszuk Cecylia, Krajewska-Kułak Elżbieta, Wrońska Irena, Krawczuk-Rybak Maryna, Laskowska Anna
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.147-152, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Wstęp: Problem czystości i zanieczyszczeń powietrza znany jest już od początków wczesnych kultur i cywilizacji. W chiwili obecnej nie ma już dyscypliny naukowej, która by nie interesowała się badanimi mikroflory powietrza. Cel pracy: Ocena zmienności patogenów grzybiczych w powietrzu i na ścianach różnych pomieszczeń w oddziałach onkologicznych w Białymstoku i Lublinie. Materiał i metody: Badania przerowadzono w dwóch oddziałach onkologicznych w Białymstoku i Lublinie. Materiał do badań mikologicznych stanowiły: powietrze pobierane przy wejściu do budynku szpitalnego i wybranych pomieszczeniach oraz wymazy ze ścian w tych pomieszczeniach. Do monitorowania zanieczyszczenia powietrza grzybami użyto aparatu SAS SUPER 100 (pbi international). Biologiczne monitorowanie skażenia powierzchni ścian prowadzono przy zastosowaniu aplikatora Count-Tact z użyciem płytek Count-Tact (bioMerieux). Klasyfikacji wyizolowanych grzybów dokonywano zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wyniki: Powietrze i ściany oddziału onkologicznego w Lublinie wykazywały większe nasilenie kolonii grzybów w porównaniu z oddziałem w Białymstoku. Powietrze oddziału onkologicznego w Lublinie charakteryzowało się większą różnorodnością flory mikologicznej. Stwierdzono prawie dwukrotnie większą liczbę kolonii grzybów w powiertrzu na zewnatrz budynku szpitalnego w Lublinie w porównaniu z Białymstokiem. Wnioski: 1. Wykazano istotne różnice w występowaniu flory grzybiczej (pod względem ilości i rodzaju grzyba) w zależności od miejsca izolacji oraz lokalizacji oddziału. 2. Ilość kolonii grzybów w powietrzu sal chorych znacznie przekracza normy zalecane w literaturze.


  38/54

  Tytuł oryginału: Badania nad diagnostyką i leczeniem chorych z dysfunkcją narządu żucia z wykorzystaniem artykulatora nastawnego - Condylatora.
  Tytuł angielski: A study of diagnosis and treating patients with oromandibular functional disorders using adjustable articulator - Condylator.
  Autorzy: Czubak Konrad, Kaska-Czubak Olga, Krajewska Monika, Wojtaszek-Słomińska Anna, Sadlak-Nowicka Jadwiga
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.324-330, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają pierwsze doświadczenia ze współpracy pomiędzy Zakładami Parodontologii i Ortodoncji AM w Gdańsku oraz Zakładerm Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Instytutu Stomatologii w Łodzi, w doskonaleniu metod diagnozowania i leczenia szczególnie trudnych przypadków dysfunkcji narządu żucia przy użyciu artykulatora nastawnego - Condylatora. Badaniami objęto 10 osób, w tym 6 osób z rozpoznaniem zespołu bólowego dysfunkcji narządu żucia, 3 osoby z przemieszczeniem krążka bez zablokowania i jedna osoba z przemieszczeniem krążka z zablokowaniem. W pracy omówiomo szczegółowo i zilustrowano diagnostykę i przebieg terapii u pacjentki z zespołem bólowym dysfunkcji narządu żucia.

  Streszczenie angielskie: Authors present their first experiences in diagnosis and treatment of very difficult cases of oromandibular disorders, using adjustable articulator - Condylator. It was a co-operation between Departments of Periodontology and Orthodontics Medical University of Gdańsk and Department of Neurology and Oromandibular Disorders of the Institute of Dentistry Medical University of Lodz. A group of 10 patients were examined, in 6 cases the temporomandibular joint pain dysfunction syndrome was found, in 3 cases the approximal disc displacement with reduction was diagnosed and one patient was suffering from the disc displacement without reduction. The diagnosis and therapy of a patient with temporomandibular joint pain disfunction syndrome was described and illustrated.


  39/54

  Tytuł oryginału: Opóźnienia w płatnościach a zarządzanie firmą.
  Autorzy: Krajewski Jacek
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.143-144
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  40/54

  Tytuł oryginału: Jak rozmawiać z pacjentem w starszym wieku.
  Autorzy: Lewko Jolanta, Polityńska Barbara, Krajewska-Kułak Elżbieta, Jankowiak Barbara
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (5/6) s.4-6
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.


  41/54

  Tytuł oryginału: Lekcje z negocjacji.
  Autorzy: Krajewski Jacek
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.127
  Sygnatura GBL: 313,596

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  42/54

  Tytuł oryginału: Zastosowanie technik chirurgii podstawy czaszki w leczeniu gruczolaków przysadki.
  Tytuł angielski: Skull base surgery techniques in treatment of pituitary adenomas.
  Autorzy: Bonicki Wiesław, Michalik Radosław, Krajewski Romuald, Kukwa Andrzej, Oziębło Artur
  Opracowanie edytorskie: Majchrzak Henryk (koment.).
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1121-1133, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Także zamieszczno odpowiedź autorów na komentarz
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie operacyjne olbrzymich gruczolaków przysadki jest nadal trudnym problemem i pomimo rozwoju techniki dostępu przez zatokę klinową 5-10 proc. chorych wymaga dostępu przez kraniotomię. Techniki chirurgii podstawy czaszki pozwalają ograniczyć uraz związany z zabiegiem operacyjnym i poprawiają dostęp. U 75 chorych operowanych w latach 1998-2001, stanowiących 19 proc. wszystkich chorych (395) z rozpoznaniem gruczolaka przysadki operowanych przez autorów w tym okresie, głównie z dostępu przez nos i zatokę klinową (320 chorych), zastosowano między innymi dostęp przezpodstawny-podczołowy (67 chorych) i/lub thinotoninę boczną (2 chorych). Wskazaniem do wykonania dostępu przezpodstawnego-podczołowego były dużę rozmiary gruczolaka z towarzyszącymi zaburzeniami widzenia oraz rozrost gruczolaka do sąsiednich przestrzeni anatomicznych. W tej grupie chorych makroskopowo całkowite usunięcie guza uzyskano w 88 proc. W pozostałych przypadkach fragmenty guza pozostały w zatokach jamistych. Techniki stosowane w chirirgii podstawy czaszki są bardzo przydatne w leczeniu wybranych chorych z gruczolakami przysadki.

  Streszczenie angielskie: The giant pituitary adenoma surgery remains a real challenge to any neurosurgeon. Despite an extensive development of transsphenoidal techniques, open craniotomy procedures still are required in 5 - 10 p.c. of all cases with pituitary adenoma. The skull base surgery techniques not only albow to minimize the surgery-related trauma of the brain, but also improve the access to the operating field. In the years 1998 - 2001 the authors operated on the totalm of 395 pituitary adenoma patients, mostly using the transsphenoidal approach (320 cases), with skull base surgery techniques applied in 75 acses (i.e. in 19 p.c. of all patients) - in 67 patients the transbasal-subfromatal approach was applied, and in 2 cases - lateral rhinotomy. There were two incidations to the transbasal - subfrontal approach: a large size of the tumour causing visual disturbances, and extension of the adenoma to adherent anatomical spaces. In this group of patients the total removal of the tumor was achieved in 88 p.c. of cases. In the remaining patients remants of the tumor were left in the cavernous sinuses. THe skull base surgery techniques are most usefull in the treatment of selected patients with pituitary adenoma.


  43/54

  Tytuł oryginału: Biuletyn Informacyjny Komisji Genetyki Człowieka : 8/2001-2002
  Opracowanie edytorskie: Krajewska-Walasek Małgorzata (red.).
  Polska Akademia Nauk Komitet Patologii Komórkowej i Molekularnej, Komisja Genetyki Człowieka w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, PAN Wydział Nauk Medycznych 2002, 47 s. : bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 660,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
 • Polska Akademia Nauk


  44/54

  Tytuł oryginału: Złośliwy zespół neuroleptyczny w praktyce oddziału psychogeriatrycznego - opisy przypadków.
  Tytuł angielski: Neuroleptic malignant syndrome in a psychogeriatric ward practice - case reports.
  Autorzy: Krzymiński Stefan, Giemza-Urbanowicz Wioletta, Krajcer-Gretschel Ewa, Barham Małgorzata, Błaszczyk Renata
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.283-292, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Artykuł, w oparciu o przegląd piśmiennictwa, przedstawia siedem przypadków złośliwego zespołu neuroleptycznego (ZZN) wśród pacjentów oddziału psychogeriatrycznego. Przypadki te stanowiły 2,36 proc. pacjentów (3,29 proc. mężczyzn i 1,95 proc. kobiet) leczonych lekami neuroleptycznymi. W rozpoznaniu ZZN posługiwano się kryteriami diagnostycznymi klasyfikacji DSM-IV, kryteriami opracowanymi przez Levensona oraz Caroffa i wsp.

  Streszczenie angielskie: The article, based on a review of the literature, presents seven cases of neuroleptic malignant syndrome (NMS) among patients of s psychogeriatric ward. These cases make up 2,36 p.c. of all patients (3,29 p.c. men and 1,95 p.c. women) exposed to neuroleptic medication. The diagnosis of NMS was established according to DSM-IV Levenson's and Caroff's et al. criteria.


  45/54

  Tytuł oryginału: Konferencja w Legnicy.
  Autorzy: Krajewski Jacek
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (12) s.12-14, il., tab. - 1 Konferencja pt. Lekarz rodzinny-pracodawcą Legnica 18-20.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,362

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  46/54

  Tytuł oryginału: The influence of elicitation on the tissue cultures of roseroot (Rhodiola rosea l.).
  Tytuł polski: Wpływ elicytacji na hodowle tkankowe różeńca (Rhodiola rosea l.).
  Autorzy: Krajewska-Patan A., Mścisz A., Kędzia B., Lutomski J.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (2) s.77-81, tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Badano wpływ elicytacji z użyciem wyciągu drożdżowego na występowanie salidrozydu w tkankach kalusowych Rhodiola rosea. Ilościowe oznaczenie zawartości salidrozydu przeprowadzono metodą kolorymetryczną. Dwie serie doświadczeń wykazały, że elicytor spowodował wzrost zawartości salidrozydu odpowiednio z 0,8 do 1,4 proc. oraz z 0,8 do 1,5 proc. Zawartość salidrozydu w elicytowanych tkankach była dwukrotnie wyższa niż w wyciągu z 5-cio letnich kłączy rośliny gruntowej. Dla określenie właściwości adaptogennych wyciągów z R. rosea wykonano dwa typy badań farmakologicznych: określenie aktywności immunostymulującej oraz działanie przeciwstresowe.

  Streszczenie angielskie: In this study the influence of the elicitation with yeast extract on the content of slidroside in the callus tissue of Rhodiola rosea was investigated. The colorimetric method for salidroside determination was used for quantitative analysis of this compound. Two series of experimetns showed that the elicitor increased the salidroside content from 0.8 p.c. to 1.4 p.c. and from 0.8 p.c. to 1.5 p.c. respectively. The salidroside content in the elicited callus was twice as high as in five-year old roots of intact plants. Two types of pharmacological studies were used for the estimation of the adaptogenic activity of R. rosea extracts: determination of immunostimulating activity and determination of antistress effect.


  47/54

  Tytuł oryginału: Comparative evaluation of safety and efficacy of pamidronate and zoledronic acid in multiple myeloma patients (single cenetr experience).
  Autorzy: Kraj Maria, Pogłód Ryszard, Maj Stanisław, Pawlikowski Jan, Sokołowska Urszula, Szczepanik Janusz
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.478-482, tab., bibliogr. 12 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Osteolytic bone destruction, caused by the aberrant production and activation of osteoclasts, results in significant morbidity for patients with multiple myeloma (MM). Pamidronate [(3-amino-1-hydroxypropylidene)-1,1-bis-phosphonate] inhibits osteoclastic activity and reduces bone resorption. A potency of zoledronic acid (2-[imidazol-1-y1]-1-hydroxyethylidence-1,1-bisphosphonic acid, a new third generation bisphosphonate, as inhibitor of resorption was 850-fold greater than pamidronate, as was shown in preclinical models of bone resorption. Randomized, double-blind study was conducted to compare the efficacy and safety of zoledronic acid and pamidronate for treating mycloma bone disease. Since March 1999 the efficacy and safety of pamidronate and zoledronic acid is evaluated in MM patients all receiving anti-myeloma chemotherapy acc. to VMCP/VBAP alternating regimen. Nine patients with stage III myeloma and osteolytic lesions (3 female, 6 male, median age 57 years, range 52-67, with monoclonal protein: IgG-7, IgA-2) were randomly assigned (1:1:1 ratio) to treatment with either 4 or 8 mg of zoledronic acid via 15-minute intravenous infusion or 90 mg of pamidronate via 2-hour intravenous infusion every 3 to 4 weeks for 12 months. All patients have received 500 mg of calcium supplements and 500 IU of vit.D, orally, once daily, for the duration of administration of study medication. In extension phase of the study (June 2000 - April 2002) patients did not received bisphosphonates. In 7 patients 18 cycles of assessed treatment was administered to each of them and one patient received 16 cycles...


  48/54

  Tytuł oryginału: Epidemiologia oraz analiza czynników patogennych grzybic skóry i jej przydatków w materiale Przychodni Dermatologicznej SM ZOZ w Białymstoku : praca doktorska
  Autorzy: Boliński Jerzy, Krajewska-Kułak Elżbieta (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego w Białymstoku
  Źródło: 2002, 111 k. : il., tab., bibliogr. 195 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20577

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  49/54

  Tytuł oryginału: Osteoprotegerin and sRANKL serum levels in multiple myeloma patients.
  Autorzy: Centkowski Piotr, Kraj Maria, Kruk Barbara, Sokołowska Urszula
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (4) s.129-135, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Beckground: Receptor activator of NF-kappaB (RANK) is a TNF receptor superfamily member expressed on the surface of osteoclasts and their precursors that mediates their differentation, survival, and activation upon interaction with its ligand, RANKL, expressed by osteoblasts, stromal cells and multiple myeloma (MM) plasma cells, RANKL is produced as a membrane bound protein and cleaved into a soluble form by a metalloprotease. The primary secreted form is produced by activated T-lymphocytes. Osteoprotegerin (OPG) is a secreted TNFR, it acts as a decoy receptor for RANKL and inhibitor of RANK-RANKL interaction. Recent studies suggest that MM triggers osteoclastogenesis by disrupting the balance between RANKL and its natural inhibitor, OPG. Therefore in this study we analyzed the concentrations of serum OPG and sRANKL in MM patients at diagnosis. Material and methods: Determinations of serum OPG and sRANKL concentrations were performed in 25 healthy subjects and 44 MM patients (6 at stage I, 2 - II, 29 - IIIA, 7 - IIIB acc. to DS.m 33 had lytic lesions at skeletal X-ray survey; monoclonal protein IgG was in 33 patients, IgA - 6, Bence Jones - nonsecretory - 1) bymeans of ELISA method using Osteoprotegerin Elisa and sRANKL ELISA kits (Biomedica, GmbH, Vienne, Austria). Results: In the whole group of MM patients, OPG concetration in particular patients ranged from 42 to 346 pg/ml with a mean concentration of 111 ń 69, median 88 pg/ml while in healthy age - and sexmatched controls OPG levels ranged from 49 to 130 pg/ml, mean 77 ń 22, median 74 pg/ml (p = 0,0208)...


  50/54

  Tytuł oryginału: Rola badań cytogenetycznych w rozpoznawaniu zespołu Nijmegen : praca doktorska
  Autorzy: Białecka Magdalena Joanna, Krajewska-Walasek Małgorzata (promot.).; Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Zakład Genetyki Medycznej w Warszawie
  Źródło: 2002, [1], 153 k., [64] s. : il., tab., bibliogr. k. 105-120, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20935

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  51/54

  Tytuł oryginału: Biochemia Harpera
  Autorzy: Murray Robert K., Granner Daryl K., Mayes Peter A., Rodwell Victor W.
  Opracowanie edytorskie: Kokot Franciszek (red.), Koj Aleksander (red.), Aleksandrowicz Zenon (tł.), Chorąży Mieczysław (tł.), Kiliańska Zofia Maria (tł.), Kłyszejko-Stefanowicz Leokadia (tł.), Kokot Franciszek (tł.), Krajewska Wanda Małgorzata (tł.), Kucharz Eugeniusz (tł.), Lewandowicz Andrzej (tł.), Lewartowski Bohdan (tł.), Lipińska Anna (tł.), Vetulani Jerzy (tł.), Węglarz Ludmiła (tł.), Wilczok Tadeusz (aut.), Wilczok Adam (aut.), Żydowo Mariusz (tł.).
  Wydanie: - Wyd. 5
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1132 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Tyt. oryg. Harper's biochemistry
  Sygnatura GBL: 736,537


  52/54

  Tytuł oryginału: Uroneptunalia 2001.
  Autorzy: Krajka Kazimierz
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.106-107, il. - 5 Sympozjum Naukowe Uroneptunalia Gdańsk 07-08.12. 2001
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  53/54

  Tytuł oryginału: CMV infection in persons with atherosclerotic lesions in coronary arteries.
  Autorzy: Siennicka Joanna, Żuk Anna, Krajewski Paweł, Litwińska Bogumiła
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.85-89, il., tab., bibliogr. 19 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of this work was to evaluate the relationship between pathological changes and presence of CMV DNA in atherosclerosis plaques in wall of coronary vessels. The presence of CMV DNA was investigated by nested PCR in atherosclerotic lesions and unchanged site of a vessel taken postmortem from the same person. Also the serum samples were investigated for the presence of anti-CMV-IgG and IgM antibodies by ELISA and CMV DNA by nested PCR. Intensity of atherosclerosis was evaluated by postmortem examination with 5 point scale. Atherosclerotic changes with different intensity were observed in 30 out of 35 examined persons. CMV DNA was found in 30 p.c. of vessels with lesion, but was not in arterial walls of patients without atherosclerosis (grade O). Intensity of atherosclerotic changes was correlated with age and anti-CMV IgG level, but small number of cases with high advanced changes (II-IV grade) did not allowed a more precise analysis.


  54/54

  Tytuł oryginału: Jednoczesna operacja jaskry i zaćmy.
  Tytuł angielski: Combined cataract and glaucoma surgical procedures.
  Autorzy: Czechowicz-Janicka Krystyna, Popiołek-Chmielak Barbara, Janiszewska Beata, Krajewska Małgorzata
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 supl. 2 s.105-107, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to analyze late effects of combined glaucoma and cataracts surgery vs. trabeculectomy in glaucoma patients. We evaluated 120 patients operated in 2000-2001 years in Clinic of Opthalmology. Center of Medical Postgraduate Education, Warsaw. Intraocular pressure, visualacuity and optical nerve head parameters were evaluated pre- and postoperatively after 12 months of operation. According to our clinical experience we proposed our own indications and contraindications for combined glucoma and cataract surgery or trabeculectomy.

  stosując format: