Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRÓL
Liczba odnalezionych rekordów: 72Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/72

Tytuł oryginału: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 9: Fizyka medyczna
Opracowanie edytorskie: Wiszniewski Andrzej (przedm.), Nałęcz Maciej (przedm.), Pawlicki Grzegorz (red.), Pałko Tadeusz (red.), Golnik Natalia (red.), Gwiazdowska Barbara (red.), Królicki Leszek (red.).
PAN Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Źródło: - Warszawa, Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT 2002, XIII, [15], 596 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,581


2/72

Tytuł oryginału: Przegląd piśmiennictwa na temat resorpcji zębów: etiologia, klasyfikacja, leczenie.
Tytuł angielski: Literature review of root resorption-etiology, classification and treatment.
Autorzy: Prymas Anna, Król-Nelke Anna, Napiontek-Kubanek Hanna, Stopa Janina
Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.149-153, bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 715,032

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/72

  Tytuł oryginału: Podstawy poprawy jakości w medycynie rodzinnej
  Autorzy: Tomasik Tomasz, Windak Adam, Król Zbigniew J., Jacobs Max, Topór-Mądry Roman
  Źródło: - Kraków, Zdrowie i Zarządzanie sp. z o.o. 2002, 92 s. : il., tab., 23 cm.
  Sygnatura GBL: 737,788

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • standard


  4/72

  Tytuł oryginału: Biologiczne zanieczyszczenia żywności alergizującymi organizmami występującymi w środowisku ludzkim.
  Tytuł angielski: Biological pollutions of the food by allergic organisms occurrent in the human environment.
  Autorzy: Sadowski Tadeusz, Solarz Krzysztof, Rudy Maria, Król Wojciech, Czuba Zenon, Staniek-Sadowska Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.877-882, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie stopnia występowania alergogennych organizmów, w szczególności stawonogów (tzw. porażenie), w suchych produktach spożywczych i pomieszczeniach ich przechowywania oraz określenie ich roli jako wskaźników stanu higieniczno-sanitarnego środowiska ludzkiego. Do badań pobrano 258 próbek zmiotków i produktów spożywczych (mąka, kasza, groch, fasola, cukier, makaron i inne). Następnie poddano je badaniom na obecność stawonogów, a losowo pobrane próbki badano mikrobiologicznie, pod kątem obecności bakterii chorobotwórczych i toksycznych pleśni. Stwierdzono porażenie stawonogami w 33 proc. pobranych próbek oraz istotne różnice w porażeniach prób w zależności od roku badawczego. Stwierdzono również dodatnią zależność między porażeniem próby przez stawonogi a występowaniem bakterii.

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper was the examination of allergic organisms presence, particularly of arthropods in dry food in rooms of their storage, as a factor of the environment sanitary and hygienic state. We examined 258 samples of swipes and alimentary products (i.e. eggs, flour, cereals, pea, bean, sugar, macaroni, and other) to identify arthropods within. Randomly taken samples were investigated for the presence of pathogenic bacteria and toxic moulds. "Arthropod's stroke" in 33 p.c. of 258 samples was found with significant differences connected with year of investigation. We found positive correlation between arthropod's stroke and bacteria presence.


  5/72

  Tytuł oryginału: Chirurgia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Burchardt Wojciech, Drews Michał, Dyszkiewicz Wojciech, Fibak Jan, Jacyna-Onyszkiewicz Adam, Jankowski Andrzej, Karoń Jacek, Kolasiński Jerzy, Król Jerzy, Kwias Zbigniew, Murawa Paweł, Nowak Stanisław, Pyda Przemysław, Sikorski Jerzy, Skowrońska-Piekarska Urszula, Słowiński Krzysztof, Stajgis Paweł, Tukałło Konstanty, Wierusz-Wysocka Bogna, Zapalski Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Fibak Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 772, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia


  6/72

  Tytuł oryginału: A multi-center open study to determine the effect of lamivudine on HBV DNA clearance and to assess the safety of the regimen in patietns with chronic hepatitis B infection.
  Autorzy: Mazur Włodzimierz, Król Franciszek, Cianciara Janusz, Nazzal Khalil, Gładysz Andrzej, Juszczyk Jacek, Bolewska Beata, Adamek Jacek, Czajka Barbara, Świętek Katarzyna, Kryczka Wiesław, Gonciarz Zbigniew
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR257-CR262, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Patietns with on-going HBV viral replication often present with clinical features of active chronic hepatitis. Until the recent introduction of nucleoside analogues, interferon-alpha was the only approved drug for these patietns. One of the former drugs, lamivudine, has been shown in clinical trials in the US and Asia to effectively inhibit the viral polymerase of HBV. Our study was undertaken to assess the efficacy and safety of lamivudine therapy in Polish patietns with chronic hepatitis B. Material/Methods: Forty-five patients with chronic hepatitis B (HBeAg positive, anti-e negative, HBV-DNA positive by hybridization assay) were enrolled in the study. The patietns received 100 mg of lamivudine orally, once daily for 12 months. They returned for routine clinical and laboratory control every two weeks during the first months of treatment, and later at 3-month intervals whle receiving lamivudine. Results: At the end of treatment, serum HBeAg was not detected in 21 patients (48.8 p.c.), and anti-HBe appeared in the serum of 19 patients. 37.2 p.c. of the patietns in the study group showed sustained suppression of serum HBV DNA at the end of treatment. Lamivudine therapy was well tolerated, with the rate of occurrence of adverse events similar to that observed in other clincial studies. Conclusions: 12-month lamivudine therapy in this Polish population of patients with chronic hepatitis B induced a high rate of HBeAg seroconversion, accompaneid by reduction of HBV-DNA and the normalization of alanine aminotransferase activities.


  7/72

  Tytuł oryginału: Ciąża powikłana obecnością mięśniaków macicy.
  Tytuł angielski: Co-existence of myoma uteri and pregnancy.
  Autorzy: Królikowska Beata, Żmudzińska Ewa, Kobierski Juliusz, Makarewicz Hanna, Olszewski Jarosław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.280-283, bibliogr 8 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Analizą objęto 11 kobiet ciężarnych, u których przebieg ciąży powikłany został obecnością mięśniaków macicy. Oceniono przebieg ciąży oraz sposób jej zakończenia.

  Streszczenie angielskie: Objective: Myomas of uterus are the most common mild tumours of uterus. There is often observed the rapid increase of them during the pregnancy and then they could caused complications from 0.3 p.c. to 2.6 p.c. of pregnancies. Design: The aim of study was the general valuation of the course and delivery means of the pragnancies coexisted with myoma uteri. Materials and methods: We have analysed 11 pregnancies, which we observed during hospitalisation of pregnant women at 2nd Department of Obstetrics and Gynaecology at Medical University of Gdańsk. Results: We observed pain in abdomen during pregnancy in 63.6 p.c. of analysed group. The 6 (54.5 p.c.) pregnant women were pharmacologically treated against symptoms of miscarriages and preterm labors. We investigated in the connection of the complicated pregnancy at women with myomatous uterus. The resutls confirm the high risk of the pregnancy. Almost 82 p.c. of analysed group delivered at time. The frequency of caesarean sections in our study was about 36 p.c., but 2 of them were performed because of myomas. Conclusion: We made conclusion that pregnancy complicated by myomas had no significant increase in failure at the end. Myomatous uterus in pregnancy required to be quickly diagnosed and take care to prevent vomplications.


  8/72

  Tytuł oryginału: Złośliwy nowotwór jajnika współistniejący z ciążą.
  Tytuł angielski: Coexistence of ovarian carcinoma with pregnancy - case report.
  Autorzy: Makarewicz Hanna, Olszewski Jarosław, Królikowska Beata, Brzóska Beata, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.350-353, bibliogr. 10 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek współistnienia złośliwego nowotworu jajnika z ciążą wewnątrzmaciczną. Guz jajnika rozpoznano w 21 tygodniu ciąży. Ze względu na niepodejrzany obraz ultrasonograficzny, niskie CA 125 oraz brak klinicznych objawów, guz obserwowano przez całą ciążę i usunięto podczas cięcia cesarskiego.

  Streszczenie angielskie: Objective: Ovarian tumors during pregnancy are a rare event. More ovarian tumors are detected accidentialy during ultrasonography examination or caesarean section at term. Study design: Ovarian tumor was recognized at the 36 years old patient during 21 weeks of pregnancy and was observed and treated during caesarean section. Results: During caesarean section the mesonephroid ovarian carcinoma at 1A stage has been diagnosed and unilateral cystectomy after meticulous surgical exploration was done.


  9/72

  Tytuł oryginału: Synthesis and tumoricidal activity evaluation of new morin and quercetin sulfonic derivatives.
  Autorzy: Król Wojciech, Dworniczak Szymon, Pietsz Grażyna, Czuba Zenon P., Kunicka Mariola, Kopacz Maria, Nowak Dorota
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (1) s.77-79, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Flavonoids are a group of naturally occuring compounds with interesting medical properties, such as antiinflammatory, antiallergic, antibacterial and antitumor activities. In our experiments we were trying to examine the tumoricidal activity of newely synthesized derivatives of two flavonoids: 3,5,7,2',4' - pentahydroxyflavone (morin) and 3,5,7,3',4' - pentahydroxyflavone (quercetin). The derivatives were: natrium salt of morin-5'-sulfonic acid (NaMSA), natrium salt of quercetin-5'-sulfonic acid (NaQSA), complex of Mg2+ with quercetin-5'-sulfonic acid (QSA), complex of iron (II) with QSA. The antitumor activity of these agents was tested in vitro on two cell lines: L1210 - murine lymphocytic leukaemia and P-815 - murine mastocytoma. Our experiments showed that sulfonic derivatives of these two flavonoids were less potent than the original agents in their cytostatic and cytotoxic activities. However, their solubility in water was grweater than that of the original agents and higher cilture medium concentration of these derivatives was obtained. The results indicate that the ability of flavonoids to act tumoricidally is reciprocally correlated with their lipophilicity.


  10/72

  Tytuł oryginału: Zmiany oczne w postępującym połowiczym zaniku twarzy.
  Tytuł angielski: Ocular changes in progresive facial hemiotrophy.
  Autorzy: Brydak-Godowska Joanna, Dróbecka-Brydak Ewa, Błaszczyk Maria, Glińska Olga, Królicki Leszek
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (1) s.43-45, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • radiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In two patients aged 48 and 45 with PFH diagnosed from 38 and 19 years ocular changes (keratoconus, ptosis, Fuch's heterochromic cyclitis) corelated to face atrophy were observed.


  11/72

  Tytuł oryginału: Immune reconstitution after haematopoietic cell transplantation in children: immunophenotype analysis with regard to factors affecting the speed of recovery.
  Autorzy: Kalwak Krzysztof, Gorczyńska Ewa, Toporski Jacek, Turkiewicz Dominik, Słociak Małgorzata, Ussowicz Marek, Latos-Grażyńska Elżbieta, Król Marzena, Bogusławska-Jaworska Janina, Chybicka Alicja
  Źródło: Br. J. Haematol. 2002: 118 (1) s.74-89, il., tab., bibliogr. s. 87-89
  Sygnatura GBL: 303,964

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • transplantologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Immune reconstitution was studied prospectively in 66 children who underwent 77 haematopoietic cell transplantations (HCT): 46 autologous HCTs in 39 patients and 31 allogeneic HCTs in 27 patients. We studied the dynamic analysis of immune recovery with regard to potential factors affecting its speed, including age, type of HCT, diagnosis, graft-versus-host disease (GvHD) and cytomegalovirus (CMV) infection reactivation. Absolute counts of different lymphocyte subsets and immunoglobulin serum levels were determined in peripheral blood of patients on d -7 and +16, and then at various intervals up to 24 months post transplant. Common patterns of immune recovery after both allogeneic and autologous HCT were identified: (I) CD4+CD45RO+ peripheral T-cell expansion on d +16; (II) inverted CD4+:CD8+ ratio from D+30 onwards; (III) rapid natural killer (NK) cell (CD16 ń CD56+) count normalization. We observed prolonged T-cell lymphopenia (CD3+, CD3+CD4+, CD4+CD45RA+) until 24 months after autologous HCT, whereas in the allogeneic setting CD3+CD4+ cells, including naive CD45RA+ cells, returned to normal values at 9 months post transplant. Age 10 years and coexistence of GvHD and CMV reactivation were associated with a substantial delay in T- (CD4+, including CD45RA+) and B-cell recovery after allogeneic HCT. Multidrug GvHD prophylaxis resulted in impaired T-(CD4+, CD4+CD45RA+) and B-cell reconstitution only in the early phase after allogeneic HCT (up to 4 months). Our results demonstrated that T-cell recovery was severely impaired in children after autologous HCT...


  12/72

  Tytuł oryginału: Przydatność bakteriologicznych badań posiewu z ucha w diagnostyce i terapii infekcji Enterococcus faecalis u noworodków.
  Tytuł angielski: Usefulness of bacteriological ear culture in diagnosis and therapy of the neonatal E. faecalis infections.
  Autorzy: Mironiuk Małgorzata, Reinholtz-Jaskólska Małgorzata, Kot Anna, Stankiewicz Dorota, Król Marzenna, Jezierska-Kasprzyk Krystyna, Gudyka-Piórkowska Maria
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.73-77, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena współzależności między częstością występowania infekcji u noworodków i obecnością czynników ryzyka infekcyjengo ze strony matki a wzrostem Enterococcus faecalis w badaniu bakteriologicznym wymazu z ucha. Badany materiał stanowiło 220 donoszonych noworodków urodzonych w Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie w latach 1991-2001, u których w badaniu mikrobiologicznym posiewu z ucha pobranym bespośrednio po urodzeniu wyizolowano E. faecalis. U 108 (49,1 proc.) noworodków wystąpiły objawy infekcji o ciężkim (21,3 proc. - 23 przyp.), średnio - ciężkim (25,9 proc. - 28 przyp.) lub łagodnym (52,7 proc. - 57 przyp.) przebiegu klinicznym. Bakteriemię stwierdzono u 7 (6,5 proc.) leczonych dzieci. Obecność czynników ryzyka infekcji ze strony matki stwierdzono u 59 proc. badanych. 51 proc. noworodków skolonizowanych bakterią E. faecalis w chwili urodzenia nie miało żadnych objawów klinicznych i laboratoryjnych infekcji. Wykazano istotną zależność między zachorowalnością noworodków i stopniem ciężkości przebiegu zakażenia a bardzo obfitym wzrostem E. faecalis w posiewie z ucha. Wszystkie izolowane szczepy E. faecalis wrażliwe były na penicylinę G i ampicilinę, w 37 proc. przypadków stwierdzono występowanie szczepów opornych na gentamycynę.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the correlation between occurrence of infections in newborns, the presence of maternal risk factors for infection, and growth of Enterococcus faecalis in the bacteriological culture from ears. The study group consisted of 220 full-term newborns born at Clinics of Obstetrics and Gynecology in the years 1999-2001, in whom bacterial swab from the ear collected at birth showed growth of E. faecalis. In 108 (49,1) newborns the course of the disease was heavy (21,3 p.c. - 23 causes), middle (25,9 p.c. - 28 causes), or mild (52,7 p.c. - 57 causes). Enterococcal bacteriemia was confirmed in 7 treated children. The presence of maternal risk factors for infection was confirmed in 59 p.c. of causes. 51 p.c. of newborns colonized with Enterococcus faecalis at birth, had no clinical and laoratory signs of infection. Significant correlation between incidence of the disease, the course of it (heavy, middle or mild) and abundant bacterial growth from the ear swab at birth were found. All the isolated strains of Enterococcus faecalis were susceptible to ampicillin and penicillin G, in 37 p.c. resistnace to gentamicin was confirmed.


  13/72

  Tytuł oryginału: Czynnik stymulujący wzrost komórek alfa we krwi pępowinowej noworodka - wskaźnik dojrzałości immunologicznej czy zagrożenia infekcją wewnątrzmaciczną?
  Tytuł angielski: MGSA/GRO-a in the umbilical cord blood - marker of the immunity or the intrauterine infection.
  Autorzy: Królak-Olejnik Barbara, Beck Brygida, Dulibana Hanna
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.164-167, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Chemokiny odpowiedzialne są za regulację fizjologicznie przebiegających procesów immunologicznych oraz procesów związanych z zakażeniem. MGSA/GRO-ŕ należy do podrodziny CXC (chemokina - ŕ). Celem pracy była ocena stężenia MGSA/GRO-ŕ w surowicy krwi pępowinowej noworodków w zależności od sposobu rozwiązania ciąży i zagrożenia infekcją wewnątrzmaciczną. Badaniami objęto 52 noworodki, wyodrębniając następujące grupy: noworodki urodzone o czasie siłami natury i drogą elektywnego cięcia cesarskiego oraz noworodki urodzone przed terminem - bez cech infekcji, z wrodzonym zapaleniem płuc i wczesną posocznicą. Stężenie MGSA/GRO-ŕ oceniano w surowicy krwi pępowinowej przy pomocy komercyjnego zestawu Quantikine Human GRO-ŕ firmy R&D Systems, metoda ELISA. Stężenie MGSA/GRO-ŕ we krwi pępowinowej noworodków urodzonych o czasie było znamiennie statycznie niższe niż u noworodków urodzonych przed terminem. Sposób rozwiązania ciąży o czasie nie wpływał na stężenie tej chemokiny w surowicy krwi pępowinowej (drogami natury - 121,9 ń 49,2 pg/ml, cięciem cesarskim - 114,9 ń 26,6 pg/ml). We krwi pępowinowej nowroodków urodzonych przedwcześnie, u których wystapiły cechy zapalenia płuc i wczesnej posocznicy stężenie MGSA/GRO-ŕ wynosiło odpowiednio 202,1 ń 151,0 pg/ml oraz 451,6 ń 327,8 pg/ml. Wewnątrzmaciczna infekcja wyraźnie związana jest z wyższym stężeniem MGSA/GRO-ŕ we krwi pępowinowej noworodków urodzonych przewcześnie.

  Streszczenie angielskie: The chemokines are involved in regulation of normal immune response and inflammation. MGSA/ GRO-ŕ is a member of the chemokine suprefamily CXC (chemokine - ŕ). The aim of the study was to determine the relationship between the mode of delivery and MGSA/GRO-ŕ levels in the umbilical cord blood, to evaluate the influence of intrauterine infection on the chemokine levels. We examined the umbilical cord blood of 52 newborn: full-term born by vaginal delivery and cesarean section and preterm infants without infection, with pneumonia and early sepsis. MGSA/GRO-ŕ concentration was determined by use of sensitive and specific ELISA (Wuantikine R&D Sustems). The mean MGSA/GRO-ŕ is higher in preterm infants than in full term healthy infants. The mode of delivery have no effect on the chemokine concnetration in umbilical cord blood of full-term infants (vaginal delivery mean - 121,9 ń 49,2 pg/ml, cesarean section, mean = 114,9 ń 26,6 pg/ml. Preterm infants with pneumonia had mean MGSA/GRO-ŕ level 202,1 ń 151,0 pg/ml and with early sepsis - 451,6 ń 327,8 pg/ml. Early sepsis of preterm infants is associated with an increase in MGSA/GRO-ŕ concentration in the umbilical cord blood.


  14/72

  Tytuł oryginału: Toksoplazmoza wrodzona u noworodka - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Congenital toxoplasmosis in a newborn infant.
  Autorzy: Jańczewska Iwona, Czajkowska Tamara, Thrun Adam, Królak Marek
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.264-267, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek noworodka z rozpoznaną po urodzeniu toksoplazmozą wrodzoną, z hiperbilirubinemią, wymagającą leczenia powtarzanymi transfuzjami wymiennymi, powikłaną dodatkowo cholestazą wątrobową. U omwianego noworodka stwierdzono również znaczne wodogłowie ze zwapnieniami wewnątrzczaszkowymi i ogromnymi zanikami tkanki mózgowej.

  Streszczenie angielskie: A case of a newborn with congenital toxoplasmosis detected after birth, jaundice demanding treating with repetitive exchange transfusions and additionally complicated hepatic cholestasis was presented. The newbron also suffered from serious hydrocephalus with intracranial calciphications and significant atrophy of brain tissue.


  15/72

  Tytuł oryginału: Rzadki przypadek aplazji pochwy i szyjki macicy u 17-letniej chorej.
  Tytuł angielski: A rare case of absence of vagina and cervix in 17-years old girl.
  Autorzy: Klasa-Mazurkiewicz D., Emerich Janusz, Królikowska B., Sawicki S.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.19-21, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Diagnostyka oraz leczenie wrodzonych wad narządu rodnego u kobiet stanowią nadal istotny problem. Celem pracy było opisanie rzadkiego przypadku aplazji pochwy i szyjki macicy u 17-letniej chorej. Przedstawiono sposób postępowania, omówiono dane dostępne z literatury.

  Streszczenie angielskie: The management of congenital malformations of the genital tract amy cause chalengign problems to the gynecologist. Authors present the case of 17-year-old girl with congenital absence of the vagina and cervix, with the remainder of her genital tract being normal. The management was discussed.


  16/72

  Tytuł oryginału: Krytyczne poglądy na leczenie owrzodzeń żylnych przy użyciu niskoenergetycznego lasera.
  Tytuł angielski: Critical aspects of low-energy laser treatament of venous ulcerations.
  Autorzy: Taradaj Jakub, Franek Andrzej, Polak Anna, Król Piotr
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.231-235, bibliogr. 56 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach można znaleźć liczne doniesienia na temat przydatności laserów niskoenergetycznych w leczeniu owrzodzeń żylnych. Autorzy pracy podejmują próbę obiektywnej oceny znaczenia niskoenergetycznego promieniowania laserowego w procesie gojenia. Na podstawie analizy zarówno polskiego jak i zagranicznego piśmiennictwa przedstawiają szereg wątpliwości dotyczących klinicznego zastosowania tej terapii. Opisano również trudności w doborze dawek i innych parametrów zabiegowych. Efekty lecznicze stosowania laserów niskoenergetycznych nie znajdują jednoznacznego potwierdzenia i są wciąż kontrowersyjne. Wyniki wielu badań in vivo oraz in vitro wskazują na laseroterapię jako nieskuteczną w leczeniu owrzodzeń żylnych. Zdaniem autorów, na obecnym etapie należy krytycznie analizować ich zastosowanie kliniczne.

  Streszczenie angielskie: In the recent years much has been written about usefulness of low-energy lasers in venous ulcers treatament authors of the following paper undertake the trial of the objective evaluation of the significant of low-energy laser irradiation in the healing process. Based on analysis in both Polish and foregin literature present a graet deal of doubts connected with clinical application of such therapy. Described are difficulties in selection of the optimal doses and other methodological parameters. The therapeutical effects of low-energy lasers cannot be confirmed and are still controversial. Results of many in vivo and in vitro research programmes suggest that laser therapy in venous ulcers is ineffective. Presently in authors opinion the critical attitude is necessary.


  17/72

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia lipidów u kobiet z cukrzycą ciążową.
  Tytuł angielski: Serum lipid levels in pregnant women with gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Królikowska Beata, Olszewski Jarosław, Konarzewska Joanna, Łukaszuk Krzysztof, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (2) s.129-132, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Materiał i metody. Badaniem objęto 308 kobiet ciężarnych hospitalizowanych na oddziale patologii ciąży w latach 1998-2000. Cukrzycę ciążową rozpoznano zgodnie z kryteriami opracowanymi przez Zespół Ekspertów ds. Zwalczania Cukrzycy PTD. Ciężarne podzielono na 3 grupy. Grupę G1 stanowiły 121 ciężarne z cukrzycą ciążową leczone jedynie dietą z małą zawartością węglowodanów, grupę G2 stanowiło 45 kobiet w ciąży z cukrzycą ciążową leczonych dietą i insuliną, grupę kontrolną (GK) stanowiły natomiast 142 kobiety z ciążą fizjologiczną, niepowikłaną. W pracy dokonano analizy i oceny stężenia poszczególnych parametrów gospodarki lipidowej w surowicy krwi: cholesterolu całkowitego (CH), cholesterolu frakcji HDL i LDL, triglicerydów (TG) w trzech badanych grupach ciążowych między 28 a 35 tygodniem ciąży. Oceniono jednocześnie wartości hemoglobiny glikowanej oraz indeksu masy ciała. Wyniki. We wszystkich badanych grupach średnie stężenie cholesterolu i triglicerydów było podwyższone. Stwierdzono natomiast brak odchyleń w stężeniach cholesterolu frakcji HDL i LDL. Jedynie stężenie cholesterolu frakcji HDL w grupie G1 było statystycznie niższe niż w grupie kontrolnej. Jednocześnie nie wykazano korelacji pomiędzy wartościami hemoglobiny glikowanej i wskaźnika masy ciała a oznaczonymi stężeniami lipidów. Wnioski. W dobrze wyrównanej cukrzycy ciążowej nie wykazano znamiennych różnic w stężeniach parametrów układu lipidowego.

  Streszczenie angielskie: Materials and methods. The investigated group consisted of 308 pregnant women hospitalised at gestational pathology department between 1998 and 2000 years. The gestational diabetes mellitus (GDM) was diagnosed according to criteria of Expert Committee of Polish Diabetology Association. There were 3 groups of patients. First group, GDM G-1, consisted of 121 pregnant women treated with diet only, second group - GDM G2 - of 45 pregnant women treated with diet and insulin and third one - the control group consisted of 142 pregnant, healthy women. Lipid levels: cholesterol (CH), high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL), riglycerides (TG) were analysed in groups of pregnant women between 28 and 35 week of pregnancy. Body mass index (BMI) and blood glycated hemoglobin (HbA1c) concentration were evaluated. Results. The mean value of cholesterol and triglycerides was higher in all groups. There were no significant differences between analysed groups. Only the level of HDL cholesterol at GDM G1 group was significantly lower than in control group. There was no correlation between BMI, HbAac and lipid fractions. Conclusions. There were no significant differences in lipid metabolism in patients with well controlled qestational diabetes melllitus.


  18/72

  Tytuł oryginału: Zaburzenia połykania w chorobie Parkinsona.
  Tytuł angielski: Swallowing disorders in Parkinson's disease.
  Autorzy: Potulska Anna, Friedman Andrzej, Królicki Leszek, Jędrzejowski Maciej, Spychała Andrzej
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (3) s.449-456, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Trudności w połykaniu są często stwierdzanym objawem w zaawansowanych stadiach choroby Parkinsona; znaczne nasilenie tych zaburzeń prowadzi do zachłystowego zapalenia płuc, trudności przy spożywaniu posiłków i wyniszczenia. Celem pracy była ocena zaburzeń odruchu połykania i poszczególnych faz aktu połykania. Przebadano przy pomocy elektromiografii mięśni szyi i scyntygrafii przełyku jedenastu chorych na chorobę Parkinsona i dziewięciu zdrowych ochotników w porównywalnym wieku. W pracy wykazano wydłużenie latencji odruchu połykania do 543 ń 84 ms wśród chorych vs. 230 ń 66 ms u zdrowych (p 0.05) oraz wydłużenie czasu ruchu krtani do 1880 ń 140 ms vs. 1349 ń 154 ms (p 0.05). Ponadto zauważono wydłużenie fazy przełykowej aktu połykania ze szczególną tendencją do zalegania pokarmów w dolnej 1/3 przełyku 12.45 ń 2.45 s vs. 6.45 ń 1.18 s (p 0.001). Ustalono także próg dysfagii u chorych z chorobą Parkinsona. Wielkość ta określa największą objętość płynu, który może być jednorazowo połknięta przez badanego (u zdrowych wynosi ona minimum 20 ml wody). U chorych była ona znacznie niższa i wynosiła 4.5 ń 0.86 ml. Otrzymane wyniki pozwalają jednoznacznie i obiektywnie stwierdzić zaburzenia połykania w chorobie Parkinsona. W pracy stwierdzono obecność dysfagii u wszystkich badanych chorych, choć tylko ośmiu z nich zgłaszało zaburzenia połykania. U pozostałych trzech zaburzenia miały charakter subkliniczny i dotyczyły przede wszystkim wydłużenia fazy przełykowej.

  Streszczenie angielskie: Impairment of swallowing is a common symptom in advanced stage of Parkinson's disease and severe defect of this function may cause aspiration pneumonia, problems with food intake and cachexy. The aim of this study was to assess the reflex and oral, pharyngeal, oesophageal phase of swallowing. Eleven patients with Parkinson's disease and 9 healthy subjects were investigated by electromiography (EMG) and oesophageal scintigraphy. The study demonstrates delayed triggering of swallowing reflex (543 ń 84 ms in patients with PD vs. 230 ń 66 ms in controls, p 0.05) and prolongation of laryngeal movement (1880 ń 140 ms vs. 1349 ń 154 ms, p 0.05). The prolongation of the oesophageal phase of swallowing with predilection to retention of water in lower one/third part of esophagus (12.45 ń 2.45 s vs. 6.45 ń 1.18 s, p 0.001) was observed. The dysphagia limit, that is the maximum amount of water swallowed at once, was also evaluated (all normal subjects are able to swallow 20 ml water or more at once). In the studied patients with Parkinson's disease it was 4.5 ń 0.86 ml. These results evidently and objectively indicate the presence of swallowing disorders in Parkinson's disease. Dysphagia was observed in all studied patients, although only 8 of them complained about it. In other 3 cases the impairment of swallowing was subclinical and it was connected with prolongation of oesophageal phase.


  19/72

  Tytuł oryginału: Doświadczalny dobór najkorzystniejszych parametrów fizycznych i aplikacyjnych ultradźwięków w leczeniu owrzodzeń żylnych podudzi.
  Tytuł angielski: Experimental selection of best physical and application parameters of ultrasound in the treatment of venous crural ulceration.
  Autorzy: Świst-Chmielewska Daria, Franek Andrzej, Brzezińska-Wcisło Ligia, Błaszczak Edward, Polak Anna, Król Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.500-505, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Owrzodzenia żylne podudzi dotykają głównie ludzi starszych, obciążonych chrobami często stanowiącymi przeciwwskazanie do zabieów operacyjnych. Z myślą o tych pacjentach poszukuje się nowych, sktutecznych metod leczenia tego schorzenia. Celem pracy była ocena wpływu ultradźwięków z wykorzystaniem dwóch gęstości mocy: 0,5 W/cmý i 1 W/cmý z powszechnie stosowanego zakresu na proces gojenia owrzodzeń żylnych podudzi. Chorych zakwalifikowanych do eksperymentu podzielono na trzy grupy. W grupie A zastosowano gęstość mocy 1 W/cmý, w grupie B - 0,5 W/cmý natomiast w grupie C stosowano metody tradycyjne. We wszystkich grupach porównawczych oceniano co tydzień oraz po leczeniu zmiany: pola powierzchni, objętości, powierzchni zropiałej i ziarniny. Tempo zmian pola powierzchni owrzodzeń było największe w grupie B, lecz istotność statystyczną uzyskano jedynie względem grupy A. Wraz ze zmianą pola powierzchni następowało zmniejszenie objętości owrzodzeń, największe również w grupie B i istotne statystycznie względem grupy A. Chociaż nie uzyskano istotnej statystycznie różnicy w wynikach pomiędzy grupą B i C, zauważalna jest tendencja do szybszego gojenia owrzodzeń pod wpływem ultradźwięków z wykorzystaniem gęstości mocy 0,5 W/cmý. Nie zaobserwowano różnic istotnych statystycznie pomiędzy badanymi grupami A, B i C pod względem tempa ziarninowania i oczyszczania się owrzodzeń z wydzieliny ropnej.

  Streszczenie angielskie: Venous crural ulceration typically affects elderly people, frequently burdened with other diseases which provide counter-indications for surgery. With those patietns in mind, search for new efficient methods to treat the disease is under way. The goal of the paper was to evluate the impact of ultrasound at two power densities from the range commonly used, 0.5 W/cmý and 1 W/cmý, on the healing of crural ulceration. The patients admitted to the experiment were divided onto two groups. In group A the density of 1 W/cmý was used; in group B - 0.5 W/cmý; in group C traditional methods were used. Progerss was evaluated in all the groups once in a week and after treatment, in terms of the change of the area, volume, suppurate area and granulation. The rate of area change was highest in group B, although it was only statistically significant in compraison with group A. Along with the area change, the volume of the ulceration also changed; it was most pronounced in group B and statistically significant in comparison with group A. Althoug statistically significant difference in the results of groups B and C was found, there is a clear tendency towards faster healing of ulceration under the influence of ultrasound at 0.5 W/cmý. No statisically significant differences were observed between groups A, B and C in terms of granulation development rate and debridement of the wounds.


  20/72

  Tytuł oryginału: Leczenie osteoporotycznych złamań przezkrętarzowych elastycznymi prętami Endera u osób w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Treatment of osteoporotic pertrochanteric fractures with use of elastic Ender nails in aged people.
  Autorzy: Kędzierski Michał, Król Roman
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.144-150, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Złamania kości udowej są często pierwszym klinicznym objawem osteoporozy u osób w podeszłym wieku. Postępujący zanik masy kostnej i współistniejące schorzenia narządu ruchu, zaburzenia równowagi, upośledzenie umysłowe oraz schorzenia internistyczne są czynnikami zwiększającymi ryzyko złamania. W następstwie niewielkiego urazu dochodzi z reguły do wielofragmentowego i obejmującego okolicę międzykrętarzową złamania bliższego końca kości udowej. Materiał i metody: W latach 1995-2001 sposobem Endera leczono 114 chorych z osteoporotycznymi złamaniami w okolicy międzykrętarzowej. Przed zabiegiem operacyjnym u 27 chorych współistniała cukrzyca, u 52 miażdżyca uogólniona oraz u 29 w różnym stopniu zaawansowania demencja starcza. Ubytek masy kostnej w okolicy szyjki kości udowej wyniósł średnio -3,5 odchylenia standardowego. Ocenę leczenia przeprowadziliśmy u 76 operowanych po 6, 12, 18 tygodniach i 12 miesiącach, oceniając zakres ruchu stawu biodrowego, sposób i zakres poruszania się, na zdjęciach rtg ocenialiśmy zrost złamania i kąt trzonowo-szyjkowy. Wyniki: Ocena kliniczna i radiologiczna wykazała, że wynik dobry uzyskaliśmy u 45 (60 proc.) operowanych, a zadowalający u 20 (28 proc.) oraz zły u 11 (12 proc.) operowanych. Zrost złamania uzyskano u 84 proc. leczonych w okresie od 10 do 24 (średnio 17) tygodni, a u 5 (5,5 proc.) nie uzyskano zrostu. Wnioski: Stabilizacja złamań przezkrętarzowych elastycznymi prętami Endera jest metodą z wyboru w leczeniu chorych w podeszłym wieku, obciążonych osteoporozą i schorzeniami internistycznymi. Najlepsze wyniki leczenia operacyjnego uzyskano u chorych operowanych w I dobie po urazie, o wysokiej sprawności fizycznej i umysłowej przed urazem.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Proximal femur fractures are often the first symptom of osteoporosis in old people. Proximal femur fractures in the sequence minimal trauma are as the rule multifragmenatal and covers peritrochanteric part. We revieved effectiveness of Ender technique in aged people with coexisting ostoporosis. Material and methods: In 1995-2001 114 patients with osteoporotic peritrochanteric fractures were treated with Ender technique. In our group of patients before operation coexisted in 17 diabetes mellitus, in 52 arteriosclerosis and in 29 patient in different degree senile dementia. We evaluated 76 patient after 6, 12, 18 weeks and 12 months poost operatively. We examined rangr of hip motion and way of walking, on x-rays we evaluated the healing of fracture and shaft-neck angel. Results: Clinical and radiological evaluation of named group showed a very good result in 45 (60 p.c.), a good result in 20 (28 p.c.) and a poor results in 11 (12 p.c.) of operated patients. The fracture healing occurred in all named group in 84 p.c. of patient in 10-24 weeks (mean 17 weeks). Conclusion: Elastic Ender nailing is a technique of choice in the treatment of aged people with osteoporosis and passed medical history. The bets result of operative were avhieved in patient operated in 1 day after trauma, with high physical and mental dexterity before trauma.


  21/72

  Tytuł oryginału: Egg yolk platelet proteins from "Xenopus laevis" are amyloidogenic.
  Autorzy: Zemanek Grzegorz, Konieczny Leszek, Piekarska Barbara, Rybarska Janina, Stopa Barbara, Spólnik Paweł, Urbanowicz Barbara, Nowak Mateusz, Król Marcin, Roterman Irena
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.311-318, il., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The association of amphibian (Xenopus laevis) egg yolk platelet proteins, represented predominantly by lipovitellin, was studied as a model of the formation of amyloid deposits. Two kinds of molecular organization formed by this protein material - native and heat-denatured - were found to exhibit amyloid properties, although they differ significantly in structural organization. The first consisted in protein molecules arranged in the natural, physiological, net-like platelet organization, with a tendency to orient uni-directionally. The second was obtained by the gradual removal of Congo red from lipovitellin denatured by heating in an excess of dye. This procedure produced twisted fibrillar organization of molecules typical for amyloids, represented predodminantly by end-to-end associated major polypeptide chains of lipovitallin. Both native and denatured structural forms bind Congo red and produce a green birefringence effect, confirming the near-parallel alignment of the complexed Congo red molecules. However, a dye (1,4-bis(1-amino-4-sulfonaphtyl-2-azo)phenylene) closely related to Congo red but with a very weak self-assembling tendency appeared inactive when the spectral shift was studied in a cross-polarization systsem, indicating in this way that dye supramolecularity is an extra factor which may determine binding to amyloid proteins and specific spectral effects.


  22/72

  Tytuł oryginału: Częstotliwość cukrzycy ciężarnych (GDM) w Polsce w badaniach przesiewowych.
  Tytuł angielski: The prevalence of gestational diabetes mellitus in Polish population.
  Autorzy: Wójcikowski Czesław, Królikowska Beata, Konarzewska Joanna, Kanadys Wiesław, Drożdżal Marian, Olszewski Jarosław, Łukaszuk Krzysztof
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.811-816, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Cukrzyca ciążowa jest zaburzeniem tolerancji węglowodanów, które występuje po raz pierwszy w ciąży. Częstotliwość GDM w różnych regionach i populacjach jest zróżnicowana. W pracy podjęto się oceny częstotliwości występowania cukrzycy w Polsce, który oceniono na 3,4 proc. populacji kobiet ciężarnych.

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the study was to determine the frequency of GDM in different parts of Poland and to assess whether 1h - glucose plasma levels after 50g glucose tolerance test (50 g OGTT) reflect the risk og GDM. Material and methods; A total of 5778 pregnant women were screened with 50g OGTT between 24 and 28 weeks of gestation. All subjects whose post-challenge glucose levels exceeded 140 mg/dl had 75g OGTT performed according to WHO criteria. Results: The rate of abnormal screening test results ranged from 8,0 p.c. to 20,7 p.c. for different regions of Poland, respectively. The pathological 50g OGTT resutls were from 140 mg/dl to 320 mg/dl. Screening test results within 140 mg/dl to 149 mg/dl were confirmed by positive 75 g OGTT only in 2,9 p.c. subjects. All patinets whose 1h - glucose levels at 50 g OGTT were greater than 190 mg/dl had patholgocial 75 g OGTT results as well. Conclusion: The prevalence of GDM in different parts of Poland ranged from 2,0 p.c. to 3,8 p.c. (the average 3.4 p.c.).


  23/72

  Tytuł oryginału: Zastosowanie olejku drzewa herbacianego i jego preparatów w skojarzonym leczeniu grzybic powierzchownych.
  Tytuł angielski: Application of tea tree oil and its preparations in combined treatment of dermatomycoses.
  Autorzy: Klimmek Jan-Kristian W., Nowicki Roman, Szendzielorz Kornelia, Kunicka Mariola, Rosentrit Remigius, Honisz Grzegorz, Król Wojciech
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.93-96, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Leczenie skojarzone jest dobrze znanym sposobem pokonywania wad środków leczniczych z toksycznością włącznie, ponieważ połączenie z innym lekiem może umożliwić zmniejszenie dawki leczniczej i zwiększyć efekt terapeutyczny. Cel pracy: Celem podjętych badań była ocena skuteczności leczenia grzybic za pomocą olejku drzewa harbacianego i jego preparatow w skojarzeniu z obecnie stosowanymi lekami przeciwgrzybiczymi. Materiał i metody: Badaniami objęto 67 chorych z grzybicą powierzchowną. W diagnostyce wykorzystano stałe podłoża Sabourauda (Sabouraud Gentamician Chloramphenicol agar Sabouraud Chloramphenicol Actidione agar) Mycoline firmy bioM‚rieux (Marcy-I'Etoile, Francja). W leczeniu zastosowano dwie grupy środków: leki przeciwgrzybicze - Lamisil (Terbinafine) lub flukonazol oraz olejek drzewa herabcianego i jego preparaty firmy MELALEUCA Poland sp. z o.o., Gliwice Polska. Wśród badanych osób wyodrębniono dwie grupy: w grupie I byli chorzy otrzymujący doustnie 1 tabletkę na dzień leku przeciwgrzybiczego (24 chorych - flukonazol, 10 chorych - Lamisil), zaś w grupie II chorzy otrzymujący doustnie 1 tabletkę leku przeciwgrzybiczego (23 chorych - flukonazol, 10 chorych - Lamisil) i olejek drzewa herbacianego z jego preparatami. Preparaty te stosowano dwa razy dziennie - rano spray i zasypkę, wieczorem 100 proc. olejek i krem antyseptyczny. Wyniki i wnioski: Skuteczność leczenia skojarzonego zwiększyła się z 56 do 88 proc. Przeprowadzone badania wykazały, iż olejek drzewa herbacianego i jego preparaty istotnie zwiększają skuteczność leczenia grzybic powierzchniowych. Mogą stanowić one wartościowe uzupełnienie terapii ogólnej grzybic.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Combined therapy is known method used to overcome the shortcoming of chemotherapeutics including toxicity, because joint administration with another drug can make it possible to reduce the dose and increase the therapeutic effect. The aim of study: The aim of the study was to asses the effectiveness of treatment of mycoses using Tea Tree Oil and its preparations in combination with routinely used antimycotic drugs. Materials and methods: The studied group consisted of 67 patients with dermatomycoses. Diagnostics was out using solid Sabouraud medium (Sabouraud Gentamicin Chloramphenicol agar and Sabouraud Chloramphenicol Actidione agar). Two groups of preparations were used in the treatment: antifunal drugs - Lamisil (Terbinafine) or Fluconazole, and Tea Tree Oil and its preparations. The patients were divided into two groups treated according to the following schedules: Group I - 1 tablet of the antifungal drug daily (24 patients - fluconazole, 10 patiemts - Lamisil); Group II - 1 tablet of the antifungal drug daily (23 patients - fluconazole, 10 patients - Lamisil) plus Tea Tree Oil and its preparations. The preparations were used twice daily: spray and powder in the morning and 100 p.c. oil and antiseptic cream in the evening. Result and conclusions: The effectiveness of treatment was increased by adopting the combination therapy schedule from 56 to 88 p.c. Tea Tree Oil and its preparations markedly support the oral treatment of dermatomycoses.


  24/72

  Tytuł oryginału: Zastosowanie chemioterapii indukcyjnej przed operacyjnym leczeniem zaawansowanego raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Neoadjuvant chemotherapy in treatment of advanced cervical cancer.
  Autorzy: Kobierski Juliusz, Mielcarek Piotr, Brzóska Beata, Królikowska Beata, Emerich Janusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.807-810, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny skuteczności chemioterapii indukcyjnej z zastosowaniem cisplatyny, vinkrystyny i bleomycyny w raku szyjki macicy w stopniu zaawansowania klinicznego IIB według klasyfikacji FIGO. Uzyskane wyniki potwierdzają doniesienia o korzystnym efekcie chemioterapii indukcyjnej w leczeniu raka szyjki macicy.

  Streszczenie angielskie: Neoadjuvant chemotherapy (NAC) has been used for treatment of advanced cervical cancer by some institutions for several years. Purpose: We investigated the value of NAC for patients with IIb caevical cancer. materials and methods: Eight patients treatyed at the 2nd department of Obstetrivs and Gynecology Medical Unioversity of Gdańsk between 1999 and 2000 for stage IIb cervical cancer were enrolled into the study. The drugs infused were: cisplatin 50 mg/m(2) and vincristine 1 mg/m(2) for 1 day and belomycin 25 mg/m(2) for 3 days, for three cycles. NAC was followed by radical Wertheim-Meigs hysterectomy. All patients were evaluated for response and toxicity. results: In all eight patients partial respopnse were obtained. Despite previous data there was no severe toxicity in our study group. Hematological toxicity was mild and there was no need for modyfying chemotherapy due to side effect of NAC. Conclusion: NAC followed by radical Wertheim-Meigs hysterectomy is an effective approach to stage IIB cervical cancer. Further larger prospective study is necessary. Preoparative imaging studies (CT and/or MR) might be consider as selection criteria for future study.


  25/72

  Tytuł oryginału: Medycyna nuklearna w Polsce, rola inspektorów ochrony radiologicznej w zakładach medycyny nuklearnej.
  Tytuł angielski: Nuclear medicine in Poland, the role of radiation protection in nuclear medicine.
  Autorzy: Królicki Leszek
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.519-521, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

  Streszczenie polskie: Medycyna nuklearna stanowi samodzielną dziedzinę medycyny, skupiającą procedury lecznicze i terapeutyczne z zastosowaniem radioizotopów. Dziedzina ta, jak dotąd, nie jest w Polsce dostatecznie doceniana i jej rozwój napotyka na szereg ograniczeń. Rola inspektorów ochrony radiologicznej jest jednak niezmiernie ważna. Różnorodność badań i procedur leczniczych wymaga szczególnej uwagi ze strony nadzoru ochrony radiologicznej, tym bardziej, że liczba personelu i pacjentów poddanych procedurom radioizotopowym stale wzrasta.


  26/72

  Tytuł oryginału: Ocena ilościowa limfocytów B (CD19+) oraz ich subpopulacji CD5+ i CD23+ u noworodków donoszonych z zapaleniem płuc.
  Tytuł angielski: Quantitative analysis of CD19+ B lymphocytes and their CD5+ and CD23+ subpopulations in full-term pneumonic neonates.
  Autorzy: Behrendt Jakub, Karpe Jacek, Królak-Olejnik Barbara, Kamińska Beata, Tomanek Lidia, Pająk Stanisław, Godula-Stuglik Urszula, Mazur Bogdan
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.781-786, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 45 noworodków donoszonych, w tym u 25 z zapaleniem płuc i u 20 zdrowych (grupa kontrolna) w wieku od 3 do 6 doby życia oceniono w obwodowej krwi żylnej odsetek i liczbę limfocytów B (VD19+) oraz ich subpopulacji VD5+ i CD23+ w cytometrze przepływowym FACscan używając przeciwciał monoklonalnych anty CD19+, anty CD5 i anty CD 23 firmy Becton Dickinson. Stwierdzono, że średni odsetek i średnia liczba limfocytów CD19+ i CD5+ u noworodków z zapaleniem płuc nie różniły się istotnie od wartości uzyskanych u dzieci z grupy kontrolnej. Wykazano natomiast, że u noworodków z zapaleniem płuc odsetek limfocytów CD23+ był istotnie większy niż u noworodków zdrowych. Występowanie perinatalnych czynników ryzyka nie wywierało istotnego wpływu na średnie wartości badanych limfocytów u chorych noworodków.

  Streszczenie angielskie: The relative and absolute sizes of CD19+ B lymphocyte poulations and CD5+ and CD23+ subpopulations in peripheral vein blood were determined in 45 full-term neonates, among them in 25 pneumonic and 20 healthy ones (control group), aged from 3 to 6 days of life using a FACscan flow cytometer and Becton Dickinson monoclonal anti-CD19, anti-CD5 and anti-CD23 antibodies. It was found, that the mean relative and absolute sizes of CD19+ and CD5+ B lymphocyte population in pneumatic neonates did not differ significantly from those in the control group. The mean relative size of CD23+ populations in pneumonic neonates was significantly higher than in healthy babies. Perinatal risk factors had no significant influence on the mean values determined in sick neonates.


  27/72

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych cytostatyków na procesy autodegradacyjne w przedziale lizosomalnym komórek wątroby myszy : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Król Teodora; Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi
  Źródło: - Łódź, Dom Wydaw. ELIPSA 2002, 188, [2] s. : il., tab., bibliogr. 616 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,509

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  28/72

  Tytuł oryginału: Metody drenażu soku trzustkowego w jednoczesnym przeszczepianiu trzustki i nerki.
  Tytuł angielski: Methods of pancreatic exocrine drainage in simultaneous pancreas and kidney transplantation.
  Autorzy: Ziaja Jacek, Cierpka Lech, Król Robert
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (2) s.81-88, il., bibliogr. 30 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednoczesny przeszczep trzustki i nerki (SPK, simultaneous pancreas and kidney transplantation) jest uważany za najlepszą metodę leczenia chorych z cukrzycą typu 1, która doprowadziła do schyłkowej niewydolności nerek. Celem pracy jest przedstawienie powszechnych metod drenażu soku trzustkowego w przeszczepianiu trzustki, porównanie ich skuteczności oraz występujących po nich powikłań. Obecnie najczęściej wykonywany jest drenaż pęcherzowy (BD, bladder drainage) i jelitowy (ED, enteric drainage). W BD dwunastnica jest zespalana ze sklepieniem pęcherza moczowego. Drenaż pęcherzowy wiąże się z wieloma powikłaniami, jak zakażenia dróg moczowych, krwiomocz i przeciek w obrębie zespolenia, które w znacznym odsetku przypadków wymagają konwersji jelitowej. W ED dwunastnica przeszczepu może być zespolona z pętlą jelita czczego, krętego lub z ramieniem pętli Roux Y. Roczne przeżycie chorych i przeszczepu trzustki po SPK nie różni się w obu metodach drenażu. Wykonanie ED zmniejsza liczbę zakażeń po przeszczepie, odsetek powikłań urologicznych, częstość przecieku soku trzustkowego oraz liczbę wykonywanych reoperacji. Drenaż jelitowy jest obecnie najlepszym sposobem drenażu soku trzustkowego w SPK. Chociaż wyniki przeszczepiania trzustki, przy uwzględnieniu przeżycia chorych i zachowania czynności przeszczepionej trzustki, są porównywalne dla obu metod, to w przypadku ED obserwuje się znacznie mniej powikłań.


  29/72

  Tytuł oryginału: Problem opiniowania i postępowania w sprawie uchylenia stosowania środka zabezpieczającego w przypadku chorego psychicznie sprawcy czterech zabójstw.
  Tytuł angielski: A case of long-term forensic detention despite a stable remission of paranoid schizophrenia.
  Autorzy: Król Ewa, Łoza Bartosz
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.121-124, bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają trudności w postępowaniu związanym ze zwolnieniem z detencji chorego na schizofrenię paranoidalną, podejrzanego o czyn zabójstwa czterech osób, pomimo osiągnięcia przez niego pełnej remisji procesu psychotycznego.


  30/72

  Tytuł oryginału: Podsumowanie II Edycji Szkoły Tutorów.
  Autorzy: Król Zbigniew J.
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (9) s.100-104, tab.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Kolegium Lekarzy Rodzinnych


  31/72

  Tytuł oryginału: Wpływ sposobu postępowania operacyjnego u pacjentów z uszkodzeniem łąkotek na sprawność pooperacyjną stawu kolanowego : praca doktorska
  Autorzy: Krystowski Robert, Król Roman (promot.).; [Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii] w Szczecinie, Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szczecinie
  Źródło: 2002, 288 k. : il., tab., bibliogr. 179 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19842

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  32/72

  Tytuł oryginału: Ocena jakości mikrobiologicznej mięsa mielonego przeznaczonego do sprzedaży detalicznej.
  Tytuł angielski: Assessment of microbiological quality of minced meat designed for retail sale.
  Autorzy: Białasiewicz Danuta, Zwierzyńska Agnieszka, Majczyna Danuta, Królasik Joanna
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.351-358, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny mikrobiologicznej mięsa mielonego wyprodukowanego przez supermarkety i zakłady przemysłu mięsnego z terenu Łodzi i okolic na zgodność z normami PN-97/A-82009 i PN-98/A-82009/A1.


  33/72

  Tytuł oryginału: Postępowanie w rozległych ubytkach kostnych stropu panewki w realloplastyce stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Treatment of massive acetabular bone deficiency in revision hip arthroplasty.
  Autorzy: Król Roman
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.481-489, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor, po trzyletniej obserwacji na materiale 87 chorych, omawia wyniki postępowania w rekonstrukcji rozległych kostnych ubytków stropu panewki w realloplastyce stawu biodrowego. Zastosowanie do uzupełniania ubytku stropu panewki litych przeszczepów korowo-gąbczastych i posadowienie panewki endoprotezy w położeniu fizjologicznym pozwala uzyskać najkorzystniejszy wynik w omawianym materiale. Użycie do stabilizacji litych przeszczepów śrub wykonanych z innego stopu metalu niż endoproteza, a także siatek wzmacniających rozdrobnione, mrożone przeszczepy sterylizowane radiacyjnie w omawianym materiale jest przyczyną osteolizy przeszczepów i małej wartości mechanicznej tak utworzonej konstrukcji, a w następstwie - ponownego wczesnego obluzowania się komponentu panewkowego. Długotrwała kortykoterapia, działanie środków chemicznych z grupy nitryli oraz przebyta radioterapia miednicy są czynnikami, które mogą mieć wpływ na osteolizę przeszczepów.


  34/72

  Tytuł oryginału: Materiał złożony SureFil - roczna ocena wypełnień w zębach bocznych.
  Tytuł angielski: Composite packable material SureFil - the one-year assessment of posterior teeth restorations.
  Autorzy: Wilczyńska-Borawska Magdalena, Bagińska Joanna, Błahuszewska Katarzyna, Król Beata, Klimiuk Anna, Stokowska Wanda
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (6) s.51-53, tab., bibliogr. [12] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie miało na celu ocenę jakości wypełnień ubytków klasy I i II zębów bocznych, wykonanych z materiału kompozytowego SureFil (Dentsply DeTrey). Tuż po założeniu 113 wypełnień uzyskało ocenę O wg skali Ryge'a uwzględniającej jakość powierzchni wypełnienia, kształt anatomiczny i przyleganie brzeżne. Po 12 miesiącach zbadano 92 wypełnienia, kształt anatomiczny i przyleganie brzeżne. Po 12 miesiącach zbadano 92 wypełnień (81 proc. wykonanych). 72 proc. wypełnień uzyskało notę O, a pozostałe 1 wg skali Ryge'a. Te ostatnie wymagały jedynie niewielkich korekt. Podsumowując, SureFil jest właściwym materiałem do wypełniania ubytków w zębach bocznych.


  35/72

  Tytuł oryginału: Ekspresja genu interleukiny 1 beta w komórkach RAW 264.7 pod wpływem wybranych hydroksyflawonów : praca doktorska
  Autorzy: Błońska Marzena, Król Wojciech (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, [2], 88 k. : il., tab., bibliogr. 129 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20026

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy


  36/72

  Tytuł oryginału: Najważniejsze wartości programu restrukturyzacji z punktu widzenia grupy wsparcia.
  Autorzy: Król Zbigniew J.
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (3/4) s.26-28, sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono rolę Regionalnych Grup Wsparcia w Regionalnym Programie Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia. Pokrótce opisano sposób wyłaniania grup, tryb ich pracy oraz udział w spotkaniach Komitetów Sterujących. Część artykułu poświęcona jest prezentacji rekomendacji opracowanych dla podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistyczego lecznictwa zamkniętego. Rekomendacje mogą stanowić cele ogólne strategii ochrony zdrowia województwa samorządowego.

  Streszczenie angielskie: Article presents the role of regional support group in Regional Restructuring Program. Author (team leader of the group worked in 4 out of 16 regions) describes selection procedure of the groups, way of their preformance and involvement in the meetings of steering comity. In part of the article are presented recommendations worked out for primary care, specialist's ambulatory care, emergency and hospital's care. These recommendations can be used as main goals of health system strategy for the regions.


  37/72

  Tytuł oryginału: Osteomyelitis of the pelvis.
  Autorzy: Okłot Krzysztof, Królicka Jolanta
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (1) s.36-39, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The authors present two cases of ilium osteomyelitis in children. The patients were treated at the Trauma and Orthopedic Department of the Niekłańska Street District Children's Hospital in Warsaw between 1997 - 1999. There were some diagnostic difficulties at the beginning of the illness in both children. In addition to antibiotic therapy both children were treated with surgical drainage of the large pus accumulations, which were situated around the iliac wing. Fast recovery occurred after surgical intervention. Long-term follow-up shows full recovery in the older child and some secondary pelvis deformation because of Y growth plate and sacro-iliac joint destruction in the newborn. There was no recurrence of osteomyelitis in either patient.


  38/72

  Tytuł oryginału: Zmiany w narządzie wzroku u dzieci po urazach tępych głowy
  Autorzy: Krzywicki Stanisław, Litewska Mariola, Królicka Jolanta
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.316-321, tab., bibliogr. 18 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  39/72

  Tytuł oryginału: Dilated cardiomyopathy complicating primary carnitine deficiency. A case report.
  Tytuł polski: Kardiomiopatia rozstrzeniowa w przebiegu pierwotnego niedoboru karnityny.
  Autorzy: Kawecka-Jaszcz Kalina, Królikowski Tadeusz, Olszanecka Agnieszka
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.551-559, il., tab., bibliogr. 19 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  40/72

  Tytuł oryginału: Podatność płytek paznokciowych na zakażenia Scopulariopsis brevicaulis.
  Tytuł angielski: Nail plate susceptibility to Scopulariopsis brevicaulis infection.
  Autorzy: Macura Anna B., Pawlik Bolesław, Perun Magdalena, Król Monika
  Źródło: Wiad. Parazytol. 2002: 48 (4) s.333-342, il., tab., bibliogr. [18] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,658

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Experimental Scopulariosipsis brevicaulis infection of toe and finger nails collected from 79 persons of both sexes and at various age is presented. Crumbled nail fragments were incubated with a S. brevicaulis strain isolated from toenail acauliosis. The culture was inspected and evaluated under light microscope after seven days of incubation. Hyphe intensively penetrating nail fragments were found in 67.1 p.c. of toenails and 38 p.c. of fingernails. The infection was most intensive in the nails collected from males and elderly persons.


  41/72

  Tytuł oryginału: Problemy w leczeniu osteoporotycznych złamań przezkrętarzowych elastycznymi prętami Endera u osób w wieku podeszłym
  Autorzy: Kędzierski Michał, Król Roman
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.153-158, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  42/72

  Tytuł oryginału: Ocena chemokin (MIP-1alfa i MIP-1beta) we krwi pępowinowej noworodków.
  Tytuł angielski: Macrophage inflammatory protein (MIP-1 alpha and MIP-1 beta) in the umbilical cord blood of the newborn.
  Autorzy: Królak-Olejnik Barbara, Beck Brygida
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.117-120, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Chemokiny stanowią dużą grupę cytokin o właściwościach chemotaktycznych, które odgrywają kluczową rolę w reakcjach zapalnych. Większość z nich produkowana jest i wydzielana do krążenia obwodowego podczas ostrej fazy infekcji. Obecność á chemokin w surowicy krwi sugeruje się również w warunkach fizjologicznych. Celem pracy była ocena zależności pomiędzy porodem o czasie i przedwczesnym a poziomem białka zapalnego makrofagów (MIP) - 1ŕ i 1á w surowicy krwi pępowinowej. Badaniami objęto 72 noworodki w następujących grupach: 1). noworodki urodzone o czasie, 2). noworodki urodzone przewcześnie - z małą urodzniową masą ciała i 3). nowroodki urodzone przedwcześnie - z bardzo małą urodzeniową masą ciała. Stężenie MIP-1ŕ i MIP-1á oceniano w surowicy krwi pępowinowej przy pomocy komercyjengo zestawu Quantikine Human MIP-1ŕ i 1á we krwi peępowinowej noworodków, zaró no urodzonych przedwcześnie jak i o czasie. Uzyskane wstępne wyniki sugerują wpływ perinalnych czynników ryzyka (choroba ciężarnej, indukcja porodu, przedwczesne pęknięcie pęcherza płdoowego, hipotrofia) oraz posocznicy na wysokie stężenie á chemokin w surowicy krwi pępowinowej.

  Streszczenie angielskie: Chemokines constitue a large family of chemotatctic cytokiens with proinflammatory action, which are produced by large variety of cells. Although most inflammatory chemoatractanst are only induced and released in the circulation during actue infection, a restricted number of CC chemokines are constitutively present in normal plasma and serum at high concentration. Objective of the study was to explore the relationship between labor (preterm and term) and umbilical blood serum macrophage inflamamtory protein (MIP) - 1ŕ and 1á. Umbilical blood was obtained from 72 newborns in the follwoing groups: 1). full term infants, 2). preterm infants - low birth weight and 3). preterm infants - very low birth weight. MIP-1ŕ and MIP-1á concentrations were determined by use of commercially availabel immunoassa kits (R&D Systems). Serum concentrations in preterm infants were either similar or higher than those measurred in term neonates. The present study demonstrates that the chemokines are measurable in cord blood serum but the role of perinatal risk factors remains to be established.


  43/72

  Tytuł oryginału: Stanowisko opracowane na seminarium zorganizowanym przez Instytut Spraw Publicznych dnia 15 marca 2002 r. w sprawie dokumentu Narodowa Ochrona Zdrowia. Strategiczne kierunki działań Ministerstwa Zdrowia w latach 2002 - 2003 (wersja I - luty 2002, wersja II - marzec 2002).
  Autorzy: Chmylak Roman, Frąckiewicz-Wronka Aldona, Frieske Kazimierz, Golinowska Stanisława, Hrynkiewicz Józefina, Izdebski Hubert, Król Zbigniew, Kruczyński Mikołaj J., Kucytowska Małgorzata, Kuszewski Krzysztof, Makuch Krzysztof, Rymsza Marek, Strug Andrzej, Szumlicz Tadeusz, Tarkowski Stanisław, Włodarczyk Cezary
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (5) s.42-44
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej


  44/72

  Tytuł oryginału: Strategia rozwoju świadczeń pielęgniarskich - pielęgniarska opieka domowa.
  Autorzy: Królak Maria
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (5) s.60-65, tab.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  45/72

  Tytuł oryginału: Health care reform in Poland. Introduction of the Social Health Insurance.
  Autorzy: Król Zbigniew J.
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.156-162, streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: W artykule autor przedstawia własny pogląd na temat wprowadzonej w Polsce reformy finansowania ochrony zdrowia. Zmiana finansowania została opisana na tle systemu opieki zdrowotnej, który funkcjonował przed wejściem Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w 1999 roku, poświęcając szczególną uwagę roli samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. Przedstawiono analizę wpływu zmiany sposobu finansowania na funkcjonowanie poszczególnych szczebli systemu.

  Streszczenie angielskie: The implementation of the health sector reforms was not well received by the public or many of the provides themselves. The introduction of an obligation to obtaine fererral to consult a specialist brought about a sense of restricted access. Even in regions where the system of referrals had existed for a long time, there were complaints related to problems in obtaining referrals. It was widely preceived that doctors were 'conomizing on patients' by not issuing referrals while using economic arguments to deny them. In truth, however, only a few Sickness Funds required primary care physicians the cost of specialist consultations and diagnostic tests. The sense of limited access was largely due to the fact that the Sickness Funds purchased a specific number of services (called limits). Those limits pertained to both specialist outpatient care and inpatient treatment. Publicized throught 1999, there were widespread reports of patients being sent back and forth, from hospital to hospital which, despite being infrequent relative to the total number of services performed in Poland, added to the impression of huge errors in reform implementation. The poor financial situation of some health ficilities added to the general confusion and the impressions that health reforms had failed to curb the ever-growing debst. Highly exaggerated stories circulated of hospitals or health care centres standing on the brink of bankruptcy. They were not supported by facts or supplemented with information on the actual causes of problems that were most often connected with the lack of...


  46/72

  Tytuł oryginału: Quality improvement in family medicine. Training of Tutors in Family Medicine.
  Autorzy: Król Zbigniew J., Wolańczyk Jan
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.170-171, streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Temat korporatywny:
 • Kolegium Lekarzy Rodzinnych

  Streszczenie polskie: W artykule opisano zorganizowany przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce program powstawania grup rówieśniczo-koleżeńskich. Grupy te tworzone i prowadzone przez lekarzy rodzinnych, absolwentów Szkoły Tutorów. Zadaniem grupy jest wspólne wdrażanie programów poprawy jakości. W artykule przedstawiono cele i sposób kształcenia Tutorów w przeprowadzonych już dwóch edycjach szkolenia

  Streszczenie angielskie: The article describes the program whose aim is to establish peer-review group organized by College of Family Doctors in Poland. Those groups are created and led by family doctors, alumni of the School of Tutors. The goal of the group is to work together and umplement quality improvement programs. The article presents objectives and training procedures in education of Tutors in two completed editions of training courses.


  47/72

  Tytuł oryginału: Physeal lesions and growth arrest.
  Autorzy: Okłot Krzysztof, Królicka Jolanta, Kucharski Jacek, Waciuta Andrzej, Kowalczuk Jan, Czech Mirosław
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (2) s.65-72, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors analyzed growth plate arrest in their own clinical material. There were 69 children with different types of growth plate lesions treated at the Trauma and Orthopedic Department of the District Children's Hospital in Warsaw between 1993-2000. The largest number of patients, 23, had suffered from the septic arthritis. There were also other causes of growth plate lesions, such as trauma, developmental abnormalies, bone tumours, congenital anomalies, iatrogenic lesions, and others. Sixty-one orthropedic procedures were performed. Some patients were reoperated because of recurrence of deformations during growth.


  48/72

  Tytuł oryginału: Strategia postępowania w leczeniu niewydolności serca.
  Tytuł angielski: The strategy of treatment of heart failure.
  Autorzy: Król Jarosław, Dłużniewski Mirosław
  Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 1) s.17-21, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The incidence of congestive heart failure (CHF) in the ageing population increases in spite of progress in management of cardiovascular diseases. The diagnosis of diastolic or systolic heart failure is related to hgih mortality. Hypertension, diabetes, ishaemic heart disease and familal history of cardiomyopathy in patients without any symptoms of heart failure are indicationsfor preventive treatment (in some patients with angiotensin-converting enzyme inhibitor). Changes in life-style, diet, controlled physical activity and medicaments: angiotensin-converting enzyme inhibitors, beta-blockers, diuretics and digoxin are recommended in the management of congestive heart failure. When pharmacology is unsuccesssful heart transplantation or implantation of artificial left ventricle is the last chance for patients with CHF.


  49/72

  Tytuł oryginału: Skręt jądra u dziewięciu noworodków.
  Tytuł angielski: Neonatal testicular torsion.
  Autorzy: Król Rafał, Gawrońska Renata, Jabłoński Janusz, Jankowski Zbigniew
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1057-1059, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W latach 1994-2001 w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Łodzi leczono 9 noworodków z powodu skrętu jądra. Poddano analizie przebieg diagnostyki i leczenia tych pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem czasu od wystąpienia objawów do wdrożenia postępowania chirurgicznego. Objawy u wszystkich dzieci były podobne: obrzęk i zaczerwienienie moszny, twarde, bolesne jądro. Do oddziału chirurgicznego pacjenci byli przyjmowani w 1-7 dobie życia. Tylko u jednego z nich udało się uratować skręcone jądro.

  Streszczenie angielskie: Between 1994 and 2000 nine newborns with testicular torsion were treated at the Department of Pediatric Surgery and Oncology, Institute of Pediatrics, Medical University in Łódź. The authors analyzed diagnosis and treatment with special focus on the time between the beginning of clinical signs and operative intervention. The clinical findings in all children were similar: oedema and erythema of the scrotum, hard and painful testicle. Patients were admitted to the surgical department on days 1-7 of life. Only in one of them was the testicle saved.


  50/72

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Zastosowanie kliniczne technik medycyny jądrowej].
  Autorzy: Królicki Leszek
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (11) s.232-235 - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(5) : 89
  Sygnatura GBL: 312,978

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  51/72

  Tytuł oryginału: Przerzuty do węzłów chłonnych jako czynnik prognostyczny raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Lymph nodes metastases as a prognostic factor in cervical carcinoma.
  Autorzy: Kobierski Juliusz, Emerich Janusz, Królikowska Beata, Majdak Ewa
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.925-929, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano retrospektywnej analizy niepowodzeń po leczeniu operacyjnym chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w stopniu klinicznego zaawansowania Ia, Ib, IIa według klasyfikacji FIGO. Badaniem objęto 499 pacjentek po wycięciu macicy sposobem Wertheima - Meigsa. Wyróżniono grupę chorych podlegającą następowej pooperacyjnej radioterapii oraz grupę, w której nie zastosowano dalszego leczenia. Stwierdzono, że obecność przerzutów w węzłach chłonnych ma znaczącą wartość prognostyczną w ocenie odległego przeżycia badanych kobiet. Wykazano, że u chorych z obecnymi w węzłach chłonnych miednicy komórkami nowotworowymi, u których nie zastosowano pooperaycjnej radioterpaii, wyniki 5 letniego przeżycia były statystycznie gorsze.

  Streszczenie angielskie: Material and methods: 499 patients with cervical carcinoma at stage I and IIa after radical hysterectomy were included in the study. Diagnosis was based on gynecological examinations and cervical biopsies. Clincial staging was determined by FIGO classification. Pelvic lymph nodes were routinely removed on hysterectomy. Results: Metastatic nodes were observed in 26.3 p.c. (131 patients). We found no metastatic nodes at stage Ia. In the group of 410 patients with stage Ib cervical cancer metastases in lymph nodes were found in 24.6 p.c. (101 patients). In the gorup of 78 patients with stage IIa cervical cancer metastatic nodes were observed in 38.5 p.c. (30 patients). In our finding metastases were located in one group of lymph nodes in 64.4 p.c. (64 patients) with stage Ib and 43.3 p.c. (13 patients) with stage IIa. Metastatic involvement of more than one gorp of lymph nodes was observed in 36.6 p.c. (37 patients) of stage Ib and 56.7 p.c. (17 patients) of stage IIa. The most frequent pattern of lymph nodes metastatic involvement comprised common iliac and obturatiorious nodes. 5 year survival in the group without metastases in lymph nodes was estimated at 82.2 p.c., and in the group with nodal metastases - 50.8 p.c. (p = 0.005). Conclusions: 1. Metastases to pelvic lymph nodes are significant prognostic factor of long-term survival in patients with cervical cancer. 2. Patients with metastases in lymph nodes and no subsequent postopertive radiotherapy had signifciantly worse long-term survival.


  52/72

  Tytuł oryginału: Mechanizmy wyzwalające groźne arytmie komorowe - analiza elektrogramów rejestrowanych w pamięci holterowskiej implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów serca.
  Tytuł angielski: Mechanisms inducing malignant ventricular arrhythmias - analysis of the electrograms stored in Holter memory of implantable cardioverter-defibrillators.
  Autorzy: Kempa Maciej, Lubiński Andrzej, Zienciuk Agnieszka, Zagożdżon Paweł, Królak Tomasz, Lewicka-Nowak Ewa, Świątecka Grażyna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.349-359, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Współczesne kardiowertery-defibyrlatory (ICD) są wyposażone w funkcję holterowską pozwalającą na rejestrację elektrogramów wewnątrzsercowych z okresów arytmii. Celem pracy była ocena mechanizmów inicjujących tachyarytmie komorowe na podstawie analizy takich zapisów. Materiał i metody: Przeanalizowano zawartość pamięci holterowskiej ICD u 135 chorych. W czasie obserwacji trwającej ś ednio 24 miesiące arytmie komorowe (468 epizodów: monomorficzny częstoskurcz komorowy - 335, polimorficzny częstoskurcz komorowy - 53, migotanie komór - 80) rejestrowano u 60 osób (40 mężczyzn, 20 kobiet, wiek śrdnio 56 lat). Podłoże arytmii stanowiły: choroba niedorkwienna serca - 45 chorych, kardiomiopatia rozstrzeniowa - 5, zespółwydłużonego QT - 4, kardiomiopatia przerostowa - 1, arytmogenna dysplazja prawej komory - 1, dławica Prinzmetala - 1. U 3 chorych nie stwierdzon organicznej choroby serca. Wyniki: Wykazano dodatnią korelację częstości rytmu podstawowego z częstością arytmii. Stwierdzono następujące mechanizmy wywołujące arytmię: pojedyncze pobudzenie przedwczesne - 62,4 proc., liczne pobudzenia przedwczesne - 16 proc., sekwencja "krótki-długi-krótki" - 14,5 proc. i napadowe migotanie przedsionków - 7,1 proc. Wykazano, że arytmie indukowane pobudzeniem o krótszym czasie sprzężenia charakteryzują się krótszym cyklem. Określony mechanizm wyzwalający wiązał się z konkretnym rodzajem arytmii. Wnioski: Najczęściej obserwowaną arytmią u chorych z ICD jest monomorficzny częstoskurcz komorowy zainicjownay przez pojedyncze przedwczesne o długim czasie sprzężenia...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study was to analyse stored intracardiac electrograms to examine the mechanisms initiating ventriculra arrhythmias. Material and methods: We studied data from 135 consecutive patients with implanted ICD (Phylax- Biotronik). During mean follow-up of 24 months 468 episodes of ventricular arrhythmias were stored in ICD of 60 patients (40 M; 20 W; mean age of 56 years, CAD - 45, DCM - 5, LQTS - 4, VA - 1, HCM - 1, ARVD - 1, idiopathic VT/VF - 3). 335 episodes (71,6 p.c.) were defined as monomorphic ventricular tachycardia, 53 (11.3 p.c.) as polymorphic ventricular tachycarida and 80 (17.1 p.c.) as vantricular fibrillation. Results: The "short-long-short" initiating sequence was noted in 14.5 p.c. of episodes, single premature contraction (PC) in 62.4 p.c., multiple PCs in 16 p.c. and atrial fibrillation in 7.1 p.c. Shorter cycle length of the baseline rhythm and shorter coupling interval of the premature beat were correlated with the shorter cycle length of the arrhythmia. Conclusions: The most common arrhythmia in ICD patients is ventricular tachycardia usually preceded by single, late-coupled premature depolarisation occurred during normocardia. Atrial fibrillation is an important trigger mechanism of spontaneous ventricular arrhythmias. The cycle length of the baseline rhythm and the coupling interval of the premature beat determine the arrhythmia cycle length.


  53/72

  Tytuł oryginału: Technetium-99m MIBI imaging in diagnosis of pelvic and abdominal masses in patients with suspected gynaecological malignancy.
  Autorzy: Królicki Leszek, Ćwikła Jarosław B., Timorek Agnieszka, Ruszczyńska Małgorzata, Stelmachow Jerzy, Sawicki Włodzimierz, Kolasińska Agnieszka D., Kupryjańczyk Jolanta, Lieberman Gidon, Buscombe John R.
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.131-137, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of this study was to determine the diagnostic value of 99mTcMIBI planar dynamic scintigraphy in the diagnosis of gynaecological malignancies and to determine if it has a greater diagnostic accuracy than conventional ultrasound technique (US). Material and methods; A prospective trial was performed to assess the accuracy of 99mTcMIBI scintigraphy and ultrasound in 93 female patients (mean age 50, SD 16; range 17-82 years). Three readers assessed all the imaging independently and this was comparedd with histological eamination in 89 cases and by clinical follow-up and correlative imaging for a minimum of 6 months in 4 patientss. Results: There were 37 patients with cancer of gynaecological origin. Tehre were in addition 56 benign lesions within the pelvis. 99mTcMIBI identified correctly 29 of the 337 malignant tumours localised within the pelvis and also correctly identified 21 of 23 metastases within the abdomen. Conventional US identified correctly 35 of the 37 tumours in the pelvis and 16 sites of metastsaes within the abdomen. The sensitivity and specificity of tumour detection within the pelvis for 99mTcMIBI were as follows: 78 p.c. and 70 p.c.; and for metastases within the abdomen 91 p.c. and 90 p.c. The results of ultrasound for tumour detection within the pelvis: the sensitivity and specificity were 95 p.c. and 79 p.c. and abdominal metastases 70 p.c. and 97 p.c. Analysis of the index area under a receiver operator characteristic (ROC) curve in scintigraphy did not show a ...


  54/72

  Tytuł oryginału: Przenikanie do skóry sulfametoksazolu i trimetoprimu po podaniu doustnym.
  Tytuł angielski: Penetration into skin of orally administered sulfamethoxazole and trimethoprim.
  Autorzy: Królicki Andrzej
  Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.59-73, il., tab., bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,712

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • streszczenie
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  55/72

  Tytuł oryginału: Leczenie kompleksowe pacjentów z zaburzoną wysokością zwarcia.
  Tytuł angielski: Complex treatment of patients with disturbances in vertical dimension.
  Autorzy: Grocholewicz Katarzyna, Król Katarzyna, Nowakowska-Socha Jolanta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.56-60, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pacjenci z zaburzoną wysokością zwarcia wymagają leczenia kompleksowego i złożonego. Istotną rolę odgrywają czynniki psychologiczne, jak również indywidualne zaplanowane leczenia. Przykładem postępowania w złożonych warunkach, jakie napotano u pacjentów, jest opis 5 przypadków. U wszystkich chorych osiągnięto satysfakcjonujący efekt estetyczny i zadowolenie z leczenia.

  Streszczenie angielskie: Patients with disturbances in vertical dimension require complex treatment. Psychological factors play a significant role. Examples of treatment protocol under the complicated conditions found in patients are illustrated with vive cases. In all of the patients a satisfactory result was obtained both from aesthetics and from patient satisfaction.


  56/72

  Tytuł oryginału: Ocena częstości występowania atopii u dzieci z przerostem migdałka gardłowego.
  Tytuł angielski: The occurrence of atopy in childern with adenoid hypertrophy.
  Autorzy: Modrzyński Marek, Zawisza Edward, Rapiejko Piotr, Przybylski Grzegorz, Królikiewicz Janusz, Lipiec Agnieszka
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1003-1006, tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Alergizacja dróg oddechowych zapoczątkowana zostaje w obrębie ich błony śluzowej. Narządem limfatycznym zlokalizowanym w bezpośredniej bliskości błony śluzowej nosa jest migdałek gardłowy. Przerost migdałka gardłowego (PM) jest u dzieci częstym schorzeniem, jednak jego związek z atopią jest rzadko analizowany. W celu zbadania wpływu atopii na PM przebadaliśmy 134 dzieci w wieku od 4 do 8 lat (przeciętna wieku 5,4 lat), u których występował PM. W analizowanej grupie 102 dzieci miało trudności w oddychaniu nosem u 61 występowały nawracające zapalenia dróg oddechowych, u 51 nawracające zapalenia ucha, u 40 zaburzenia słuchu. Na podstawie badania alergologicznego u 30,6 proc. dzieci wykryto atopię - 41 spośród 134 badanych dzieci miało dodatnie punktowe testy skórne, głównie na alergeny pyłkowe i roztoczowe. Wśród tych pacjentów specyficzne przeciwciała IgE w surowicy udało się wykryć w 87 proc. przypadków. Podwyższony poziom całkowitych IgE stwierdzono natomiast tylko u ok. 17 proc. badanych, a podwyższoną eozynofilię u 8,5 proc. Część dzieci została zakwalifikowana do adenotomii i wykonane było u nich badanie histopatologiczne usuniętej tkanki. U części dzieci zastosowano leczenie zachowawcze. Wnioski: Praca pokazuje, że alergia i nadwrażliwość na różne typy alergenów jest ważnym czynnikiem ryzyka w powstawaniu przerostu migdałka gardłowego, szczególnie większego stopnia, przez co wczesne leczenie chorób alergicznych może przyczynić się do zmniejszenia częstości występowania PM.

  Streszczenie angielskie: Allergic sensitization of the airways occurs in ther mucosa. The lymphatic structure closest to the nasal mucosa is the adenoid. Adenoid hypertrophy (AH) may cause significant morbidity in children but its relationshipto atopy has not been intensively studied. To examine te influence of atopy on the adenoid hypertrophy we studied 134 chidlren ages 4 to 8 years, with an average age of 5.4 who had AH. In the analysed group 102 children suffered from difficulty in nose breathing, 61 of children from recurrent upper respiratory tract infections, 51 from recurrent otitis and 40 from hearing disorders. On the basis of allergic and immunological examinations, in 30.6 p.c. atopy was confirmed - 41 out of 134 children showed positive skin test for allergy, mostly to different kinds of pollen or house dust. From these positive patients the respective allergens could be determined by RAST tests in serum of 87 p.c. Increased total IgE level in serum was confirmed only in 17.5 p.c. 8.5 p.c. of children showed peripherial blood eosinophila. Some children were qualified for adenotomy and removed adenoid was examined histopahtologically. Pharmacological treatment was also recommended. Conclusions: The study shows that allergy and sensivity to different kinds of allergens is an important risik factor for a greater degree of AH in children. Therefore, early prevention of exposure to them may help reduce occurence of AH.


  57/72

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia łagodnych chorób tarczycy jodem promieniotwórczym w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
  Tytuł angielski: The principles of radioiodine therapy for bening thyroid diseases in Central Clinical Hospital of the Military University Medical School in Warsaw.
  Autorzy: Kowalczyk Andrzej, Jurczyk Marek, Ostrowski Marek, Issakiewicz Ryszard, Lewandowska Anna, Stembrowicz Zofia, Mielcarek Waldemar, Pietrzykowski Jacek, Wierzbowska Joanna, Mater Aldona, Kamiński Grzegorz, Czarnowska Halina, Drabek Ireneusz, Konieczna Maria, Karczmarzyk Regina, Dziuk Eugeniusz, Siekierzyński Maksymilian
  Opracowanie edytorskie: Królicki Leszek (koment.).
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.241-248, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W oparciu o 30 letnie doświadczenia własne syntetycznie przedstawiono zasady leczenia nadczynności tarczycy i wola obojętnego za pomocą jodu promieniotwórczego. W pracy zawarto opis kwalifikacji i przygotowania chorego do leczenia, zakres niezbędnych badań diagnostycznych, cele leczenia zróżnicowane w zależności od rodzaju choroby i odpowiednio założonej dawki promieniowania pochłoniętego. W indywidualnym wyliczaniu aktywności leczniczych uwzględniano masę leczoną tarczycy, maksymalną jodochwytność i efektywny półokres radiojodu z krzywej jodochwytności. Określono najczęstsze przyczyny celowego zwiększania dawki leczniczej. Szczegółowo omówiono schemat leczenia radiojodem chorych z nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa powikłanej oftalmopatią. Stosowano tu zasadę precyzyjnego utrzymywania chorego w eutyreozie we wszystkich fazach choroby, podawania 131I w dawce ablacyjnej (minimalna dawka pochłonięta 150 Gy) w osłonie sterydowej w dawkach zależnych od Indeksu Oftalmopatii wg Donadson, a w najcięższych postaciach z równoczesną teleradoterapią oczodołów. Omówiono zasady opieki nad chorym po leczeniu radiojodem. W omówieniu zawarto postępowanie w szczególnych sytuacjach klinicznych, m.in. specjalny sposób przygotowania chorego do leczenia 131I metodą "block and replace".

  Streszczenie angielskie: Thirty years of experience in the radioiodine treatment of hyperthyreosis and non-toxc goitre, supported by our own practice was presented. In this acticle, the qualification and preparation for the treatment, spectrum of unnecessary diagnostic procedures, aim of treatment depended on the kind of illness and adequate assumpted radiation absorbed dose was included. In the individually calculated therapeutical doses of radioiodine, the thyroid mass, maximal radioiodine uptake and effective radioiodine half-time from uptake curve was considered. Most frequent causes of agreeabel increase in the therapeutical doses was defined. Therapeutical schedule of radioiodine treatment in the Graves' ofthalmopathy was thoroughly disscussed. Precise control of euthyreosis during the treatment in the all phases of the illness, ablative therapy (minimal absorbed dose of 150 Gy) under steroid protection according to Donaldson ophtalmopathy index and the orbital teleradiotherapy in the most severe cases was applied. Principles in the patietns care after radioioding therapy was considered. In the disscussion, the proceeding in the uncommon clinical situations (e.g., particular way of patients preparation for treatment by "block and replace" regimen) was included.


  58/72

  Tytuł oryginału: Postępowanie w leczeniu złamań patologicznych i zagrażających złamań kości długich w przerzutach raka nerki.
  Tytuł angielski: The management in patients with kidney tumors and metastatic pathological fractures and independing fractures of the long bones.
  Autorzy: Król Roman
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.40-45, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Przedstawiono wyniki oepracyjnego leczenia 16 chorych ze złamaniami patologicznymi i ubytkami zagrażającymi złamaniem kości długich w następstwie przerzutu raka nerki u dziewięciu chorych do kości udowej, jednego do kości piszczelowej i do kości ramiennej u sześciu chorych. Materiał i metoda. Omawiana grupa składała się z siedmiu kobiet i dziewięciu mężczyzn w wieku od 37 do 68 lat, a okres obserwacji wynosił od 3 do 48 miesięcy. U sześciu pacjentów przerzut do kości był pierwszym objawem pierwotnego raka nerki, a u 10 miejsce przerzutu do kości rozpoznano w okresie 13 do 69 miesięcy po resekcji pierwotnego guza nerki. Leczenie operacyjne polegało na resekcji ogniska przerzutowego, wypełnieniu ubytku w kości plombą cementową z dodatkiem 2 g metreksatu i stabilnym zespoleniu lub wszczepieniu endoprotezy. Dwóch chorych operowano dwukrotnie, jednego trzykrotnie, a trzynastu jeden raz. W całej grupie uzyskano pełną stabilność zespolenia złamania patologicznego i zagrażającego złamania kości długich. Przeprowadzone leczenie pozwoliło ośmiu chorym z przerzutem w obrębie kończyn dolnych na opuszczenie łóżka i poruszanie się z askuracją lasek, a sześciu operowanym, u których lityczny ubytek był zlokalizowany w kości ramiennej, wykonana stabilizacja i wypełnienie ubytku cementem z dodatkiem metotreksatu możliwiło sprawne wykonywanie codziennych czynności. Wyniki. W całej grupie 16 operowanych w okresie obserwacji okres przeżycia wynosił średnio 39 miesięcy, u ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. The results of surgical treatment of metastatic pathological fractures and independing fracture of the long bones in 16 renal cell carcinoma patients are presented. It concerns femoral bone in nine patients, tibial bone in one patient, and humeral bone in six patients. Material and method. Our group of patients consisted of seven women and nine men, aged from 37 to 68 years. The follow-up time was from 3 to 48 months. In six patients bone metastasis was the first symptom of renal cancer, and in ten patients osseous metastasis was diagnosed from 13 to 69 months after surgical removal of primary kidney tumor. The surgical treatment consisted of resection of the metastatic region, insertion of cement filling with 2.0 g of the methotrexate into the bone defect, and stable bone fixation or implantation of the endoprosthesis. Two patients underwent two operations, 1 patient three operations, and 13 patients one operation. In all patients fixation of the pathological fracture and independing fracture of the long bone were stable. In eight patients with metastatic lesion of the lower extremity the surgical treatment permits leave the bed and move with the crutches. In six patients, who underwent an operation of the humeral bone, osseous stabilization and cement filling with the methotrexate made possible a normal function of the upper limb. Results. During the follow-up, the mean survive time of the whole group of 16 patients was 39 months. In six patients, ...


  59/72

  Tytuł oryginału: Przerzuty nowotworów litych oraz nacieki chłoniaków i białaczek w narządzie wzroku a rodzinne uwarunkowania nowotworów : praca doktorska
  Autorzy: Królewska Katarzyna, Zajączek Stanisław (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Zakład Genetyki i Patomorfologii w Szczecinie
  Źródło: 2002, 171 k. : il., tab., bibliogr. 243 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20669

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • hematologia
 • okulistyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  60/72

  Tytuł oryginału: Limfocytarne zapalenie podwzgórza i przysadki.
  Tytuł angielski: Lymphocytic inflammation of the hypothalamus and of the pituitary.
  Autorzy: Zgliczyński Wojciech, Zdunowski Piotr, Słowińska-Srzednicka Jadwiga, Królicki Leszek, Podgórski Jan, Zieliński Grzegorz
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.425-441, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Limfocytarne zapalenie przysadki jest rzadkim schorzeniem naciekowo-zapalnym o podłożu immunologicznym prowadzącym do uszkodzenia gruczołu przysadki. Do niedawna rozpoznanie choroby ustalić można było jedynie w oparciu o badania histopatologiczne (zwykle pośmiertne). Wprowadzenie do diagnostyki chorób układu podwzgórzowo-przysadkowego obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego (MR) przyczyniło się do ujawnienia zmian obejmujących nie tylko przysadkę, ale i jej szypułę oraz podwzgórze. Celem pracy była próba ustalenia kryteriów rozpoznania i leczenia limfocytarnego zapalenia podwzgórza i przysadki. W oparciu o materiał obejmujący 7 kobiet w wieku od 29 do 54 lat (średnio 40,4) poddanych obserwacji przez okres 2 do 7 lat (średnio 5,0) wykazano, że limfocytarne zapalenie podwzgórza i przysadki najczęściej występuje u kobiet, może być związane z ciążą i okresem poporodowym, często towarzyszy innym chorobom o podłożu autoimmunologicznym. Klinicznie najczęściej objawia się: wtórną niedoczynnością nadnerczy i gonad, zapaleniem tarczycy, moczówką prostą oraz umiarkowanego stopnia hiperprolaktynemią. W obrazowaniu za pomocą rezonansu magnetycznego charakteryzuje się występowaniem intensywnie wysycających się po podaniu środka kontrastowego (Gd-DTPA) obszarów obejmujących podwzgórze lub symetrycznie powiększoną przysadkę. Leczenie limfocytarnego zapalenia podwzgórza i przysadki polega na wyrównaniu niedoborów hormonalnych a w przypadku nasilenia objawów neurologicznych zastosowaniu kortykosterydów, które prowadzą do poprawy klinicznej i cofania się zmian naciekowych okolicy podwzgórza i przysadki.

  Streszczenie angielskie: Lymphocytic hypophysitis is a rare, inflammatory disorder of the pituitary gland. This autoimmune disease may lead to multihormonal deficiency and to the gland enlargement mimicking pituitary tumor. The aim of the study was to establish criteria of the diagnosis and to present most effective therapeutic strategies. Based on material consisting of 7 women aged 20 to 54 yrs (mean 40,4) observed for 2 to 7 years (mean 5,0) we showed, that lymphocytic hypophysytis, affecting mainly women often is temporally related to pregnancy or postpartum period, and coexists with others autoimmune diseases. Clinical features include secondary suprarenal and gonadal hypofunction, thyroiditis, and mild hyperprolactinaemia. MR-scanning of pituitary gland and parasellar region shows intensive, homogenous enhancement after Gd-DTPA administration. Treatment of hypophysitis should be primarily pharmacological: pituitary and peripheral gland supplementation and introducing corticosteroids in the case of neurological injury.


  61/72

  Tytuł oryginału: Wpływ trombopoetyny i interferonu ŕ na tworzenie kolonii megakariocytowych in vitro u chorych na przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne i nadpłytkowość wtórną.
  Tytuł angielski: In vitro effect of thrombopoietin and ŕ-interferon on megakaryocyte colonies growth in chronic myeloproliferative disorders and reactive thrombocytosis.
  Autorzy: Świeboda-Sadlej Anna, Paszkowska-Kowalewska Małgorzata, Król Małgorzata, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.109-116, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu interferonu ŕ (IFN-ŕ) i trombopoetyny (Tpo) na tworzenie kolonii przez komórki prekursorowe układu megakariocytowego szpiku (CFU-MK) w hodowli in vitro u chorych na przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne (PZM) przebiegające z nadpłytkowością i na nadpłytkowość wtórną (NW). Badaniu poddano 27 chorych z rozpoznaniem PZM oraz 10 chorych z NW. Hodowlę CFU-MK prowadzono w podłożu bezsurowiczym w dwóch układach: bez Tpo oraz z dodaniem do podłoża Tpo. U 11 chorych na PZM do hodowli dodano IFN-ŕ w kolejno rosnących stężeniach. W grupie PZM u wszystkich chorych stwierdzono wzrost spontaniczny CFU-MK. U żadnego chorego z nadpłytkowością wtórną ani w grupie kontrolnej nie obserwowano wytwarzania kolonii endogennych przez CFU-MK. Po dodaniu do hodowli Tpo stwierdzono obecność kolonii megakariocytowych w hodowlach we wszystkich badanych grupach. W grupie PZM liczba kolonii z Tpo była istotnie większa od liczby kolonii bez Tpo. W porównaniu z chorymi na nadpłytkowość wtórną chorzy na PZM mieli większą łączną liczbę kolonii (p 0,001) oraz liczbę kolonii średnich i dużych z Tpo (p 0,05). Porównując grupę PZM i grupę kontrolną stwierdzono znamienną statystycznie różnicę jedynie w liczbie kolonii średnich i dużych (p 0,05). Pozwala to na przypuszczenie, że Tpo wpływa na megakariopoezę w PZM i że liczba i rozmiary kolonii megakariocytowych stymulowanych Tpo mogą mieć znaczenie w potwierdzeniu rozpoznania PZM. Po dodaniu do hodowli IFN-ŕ obserwowano proporcjonalne do użytego stężenia zmniejszanie się liczby kolonii w hodowlach, co potwierdza jego antyproliferacyjny wpływ na megakariopoezę.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the in vitro influence of thrombopoietin (Tpo) and ŕ-interferon (IFN-ŕ) on the formation of colonies by megakaryocyte progenitor cells (CFU-MK) from the bone marrow in patients with chronic myeloproliferative disorders (CMD) associated with thrombocytosis and in reactive thrombocytosis (RT). Twenty seven patients with CMD and 10 patients with RT were studied. CFU-MK were cultured using the serum free medium with and without Tpo. In 11 patients with CMD increasing concentrations of IFN-ŕ were added to the culture. In all patints with CMD spontaneous megakaryocyte colony formation was observed. None of the patients with RT or normal controls showed endogenous megakaryocyte colony formation. When the culture medium contained Tpo, the megakaryocyte colonies were seen in all groups studied. The adition of Tpo to the cultures significantly enhanced CFU-MK colony growth in patients with CMD. The total number of stimulated colonies, as well aas the number of large and medium size colonies was higher in CMD group than in RT patients (p 0,001 and 0,05, respectively). Patients with CMD and controls differed statistically only in the number of large and medium colonies (p 0,05). These findings suggest that Tpo influences megakaryopoiesis in CMD and that the number and size of stimulated colonies can be useful in the differential diagnosis of thrombocytosis. Increasing of ŕ-IFN induced a progressive inhibition of CFU-MK growth.


  62/72

  Tytuł oryginału: Diagnostic value of parathyroid sestamibi planar scintigraphy in patients with primary hyperparathyroidism.
  Tytuł polski: Wartość diagnostyczna scyntygrafii przytarczyc z zastosowaniem MIBI.
  Autorzy: Jędrzejowski Maciej, Kobylecka Małgorzata, Leowska Elżbieta, Zawitkowska Teresa, Płazińska Maria Teresa, Tołłoczko Tadeusz, Królicki Leszek
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.149-158, il., tab., bibliogr. 32 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy była ocena przydatności diagnostycznej scyntygrafii przytarczyc z zastosowaniem MIBI u pacjentów w populacji o wysokiej częstości występowania wola guzowatego. Dokonano retrospektywnej analizy 40 badań scyntygraficznych pacjentów z pierwotną nadczynnością przytarczyc. Badania wykonano według protokołu dwufazowego, przeprowadzając akwizycję zliczeń po 20 i 120 miutach od podania 740 MBq (20 mCi) MIGI-99mTc. Wyniki scyntygrafii w badanej grupie pacjentów porównano z wynikami histologicznej analizy materiału uzyskanego w czasie paratyreidektomii. W badaniu histologicznym grupie stwierdzono w 50 proc. przypadków obecność gruczolaka, w 37 proc. rozrostu przytarczyc. W trakcie operacji stwierdzono w 65 proc. przypadków współistnienie wola guzowatego. Czułość i dodatnia wartość predykcyjna scyntygrafii z zastosowaniem MIBI w przypadku pojedynczego gruczolaka wynosiła odpowiednio 85 proc. i 89 proc., zaś w przypadku rozrostu 18 proc. i 100 proc. Dokonana analiza potwierdza wysoką czułość scyntygrafii z zastosowaniem 99mTc-MIBI w diagnostyce pierwotnej nadczynności przytarczyc w przebiegu pojedynczego gruczolaka i niską czułość w przypadku rozrostu przytarczyc. Wysoki odsetek rozrostu przytarczyc w badanej grupie, odbiegający od danych dostępnych w literaturze, wymaga weryfikacji na szerszym materiale pacjentów, niemniej jednak nakazuje szczególną ostrożność przy podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu jednostronnej eksploracji szyi w przypadku uwidoczniena w scyntygrafii z zastosowaniem MIBI pojedynczego ogniska gromadzenia znacznika.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the diagnostic value of double-phase sestamibi scanning in a population of patients with high percentage of multinodular goitre. The clinical records of 40 patients with primary hyperparathyroidism, who had undergone parathyroid sestamibi scintigraphy, were retrospectively reviewed. Parathyroid double-phase scintigraphy was performed at 20 minutes and at 2 hours after intravenous injection of 740 MBq (20 mCi) MIBi-99mTc. Scintigraphic results were compared in all cases with operative and histopathologic findings. Histopathological evaluation disclosed parathyroid adenoma in 50 p.c. of resected glands and parathyroid hyperplasia in 37 p.c. In 65 p.c. of cases, concomitant thyroid abnormality was found during surgery . The sensitivity and the positive predictive value of sestamibi scan in a group of patients with parathyroid adenoma was 85 p.c., respectively. In parathyroid hyperplasia, the sensitivity was 18 p.c and the positive predictive value was 100 p.c. The study indicates a high accuracy of double-phase sestamibi scintigraphy in locating single parathyroid adenoma, while a poor sensitivity in cases of parathyroid hyperplasia. The observed high percentage of parathyroid hyperplasia, which differed from data in the literature, requires further investigation on larger sample size. However, special precautions should be taken during unilateral neck exploration in patients with single focus of sestamibi uptake on scintigraphy.


  63/72

  Tytuł oryginału: Wpływ udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych na zmienność rytmu serca.
  Tytuł angielski: The influence of percutaneous recanalisation of total coronary occlusions on heart rate variability.
  Autorzy: Klecha Artur, Bryniarski Leszek, Dragan Jacek, Królikowski Tadeusz, Jankowski Piotr, Rajzer Marek, Zabojszcz Michał, Styczkiewicz Marek, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.687-690, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zmienność rytmu zatokowego serca (HRV) uznawana jest za istotny czynnik prognostyczny u chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego. Celem badań był aocena wpływu udrożnienia metodą przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI) przewlekle zamknie ych tętnic wieńcowych na zmienność rytmu zatokowego serca u chorych z akinezą mieśnia sercowego w zakresie unaczynienia udrażnianej tętnicy. Analizą objęto 22 chorych w wieku 52,8 ń 7,7 lat, po skutecznym zabiegu udrożnienia przewlekle zamknietej te nicy wieńcowej. Wyjściowo u wszystkich stwierdzano akinezę w obszarze udrażnianej tętnicy. Przed oraz 6 miesiecy po zabiegu u wszystkich chorych wykonano 24 godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera z ocena wskaźńików HRV oraz echokardiograficzna próbę dobutaminową (EPD). W oparciu o wyniki EPD po 6 miesiącach, chorych podzielono na 2 grupy: grupę A (10 chorych) z poprawą kurczliwości oraz grupę B (12 chorych) bez poprawy kurczliwości. Przed udrożnieniem grupy nie różniły się wartościami wskaźnika kurczliwości (WK) ani parametrów analizy czasowej rytmu serca. Po 6 miesiacach od zabiegu w grupie A stwierdzono istotny wzrost parametrów analizy czasowej HRV. Skuteczny zabieg udrożnienia przewlkle zamknietej tętnicy wieńćowej, u chorych z akinezą mieśnia sercowego w obszarze udrażnianej tętnicy prowadzi do poprawy zmienności rytmu zatokowego. Poprawa ta dotyczy chorych, u których w wyniku udrożnienia naczynia dochodzi do równoczesnej poprawy kurczliwości w zakresie uprzednio ...

  Streszczenie angielskie: In patients following a myocardial infarction, heart rate variability is an important prognostic factor. Decreased heart rate variability is associated with a higher mortality rate. This study evaluated the influence of recanalisation by percutaneous coroanry intervention (PCI) in totally occluded coronary arterires on teh heart rate variability in patients with myocardial akinesis in the recanalised artery area. THe study group included 22 men (average age 52.8 ń 7.7) after successful PCI recanalization of the totally occluded artery. ALl patients had akinesis in teh recanalised aretery area. All patients underwent 24-hour continuous electrocardiographic Holter monitoring with HRV analysis and echocardiographic doubtamine tests both before the PCI and 6 months afterwards. The population was divided into two groups: group A (10 patients) had contractility adjustments in echocardiographic tests that were performed 6 months after the PCI. Group B (12 patients) di not have contractility adjustments. Before the PCI, there were no differences in teh wall motion score index (WMI) or the time-domain HRV parameters between the two groups. After 6 months, there was a significant increase in the WMI value in group A, whereas this index remained unchanged in group B. In group A the time-domain HRV parameters had improved 6 months after the PCI, whereas they remained unchagnesd in group B. Successful percutaneous revascularization of the totally occluded coronary artery in ...


  64/72

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena wczesnych i średnio odległych wyników interwencyjnego zamykania drożnego przewodu tętniczego u dzieci.
  Tytuł angielski: Echocardiographic assessment of early and midterm results of interventional closure of patent ductus arteriosus in children.
  Autorzy: Rudziński Andrzej, Król-Jawień Wanda, Kordon Zbigniew, Weryński Piotr, Olczykowska-Siara Elżbieta
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.719-722, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono echokardiograficzną ocenę wczesnych i średnio odległych wyników przezcewnikowego zamykania wąskiego, drożnego przewodu tętniczego (PDA) przy użyciu sprężynek wewnątrznaczyniowych typu "Jackson" i "Gianturco" u dzieci. Wstępnym kryterium kwalifikacji do zabiegu była średnica światła PDA w jego najwęższym miejscu (ó 4 mm) przy ujściu do tętnicy płucnej, w ocenie echokardiograficznej. Kryterium to spełniało 22 z ogółu 116 dzieci z PDA leczonych w Klinice Kardiologii Dizecięcej CMUJ, w okresie 1.01.1996 do 31.12.2000 r. W kontroli angiograficznej, w 1 przypadku średnica zamykanego PDA była większa (6,5 mm), co wymagało użycia 2 sprężynek (Gianturco). Spośród 22 (8M i 14Ż) dzieci w wieku 2,7 - 16 lat, x = 6,5 ń 3,8, zabieg powiódł się u 21 (95,5 proc.). Jedno dziecko z PDA, w wyniku powikłań (przemieszczenie spężynki na obwód lewej gałęzi tętnicy płucnej, wymagające usunięcia urządzenia pętlą Amplatza) skierowano do leczenia operacyjnego. Analiza wyników badań echo wykonywanych w ciągu 24 godzin oraz w 1, 6, 12, 24 i 48 mies. po zabiegu wykazała natychmiastowe, całkowite zamknięcia światłą przewodu u 29 proc. dzieci, zaś u nastepnych 33 proc. w 24 meis. po zabiegu. Jedno dziecko nie zgłasza się do kontroli, a u pozostałych z bezobjawowym przebiegiem, w echo z kolorową oceną przepłwyu obserwuje się jesze śladowe przecieki. Ustalono, że występowanie i czas zanikania resztkowych przecieków zależały od wielkości lewoprawego przecieku przed zabiegiem.

  Streszczenie angielskie: THis paper presents the echocardiographic assessment of early and miterm results of transcatheter closure of a narrow patent ductus arteriosus (PDA) in children using Jackson and Gianturco coils. THe preliminary criterion for qualifying patients for the procedure was the PDA diameter (ó 4 mm) at the narrowest site, as assessed echocardiographically. The criterion was met by 22 of 116 children with PDA treated at the Department of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine, Jagiellonian University, between January 1, 1996 and December 31, 2000. ANgiography revealed, that in one case, the PDA diameter was larger (6.5 mm) and the patient required two Gianturco coils. Of 22 patients (8 males and 14 females) aged 2.7 - 16 years (x = 6.5 ń 3.8), the procedure was successful in 21 children (95.5 p.c.). One patient with PDA was referred to the surgical department due to complications (the coil was displaced to the periphery of the left pulmonary artery and required removal by an Amplatzer device). The analysis of the follow-up echocardiography performed within 48 hours after the procedure and 1, 6, 12, 24 and 48 months later, revealed immediate total PDA closure in 29 p.c. of children. In 33 p.c. of patients, the PDA closed within 24 months. One child did not report to follow-up, however, the others are asymptomatic and show residual negligible shunts. THe authors determined that the incidence and time of closure of residual shunts is dependent on the magnitude of the leftto-right shungt before the procedure.


  65/72

  Tytuł oryginału: Immunofenotyp komórek nowotworowych chłoniaków nieziarniczych.
  Tytuł angielski: Immunophenotype of neoplastic cells in non Hodgkin's lymphomas.
  Autorzy: Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga, Król Maria
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.61-68, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Charakterystyka antygenowa nowotworowych komórek limfoidalnych służy do ustalania rozpoznania określonego typu chłoniaka. W chorobach nowotworowych układu chłonnego określenie immunofenotypu jest metodą preferowaną dla ustalenia klonalności oraz linii komórkowej, z jakiej wywodzą się komórki rozrostowe. Przedstawione zostały możliwości diagnozowania nowotworów z obwodowych komórek B, T i NK.

  Streszczenie angielskie: Antigens characterization of neoplastic lymphoid cells is useful for lymphoma's type diagnosis. Inmunophenotyping is prefered method for detection of clonality and lineage assignment of malignant cells in chronic lymphoproliferative disorders. Ability of immunophenotyping for the diagnosis of neoplasm from peripheral B, T and NK cells have been presented.


  66/72

  Tytuł oryginału: Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. T. 2: Farmakologia kliniczna
  Autorzy: Braksator Wojciech, Burbicka Ewa, Chmielewski Marek, Cudnoch-Jędrzejewska Agnieszka, Cybulska Katarzyna, Dłużniewski Mirosław, Domagała Agnieszka, Gierlak Włodzimierz, Grzywanowska-Łaniewska Iwonna, Janiszewski Maciej, Kostarska-Srokosz Edyta, Król Jarosław, Kuch Jerzy, Kuch Marek, Mamcarz Artur, Pikto-Pietkiewicz Witold, Sadkowska Katarzyna, Sawicki Jacek, Syska-Sumińska Joanna, Szczepańczyk Edmund, Światowiec Andrzej, Tomaszewska-Kiecana Monika, Wrzosek Karol
  Opracowanie edytorskie: Dłużniewski Mirosław (red.), Mamcarz Artur (red.), Krzyżak Patryk (red.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Kardiologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, AM 2002, [4], 253 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,431

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  67/72

  Tytuł oryginału: Zastosowanie scyntygrafii receptorów somatostatyny (Octreoscan) w lokalizacji guzów neuroendokrynnych płuca.
  Tytuł angielski: Application of somatostatin receptor scintigraphy (Octreoscan) in the localisation of neuroendocrine tumours of the lung.
  Autorzy: Krassowski Janusz, Kasperlik-Załuska Anna, Zgliczyński Wojciech, Królicki Leszek, Jeske Wojciech
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.557-561, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Od kilku lat w diagnostyce lokalizacyjnej guzów neuroendokrynnych stosowana jest scyntygrafia receptorów somatostaytny (Octreoscan). Dzięki obecności receptorów somatostatynowych 2 i 5 (SR2 i SR5) w tkance guza, analog somatostatyny, oktreotyd znakowany Indem (III In) może uwidocznić małe guzy, często niewidoczne w innych metodach obrazowych. Przedstawiamy 4 przypadki guzów neuroendokrynnych, w których Octreoscan pozwolił na zlokalizowanie guza, jego przerzutów lub wznowy i w istotny sposób przyczynił się do podjęcia decyzji terapeutycznej. Wśród 4 przedstawionych przypadków guzów neuroendokrynnych były 3 rakowiaki oskrzela z ektopową produkcją hormonalną (ACTH i GHRH) oraz rakowiak śródpiersia z zespołem MEN 1. W oparciu o dane z piśmiennictwa jak i własne obserwacje wydaje się, że Octreoscan jest szczególnie przydatny w lokalizacji rakowiaków.

  Streszczenie angielskie: Scintigraphy of somatostatin receptors (Octreoscan) has been used for the last few years in the localisation diagnostics of neuroendocrine tumours. Due to the presence of somatostatin receptors 2 and 5 (SR2 and SR5) in tumour tissue, octreotide, and Ind (III I)-labelled analogue of somatostatin, may help reveal small tumours, which often remain unnoticed in other imaging methods. We present 4 cases of neuroendocrine tumours, in which, Octreoscan enabled tumour localisation, its metastases or recurrence, significantly contributing to therapeutic decision. the 4 presented neuroendocrine tumours included 3 bronchial carcinoids with ectopic production of hormones (ACTH and GHRH) and 1 carcinoid of the mediastinum with the MEN 1 syndrome. On the basis of data from literature and of own observations, it seems that Octreoscan is particularly useful in the localisation of carcinoids.


  68/72

  Tytuł oryginału: Rola scyntymammografii i mammografii w wykrywaniu wznowy nowotworów złośliwych gruczołu piersiowego : praca doktorska
  Autorzy: Kolasińska-Ćwikła Agnieszka, Królicki Leszek (promot.).; Akademia Medyczna I Wydział Lekarski w Warszawie, [Royal Free Hospital Oddział Chirurgii Piersi inLondon-Hampstead]
  Źródło: 2002, [8], 126 k. : il., tab., bibliogr. 174 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20910

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  69/72

  Tytuł oryginału: Różne aspekty wykorzystania biotechnologii w ochronie i hodowli roślin.
  Autorzy: Łojkowska Ewa, Jafra Sylwia, Królicka Aleksandra, Ziemienowicz Alicja, Śledź Wojciech, Sidwa-Gorycka Matylda, Waleron Małgorzata
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.389-396, bibliogr. 24 poz. - Konferencja naukowa pt. Dorobek nauki i perspektywy jej rozwoju w województwie pomorskim Gdańsk 09-10.06. 2000
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  70/72

  Tytuł oryginału: Cord blood RANTES concentration as a predictor of intrauterine infection? - a preliminary study.
  Autorzy: Królak-Olejnik Barbara, Beck Brygida
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.56-58, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Chemokines constitute a large family of chemotactic cytokines that selectively attract different blood cell types. Although most inflammatory chemoattractants are only iduced and released in the circulation during acute infection, a restricted number of CźC and CC chemokines are constitutively present in normal plasma at high concentration. RANTES a member of the CC subgroup of chemokines, has proinflammatory actions, is produced by large variety of cell, including T cells, macrophages and endothelial cells. The objective of this study were to explore the relationship between labor (preterm and term) and umbilical blood serum concentration and to determine whether intrauterine infection of newborm is associated with changes in umbilical blood serum concentrations of RANTES. Umbilical blood was obtained from 67 newborns in the following groups: 1) preterm inflants with intrauterine sepsis, 2) preterm infants with intruterine pneumonia 3) preterm infants without infection and 4) full term healthy infants. RANTES concentrations were determined by use of a commercially available immunoassay kit (R&D Systems). Median RANTES cord blood concentration of full-term healthy infants was 67.8 ng/ml (range 45.2-105.0 ng/ml). Median RANTES concentrations in the umbilical cord serum preterm infants with early sepsis were 44.4 ng/m (range 27.0 - 102.5 ng/ml), preterm infants with intrauterine pneumonia - 49.5 ng/ml (range 13.9 - 64,3 ng/ml) and preterm infants without infection - 51.3 ng/ml (rang 13.9 - 91.4 ng/ml). The median cord blood plasma concentrations of RANTES i higher in full term healthy infants than in preterm ones. Intrauterine infection preterm infants is not associated with changes in RANTES concentrations in umbilical cord blood.


  71/72

  Tytuł oryginału: Poważne obrażenia klatki piersiowej i szyi doznane odłamkami szkła.
  Tytuł angielski: Serious thoracic and neck injuries with broken glass.
  Autorzy: Sroka Mariusz, Stoba Czesław, Królak Marek, Dauksza Ireneusz
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.165-168, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają dwa przypadki poważnych obrażeń doznanych odłamkami szkła z przypadkowo rozbitych szyb w drzwiach. Pierwszy przypadek z odłamkiem penetrującym do śródpiersia zakończył się zgonem pacjenta. W przypadku rany szyi szybka interwencja chirurgiczna uratowała życie dziecka. Autorzy postulują profilaktykę podobnych urazów poprzez stosowanie w drzwiach bezpiecznych szyb.

  Streszczenie angielskie: The authors presented two cases of serious injuries due to accidentally broken glass in the door. The first case, concerning a mediastinum penetrating wound caused by a fragment of broken glass, ended mortally. In the other case, involving a neck wound, immediate surgical help saved the child's life. The authors indicate that prophylaxis of such injuries can be the mounting of safe glass in the doors.


  72/72

  Tytuł oryginału: Is the lung cancer among the hereditary malignancies?
  Autorzy: Krawczyk Paweł, Michnar Marek, Kieszko Robert, Król Anna, Wójcik Magdalena, Chocholska Sylwia, Milanowski Janusz
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.151-157, il., bibliogr. 17 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Cancer familial agregation (CFA) reflects an inherited predisposition to the development of the benign and malignant tumours. In the classification, the most frequent are the hereditary breast, ovarian and colerated cancers, while the hereditary lung cancer (HLC) is not fully defined as a disorders of a genetic ground. The research involved a group of 92 patients suffering from the lung cancer and one of 80 subjects with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) as a control. Information from the questionnaire was used for drawing the genealogies considering the incidence of different types of cancers in the particular family. 19.55 p.c. families fulfilled criteria of CFA and 3.25 p.c. - of HLC in the lung cancer patients group. In contrast with the first group, only 3.75 p.c. families fulfilled the criteria of CFA and 1.25 p.c. families - of HLC in COPD patients group. The patients with lung cancer had greater overall risk of this cancer than the patients with COPD providing that the neoplams appeared in the first-degree relatives (OR=3.09, P=0.037). The crude odds ratio of lung cancer individuals having one family member with lung cancer was 2.25 in comparison with COPD subjects (P=0.05). On the basis of the results above, it can be assumed that the lung cancer may belong to the hereditary malignancies.

  stosując format: