Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KRĘGIEL
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zależność między układem grupowym krwi AB0 a podatnością na procesy zapalne w przyzębiu.
Tytuł angielski: The correlation between AB0 blood groups and susceptibility to periodontal disease.
Autorzy: Wyganowska Marzena, Kręgielczak Agnieszka, Stopa Janina
Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.107-114, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 715,032

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • hematologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/3

  Tytuł oryginału: Zapalenie ślinianki podżuchwowej u noworodka.
  Tytuł angielski: Submandibular sialadenitis in a newborn.
  Autorzy: Kręgiel Joanna, Zielińska Maria
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.151-152, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Zapalenie ślinanki podżuchwowej u noworodka jest bardzo rzadkim stanem klinicznym. W pracy przedstawiwamy przypadek bakteryjengo zapalenia ślinanki podżuchwowej prawej u 2-tygodniowego dziecka. Nacięcie ujścia przewodu Whartona połączone z antybiotykoterapią spowodowało ustąpienie ostrego stanu zapalnego i przywrócenie funkcji ślinianki.

  Streszczenie angielskie: Neonatal submandibular sialadenitis is very rare disease. We present a case of bacterial right submandibular sialadenitis in 2-week old newborn. Incision of the Wharton duct and antibiotic therapy caused reduciton of acute inflammatory process and restored the gland functions.


  3/3

  Tytuł oryginału: Siedmioletnia obserwacja dziecka z agenezją nerki prawej, lewostronnym odpływem pęcherzowo-nerkowym III stopnia i zwężeniem cewki moczowej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Seven year follow up of a girl with right renal agenesis, left vesico-renalis reflux - III grade and urethral stenosis - case report.
  Autorzy: Kręgiel Joanna, Zielińska Maria
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.233-235, Bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wady rozwojowe układu moczowego są najczęstszą grupą anomalii rozwojowych. Są one czynnikiem usposabiającym do nawracających zakażeń układu moczowego, mogących prowadzić do niewydolności nerek. W pracy przedstawiono przypadek dziewczynki ze złożoną wadą dróg moczowych (agenezja nerki prawej, odpływ pęcherzowo-nerkowy III stopnia do nerki lewej, zwężenie cewki moczowej, obecność torbieli korowej, towarzyszące zaburzenia czynnościowe pęcherza moczowego. Kompleksowe postępowanie, obejmujące usunięcie przeszkody podpęcherzowej połączone z przewlekłym leczeniem przeciwbakteryjnym i leczeniem zaburzeń czynnościowych, spowodowało zmniejszenie odpływu, ustąpienie zakażenia dróg moczowych i moczenia nocnego. Nastąpiło wyrównanie parametrów rozwoju somatycznego. Dziewczynka pozostaje w obserwacji Oddziału Dziecięcego od 7 lat. Nie obserwowano zaburzeń funkcji nerek. Od 3 lat nie notowano zakażenia układu moczowego.

  stosując format: