Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOZIOŁKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wybrane aspekty opieki nad dzieckiem ze stomią.
Tytuł angielski: Selected aspects of care of stoma children.
Autorzy: Barczykowska Ewa, Kram Mirosława, Koziołkiewicz Kazimierz
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.33-36, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Martwicze zapalenie jelit występuje u 10-15 proc. noworodków z masą ciała poniżej 1500 g. Przyczynę schorzenia u noworodka może stanowić nawet okresowo występujące niedotlenienie, zmniejszona odporność organizmu, nieodpowiednie żywienie i zakażenie przewodu pokarmowego. W wielu przypadkach wykonuje się przetokę jelitową, przeważnie tylko czasoswo. Celem badań była ocena swoistych problemów dziecka i jego rodziny wynikających z wyłonienia u dziecka czasowej przetoki. Badanie przeprowadzono w Oddziale Chirurgii Dziecięcej oraz Wojewódzkiej Poradni Chirurgii Dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala im dr J. Biziela w Bydgoszczy w okresie 15-03.-30.04.2002. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety zawierający 32 pytania skierowane do rodziców operowanych dzieci. Z badanej grupy wybrano pięcioro dzieci, które miały wyłonioną stomię czasową, a wskazaniem do zabiegu operacyjnego było martwicze zapalenie jelit. Matki były zachęcane przez personel oddziału do aktywnego uczestnictwa w ogólnej opiece nad dzieckiem, a do pielęgnacji stomii cztery matki zostały włączone od 2 dnia po zabiegu operacyjnym, natomiast jedna z matek gotowa była wykonywać te czynności w dniu wpisu. Największym problemem dla rodziców była pielęgnacja skóry wokół stomii. Po zabiegu operacyjnym zastosowano właściwy sprzęt stomijny. W momencie wpisu wszystkie dzieci zostały wyposażone w wyprawkę stomijną. Dzieci objęte są systematyczną kontrolą poradni przyszpitalnej. Na pytanie, w jakim stopniu życie dziecka uległo zmianie (w skali od 1- bardzo poważnie, do 6- w ogóle)...

  Streszczenie angielskie: The necrotizing enterocolitis is a syndrome that results from a local anaemia of the small intestine. It may be caused by a temporary anoxia, a immune deficiency of the system, an inappropriate feeding and an infection of the alimentary canal. The objective of the research was to evaluate specific problems of child with a temporary stoma, and of the child's parents. Research was conducted from 15.03 to 30.04.2002 at a Children Surgery Ward in a Provincial Children Surgery Out-Patient Clinic of the J. Biziel Provincial Hospital in Bydgoszcz. The research tool was an inquiry sheet containing 32 questions adressed to parents of children with the temporary stoma. Out of the examined group five children with the temporary stoma were chosen. The reason of the surgery was the necrotizing enterocolitis. The medical staff encouraged mothers to an active participation in the general nursing care of their children. Four of the mothers nursed their children from the second day after the surgery on, and on of them was ready to perform such duties at the day when her child was discharged from the hospital. The grestest problem for parents was nursing of the skin surrounding the stoma. After the surgery the suitable, biologically neutral, tight stoma equipment was used. When discharged from the hospital all of the children received the stomma equipment. At present children are systematically cared for in the clinic of the hospital.


  2/2

  Tytuł oryginału: Case of neonate with Cantrell's pentalogy complicated by necrotizing enterocolitis.
  Autorzy: Zajączkowska-Sadlok Arleta, Koziołkiewicz Kazimierz, Korbal Piotr
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (1) s.24-27, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Cantrell's pentalogy is a rare congenital defect syndrome, including hernia of the umbilical cord, diaphragmetic defect, abnormalities of teh sternum structure, preicardial defect and heart defect. Only 6 cases of children with the above syndrome who survived were described before 1996. Now, advances in intensive care and new surgical techniques allows to correct more congenital defects, thus making possible further development of the child. Case reprot: The paper presents a case of a neonate, born after full-term pregnancy, operated on the first day of life because of omphalocele, in whom detection of other anomalies contributed to the diagnosis of Cantrell's pentalogy with coplex heart defect in the form of Fallot's tetralogy. The post-operative course was additionally complicated by necrotizing enterocolitis, requiring exteriorization of the small intestine and long-term complete parenteral feeding. The enterostomy was closed in the 2nd month of life. Because of reterdation of psychomotor development, due probably to numerous repeated hospitalizations, the child underwent rehabilitation accordingto Vojta's method, which resulted in gradual development of motor and cognitive functions. The patient required close co-operation between the parents and physcicians representing many medical disciplines. Cardiosurgical consultation led to qualification of the boy for surgical correction of heart defects which is to be performed at the age of 1 year. Then the patient is scheduled or reconstruction of the abdominal integument. Conclusions: Therefore, Cantrell's pentalogy seems to be one of teh defect syndromes, in which survival and nearly normal development of the child is possible owing to advances in pediatric surgery, intensive care and therapy.

  stosując format: