Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOZIK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Naczynia tętnicze wnęki i miąższu jajnika u kobiet w wieku rozrodczym w badaniach mikroangiograficznych.
Tytuł angielski: Arteries of the hilum and parenchymal part of the ovary gland in females in the reproductive age in microangiographic studies.
Autorzy: Kozik Wojciech, Czerwiński Florian, Pilarczyk Konrad, Partyka Cezary
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1173-1178, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono opis unaczynienia tętniczego jajnika, z uwzględnieniem źródeł krwi dla gruczołu oraz angioarchitektoniki miąższu gonady. W badaniach wykorzystano metody radiologiczne: angiografii i mikroangiografii.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The main aim of ours research was to recognize the arterial system of female ovaries in women in the reproductive age. Materials and Methods: Study was performed on 31 cases of organs taken from the minor pelvis, composing female genital organs, urinary bladder, rectum and the upper part of the vagina from women aged 15 to 40. The ovarian and the uterine arteries have been injected with fine-granular radiological contarst medium Hexabrix 200 and Ultravist 370. Global X-rays of the whole organs complex and the microangiography of the isolated uterine adnexa and ovarian glands scraps were made. Results: In all the examined cases the main source of ovarian blood supply was the ovarian arch created by the ending of the ovarian artery and the ovarian branch of the uterine artery. A different number of branches of the main vessel of the ovarian arch were going in to the hilum of the ovary gland. The arterial branches on all lenght of the ovarian arch have been disposed as a dense net. Nearly all vessels of the ovarian arcadee after short course have been divided several times asn finally a higher number of branches were getting into the parenchymal parts of the ovarian gland. The vessels of the parenchymal part have been arranged regularly in the middle of the gland from the hilum to the free edge. In ends and peripheral parts of the ovary gland the number of vessels were significantly reduced. There were singles thinkly vessels with non-typical course only. Conclusions: The arteries of the uterine adnexa ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Naczynia tętnicze szyjki macicy u kobiet w wieku rozrodczym w badaniach mikroangiograficznych.
  Tytuł angielski: Arteries of the uterine cervix in female in the reproductive age in microangiographic studies.
  Autorzy: Pilarczyk Konrad, Kozik Wojciech, Czerwiński Florian
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1179-1183, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przeanalizowano układ naczyń tętniczych szyjki macicy u kobiet w wieku rozrodczym przy użyciu radiologicznych technik angiografii i mikroangiografii.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The main aim of our research was the estimation of cervical arteries in women in the reproductive age. Materials and Methods: Study was performed on 61 cases of organs taken, during autopsies, from the minor pelvis composing the female genital organs, urinary bladder, rectum and the upper part of the vagina from women aged 18 to 41. The material was divided in two groups: mothers and non mothers. The uterine arteries of a fresh specimen have been injected with radiological contrast medium Hexabrix 200 and ultravist 370. The global X-rays of the organ complex and the microangiography of the uterine cervix were made. After that uterus was sectioned horizontaly in sections of 4-5 mm thick and series of x-rays was performed. The number, size and way of uterine artery branches in teh cervix were estimated. Results: The cervical branches of the uterine artery were present in every cases. Usually branches were from 1 to 4 in number. All the branches were divided in cervical walls, very rich in upper and poorer in lower part of organ. Radiographic analysis revealed that connections between cervical vessels on both sides of the same uterus weren't permanent. Their absence was associated with the presence of the hypovascular or even avascular zone in the middle of the anterior and posterior cervical wall. Conclusion: the cervical branches of both uterine arteries are always present in the reproductive age. Number, size, course and way of cervical branches are different in all parts of the organ. The angioarchtectonic of cervical vessels does not depend on past pregnancies.


  3/3

  Tytuł oryginału: Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. T. 4
  Autorzy: Dilling-Ostrowska Ewa, Dunin-Wąsowicz Dorota, Jędrzejczak Joanna, Karwacki Marek, Kmieć Tomasz, Kozik Andrzej, Paruszkiewicz Grzegorz, Pronicka Ewa, Roszkowski Marcin, Sykut-Cegielska Jolanta, Szymańska Krystyna, Wolańczyk Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Jóźwiak Sergiusz (red.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. BiFolium 2002, 168 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm. - Materiały z corocznych kursów doskonalących w Centrum Zdrowia Dziecka
  Sygnatura GBL: 736,863

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: