Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOZIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Czynność tarczycy u chorych na cukrzycę - praca poglądowa.
Tytuł angielski: Activity of the thyroid gland in diabetic patients - a review.
Autorzy: Junik Roman, Koziński Marek, Dębska Katarzyna
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.335-341, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • endokrynologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: W przebiegu cukrzycy typu 1 i 2 zmiany funkcji tarczycy i stężeń jej hormonów polegają na: upośledzeniu obwodowej dejodynacji T4, dysfunkcji osi OUN - podwzgórze - przysadka - tarczyca. Możliwe jest współwystępowanie cukrzycy typu 1 i autoimmunologicznych chorób tarczycy (zapalenie Hashimoto, choroba Gravesa-Basedowa). Pierwsze dwa patomechanizmy zaobserowoano w obu typach cukrzycy, trzeci jest specyficzny dla typu 1. 1) Chorzy z cukrzycą typu 1, szczególnie dzieci, powinny regularnie być poddawane badaniom tarczycy (USG, badania hormonalne, oznaczenie przeciwciał przeciwtarczycowych) w celu wykrycia subklinicznej dysfunkcji i niezwłocznego podjęcia leczenia. 2) Poliendokrynopatie w cukrzycy typu 1 występują znaczenie częściej u kobiet. 3) Stężenia T3, rT3 i TSH mierzone w teście z TRH oznaczane w poszukiwaniu patologii tarczycy u chorych na cukrzycę mogą być wskaźnikami wyrównania obu typów cukrzycy. 4) Istnieje potrzeba oceny ultrasonograficznej tarczycy u pacjentów z cukrzycą typu 2 i rozstrzygnięcia czy obwodowemu upośledzeniu dejodynacji oraz zaburzeniu regulacji ośrodkowej towarzyszą zmiany w budowie gruczołu.

    Streszczenie angielskie: Changes of the thyroid gland function and the concentration of hormones in patients with diabetes mellitus type 1 and 2 include: low T3, syndrome, disorders of CNS - hypothalmus - pituitary gland - thyroid gland axis. Co-exsistence of diabetes mellitus type 1 and autoimmune diseases of the thyroid gland (Hashimoto's thyroiditis, Grave's disease) is also possible. The first two pathomechanisms were observed in both types of diabetes, the third one is specific to type 1 diabetes. 1) Patients suffering from diabetes mellitus type 1, especially children, should be regulatory examined (ultrasonography, hormonal tests, thyroid antibodies), the purpose of findings subclinical disfunction of the thyroid gland and for immediate treatment. 2) Polyendocrinopathies are much more common in women. 3) T3, rT3 blood concentrations of TSH, measured in test with THR in order to find thyroid gland pathologies, can be the indicators of metabolic compensation. 4) It is neccessary to estimate the ultrasonographic scan of the thyroid gland in patients with diabetes mellitus type 2 and decide if the peripheral disfunction of T4 conversion and the disorders of central regulation are connected with changes in the morphology of the gland.

    stosując format: