Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Nowe poglądy na cukrzycę i jej leczenie
Opracowanie edytorskie: Belifiore Francesco (red.), Mogensen Carl Erik (red.), Sieradzki Jacek (red. wyd. pol.), Kozek Elżbieta (red. wyd. pol.), Frej Jakub (tł.), Galicka-Latała Danuta (tł.), Gryz Elżbieta (tł.), Idzior-Waluś Barbara (tł.), Katra Barbara (tł.), Solnica Bogdan (tł.), Szymczakiewicz-Multanowska Agnieszka (tł.), Szermer Paweł (tł.), Wanic Krzysztof (tł.), Waluś Małgorzata (tł.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Przegląd Lekarski 2002, [10], 202 s. : il., tab., 24 cm. - Tyt. oryg. New concepts in diabetes and its treatment
Sygnatura GBL: 744,733

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u chorych z cukrzycą.
  Tytuł angielski: Arterial hypertension in diabetic patients.
  Autorzy: Kozek Elżbieta
  Źródło: Terapia 2002: 10 (2) s.25-27, 30-32, 34-35, tab., bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Arterial hypertension develops in diabetics 2-3 times more frequently than in non-diabetocs. In type 1 diabetes hypertension is addociated mainly with diabetic nephropathy. In type 2 diabetes hypertension is most frequently one of the coronary risk factors and is associated with insulin resistance and hyperinsulinemia. In both types of diabetes hypertension increases the risk of development and progression of vascular complications i.e. microangiopathy, including diabetic retinopathy and nephropathy, atherosclerosis and coronary heart disease. According to the WHO-ISH report diabetics are at high risk of hypertension and require pharmacological treatment when their blood pressure is in the upper normal limits. According to the ADA the goal of hypertension treatment in diabetes is to attain and maintain blood pressure 130/80 mmHg. It is recommended to use combined treatment, which is effective and prevents side effects. Treatment of choice includes angiotensin converting enzyme inhibitors, especially in patients with diabetic nephropathy and heart failure. Calcium channel blockers are an alternative, especially in patients with systolic hypertension. Cardioselective beta-blockers are useful in secondary prevention of coronary heart disease. Multicentre randomised trials have confirmed the efficacy of hypotensive treatment in the prevention and inhibition of progression of vascular complications as well as in the reduction of mortality. It has also been demonstrated that only comprehensive treatment of risk factors of vascular complications, including arterial hypertension, decreases the risk of the development and progression of such complications and in the same way reduces the cost of treatment.


  3/6

  Tytuł oryginału: Choroba niedokrwienna serca u chorych z cukrzycą.
  Tytuł angielski: Coronary heart disease in diabetic patients.
  Autorzy: Kozek Elżbieta
  Źródło: Terapia 2002: 10 (2) s.36-40, 42-45, tab., bibliogr. 88 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The most frequent complication of diabetes is coronary heart disease associated with premature coronary atherosclerosis. The presence of diabetes and coronary heart disease causes a 2 - 3-fold increase in the risk of death among men and 3 - 5-fold among women. In type 2 diabetes atherosclerotic complications, including coronary heart disease are frequently present at the time of diagnosis. The risk of coronary heart disease is associated both with standard and specific diabetes-related risk factors, which markedly increase overall risk. Typical risk factors of type 2 diabetes include central obesity, insulin resistance and hyperinsulinaemia, specific coagulation and fibrinolytic disorders, dyslipidaemia and hyperglycaemia. Microalbuminuria is a characteristic diabetes-related indicator of atherosclerotic risk. In type 1 diabetes cardiac morbidity and mortality are increased mainly due to diabetic nephropathy. Coronary heart disease in diabetics is frequently atypical and is usually associated with heart failure. In acute myocardial infraction it is recommended to initiate intensive insulin therapy in order to control glycaemia. According to the American Heart Association diabetic undergoing coronary angioplasty it is recommended to use stents and GP IIb/IIIa inhibitors. Cardioselective beta-blockers, antiplatelet agents, angiotensin converting enzyme inhibitors and hypolipaemic agents are used in secondary prevention of coronary heart disease. Concerning markedly increased risk of coronary heart disease and cardiac mortality in diabetics it is necessary to initiate early and aggressive diagnostic, preventive and therapeutic measures.


  4/6

  Tytuł oryginału: Wybrane polimorfizmy w genach TNF-ŕ i PC-1 a przedcukrzycowe cechy ilościowe w populacji polskiej.
  Tytuł angielski: TNF-ŕ and PC-1 gene polymorphisms and prediabetic quantitative traits in the Polish population.
  Autorzy: Wanic Krzysztof, Małecki Maciej, Klupa Tomasz, Witek Przemysław, Kozek Elżbieta, Sieradzki Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.888-891, tab., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Cukrzyca typu 2 jest chorobą o złożonym podłożu. Na jej patogenezę składają się zaburzenia wydzielania insuliny i insulinooporność, które powstają w wyniku działania czynników genetycznych i środowiskowych. Celem badania była ocena wpływu polmorfizmów w genach TNF-ŕ i PC-1 na rozwój insulinooporności tkankowej w grupie osób z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku cukrzycy typu 2. Metodyka: Do badania włączono 60 osób (32 mężczyzn i 28 kobiet) z prawidłową tolerancją glukozy. Wykonano u nich test doustnego obciążenia glukozą wraz z pomiarem stężenia insuliny na czczo oraz w 30 i 120 min. testu. Pozwoliło to na ocenę pośrednich wskaźników insulinooporności. U wszystkich osób przeprowadzono genotypowanie 2 polimorfizmów w genach inhibitorach działania insuliny: -308G/A w promotorze genu TNF-ŕ oraz K121Q genie PC-1. W projekcie zastosowano technikę zmiennej długości fragmentów restrykcyjnych (restriction fragment lenght polymorphism-RLFP). Wyniki: Grupa homo- i heterozygotycznych nosicieli allelu A w pozycji - 308 promotora genu TNF-ŕ cechowała się wyższym poziomem insuliny w 120 min. doustnego testu obciążenia glukozą w porównaniu do nosicieli genotypu GG (44,77 ćl/ml; SD 40,4 vs. 26,82; SD 19,9; p = 0,04) oraz wyższym współczynnikiem przyrostu insuliny do glukozy w pierwszych 30 min. doustnego testu obciążenia glukozą (35,4; SD 21,5 vs. 22,6; SD 21,5; p = 0,03). Ponadto u homozygotycznych i heterozygotycznych nosicieli allelu Q w miejscu aminokwasowym 121 genu ...

  Streszczenie angielskie: Background: Genetics and environmental factors play a role in the pathogenesis of the complex disease, type 2 diabetes mellitus. Two major pathophysiological defects coexist in this disease: impairment of insulin secretion by á-cells and decreased insulin sensitivity in peripheral tissues. The aim of the study was to examine whether two polymorphisms: the-308G/A substitution in the promoter region of TNF-ŕ gene and the K121Q aminoacid variant of the PC-1 gene; influence insulin resistance in individuals with positive family history of type 2 diabetes mellitus. Methods: Sixty individuals were included into this study: 28 women and 32 men, all of them with normal glucose tolerance. Insulin and glucose serum levels were assessed during the OGTT on fasting and at 30 and 120 minutes. Secondary indices of insulin resistance were calculated based on these measurements. Genotyping of the both examined polymorphism was performed using the restriction fragment lenght polymorphism method (RFLP). Results: Homozygous and heterozygous carries of the A allele in position - 308 of the TNF-ŕ gene promoter showed higher plasma insulin levels at 120 min OGTT versus GG carries (44.77 ćl/ml; SD 40.4 vs. 26.82; SD 19.9; p = 0,04) and a higher ratio of the 30 min increment in insulin to the 30 min increment in glucose (354; SD 21.5 vs. 22.6: SD 21.5; p =0.03). In addition, homo- and heterozygous carriers of the Q allele at residue 121 of the PC-1 gene showed higher plasma glucose levels at ...


  5/6

  Tytuł oryginału: Zespół metaboliczny - patogeneza, rozpoznanie i leczenie.
  Autorzy: Kozek Elżbieta
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (8) s.68, 70-72, 74, 76, bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zespół metaboliczny stanowi grupę współzależnych czynników ryzyka miażdżycy, chorób serca i naczyń. U podstawy zespołu leży insulinooporność i hiperinsulinemia, do jego elementów należy cukrzyca (lub upośledzona tolerancja glukozy), otyłość wisceralna, hipertriglicerydemia i obniżony HDL-cholesterol, mikroalbuminuria, hiperurikemia, a także zaburzenia krzepnięcia i fibrynolizy. W 1999 r. Światowa Organizacja Zdrowia zdefiniowala i ustaliła kryteria rozpoznania, co pozwala na zdiagnozowanie i leczenie zespołu metabolicznego.


  6/6

  Tytuł oryginału: Choroba wieńcowa u chorych na cukrzycę - odrębności kliniczne.
  Tytuł angielski: Coronary heart disease in diabetics - clinical peculiarities.
  Autorzy: Kozek Elżbieta
  Źródło: Diabetol. Prakt. 2002: 3 (4) s.197-211, il., tab., bibliogr. 99 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,630

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba niedokrwienna serca związana z przedwczesnym rozwojem zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych jest najczęstszym powikłaniem cukrzycy. Obecność cukrzycy i choroby niedokrwiennej zwiększa około 2-3-krotnie ryzyko zgonu u mężczyzn i aż 3-5-krotnie u kobiet. U chorych na cukrzycę typu 2 często już w chwili jej zdiagnozowania występują powikłania o charakterze miażdżycy, w tym choroba wieńcowa. Ryzyko choroby niedokrwiennej serca wiąże się zarówno z klasycznymi czynnikami ryzyka, jak i ze specyficznymi czynnikami zależnymi od cukrzycy, co wielokrotnie zwiększa całkowite zagrożenie. Do charakterystycznych dla cukrzycy typu 2 czynników ryzyka miażdżycy oraz chorób serca i naczyń należą: otyłość centralna, insulinooporność i hiperinsulinemia, zaburzenia krzepnięcia i fibrynolizy, dyslipidemia. Czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej jest także hiperglikemia. Charakterystycznym dla cukrzycy wskaźnikiem ryzyka miażdżycy jest mikroalbuminuria. Metaboliczne czynniki ryzyka choroby wieńcowej tworzą zespół metaboliczny zdefiniowany ostatnio przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, World Health Organization). U chorych na cukrzycę typu 1 główną przyczyną zwiększonej zapadalności i śmiertelności sercowej jest nefropatia cukrzycowa. Zmiany miażdżycowe w naczyniach wieńcowych w cukrzycy są bardziej rozległe i cechują się szybką progresją. Choroba wieńcowa często przebiega nietypowo i zazwyczaj towarzyszy jej niewydolność krążenia. W leczeniu choroby niedokrwiennej u ...

  Streszczenie angielskie: Ischaemic heart disease associated with premature coronary atherosclerosis is the most frequent complication of diabetes mellitus. The combination of diabetes and ischaemic heart disease causes a 2-3-fold increase of mortality risk among men and 3-5-fold among women. In patients with diabetes type 2 atherosclerotic complications, including coronary heart disease are present at the time of diabetes detection. The development of ischaemic heart disease is associated both with classical coronary risk factors and diabetes-related specific factors, which markedly increases global risk. Typical risk factors leading to atherosclerosis and cardiovascular diseases in type 2 diabetes include central obesity, insulin resistance and hyperinsulinemia, coagulation and fibrinolysis disorders, dyslipidemia. Hyperglycemia is also a coronary risk factor. Microalbuminuria is a characteristic atherosclerotic risk factor in diabetes. Metabolic coronary risk factors form a metabolic syndrome recently defined by the WHO. In patients with diabetes type 1 diabetic nephropathy is a major cause of increased morbidity and mortality due to cardiovascular diseases. Coronary atherosclerosis in diabetes is more extensive and progresses rapidly. Coronary heart diseases in diabetics is frequently atypical and usually associated with heart failure. Coronary heart disease in diabetics is treated with the same agents and invasive procedures as in non-diabetics. As the risk of coronary heart diseases and ...

  stosując format: