Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOZŁOWSKA-SKRZYPCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Przyspieszona rekonstrukcja granulo- i płytkotworzenia jeśli transplantację szpiku autologicznego przeprowadzono 72 godziny po zakończeniu terapii mieloablacyjnej wg programu Dexa-BEAM.
Tytuł angielski: Faster granulo- and thrombopoietic engraftment if autologous marrow cells are transplanted 72 hours after Dexa-BEAM myeloablative therapy.
Autorzy: Kozłowska-Skrzypczak Maria, Hansz Janusz
Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.231-238, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,450

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • immunologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 27 chorych na chłoniaki ziarnicze (25) i nieziarnicze (2) zastosowano w leczeniu chemioterapię ablacyjną wg programu Dexa-BEAM (deksametazon, BCNU, etopozid, cytarabina, melfalan) oraz przeszczepienie autologicznych komórek szpiku. Grupa ta obejmowała 14 kobiet i 13 mężczyzn, w wieku od 17 do 49 lat, średnio 27. Wskazaniem do przeprowadzenia wysokodawkowej chemioterapii i autotransplantacji była w 14 przypadkach oporność, w 10 wznowa, a w 3 wysokie ryzyko jej wystąpienia. Chorych podzielono na dwie grupy. Szesnastu chorych otrzymało szpik 72 godziny, a jedenastu 24-48 godzin po zakończeniu wysokodawkowej chemioterapii. W obydwu grupach ocenie poddano sprawność rekonstrukcji granulo- i płytkotworzenia. U pacjentów otrzymujących komórki szpiku po 72 godzinach po przeprowadzenuiu terapii wg Dexa-BEAM czas uzyskania granulocytów 0,5 G/L i 1,0 G/L wynosił odpowiednio 15 (11-31) i (12-35) dni. Płytki krwi w liczbie 20,0 G/L i 50,0 G/L uzyskano odpowiednio po 18 (8-52) i 25 (14-48) dniach. W grupie kontrolnej, w której szpik przeszczepiono 24-48 godzin po mieloablacji rekonstrukcja granulopoezy, wyrażająca się wzrostem liczby granulocytów 0,5 G/L i 1,0 G/L zachodziła odpowiednio po 24 (13-39) i 26 (15-41) dniach, a odnowa płytkotworzenia z podwyższeniem liczny płytek krwi 20,0 G/L i 50,0 G/L po 32 (13-75) i 48 (19-45) dniach. Przeszcepianie autologicznych komórek hepatopoetycznych po 72 godzinach od zakończenia terapii mieloablacyjnej łączyło sie z istotnym ...

  Streszczenie angielskie: We reports the results of the study performed in 27 patients (pts) with Hodgkin's disease (25) and non-Hodgkin's lymphomas (2), who underwent autologus bone marrow transplantation (ABMT) after Dexa-BEAM (dexamethasone, BCNU, etoposide, cytarabine, melphalan) regimen. Among them 14 were females and 13 males with a median age 27 (17-49) years. High dose chemotherapy and ABMT were performed because of resistant disease in 14 cases, relapse in 10 and high risk of relapse in 3 pts. The pts were divided in two groups in dependence on the time of marrow infusion: 24-48 (11pts) or 72 hours (16 pts). In both groups the time of granulocyte and thrombocyte reconstruction was evaluated. In the first group (ABMT 72 hrs after Dexa-BEAM) the median time to reach granulocytes 0.5 and 1.0 G/L was 15(11-31) and 17 (12-36) days, respectively. The platelet number 20 and 50 G/L was reached at 18 (8-52) and 25 (14-48) days after ABMT, respectively. In the control group (ABMT 24-48 hrs after Dexa-BEAM) the engraftmen of granulocyte 0.5 and 1.0 G/L occurred in the median of 24 (13-39) and 26 (15-41) days, respectively. The recovery of plateles 20 and 50 G/L was noted after 32 (13-75) and 48 (19-45) days, respectively. ABMT performed 72 hrs after Dexa-BEAM therapy was associated with significantly faster engraftment (p 0.05). In addition, we evaluated the impact of the sera taken from pts before Dexa-BEAM administration, at the least day of therapy and after conditioning at ...

  stosując format: