Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOZŁOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 33Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/33

Tytuł oryginału: Prenatalna diagnostyka zespołu Edwardsa z uwzględnieniem amniopunkcji i kordocentezy genetycznej.
Tytuł angielski: Prenatal diagnosis of Edwards syndrome considering amniocentesis and cordocentesis.
Autorzy: Nowicki Grzegorz A., Ałaszewski Wojciech, Borowski Dariusz, Chilarska Tatiana, Piotrowicz Małgorzata, Kozłowska Magdalena
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.337-342, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/33

  Tytuł oryginału: Potentiating antitumor effects of a combination therapy with lovastatin and butyrate in the Lewis lung carcinoma model in mice.
  Autorzy: Giermasz Adam, Makowski Marcin, Kozłowska Ewa, Nowis Dominika, Maj Małgorzata, Jalili Ahmad, Feleszko Wojciech, Wójcik Cezary, Dąbrowska Anna, Jakóbisiak Marek, Gołąb Jakub
  Źródło: Int. J. Cancer 2002: 97 (6) s.746-750, il., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 305,029

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Lovastatin, the drug used for the treatment of hypercholesterolemia, has previously been reported to exert antitumor activity in experimental murine models. Byturate and butyric acid derivatives are well known to induce differentiation and apoptosis of tumour cells and also have recently gained acceptance as potentaial anticancer agents. In this study, we examined the antitumor effects of the combination of lovastatin and butyrate or its prodrug tributyrin in vitro and in vivo against a murine Lewis lung carcinoma (3LL). This combination therapy showed synergistic antitumor activity against 3LL cells in vitro. These effects were at least in part due to apoptosis induction that occurred after 12 hr of incubation with lovastatin and butyrate and was preceded by changes in cell cycle distribution of treated cells and expression of p21, p53 and cyclin D 1. Remarkably, a systemic treatment of syngeneic mice inoculated with 3LL cells with both drugs resulted in significant tumour growth retardation.


  3/33

  Tytuł oryginału: Sterole i stanole roślinne - nową szansą w profilaktyce miażdżycy.
  Autorzy: Kozłowska-Wojciechowska M.
  Źródło: Czyn. Ryz. 2002 (1) s.5-12, il., tab., bibliogr. 64 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,062

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Sterole roślinne, nazywane również fitosterolami, są naturalnymi składnikami roślin. Występują w olejach: słonecznikowym, rzepakowym czy sojowym oraz orzechach, nasionach i ziarnach. Ich chemiczna struktura jest podobna do budowy cholesterolu, i wchodzą w skład błon komórkowych. Stanole to formy nasycone steroli, różniące się od nich brakiem podwójnego wiązania w pierścieniu. Obie formy steroli w podobny sposób obniżają poziom cholesterolu w surowicy krwi. Mechanizm redukujący polega na hamowaniu absorpcji cholesterolu z jelita cienkiego, poprzez kompetytywne zajmowanie miejsca w micellach, które są zwrotnie wchłaniane do krwi. W efekcie takiego mechanizmu działania zwiększona zostaje eliminacja cholesterolu ze stolcem. W wielu badaniach stwierdzono, że dzienne spożycie ok. 2 g steroli z margaryną, powoduje znamienną statystycznie redukcję cholesterolu całkowitego o 6 - 8 proc. oraz przede wszystkim LDL cholesterolu o 10 - 15 proc. Sterole roślinne nie wywierają wpływu na poziom HDL cholesterolu i poziom triglicerydów w surowicy krwi. Poniższy artykuł jest przeglądem piśmiennictwa na temat wpływu na zdrowie steroli roślinnych, w profilaktyce i leczeniu chorób układu krążenia.

  Streszczenie angielskie: Plants sterols, also known as phytosterols, naturally occur in plant. They can be found in vegetable oils like sunflower seed oil, rapseed oil and soybean oil, and also in nuts, seeds and grains. The chemical structure of the plant-derived phytosterols is similar to cholesterol, a sterol that can be found in the blood stream and in cells. Stanols are saturated sterols, they have no double bonds in the sterol ring. Plant sterols lower serum concentrations of cholesterol by reducing the absorption of cholesterol from the gut by competing for the limited space for cholesterol in mixed micells. As a results, more cholesterol is eliminated via the faeces. Many trials show that enriched margarine with plant sterols (sterol or stanol) significant decreases in total (6 - 8 p.c.) and cholesterol (10 - 15 p.c.0, compared with high PUFA margarine. Moreover, there were no change in the HDL cholesterol compared margarine high PUFA, who decreased near 2 - 4 p.c. There were no effects on blood trigliceride levels. This effect is possibly when daily consumption of plant sterols is not less than 2 g. This article considers quantitatively the health aspects of adding plant sterols and stanols to margarine and their exert an influence on prevention and treatment of cardiovascular disease.


  4/33

  Tytuł oryginału: Przebieg porodu i połogu u kobiet po kinezystymulacji w "szkole rodzenia" -próba oceny.
  Tytuł angielski: Course of delivery and childbed with the women after experiencing kinesitherapy in school of birth - attempt of estimation.
  Autorzy: Kozłowska Jadwiga, Stanek Marta
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.439-443, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba oceny wpływu kinezystymulacji u kobiet w okresie ciąży na przebieg porodu i połogu. Badania prowadzone były na Oddziałach Ginekol. - Położ. Szpitali w Bielsku Białej, Nowym Targu, Suchej Beskidzkiej i Gliwicach, w zakresie skuteczności stosowanego programu tamtejszych Szkół Rodzenia. Ogółem przebadano 384 kobiety dobrane losowo, po przebytych porodach siłami natury. Metodą badań były wywiady, analiza dokumentacji szpitalnej i szkół rodzenia, ocena wydolnosci noworodków według skali Apgar oraz ocena stanu psychofizycznego położnicy w opinii lekarza. Wyniki badań opracowano porównawczo w grupach w zależności od przygotowania kobiet w szkołach rodzenia. Analiza wyników badań wyraźnie wykazała celowość stymulacji kobiet w okresie ciąży metodą kinezystymulacji przy uwzględnieniu psychoprofilaktyki porodowej. Stwierdzono wyższą punktację wydolności noworodków ocenioną skalą Apgar, niższy odsetek powikłań połogowych oraz lepszy stan psychofizyczny położnic po przygotowaniu w szkole rodzenia. Wyraźnie podkreślono właściwą rolę w "dobrym urodzeniu dziecka" jaką powinien spełniać wykwalifikowany rehabilitant.

  Streszczenie angielskie: Aim: The attempt to estimate the influence of phisical exercises for course of delivery and confinement. Material and Methods: The investigations were conducted at hospitals in following cities and towns: Bielsko-Biala, Nowy Targ, Sucha Beskidzka and in Gliwice. The efficiency of School of Birth program was studied. The 384 women with random chosen and the natural deliveries were examined. The interviews, analisis of hospitals cards and School of Birth specifications were studied. The estimations of efficiency of new - born children in Apgar scale and psychological and physical state of health of the women after delivers conducted by doctors were taken into consideration.


  5/33

  Tytuł oryginału: Stężenie metabolitów kolagenu typu I w surowicy w powiązaniu z rozwojem fizycznym noworodków.
  Tytuł angielski: Serum levels of metabolits of type I collagen in relation to physical growth of AGA newborns.
  Autorzy: Furmaga-Jabłońska Wanda, Kozłowska Maria, Kościesza Artur, Spruch-Stępnik Agnieszka
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.107-110, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Do biochemicznych wykładników metabolizmu kostnego należą metabolity kolagenu typu I, takie jak: wskaźnik kościotworzenia: C-końcowy propeptyd prokolagenu typu I (PICP) i wskaźnik resorpcji: C-telopeptyd łańcucha ŕ1 kolagenu typu I (Cross-laps). Ponieważ okres noworodkowy charakteryzuje się wybitnie szybkim tempem rozwoju fizycznego, co wiąże się z natężonym metabolizmem tkanki kostnej podjęto próbę ustalenia powiązań między stężeniem metabliotów kolagenu w surowicy a cechami antropometrycznymi noworodków. Badaniami objęto 47 noworodków (33 chłopców i 14 dziewczynek) urodzonych między 26 a 41 Hdb z rozwojem odpowiednim do wieku płodowego, w tym 28 noworodków donoszonych i 19 wcześniaków. Stężenie PICP (ng/ml) i Cross-laps (pM/I) w surowicy oznaczono metodą ELISA. Rozwój fizyczny noworodków ocenianio na podstawie pomiarów masy i długości ciała, obwodu głowy i klatki piersiowej. Obliczenia statystyczne wykonano za pomocą testu t-Studenta i współczynników korelacji Paersona. Przyjęto poziom istotności p 0,05. Średnie stężenie metabolitów kolagenu typu I w badanej grupie dzieci wynosiło: PICP - 2073,8 ń 555,1 ng/ml, Cross-laps - 177413,8 ń 5932,5 pM/l. Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy między stężeniem PICP i Cross-laps u wcześniaków i dzieci donoszonych oraz u chłopców i dziewczynek. Stwierdzono statystycznie istotną odwrotnie proporcjonalną korelację (p 0,05) pomiędzy stężeniem PICP w surowicy a wieliem płodowym i masą ciała noworodków. Stężenie ...

  Streszczenie angielskie: The most interest indicators of bone turn-over are the metabolities of type I collagen, which makes up 90 p.c. of bone matrix. C-terminal propeptide type I procollagen (PIPC) which is removed from procollagen during extracellular process of collagen fibres formation is known as marker of bone formation. Marker of bone resorption is C--telepeptide alfa 1-chain of type I collagen (Cross-laps) which is removed from collagen during process of degradation. It is known that intensive turn-over of bone tissue take place during developmental periods and is proportional to velocity of child's growth. The aim of the study was to assess correlation between bone formation and resorption and physical development of AGA newborns. Clinical material consisted of 47 newborns born from 26 and 41 weeks of gestation with development appropriate for gestational age (AGA); 28 of them were full-terms and 19 were preterms Physical status at birth was assessed by measuring basic anthropometric parameters of newborns. Biochemical investigations were performed in all newborns between 1st and 2nd week of chronological age. Serum level of PICP (ng/ml) and Cross-laps (pM/l) were assessed using ELISA method. Statistical analysis was performed with the t-Student and Pearson correlation test. Mean level of PICP in newborns' serum was 2073.8 ń 555.1 ng/ml and mean level of Cross-laps was: 17413.8 ń 5932.5 pM/l. There were no statistical differences in the level of PICP and Cross-laps in boys and ...


  6/33

  Tytuł oryginału: Antyoksydanty - sprzymierzeńcy zdrowia.
  Autorzy: Kozłowska-Wojciechowska Małgorzata
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (5) s.8-9, tab.
  Sygnatura GBL: 311,671

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/33

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena skuteczności działania preparatu Baktericin w zwalczaniu płytki protez.
  Tytuł angielski: Clinical research on the effectiveness of the Baktericin rinsing remedy in denture plaque elimination.
  Autorzy: Kamińska Anita, Karłowska Mariola, Wojciechowska Ewa, Kozłowska Iwona, Krzysztofowicz-Olszańska Marta
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.99-102, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniano wpływ stosowania płukanki Baktericin na występowanie płytki protez u pacjentów zaopatrzonych ruchomymi protezami akrylowymi. Badaniem objęto 45 osób. Ilość płytki protez oceniano za pomocą preparatu Plaque-test. U każdego pacjenta przeprowadzono dokłady instruktaż higieny i użytkowania protez. Pacjentów losowo podzielono na trzy grupy. Pacjenci grupy A stosowali płukankę przez 2 miesiące, pacjenci grupy B w pierwszym miesiącu nie stosowali płukanki, natomiast stosowali w drugim. Pacjenci grupy C, kontrolnej nie stosowali płukanki. Stwierdzono znacznie lepszą higienę protez i mniejszą ilość płytki bakteryjnej u pacjentów stosujących płukankę.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the usage of mouthrinse "Bactericin" on the prevalence of denture plaque in the patients provided with removable dentures. There were 45 patients included in the study. The amount of denture plaque was evaluated with the help of Plaque-test. The patients had been instructed precisely about the hygiene and the usage of dentures. The patients were randomly assigned into 3 groups. The group A was using mouthrinse for 2 months, the patients of group B using mouthrinse in the second month only, and the control group C didn' use mouthrinse. The improvement in denture hygiene and the smaller amount of bacterial plaque in the patients using mouthrinse was found.


  8/33

  Tytuł oryginału: Wiedza i zachowania żywieniowe kobiet ciężarnych.
  Tytuł angielski: The dietary knowledge and eating behaviour of pregnant woman.
  Autorzy: Kozłowska-Wojciechowska Małgorzata, Makarewicz-Wujec Magdalena
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.167-175, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena wiedzy kobiet ciężarnych na temat wpływu żywienia w okresie ciąży na rozwój i zdrowie dziecka w relacji do ich zachowań żywieniowych. W badaniu wzięło udział 77 kobiet w trzecim trymestrze ciąży. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, iż wiedza na temat wpływu żywienia na przebieg ciąży i zdrowie dziecka jest fragmentaryczna, a sposób żywienia w znacznej mierze odbiega od przyjętych norm.

  Streszczenie angielskie: The objective of the study was to evaluate the level of knowledge about the influence of diet during pregnancy on the development and health of a child, among pregnant women in relation to their eating habits. The diet of a woman before and during pregnancy has immense influence on the course of pregnancy and health of a child - both after its delivery and in the future. Lack of dietary knowledge and the knowledge about consequences of malnutrition among future mothers may result in a lot of dietary indiscretion, which in turn can cause deficiency or excess of energy and particular nutritients, as well as abnormal course of pregnancy. Hence, for keeping a proper diet during pregnancy a women must not only know the healthy eating guidelines, but also realise how a diet influence the course of pregnancy and child's health. The study was conducted with the use of 3 specially prepared questionnaires, among 77 women in the III trimester of pregnancy, participating in the Parturition School course. The first questionnaire referred to general data (age, education, antropometric data) and the way of supplementing diet with medicinal compounds supplying vitamins and minerals. The second questionnaire showed the dietary habits before pregnancy, while the third questioned the influence of diet on the course of pregnancy and health of the infant. In the second stage the eating habits of the subjects were studied also with the use of a 24-hour interview and an album of food products issued by the Institute of Food and Nutrition. Summing it up, the analysis of the results...


  9/33

  Tytuł oryginału: Ozone therapy and the activity of selected lysosomal enzymes in blood serum of patietns with lower limb ischaemia associated with obliterative atheromatosis.
  Autorzy: Tafil-Klawe Małgorzata, Woźniak Alina, Drewa Tomasz, Ponikowska Irena, Drewa Joanna, Drewa Gerard, Włodarczyk Konrad, Olszewska Dorota, Klawe Jacek, Kozłowska Róża
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR520-CR525, tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The paper compares the effects of ozone therpay and conventional balneological methods on health conidition of patietns with obliterative atheromatosis and on serum activity of three lysosomal enzymes. Material/Methods: Sixty-four patietns with lower limb ischaemia in the course of obliterative atheromatosis (without diabetes) were nerolled in the study. Thirty-two patietns were treated with ozone administered by intravenous infusions and 30-minute aerosol oxygen-ozone baths. A comparative group was formed of 32 patietns treated with traditional balneology. There was also a control group made u p of 30 healthy subjects. Ozone tehrapy as well as traditional balenology were administered daily for the period of 10 days, excluding Saturdays and Sundays. Blood for biochemical analysis was collected from elbow vein in the following time intervals: 24 hours before ozone therpy or classical balneology, one hour after therpay and on the 10th day of treatment. The activity of catehpsin D, acid phosphatase and arylsulphatase as well as the levels of ŕ-1-antitrypsin (protease inhibitor) were determined in blood serum of patietns with obliteraitve atheromatosis. Results: In patients who received ozone therapy the activity of analysed lysosomal hydrolases returned to the values typical for healthy subjects. Patietns' general condition also improved. The use of traditional balneological methods did not result in any significant change either in the activity of lysosomal hydrolases, the level of ŕ-1-antitrypsin or general condition of patients. Conclusions: Ozone therapy administered by intravenous infusions and aerosol oxygen-ozone baths of lower extremities yields much better therapeutic results in comparison with classical balneology.


  10/33

  Tytuł oryginału: Preliminary study of external itneratrial muscle fascicles.
  Autorzy: Kozłowski Dariusz, Kamiński Rafał, Piwko Grzegorz, Gawrysiak Marcin, Owerczuk Adam, Piszczatowska Grażyna, Budrejko Szymon, Kozłowska Magdalena, Duda Barbara, Grzybiak Marek
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.97-101, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The atria are highly complex multidimensional structures composed of a heterogenous branching network of subendocardial muscular bundles. The relief of the inner part of the right atrium includes the crista terminalis as well as multiple pectinate muscles that bridge the thinner atrial free walls and appendages. However, a handful of studies have focused attention on the role of the naturally occurring complexities of the atrial subendocardial muscle structures in the mechanisms of cardiac arrhythmias. In accordance with the facts mentioned above, it was decided to examine the morphology and topography of the external interatrial junctions and related structures in order to define the possible anatomical basis of impulse propagation in focal atrial fibrillation. Research was conducted on material consisting of 15 human hearts of both sexes (female - 6, male - 9) from 18 to 82 years of age. In addition we were concerned, on the basis of the history and electrocardiograph tracings, that none of the patients had shown focal and non-focal type of atrial fibrillation. The classic macroscopic methods of anatomical evaluation were used. The walls of the atria were prepared via a stereoscopic microscope, the pericardium and fatty tissue were eliminated from the surface of the atria, visualising muscle fibres linking both of the atria, and the beginnings and the endpoints of fascicles in the right and left atrium were estimated. The structure, large muscle bundle, was present in all examined hearts. The muscle fascicle was descending from the anterior wall of the right atrium just below the orifice of the superior vena cava. The fascicle...


  11/33

  Tytuł oryginału: Genetic analysis of matrix metalloproteinase 3 (MMP-3) 5A/6A promoter polymorphism in women with ovarian cancer.
  Autorzy: Szyłło K., Romanowicz-Makowska H., Niewiadomski M., Kozłowska E., Kulig A., Smolarz B[eata]
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (4) s.193-197, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: Matrix metalloproteinase 3 (MMP-3) overexpression is observed in cancer tissue. In the present work the relationship between genotypes of 5A/6A polymorphism in the promoter region of MMP-3 gene and the appearance of ovarian cancer was investigated. Patient and methods: Blood and tumour tissue were obtained from 20 women with ovarian cancer. Blood samples form age matched healthy women served as control. The genotypes of 5A/6A polymorphism were determined by PCR amplification using the allele specific primers. Results: There were significant differences in distributions of genotypes of 5A/6A polymorphism between patients and controls (p 0.05). No differences between genotypes of the 5A/6A polymorphism in blood and cancer tissue of each patient wre found. Conclusion: The results obtained indicated that the 5A/6A polymorphism of MMP-3 gene may be linked with appearance of ovarian cancer.


  12/33

  Tytuł oryginału: Wpływ edukacji żywieniowej dzieci w wieku szkolnym na wiedzę i zachowania żywieniowe ich rodziców.
  Tytuł angielski: Impact of school children's nutrition education on the knowledge and nutrition behavior of their parents.
  Autorzy: Kozłowska-Wojciechowska Małgorzata, Uramowska-Żyto Barbara, Jarosz Agnieszka, Makarewicz-Wujec Magdalena
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (3) s.253-258, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono wyniki badania nad efektywnością programu edukacji żywieniowej zrealizowanego w wybranych szkolach podstawowych w Warszawie. Analiza dotyczy wpływu tego programu na wiedzę i zachowania żywieniowe rodziców, które w nim uczestniczyły. Stwierdzono, że edukacja żywieniowa dzieci realizowana w szkołach, może być jedną z efektywnych metod edukacji żywieniowej ich rodziców.


  13/33

  Tytuł oryginału: Wzrost stężenia witaminy D i wapnia w surowicy krwi młodych mężczyzn, w wyniku wymiany masła na margarynę w zwyczajowej diecie.
  Tytuł angielski: Increased serum levels of vitamin D and calcium in young men following butter replacement by soft margarine in usual diet.
  Autorzy: Kozłowska-Wojciechowska Małgorzata, Makarewicz-Wujec Magdalena, Nowicka Grażyna
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.953-958, tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badanie przeprowadzono w celu zmiany stężenia wapnia i 25-OH cholekalcyferolu, w surowicy krwi, pod wpływem wymiany masła na margarynę suplementowaną witaminą D, w zwyczajowej diecie. Po okresie stabilizacji diety, grupa badana była na diecie z masłem, a potem z margaryną, przy czym przez czas prowadzenia obserwacji ich dieta zawierała takie same ilości produktów mlecznych, jako źródło wapnia pokarmowego. W badaniu udział wzięło 41 młodych zdrowych mężczyzn, w wieku 22,6 ń 1,2 lata. Każdy badany spożywał przez okres 4 tygodni po 30 g masła dziennie, a następnie, przez kolejne 4 tygodnie, 30 g margaryny, na dzień. Zastąpienie w diecie masła margaryną spowodowało wzrost stężenia 25-OH cholekalcyferolu w surowicy krwi o 5,56 ng/ml, czyli o 32,4 proc., (p 0,001), w następstwie tego wzrosło o 0,12 mg, czyli o 5 proc., stężenie wapnia w surowicy krwi (p 0,05). Spożycie wapnia pokarmowego z produktów mlecznych było przez okres badania u wszystkich na tym poziomie: od 576-581 mg/dz., stanowiąc 72 proc. wartości zalecanych. Uzyskane wyniki sugerują, że bez względu na wielkość spożycia witaminy D z pokarmem oraz wapnia, korzystna jest zamiana masła na margarynę suplementowaną witaminą D, pod wpływem której następuje wzrost stężenia wit. D w surowicy, jednocześnie zwiększający absorpcję wapnia pokarmowego. Należy sądzić, że uzyskane wyniki ugruntują przekonanie o korzystnym stosowaniu margaryn wysokogatunkowych w codziennym żywieniu, w ramach profilaktyki nie tylko miażdżycy, ale i osteoporozy.


  14/33

  Tytuł oryginału: Krakowski Ośrodek Terapii - wizytówka.
  Tytuł angielski: Cracow's Centre of Therapy - a presentation.
  Autorzy: Kozłowska-Piwowarczyk Iwona
  Źródło: Psychoterapia 2002 (2) s.59-62, il.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • informator


  15/33

  Tytuł oryginału: The arrangement of muscle fibres in the region of the subthebesian fossa in the aspect of atrial flutter.
  Autorzy: Kozłowski Dariusz, Owerczuk Adam, Piwko Grzegorz, Piszczatowska Grażyna, Kozłowska Magdalena, Bigus Krzysztof, Grzybiak Marek
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.283-289, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The typical atrial flutter is the most common supraventricular tachycardia with reentrant circuit. This tachyarrythmia is based on macroreentry wave going around established anatomic landmarks. The reentry in the inferior right atrial wall passes through narrow isthmus, which is the goal for ablative therapy. The isthmus area is bordered anteriorly by the tricuspid valve and posteriorly by the inferior vena cava, coronary sinus, and eustachian ridge. Near to this area we can find anatomical structure, which can be very important during arising, perpetuation and curing of atrial flutter. The concavity, so-called subthebesian fossa [15], is on the way of typical atrial flutters' reentrant circuit. Regarding the facts mentioned above we decided to examine the morphology and the arrangement of the muscle fibres in this fossa. Research was conducted on material consisting of 70 human hearts of both sexes from the age of 34 ot 72 years. 50 hearts came from patients whose death was not cardiologic in origin. 20 hearts came from humans in whose common atrial flutter was confirmed. We observed the arangement of muscle fibres in the area of subthebesian fossa. Besides we measured the size and deepness of the subthebesian fossa in both groups of hearts. We found that regular arrangement of muscle fibres within subthebesian fossa was present in 23 healthy human hearts (46 p.c.) and 7 cases (35 p.c.) of hearts with atrial flutter. The irregular arrangement of muscle fibres was observed in 27 hearts (54 p.c.) of control group and 13 hearts (65 p.c.) with dysrrhythmia. The thickness of...


  16/33

  Tytuł oryginału: Opis prowadzenia i przebiegu terapii rodziny pacjentki z anoreksją.
  Tytuł angielski: Family therapy with an anorexia patient - a case study.
  Autorzy: Kozłowska-Piwowarczyk Iwona
  Źródło: Psychoterapia 2002 (3) s.59-76, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorka opisuje przebieg terapii rodzinnej w przypadku anoreksji psychicznej stwierdzonej u 17-letniej dziewczyny. Dokonuje analizy znaczenia choroby dla systemu rodzinnego. Szczegółowo przedstawia fazy terapii i tematykę kolejnych spotkań terapeutycznych, ze zwróceniem uwagi na relacje pomiędzy członkami rodziny a terapeutą oraz uczucia terapeuty.

  Streszczenie angielskie: The article is a description of a case. It describes 1,5 year lasting therapeutic work caried out with 17-year old girl a student of 3rd grade in a secondary school. She was diagnosed by endocrinologist to suffer from anorexia nervosa. Psychotherapy was caried out in the Family Therapy of Krakowski Ośrodek Terapii basing on principles and methodology of systemic family therapy and in the final stage supplement with individual sessions with the patient. The paper presents the process of supporting the family in experiencing a deep seperationd crisis, the symptom of wich was the appearance of anorexia nervosa in a younger daughter. Verbalizing and defining the fears with wich the family (coming from the country and now living in Cracow) was struggling, helped to accept inevitability of changes occusing during children's maturing. Moreover, it helped the family to establish their identity and the girl, growing up in such conditions, to find her place in both family and social life.


  17/33

  Tytuł oryginału: Zapalenie płuc w okresie noworodkowym jako problem lekarza praktyka.
  Tytuł angielski: Neonatal pneumonia as a problem in general practice.
  Autorzy: Kasprzak Elżbieta, Kozłowska Joanna, Migielska-Wołyniec Maria
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (2) s.85-95, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Obserwacje kliniczne potwierdzają wyniki badań wielu autorów, którzy uważają, że wrodzone zakażenia u noworodków coraz częściej ujawniają się pod postacią zapalenia płuc. Brak wczesnego rozpoznania w konsekwencji powoduje nieodpowiednie postępowanie lecznicze, co może doprowadzić do stanu zagrożenia życia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the evaluation of the incidence of neonatal pneumonia in babies born after normal gestation period, and the determination of the clinical image characteristic at this age, which would be useful in differentiation between pneumonia and other pathologies of the neonatal period. It should be bone in mind that congenital pneumonia and pneumonia acquired during the neonatao period may manifest itself soon after the discharge of a neonate from the hospital ward. Early diagnosis is important in order to prevent serious consequences. In this situation a family physician who has at his/her disposal a poor diagnostic base needs certain clinical guidelines. Retrospective analysis covered full-term neonates admitted to the ward during the 12-month period of 2001, who had chest x-ray performed, i.e. 81 babies of 1,615 admitted, which consituted 5.08 proc. of the total number of the children admitted (children with the symptoms of acute respiratory failure, who required intensive care since being born, were not included in the study). The selected group of babies were divided into 3 sub-groups: A - with positive CXR result in the direction of pneumonia, B with other changes observed in CXR (decreased pneumatization of lung fields, disorders in blood supply to the lungs, abnormal shape of the heart suggesting heart disease, enlarged thymus), C - with no changes noted in CXR. In addition the analysis covered 233 neonates (14.42 p.c. of the babies born) requiring antibiotic therapy due to suspected neonatal infection...


  18/33

  Tytuł oryginału: Genetic analysis of HER-2/neu gene amplification in paraffin embedded tumour tissue in women with breast cancer.
  Autorzy: Zadrożny Marek, Smolarz Beata, Romanowicz-Makowska Hanna, Kozłowska Elżbieta, Kulig Andrzej
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (4) s.189-193, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In recent years several novel prognostic determinants of breast cancer have been identified, including HER-2/neu. The oncogene called HER-2/neu or c-erbB-2 located at 17q21 encods a 185-kD transmembrane glycoprotein, p185. THe HER-/neu gene is frequently overexpressed in human breast cancers as a result of gene amplification and/or elevated transcription. In this study we investigated the association between the presnce of HER-1/neu gene amplification and appearance and/or progression of breast cancer. Paraffin embedded tumour tissue was obtained from 82 women with breast cancer. Blood samples from age mateched healthy women served as control (n = 50). The amplification of HER-2/neu gene was determined by PCR amplification of HER-2/neu gene was determined by PCR amplification using appropriate primers. The amplification of HER/2/neu gene was significantly higher in women with breast cancer as compared with conrol (P 0.05). Additionally, there were differences in the amplification status betwen node-positive and node-negative breast cancer patients. The results suggest that the presence fo amplification of HER-2/neu gene may be linked with the appearance and/or progression of breast cancer.


  19/33

  Tytuł oryginału: Genetic polymorphism of plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1) 1334G/A in patients with colorectal cancer.
  Tytuł polski: Polimorfizm 1334G/A genu inhibitora aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1) u chorych na raka jelita grubego.
  Autorzy: Romanowicz-Makowska Hanna, Smolarz Beata, Kozłowska Elżbieta, Przybyłowska Karolina, Kulig Andrzej
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.394-398, il., tab., bibliogr. 36 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wysoki poziom inhibitora aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1) w raku jelita grubego jest związany ze złymi prognozami dla pacjentów. Gen kodujący PAI-1 jest wysoce polimorficzny i przypuszcza się, że zmienność sekwencji genu może wpływać na poziom biosyntezy PAI-1. Mateirały i metody. W obecnej pracy określono rozkład genotypów i częstości alleli polimorfizmu 1334G/A w guzie, prawidłowej błonie śluzowej jelita oraz krwi u 100 chorych na raka jelita grubego. Polimorfizm 1334G/A był analizowany przy zastosowaniu reakcji PCR, z wkorzystaniem starterów allelospecyficznych. Wyniki. Rozkład genotypów polimorfizmu 1334G/A u pacjentów nie różnił się znacząco (p 0.05) od rozkładu przewidywanego przez prawo Hardy'ego-Weinberga. Nie było znaczących różnic w rozkładzie genotypów pomiędzy krwią, tkanką prawidłową, a guzem. Poza tym nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w częstości alleli pomiędzy chorymi na raka jelita grubego, a grupą kontrolną (p 0,05). Wniosek. Uzyskane wyniki sugerują, że polimorfizm 1334G/A genu PAI-1 może nie być związany z występowaniem raka jelita grubego.

  Streszczenie angielskie: Introduction. High concentrations of plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1) are a poor predictive factor for colorectal cancer patients. The PAI-1 gene is highly polymorphic and it is supposed that its variability could contribute to the level of the PAI-1 biosynthesis. Material and methods. We investigated the distribution of genotypes and frequency of alleles of the 1334G/A polymorphism in samples of cancer tissue, distant mucosa and in the blood of 100 patients with colorectal cancer. 1334G/A polymorphism was determined by PCR amplification using allele-specific primers. Results. The distribution of the genotypes of 1334G/A polymorphism did not differ significantly (p 0.05) from that predicted by the Hardy-Weinberg equilibrium. There were no differences in genotype distribution between blood, normal mucosa samples and cancer tissue. Additionally, we found no significant differences in frequencies alleles between colorectal cancer subjects and controls (p 0.05). Conclusion. Our results suggest that 1334G/A polymorphism of PAI-1 gene does not correlate with the development of colorectal cancer.


  20/33

  Tytuł oryginału: Współczesne spojrzenie na wybrane zagadnienia rozwoju zębów i przyzębia.
  Tytuł angielski: A contemporary view of selected problems concerning the development of the teeth and periodontium.
  Autorzy: Kozłowska Krystyna, Sadlak-Nowicka Jadwiga
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.418-423, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie piśmiennictwa z ostatniego 10-lecia przedstawiono wybrane zagadnienia dot. rozwoju zębów i przyzębia ze szczególnym uwzględnieniem reakcji induktorowych oraz udziału takich substancji, jak białka morfogenetyczne (BMG) i amelogeniny.

  Streszczenie angielskie: On the basis of the literature from the past 10 years, selected problems concerning the development of the teeth and periodontium have been desribed, with special attention being paid to inductor reactions and to the participation of such substances as morphogenetic proteins (BMP) and amelogenins.


  21/33

  Tytuł oryginału: Estimation of macrophage IL-10 and NO secretion in the cytotoxicity against transplantable melanomas in relation to the progression of these tumours.
  Autorzy: Kozłowska Krystyna, Cichorek Mirosława, Zarzeczna Małgorzata
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (3) s.127-131, il., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • chomiki
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The relationship between the secretion of interleukin 10 (IL-10) and nitric oxide (NO) by hamster peritoneal marcophages and their cytotoxic effects on the cells of those two melanoma lines was studied. The nonuniform reaction of macrophages from hamsters bearing two transplantable melanoma lines has been observed. An increase in the cytotoxicity of macrophages from hamsters bearing the amelanotic melanoma line was accmpanied by an inverse correlation between IL-10 and NO secretion. Such a relationship was not found in the case of macrophages from animals bearing the native-melanotic melanoma line. It is suggested that the phenotypical changes of melanomas connected with their progression modified the cytotoxic and secretory activity of the macrophages with regard to IL-10 and NO.


  22/33

  Tytuł oryginału: Leczenie łysienia androgenowego u mężczyzn.
  Autorzy: Kozłowska Anna
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (9/10) s.58-62, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  23/33

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów gospodarki lipidowej u dzieci z mikrosomią.
  Tytuł angielski: Evaluation of selected lipid metabolism in children with microsomia.
  Autorzy: Pac-Kożuchowska Elżbieta, Kozłowska Maria, Jaklińska Teresa, Szewczyk Leszek
  Źródło: Endokrynol. Pediatr. 2002: 1 (1) s.21-25, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,652

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Niedobory wzrostu i masy ciała u dzieci skłoniły do oceny wybranych parametrów gospodarki lipidowej u dzieci i młodzieży z mikrosomią. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 48 dzieci (w wieku od 6 do 15): 27 dzieci z potwierdzoną somatotropinową niedoczynnością przysadki (SNP), 21 rówieśników z mikrosomią, ale z prawidłowym wydzielaniem GH. U wszystkich badanych dzieci wysokość ciała znajdowała się poniżej 3 centyla. Za punkt odniesienia przyjęto siatki centylowe opracowane dla dzieci warszawskich. U wszystkich dzieci oznaczono stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu we frakcjach: HDL, LDL, VLDL, triglicerydów oraz apolipoprotein (Apo-AI, apo-B) w surowicy krwi. U dzieci z potwierdzoną soatotropinową niedoczynnością przysadki w/w oznaczenia wykonano przed podjęciem leczenia hormonem wzrostu. Wyniki badań: W grupie dzieci z SNP stwierdzono średnio wyższe stężenie cholesterolu HDL, niż w grupie porównawczej, ale różnice te nie były istotne statystycznie. Natomiast stężenie apo-AI w surowicy krwi dzieci z SNP było istotnie niższe (p 0,05) niż u dzieci z prawidłowym wydzielaniem GH. Wnioski: Stwierdzoen różnice w stężeniach oznaczanych parametrów gospodarki lipidowej u dzieci z mikrosomią nie wydają się być obciążające dla aktualnego zdrowia badanych dzieci.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Defects in body height and weight in children made us evaluate some of the lipid metabolism parameters in children and youth with microsomia. Material and methods: 48 children (aged 6 - 15 years) were studied: 27 with growth hormone deficiency (GHD) adn 21 with microsomia but without GHD). The concentration of triglicerydes, total cholestserol, HDL-, LDL-, VLDL cholesterol and apolipoproteins: apo-AI adn apo-B was assayed in blood serum in studied children. Children were diagnosed before growth hormone treatment. Results: Significant lower mean values for Apo-AI in children with GHD (p 0,05) in relation to children with microsomia but without GHD was found. Conclusion: The confirmed differences in the concentrations of the assayed parameters of lipid metabolism in children with microsomia do not seem responsible for the present health condition of a child.


  24/33

  Tytuł oryginału: Użyteczność teorii Gregory Batesona dla superwizji w systemowej terapii rodzin.
  Tytuł angielski: The usefulness of Gregory Bateson's theory in supervision in systemic family therapy.
  Autorzy: Kozłowska-Piwowarczyk Iwona
  Źródło: Psychoterapia 2002 (4) s.31-36, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,249

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorka przedstawia główne założenia teorii Gregory Batesona, ze zwróceniem szczególnej uwagi na proces uczenia się i dokonywania zmian. Pokazuje, w jaki sposób jego idee mogą być zastosowane w superwizji terapii rodzin, prowadzonej w podejściu systemowym. W artykule zamieszczony jest też krótki opis różnych form superwizji stosowanej w tym podejściu.

  Streszczenie angielskie: The article is a reflection on the usefulness of gregory Bateson's conception of supervision in systemic family therapy. It emphasises how important it is a psychotherapist not to stop the process of his/her own learning during psychotherapy and shows benefits resulting from the exchange of information which takes place both in the process of supervision and in the course of psychotherapy. The fact that whatever occurs in one of those processes is paralleled by what happes in the other is also important, as it implies the responsibility of the supervisor for the quality of the supervision. The article contains also a short review of supervising forms applied in systemic family therapy.


  25/33

  Tytuł oryginału: Stan uzębienia studentów Oddziału Stomatologii i studentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku.
  Tytuł angielski: Dental condition of dental and medical students at the Białysok Medical Academy.
  Autorzy: Wawrzyn-Sobczak Katarzyna, Kozłowska Mariola, Stokowska Wanda
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.32-34, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Głównym założeniem niniejszej pracy była ocena intensywności i frekwencji próchnicy wśród 267 studentow Akademii Medycznej w Białymstoku. Wiek badanych wahał się od 18 do 28 lat. Porównano stan uzębienia studentów I i II roku Oddziału Stomatologii oraz IV roku Wydziału Lekarskiego. Zarówno u studentów Oddziału Stomatologii, jak i Wydziału Lekarskiego stwierdzono w 97 proc. frekwencję próchnicy. Intensywność próchnicy, wyrażona sumą liczby PUW (próchnica, zęby usunięte, zęby wypełnione) podzieloną przez liczbę osób z próchnicą, była najniższa u studentów I roku stomatologii, najwyższa zaś u studentów Wydziału łekarskiego. Stwierdzono również znacznie wyższe średnie liczby PUW u kobiet, niezależnie od kierunku i roku studiów. Wskaźnik leczenia uzębienia dla całej badanej populacji wynosił 0,4.

  Streszczenie angielskie: The main aim of this study was to evaluate the caries intensity and frequency among 267 students at the Białystok Medical Academy. The age of those examined was in the range 18-28 years. A comparison was made of the dental condition of I and II year dental students with IV year medical students. There was found to be a 97 p.c. frequency of caries both in medical and dental students. Caries intensity expressed as the sum of DMF divided by the number of individuals with caries, was lowest in I year dental students and highest in medical students. There was also found to be a significantly raised mean DMF in females, independent of type and year of studies. The Indicator of Treatment Needs for the total population examined was 0.4.


  26/33

  Tytuł oryginału: Przyspieszona rekonstrukcja granulo- i płytkotworzenia jeśli transplantację szpiku autologicznego przeprowadzono 72 godziny po zakończeniu terapii mieloablacyjnej wg programu Dexa-BEAM.
  Tytuł angielski: Faster granulo- and thrombopoietic engraftment if autologous marrow cells are transplanted 72 hours after Dexa-BEAM myeloablative therapy.
  Autorzy: Kozłowska-Skrzypczak Maria, Hansz Janusz
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (2) s.231-238, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • immunologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 27 chorych na chłoniaki ziarnicze (25) i nieziarnicze (2) zastosowano w leczeniu chemioterapię ablacyjną wg programu Dexa-BEAM (deksametazon, BCNU, etopozid, cytarabina, melfalan) oraz przeszczepienie autologicznych komórek szpiku. Grupa ta obejmowała 14 kobiet i 13 mężczyzn, w wieku od 17 do 49 lat, średnio 27. Wskazaniem do przeprowadzenia wysokodawkowej chemioterapii i autotransplantacji była w 14 przypadkach oporność, w 10 wznowa, a w 3 wysokie ryzyko jej wystąpienia. Chorych podzielono na dwie grupy. Szesnastu chorych otrzymało szpik 72 godziny, a jedenastu 24-48 godzin po zakończeniu wysokodawkowej chemioterapii. W obydwu grupach ocenie poddano sprawność rekonstrukcji granulo- i płytkotworzenia. U pacjentów otrzymujących komórki szpiku po 72 godzinach po przeprowadzenuiu terapii wg Dexa-BEAM czas uzyskania granulocytów 0,5 G/L i 1,0 G/L wynosił odpowiednio 15 (11-31) i (12-35) dni. Płytki krwi w liczbie 20,0 G/L i 50,0 G/L uzyskano odpowiednio po 18 (8-52) i 25 (14-48) dniach. W grupie kontrolnej, w której szpik przeszczepiono 24-48 godzin po mieloablacji rekonstrukcja granulopoezy, wyrażająca się wzrostem liczby granulocytów 0,5 G/L i 1,0 G/L zachodziła odpowiednio po 24 (13-39) i 26 (15-41) dniach, a odnowa płytkotworzenia z podwyższeniem liczny płytek krwi 20,0 G/L i 50,0 G/L po 32 (13-75) i 48 (19-45) dniach. Przeszcepianie autologicznych komórek hepatopoetycznych po 72 godzinach od zakończenia terapii mieloablacyjnej łączyło sie z istotnym ...

  Streszczenie angielskie: We reports the results of the study performed in 27 patients (pts) with Hodgkin's disease (25) and non-Hodgkin's lymphomas (2), who underwent autologus bone marrow transplantation (ABMT) after Dexa-BEAM (dexamethasone, BCNU, etoposide, cytarabine, melphalan) regimen. Among them 14 were females and 13 males with a median age 27 (17-49) years. High dose chemotherapy and ABMT were performed because of resistant disease in 14 cases, relapse in 10 and high risk of relapse in 3 pts. The pts were divided in two groups in dependence on the time of marrow infusion: 24-48 (11pts) or 72 hours (16 pts). In both groups the time of granulocyte and thrombocyte reconstruction was evaluated. In the first group (ABMT 72 hrs after Dexa-BEAM) the median time to reach granulocytes 0.5 and 1.0 G/L was 15(11-31) and 17 (12-36) days, respectively. The platelet number 20 and 50 G/L was reached at 18 (8-52) and 25 (14-48) days after ABMT, respectively. In the control group (ABMT 24-48 hrs after Dexa-BEAM) the engraftmen of granulocyte 0.5 and 1.0 G/L occurred in the median of 24 (13-39) and 26 (15-41) days, respectively. The recovery of plateles 20 and 50 G/L was noted after 32 (13-75) and 48 (19-45) days, respectively. ABMT performed 72 hrs after Dexa-BEAM therapy was associated with significantly faster engraftment (p 0.05). In addition, we evaluated the impact of the sera taken from pts before Dexa-BEAM administration, at the least day of therapy and after conditioning at ...


  27/33

  Tytuł oryginału: Doświadczenia i wnioski z pracy Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia.
  Autorzy: Kozłowska Krystyna Barbara
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (11) s.47-53
  Sygnatura GBL: 306,358

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej


  28/33

  Tytuł oryginału: Farmacja stosowana : podręcznik dla studentów farmacji
  Autorzy: Achmatowicz Teresa, Barteczko Izabela, Fiebig Adolf, Gabiga Halina, Janicki Stanisław, Karczewicz Andrzej, Koziożemska Beata, Kozłowska Janina, Lasocka Iwona, Licińska Iwona, Ludwikowska Kazimiera, Mazurek Aleksander Paweł, Partyka Danuta, Pyszek Anna, Ruzikowski Marek, Sawicki Wiesław, Stechnij Irena, Sznitowska Małgorzata, Szwojnicka Danuta, Wieniawski Witold, Woyczikowski Brunon, Wójcik Piotr, Żebrowska Weronika
  Wydanie: - Wyd. 4 popr. i uzup
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 719, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,518

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  29/33

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Finasteryd przeciwdziała łysieniu typu męskiego w randomizowanym badaniu przeprowadzonym u identycznych bliźniąt].
  Autorzy: Kozłowska Anna
  Źródło: Dermatologica 2002 (2) s.15, il. - Tł. artyk. z czas. European Journal of Dermatology 2002; 12(1) : 32-37
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  30/33

  Tytuł oryginału: 60 Kongres AAD [Amerykańskiej Akademii Dermatologicznej], Nowy Orlean, USA.
  Autorzy: Kozłowska Urszula, Stanković Ivana
  Źródło: Dermatologica 2002 (2) s.58-60, il. - 60 Jubileuszowy Kongres Amerykańskiej Akademii Dermatologii Nowy Orlean 02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  31/33

  Tytuł oryginału: Zastosowanie steroidów wziewnych i á-mimetyków o przedłużonym działaniu w leczeniu astmy oskrzelowej.
  Autorzy: Wahn Volker, Kozłowska Hanna
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.9-12, il., bibliogr. 16 poz. - 2 Pomorskie Warsztaty Alergologiczne Gniew 2001
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tłumaczenie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  32/33

  Tytuł oryginału: Tłuszcze w profilaktyce miażdżycy i cukrzycy.
  Autorzy: Kozłowska-Wojciechowska M.
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (3/4) s.13-16, tab.
  Sygnatura GBL: 306,497

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.


  33/33

  Tytuł oryginału: Nowoczesna hormonalna terapia zastępcza.
  Autorzy: Paszkowski Tomasz, Kozłowska Joanna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.98, 100-102, tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: