Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOWALSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 60Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/60

Tytuł oryginału: Monitorowanie dobrostanu płodu w stanach zagrożenia niedotlenieniem w trakcie porodu z wykorzystaniem płodowego elektrokardiogramu za pomocą systemu STAN S 21.
Tytuł angielski: Intrapartum fetal monitoring during hypoxia - the computerized analysis of the ST segment (System Stan S 21).
Autorzy: Kamiński Kazimierz, Cholewa Dariusz, Sławska Helena, Kowalski Tomasz, Wojdan Robert
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.138-144, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/60

  Tytuł oryginału: Human leukocyte antigens class II and tumor necrosis factor genetic polymorphisms are independent predictors of non-Hodgkin lymphoma outcome.
  Autorzy: Juszyczyński Przemysław, Kalinka Ewa, Bienvenu Jacques, Woszczek Grzegorz, Borowiec Maciej, Robak Tadeusz, Kowalski Marek, Lech-Maranda Ewa, Baseggio Lucile, Coiffier Bertrand, Salles Gilles, Warzocha Krzysztof
  Źródło: Blood 2002: 100 (8) s.3037-3040, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 301,770

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: at least 2 inherited factors involved in NHL outcome.

  Streszczenie angielskie: Tumor necrosis factor (TNF) production and non-Hodgkin lymphoma (NHL) outcome was found to be related to the TNF-308 polymorphism. To explore whether this could be linked to neighboring polymorphisms, we genotyped the TNF-376,-308,-238,-163, lymphotoxin alpha (LTŕ)+252, and HLA DRB1 alleles in 204 patients with NHL and 120 controls. TNF-308A was the only allele associated with higher TNF and its p55 and p75 receptors' levels (P=.009, P=.03, and P=.007) and lower complete remission rates (P=.006). Freedom from progession (FFP) and overall survival (OS) were shorter in patients with TNF-308A (P=.009 and P=.02), null HLA DRB1*02 allele (P=.007 and P.14) or both genetic markers (P=.004 and P.005). Multivariate analysis incorporating international. Prognostic index (IPI) identified TNF-308A (P .0001, relative risk (RR) = 1.63; P .0001, RR=1.51) and null HLA DRB1*02 alleles (P=.015, RR - 1.18; P .0001, RR = 1.25) as independent factors for FFP and OS. These results indicate the existence of least 2 inherited factors involved in NHL outcome. (Blood. 2002; 100 : 3037-3040).


  3/60

  Tytuł oryginału: Odpowiedzialność odszkodowawcza lekarza z tytułu wrongful birth w prawie niemieckim.
  Autorzy: Kowalski Marek
  Źródło: Prawo Med. 2002: 4 (11) s.65-73
  Sygnatura GBL: 306,537

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża


  4/60

  Tytuł oryginału: Alergologia.
  Autorzy: Kowalski Marek L.
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (1/2) s.131-132, 134, 137-138, 140, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/60

  Tytuł oryginału: Wpływ urazu zgryzowego na powstawanie recesji dziąseł.
  Tytuł angielski: The influence of occlusal trauma on gingival recession.
  Autorzy: Grabowska Monika, Grabowska Ewa, Chylińska Monika, Chludziński Wojciech, Kowalski Jan, Kacprzak Marcin
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.46-48, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In study there was presented T-Scan II computer system used for occlusion analysis. Examination was carried out on patients with multiple gingival recessions being the result of occlusal trauma.


  6/60

  Tytuł oryginału: Principal component analysis of patient variables as an objective method of treatment evaluation in adolescent idiopathic scoliosis.
  Tytuł polski: Analiza składników głównych jako obiektywny sposób oceny leczenia skoliozy idiopatycznej.
  Autorzy: Buciński Adam, Kowalski Ireneusz M., Zarzycki Daniel, Bączek Tomasz, Nasal Antoni, Kaliszan Roman
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.61-68, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Analiza składników głównych (PCA - principal component analysis) została wykorzystana do oceny strategii terapeutycznej leczenia skoliozy idiopatycznej. Analiza PCA została przeprowadzona na dużym zbiorze wskaźników klinicznych. Metoda pozwoliła na ocenę złożonych zależności między zmiennymi charakteryzującymi pacjentów, chorobę i postępowanie terapeutyczne. Materiał i metody. Studia przeprowadzono na grupie 294 pacjentów, których charakteryzowały 137 zmienne. Wszystkich pacjentów poddano standardowej procedurze rehabilitacyjnej, przy czym 180 z nich było dodatkowo leczonych metodą elektrostymulacji LESS (lateral electrical surface stimulation). Macierz 137 zmiennych x 294 przypadki została poddana analizie składników głównych za pomocą programu Statistica (StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA). Wyniki. Wyekstrahowane trzy składniki główne, PC1, PC2 i PC3 opisały 13 proc. całkowitej zmienności próby. Wyraźne zróżnicowanie położeń punktów w przestrzeni wyznaczonej przez trzy pierwsze składniki główne interpretowano w kategoriach podobieństw (różnic) między przypadkami. Wnioski. Wykazano, że postępowanie terapeutyczne włączające elektrostymulację LESS pozytywnie wpływa na leczenie skoliozy idiopatycznej.

  Streszczenie angielskie: Background. An advanced multivariate data processing method, principal component analysis (PCA), was demonstrated to provide an objective evaluation of treatmetn strategy by making use of large collections of routine clinical parameters of adolescent idiopathic scoliosis patients. The method allowed for detection of complex systematic relationships between diverse patient, disease and treatment variables. Material and methods. Two hundred ninety four patients with adolescent idiopathic scoliosis were the subject of the study for whose one hundred thirty seven disease and treatment variables were determined. It was revealed by PCA that a lateral electrical surface stimulation (LESS) treatment positively affected the outcome of adolescent idiopathic scoliosis. A matrix of 294 x 137 data points was analyzed by PCA employing a commercially available statistical softwar and a personal computer. All the 294 patients underwent standard rehabilitation procedure and 180 of them were subjected additionally to LESS treatment. Results. Three principal components, PC1, PC2 and PC3, were extracted which accounted cumulatively for 13 p.c. of the variance of the data analyzed. An apparent clustering of the variables and a clear cut clustering of the patients were observed, which have been interpreted in terms of similarity (dissimilarity) of the variables and of the patients. Principal component analysis has been recommended as a new promising altlernative to classical regression analysis of multivariable clinical data. By means of PCA practically useful systematic information may be extracted from large sets of data otherwise hardly interpretable in comphrehensive physical terms...


  7/60

  Tytuł oryginału: Chinolony - przeciwbakteryjne chemioterapeutyki.
  Tytuł angielski: Quinolones - antibacterial chemiotherapeutics.
  Autorzy: Nowak Krystyna, Suryło Piotr, Kowalski Piotr
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (7) s.336-342, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Structures and properties of quinolones and fluoroquinolones as antibacterial agents has been examined. Their actions compared with actions of another drugs from the same therapeutically groups. The drugs contain quinolones and fluoroquinolones and presented in Polish market has been described also.


  8/60

  Tytuł oryginału: Guzy jajnika współistniejące z ciążą.
  Tytuł angielski: Ovarian tumors in pregnancy.
  Autorzy: Dudkiewicz Jan, Kowalski Tomasz, Grzonka Dariusz, Czarnecki Maciej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.342-345, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Autorzy przeanalizowali 23 przypadki guzów jajnika współistniejących z ciążą. 21 chorych poddano zabiegowi operacyjnemu, który wykonano pomiędzy 16 a 24 tygodniem ciąży. W każdym przypadku wykonano śródoperacyjne badanie histopatologiczne. Stwierdzono 2 przypadki raka jajnika; w stopniu III wykonano histerektomię z przydatkami, a w stopniu 1 jednostronne wycięcie przydatków. W pozostałych przypadkach łągodnych guzów jajnika wykonano jak najmniej obciążające operacje: cystovariektomię lub adnexectomię. Przebieg śródoperacyjny i pooperacyjny był niepowikłany u wszystkich pacjentek. Rutynowo stosowano pooperacyjną antybiotykoterapię i leczenie tokolityczne. Jedynym obserwowanym powikłaniem był rozsiew procesu nowotworowego u chorej w III stopniu raka jajnika. Dwóch chorych nie zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego ze względu na regresję guzów przed 16 tygoniem ciąży.

  Streszczenie angielskie: Objective: The clinical characteristics of pregnancy complicated by ovarian tumors were investigated. Material and methods: A review was performed of patients who were seen with ovarian tumors in pregnancy from January 1985 to August 2000. We included patients with simple or complex tumors 5 cm that were seen on ultrasonographic evaluation. Results: 23 patients of 21506 deliveries were indentified with ovarian tumorsthat met the criteria. 21 had operative intervention, whereas 2 were managed conservatively. Gestational ages at the time of surgery ranged from 16 to 24 weeks. No intraoperative et postoperative material or fetal complications occurred. In cases adnexal masses seen on ultrasonography resolved spontaneously by 16 weeks. 19 ovarian tumors were benign. One patient had a stage III ovarian carcinoma and went to total hysterectomy, and other patient had a stage IA ovarian carcinoma and went to simple adnexectomy. Conclusions: Ovarian surgery in pregnancy for persistent masses is important to obtain a final histologic diagnosis. Optimal gestational age for the surgery is among 16 and 24 weeks.


  9/60

  Tytuł oryginału: Decreased apoptosis and distinct profile of infiltrating cells in the nasal polyps of patients with aspirin hypersensitivity.
  Autorzy: Kowalski M. L., Grzegorczyk J., Pawliczak R., Kornatowski T., Wagrowska-Danilewicz M., Danilewicz M.
  Źródło: Allergy 2002: 57 (6) s.493-500, il., tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 302,302

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Patients with aspirin-hypersensitive rhinosinusitis/asthma suffer from a severe form of hyperplastic rhinosinusitis with recurrent polyposis. We aimed to assess the presence of apoptotic cells in nasal polyps from aspirin-hypersensitive (AH) and aspirin-tolerant (AT) patients with rginosinusitis as related to the characteristis of local inflammation. Methods: Nasal polyps obtained from 16 AH patients and 36 AT patients (17 atopic and 19 nonatopic) were stained for eosinophils and metachromatic cells, and in parallel immunocytochemistry was performed to detect CD45RO+, HLA-DR+, CD8+ and CD68+ positive cells. Apoptotic cells were detected by a nick-end labelling technique, TUNEL. Results: The density of apoptotic cells in AH polyps (5.5 + 1.5 cells/mmý) was significantly lower as compared to both atopic (18.7 + 3.8 cells/mmý; P 0.02;) and nonatopic (21.3 + 5.2 cells/mmý; P 0.01) AT polyps. The number of eosinophils, mast cells, and CD45RO+ cells weer significantly increased in AH compared to AT polyps () 0.001), and the density of HLA-DR+ cells in AH patients was higher than in nonatopic (P 0.02), but not in atopic AT patients. While in AH patients the duration of rhinosinusitis correlated inversely with the number of apoptotic cells (r = - 0.67; P 0.04), in contrast, in AT atopic patients the duration of rhinosinusitis showed positive correlation with apoptosis (r = 0.89; P 0.003). Conclusions: We conclude, that decreased apoptosis of inflammatory cells in nasal polyps from ASA-hypersensitive patients, reflects a distinct mechanism of local inflammation and may be related to persistence and severity of the disease in these patients.


  10/60

  Tytuł oryginału: Ocena objawów ubocznych preparatów stosowanych w formie instylacji dopęcherzowych u chorych z powierzchownym rakiem pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Evaluation of side effects after intrabladder instillations of preparations in patients with superficial bladder carcinoma.
  Autorzy: Kaczmarek Piotr, Błaszczyk Jan, Kowalski Jan, Niemirowicz Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.39-42, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia
 • urologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stały wzrost zachorowań na nowotwory, w tym również nowotwory układu moczowego, zmusza lekarzy do szukania wciąż nowych metod leczenia. Stosowanie nowych preparatów pociąga za sobą w wielu wypadkach występowanie objawów ubocznych, z którymi walka stanowi duży problem i powoduje, że należy je stale monitorować i w odpowiednim czasie interweniować, aby uniknąć powikłań, które w wypadku stosowania BCG są bardzo uciążliwe, a czasami niebezpieczne dla chorego. W latach 1990-1998 na Oddziale Urologii Szpitala MSWiA w Łodzi z powodu powierzchownych raków pęcherza moczowego leczono 241 chorych. W grupie tej u 145 chorych po elektroresekcji raka zastosowano wlewki dopęcherzowe z zawiesiny prątka BCG. U 42 chorych zastoswano instylacje dopęcherzowe z epirubicyny, 16 chorych otrzymywało dopęcherzowo adriblastynę, a 32 pacjentów nie otrzymywało żadnego preparatu. Przed każdą kolejną wlewką zbierano od chorych dokładny wywiad, natomiast krew do badań pobierano przed 1. wlewką i w 7. dobie po zakończonym leczeniu. Materiał do badań pobierano przed 1. wlewką dopęcherzową oraz w 7. dobie po zakończeniu cyklu 4-tygodniowego. Objawy uboczne stosowanych preparatów przedstawiono, wykorzystując stopnie toksyczności wg WHO, i podzielono na subiektywne i obiektywne. Okres obserwacji obejmował czas od podania 1. wlewki do 7. doby po ostatniej wlewce. W grupie 145 chorych, u których zastosowano zawiesinę prątka BCG, wykonano 836 wlewek dopęcherzowych. U 17 (12 proc.) chorych przerwano cykl ...

  Streszczenie angielskie: Permanent increase in neoplasm incidence including also bladder neoplasms makes physicians to search for new forms and methods of treatment. Application of new preparations entails in many cases appearance of side effects which are difficult to fight off and thus must be monitored constantly. To avoid complications which in case of BCG application are very burdensome and sometimes dangerous for patient it is necessary to intervene in due time. In the years 1990-1998 in Department of urology, Ministry of Internal Affairs and Administration Hospital in Łódź, 241 patietns were treated due to superficial bladder carcinoma. In this group in 145 cases after carcinoma electroresection BCG suspension intrabladder infusion were applied. In 42 patients epirubicin, in 16 adriblastine intrabladder instillations were performed; 32 patients did not receive any preparation. A detailed history was taken from the patients before each next infusion, whereas blood was collected for testing before the first infusion and on the seventh day after completion of the therapy. Material for studies was collected before the first intrabladder infusion and on the seventh day after 4-week cycle completion. Side effects of the applied preparations were presented basing on toxicity grades acc. to WHO and divided into subjective and objective ones. The observation period comprised the time from the first infusion to the seventh day after the last infusion. In the group of 145 patients with applied ...


  11/60

  Tytuł oryginału: Zastosowanie pomiaru skórnego przepływu krwi rąk do oceny skuteczności ochronnej rękawicy antywibracyjnej.
  Tytuł angielski: Hand skin blood flow measurement in assessing protective efficiency of antivibration gloves.
  Autorzy: Marszałek Anna, Kowalski Piotr
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.239-243, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Z danych zawartych w literaturze wynika, że po długotrwałej ekspozycji na wibracje miejscowe, w obrębie kończyn górnych, stwierdzane były zaburzenia naczyniowo-nerwowe, rzadziej kostno-stawowe oraz o charakterze mieszanym. U pięciu zdrowych mężczyzn, nieeksponowanych zawodowo na wibracje, przeprowadzono badania skórnego przepływu krwi podczas 5-minutowej ekspozycji prawej ręki na wibracje miejscowe (odfiltrowany biały szum 2-2000 Hz, ważona wartość przyspieszenia drgań 9 ms-ý) i wykonaniu testu kompieli wodnej rąk (14řC) w dwóch wariantach: z zastosowaniem rękawicy antywibracyjnej i bez niej. Bezpśrednio po zastosowaniu wibracji wykazano wyraźne zmiany poziomu skórnego przepływu krwi na prawej i lewej ręce w wariancie bez rękawicy antywibracyjnej i brak zmian w badaniu z zastosowaniem rękawicy ochronnej. Test kąpieli wodnej nie różnicował wariantów badań (z rękawicą ochronną i bez niej). Wydaje się, że pomiar poziomu skórnego przepływu krwi po ekspozycji na wibracje może być użyteczną metodą do oceny skuteczności ochronnej rękawic antywibracyjnych, ale niezbędne są dalsze badania.

  Streszczenie angielskie: The literature data show that a long exposure to local vibration leads to neuro-vessels, and less frequently to osteoarticular or mixed disorders within upper extremities. In five healthy males, not occupationally exposed to vibration, skin blood flow was examined during a 5-min exposure of the right hand to local vibration (filtered off white noise 2-2000 Hz, weight vibration acceleration of 9 m/s-ý), and the cold provocation test with water at 14řC in two variants: with and without antivibration glove, was performed. Immediately after local vibration, evident changes in the skin blood flow on the right and left hands were registered in the experiment without antivibration glove. There were no changes in the experiment with antivibration glove. The cold provocation test, in none of its variants (with and without antivibration glove) showed any changes. It seems that the skin blood flow measurements taken immediately after the hand exposure to local vibration may be a useful method for assessing potective efficiency of antivibration gloves, however further studies are required to support this observation.


  12/60

  Tytuł oryginału: Association of asthma and total IgE levels with human leucocyte antigen-DR in patients with grass allergy.
  Autorzy: Woszczek G[rzeogrz], Kowalski M[arek] L., Borowiec M[aciej]
  Źródło: Eur. Respir. J. 2002: 20 (1) s.79-85, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 312,824

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Exposure to grass pollens during the pollen season, reveals in sensitive patients symptoms of allergic rhinitis, conjunctivitis and/or bronchial asthma. It is not well understood why, in some patients, only symptoms of rhinits occur while in others similar exposure causes symptoms of asthma and rhinitis. An association study is reported here, where the possible contribution of human leucocyte antigen (HLA)-DR gene polymorphisms to differential phenotypic expression of symptoms in patients with grass-pollen allergy was determined. HLA-DR genotyping was performed by the polymerase chain reaction with the sequence-specific primers method in 82 patients with symptoms of seasonal allergic rhinitis and/or bronchial asthma and 52 healthy nonatopic control subjects. A significant association was found between HLA-DRB1*02, B5* haploytpe and asthma phenotype in patients with grass-pollen allergy when compared to patients with rhinitis only. Significantly higher total serum immunoglobulin E levels were observed in patients with HLA-DRB1*01 alleles in comparison to patients without these alleles. The data in this study suggest that human leucocyte antigen-DR locus, or other genes in linkage disequilibrium, may play an important role in asthma phenotype expression in patients with grass-pollen allergy as well as in determining total immunoglobulin E levels in these patients.


  13/60

  Tytuł oryginału: Ocena stanu tkanek przyzębia i potrzeb leczniczych u chorych po przeszczepieniu serca.
  Tytuł angielski: The evaluation of periodontal tissues and treatment needs in patients after heart transplantation.
  Autorzy: Kurzeja Marta, Grabowska Ewa, Grabowska Monika, Kostro Maria, Sierawska Katarzyna, Kowalski Jan
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.99-104, tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • kardiologia
 • farmacja
 • stomatologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: To the present moment the affiliation between drug-induced gingival overgrowth and plaque-induced periodontal inflammation is not yet fully elucidated. Therefore the aim of our work was to evaluate the periodontal status in patients after heart transplantation treated with cyclosporine A and other immunosuppressants. The research was made in members of Warsaw Branch of Heart Transplantation Society. In each case the through medical examination was performed. Results do not point on general incidence of gingival hyperplasia in patients after heart transplantations, though the elder patient is, the lessere extent of gingival overgrowth. In study group numerous lacks of teeth were recorded, probably due to the radical treatment of oral mouth prior to transplantation procedure. Patients with heart transplants are characterized by bad state of periodontal tissues and require further, complex periodontal therapy.


  14/60

  Tytuł oryginału: Okręgowa Izba Aptekarska w Lublinie.
  Tytuł angielski: Regional Pharmaceutical Chamber in Lublin.
  Autorzy: Kowalski Marian
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (12) s.590-599, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku


  15/60

  Tytuł oryginału: Uporczywy częstoskurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy - leczenie za pomocą ablacji prądem o częstotliwości radiowej.
  Tytuł angielski: Permanent junctional reciprocating tachycardia - treatment with radiofrequency current ablation.
  Autorzy: Kalarus Zbigniew, Prokopczuk Janusz, Kowalski Oskar, Lenarczyk Radosław, Pruszkowska-Skrzep Patrycja, Średniawa Beata
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.663-669, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Chorzy z zespołem WPW przejawiają szeroką gamę objawów klinicznych od asymptomatycznego przebiegu choroby do nagłego zgonu sercowego. Wśród tych chorych można wyodrębnić osoby ze szczególną odmianą arytmii zawiększającej ryzyko wystąpienia tachyarytmicznej kardiomiopatii rozstrzeniowej - uporczywym nawrotnym częstoskurczem przedsionkowo-komorowym (NCKP). Chorzy ci mogą być leczeni przyczynowo za pomocą ablacji prądem o częstotliwości radiowej (RFCA). Celem pracy jest ocena skuteczności i przebiegu zabiegów RFCA u chorych z zespołem WPW i uporczywym NCPK. Analizie poddano grupę 7 chorych z uporczywym NCPK wyłonionych z grupy 163 (4,29 proc.) kolejnych pacjentów z zespołem preekscytacji poddanych inwazyjnemu badaniu elektrofizjologicznemu (IBE) i RFCA. Analizowana grupa 7 chorych składała się z 4 kobiet i 3 mężczyzn. Wiek pacjentów wynosił od 14 do 38 lat, średnioo 22,71 (SD ń 7,99). U wszystkich chorych wykonano IBE z równoczasową RFCA. W pierwszej sesji skutecznie leczono 5 chorych (71,42 proc.). Drugiej sesji ablacji RF poddano dwie pacjentki, jedną z nawrotem i jedną po uprzednio nieskutecznej próbie leczenia. Zabiegi te były skuteczne. Całkowity czas zabiegu wynosił od 80 do 145 min, średnio 107,85 (SD ń 21,95). Czas ekspozycji radiologicznej wynosił od 28 do 55 minut średnio 38,58 min (SD ń 11,14). U chorych analizowanej grupy nie wystąpiły żadne poważne powikłania zabiegowe. Chorzy z uporczywym NCPK w przebiegu zespołu WPW mogą być leczeni z wysoką skutecznością ...

  Streszczenie angielskie: The patients with WPW syndrome demonstrate wide scale of clinical manifestation, from asymptomatic course to sudden cardiac death. Among this patients it is possible to identify the small group of patients with rare kind of atrioventricular reentrant tachycardia named permanent junctional reciprocating tachycardia (PJRT) associated with increased risk of development tachycardia-included cardiomiopathy. This patients should be successful treated by radiofrequency catheter ablation (RFCA). Aim of the study was assessment of efficacy and safety of RFCA procedure in patients with preexication syndrom and PJRT. Analyzed group consisted of 7 patients with PJRT selected from 163 consecutive patients with symptomatic WPW - syndrome undergo electrophysiological study (EPS) and RFCA. Analyzed group consist of 4 women and 3 men. Mean age of patients was 22.71 SD ń 7.99 (from 14 to 38 years). Every patients underwent EPS and RFCA simultaneously. Success-rate in first session was 71.42 p.c. (5 patients were successful ablated). Two women underwent second ablation one who has recurrent symptomatic arrhythmia and another who initially was unsuccessfully treated in first session. This two additional procedures were successful. RFCA-duration time was average 107.85 minutes SD ń 21.95 (min - 80, max - 145 min.) and fluoroscopy - time amount from 28 min to 55 min average 38.58 min (SD ń 11.14). Among analyzed patients we did not noticed any complications during ablation procedure. ...


  16/60

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia skojarzonego cukrzycy typu 2 połączeniem insuliny z akarbozą i/lub metforminą na parametry wyrównania metabolicznego.
  Tytuł angielski: Effect of a combined treatment of type 2 diabetes with insulin and acarbose and/or metformin on metabolic control parameters.
  Autorzy: Sawer-Szewczyk Joanna, Olszewski Andrzej, Kowalski Michał, Drzewoski Józef
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (3) s.9-14, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U znacznego odsetka chorych na cukrzycę typu 2 dla osiągnięcia odpowiedniej kontroli metabolicznej konieczne jest zastosowanie egzogennej insuliny. Celem badania była ocena skutecznośći i tolerancji terapii skojarzonej cukrzycy typu 2 insuliną z akarbozą i/lub metforminą. Badaniem objęto 24 osoby leczone insuliną, do której dołączono metforminę, 23 osoby leczone insuliną i akarbozą oraz 30 osób leczonych insuliną, do której dołączono akarbozę i metforminę. Najlepszy efekt terapeutyczny manifestujący się obniżeniem glikemii na czczo, glikemii poposiłkowej oraz HbA1 zaobserwowano w grupie leczonej insuliną i akarbozą (p 0,05). Niezależnie od zastosowanego schematu zaobserwowano statystycznie istotne obniżenie stężenia TG oraz BMI. Największą redukcję masy ciała zanotowano w grupie leczonej insuliną, akarbozą i metforminą. Lepsza kontrola metaboliczna cukrzycy po dołączeniu akarbozy i/lub metforminy, przy utrzymaniu tej samej dawki insuliny, może sugerować poprawę wraźliwosci na działanie tego hormonu. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują nie tylko na skuteczność, ale również na dobrą tolerancję połączenia insuliny ze średnimi dawkami metforminy i/lub małymi dawkami akarbozy.

  Streszczenie angielskie: It is suggested, that the addition of oral antidiabetic drugs to insulintherapy in a considerable number of type 2 diabetics may not only improve carbohydrate and lipid metabolism but may also have beneficial impact on weight loss in these patients. The main purpose of this study was to estimate the efficacy and tolerance of type 2 diabetes therapy with insulin and/or acrobate and metformin. The study subject were 77 patients with type 2 diabetes unsuccessfully treated with insulin. The patients were randomly assignated to one of the following three treatment groups. They were treated on an outpatients basis for 3 months with insulin plus metformin (n = 24), insulin and acarbose, or with insulin plus metformin and acarbose. The percent reduction of fasting plasma glucose, postprandial glycemia and HbA1 level was the highest in the insulin plus acarbose group. The level of triglycerides and body mass index after three month of the treatment was lower in all groups of patients, regardless of treatment regiment. The weight loss of the highest magnitude was observed in the insulin plus acarbose and metformin group. The results of the study indicate a good tolerance of a low dose of acarbose plus an average dose of metformin when both drugs are used in combination with insulin in type 2 diabetes patients.


  17/60

  Tytuł oryginału: Poziom wybranych wskaźników biochemicznych w osoczu krwi szczurów iniekowanych witaminami E i C w warunkach zwiększonej koncentracji ozonu w powietrzu.
  Tytuł angielski: The levels of selected biochemical indices in blood plasma of the rats injected with vitamins E and C under conditions of increased ozone concentrations.
  Autorzy: Jedlińska-Krakowska Maria, Jakubowski Karol, Kowalski Andrzej
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (2) s.167-172, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wpływ zwiększonej koncentracji ozonu na kształtowanie się poziomu wybranych wskaźników biochemicznych w osoczu krwi szczurów eksponowanych na ozon. Sprawdzono również, w jakim stopniu witaminy E i C, w różnych kombinacjach i dawkach, są w stanie zapobiec ewentualnemu wystąpieniu zmian patologicznych.

  Streszczenie angielskie: The effect of increased ozone concentration in the air on the levels of selected biochemical indices in blood plasma of rats was studied. It was also attempted to assess the degree to which viatmins E and C injected at different doses and combinations were able to prevent the pathological changes. Lower levels of total lipids, total protein, reduced ALT activity and higher glucose levels were noted in the ozone-exposed rats. Although vitamins E and C did not prevent the changes in the examined indices a considerably higher vitamin C requirement under the stressful condition was observed.


  18/60

  Tytuł oryginału: Ocena hipolipemizującego działania fenofibratu i fluwastatyny u osób ze stabilną dusznicą bolesną.
  Tytuł angielski: Assessment of fenofibrate and fluvastatin hypolipomizing action in subjects with stable angina pectoris.
  Autorzy: Kowalski Jan, Petecka Edyta, Błaszczyk Jan, Marciniak Joanna, Kowalski Marcin, Błaszczyk-Suszyńska Joanna
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.17-26, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena działania hipolipemizującego fenofibratu i fluwastatyny po 30 dniach leczenia u osób ze stabilną dusznicą bolesną i hiperlipidemią mieszaną. Badaniem objęto 35 chorych (13 mężczyzn i 22 kobiety) w wieku 40-77 lat, których podzielono na dwie grupy: I - 20 chorych leczonych fluwastatyną (Lescol) w jednej dawce 40 mg/dobę, wieczorem przez 30 dni, II - 15 chorych leczonych fenofibratem w postaci zmikronizowanej - (Lipanthyl 200M) w jednej dawce 200/dobę, wieczorem przez 30 dni. Grupę odniesienia stanowiło 11 osób, w wieku 21-54 lat, klinicznie zdrowych z prawidłowym stężeniem lipidów w surowicy. Oznaczeń stężenia cholesterolu całkowitego (TC), cholesterolu LDL (LDL-C), cholesterolu HDL (HDL-C) i stężeń triglicerydów (TG) dokonywano na analizatorze biochemicznym Expres plus firmy Ciba-Corning z użyciem odczynników firmy Randox. Wykazano, że oba leki w krótkim okresie czasu (30 dni) korzystnie modyfikują lipidy surowicy osób ze stabilną dusznicą bolesną z towarzyszącą hiperlipidemią mieszaną.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess fluvastatin and fenofibrate hypolipomizing action after 30 days of therapy in subjects with stable angina pectoris and mixed hyperlipidemia. The study comprised 35 patients (13 men and 22 women), aged 40-70 years, divided into two groups: I - 20 patients treated with fluvastin (Lescol) in a single evening dose 40 mg/24 h for 30 days; II - 15 patients treated with micronized fenofibrate (Lipanthyl 200M) in a single evening dose 200 mg/ 24 h for 30 days. The control group comprised 11 subjects, aged 21-54, clinically healthy with normal serum lipid concentration. Determinations of total chotesterol (TC), cholesterol LDL (LDL-C), cholesterol HDL (HDL-C) and triglycerides (TG) concentrations were performed with biochemical analyzer Expres plus (Ciba-Corning) with Randox reagents. Both drugs demonstrated in short time (30 days) beneficial modification of serum lipids in patients with stable angina pectoris accompanied with mixed hyperlipidemia.


  19/60

  Tytuł oryginału: Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Neurofizjologiczne uwarunkowania postawy ciała i rozwoju dziecka".
  Autorzy: Kowalski Ireneusz M.
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.258-260, il., bibliogr. 8 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Neurofizjologiczne uwarunkowania postawy ciała i rozwoju dziecka Ameryka k. Olsztyna 12-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/60

  Tytuł oryginału: Przestępstwa przeciwko życiu - analiza porównawcza materiału krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej w latach 1986-1990 i 1996-2000.
  Tytuł angielski: Crimes against life in the material of Cracow's Forensic Medicine Institute - comparative analysis in the years 1986-1990 and 1996-2000.
  Autorzy: Trela Franciszek, Kunz Jerzy, Bolechała Filip, Kowalski Piotr, Moskała Artur, Rajtar Renata
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (1) s.1-6, tab., bibliogr. 3 poz., sum. - 12 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,812

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono analizę porównawczą przestępstw przeciwko życiu w materiale krakowskiego zakładu Medycyny Sądowej w pięcioletnich okresach minionego i obecnego systemu. Potwierdziła ona częściowo informacje medialne o wzroście trendów kryminalnych ostatnich lat. Stwierdzono bowiem wzrost liczby tego rodzaju przestępstw o około 40 proc. natomiast nie zaobserwowano, poza niewielkimi, różnmic w strukturze zjawiska zarówno sposobów ich popełniania, wieku czy stanu nietrzeźwości ofiar. Jedyną, bardzo istotną zmianą jakościową jest bardzo znaczny wzrost liczby zabójstw z użyciem broni palnej.

  Streszczenie angielskie: The authors presented a comparative analysis of crimes against life in five year periods of the past and present political systems based on autopsy material of Cracow's institute of Forensic Medicine. Investigation of these types of crime confirmed sociological observations of arising the criminal trends in the last years. The incident of these types of crimes arose in the last period by about 40 p.c. in a relation of male to female victims 3,7:1. Probable motives of these crimes were: drinking 8 p.c., decline in family relationships 12 p.c., fight and revenge 9 p.c. robbery 8 p.c., sexual offences only in 1 p.c. In 61 p.c. of analyzed cases the motives were unknown. Among the weapons of crime the most often used were blunt objects and death due to stabbings and cuts. A very high incidence of fire arm crimes in comparison to previous period was observed - from 2 cases in 1986-1990 in the five year period of 1996-2000. 78 p.c. of victims were in state of insobriety at the moment of crime.


  21/60

  Tytuł oryginału: Pół wieku w służbie zdrowia na ziemi kieleckiej
  Autorzy: Kiesz Wadiusz
  Opracowanie edytorskie: Kowalski Józef (przedm.).
  Źródło: - Starachowice, P.U. Compus 2002, 135 s., [4] k. tabl. : il., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,223

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna


  22/60

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego pt. "Różnice w opiniowaniu Zakładów Medycyny Sądowej w ocenie stopnia uszczerbku na zdrowiu", Osieczany k/Krakowa, 20-21.06.2001. Omówienie wyników ankiety i dyskusji.
  Autorzy: Kunz Jerzy, Gross Adam, Kowalski Piotr
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (1) s.47-51, tab. - Sympozjum naukowe pt. Różnice w opiniowaniu Zakładów Medycyny Sądowej w ocenie stopnia uszczerbku na zdrowiu Osieczany k. Krakowa 20-21.06. 2001
  Sygnatura GBL: 304,812

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  23/60

  Tytuł oryginału: Zaburzenia odporności u dzieci
  Autorzy: Banasik Małgorzata, Bartel Hieronim, Bernatowska Ewa, Fornalczyk-Wachowska Ewa, Jankowski Adam, Kowalczyk Danuta, Kowalski Marek, Lewandowicz-Uszyńska Aleksandra, Lewandowska Anna, Lewkowicz Przemysław, Lukamowicz Jolanta, Madaliński Kazimierz, Marczyńska Magdalena, Maroszyńska Iwona, Miecznik Adam, Zeman-Miecznik Alicja, Paśnik Jarosław, Pokoca Lech, Pietrucha Barbara, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Skopczyńska Hanna, Szczepańska-Putz Małgorzata, Tchórzewski Henryk, Wawrzyniak Maria, Zeman Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Zeman Krzysztof (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 311 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Pediatry 39
  Sygnatura GBL: 735,268

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/60

  Tytuł oryginału: Przedsionkowo-komorowy nawrotny częstoskurcz węzłowy - ewolucja poglądów na temat przebiegu frontu aktywacji fali nawrotnej.
  Tytuł angielski: Atrio-ventricular nodal reentrant tachycardia - evolution in conceptions on the propagation of the reentrant wave front.
  Autorzy: Lenarczyk Radosław, Kalarus Zbigniew, Kowalski Oskar, Prokopczuk Janusz, Pasyk Stanisław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.533-536, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nawrotny węzłowy częstoskurcz przedsionkowo-komorowy (AVNRT) jest najczęściej występującą tachykardią o wąskich zespołach QRS. Arytmia występuje przeważnie u pacjentów bez strukturalnej choroby serca. Szerokie spektrum objawów tachykardii obejmuje uczucie kołatania serca, aż po objawy upośledzonego krążenia wieńcowego i mózgowego. AVNRT przebiega w mechanizmie fali nawrotnej, w której obwód są zaangażowane lewy oraz część prawego przedsionka. Stosowana w praktyce klinicznej od wczesnych lat 80-tych technika ablacji prądem o częstotliwości radiowej (RFCA), która pozwala na usunięcie substratu arytmii poprzez zniszczenie lub modyfikację drogi o wolnym przewodzeniu, jest bezpieczną i wysoce efektywną metodą leczenia chorych z AVNRT.

  Streszczenie angielskie: Atrio-ventricular nodal reentrant tachycardia (AVNRT) is the most common narrow QRS tachycardia. The arrhythmia affects usually patients with-out any other structural heart disease. AVNRT may be the cause of the broad spectrum of symptoms, ranging from palpitations to clinical signs of impaired coronary and cerebral perfusion. Mechanisms responsible for AVNRT is reentry, which involves right and some part of the left atrium. Employed in the early 80's the technique of radiofrequiency current (RF) ablation (which allows removal of arrhythmic substrate by modification or destruction of the slow pathway), is safe and a high effective method of treatment in patients with AVNRT.


  25/60

  Tytuł oryginału: The protective role of the HLA-DR locus in patients with various clinical types of alopecia areata.
  Autorzy: Broniarczyk-Dyła Grażyna, Prusińska-Bratoś Magdalena, Dubla-Berner Małgorzata, Arkuszewska Celina, Borowiec Maciej, Kowalski Marek L., Woszczek Grzegorz
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (5) s.333-336, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: One of the genetic factors associated with the development of alopecia areata (AA) is the HLA locus. The study comprised 52 patients with AA aged 10 to 64 years. The frequences of HLA-DRB alleles in the patients and controls were compared. The control group comprised 152 healthy persons. Familia occurrence of AA was seen in 7 (13.5 p.c.) cases. A significantly lower frequency of HLA-DRB1*03 was observed in patients with AA comparison with the control group. In all patients with AA, alleles HLA-DRB1*15/*16 occurredd more frequently than in the control group, but this was not significant after correction. In the group of patients with more severe forms of alopecia areata (alopecia areata totalis/alopecia areata universalis) there was no signficant difference in HLA-DR allele distribution.


  26/60

  Tytuł oryginału: The lack of relationship between serum content of MBL, sCD14, Anti-PPD and Anti-Hsp65 IgG and ingestion of Mycobacterium bovis BCG bacilli by phagocytes.
  Autorzy: Paziak-Domańska Beata, Bonar Agnieszka, Kowalewicz-Kulbat Magdalena, Klink Magdalena, Kowalski Michał, Karhukorpi Jari, Karittunen Ritta, Jurkiewicz Magdalena, Różalska Barbara, Rudnicka Wiesława
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (5) s.337-344, il., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Prophylactic vaccination against tuberculosis (TB) with a live attenuated strain of Mycobacterium bovis bacille Calmette-Gu‚rin (BCG) has been used worldwide. However, TB remains one of the most significant diseases of humans and animals. Better understanding of the mechanisms of human immunity to mycobacteria is essential for the development of new vaccines and the estimation of their efficacy. In this study we determined the levels of known humoral mediators of mycobacterial phagocytosis, i.e. mannose-binding lectin (MBL), soluble CD14 (sCD14), antibodies of the immunoglobulin G (IgG) class against mycobacterial purified protein derviative (PPD), and mycobacterial Hsp65 antigen, in the sera from healthy young volunteers vaccinated with BCG and presenting positive and negative Mantoux responses to PPD. Then we asked the question as to whether macrophages and polymorphonuclear leukocytes (PMNs) from the individuals with postiive tuberculin test (TT(+)) and negative tuberculin test (TT(-)) differed in their ability to ingest mycobacteria. We also looked for a relationship between the intensity of mycobacterial ingestion by phagocytes in a medium of autologous sera containing different concentrations of MBL, sCD14 and anti-mycobacterial IgG. We found no significant differences between the investigated paraemters for TT(+) and TT(-) volunteers. Our result suggest that the ability of macrophages and PMNs to ingest mycobacteria depends on an individual, intrinsic capacity of the phagocytes.


  27/60

  Tytuł oryginału: Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości w leczeniu chorych z drogami dodatkowego przewodzenia o lokalizacji przegrodowej przedniej (parahisian) - doświadczenie własne.
  Tytuł angielski: Radiofrequency catheter ablation in the treatment of patients with anterioseptal (parahisian) accessory pathways - single center experience.
  Autorzy: Lenarczyk Radosław, Kalarus Zbigiew, Kowalski Oskar, Prokopczuk Janusz, Średniawa Beata, Sokal Adam, Pruszkowska Patrycja
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (2) s.147-155, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Istotą zespołów preekscytacji jest obecność nieprawidłowego połączenia między przedsionkiem a komorą - drogi dodatkowej (AP). Lokalizacja dróg dodatkowych jest zmienna osobniczo. Lokalizacja przednioprzegrodowa (parahisian) jest uznanym czynnikiem ryzyka powikłań zabiegów ablacji prądem o wysokiej częstotliwości (RFCA), jest również związana z wyższym odsetkiem nawrotów w obserwacji odległej. Cel pracy: Ocena przebiegu, skuteczności i powikłań zabiegów RFCA oraz odległych wyników leczenia u chorych z przednioprzegrodowymi AP. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 11 objawowych chorych, u których w badaniu elektrofizjologicznym stwierdzono AP przegrodową przednią i u których podjęto jednoczesną próbę RFCA drogi dodatkowej. Lokalizację AP (mapowanie) przeprowadzano opierając się na krytyeriach anatomicznych, jak i elektrofizjologicznych - na podstawie zapisów jedno- i dwubiegunowych z elektrody ablacyjnej. W celu stabilizacji pozycji elektrody i zapobieżenia jej przemieszczeniu w okolicę pęczka Hisa każdorazowo stosowano koszulki stabilizujące. Bezpieczne ułożenie elektrody ablacyjnej kontrolowano stosując stymulację programowaną przedsionka o czasie sprzężenia bodźca dodatkowego krótszym od refrakcji AP. Analizie poddano przebieg i skuteczność RFCA, liczbę powikłań oraz nawrotów przewodzenia przez AP w obserwacji odległej. Wyniki: Całkowity czas trwania zabiegu wynosił 80 - 220 min (średnio 154 ń 54 min), czas fluoroskopii - 25 - 90 min (średnio 35 ń 22 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Preexcitation syndromes are disorders, which essence is the presence of abnormal connection between atria and ventricles - accessory pathway (AP). Localization of AP's is characterized by inter-individual variability. Antero-septal AP's are documented risk factors for complications during radiofrequency catheter ablation (RFCA), and high incidence of recurrences. The aim of the study: To assess the course, success-rate, complications and remote results of RFCA in patients with anteroseptal AP's. Material and methods: Studied population consisted of 11 consecutive, symptomatic patients, in whom during electrophysiologic study (EPS) anteroseptal AP was observed, and subsequently attempts to eliminate the AP by mean of RFCA were undertaken. Localization of AP during EPS (mapping) was being achieved using anatomical, together with electrophysiological criteria, using uni- and bipolar signals obtained from ablation catheter. In order to stabilize the position of ablation electrode and avoid it's dislocation to His-bundle area, we were using stabilization-sheath in each cases. To confirm safe location of electrode, programmed stimulation of atrium with the extrastimulus-coupling interval shorter than refractory period of AP was applied. The course, success-rate, complications of RFCA, and recurrences during follow-up were taken into analysis. Results: Total procedure duration equaled 80 - 220 min (mean ń SD: 154 ń 54 min), fluoroscopy-time - 25-90 min (35 ń ...


  28/60

  Tytuł oryginału: Zastosowanie ablacyjnych elektrod chłodzonych (irrigated tip) - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Use of irrigated tip ablation catheter - early experience.
  Autorzy: Kowalski Oskar, Kalarus Zbigniew, Prokopczuk Janusz, Lenarczyk Radosław, Zielińska Teresa, Sokal Adam, Pruszkowska Patrycja
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (2) s.157-161, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: U części chorych ablacja prądem o wysokiej częstotliwości szlaków dodatkowych przewodzenia przedsionkowo-komorowego jest nieskuteczna. Zastosowanie elektrod chłodzonych solą fizjologiczną, pozwalających na uzyskanie głębszego uszkodzenia tkanki, może wpłynąć na zwiększenie skuteczności zabiegu. Oceniano przebieg i ewentualne powikłania zabiegu ablacji z użyciem elekrod chłodzonych solą fizjologiczną u chorych leczonych wcześniej nieskutecznie za pomocą elektrod standardowych. Materiał i metody: Analizowano przebieg zabiegów u 6 chorych. W trakcie zabiegu z użyciem elektrod chłodzonych solą fizjologiczną uzyskano zniszczenie dróg dodatkowych u wszystkich pacjentów. Wyniki: Stwierdzono istotne skrócenie czasu zabiegu i mniejszą liczbę wykonanych aplikacji w porównaniu z zabiegami z użyciem elektrod standardowych. Pomimo zastosowania większych mocy aplikacji nie obserwowano powikłań. Wnioski: Wykorzystanie elektrod chłodzonych solą fizjologiczną pozwala na zwiększenie skuteczności zabiegu ablacji prądem o wysokiej częstotliwości. Ablacja z zastosowaniem eletrod chłodzonych solą fizjologiczną pozwala na użycie większej mocy aplikacji bez wzrostu ryzyka powikłań.

  Streszczenie angielskie: Introduction: In some patients radiofrequency ablation is not successful. Usage of irrigated-tip catheter, which allows creation of larger and deeper lesions, may improve the success rate of ablation. Material and methods: We analized the efficacy and safety fo irrigated-tip ablation procedure in 6 patients unsuccessfuly treated in conventional way. Results: All irrigated-tip ablation was successful. Mean number of applications and time of procedure was reduced. No complicatons occured. Conclusions: Use of irrigated-tip catheter improved efficacy of radiofrequency ablation. Irrigated-tip ablation is safe in spite of using increased power of application.


  29/60

  Tytuł oryginału: Analiza ekspresji genów w skali całego genomu - zastosowanie w naukach biologicznych i medycynie.
  Tytuł angielski: A genom - wide range analysis of gene expression - application in biological sciences and medicine.
  Autorzy: Pawliczak Rafał, Kowalski Marek L.
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (4) s.537-553, il., tab., bibliogr. [55] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Microarrays are one of the latest breakthroughs in experimental molecular biology, which allow monitoring of gene expression for tens of thousands of genes in partial and are already producing huge amounts of valuable data. Microrray RNA expression on a genome-wide range is now a proven technology, although the idea of analysis of expression many genes in one sample is not new. Since the development of clone printing technology and oligonycleotide synthesis allowed to produce high density microarray. In this publication we provide the information about the technology, available detection systems and data analysis software. Comprehensive review of current or fundamental papers using microrarray technology application in immunology, rheumatoid arthritis, oncology, cystis fibrosis research, primary pulmonary hypertension, psychiatry, and allergic airways inflammation is also included.


  30/60

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o zmarłym. Ppłk. lek. Józef Jan Moneta.
  Autorzy: Kowalski Wiesław
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (2) s.237-238, il.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Moneta
 • Józef Jan 1941-


  31/60

  Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
  Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,706

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  32/60

  Tytuł oryginału: Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości u chorych ze szlakami dodatkowymi o lokalizacji przegrodowej.
  Tytuł angielski: RF ablation in patients with septal accessory pathways.
  Autorzy: Kowalski Oskar, Kalarus Zbigniew, Lenarczyk Radosław, Prokopczuk Janusz, Pasyk Stanisław
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.235-240, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości dróg dodatkowego przewodzenia o lokalizacji przegrodowej, z uwagi na położenie anatomiczne, może wiązać się z większą liczbą powikłań i mniejszą skutecznością zabiegów. Celem pracy byla ocena porównawcza przebiegu, skuteczności i obecności ewentualnych powikłań ablacji u chorych z drogą dodatkową o lokalizacji przegrodowej oraz pozaprzegrodowej. Materiał i metody: Analizą objeto 149 chorych z objawowym zespołem WPW, poddanych zabiegowi ablacji. U 70 pacjentów stwierdzono obecność drogi dodatkowej lokalizacji przegrodowej, u 79 osób - pozaprzegrodowej. Wyniki: Nie stwierdzono istotnej róznicy skuteczności zabiegów ablacji u chorych ze szlakami przegrodowymi oraz pozaprzegrodowymi (86 proc. - szklaki przegrodowe, 96 proc. - szlaki pozaprzegrodowe). W obu grupach chorych zastosowano zbliżoną liczbę aplikacji przy podobnym ich łącznym czasie. Obserwowano natomiast istotnie niższą skuteczność zabiegów u chorych z obecnością drogi przegrodowej przedniej (ASP - 80 proc.) oraz przegrodowej tylnej (PSP - 81 proc.) w porównaniu z lokalizacją przegrodową pośrednią (MSP - 93 proc.), przy istotnie dłuższym czasie procedury (ASP - 150 min; PSP - 174 min; MSP - 106 min) i większym łącznym czasie aplikacji (ASP - 335 s; PSP - 307 s; MSP - 187 s). Spośród badanych osób tylko u 1 pacjenta stwierdzono po ablacji blok przedsionkowo-komorowy Iř z blokiem prawej odnogi pęczka Hisa i obniżenie punktu Wenckebacha (szlak przegrodowy pośredni). Wnioski: Ablacja dróg dodatkowych przewodzenia przedsionkowego o lokalizacji przegrodowej...


  33/60

  Tytuł oryginału: Distinct regions of loss of heterozygosity on 22q at different sites of head and neck squamous cell carcinomas.
  Autorzy: Reis Patricia Pintor dos, Poli-Frederico Regina C‚lia, Santos Rodrigo Mattos dos, Nishimoto Ines Nobuko, Kowalski Luiz Paulo, Rogatto Silvia Regina
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.BR89-BR94, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • stomatologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Frequent loss of heterozygosity (LOH) has been reported in many types of cancer, including head and neck carcinomas. Somatic deletions involving specific chromosomal regions are strongly associated with inactivation of the allele of a tumor suppressor gene located within the deleted region. In most studies concerning LOH in head and neck squamous cell carcinomas (HNSCC) the different anatomical sites are not distinguished. The behavior of tumors arising at various sites differs significantly, however, suggesting different intrinsic tumor propoerties. In this study we compared the LOH on 22q and its relationship to clinciopathological parameters at the three major sites of HNSCC: oral cavity, larynx and pharynx. Material/Methods: LOH and microsatellite instability (MSI) were studied using seven polymorphic microsatellite markers mapped to the 22q11-q13.3 region in 37 oral, 32 laryngeal, and 31 pharyngeal carcinomas. Results: Two separate regions of LOH were identified in the laryngeal (22q11.2-12.1) and oral cavity (22q13.1-13.31) tumors. When the different anatomical sites were compared, a statistically significant difference was found between the presence of LOH at D22S421 (p 0.001), D22S315 (p = 0.014) and D22S929 (p = 0.026) in the laryngeal tumors. Conclusions: These data suggest that distinct regions on 22q are involved in LOH in oral cavity and laryngeal tumorigenesis, but do not support a similar association between the development of pharyngeal tumors and genes located on 22q. These findings implicate the presence of different tumor suppressor genes maping to distinct regions on chromosome 22q in oral and layrngeal carcinomas.


  34/60

  Tytuł oryginału: Rak jajnika współistniejący z ciążą - opis dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Ovarian cancer coexistent with pregnancy - report on two cases.
  Autorzy: Grzonka Dariusz, Kowalski Tomasz, Czarnecki Maciej, Balicz Jacek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.626-629, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W artykule opisano dwa przypadki raka jajnika u ciężarnych. W pierwszym - raka jajnika w stopniu IA - po leczeniu operacyjnym w 24 tygodniu ciąży (jednostronne wycięcie przydatków) wykonano cięcie cesarskie w terminie porodu z następowym wycięciem macicy z przydatkami wraz z siecią większą. Zastosowano chemioterapię. W sześcioletniej obserwacji nie stwierdzono wznowy. Drugi przypadek raka jajnika w stopniu IIIC, pomimo histerektomii z przydatkami wraz z wycięciem sieci większej i następowej wielolekowej chemioterapii, zakończył się niepomyślnie po ośmiu miesiącach od operacji. Rak jajnika u ciężarnych występuje rzadko. Wykryty we wczesnym stadium rokuje pomyślnie co do przebiegu ciąży i odległych wyników leczenia. Dyskusyjny pozostaje sposób postępowania terapetuycznego.


  35/60

  Tytuł oryginału: Ocena indukowanej apoptozy synowiocytów chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów w relacji do nasilenia eksperesji cyklooksygenazy-2 w tych komórkach : praca doktorska
  Autorzy: Stańczyk Joanna, Kowalski Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej w Łodzi
  Źródło: 2002, [3], 95 k., [20] k. tabl. : il., tab. bibliogr. 131 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20070

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  36/60

  Tytuł oryginału: Protezoplastyka stawu kolanowego z zastosowaniem systemu nawigacji komputerowej Orthopilot
  Autorzy: Kowalski Marcin, Górecki Andrzej
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.229-231, il., bibliogr. 10 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  37/60

  Tytuł oryginału: Plejotropowe działanie fenofibratu mikronizowanego u chorych z hiperlipidemią mieszaną.
  Tytuł angielski: Pleiotropic effects of micronised fenofibrate in patients with combined hyperlipidemia.
  Autorzy: Okopień Bogusław, Cwalina Łukasz, Haberka Maciej, Kowalski Jan, Zieliński Marek, Szwed Zygmunt, Kalina Zbigniew, Herman Zbigniew S.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.465-466, 468-469, il., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Coraz więcej nowych badań wskazuje na plejotropowe działanie fibratów. Oprócz zmniejszenia stężeń lipidów w osoczu, mogą one wpływać na nieprawidłowości krzepnięcia krwi i stabilizować zmiany miażdżycowe - będące częstym wynikiem pobudzenia komórek zapalnych w ścianie naczyń. Przeciwzapalne działanie fenofibratów obejmuje hamowanie uwalniania wielu cytokin, takich jak czynnik marwticy guza alfa (TNF-ŕ), przez te komórki. Celem pracy była ocena wpływu fenofibratu na osoczowe stężenia inhibitora aktywatora plazminogenu typu 1 (PAI-1) oraz fibrynogenu u chorych z mieszaną dyslipidemią. Ponadto, ocenialiśmy ilość TNF-ŕ, uwalnianego przez monocyty wyizolowane z krwi obwodowej, przed i po leczeniu. Czternaścioro chorych (8 kobiet i 6 mężczyzn) z hiperlipidemią typu IIb leczono mikronizowanych fenofibratem (Lipanthyl 200 m, Fournier) w dziennej dawce 200 mg przez miesiąc. Grupa kontrolna składała się z 12 osób, dobranych pod względem wieku, z prawidłowymi wartościami lipenii, potwierdzonymi badaniami biochemicznymi. Stężenia PAI-1 i TNF-ŕ w osoczu mierzono metodą ELISA. Stężenia fibrynogenu mierzono powszechnie stosowaną metodą Claussa. Przed leczeniem, stężenia badanych czynników hemostatycznych i TNF-ŕ były znamiennie większe w grupie hiperlipidemii typu IIb, w porównaniu z grupą kontrolną. Miesięczne leczenie fenofibratem spowodowało znamienne zmniejszenie stężeń triglicerydów i cholesterolu całkowitego. Po leczeniu, stężenia PAI-1 i fibrynogenu także uległy znamiennemu ...

  Streszczenie angielskie: More and more recent studies demonstrate th pleiotropic effects of fibrates. Except lowering plasma lipid levels they can influence blood coagulation abnormalities and stabilise atherosclerotic lesions - a frequent result of the activation of inflammatory cells within the vascular wall. The anti-inflammatory action of fibrates inclues inhibiting the release of many cytokines, such as Tumor Necrosis Factor e (TNF-ŕ) by these cells. The aim of this study was to evaluate the effect of fenofibrate on the plasma levels of Plasminogen Activator Inhibitor type 1 (PAI-1) and fibrinogen in patients with combined dyslipidaemia. Moreover, we assessed the amount of TNF-ŕ released by peripheral blóód isolated monocytes before and after therapy. Fourteen patients (8 women and 6 men) with hyperlipidemia IIb were treated with micronised fenofibrate (Lipanthyl 200 m, Fournier) in a daily dose of 200 mg for one month. The control group consisted of 12 individuals matched for age with biochemical confirmation of normolipaemia. Plasma PAI-1 and TNF-ŕ levels were measured by the ELISA method. Fibrinogen levels were measured according to the commonly used Clauss method. Before treatment the haemostatic compounds and TNF-ŕ studied were significantly higher in the group with hyperlipidaemia IIb compared to the control group. One-month therapy with fenofibrate resulted in significant decrease of triglycerides and total cholesterol. After treatment, PAI-1 and fibrinogen levels also decreased ...


  38/60

  Tytuł oryginału: Nowe sposoby monitorowania płodu w trakcie porodu - wykrywanie śródporodowego niedotlenienia płodu za pomocą analizy płodowego elektrokardiogramu.
  Tytuł angielski: New methods of monitoring the fetus during labour - detection of intrapartum fetus hypoxia by dint of analysis of fetus electrocardiogram.
  Autorzy: Cholewa Dariusz, Kowalski Tomasz, Kamiński Kazimierz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1205-1212, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Biofizyczne metody diagnostyczne są niezwykle istotnym elementem oceny stanu płodu w okresie ciąży i porodu. Nie stworzono dotychczas jednoznacznych kryteriów określających i potwierdzających dobrostan płodu. Obecnie stosowane metody nadzoru stanu płodu w czasie porodu nie zapewniają stałej kompleksowej analizy i nie dostarczają informacji diagnostycznych na temat stopnia niedotlenienia płodu. Celem uniknięcia ryzyka uszkodzenia płodu, jego niedotlenienia, powinno się rozwijać technologie pozwalające na zdiagnozowanie zagrożenia dobrostanu płodu i wykrycie śródporodowego niedotlenienia. Dlatego szczególnie pożądane są wszystkie te nowe metody, które ułatwiają diagnostykę w trybie ciągłym, pozwalają na przewidywanie niedotlenienia a także pozwalają zredukować liczbę nieuzasadnionych interwencji medycznych. Jedną z takich metod jest elektrokardiografia płodowa.

  Streszczenie angielskie: The biophysical diagnostic methods are an essential element of evaluation of the fetus state inpregnancy and delivery. Nowadays, the applied methods of fetus supervision during labour don't ensure the permament analysis and they don't deliver diagnostic information about fetus hypoxia. With a view to avoiding risk of fetus injury and its hypoxia technologies should be developed which allow to make a diagnosis of perils to good fetus condition and detection of intralabour hypoxia. Therefore, enhancing all new methods are indicated, which facilitate the diagnostic in a permament mode and which allow for hypoxia prediction and also conduce to reducing the number of unjustified medical interference. One of these methods is fetus electrocardiography.


  39/60

  Tytuł oryginału: Dysplazja włóknista kości udowej - przypadek kliniczny.
  Tytuł angielski: Fibrous dysplasia of the femoral bone - a clinical case.
  Autorzy: Dembińska Anna, Kowalski Ireneusz Marek, Siwik Piotr
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (3) s.41-58, il., bibliogr. 17 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dysplazja włóknista kości jest schorzeniem dość rzadko opisywanym. W piśmiennictwie spotykamy zazwyczaj pojedyncze przykłady kliniczne analizujące przyczyny etiologiczne oraz rozwiązania lecznicze głównie ortopedyczne. Celem niniejszej pracy była próba analizy komplementarnego postępowania rehabilitacyjno-profilaktycznego w torbielowato-włóknistym zwyrodnieniu kośćca w wieku rozwojowym. Przedstawiono przypadek 17-letniej dziewczynki w 8-letniej obserwacji przebiegu choroby, diagnostyki i jej całościowego leczenia. Ukazano trudności w zapobieganiu rozwoju schorzenia, powikłanego złamaniami patologicznymi, zaburzeniami chodu oraz statyki miednicy i kręgosłupa. Rehabilitację ukierunkowano głównie na poprawę zakresu ruchomości w stawach biodrowych poprzez ćwiczenia czynne w odciążeniu przy jednoczesnym unikaniu przeciążeń w osi długiej kości udowych. Stosowano zapobieganie wtórnym zanikom mięśniowym. Efektem wytyczonej i wdrożonej rehabilitacji było utrzymanie pełnej sprawności funkcjonalnej chorej w całym dotychczasowym okresie leczenia.

  Streszczenie angielskie: Fibrous bone dysplasia (FBD) is a rare disease, reported as clinical case studies with suggested treatment procedures, mainly orthopaedic. The aim of this study was to review a combined, rehabilitative and preventive, approach to the treatment of fibrocystic bone degeneration in the adolescence period. The presented case was a girl aged 17 years, with an 8 year-history of the disease. Problems associated with preventing an expansion of the disease complicated by pathological fractures, disorders of gait an of the statics of the pelvis and spine were discussed. The rehabilitation, aimed at improving the range of movement at hip joints, consisted of active exercises at zero load, taking care not to overload the femoral bones axially. Secondary muscle atrophy was actively prevented. The effect of the designed and implemented rehabilitation programme was a full functional fitness of the patient throughout the entire treatment period.


  40/60

  Tytuł oryginału: Journal of Physiology and Pharmacology
  Tytuł angielski: 8th Polish-German Conference on Advances in Experimental and Clinical Pneumology, Warsaw, 9-11 May 2002 - [abstracts].
  Opracowanie edytorskie: Kowalski Janusz (Przedm.), Pokorski Mieczysław (red.), Marczak Magdalena (red.).
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 suppl. 2 s.3-62, il., tab., bibliogr. [przy ref.] - 8 Polsko-Niemiecka Konferencja pt. Postępy w pulmonologii doświadczalnej i klinicznej Warszawa 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  41/60

  Tytuł oryginału: á2-adrenoceptor genetic variation and its relation to asthma and allergy.
  Tytuł polski: Genetyczne zróżnicowanie á2-adrenoreceptora i jego odniesienia do astmy i alergii.
  Autorzy: Kowalski M[arek] L., Woszczek G.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.67-70, bibliogr. 33 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wiele badań wskazuje na to, że polimorfizm á2-adrenoreceptora (á2-ADR) może mieć związek nie tylko z astmą. á2-ADR należy do nadrodziny białek receptorowych G. W pracy polimorfizm á2-ADR przedstawiono jako istotny w modulowaniu fenotypu.

  Streszczenie angielskie: Several studies have shown that á2-adrenoceptor (á2-ADR) polymorphisms might be associated not only with asthma. á2-ADR belongs to the superfamily of G protein-coupled receptors. In the paper á2-ADR polymorphisms have been demonstrated to play a potentially important role in the modulation of asthmatic phenotype.


  42/60

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o zmarłym. Płk. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kwarecki.
  Tytuł angielski: Remembering our Colleagus - Reserve colonel Professor Krzysztof Kwarecki.
  Autorzy: Kowalski Wiesław
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (4) s.446-448, il.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Kwarecki
 • Krzysztof 1938-2002


  43/60

  Tytuł oryginału: Zasady rozponawania i leczenia padaczki w praktyce lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Kowalski Jacek Witold
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (9/10) s.987-994, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł ma w swym głównym zamierzeniu dostarczyć wskazówek co do właściwego rozpoznania padaczki u dorosłych oraz ukierunkować najkorzystniejsze dla chorego leczenie. Właściwa terapia farmakologiczna oraz profilaktyka napadów może, a niekiedy musi być prowadzona przez dobrze wyszkolonego lekarza rodzinnego. Powinien on jednak mieć oparcie w konsultującym neurologu dla weryfikacji przyczyny padaczki oraz interpretacji badań dodatkowych zwłaszcza elektroencefalograficznych (EEG), a także podjęcia decyzji co do ewentualnej hospitalizacji.

  Streszczenie angielskie: The paper presents principal gudelines for diagnosis and optimal current treatment of epilepsy in adults. Patients with epilepsy can be treated by general practitioner. However even well trained family doctor requires advice from the neurologist. The role of the consultants is to establish the possible underyling pathology, to help in interpretation of EEG and other exams or to admit the patient to the neurological department.


  44/60

  Tytuł oryginału: Effect of sulphur yperite on selected elements of oxidative stress in blood platelets - in vitro studies.
  Tytuł polski: Wpływ iperytu siarkowego na wybrane elementy stresu oksydacyjnego w krwinkach płytkowych - badania in vitro.
  Autorzy: Gnitecki Witold, Buczyński Andrzej, Kowalski Wojciech, Stopczyk Dariusz
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (1) s.45-51, il., bibliogr. 21 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Iperyt siarkowy (gaz musztardowy, siarczek á,á'-dichloroetylowy) należy do grupy bojowych środków trujących o działaniu parzącym. Wciąż małopoznany jest wpływ iperytu siarkowego na metabolizm tlenowy organizmu człowieka. Dlatego głównym celem pracy było zbadanie in vitro wybranych wskaźników stresu oksydacyjnego w krwinkach płytkowych poddanych działaniu tego związku. Aktywność katalazy (Cat) oznaczano metodą Beersa i Sizera, peroksydazy glutationowej (GPx) testem RANSEL firmy RANDOX. Poziom generacji reaktywnych form działania tlenu oceniano pomiarem chemiluminescencji. Iperyt siarkowy inkubowany z krwinkami płytkowymi indukuje istotny wzrost aktywności katalazy w porównaniu do obu prób kontrolnych. Aktywność peroksydazy glutationowej była znamiennie wyższa w porównaniu do próby z solą fizjologiczną jak i glikolem propylenowym. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w pomiarze chemiluminescencji krwinek płytkowych w próbkach kontrolnych jak i w próbie badanej. Zaprezentowane przez nas wyniki są uzupełnieniem wcześniej przeprowadzonych badań. Poprzednio uzyskano znamienne podwyższenie aktywności dyzmutazy ponadtlenkowej oraz istotny wzrost poziomu MDA w krwinkach płytkowych inkubowanych z iperytem siarkowym o stężeniu 10**-5 M i 10**-3 M. Uzyskane wyniki skłaniają by sądzić, że gaz musztardowy in vitro wpływa destrukcyjnie na błonę komórkową zwiększając peroksydację lipidów co prowadzi do wzrostu stężenia MDA. Podwyższenie aktywności enzymów antyoksydacyjknych takich jak dyzmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza glutationowa nie zapobiega szkodliwemu dzialaniu wolnych rodników. Brak wyraźnych zmian w chemiluminescencji sugeruje, że RFT (reaktywne formy tlenu) do pewnego stopnia są neutralizowane przez niewydolny układ antyoksydacyjny.

  Streszczenie angielskie: The puropse of this study was to measure the activity in vitro of antioxidant enzymes such as catalase (Cat), glutathione peroxidase (GPx) and to estimate the level of reactive oxygen species (ROS) production in blood platelets after exposition to mustard fas at the concentration of 10**-5 M. The level of ROS production was estimated by chemiluminescence measurment. In blood platelet sulphur yperite increases the activity of catalase. Our study demonstrated that mustard gas significantly induced the activity of glutathione peroxidase. There was no significant stimulatory effect of sulphur yperite on the chemiluminescence of platelets.


  45/60

  Tytuł oryginału: Effect of increased ozone concentration in the air on the level of some immunological indices in rats given vitamin E and vitamin C.
  Tytuł polski: Wpływ zwiększonego stężenia ozonu w powietrzu na poziom niektórych wskaźników immunologicznych u szczurów otrzymujących witaminę E i C.
  Autorzy: Jedlińska-Krakowska Maria, Jakubowski Karol, Kowalski Andrzej
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (1) s.81-87, tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: U samców szczurów szczepu Wistar/Han eksponowanych przez 50 dni po 5 godz. dziennie na 0.5 ppm ozonu badano wpływ witaminy E i C (iniekowanych pojedynczo i łącznie) na aktywność granulocytów obojętnochłonnych i transformację blastyczną limfocytów. Wykazano, że stosowane witaminy podwyższały obniżoną u ozonowanych zwierząt transformację blastyczną limfocytów i zwiększały aktywność granulocytów obojętnochłonnych.

  Streszczenie angielskie: The effect if vitamins E and C (injected separately and together) on the activity of neutrophilic granulocytes and blastic transformation of lymphocytes was studied in male Wistar-Hanover rats exposed for 50 days, 5 hours a day, to 0.5 ppm of ozone. It was found that vitamins E and C increased the index of blastic transformation of lymphocytes - decreased in ozone-exposed animals - and the activity of neutrophilic granulocytes.


  46/60

  Tytuł oryginału: Radioruthenium transfer into hen eggs after repeated administration.
  Autorzy: Rachubik Jarosław, Kowalski Bogdan
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: 46 (1) s.139-142, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • ochrona środowiska
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • ptaki

  Streszczenie angielskie: Transfer of radioruthenium (Ru-106) into hen eggs was examined. Lying hens were administered daily with the radionuclide in drinking water for six days. During the entire study eggs were collected and radioactivity in their homogenised constituents was measured. At the beginning of the experimental period radioruthenium was slightly faster transferred into the albumen but later higher Ru-106 concentrations were recorded in the yolk. It is in contrast to our earlier observations that radiocaesium demonstrates stronger affinity for egg albumen.


  47/60

  Tytuł oryginału: Whole-body and organ retention of cadmium after repeated administration to rats.
  Autorzy: Grosicki Andrzej, Kowalski Bogdan
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: 46 (1) s.143-147, tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Male Wistar rats were exposed to a water solution of cadmium chloride (labelled with cadmium-109) at a dose corresponding to 10 mg Cd/kg diet for 28 days. Carcass, hepatic, renal and testicle distribution of cadmium was studied for 32 days after dosing. Our results indicate that the carcass deposition of cadmium was at a comparative level during the experimental period. Hepatic distribution pattern of cadmium resembled that in the carcass. No substantial alterations in renal and testicle cadmium content were noted. The muscles demonstrated markedly different pattern of cadmium distribution in relation to the other organs; the highest levels were found till day 2 after dosing and decreased steadily thereafter. The liver, kidneys and muscles contained a substantial part (about 95 p.c.) of the total dose of cadmium.


  48/60

  Tytuł oryginału: Skala Apgar a sprawność motoryczna w mózgowym porażeniu dziecięcym.
  Tytuł angielski: Apgar score and motor ability in cerebral palsy patrents.
  Autorzy: Wołosewicz Mariusz, Czaprowski Dariusz, Kowalski Ireneusz M.
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.41-48, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The complexisty of problems faced by a child with infantile cerebral palsy (ICP) makes it necessary to include many correlated factos in the treatment. They are: clinical, motor, psychological and social. The aim of the treatment of a child with ICP is to achieve such motor skils which besides the permanent cerebral palsy are as close as possible to those of healthy children and which will prevent fixing those improper motor models, occurrence of muscular contracture and secondary deformations of ostearticular system. Conducted studies have enabled the observation of the relation between the Apgar scale postnatally and the motor skills in children with ICP complex. Based on the study it could be concluded that in some cases there is no correlation between the Apgar scale and the degree of motor skills in a child with ICP. It can be understood as the complex of symptoms observed and recorded after the child delivery is exclusively related to the central nervous system. However, the occurrence of changes in the central nervous system exhibited in permanent ability trauma in the said complex is to a large degree related to different levels on the Apgar scale. A properly performed rehabilitation process should be started early and when continued, especially by the parents, it increases the possibility for a child with ICP to achieve a good state of motor skils and independence. Even in the cases of a low level on the Apgar scale.


  49/60

  Tytuł oryginału: Leczenie usprawniające w uszkodzeniach układu wyprostnego stawu kolanowego.
  Tytuł angielski: Physiotherapy in knee joint extensor system injuries.
  Autorzy: Czaprowski Dariusz, Wołosewicz Mariusz, Kowalski Ireneusz M.
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.95-100, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The quadriceps muscle of thigh, is tendon, the patella and its ligament with the attachment to the tibial tuberosity form an active unit which plays an important role in the stability of the knee joint during both the flexaion and the extension. Injuries frequently result from an indirect trauma and affect the weakest link of this chain. In the case of injuries to the extensory system, the fastest possible reconstruction. In the case of injuries to the extensory system, the fastest possible reconstruction of the system should be insured. it should be reconstructed so to perform its functions. Once the proper diagnosis is made the treatment can begin. Both medical and surgical treatment can be applied. It is important that the treatment methods insure sufficiently tight anastomosis of the extensory system which would permit early application of rehabilitation. The aim of treatment, besides tight and rapid anastomosis, should be the recovery of the knee joint efficioency.It should be initiated early and it should be intensive to prevent the consequences of the lack of movement mainly including the atrophy of the quadrioceps muscle of thigh. Undertaking quick, properly prformed rehabilitation enables the rapid recovery of the full range of movements of the joint and the performance of a very important role the knee plays in the process of locomotion.


  50/60

  Tytuł oryginału: Przypdek dziecka z chorobą Werdniga-Hoffmanna.
  Tytuł angielski: A child with Werdnig-Hoffmann disease (infantile spinal muscular atrophy).
  Autorzy: Łobodzińska-Młynarczyk Elżbieta, Morski Jacek, Kowalski Ireneusz M.
  Źródło: Rocz. Med. 2002: 10 vol. 1 s.117-121, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,391

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie angielskie: This paper describes the case of classical spinal muscular atrophy - the Werdnig-Hoffmann disease. Genetic diagnostics enabled to confirm this diagnosis.


  51/60

  Tytuł oryginału: Ablacja u chorych z utajonym zespołem Wolffa-Parkinsona-White'a.
  Tytuł angielski: Abaltion in patients with concealed Wolff-Parkinson-White syndrome.
  Autorzy: Kowalski Oskar, Kalarus Zbigniew, Prokopczuk Janusz, Lenarczyk Radosław, Średniawa Beata, Pruszkowska-Skrzep Patrycja, Sokal Adam, Zielińska Teresa
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.367-372, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Chorzy z utajonym zespołem WPW charakteryzują się obecnością drogi dodatkowej przewodzenia przedsionkowo-komorowego, przewodzącej jedynie w kierunku wstecznym. Obecność takiego szlaku dodatkowego nie ujawnia się w zapisie EKG w trakcie rytmu zatokowego, umożliwia natomiast występowanie nawrotnego częstoskurczu przedsionkowo-komorowego. Brak cech preekscytacji komory może niekorzystnie wpłynąć na przebieg zabiegu ablacji. Cel pracy: Ocena skuteczności i przebiegu zabiegów ablacji prądem o wysokiej częstotliwości (RFA) u chorych z utajonym zespołem WPW w porównaniu z osobami z zespołem jawnym. Materiał i metody: Badaniem objęto 176 chorych z obecnością pojedynczego dodatkowego szlaku o szybkim przewodzeniu, poddanych zabiegowi RFA. U 38 osób (21,6 proc.) stwierdzono obecność utajonego zespołu WPW, 138 chorych z jawnym zespołem WPW stanowiło grupę kontrolną. Przeprowadzono zabieg ablacji ujścia przedsionkowego drogi dodatkowej, wykonując mapowanie w trakcie stymulajci komory lub częstoskurczu. Przeanalizowano przebieg zabiegów ablacji oraz ich skuteczność i obecność ewentualnych nawrotów. Wyniki: Czas trwania zabiegów oraz fluoroskopii był nieco dłuższy (nieistotnie) w grupie chorych z utajonym zespołem WPW. Natomiast średnia liczba aplikacji i łączny czas ich trwania był bardzo zbliżony, nieco wyższy u chorych z jawnym zespołem WPW. Nie stwierdzono także istotnych różnic w skuteczności zabiegów oraz w liczbie nawrotów między badanymi grupami. Wnioski: Zabiegi RFA prowadzone według przedstawionej metody mają zbliżoną, wysoką skuteczność zarówno u chorych z utajonym, jaki jawnym zespołem WPW, z akceptowalną liczbą nawrotów. Pacjentów z utajonym zespołem WPW, podobnie jak z zespołęm jawnym, powinno się więc kierować na zabieg ablacji drogi dodtakowej.

  Streszczenie angielskie: Introduction: In patients with concealed WPW syndrome only retrograde conduction through accessory pathway during electrophysiological study is observed. Standard 12-lead ECG is normal, without preexcitation signs. Thats why ablation of accessory pathway in these cases may be more complicated. The aim of the study: To performe a comparative analysis of ablation procedures in patients with WPW syndrome and concealed WPW syndrome. Material and methods: We studied 176 patients with single accessory pathway uderwent radiogrequency ablation: 138 patients with WPW syndrome and 38 patients (21.6 p.c.) with concealed WPW syndrome. Application in the atrial side of accessory pathway performed during ventricular pacing or during tachycardia. Results: Time of procedures and fluoroscopy was no significantly longer in patients with concealed WPW. Number of applicaiton, efficacy and frequency of recurrences was similar in both groups of patients. Conclusions: Radiofrequency ablation of accessroy pathway is a highly effective method of the treatment for patients with concealed WPW sydnrome.


  52/60

  Tytuł oryginału: Alergologia.
  Autorzy: Kowalski Marek L.
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.57, 59, 61-64, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta


  53/60

  Tytuł oryginału: Synthesis and pharmacological properties of sulfur derivatives of indane-1,3-dione.
  Autorzy: Mitka Katarzyna, Kowalski Piotr, Sułko Jerzy, Woźniak Marian, Kloc Jowita, Chodkowska Anna, Jagiełło-Wójtowicz Ewa
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.387-393, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Synthesis of sulfur derivatives of indane-1,3-dione, VIIb-c, VIIIa-b, IX and X is described. Results of a preliminary pharmacological screening of six compounds [VIIb, VIII, VIIIb, IX, X and XI]are presented.


  54/60

  Tytuł oryginału: Przezżylna implantacja stymulatora serca u dzieci.
  Tytuł angielski: Transvenous implantation of cardiac pacemaker in children.
  Autorzy: Kowalski Oskar, Kalarus Zbigniew, Prokopczuk Janusz, Lenarczyk Radosław, Białkowski Jacek, Chodór Beata, Zeifert Bożena, Adamowicz-Czoch Elżbieta, Poloński Lech
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.459-463, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem pracy była ocena przebiegu zabiegów przezżylnej implantacji stymulatorów serca u dzieci i młodzieży. Materiał i metody: Ocenie poddano zabiegi implantacji kardiostymulatorów u 16 pacjentów poniżej 18 r.ż. (wiek: 9-17 lat, średnio 14,1 roku). Przyczyną zakwalifikowania do zabiegu były objawowe zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego (blok IIř i IIIř). U 5 pacjentów rozpoznano etiologię zapalną, u 2 - wrodzony całkowity blok przedsionkowo-komorowy, u 9 zaburzenia przewodzenia były następstwem chirurgicznej korekcji wady serca (u 3 chorych - ASD, 3 - VSD, 3 - AVR). U 13 chorych implantowano stymulatory typu DDD, zaś u - VVIR. Wyniki: U wszystkich dzieci, u których wykonano zabieg, implantacja była skuteczna. Średni czas zabiegu wynosił 82 ń 49 min, średni czas użycia fluoroskopii 10,7 ń 8,1 min. W bezpośrednim okresie pozabiegowym oraz w obserwacji odległej (od 1 m-ca do 3 lat) nie wystąpiły istotne powikłania. Na podstawie analizy regresji liniowej stwierdzono, że wiek pacjentów korelował ujemnie z czasem trwania zabiegu. Wnioski: Zabiegi przezżylnej implantacji kardiostymulatora u dzieci powyżej 9 r.ż, nmimo że u dzieci młodszych trwają dłużej, są bezpieczne i skuteczne.

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of study was analysis of transvenous paccemaker implantation in children. Material and methods. 16 patients (aged 9-17 years; mean age 14.1 yerars) underwent permanent pacemaker implantation. Indications were atrio-ventricular block: congenital in 2 patients, after myocarditis in 5 and following surgery for congenital heart disease in 9 patients. DDD pacemaker was implanted in 13, VVIR in 3 patients. Mean time of procedure was 82 ń 49 min, mean fluoroscopy time 10.7 ń 8.1. Results: Patients age correlated negatively with procedure duration. Afetr implantation (1 month to years follow-up) any complication was observed. Conclusions: Transvenous pacemaker implantation in children aged above 9 years are efficient and safe, however a procedure duration is longer in younger patients.


  55/60

  Tytuł oryginału: Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości u pacjentki ze skorygowanym przełożeniem wielkich naczyń i utajonym zespołem preekscytacji.
  Tytuł angielski: Radiofrequency ablation in patient with congenitally corrected transposition of great arteries and concealed preexcitation syndrome.
  Autorzy: Lenarczyk Radosław, Kalarus Zbigiew, Kowalski Oskar, Mrówka Andrzej
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (5) s.465-473, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Skorygowane przełożenie wielkich naczyń (ccTGA) jest rzadką anomalią rozwojową pierwotnej cewy sercowej. W części przypadków wada współistnieje z zaburzeniami rytmu i przewodzenia. Autorzy prezentują przypadek 30-letniej pacjentki ze zdiagnozowanym w dzieciństwie ccTGA oraz objawowymi częstoskurczami z wąskimi zespołami komorowymi, u której stwierdzono obecność utajonego zespołu Wolffa-Parkinsona-White'a z lewostronną lokalizacją drogi dodatkowego przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Podjęta w czasie poprzedniej hospitalizacji próba ablacji prądem o wysokiej częstotiwości (RFCA) nie powiodła się ze względu na nieskuteczną próbę nakłucia transseptalnego. U chorej wykonano drugą sesję ablacji, usuwając drogę dodatkową z dostępu wstecznego. Autorzy konkludują, że u chorych z ccTGA i zespołem Wolffa-Parkinsona-White'a ablacja RF jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia. Ze względu na zmienioną anatomię przedsionków u chorych z drogami lewostronnymi preferowaną metodą jest ablacja z dostępu wstecznego.

  Streszczenie angielskie: Congenitally corrected transposition of the great arteries (ccTGA) is a rare anomaly of the primitive heart tube. In some cases the defect coexis with rhythm and conduction disturbances. Authors present case of 30-years old woman with diagnosed in childhood ccTGA, who presented with symptomatic narrow-QRS tachycardia. Presence of concealed WPW syndrome with left-sided accessory pathway were etabilished, but previous attempts to eliminate the pathway be means of RF abaltion did not succeed because of inability to puncture interatrial septum. Second session of ablation was succeddfully undertaken, using the retrograde (transaortic) approach. Authors conclude, that RF ablation is safe and efficient method of treatment in patients with ccTGA and WPW syndrome.Because of altered anatomy of atria, retrograde approach seems to be preferred method while treating patients who present with left-sided accessory pathways.


  56/60

  Tytuł oryginału: Rola interleukiny 1 w zapaleniach przyzębia : praca doktorska
  Autorzy: Kowalski Jan, Gliński Wiesław (promot.).; [Akademia Medyczna Instytut Stomatologii, Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia w Warszawie]
  Źródło: 2002, 67 k. : il., tab., bibliogr. k. 61-67, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  57/60

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia epidemiologiczne zagrożeń zdrowotnych spowodowanych chorobami odzwierzęcymi jako problem medyczny i społeczny w Polsce
  Autorzy: Kowalski Cezary
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.343-358, bibliogr. 23 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  58/60

  Tytuł oryginału: Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach roszczeń z tytułu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B i C
  Autorzy: Kowalski Piotr
  Opracowanie edytorskie: Marek Zdzisław (przedm.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Medyczne Grupa Ekonom s.c. 2002, 187 s. : bibliogr. s. 181-187, 21 cm.
  Sygnatura GBL: 737,127

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne


  59/60

  Tytuł oryginału: The influence of selected risk factors on the clinical condition of patients with periodontal disease - an evaluation of cytokine level in peripheral blood.
  Tytuł polski: Wpływ wybranych czynników ryzyka na stan kliniczny pacjentów z chorobą przyzębia - ocena stężenia cytokin we krwi obwodowej.
  Autorzy: Górska Renata, Kowalski Jan, Gregorek Hanna, Madaliński Kazimierz
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.183-188, il., tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Badania ostatnich lat wskazują na ścisły związek między chorobą przyzębia a wydolnością odpowiedzi immunologicznej. Zidentyfikowano również czynniki ryzyka choroby przyzębia. Spośród nich najbardziej znaczącym wydaje się nikotynizm. Cel pracy. Analiza wpływu palenia i rodzinnego występowania choroby przyzębia na stężenie cytokin pro- i przeciwzapalnych we krwi obwodowej osób z chorobą przyzębia zależnie od występowania czynników ryzyka zapalenia przyzębia. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na grupie 33 osób z chorobą przyzębia. Badano stężenia cytokin pro-(IL-1á, TNF-ŕ, INF-ç) i przeciwzapalnych(IL-4, IL-10, TGF-á) we krwi obwodowej i ich zależność od czynników ryzyka choroby przyzębia (palenie, rodzinne występowanie choroby przyzębia) w porównaniu z wynikami uzyskanymi od 10 zdrowych osób (grupa kontrolna). Wyniki i wnioski. Zaobserwowano różnice między badanymi grupami, nie były one jednak statystycznie znamienne. Mogło to być wynikiem stosunkowo małej liczebności grupy badanej oraz dużych odchyleń wartości stężeń cytokin w grupie pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Background. Studies presented over the last decade indicate a close relationship between periodontitis and the efficiency of the immune response. Furthermore, several risk factors for periodontal disease have been identified. Among those risk factors, smoking may be of the greatest significance. Objectives. To analyse the influence of smoking and familial occurrence of periodontitis on the levels of pro- and anti-inflammatory cytokines in the peripheral blood of individuals with periodontal disease due to the presence of the risk factors. Material and methods. The study was conducted on the group of 33 patients suffering from periodontal disease. Pro- (IL-1á, TNF-ŕ, INF-ç) and anti-inflammatory (IL-4, IL-10, TGF-á) cytokine concentrations in the peripheral blood, and their dependence on risk factors for periodontal disease (smoking, familial predisposition as assessed by the medical history) were evaluated and compared with the results obtained from 10 healthy individuals (control group). Results and conclusions. Although differences were observed between the groups studied, there were not found to be statistically significant. This may be the result relatively small number of patients studied, as well as being the effect of great variations in concentrations of cytokines between patients.


  60/60

  Tytuł oryginału: Interleukina 1á w zapaleniu przyzębia - wpływ wybranych czynników ryzyka, rola fazy wstępnej leczenia.
  Tytuł angielski: The role of Interleukin-1á in periodontal disease - influence of selected risk factors, role of initial phase of treatment.
  Autorzy: Kowalski Jan, Górska Renata, Gregorek Hanna
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.23-29, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Początek i postęp choroby przyzębia jest skutkiem utraty równowagi między bakteriami a zdolnościami obronnymi gospodarza. Wpływ na ten proces mają czynniki ryzyka, do których zalicza się palenie tytoniu i uwarunkowania genetyczne. W toczącym się zapaleniu regulującą rolę odgrywają cytokiny - hormony układu immunologicznego. Jedną z kluczowych jest prozapalna interelukina 1á (IL-1á). Celem pracy było zbadanie wpływu nawyku palenia tytoniu i rodzinnego występowania choroby przyzębia na stężenie IL-1á w surowicy oraz na wskaźniki kliniczne stanu przyzębia, a także analiza wpływu fazy wstępnej leczenia przyzębia na stężenie IL-1á we krwi obwodowej u osób z chorobą przyzębia. Materiał i metody. Do badań zakwalifikowano 45 ogólnie zdrowych pacjentów z rozpoznaniem ciężkiego przewlekłego zapalenia przyzębia. Grupę kontrolną utworzyło 16 zdrowych osób, ze zdrowym przyzębiem. U wszystkich wkonano badanie stężenia IL-1á we krwi obwodowej. Grupę badaną podzielono zależnie od czynników ryzyka (palenie tytoniu, rodzinne występowanie choroby przyzębia). Po przeprowadzeniu fazy przyczynowej leczenia przyzębia wykonano ponowne pomiary stężenia we krwi obowdowej. Wyniki i wnioski. Wykazano znamienne statystycznie podwyższenie stężenia IL-1á we krwi obwodowej u osób z chorobą przyzębia w porwónaniu z grupą kontrolną. Stężenie IL-1á we krwi obowdowej u osób badanych podzielonych ze względu na nawyk palenia i choroby przyzębia w rodzinie nie różniło się znamiennie, choć ...

  Streszczenie angielskie: Background. Initiation and progress of periodontitis is the result of imbalance between bacterial plaque and host defensive potential. It is influenced by risk factors, among which smoking and genetic factor are distinguished. Cytokines - hormones of immune system - play decisive role in inflammatory process. On of key cytokines is pro-inflammatory interleukin 1á (IL-1á). The aim of the work was to investigate the role of smoking and familial occurrence of periodontitis on IL-1á concentration in peripheral blood and clinical parameters of periodontal state, and to analyse the influence of initial periodontal treatment phase on peripheral blood concentrattion in patinets with periodontitis. Material and method. The study group consisted of 45 generally healthy patients of with severe chronic periodontitis diagnosed. Control group consisted of 16 healthy individuals, with healthy periodontium. In all patients peripheral blood examination was undertaken to evaluate IL-1á concentration. Study group was also divided according to risk factors (smoking, familial occurrence of periodontitis). After initial treatment phase second blood examination was performed to examine IL-1á concentration. Results and conclusions. There was statistically signifciant elevation of IL-1á concentration in peripheral blood of individuals from study group when compared with control groups. Concentration of IL-1á in peripheral blood in study group divided according to smoking and familial ...

  stosując format: