Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOWALSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 64Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/64

Tytuł oryginału: Effects of occupational exposure to a mixture of solvents on the inner ear: a field study.
Autorzy: Sułkowski Wiesław J., Kowalska Sylwia, Matyja Wojciech, Guzek Wojciech, Wesołowski Wiktor, Szymczak Wiesław, Kostrzewski Przemysław
Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (3) s.247-256, il., tab., bibliogr. 30 poz.
Sygnatura GBL: 306,313

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Some clinical and laboratory studies that industrial solvents such as toluene, styrene, xylene, trichloroethylene and carbon disulfide or their mixtures may affect the inner ear, although the mechanism of this process is still not well understood. The aim of this investigation was to assess the incidence of hearing and vestibular disorders (using modern audiological and vestibular tests) in 61 workers exposed to a mixture solvents at the production of paints and varnishes; the control group included 40 age-matched non-exposed subjects. Environmental and biological monitoring revealed that the most significant exposure can be attributed to the following mixture constituents: ethylbenzene, xylene and trimethylbenzene isomers such as pseudocumene, mesitylene and hemimellitene. Electronystagmographic examinations showed the symptoms of vestibular dysfunction, as well as the decreased duration, amplitude and slow phase angular velocity of induced nystagmus in 47.5 p.c. of the subjects exposed versus 5 p.c. of controls. This was accompanied by sensorineural high frequency hearing loss, identified by means of pure tone audiometry in 42 p.c. of those exposed versus 5 p.v. controls, and reduced amplitudes of transiently evoked and distoration-product otoacoustic emissions. The findings closely correspond with the rate total exposure to the solvent mixture. A possible mechanism responsible for ototoxicity of solvents is discussed.


  2/64

  Tytuł oryginału: Dostępność do lekarza specjalisty w ocenie pacjentów oddziału chirurgicznego.
  Tytuł angielski: Access to a specialist in assess of the surgery ward patients.
  Autorzy: Kowalska Marzena, Skotnicka-Graca Urszula, Kopczyńska Elżbieta
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.753-756, il., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza skali dostępności do specjalisty chirurga w ocenie pacjentów oddziału chirurgicznego w okresie przedhospitalizacyjnym. Przeprowadzono anonimowe badanie ankietowe wśród 98 pacjentów Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Wojewódzkim w Tychach. Odpowiadając na podstawowe pytania, ankietowani zaznaczali punkt na skali trudności (od 1 do 10). Oceniano: dostęp do specjalisty chirurga w miejscu zamieszkania, koszty leczenia, czas leczenia przez lekarza rodzinnego do momentu skierowania do specjalisty chirurga, czas oczekiwania na wizytę u specjalisty chirurga oraz przyczynę konsultacji chirurgicznej (choroba przewlekła, nagła). Większość ankietowanych wyraziła pozytywną opinię na temat dostępności do specjalisty chirurga w miejscu swojego zamieszkania (64 p.c.), część jednak (16 p.c.) zgłasza trudności w tym zakresie. Odrębnych badań i analizy wymaga okres, w którym ankietowani byli leczeni przez lekarza rodzinnego, zanim zostali skierowani do specjalisty chirurga. Z analizy wynika, że okres ten wynosi od 1 dnia do 15 lat. Uzyskane w ankiecie odpowiedzi na podstawowe pytania wskazują na dobre - na obecnym etapie procesu reformy służby zdrowia - funkcjonowanie systemu opieki społecznej w zakresie dostępności leczenia chirurgicznego.

  Streszczenie angielskie: Analysis of the scale of accessibility to a specialist according to the surgical ward patients in pre hospitalisation period. Anonymous research survey has been conducted among the patients of Surgical Department in Wojewodzki Szpital in Tychy, 98 people auswered the questionnaire. The answers to the key questions were marked on a scale ranging from 1 to 10. The following were assessed: access to a specialist (surgeon) in the place of abode, the cost of the treatment, time of GP treatment before sending to a specjalist, waiting for an appointment to a specjalist, the reason of surgical consultation (chronic disease etc.). The material analysed showed generally positive opinion about the access to a specialist in the place of about - 64 p.c. However, 16 p.c. the respondents found it difficult to have an appointment with a specialist. Separate research should be conducted to analyse the time GP treated the patient before sending him to a specialist. After analysing the results, patients await a wisit from 1 eay to 15 years. The answers obtained in a survey show a good function of the social werfare at this stage of the reform of the Heaith Service - connected with the access to surgical treatment.


  3/64

  Tytuł oryginału: Kliniczne następstwa insulinooporności : wybrane zagadnienia patogenetyczne i terapeutyczne : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Kowalska Irina; Akademia Medyczna Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Białymstoku
  Źródło: - Białystok, AM 2002, 24, [45] k. : il., tab., 31 cm. - Zawiera przedruki 6 prac współautorskich z różnych czasopism
  Sygnatura GBL: 802,484

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy


  4/64

  Tytuł oryginału: Częstość izolacji i lekowrażliwość pałeczek Gram-ujemnych izolowanych od dzieci hospitalizowanych na oddziałach hematologii i przeszczepu szpiku wrocławskiej Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Dzieci w latach 2000-2001.
  Tytuł angielski: Frequency isolation and antibiotic susceptibility of Gram-negative rods isolated from children hospitalised in Haematology and Bone Marrow Units (Clinic of Paediatric Haematology and Oncology, Wroclaw, 2000-2001).
  Autorzy: Kowalska-Krochmal Beata, Ruczkowska Janina, Dolna Izabela, Wrzyszcz Ewa
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.65-66 - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • hematologia
 • onkologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/64

  Tytuł oryginału: Elevated soluble intercellular adhesion molecule-1 levels in obesity: relationship to insulin resistance and tumor necrosis factor-ŕ system activity.
  Autorzy: Strączkowski Marek, Lewczuk Piotr, Dzienis-Strączkowska Stella, Kowalska Irina, Stępień Agnieszka, Kinalska Ida
  Źródło: Metabolism 2002: 51 (1) s.75-78, il., tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 303,583

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) is 1 of the possible factors linking obesity and diabetes with cardiovascular disease, however, the mechanism of the increase in ICAM-1 concentration in obesity remains unclear. Therefore, the aim of the present study was to assess plasma soluble ICAM-1 (sICAM-1) levels on obese subjects with normal glucose tolerance and to evaluate whether those levels may be related to insulin resistance and tumor necrosis factor-ŕ (TNFŕ) system activity. The study was performed in 8 lean and 15 obese subjects. Anthropometric and biochemical parameters were measured, and insulin sensitivity was evaluated using the euglycemic hyperinsulinemic clamp technique (insulin infusion, 50 mU x kg**-1 x h**-1). Obese subjects were markedly more hyperinsulinemic and insulin resistant and had higher plasma soluble TNF receptor 2 (sTNFR2) and sICAM-1 levels. sICAM-1 was related positively to body mass index (BMI), waist-to-hip ratio (WHR), percent of body fat, glycated hemoglobin (HbA1c), plasma insulin and triglycerides (TG), TNFŕ, and sTNFR2 and negatively to insulin sensitivity. Multiple regression analysis showed that only sTNFR2 and insulin sensitivity were independent predictors of sICAM-1 concentrations and were responsible for 66 p.c. of sICAM-1 variability. We conclude that an increase in plasma sICAM-1 concentration in obesity is related to TNFŕ system activation and insulin resistance.


  6/64

  Tytuł oryginału: How secondary prevention is implemented in clinical practice in male patients with a two-year history of coronary artery disease.
  Tytuł polski: Jak wdrażane są zasady prewencji wtórnej w dwa lata po rozpoznaniu choroby wieńcowej serca u mężczyzn.
  Autorzy: Skibińska Elżbieta, Musiał Włodzimierz J., Prokop Jolanta, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Kowalska Irina, Kinalska Ida
  Opracowanie edytorskie: Kornacewicz-Jach Zdzisława (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.281-290, il., tab., bibliogr. 22 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Bacground. Reduction of cardiovascular risk factors decreases mortality and morbidity in patients with ischaemic heart disease (IHD). However, patients often do not comply with prophylactic recommendations. Aim. To assess patients compliance with prophylactic recommendations and changes in lipid and carbohydrate profiles during a prospective two-year follow-up period. In addition, cardiovascular risk factors and medication were analysed with respect to the type of IHD treatment (conservative versus invasive). Methods. The study had two phases. During phase I, the presence of cardiovascular risk factors were assessed in 338 males with IHD documented by coronary angiography. During phase II (two years later) the evaluation of risk factors was repeated in 228 (62.8 p.c.) males who showed-up for the control visit. The results were analysed for the whole study group as well as separately for the patients treated invasively (72 - PTCA and 52 - CABG) or medically (n = 109). Resuults. At the control visit, a significant decrease in cigarette smoking (p 0.05), total cholesterol (p 0.001) and trigliceride (p 0.00001) level as well as an increase in the HDL-cholesterol level (p 0.00001) were noted. Also the frequency of an abnormal carbohydrate profile decreased significantly (p 0.04). The prevalence of hypertension and the mean BMI did not change significantly. The frequency of the use of hypolipemic therapy increased four times, more than 70 p.c. of patients were treated with beta blockers and antiplatelet agents at the end of the follow-up period...


  7/64

  Tytuł oryginału: Repeated imipramine and electroconvulsive shock increase ŕ1A-adrenoceptor mRNA level in rat prefrontal cortex.
  Autorzy: Nalepa Irena, Kreiner Grzegorz, Kowalska Marta, Sanak Marek, Zelek-Molik Agnieszka, Vetulani Jerzy
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 444 (3) s.151-159, il., tab., bibliogr. s. 158-159
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: ŕ1-Adrenoceptors have been implicated in the mechanism of action of antidepressants, but their action on specific receptor subtypes was rarely reported. We compared now the action of two prototypic antidepressant treatments: repeated imipramine and electroconvulsive shock, on the expression of the ŕ1A - and ŕ1B -adrenoceptor mRNAs and on the receptor density in rats. The mRNA expression was assessed by Northern blot in the prefrontal cortex and the hippocampus, the receptor density was measured by [3H] prazosin binding in the total cerbral cortex and hippocampus. In the cortex, both treatments elevated the ŕ1A -adrenoceptor mRNA and the expression of receptor protein. The expression of ŕ1B -adrenoceptor mRNA remained unaffected. In contrast, in the hippocampus, the antidepressant treatments augmented the density of ŕ1A -adrenoceptor protein without changing the level of its mRNA expression there. The results suggest that the ŕ1A -adrenoceptor subtype is specifically involved in the mechanism of action of classical antidepressant treatments.


  8/64

  Tytuł oryginału: Badania porównawcze różnych metod oznaczania wrażliwości gronkowców na metycylinę.
  Tytuł angielski: Comparative value of the different methods used for detection of staphylococcal methicillin-resistance.
  Autorzy: Kowalska-Krochmal Beata, Ruczkowska Janina, Dolna Izabela
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) s.37-44, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Identyfikacja metycylinoopornych gronkowców ma duże znaczenie kliniczne i znaczący wpływ na dobór antybiotyków w terapii. Celem pracy jest porównanie metody dyfuzyjno-krążkowej z metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze, z E-testem oraz metodą przeglądową. Materiał i metody. Do badań porównawczych użyto 100 wyselekcjonowanych szczepów gronkowców (14 S. aureus - MRSA i 86 koagulazoujemnych szczepów - MRCNS) określonych jako MRS metodą dyfuzyjno-krążkową. Szczepy te charakteryzowała także oporność na jeden (erytromycynę - E, doksycyklinę - D, gentamycynę - GM, ko-grymoksazol - SXT, fluorochinolon - Q) lub dwa antybiotyki nie á-laktamowe (E, D; E, SXT; E, GM; E, Q; D, SXT; GM, SXT). Metoda dyfuzyjno-krążkowa (DDM) - została przeprowadzona z użyciem krążka z oksacyliną (1 ćg) na podłożu Mueller-Hinton agar - MHA (Becton Dickinson) bez NaCl. Metoda seryjnych rozcieńczeń (ADT) - oksacylina w kolejnych rozcieńczeniach została dodana do MHA wzbogaconego 2 proc. NaCl, aby końcowe stężenia antybiotyku w podłożu wynosiły 0,25 - 1024 ćg/ml. E-test - AB Biodisk - badanie zostało wykonane na podłożu MHA z 2 proc. NaCl z zastosowaniem E-testów wysyconych oksacyliną (OX) i metycyliną (DP). Metoda przeglądowa (OAST) została przeprowadzona na podłożu MHA z dodatkiem 4 proc. NaCl i 6 ćg oksycyliny/ml podłoża (według NCCLS). Dla szczepów MRCNS zastosowano zmodyfikowaną metodę (według Kohnera et al.) z oksacyliną w stężeniu 0,6 ćg/ml. Szczepy uznawano za emtycylinooporne, gdy ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. Identification of methicillin resistant staphylococci has a great clinical implication and significant impact on antibiotic therapy. The aim of our study was to compare the disc-diffusion method with agar dilution method, E-test and agar screen test. Material and methods. One hundred selective clinical strains of staphylococci (14 S. aureus - MRSA, 86 Coagulase Negative Strains - MRCNS) determined as methicillin resistant (MRS) by disc diffusion test were enroled in this study. These strains were also resistant to one (erythromycin - E, docycycline - D, gentamicin - GM, kotrimoxazole - SXT, quinolone - Q) or two (E, D; E, SXT; E, GM; E, Q; D, SXT; GM, SXT) non á-lactamas antibiotics. Disc-diffusion method (DDM) was performed with oxacilliln (1 ćg/disc) on Mueller-Hinton agar - MHA (Becton Dickinson) without NaCl. Agar dilution test (ADT) - oxacillin was added to MHA with 2 p.c. NaCl to final concentrations 0.25 ćg/ml. E-test - AB Biodisk - was performed by applying the strips with methicillin (DP) and oxacillin (OX) on MHA with 2 p.c. NaCl. Oxacillin agar screen test (OAST) - was performed on MHA with 4 p.c. NaCl and oxacillin 6 ćg/ml (accoridng to NCCLS) and with modifying concentration of oxacillin 0.6 ćg/ml only for MRCNS according to Kohner et al. suggestions. More than one colony growing on the plate indicated oxacillin resistance of thr tested strains. The plates were inoculated by swabbing the surface with staphylococcal suspension (0.5 Mc Farland) ...


  9/64

  Tytuł oryginału: Skuteczność płukania drzewa tchawiczo-oskrzelowego roztworem naturalnego surfaktanu (SLL) w leczeniu zespołu aspiracji smółki (MAS) - doniesienia wstępne.
  Tytuł angielski: An effectiveness of surfactant lung lavage (SLL) in meconium aspiration syndrom (MAS) treatament - preliminary report.
  Autorzy: Kowalska Katrzyna, Szymankiewicz Marta, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.21-24, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności płukania drzewa tchawiczo-oskrzelowego roztworem naturalnego surfaktantu. Materił: 22 noworodki, w tym 11 dzieci leczono SLL (grupa A) a 11 dzieci stanowiło grupę historyczną kontrolną (grupa B). Przyjęto następujące kryteria wykonania SLL: wiek płodowy 35 tygodni, wiek 6 godzin, obecność płynu owodniowego zawierającego smółkę poniżej strun głosowych, niewydolność oddechowa wymagająca leczenia mechaniczną wentylacją FiO2 0,4), zmiany radiologiczne. Metoda: SLL wykonywano roztworem naturalnego surfaktantu (Survanta) w stężeniu 5 mg fosfolipodów/1 ml 0,9 proc. NaCl, w ilości 15 mll roztworu/kg. Analizie poddano: IO, PaO2 FiO2 (przed leczeniem oraz po 1, 2, 4, 48 godzinach), czas IMV, czas hospitalizacji, liczbę zgonów. Wyniki: W grupie A: przed SLL IO [średnia (SD)) wynosi 19,0 (12,4), PaO2 - 51,4 mmHg (14,1), FiO2 - 0,8 (0,3); po 1h: IO - 13,7(9,4), PaO2 - 63,8 mmHg (16,8), FiO2-0,7 (0,3); po 48h: IO - 4,2 (2,4), PaO2 -60,5 mmHg (7,2), FiO2 --0,38 (0,1) czas IMV -5,6 dni (4,1); czas hospitalizacji -20,5 dni (8,8). Nie stwierdzono zgonów. W grupie B [średnia (SD)] w 1 h życia wartości IO wynosiły 22,4 (14,5), PaO2 -47,7 mmHg (12,1), FiO2 -0,8 (10,3); po 1 h: IO -21,5 (17,8), PaO2 mmHg -52,2 (24,1) FiO2 -0,7 (O,3); po 48h: IO -7,6 (5,8), PaO2 -57,7 mmHg (16,4), FiO2 -0,5 (0,3); czas IMV -5,9 dni (4,8), czas hospitalizacji -22,4 dni (11,3). W grupie B 1 dziecko zmarło. Wnioski: SLL jest zabiegiem pozwalającym zmniejszyć IO oraz ...

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to evaluate an effect of surfactant lung lavage (SLL) in severe meconium aspiration syndrom (MAS). Material: 22 neonates were divided into 2 groups: group A treated with SLL (n=11) and group B - historic control (n=11). The criteria for entery into the study were as follows: stain amniotic fluid, meconium below vacal cords, gestational age 35 wks, time after deliveryy 6h, cvlinical manifestation of severe respiratory insufficiency, need for mechanical ventilation (FiO2 0.4) and pathological chest X-ray. Method: SLL was done between 1. and 6. hours of life with natural surfacant (Survanta) in concentration 5 mg of phospholipids/1 ml 0.9 p.c. NaCl (15 ml of solution per kg). Following data were analyzed IO, PaO2, FiO2 (before treatment and 1, 2, 4, 48 hours after), duration of hospitalization, death rate. Results. The mean value in group A (ńSD) before SLL were as followw: IO 19.0 (12.4). PaO2 - 51.4 mm Hg (14.1). FiO2 -0.8 (03); after 1 hour: IO- 13.7(9.4). PaO2 - 63.8mmHg (16.8). FiO2 -0.7 (0.3). After 48 hours: IO - 4.2 (2.4). PaO2 -60.5 mmHg (7.2). FiO2-0.38 (0.1); duration of IMV -0 5.6 days (4.1); duration of hospitalization - 20.5 days (8.8). No deaths occuured. In group B in 1st hour of life mean value (ńSD) were as follows: IO 22.4 (14.5). PaO2 - 47.7 mmHg (12.1). FiO2 -0.8 (10.3); after 1 hour: IO -21.5 (17.8). PaO2 -52.2 mmHg (24.1). FiO2 -0.7 (0.3); after 48 hours: IO -7.6 (5.8). PaO2 -57.7 (16.4) mmHg FiO2 -0.5 (0.3); duration ...


  10/64

  Tytuł oryginału: Mięśniaki u kobiet ciężarnych.
  Tytuł angielski: Leiomyomas in pregnancy.
  Autorzy: Pajszczyk-Kieszkiewicz Teresa, Kazimierak Wojciech, Lech Waldemar, Lipecka-Kidawska Elżbieta, Sieroszewski Piotr, Kowalska-Koprek Urszula
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.291-296, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Omówiono problem mięśniaków stwierdzanych u kobiet ciężarnych. Przedstawiono diagnostykę, wskazania i przeciwwskazania do ich usuwania podczas ciąży a także technikę operacyjną. W latach 1991 - 2000 leczono 185 ciężarnych, u których stwierdzano mięśniaki podczas ciąży lub w czasie cięcia cesarskiego. U 26 kobiet istniały wskazania do wyłuszczenia mięśniaka podczas ciąży, u 55 ciężarnych rozpoznano mięśniaki, ale wyłuszczono je dopiero podczas cięcia cesarskiego. U 104 ciężarnych i rodzących stwierdzono i wyłuszczono mięśniaki podczas cięcia cesarskiego. Operacja wyłuszczenia mięśniaków zarówno podczas ciąży, jak i w czasie cięcia cesarskiego jest zabiegiem bezpieczynych przy właściwie postawionych wskazaniach i właściwej technice operacyjnej.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The problem of leiomyomas founded in pregnancy is reported. Design: Diagnostic methods, indications and conraindications for the myomectomy and surgical technique are presented. Materials and methods: In years 1991-2000 - 185 pregnant women with leiomyomas diagnosed during pregnancy or caesarean section were treated. Results: There were indications for the myomectomy during pregnancy in teh gorup of 26 women, in next 55 women leiomyomas were diagnosed in the copurse of pregnancy but myomectomy was performed during caesarean section. In the other group of 104 pregnant women leiomyomas were found and enucleated first during caesarean section made on the other indications. Conclusions: It was observed that myomectomy during caesarean section and also in the course of pregnancy is a safe procedure when the indications and surgical technique are correctly made.


  11/64

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzna ocena mięśniaków macicy w ciąży.
  Tytuł angielski: Ultrasound assessment of uterine myomas in pregnancy.
  Autorzy: Sieroszewski Piotr, Suzin Jacek, Kowalska-Koprek Urszula, Kazimierak Wojciech, Karowicz-Bilińska Agata
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.297-300, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Rozpoznanie i prawidłowa ocena wielkości, umiejscowienia i echostruktury mięśniaków jest decydującym czynnikiem dla postawienia właściwego rozpoznania i sposobu dalszego postępowania klinicznego w ciąży donoszonej. Celem pracy jest określenie wartości diagnostycznej badania ultrasonograficznego dla oceny mięśniaków macicy w ciąży. W obrębie badanej grupy 53 pacjentek z rozpoznanymi uprzednio mięśniakami, w III trymestrze ciąży stwierdzono je u 40 ciężarnych co stanowi 75,5 proc badanych. Rzeczywisty błąd średni pomiaru mięśniaka w stosunku do wartości stwierdzanej śródoperacyjnie wynosi 6,1 mm, co wynosi 7,6 proc. jego średnicy. Stwierdzono korelację znamienną statystycznie dla wielkości mięśniaka (średnica) stwierdzane w trakcie badania ultrasonograficznego do wielkości rzeczywistej ocenianej śródoperacyjnie (p 0,01). Wnioski: 1. Badanie ultrasonograficzne w mięśniaków w ciąży odznacza się wysoką zgodnością ze stanem rzeczywistym, co pozwala na postawienie właściwego rozpoznania i planowanie sposobu rozwiązania. 2. W III trymestrze podczas badania ultrasonograficznego istnieją trudności w uwidocznieniu mięśniaków umiejscowionych na tylnej ścianie macicy, co znacznie ogranicza wartość diagnostyczną ultrasonografii w ich ocenie w tym okresie ciąży.

  Streszczenie angielskie: Objective: Visualisation of myomas in pregnancy and evaluation of their dimension localisation and echogenic structure are essential to establish the proper diagnosis and further therapeutic managment. Design: our goal was to define a diagnostic value of ultrasound examinations for uterine myomas assessment during pregnancy. Materials and methods: The study group included 53 women with uterine myomas which were visualised in ultrasound exmination before pregnancy of during first and second trimester. Results: During third trimester the presence of uterine myomas were observed in 40 cases what is 75.5 p.c. of all examined women. The difference of 6.1 mm in the mean values of measured diameters was obtained in comparison of ultrasound examination and intraoperative evaluation (7.6 p.c. of mean value diameter). It was found a statistically significant correlation between ultrasonic and intraoperative myomas diameters evaluation (p 0.01). Conclusions: 1. The accuracy of ultrasonic measurements completes the knowledge about presence and size of uterine myomas what is of great importance to establish proper diagnosis and mode of delivery. 2. Difficulties in ultrasound visualisation of myomas situated on the postserior uterine wall were noticed during third trimester. Limited role of ultrasound examination was observed in assessment of uterine myomas during third trimester.


  12/64

  Tytuł oryginału: Ciąża i poród u kobiety po leczeniu raka jajnika - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Pregnancy and delivery in woman after ovarian cancer treatment - case report.
  Autorzy: Karowicz-Bilińska A[gata], Kowalska-Koprek U[rszula], Grzesiak M., Pajszczyk-Kieszkiewicz T[eresa], Sieroszewski P[iotr]
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.364-366, bibliogr. 5 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek prawidłowego przebiegu ciąży u kobiety leczonej w przeszłości z powodu raka jajnika u której oprócz operacji usunięcia zajętych przydatków dokonano również usunięcia sieci większej, a następnie przeprowadzono dwukrotne leczenie chemiczne w ośrodku onkologicznym. Ciężarna została rozwiązana w terminie okołoporodowym planowym cięciem cesarskim rodząc zdrowego noworodka. Podczas cięcia cesarskiego pobrano wycinki z tkanek jamy brzusznej i poddano je badaniu histopatologicznemu. Uzyskano potwierdzenie obecności komórek nowotworowych bez obecności makroskopowych zmian w narządach jamy brzusznej. Położnicę przekazano do dalszego leczenia chemicznego w ośrodku onkologicznym.

  Streszczenie angielskie: The course of pregnancy and delivery in women after surgical and multiagent chemiotherapy of ovarian cancer was observed. The patient delivered healthy infant by cesarean section at 39 week of normal pregnancy. During the operation there were taken some of tissue excisions for histological examination. There were no clinical or macroscopic symptoms of the disease but in one of biopsy the malignant cells were present. The patient was treated by chemotherapy four weeks after delivery.


  13/64

  Tytuł oryginału: Stages of the rat thymic medulla development in foetal period.
  Autorzy: Brelińska R[enata], Ostalska D[anuta], Kaczmarek E[lżbieta], Kowalska K[atarzyna]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.171-172, il., bibliogr. 6 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • zarodki

  Streszczenie angielskie: Development of thymic medulla was examined on consecutive gestational days (GD) in Wistar rats. Medullary thymic epithelial cells (TEC) were identified by immunocytochemical localisation of neuronspecific enolase (NSE). Organisation of thymic medullary architecture was determined by interaction of thymocytes with NSE-positive TEC, that led to formation of lymphoepithelial complexes (GD 19), in which the cells exhibited proliferative activity or traits of apoptosis. The studies indicated that differentiation events and organisation of thymic medulla require stagae-specific interactions between TEC and thymocytes.


  14/64

  Tytuł oryginału: Age-related changes in rat thymic epithelial cells.
  Autorzy: Brelińska R[enata], Jaroszewicz A., Kowalska K[atarzyna]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.173-174, il., bibliogr. 10 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We investigated age-related changes in immunocytochemical localisation of cytokeratin 16 (CK 16) in thymuses of female Wistar rats at various stages of adult life (months 1, 3, 6, 12). Within the 1 st month of life, distribution of CK typical for individual subsets of thymic epithelial cells (TEC) was observed. The most numerous CK16+ TEC were observed in the outer region of medulla, in the outer cells of Hasall's corpuscles and in the superficial epithelial layr neighbouring the connective tissue of the capsule, septa and vessels of the thymus. In the 3rd month of life, increased intensity of CK16 reaction in superficial TEC was accompanied by increased numbers of CK6+ TEC in the outer region of the medulla. Age-related alterations in the distribution of the studied markers were evident beginning from the 6rh month of life and involved increased expression of CK16 in the superficial layer of TEC, which at the interface with the septa formed startifed epithelium. In parallel, decreased numbers of CK16+ TEC distribution of a similar type developed in 12-month old rats and they probably relfected altered functions of some TEC populations and decreased or increased biological activity of other TEC populations.


  15/64

  Tytuł oryginału: Lympho-epithelial interactions in rat thymus during pregnancy.
  Autorzy: Brelińska R[enata], Kowalska K[atarzyna], Paczkowska A., Jaroszewski J[an]
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (2) s.175-176, il., bibliogr. 8 poz. - 37 Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Kraków 02-05.09. 2001
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Alterations in the thymic epithelial cell activity were analysed during pregnancy and lactation in Wistar rats by examining the presence and in situ distribution of lymphoepithelial complexes formed by thymic nurse cells (TNC). TNC were identified in paraffin sections by their exprssion of MHC class II antigens, CD54 molecule and a neuromarker, protein gene product 9.5 (PGP9.5). On the first days of pregnancy (gestational days, GD) the numbr of PGP9.5+ TNC was found to decrease abruptly. On GD14, a transient increase was noted in the number of PGP9.5+, MHC+, CD54+ TNC. Another increase was observed in the course of lactation, when the weight of the thymus reached the lowest values. While the increase in TNC numbers during lactation may be linked to the process of reconstruction of teh thymic lymphoid population, the augmented activity of lymphoepithelial interactions on GD14 may be associated with thymic engagement in pregnancy-induced immune processes.


  16/64

  Tytuł oryginału: Microtubule associated protein (Tau) gene variability in patients with frontotemporal dementia.
  Autorzy: Kowalska Anna, Takahashi Keikichi, Kozubski Wojciech, Tabira Takeshi
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.1-5, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Frontotemporal dementia represents up to 10 p.c. of all dementias and is, next to Alzheimer's disease and Lewy body disease, the third most common cause of degenerative dementia. The term "frontotemporal dementia" covers a range of conditions, icluding Pick's diseases, frontal lobe degenration and dementia associated with motor neurone disease. Neuropathologically FTD is characterised by atrophy of the frontal and temporal lobes of the cerebral cortex, often with additional subcortical changes. Both familial and more frequently sporadic forms of FTD can be recognised. Recently, mutations in the microtubule-associated protein (tau) gene have been found in families with frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromoseme 17 (FTDP-17). The identification of mutations in the tau gene indicates that the protein plays a central role in the process of neurodegeneration. Epidemiology of frontotemporal dementias in Poland remains still unknown. A prevalence of tau mutations among Polish patients has not been established yet. Here, we report results of a mutational analysis of the tau gene among FTD patients. No pathogenic mutation was found in the analysed sample. The study confirmed that the frequency of tau mutations is very low and depends strongly on the clinical criteria used to select patients. Mutations in the tau gene account only for a small number of FTD cases with a clear autosomal dominant pattern of disease inheritance. Therefore there should exist additional genetic and non-genetic factors contributing to the pathogenesis of both familial (linked and non-linked to chromosome 17) and sporadic forms of FTD.


  17/64

  Tytuł oryginału: Direct antimicrobial properties of substance P.
  Autorzy: Kowalska Katarzyna, Carr Daniel B., Lipkowski Andrzej W.
  Źródło: Life Sci. 2002: 71 (7) s.747-750, il., tab., buibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 304,948

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The structural similarity between substance P (SP, Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Gly-Leu-Met-NH2) and Arg/Pro rich bactericidal peptides suggests a possible direct effect of SP on invasive microbes. We now present evidence that substance P possesses direct antimicrobial activity, highest against S. aureus. A substance P antagonist allso possess such activity but while less potent than substance P agonist S. aureus, is more potent than substance P against C. albicans. Our data also show that the endogenous peptides bradykinin and neurotensin, that also play role in modulation of the host-defense system in situ, have antimicrobial properties but are less potent than substance P.


  18/64

  Tytuł oryginału: Circulating E-selectin, vascular cell adhesion molecule-1, and intercellular adhesion molecule-1 in men with coronary artery disease assessed by angiography and disturbances of carbohydrate metabolism.
  Autorzy: Kowalska Irina, Strączkowski Marek, Szelachowska Małgorzata, Kinalska Ida, Prokop Jolanta, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Stępień Agnieszka
  Źródło: Metabolism 2002: 51 (6) s.733-736, tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 303,583

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: It is hypothesized that adhesion molecules could be an early predictor of coronary artery diseases. Therefore we investigated the relationship between the concentrations of soluble forms of adhesion molecules and disturbances of glucose metabololism in 78 men referred for coronary angiography but with no previous history of diabetes. The group consisted of 78 men (mean age, 47.6 ń 7.0 years; mean body mass index [BMI], 28.4 ń 3.24 with the symptoms of angina pectoris and positive exercise test. All subjects were given a standard oral glucose tolerance test (OGTT) with glucose and insulin estimations. Fasting plasma concentrations of the soluble (s) forms of E-selectin, intercelular adhesion cell molecule-1 (ICAM-1), vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1), and total cholesterol (TC), high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), triglycerides (TG), and HbA1c were also measured. According to the OGTT, 10.2 p.c. of the patients (n = 8) fulfilled the criteria for type 2 diabetes mellitus and 44.9 p.c. (n = 35) for impaired glucose tolerance (IGT). The highest concentrations of sE-selectin were observed in patients with type 2 diabetes mellitus and were significantly higher in comparison to the group with normal glucose tolerance and IGT. The concentration of sVCAM-1 increased with the progression of disturbances of glucose metabolism and remained the highest in type 2 diabetic patients. sICAM-1 concentration was not significantly different. sE-selectin concentration correlated significantly with fasting glucose (r = 0.23, P = .041), postload glucose (r = 0.39, P = .001), and postload...


  19/64

  Tytuł oryginału: Calcarea fluorica.
  Autorzy: Kowalska Małgorzata
  Źródło: Homeopat. Pol. 2002: 12 (1) s.7-11, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,331

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Calcarea fluorica jest lekiem raczej mało znanym i chyba zbyt rzadko stosowanym. Tymczasem w obecnej chwili, kiedy istnieje ogromny nacisk na stosowanie profilaktyczne leków z fluorem nawet u niemowląt oraz past z dodatkiem fluoru, konieczne będzie jego znacznie częstsze podawanie. Grandgeorge w swojej książce "Duchowy aspekt leku homeopatycznego" pisze : "W niektórych regionach trzeba się wystrzegać zgubnych skutków używania fluoru w postaci tabletek dla dzieci i kobiet ciężarnych. Jeśli w danej miejscowości zawartość fluoru w wodzie przekracza 0,5 mg/l, trzeba tej wody bezwzględnie unikać. Np. we Frejus-Saint Rafael, gdzie woda miejska zawiera 0,8 mg/l, spotyka się wiele dzieci typu Calcarea fluorica". Wg Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie woda w miejskich wodociągach zawiera ok. 0.05-0,15 mg/l fluoru, ale jeśli pochodzi z innych ujęć, co zdarza sięw okolicach Krakowa, zawartość fluoru może sięgać nawet do 1mg/l. Wtedy podawanie fluoru w postaci pasty do zębów lub tabletek może znacznie pogorszyć stan pacjenta. Jeśli przez wiele lat już od okresu niemowlęcego będziemy przyjmowali fluor pod różnymi postaciami, możemy spodziewać się, że koniecznym dla nas lekiem stanie się Calcarea fluorica.


  20/64

  Tytuł oryginału: Chemiczne oparzenia przełyku u dzieci.
  Tytuł angielski: Caustic esophageal burns in children P. 2: The role of endscopy in the assessment of early and late complications and their management.
  Autorzy: Toporowska-Kowalska Ewa, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Kowalska Ewa
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.147-150, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oparzenia chemiczne należą do rzadkich, lecz głęboko upośledzających rozwój dziecka urazów. Skrajnym powikłaniem oparzenia chemicznego jest rozwój blizny zwężającej światło przełyku. Podstawową metodą oceny zakresu zmian oparzeniowych u pacjentów po zatruciu substancjami żrącymi jest badanie endoskopowe, jednak niektórzy autorzy kwestionują jego niezbędność w każdym przypadku spożycia substancji żrącej. W pracy przedstawiono rolę endoskopii w diagnostyce powikłań wczesnych i odległych oraz ocenę wyników endoskopowego rozszerzania zwężeń przełyku w oparciu o pięcioletnią analizę przebiegu klinicznego chemicznych oparzeń przełyku u dzieci w materiale własnym.

  Streszczenie angielskie: Caustic burns of the digestive tract (predominantly affecting esophagus) are uncommon, but deeply influencing further development, form of child injury. The extreme complication of caustic injury is the formation of esophageal stricutres. The essential role in the clinical assessment plays endoscopy, but some authors discuss its necessity in all subjects after caustic ingestion. The authors present own results (based on 5 years follow-up study) of early endoscopic findings in teh relationship to the strictures formation risk. The course of endscopic strictures dilatation is also evaluated.


  21/64

  Tytuł oryginału: Chemiczne oparzenia przełyku u dzieci.
  Tytuł angielski: Caustic esophageal burns in children. P. 3: Gastroesophageal reflux as the complication of chemical burn of the digestive tract.
  Autorzy: Wąsowska-Królikowska Krystyna, Toporowska-Kowalska Ewa, Kowalska Beata, Kowalska Ewa
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.151-154, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Chemiczne oparzenia przełyku mogą być powikłane zarówno powstaniem pooparzeniowej blizny zwężającej światło narządu, jak i długotrwałym utrzymywaniem się zaburzeń motoryki, które manifestują się patologicznym odpływem żołądkowo-jelitowym (GER). Odległym następstwem urazu chemicznego jest wysokie ryzyko rozwoju przełyku Barretta i jego powikłań. W pracy oceniono częstość występowania patologicznego GER u dzieci po przebytych chemicznych oparzeniach przewodu pokarmowego w oparciu o monitorowanie pH wewnątrzprzełykowego za pomocą badania pH-metrycznego. Stwierdzono długotrwałe utrzymywanie się GER w grupie pacjentów z morfologicznymi wykładnikami oparzenia chemicznego przełyku, zarówno pod postacią blizny, jak i nieswoistych zmian zapalnych.

  Streszczenie angielskie: Caustic burns of esophagus are complicated with strictures formation and long-lasting motor abnormalities manifesting as gastro-esophageal reflux (GER). The further consequence of caustic esophageal injury might be development of Barrett esophagus and its complications. In the follow-up study the frequency of GER in children after corrosive burns of esophagus was estimated. The results indicated the high incidence of GER in investigated group, regardless of the degree of esophageal injury.


  22/64

  Tytuł oryginału: Wrażliwość na antybiotyki gronkowców (w tym szczepów metycylinoopornych) izolowanych od dzieci z Kliniki Chirurgii Pediatrycznej oraz Kliniki Nefrologii Pediatrycznej (Wrocław 1998-2000).
  Tytuł angielski: Antibiotic susceptibility of staphylococci (including methicillin-resistant strains) isolated from children hospitalized in Clinic of Paediatric Surgery and Clinic of Paediatric Nephrology (Wrocław 1998-2000).
  Autorzy: Ruczkowska Janina, Dolna Izabela, Kowalska-Krochmal Beata, Kubaszko Dobrochna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.147-154, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Analiza lekowrażliwości gronkowców (w tym szczepów metycylinoopornych - MRS) izolowanych od dzieci leczonych w dwóch klinikach pediatrycznych w okresie 3 lat. Materiał i metody. Wrażliwość na antybiotyki (n = 9-10) 501 szczepów gronkowców izolowanych z różnych materiałów klinicznych określono metodą dyfuzyjno-krążkową (NCCLS). Wśród badanych szczepów było 277 izolatów (107 S. aureus i 170 koagulazoujemnych gronkowców - CNS) z chirurgii pediatrycznej (CH) i 224 (43 S. aureus i 181 CNS) z nefrologii pediatrycznej (N). Wyniki. Wszystkie szczepy gronkowców były wrażliwe na wankomycynę i teikoplaninę (szczepy z moczu także wysoce wrażliwe na nitrofurantoinę). Szczepy S. aureus były w porównaniu z CNS bardziej wrażliwe na: erytromycynę, klindamycynę, gentamycynę i ko-trymoksazol. Stwierdzono także różnice we wrażliwości na antybiotyki szczepów gronkowców izolowanych z CH i N, zwłaszcza na: erytromycynę, klindamycynę, doksycyklinę, gentamycynę, ko-trymoksazol i fluorochinolony. Penicylina była nieefektywna. Szczepy MRS stanowiły 42 proc. (w tym 62 proc. izolowano z CH i 38 proc. z N). Metycylinooporne szczepy gronkowców złocistych (MRSA) i koagulazoujemnych (MRCNS) z CH i N stanowiły odpowiednio: 23 i 62 proc. oraz 19 i 39 proc. MRS z CH i N były wrażliwe na glikopeptydy (100 proc.), wysoce oporne na erytromycynę (85, 75 proc.), klindamycynę (a 74 proc.), gentamycynę (68 proc. CH), ko-trymoksazol (60, 61 proc.) i mniej oporne na doksycyklinę (38, 45 proc.), ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of present study was the analysis of drug susceptibility of staphylococci (including Methicillin Resistant Staphylococcus - MRS) isolated from children hospitalized in two paediatric clinics in 3 years period. Material and methods. Antibiotic (n = 9-10) susceptibility of 501 staphylococcal strains isolated from various clinical materials was determined by the disc diffusion method (NCCLS). Among tested strains there were 277 isolates (107 S. aureus and 170 coagulase-negative Staphylococcus - CNS) from paediatric surgery (S) and 224 (43 S. aureus and 181 CNS) from paediatric nephrology (N). Results. All staphylococci were susceptible to vancomycin and teicoplanin (strains from urine also higly to nitrofurantoin). S. aureus strains were more susceptible than CNS to: erythromycin, clindamycin, gentamicin and co-trimoxazole. There were also differences in antibiotic susceptibility of the staph isolates from S and N, especially to: erythromycin, clindamycin, doxycycline, gentamicin, co-trimoxazole and fluoroquinolones. Penicillin was practically ineffective. 209 (42 p.c.) out of 501 were MRS strains (62 p.c. from S and 38 p.c. from N). Methicillin resitant S. aureus (MRSA) and coagulase-negative Staphylococcus (MRCNS) strains from S vs N constituted 23 p.c. and 62 p.c. vs 19 p.c. and 39 p.c., respectively. MRS strains from S and N were susceptible to glycopeptides (100 p.c.), highly resistant to erythromycin (85, 75 p.c.), clindamycin (a 74 p.c.), ...


  23/64

  Tytuł oryginału: Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2001
  Opracowanie edytorskie: Kołek Katarzyna (oprac.), Kowalska Ewa (oprac.), Postek Beata (oprac.).
  Źródło: - Warszawa, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 2002, 100 s. : il., tab., 29 cm.
  Sygnatura GBL: 802,107

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • informator


  24/64

  Tytuł oryginału: Rozsiania powierzchowna porokeratosis actinica u matki i córki.
  Tytuł angielski: Disseminated superficial actinic porokeratosis in the mother and daughter.
  Autorzy: Kowalska Maria, Sygut Zygmunt, Bąkowska Aneta
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.205-210, il., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano dwa przypadki porokeratozy u matki i córki, zwracjąc uwagę na ewentualne czynniki genetyczne oraz związek z zaburzeniami ogólnoustrojowymi. Omówiono 5 odmian porokeratozy ze szczególnym uwzględnieniem postaci rozsianej powierzchniowej (disseminated superficial actinic porokeratosis - DSAP). Podkreślono zwiększone obecnie zainteresowanie porokeratozą w związku z przypuszczalną patogenetyczną rolą immunosupresji i możliwością rozwoju nowotworów skóry.

  Streszczenie angielskie: Two cases of familial porokeratosis in the mother and daughter are reported underlying possible influence of genetic factors and general condition of patients. Five subtypes of porokeratosis are discussed with special attention to disseminated superficial actinic porokeratosis (DSAP). Increased interest in porokeratosis is related to possible pathogenetic role of immunosuppression and development of skin cancers.


  25/64

  Tytuł oryginału: Cytokine serum levels in soft tissue sarcoma patients: correlations with clinico-pathological features and prognosis.
  Autorzy: Rutkowski Piotr, Kamińska Janina, Kowalska Maria, Ruka Włodzimierz, Steffen Jan
  Źródło: Int. J. Cancer 2002: 100 (4) s.463-471, il., tab., bibliogr. 85 poz.
  Sygnatura GBL: 305,029

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: We investigated the correlations between serum levels of selected proinflammatory, hematopoietic and angiogenic cytokines and soluble cytokine receptors with the clnicopathological features and prognosis in soft tissue sarcom patients. Serum levels of 9 cytokines (TNFŕ, IL-Ira, IL-6, IL-8, IL-10, M-CSF, G-CSF, VEGF, bFGF) and 4 free cytokine receptors (sIL-2Rŕ, sIL-6R, TNFRI TNFRII) were measured by means of an enzyme-linked immunoadsorbent assay kit in 156 soft tissue sarcoma patients before the treatment and in 50 healthy controls. Serum levels of 10 cytokines and cytokine receptors were also assayed during patients' follow-up after the treatment. Significantly elevated pretreatment serum levels of 11/13 cytokines and cytokine receptors were found in sarcoma patients, as compared to healthy controls. In 40.4 p.c. of patients 6 or more cytokines and cytokine receptors (most frequently: TNF RI, IL-6, IL-8) were elevated in parallel. Serum levels of IL-6, sIL-2R, VEGF, M-CSF and TNF RI correlated significantly with tumor size and serum levels of IL-8 and IL-6 were significantly higher in patients with Grade 2/3 vs. Grade I tumors. We did not observe any significant differences in cytokine serum levels between patients with primary and recurrent tumors and patients with and without distant metastases. Using univariate analysis, overall survival (OS) in all patients was affected by tumor size ( 5 cm vs. 5-10 cm vs. 10 cm), tumor grade (GI vs. G2/3), presence of metastases, pretreatment serum levels of 8 cytokines...


  26/64

  Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
  Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
  Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

  Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


  27/64

  Tytuł oryginału: Interaction of the neurosteroid alphaxalone with conventional antiepileptic drugs in different types of experimental seizures.
  Autorzy: Borowicz Kinga K., Zadrożniak Marek, Świąder Mariusz, Kowalska Aneta, Kleinrok Zdzisław, Czuczwar Stanisław J.
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 449 (1/2) s.85-90, tab., bibliogr. [30] poz.
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • szczury

  Streszczenie angielskie: A number of neurosteroids exert antiseizure and/or neuroprotective properties. The aim of this study was to evaluate the effect of the neurosteroid alphalone on the protective action of conventional antiepileptics in four seizure test. Alphaxalone (up to 5 mg/kg) did not exert a signifcant action against amygdala-kindled seizures in rats, or against pentetrazole- or aminophylline-induced convulsion in mice. The neuroactive steroid at the dose of 2.5 mg/kg significantly raised the threshold for electroconvulsions in mice. at 2.5 mg/kg, alpaxalone diminished the protective activity of valproate against maximal electroshock and at 2.5 - 5 mg/kg against pentetrazole-induced seizures in mice. However, alphaxalone (2.5 mg/kg) did not affect the protective activity of carbamazepine, diphenylhydantoin, phenobarbital or clonazepam against maximal electroshock and 5 mg/kg did not affect that of phenobarbital, clonazepan and ethosuximide against pentetrazole-induced convulsions. Insignificant results were also obtained in the case of co-administration of alphaxalone with phenobarbital, valproate, clonazepam and carbamazepine against aminophylline-evoked seizures in mice. Also, in the kindling model of epilepsy, combinations of the neuroactive steroid (2.5 mg/kg) with valproate, carbamazepine, phenobarbital, diphenylhydantoin or clonazepam at their subprotective doses did not result in pro- or anticonvulsant activity. Valproate (284 mg/kg; the dose used in combination with alphaxalone) produced sgnificant memory deficits in mice. Alpxaxalone (2.5 mg/kg), valproate...


  28/64

  Tytuł oryginału: Comparison of the Ames test and a newly developed assay for detection of mutagenic pollution of marine environments.
  Autorzy: Czyż Agata, Szpilewska Hanna, Dutkiewicz Rafał, Kowalska Wioletta, Biniewska-Godlewska Anna, Węgrzyn Grzegorz
  Źródło: Mutat. Res 2002: 519 (1/2) s.67-74, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 304,952

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: A new assay for detection of mutagenic pollution of marine environments, based on the use of a series of genetically modified Vibrio harvbeyi strains, was developed recently. Here, we compared this assay with a commonly used Ames test, employing mutants of Salmonella enterica serovar Typhimurium. We found that survival of S. enterica serovar Typhimurium inartificial marine water and in different samples of marine water is dramatically reduced relative to that of V. harveyi strains. This indicates that V. harveyi strains are significantly more useful in testing samples of marine water. Moreover, sensitivity of both assays was compared. We found that using the V. harveyi assay it is possible to detect significantly (from a few to several times) lower concentrations of typical chemical mutagents than employing the Ames test. Although the higher sensitivity of the V. harveyi test relative to the Ames assay may be of minor importance when testing mutagenicity of certain chemicals in their pure from under laboratory conditions, this feature is very important in testing samples of marine water. Therefore, we assume that the V. harveyi assay may be an adequate test for detection of mutagenic pollution of marine environments.


  29/64

  Tytuł oryginału: Organizacja opieki nad chorym na mukowiscydozę w województwie łódzkim w roku 2001.
  Tytuł angielski: Organization of health care for patients with cystic fibrosis in Lodz region in year 2001.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Korzeniewska Aleksandra, Podsiadłowicz-Borzęcka Małgorzata, Toporowska-Kowalska Ewa, Kowalska Ewa, Wąsowska-Królikowska Krystyna
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.178-182, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie mukowiscydozy wymaga udziału całego zespołu specjalistów, który może kompleksowo rozwiązywać problemy chorego dziecka i jego rodziny. W związku z tym potrzebna jest właściwa, profesjonalna i łatwo dostępna opieka nad chorym. W artykule przedstawiono cele, założenia działalności i zadania stawiane przed regionalnym, specjalistycznym ośrodkiem leczenia mukowiscydozy. Omówiono rozwiązania organizacyjne i zasady kontraktowania świadczeń z zakresu leczenia i diagnostyki mukowiscydozy w województwie łódzkim w roku 2001. Wskazane zostały główne obszary wymagające odpowiednich regulacji i rozwiązań systemowych. Zwrócono uwagę na konieczność opracowania ogólnokrajowego programu opieki nad chorym z mukowiscydozą.


  30/64

  Tytuł oryginału: Ocena narażenia na działanie promieniowania jonizującego personelu i współmieszkańców od pacjentów poddanych paliatywnegmu leczeniu preparatem Quadramet**TM zawierającym SM-153.
  Tytuł angielski: Assessment of ionising radiation exposure of the staff and roommates from the cancer palliatively treated by Quadramet**Tm with Sm-153.
  Autorzy: Żórawska Anna, Kowalska Aldona
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.522-525, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • medycyna pracy
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Quadramet**TM jest radiofarmaceutykiem, zawierającym Sm-153, sotoswanym w leczeniu bólów kostnych spowodowanych przerzutami nowotworowymi. Quadramet**Tm jest skutecznym, a w niektórych przypadkach jedynym środkiem stosowanym w leczeniu paliatywnym ze względu na specyficzne właściwości, a w szczególności: krótki okres półtrwania, możliwość podawania wysokich dawek, odpowiedni rodzaj i energię promieniowania, stosunkowo niską toksyczność. Wysoka aktywność promieniotwórcza preparatu może budzić pewne obawy, ze względu na wielkość narażenia personelu i współmieszkańców. W celu oceny tej wartości, w Świętokrzyskim Centrum Onkologii przeprowadzono pomiary dozymetryczne, które w efekcie dały obraz rzeczywistego narażenia. Wyniki tych pomiarów i wyciągnięte z nich wnioski przedstawiono w prezentowanej pracy.


  31/64

  Tytuł oryginału: Ocena narażenia personelu zatrudnionego w Ośrodku Leczenia Jodem, Pracowni Diagnostyki i Leczenia Radiojodem Działu Endokrynologii oraz Odstojnikach Ścieków Skażonych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
  Tytuł angielski: Estimation of exposure of medical staff employed in Radionuclide Division of Endocrinology Department and Radioactive Wastes Disposal Facility in Holycross Cancer Centre in Kielce.
  Autorzy: Żórawska Anna, Kowalska Aldona, Niziołek Jacek, Jurkiewicz Marek, Chruściak Dariusz
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.526-529, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono 2 zasadnicze zagadnienia dotyczące ochrony radiologicznej w Ośrodku Leczenia Jodem Działu Endkorynologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kilecach. Pierwszym z nich jest struktura Ośrodka, z zaprojektowanym układem funkcjonalnym pomieszczeń, ruchem personelu i pacjentów oraz zastosowane osłony stałe, ruchome i sposoby pomiaru skażeń. Przedstawiono tu również strukturę i organizację pracy w Odstojnikach Ścieków Skażonych będących nierozerwalną częścią Ośrodka Leczenia Jodem. Drugim zagadnieniem jest kontrola narażenia pracowników zatrudnionych w omawianych komórkach organizacyjncyh ŚCO. Przedstawiono tu wyniki dawek otrzymanych przez pracowników od narażenia zewnętrznego, mierzonych przy pomocy indywidualnych dawkomierzy fotometrycznych, cyfrowych dawkomierzy - Stephen 6000 oraz dozymetru FH 40G oraz ocenę narażenia wewnętrznego na podstawie pomiarów aktywności I-131 zawartego w moczu i tarczycy, z użyciem wielokanałowego analizatora gamma - GENIE 2000. Opierając się na zawartych w artykule informacjach można stwierdzić, że wąłściwa organizacja pracy w prawidłowo zaprojektowanej pracowni izotopowej, przy zastosowaniu niezbędnych osłon może ograniczyć do minimum narażenie personelu na działanie promieniowania jonizującego, nawet w przypadku pracy z dużymi aktywnościami otwartych źródeł promieniotwórczych.


  32/64

  Tytuł oryginału: Baryta carbonica - obraz leku w wieku dziecięcym.
  Autorzy: Kowalska Małgorzata
  Źródło: Homeopat. Pol. 2002: 12 (3) s.16-17, bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,331

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Baryta carbonica jest chyba zbyt rzadko stosowanym przez nas lekiem. Najczęściej przepisuje się ją w dwóch okresach życia: w wieku dziecięcym oraz osobom starszym. W poniższym artykule zajmiemy się tylko obrazem tego leku występującym u dzieci.


  33/64

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu otyłości na wybrane parametry układu krzepnięcia i fibrynolizy w okresie około- i pomenopauzalnym.
  Tytuł angielski: Evaluation of obesity influence on selected haemostatic and fibrinolytic parameters in peri- and postmenopausal women.
  Autorzy: Połać Ireneusz, Stetkiewicz Tomasz, Stachowiak Grzegorz, Jędrzejczyk Sławomir, Pertyński Tomasz, Pakalski Andrzej, Kowalska Elżbieta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.182-184, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Lokalizacja tkanki tłuszczowej i jej bezwzględna ilość ma znaczenie dla rozwoju chorób zależnych od otyłości. U otyłych obserwuje się wiele nieprawidłowości dotyczących czynników krzepnięcia i fibrynolizy. Badaniu 47 kobiet w wieku około- i pomenopauzalnym, które były operowane z powodu łagodnych zmian w obrębie miednicy mniejszej. Chore podzielono na grupy: I - z BMI 29 kg/mý (otyłe) i II - z BMI w granicach 18,5 - 25 kg/mý. U kobiet otyłych stwierdzono, wyższe stężenia LDL, wyższą całkowitą zawartość tkanki tłuszczowej, podwyższone stężenie fibrynogenu i zwiększoną aktywność PAI-1. Stwierdzono pozytywną korelację między polem pod krzywą insuliny a aktywnością PAI-1 oraz negatywną korelację między stężeniem insuliny na czczo i tPA. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że: 1. zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie kobiet po menopauzie ma wpływ na aktywność PAI-1. 2. Otyłość ma wpływ na układ fibrynolizy i krzepnięcia u kobiet w okresie przed- i pomenopauzalnym. 3. Zaburzenia metabolizmu węglowodanów ma wpływ na aktywność PAI-1 u kobiet w okresie przed- i pomenopauzalnym.


  34/64

  Tytuł oryginału: Bromium.
  Autorzy: Kowalska Małgorzata
  Źródło: Homeopat. Pol. 2002: 12 (2) s.1-3, bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,331

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  35/64

  Tytuł oryginału: Rola czynników immunologicznych w chorobie Meniere'a.
  Tytuł angielski: The role of immunological factors in Meniere's disease.
  Autorzy: Krzeska-Malinowska Irena, Held-Ziółkowska Marta, Kowalska Małgorzata, Niemczyk Kazimierz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.583-587, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dyskusja dotycząca udziału czynników immunologicznych w patogenezie choroby Meniere'a trwa od ponad dwóch dekad. Pomimo to wciąż brakuje badania laboratoryjnego, ktróe mogłoby jednoznacznie potwierdzać autoimmunologiczne podłoże choroby. Dlatego też diagnoza bywa często oparta wyłącznie na obrazie klinicznym i fakcie dobrej odpowiedzi pacjenta na leczenie immunosupresyjne. W artykule przedstawiono przypadek 44-letniej chorej z chorobą Menier'a, leczonej skutecznie doustną steroidoterapią. W pracy omówiono patogenezę, diagnostykę i leczenie przypadków choroby Meniere'a o podłożu autoimmunologicznym.


  36/64

  Tytuł oryginału: Zaburzenia słuchu u chorych na cukrzycę 2 typu.
  Tytuł angielski: Hearing loss in patients with diabetes mellitus type 2.
  Autorzy: Różańska-Kudelska Małgorzata, Chodynicki Stanisław, Kinalska Ida, Kowalska Irina
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.607-610, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zaburzeń słuchu u chorych na cukrzycę 2 typu. Badaniem objęto grupę 40 chorych z cukrzycą 2 typu. Grupę kontrolną stanowiło 20 osób zdrowych. W badaniach progowej audiometrii tonalnej oceniano ubytek przewodnictwa kostnego i powietrznego dla 500, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000 Hz. Ocenę otoemisji akustycznej wywołanej dokonywano u osób z ubytkiem słuchu do 30 dB. Różnego stopnia symetryczne, obustronne, odbiorcze upośledzenie słuchu stwierdzono u 95 proc. chorych na cukrzycę i 65 proc. osób z grupy kontrolnej. Poziom słuchu u chorych na cukrzycę był istotnie statystycznie niższy niż u osób zdrowych w tym samym wieku. Wywołane emisje otoakustyczne w grupie chorych na cukrzyce stwierdzono jedynie u 2 osób z prawidłowym słuchem. Ubytki słuchu chorych na cukrzycę były proporcjonalne do czasu trwania choroby i wieku chorych. EOAEs do wykrywania uszkodzenia słuchu w cukrzycy nie znajduje zastosowania ze względu na wiek chorych i poziom słuchu, przy którym emisje nie występują.


  37/64

  Tytuł oryginału: Środowiskowe zagrożenia zdrowia w opinii mieszkańców Aglomeracji Katowickiej.
  Tytuł angielski: Environmental health risk in opinions of inhabitans of Katowice Agglomeration.
  Autorzy: Kowalska Małgorzata, Zejda Jan E.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.18-23, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie aktualnego stanu wiedzy mieszkańców Aglomeracji Katowickiej na temat środowiskowych zagrożeń zdrowia oraz poznanie uwarunkowań prezentowanych przez ankietowanych poglądów. Przekrojowym badaniem epidemiologicznym na przełomie 2000/2001 roku objęto 2000 wylosowanych rodzin. Analizę danych uzyskanych z 1894 wypełnionych kompletnie kwestionariuszy przeprowadzono wykorzystując standardowe procedury statystyczne dostępne w oprogramowaniu Epi-Info oraz Statistica. Stwierdzono niepokojąco wysoki odsetek osób, które nie dostrzegają zagrożeń zdrowotnych związanych ze stylem życia, w tym nałogami. Ankietowani nie posiadają zbyt dużej wiedzy na temat chorób uwarunkowanych środowiskowo, a za poważniejszy problem dla zdrowia uznają zanieczyszczone powietrze, wodę i pestycydy zawarte w żywności. Prawie wszyscy badani oczekują zwiększenia zakresu i częstości informacji na temat rzeczywistych środowiskowych zagrożeń zdrowia. Ankietowani największym zaufaniem darzą media i organizacje ekologiczne, doceniają również rolę edukacji w szkole. Lekarz rodzinny stanowi miarodajne źródło informacji przede wszystkim dla ludzi z niższym wykształceniem, przy czym ich percepcja w zakresie środowiskowego ryzyka zdrowotnego była najniższa. Za niewystarczające uznali ankietowani działania zmierzające do ograniczenia środowiskowego ryzyka zdrowotnego prowadzone przez samorządy lokalne. Wyniki badania sugerują, że mieszkańcy Aglomeracji Katowickiej chcą aktywnie uczestniczyć w procesie zarządzania ryzykiem. Poznanie głównych przyczym zaniepokojenia społecznego ułatwi opracowanie i wdrożenie celowych programów edukacyjnych na szczeblu województwa w ramach racjonalnego planowania działań profilaktycznych, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym.


  38/64

  Tytuł oryginału: Zawodowe uszkodzenie słuchu: nowe możliwości diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Occupational hearing loss: new diagnostic opportunities.
  Autorzy: Sułkowski Wiesław J., Guzek Wojciech J., Kowalska Sylwia, Matyja Wojciech, Sward-Matyja Małgorzata
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (6) wyd. spec. s.457-459, bibliogr. 11 poz., sum. - Świętokrzyskie Dni Medycyny Pracy - ogólnopolskie sympozjum naukowe Kielce 05-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uszkodzenie słuchu spowodowane hałasem wciąż stanowi w Polsce - z uwagi na wysokie wskaźniki zapadalności - poważny problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny. Stwarza to potrzebę, oprócz nasilenia skutecznych działań prewencyjnych, przestrzeganie ujednoliconych procedur diagnostycznych i orzeczniczych. Autorzy przypominają te preocedury oraz przedstawiają zastosowanie obiektywnych metod badania słuchu w postępowaniu diagnostycznym (audiometria impedancyjna, pomiar słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu, rejestraacja otoemisji akustycznej). Znaczenie tych metod nabiera szczególnej wartości w związku z częstymi próbami agrawacji i symulacji, podejmowanymi przez osoby ubiegające się o rozpoznanie zawodowego uszkodzenia słuchu, które jak wiadomo pociąga za sobą określone świadczenia pieniężne.


  39/64

  Tytuł oryginału: Ośrodek diagnostyki i leczenia szumów usznych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi - pierwsze doświadczenia.
  Tytuł angielski: Tinnitus center at the Nofer Institute of Occupational Medicine -first experience.
  Autorzy: Guzek Wojciech J., Sułkowski Wiesław J., Kowalska Sylwia, Makowska Zofia
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (6) wyd. spec. s.461-464, bibliogr. 19 poz., sum. - Świętokrzyskie Dni Medycyny Pracy - ogólnopolskie sympozjum naukowe Kielce 05-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 80 chorych, spośród niemal 150 osób, skierowanych do Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Szumów Usznych w 2001 r., przeprowadzono badania, które obejmowały ujednolicony wywiad kwestionariuszowy, testy psychologiczne oraz kompleksowaą ocenę audiologiczną. Postępowanie daignostyczne zakończono u 52 chorych (23 kobiety, 29 mężczyzn, przeciętny wiek 53 lata). U 5 osób stwierdzono niedosłuch typu przewodzeniowego; u chorych tych rozpoznano przewlekłe zapalenie trąbek słuchowych lub otosklerozę, co stało się przyczyną ich wykluczenia z dalszych badań. W grupie pozostałych 47 chorych u 26 stwierdzono prawidłowy prób słuchu, natomiast u 21 osób wykazano jedno- lub obustronyy czuciowo-nerwowy ubytek słuchu. Nadwrażliwość na dźwięki potwierdzono u 16 chorych. Pomiary słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu wykazały u 7 osób asymetrię latencji fali V, co zadecydowało o wykonaniu tomografii komputerowej lub tomografii rezonansu magnetycznego. W żadnym z tych przypadków nie potwierdzono podejrzenia procesu nowotworowego (nerwiak n. VIII, guz kąta mostowo-móżdżkowego). Wstępna ocena skuteczności leczenia subiektywnych szumów usznych metodą habituacji pozwoliła na wysunięcie następujących wniosków: 1. Zastosowanei aparatów słuchowych jest przyczyną natychmiastowej subiektywnej poprawy słuchu oraz lepszej tolerancji szumu usznego. 2. Systematyczne, codzienne, wielogodzinne stosowanie generatorów szumu zwiększa tolerancję na własny szum uszny i poprawia stan psychiczny chorych, a także łagodzi stopień nadwrażliwości na dźwięki. 3. Korzystne wyniki leczenia szumu metodą habituacji według Jastreboffa zależą od przekazania chorym wyczerpującej informacji co do przyczyn i mechanizmu powstawania szumu. 4. Stwierdzenie braku dowodów na obecność nowotworu zlokalizowanego w obszarze czaszki jest czynnikiem uspokajającym chorego; stwarza też dobry punkt wyjścia do leczenia prowadzonego metodą habituacji.


  40/64

  Tytuł oryginału: Psychologiczna ocena pacjentów z tachyarytmiami nadkomorowymi leczonych ablacją przeznaczyniową.
  Tytuł angielski: Psychological profile of patients treated with transcatheter ablation.
  Autorzy: Pytkowski Mariusz, Tylka Jan, Kowalska Monika, Pytkowska Hanna, Kowalik Ilona
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.241-245, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: U chorych z częstoskurczami nadkomorowymi (SVT) po udanej ablacji preznaczyniowej przy użyciu prądu o wysokiej częstotliwości (RFA) wykazywano istotną poprawę jakosci życia. Cel pracy: Ocena wpływu RFA na obraz samego siebie i poziom lęku pacjentów z SVT. Materiał i metody: Do badania włączono 52 pacjentów (w tym 25 kobiet), w średnim wieku 43 lata (18-75 lat), poddanych ablacji SVT. Wskazaniami do RFA były: zespół Wolffa-Parkinsona-White'a (WPW) - u 28 chorych, częstoskurcz nawrotny w obrębie łącza przedsionkowo-komorowego (AVNRT) - u 20 pacjentów i migotania przedsionków (AF) - u 4 osób. Oceniano wpływ RFA na obraz samego siebie i poziom lęku u pacjentów poddanych temu zabiegowi. Badania wykonano przed zabiegiem ablacji oraz 3 miesiące po RFA. Do badania poziomu lęku użyto inwentarza stanu i cechy lęku (STAI). Do oceny obrazu samego siebie wykorzystano test przymiotnikowy Gougha i Heilbruna (ACL), a do badania nastroju - krótką skalę oceny nastroju (SMCS). Wyniki analizowano, używajac testu t-Studenta, wartości p ó 0,05 uznano za znamienne. Wyniki: Wstępne wyniki RFA były dobre u wszystkich pacjentów. Po 3 miesiącach obserwacji po zabiegu zanotowano nawrót SVT u 3 pacjentów. Jedynym istotnym powikłaniem RFA było wystąpienie bloku przedsionkowo-komorowego IIIř w 1. dobie po ablacji AVNRT. U tego chorego wszczepiono układ stymulujący serce typu VDD. W 3. miesiące po zabiegu zanotowano istotną redukcję poziomu lęku, mierzonego za pomocą kwestionariusza STAI (lęk jako: stan, p 0,002; cecha, p 0,02). Niektóre aspekty obrazu siebie...


  41/64

  Tytuł oryginału: Plasma interleukin-8 concentrations are increased in obese subjects and related to fat mass and tumor necrosis factor-ŕ system.
  Autorzy: Strączkowski Marek, Dzienis-Strączkowska Stella, Stępień Agnieszka, Kowalska Irina, Szelachowska Małgorzata, Kinalska Ida
  Źródło: J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002: 87 (10) s.4602-4606, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 310,620

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Obesity is associated with the increased risk of cardiovascular disease; however, mechanisms responsible for such an increase are not fully understood. IL-8 is a cytokine that might have atherogenic properties. Recent in vitro studies revealed that IL-8 is produced and secreted by human adipocytes. The aim of the present study was to evaluate plasma IL-8 concentrations in obese subjects and the realationships between circulating IL-8 and anthropometric and biochemical parameters and TNF-ŕ system. A total of 75 subjects with normal glucose tolerance, 35 lean and 40 obese, were recruited for this study. Plasma IL-8 levels were measured in fasting state, after an oral glucose tolerance test and after the euglycemic hyperinsulinemic clamp. A significant increase in plasma IL-8 was observed in the obese group. In simple regression analysis, performed for the initial evaluation of relationships, plasma IL-8 was related to body mass index, percentage of boody fat, fat mass (FM), and soluble TNF-ŕ receptor 2(sTNFR2) in the obese. In multiple regression analysis, FM, waist-to-hip ratio, gender, sTNFR2, and low density lipoprotein cholesterol were responsible for 44 p.c. of IL-8 variability. During oral glucose tolerance testing, mean plasma Il-8 concentrations increased in booth groups, whereas clamp resulted in a significant increase in plasma Il-8 only in the obese. We conclude that plasma IL-8 levels are increased in obese subjects, and are related to FM and TNF-ŕ system. Increase in circulating IL-8 might be one of the factors linking obesity with greater cardiovascular risk.


  42/64

  Tytuł oryginału: Prognostyczna wartość modelu restrykcji napełniania lewej komory w przewidywaniu rozwoju późnej niewydolności serca po zawale mięśnia serca.
  Tytuł angielski: Prediction of heart failure following a myocardial infarction using restrictive patterns of mitral flow.
  Autorzy: Brzezińska Barbara, Łoboz-Grudzień Krystyna, Kowalska Alicja, Sokalski Leszek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.583-586, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Prognostyczna wartość modelu restrykcji (mR) napełniania lewej komory (LK) w zawale serca (ZS) nie została jeszcze jednoznacznie ustalona. Celem praby była ocena znaczenia wystąpienia mR u pacjentów z ZS w przewidywaniu rozwoju niewydolności serca (HF) w 1-rocznej obserwacji. Metody: Echokardiogram (2D + Doppler) wykonano u 88 pacajentów (pp) (śr. wiek 53,8 ń 11 lat) z pierwszym w życiu ZS: przy wypisie ze szpitala oraz po upływie 1 roku. Na podstawie badania Echo-Doppler podzielono pp na dwie grupy: /1/ grupa modelu restrykcji (mR) (n = 9) jeśli E/A ň 2 lub gdy E/A ň 1,5 i czas deceleraacji fali E ó 140 ms; /2/ grupa modelu nie-restrykcyjnego (n - mR) (n = 79), jeśli powyższe kryteria nie były spełnione. W przewidywaniu rozwoju niewydolności serca analizowano metodą Coxa następujące parametry echokardiograficzne i kliniczne: lokalizacja i rozległość ZS (przedni, dolny, zawał Q, zawał non-Q), reperfuzja oszacowana nieinwazyjnie (obecność reperfuzji R/+/, brak reperfuzji R/-/, klasas Kilipa-Kimballa w ostrej fazie ZS (k-K), wskaźnik objętości końcowo-rozkuczowej LK (EDCI), wskaźnik objętości końcowo-skurczowej LK (ESVI), frakcja wyrzutu (EF), Wall Motion Score Index (WMSI), obecność mR. Wyniki: Niewydolność serca, zdefiniowana na podstawie kryteriów klinicznych, rozwinęła się po upływie 1 roku u 23 pp (26 proc.), w tym u 8 w grupie mR (89 proc.) oraz u 15 pp w grupie n-mR (19 proc.). Jednoczynnikowa analiza COxa wykazała, że ryzyko rozwoju HF było istotnie wyższe, jeśli występowały następujące zmienne: zawał-Q (rr = 5,56 p ó 0,05), R/-/ (rr = 4,96 p ó 0,001), K-k ň II (rr = 3,13 p ó 0,01),...


  43/64

  Tytuł oryginału: Kryteria identyfikacji jednostek administracji rządowej i samorządowej jako potencjalnych pracodawców absolwentów zdrowia publicznego.
  Tytuł angielski: Identification criteria of State and local government administration units as potential employers of public health graduates.
  Autorzy: Kowalska-Koprowska Iwona
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.199-206, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Temat korporatywny:
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej

  Streszczenie polskie: Artykuł stanowi próbę umiejscowienia jednostek administracji rządowej i samorządowej w infrastrukturze zdrowia publicznego. Podstawowym celem jest odpowiedź na pytanie o możliwość zatrudnienia absolwentów kierunku zdrowie publiczne przez te dwie wyodrębnione grupy potencjalnych pracodawców. W pracy zwrócono szczególny nacisk na aspekt polityczny zagadnienia, ponieważ misja spełnienia przez tego typu instytucje może być rozumiana w kontekście wdrażania środków i rozwiązań socjalnych, które zabezpieczałyby każdej jednostce danej zbiorowości poziom życia umożliwiajacy podtrzymanie zdrowia, co wiąże tę misję z procesem politycznym jako niezbędnym narzędziem realizowania polityki zdrowotnej. W artykule poddano analizie także wiele aktów prawnych, co pozwoliło między innymi na określenie szczegółowych zadań z zakresu zdrowia publicznego wykonywanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej, jak również na oszacowanie wielkosci tych dwóch grup. Analiza poltyczno-prawna została przeprowadzona w kontekście pojęć charakteryzujacych obszar zdrowia publicznego, misji instytucji, zmian w strukturze, zadań i ich roli w przyszłości.


  44/64

  Tytuł oryginału: Wyniki badania oczekiwań dotyczących profesjonalnych kompetencji absolwenta zdrowia publicznego jako pracownika zatrudnionego w sektorze administracji samorządowej.
  Tytuł angielski: Results of study of expectations concerning professional competence of public health graduates as employees of local government administration.
  Autorzy: Kowalska-Koprowska Iwona
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.260-263, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: Podstawowym celem badania przeprowadzonego na przedstawicielach administracji samorządowej było uzyskanie opinii na temat potrzenbych profesjonalnych kompetencji, jakimi powinien dysponować absolwent zdrowia publicznego, jako potencjalny pracownik administracji samorządowej. Osoby uczestniczące w badaniu były pracownikami samorządów terytorialnych na poziomie powiatowym i gminnym w wydziałach polityki społecznej i zdrowia. Według respondentów kompetentny pracownik posiada podstawową wiedzę z zakresu ekonomii i prawa jest kreatywny, obdarzony umijętnoćią przekonywania do swoich pomysłów, a ponadto elastyczny. Podkreślono, że idealny pracownik to tzw. "oficer zdrowia" scharakteryzowany jako osoba odpowiedzialna, kompetentna, posiadająca rozległą wiedzę, medialna. Pojawiły się już na samym początku spotkania uwagi dotyczące specyfiki pracy "samorządowca" oraz uzależnienie posiadania odpowiednich kompetencji od zajmowanego w danej instytucji, w tym przypadku wydziałów zdrowia na terenie administracji samorządowej, stanowiska. W opinii uczestników lista kompetencji, przedstawiona do weryfikacji, wyczerpuje zakresu kompetencji absolwenta, jednak nie uwzględnia faktu, jakie stanowisko będzie zajmował w samorządzie. Inne bowiem będą wymagania w stosunku do osób pełniących funkcje kierownicze, a inne w stosunku do tych, które wykonują czynności administracyjne, związane z diałalnością wydziału. Proponuje się zatem, aby posegregować te kompetencje w zależności od zajmowanej funkcji w strukturze organizacyjnej, np. kierownik (naczelnik wydziału), pracownik ds. promocji czy profilaktyki.


  45/64

  Tytuł oryginału: Wyniki badania oczekiwań dotyczących profesjonalnych kompetencji absolwenta zdrowia publicznego jako pracownika zatrudnionego w sektorze administracji rządowej.
  Tytuł angielski: Results of the study of expectations concerning the scope of professional competence of public health graduates employed in State administration.
  Autorzy: Kowalska-Koprowska Iwona
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.264-266, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: Podstawowym celem badania przeprowadzonego wśród reprezentantów administracji rządowej było uzyskanie opinii na temat potrzebnych, profesjonalnych kompetencji jakimi powinien dysponować absolwent zdrowia publicznego jako pracownik administracji rzadowej. Badanie przeprowadzone na tej grupie potencjalnych pracodawców absolwentów zdrowia publicznego różniło się zasadniczo od badań przeprowadzonych w innych wyodrębnionych przez zespół badawczy grupach ze względu na polityczne (wyborcze uwarunkowania pracy w urzędach wojewódzkich - agendach rządowych. Według osób poddanych wywiadom absolwenta kierunku "zdrowie publiczne" powinna cechować znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej umiejętności monitorowania i oceny, wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, łatwość nawiązywania kontaktu, szybka reakcja na zaistniałe sytuacje, koordynowanie pomocy społecznej, zdolności analityczne (w tym analiza meteriałów statystycznych), a także obsługa komputera oraz umiejętność przekazywania informacji z zakresu promocji zdrowia i kreatywność. W opinii badanych przedstawiona im do weryfikacji lista umiejętności wyczerpuje zakres kompetencji absolwenta, jednak nie uwzględnia faktu, jakie stanowisko będzie on zajmował w urzędach umieszczonych na terenie administracji rządowej. Inne bowiem będą wymagania w stosunku do osób pełniących funkcje kierownicze, a inne w stosunku do tych, które wykonją czynności administracyjne, związane z działalnością wydziału. Proponuje się zatem, aby posegregować te kompetencje w zależności od zajmowanej funkcji w strukturze organizacyjnej np. kierownik (naczelnik wydziału), pracownik ds. promocji czy profilaktyki /zdobywania i przetwarzania informacji/ statystyki itp.


  46/64

  Tytuł oryginału: Mercurius solubilis.
  Autorzy: Kowalska Małgorzata
  Źródło: Homeopat. Pol. 2002: 12 (4) s.20-25, bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,331

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  47/64

  Tytuł oryginału: Historia Kliniki Patologii Ciąży Instytutu Ginekologii i Położnictwa AM w Łodzi.
  Autorzy: Kowalska-Koprek Urszula, Pajszczyk-Kieszkiewicz Teresa
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: [73] supl. s.111-117, il.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Łodzi


  48/64

  Tytuł oryginału: Stawki kapitacyjne a zachowania dostawców usług medycznych.
  Autorzy: Tymowska Katarzyna, Kowalska Katarzyna
  Źródło: Lek. Rodz. 2002: 7 (11) s.100-107, il., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,362

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Istnieje wiele technik finansowania opieki zdrowotnej. Każda z nich ma wady i zalety, jawne lub ukryte bodźce motywujące do określonych zachowań. Te same techniki finansowania stosowane w różnych systemach opieki zdrowotnej generują nieraz odmienne bodźce zdeterminowane przez charakterystyki tych systemów, ich ekonomiczne, polityczne i kulturowe uwarunkowania. Opis motywacji zawarty w różnego rodzaju kontraktach musi być stosowany dla konkretnego systemu opieki zdrowotnej i przedstawiać dany typ relacji kontraktowych między nabywcą usług medycznych a ich wytwórcą. Niniejsze opracowanie wstępnie sygnalizuje pewne problemy, odwołując się do zebranych poprzez wywiady w różnych miejscach w Polsce informacji na temat motywacji zawartych w niektórych kontraktach podpisywanych z firmami zapewniającymi podstawową opiekę zdrowotną. W artykule zwraca się uwagę na niektóre z bodźców i zachowań, występujących obecnie w Polsce, z uwzględnieniem stawek kapitacyjnych na wąskie zakresy usług (z zakresu kompetencji lekarza rodzinnego wraz z właściwą dla niej diagnostyką) oraz na poszerzone zakresy usług (o różnie definiowane usługi z zakresu opieki ambulatoryjnej specjalistycznej).


  49/64

  Tytuł oryginału: Molecular genetics of frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17 (FTDP-17).
  Autorzy: Kowalska Anna
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (3) s.111-118, il., tab., bibliogr. 81 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17 (FTDP-17) is characterised by behavioural, cognitive and motor disturbances. Pathological changes in the brain include fronto-temporal atrophy with neuronal loss, grey white matter gliosis and superficial cortical spongiform. In addition, introneuronal tau inclusion with the variable occurrence of glial inclusions are present in FTDP-17 brains. The pattern of inheritance in FTDP-17 is autosomal dominant with an early age of onset (45-65 years). The identification of mutations in the tau gene in FTDP-17 demonstrated that there is a direct link between tau dysfunction and neurodegeneration. To date, 14 missense mutations, a three base pair deletion (delta K280) and seven splice site mutations have been found in over 50 FTDP-17 families from different ethnic groups. All of the known mutations occur in the C-terminal end of tau, with the majority affecting exons 9 - 12, which encode the microtubule-binding repeats. The mutations have multiple effects on the biology and function of tau. These varied pathogenic mechanisms most likely explain the wide range of clinical and neuropathological features observed in different families with FTDP-17.


  50/64

  Tytuł oryginału: Nowe metody gojenia ran skóry i błony śluzowej z wykorzystaniem autogennych komórek epitelialnych wyhodowanych in vitro - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: New methods of healing skin and epithelium wounds by means of in vitro-cultured autogenous epithelial cells. Initial report.
  Autorzy: Sporniak-Tutak Katarzyna, Kowalczyk Robert, Kowalska Elżbieta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.563-568, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wykorzystanie wyhodowanych in vitro autogennych komórek epitelialnych skóry i błony śluzowej jako materiału rekonstrukcyjnego, poprawiającego gojenie i stan miejscowy tkanek. Komórki hodowano z małych biopsji skóry lub błony śluzowej. Hodowle prowadzono do drugiego pasażu komórek. U chorych stosowano je w zawiesinie kleju fibrynowego "Tissucol" firmy Immuno. Autogenne przeszczepy keratynocytów naskórka dały bardzo dobry efekt estetyczny w likwidowaniu blizn skóry.

  Streszczenie angielskie: The authors have used autologous epithelial cells of the skin and mucosa cultured in vitro as a material for reconstruction, to accelerate healing of wounds and improve the condition of local tissues. Cell were obtained from small biopsies of the skin or oral mucosa. Second-pasage cells were suspended in Tissucol fibrin glue from Immuno prior to application. The use of keratinocyte grafts seems to be a promising technique in terms of the aesthetic result and prevention of cicatrisation.


  51/64

  Tytuł oryginału: Effect of sound source position on learning and performance of auditory delayed matching-to-sample task in dogs.
  Autorzy: Kuśmierek Paweł, Kowalska Danuta M.
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (4) s.251-262, il., bibliogr. s. 261-262
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Spatial adjacency of stimulus source and response site has been proven important for learning of simple behavioural tasks, including auditory quality and location discrimination. We investigated effect of sound source position (adjacent or not adjacent to manipulanda) on learning and performance of a complex auditory recognition memory task. Spatial adjacency of stimuli and manipulanda imporved learning of a simple auditory directional task, which was an intermediate stage of training. In contrast, no improvement of learning and performance of the recognition task was found.


  52/64

  Tytuł oryginału: Ocena działania preparatu Lactobif (Bifidobacterium ruminantium) w ostrej biegunce rotawirusowej oraz wpływ na odpowiedź immunologiczną przeciwko rotawirusom : praca doktorska
  Autorzy: Kowalska-Duplaga Kinga, Stopyrowa Janina (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, [Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia] w Krakowie
  Źródło: 2002, 74 k. : il., tab., bibliogr. 181 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  53/64

  Tytuł oryginału: Leczenie trądzika zwykłego.
  Autorzy: Kowalska-Olędzka Elżbieta
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (3) s.37-39
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kluczem do zastosowania odpowiedniej terapii trądzika jest rozumienie przyczyn choroby i właściwa ocena stanu klinicznego. Ze względu na złożoną etiopatogenezę monoterapia jest mało skuteczna, ale właściwe kojarzenie leków pozwala na osiągnięcie poprawy nawet w najcięższych formach.


  54/64

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Arterial hypertension in diabetics.
  Autorzy: Telejko Beata, Kowalska Irina, Kinalska Ida
  Źródło: Terapia 2002: 10 (5) s.16-19, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Arterial hypertension is now recognised in up to 50-70 p.c. of diabetic patietns. In type 1 diabetes hypertension is usually connected with the progression of diabetic nephropathy, while in type 2 diabetes it clusters to other symptoms of the metabolic syndrome, e.g. hiperlipidemia, central obesity and prethrombotic state. This article focuses on the differences in diagnosis and treatment of hypertension in diabetic patients and underlines the role of renoprotection and of drugs influencing the regresion of left ventricle hypertrophy.


  55/64

  Tytuł oryginału: Leczenie cukrzycy a choroba niedokrwienna serca.
  Tytuł angielski: Treatment of diabetes in coronary heart disease.
  Autorzy: Kowalska Irina, Telejko Beata, Kinalska Ida
  Źródło: Terapia 2002: 10 (5) s.29-33, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper presents current concepts on the tratment of diabetes and cardiological complications. Effects of insulin and oral hypoglycaemic agents used in the treatment of diabetes on the function of the myocardium are discussed. Attention is put on diabetes treatment in cardiological emergencies.


  56/64

  Tytuł oryginału: A novel mutation at position +11 in the intron following exon 10 of the tau gene in FTDP-17.
  Autorzy: Kowalska Anna, Hasegawa Masato, Miyamoto Katsuichi, Akiguchi Ichiro, Ikemoto Akito, Takahashi Keikichi, Araki Wataru, Tabira Takeshi
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (4) s.535-543, il., tab., bibliogr. s. 542-543
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Mutations in the microtubule-associated tau gene are responsible for frontotemporal dementia and parkinsonism linked to chromosome 17 (FTDP-17). A reduced ability of the mutated microtubule-associated tau protein to interact with microtubules causes microtubule destabilization leading to deleterious effects on axonal transport and the formation of tau filaments. Here, we describe a new mutation of the tau gene, a T - C transition at position +11 of the intron following exon 10 (T - C3'E10 + 11) in the family showing frontotemporal dementia with very early age of onset (the first decade of proband's life). The T - C 3'E10 + 11 mutation caused a large increase in the proportion of transcripts containing exon 10 detected by exon-trapping analysis. Our study confirmed that the T - C 3'E10 + 11 mutation as the other 5' splice site mutations of tau exon 10, modifies alternative splicing of exon 10.


  57/64

  Tytuł oryginału: Insulinooporność a PCO.
  Autorzy: Kowalska I.
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 1: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego s.207-209, bibliogr. 15 poz. - 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Warszawa 26-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  58/64

  Tytuł oryginału: Wole jajnikowe.
  Tytuł angielski: Struma of the ovary.
  Autorzy: Sporny Stanisław, Kowalska-Koprek Urszula, Szwalski Jarosław, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.387-393, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wole jajnikowe zalicza sie do potworniaków gonady żeńskiej. Ten łagodny nowotwór może wyjątkowo wspołistnieć z dodatkowymi ogniskami w jajowodzie, listkach otrzewnej i sieci, co stanowi zawsze poważny problem diagnostyczny. Bardzo rzadko obserwuje się złośliwe wole jajnikowe. Rozpoznaje się je wówczas kiedy w obrębie potworniaka ujawniony zostanie nowotwór o utkaniu identycznym jak rak brodawkowaty lub pęcherzykowy tarczycy. W wolu jajnikowym można czasami stwierdzić obecność rakowiaka, kolejnego nowotworu spełniającego kryteria złośliwego biologicznie guza.

  Streszczenie angielskie: Struma of the ovary is a gonadal teratoma. This benign neoplasms can exceptionally coexist with other foci in the uterine tube, peritoneal layers, and in the omentum, what always creates a difficult diagnostic problem. Malignant ovarian struma is very rare and is diagnosed when - within the teratoma - a neoplasms is found with texture identical to that of papillary or follicular carcinoma of the thyroid. The ovarian struma may also contain a carcinoid, another neoplasms, which meets the criteria of biologically malignant tumour.


  59/64

  Tytuł oryginału: Torbiel zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych - choroba wciąż zbyt późno rozpoznawana i niewłaściwie leczona.
  Autorzy: Kamiński Andrzej, Broniszczak Dorota, Kaliciński Piotr, Szymczak Marek, Teisseyre Mikołaj, Kowalska Aleksandra, Świątek-Rawa Elżbieta, Kluge Przemysław
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (1) s.11-15, 28, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  60/64

  Tytuł oryginału: Prenatalna ultrasonografia inwazyjna w IGiP AM w Łodzi w latach 1999-2001.
  Tytuł angielski: Invasive prenatal ultrasound in IGiP AM in Łódź 1999-2001.
  Autorzy: Sieroszewski Piotr, Suzin Jacek, Kowalska-Koprek Urszula, Karowicz-Bilińska Agata
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.13-16, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena wskazań i ustalenie schematu prowadzenia zabiegów położniczej ultrasonografii zabiegowej. Wykonano 85 zabiegów inwazyjnych - amniopunkcje lub kordocentezy w trakcie kolejnych 3 lat 1999-2001 (63 amniopunkcje, 16 kordocentez i 6 nakłuć torbieli płodu). Wskazaniami do przeprowadzenia wyżej wymienionych zabiegów były: prentalane badania genetyczne, korekta wad rozwojowych płodu, diagnostyka i leczenie konfliktu serologicznego oraz diagnostyka wirusologiczna. Widoczna jest zmiana wskazań do prenatalnej ultrasonografii inwazyjnej w ostatnim dziesięcioleciu. Obecnie dominującym wskazaniem jest diagnostyka i leczenie wad płodu, a nie jak poprzednio konflikt serologiczny. Nowoczesna nieinwazyjna diagnostyka ultrasonograficzna i biochemiczna daje możliwość ustalenia precyzyjnych wskazań do zabiegów inwazyjnych. Maksymalizuje to ich efektywność, a jednocześnie minimalizuje ryzyko dla matki i płodu. Opracowany algorytm prenatalnej ultrasonografii inwazyjnej jest skutecznym schematem postępowania w zabiegowej diagnostyce i terapii płodu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to evaluate indications and to establish a schema for the ultrasound guided invasive prenatal procedures. We performed 85 prenatal invasive interventions - amniocentesis and cordocenteses during 1999-2001 (63 amniocentesis, 16 cordocenteses and 6 punctions of the fetal cysts). The indications for the interventions were prenatal karyotyping correcting fetal malformations, diagnostic and therapy of Rh haemolytic diseases and diagnostic of viral infections. There is a major qualitative indications change for the prenatal invasive interventions in the last decade. 10 years before the main indication was diagnostic and therapy of Rh haemolytic disease of the fetus but nowadays a dominating indications is fetal malformations diagnostic and treatment. The possibilities of the actually used ultrasound and biochemical diagnostic methods allow precise estimation of the indications for the prenatal invasive interventions. Those bring maximal effectiveness of the invasive procedures and minimase feto-maternal risks. The proposed schema of the ultrasound guided prenatal interventions is characterised by the high effectiveness in the diagnostic and therapy of the fetus.


  61/64

  Tytuł oryginału: Efficacy of tracheo-bronchial tree lavage with natural surfactant solution together with nitric oxide inhalation in treatment of meconium aspiration syndrome.
  Autorzy: Kowalska Katarzyna, Gadzinowski Janusz, Szymankiewicz Marta, Sierzputowska Monika
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.37-41, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: An aim of study was to evaluate an efficiacy of associated treatment: tracheobronchial tree lavage with natural surfactant solution (SLL) together with nitric Oxide inhalation (INO) in therapy of severe meconium aspiration syndrome (MAS) with persistent pulmonary hypertension (PPHN). Analysed material consisted of 11 neonates: group A (n = 6) - treated with SLL and INO, group B - control (n = 5) - treated with INO. Criteria of inclusion: maturity 35 weeks of gestation, presence of fluid containing meconium below vocal cords, respiratory insufficiency demanding mechanical ventilation (FiO2 4.0), radiological changes, echocardiographic features of pulmonary hypertension. Criteria of including into groups - time after delivery less than 6 hours. Method. SLL was performed with natural surfactant solution (Survanta) in concentration of 5 mg of phospholipids (1 ml 0.9 p.c. NaCl, a dose of 15 ml of solution per 1 kg). Initial NO dose was 20 ppm. Analysed parameters: IO, PaO2, (before treatmetn and after 1, 4, 12, 24 hrs), mean pulmonary artery pressure (before treatment and after 24 hrs), IMV and hospitalization times, number of deaths. Results. In group A (mean values ń SD) before treatment, IO - 24.3 (7.37), PaO2 - 50.4 mm Hg (14.0), FiO2 - 0.95 (0.1); after 1 h: IO - 8.3 (3.9), PaO2 - 117.6 mm Hg (44.5), FiO2 - 0.73 (0.2); after 24 h: IO - 4.6 (2.3), PaO2 - 75.5 mm Hg (17.7), FiO2 - 0.53 (0.24); IMV time - 4.8 ń 2.8 days; hospitalizaiton time - 12 ń 8.7 days. No death occured. In group B (mean values ń SD); before treatment: IO - 29.1 (7.6), PaO2 - 46.8 mm Hg (13.7),...


  62/64

  Tytuł oryginału: Epidemiologia zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) w Polsce i na świecie.
  Tytuł angielski: Epidemiology of HCV infection in Poland and in the world.
  Autorzy: Braczkowska Bogumiła, Kowalska Małgorzata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.61-68, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że zakażenie HCV (hepatitis C virus) jest ważnym problemem zdrowia publicznego. W latach 1975-1980 zakażenie obejmowało 3,1 proc. populacji świata. Według prognoz WHO, liczba osób zakażonych będzie wzrastać. Problem ten zyskał rangę priorytetu w zdrowiu publicznym, co znalazło odzwierciedlenie w programie "Zdrowie 21", a także w programach Unii Europejskiej i Narodowym Programie Zdrowia w Polsce. Obraz kliniczny zakażenia HCV i niedostatek danych epidemiologicznych powodują, że dane na temat rzeczywistego zagrożenia nie są kompletne. W Polsce częstość występowania zakażeń HCV nie jest jednoznacznie ustalona, a dostępne dane są zróżnicowane. Rejestry PZH z 1999 r. podają liczbę 1988 zachorowań na WZW (wirusowe zapalenie wątroby) typu C, przy czym zapadalność kszatłtowała się na poziomie 5,1/100 000 ludności. Epidemiologia zakażeń HCV jest w podstawowy sposób kształtowana przez drogi zakażenia. Dobrze udokumentowane jest przenoszenie wirusa wraz z przetaczaną krwią lub preparatami krwiopochodnymi nie badanymi w kierunku obecności przeciwciał anty-HCV lub przez stosowanie niesterylnego sprzętu medycznego. Możliwe jest także zakażenie drogą płciową i okołoporodową lub zakażenie horyzontalne w kontaktach rodzinnych. Możliwości zakażenia sprzyjają również okoliczności związane z wykonywaniem tatuaży, akupunktury i innych zabiegów związanych z naruszeniem ciągłości tkanek. Istotne znaczenie w przenoszeniu zakażenia ma narażenie związane ze świadczeniem usług zdrowotnych zarówno dla pacjenta, jak i personelu sprawującemu opiekę medyzną.

  Streszczenie angielskie: The WHO data indicate HCV infection as a very important problem for public health. About 3,1 p.c. of world population was infected in the years 1975-1980. According to WHO prognosis number of infected persons is still growing. The importance of this problem is illustrated by the fact of its prority range of WHO, European Union Helath programs as well as National Health Program in Poland. Clinical picture and lack of epidemiological data make the data about real endanger uncomplete. The prevalence of HCV infection have never been established unequivocally, and available data are different. Current (1999) PZH register gives the number of hepatitis C cases as 1988, and incidence rate was 5,1 per 100 000. Epidemiology of HCV infection is basically shaped by the way of infection. Infection by blood and blood products did not tested for anti-HCV antibodies as well as using infected medical instruments are well documented. There are also possibilities of sexual, perinatal and household infections. Acupuncture, tatoo and other manipulations living to skin discontinue also favour the HCV infection. The risk of infection connected with health care serving is the most important for patients as well as for healthcare professionals.


  63/64

  Tytuł oryginału: Percepcja środowiskowego ryzyka zdrowotnego w aglomeracji katowickiej.
  Tytuł angielski: Perception of environmental health risk among inhabitants of Katowice urban area.
  Autorzy: Kowalska Małgorzata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.260-269, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Komunikowanie środowiskowego ryzyka zdrowotnego jest istotnym elementem procesu zarządzania, dla jego usprawniania ważne jest wykorzystanie wiarygodnych i społecznie akceptowanych kanałów przepływu informacji. Celem pracy była ocena wpływu zawodowego kontaktu ze związkami chemicznymi na percepcją środowiskowych zagrożeń zdrowia populacji mieszkańców aglomeracji katowickiej. W badaniu kwestionariuszowych przeprowadzonym na przełomie lat 2000/2001 wzięto udział 1894 mieszkańców Katowic, Siemianowic, Chorzowa i Sosnowca. Zawodowy kontakt z chemikaliami zadeklarowały 532osoby (28,1 proc. ogółu badanych). Przeprowadzona analiza może przyczynić się do usprawnienia procesu komunikowania środowiskowego ryzyka zdrowotnego poprzez wykorzystanie pracodawcy jako wiarygodnego źródła informowania społeczeństwa o środowiskowych zagrożeniach zdrowia. Percepcja środowiskowych zagrożeń zdrowia jest podobna zarówno u osób, które deklarowały zawodowy kontakt ze związkami chemicznymi, jak i u pozostałych. Różnice dotyczą poglądów na temat narażenia w środowisku pracy (świadomość tych zagrożeń jest wyższa u osób eskoponowanych na chemikalia; chiý=26,9; p 0,001) oraz na temat szkodliwego sąsiedztwa inwestycji przemysłowych w pobliżu miejsca zamieszkania (chiý=16,75; p 0,01). Należy też zauważyć, że chociaż pracodawca nie jest dla ankietowanych najlepszym źródłem informacji o środowiskowych zagrożeniach zdrowia, to jest on bardziej wiarygodny w obszarze komunikowania środowiwskowego ryzyka zdrowotnego w grupie osób, które potwierdziły zawodowy kontakt z chemikaliami.

  Streszczenie angielskie: The risk communication is very important for environmental health risk management and for need of credible and trustworthy sources of information. The aim of the study was to describe how occupational contact ith chemical affect to public risk perception among inhabitants of Katowice Urban Area. In 2000/2001 a cross-sectional questionnaire survey was carried out among 1984 respondents of whom, 532 respondents had an occupational contact with chemicals (28.1 p.c.). The results of this study will be helpful for rationalization of environemental health risk communication over employer as a credible source of information. Perception of environmental health risks is similar among people, who have contact with chemials in the work-place and the others. The differences concerned the opinions on exposition in a work-place the awareness of occupational hazards and belief that harmful neighborhood of industriae investments were higher in people who have contact with chemicals than others (Xý=26.91; p 0.01 and Xý=16.75; p 0.01). Additionally it is necessary to notice than an employer is more credible for people who have occupational contact with chemicals than others (51.9 p.c. vs 48.1 p.c.).


  64/64

  Tytuł oryginału: Profilaktyka astmy oskrzelowej wieku dziecięcego - potrzeby, możliwości, ograniczenia.
  Tytuł angielski: Prevention of childhood bronchial asthma - needs, abilities, limitations.
  Autorzy: Zejda Jan E., Brożek Grzegorz M., Cholewa Zenon, Kowalska Małgorzata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.599-602, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ograniczona skuteczność profilaktyki I stopnia w astmie wieku dziecięcego wskazuje na zasadność opracowania zwalidowanego schematu praktyki II stopnia, polegającej na wczesnym wykryciu choroby. W związku z tym postanowiono ocenić podstawowe atrybuty badania kwestionariuszowego jako testu przesiewowego, opierając się na analizie czułości, swoistości, zdolności przewidywania pozytywnych i negatywnych rozpoznań. Analizie poddano wyniki badania 899 dzieci w wieku 8-9 lat (80 proc. dzieci w tym wieku, w powiecie mikołowskim). Okazało się, że największą zdolnością przewidywania pozytywnych rozpoznań odznacza się stwierdzenie u dziecka napadów duszności (28 proc.). Poziom zdolności predykcyjnych choroby jest niższy dla innych pojedynczych objawów, a porównywalne znaczenie ma stwierdzenie współwystępowania napadów duszności i świstów w klatce piersiowej (25 proc.), przy wysokiej zdolności przewidywania negatywnych rozpoznań (97-98 proc.). Uzyskane wyniki uzasadniają wykorzystanie standardowego badania kwestionariuszowego do badań przesiewowych - w kierunku astmy oskrzelowej wieku dziecięcego. Metoda ta - do czasu walidacji bardziej złożonych testów przesiewowych - powinna stanowić podstawę programu profilaktycznego, ukierukowanego na wczesną identyfikację dzieci z podejrzeniem astmy oskrzelowej.

  Streszczenie angielskie: Through lack of effective primary prevention of childhood asthma, good secondary prevention program by early detection of the disease, is needed. Therefore we sough to estimate sensitivity, specificity and predictive values of asthma symptoms questionnaire. In Mikołów Distric 899 school children, aged 8-9 years were screened symptoms questionnaire (80 p.c. of all in that age group). Question on "attacks of dyspnea" had the best positive predictive value (28 p.c.), high specificity (61 p.c.) and sensitivity (92 p.c.). Positive predictive values for other single symptoms were lower, but comparable values had "attacks of dyspnea with wheezing" (25 p.c.) with lower specificity (35 p.c.) and high sensitivity (95 p.c.). These findings confirm that standard questionnaires is a useful instrument for the childhood asthma screening. Until design and validation of more advanced screening tools, early identification children with asthma by questionnaire shold be basic on prevention programs of the disease.

  stosując format: