Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOWALCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 67Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/67

Tytuł oryginału: Retrospektywna analiza porodów u nieletnich w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu w latach 1998-2001.
Autorzy: Mączka Marek, Kowalczyk Dariusz, Guzikowski Wojciech, Kubicki Janusz
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.317-320, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • ginekologia i położnictwo

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dzieci 13-18 r.ż.
  • płeć żeńska
  • ciąża


    2/67

    Tytuł oryginału: Immunopharmacological potential of selective phosphodiesterase inhibition.[P.] 1: Differential regulation of lipopolysaccharide-mediated proinflammatory cytokine (interleukin-6 and tumor necrosis factor-ŕ) biosynthesis in alveolar epithelial cells.
    Autorzy: Haddad John J., Land Stephen C., Tarnow-Mordi William O., Zembala Marek, Kowalczyk Danuta, Lauterbach Ryszard
    Źródło: J. Pharmacol. Exp. Ther. 2002: 300 (2) s.559-566, il., bibliogr. s. 565-566
    Sygnatura GBL: 310,547

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • farmacja

    Typ dokumentu:
  • praca doświadczalna
  • praca opublikowana za granicą
  • tytuł obcojęzyczny

    Wskaźnik treści:
  • zwierzęta
  • szczury
  • in vitro

    Streszczenie angielskie: In an attempt to elaborate in vitro on a therapeutic strategy that countracts an inflammatory signal, we previously reported a novel immunopharmacological potential of glutathione, an antioxidant thiol, in regulating inflammatory cytokines. In the present study, we investigated the hypothesis that selective regulation of phosphodiesterases (PDEs), a family of enzymes that controls intracellular cAMP/cGMP degradation, differentially regulates proinflammatory cytokines. Selective PDE1 inhibition (8-methoxymethyl-3-isobutyl-1-methylxanthine) blockaded lipopolysaccharide-endotoxin (LPS)-mediated biosynthesis of interleukin (IL)-6, but this pathway had no inhibitory effect on tumor necrosis factor-ŕ (TNF-ŕ). Furthermore, inhibition of PDE3 (amrinone) abolished the effect of LPS on IL-6, but attenuated TNF-ŕ production. Reversible competitive inhibition of PDE4 (rolipram) exhibited a potent inhibitory effect on IL-6 and a dual, biphasic (excitatory/inhibitory) effect on TNF-ŕ secretion. Blockading PDE5 (4-[3',4'-(methylenediox)benzyl]amino-6-methoxyquinazoline) showed a high potency in reducing IL-6 production, but in a manner similar to the inhibition of PDE4, exhibited a biphasic effect on TNF-ŕ biosynthesis. Simultaneous inhibition of PDE5, 6 and 9 (zaprinast), purported to specifically elevate intracellular cGMP, reduced, in a doseindependent manner, IL-6 and TNF-ŕ biosynthesis. Finally, nonselective inhibition of PDE by pentoxyfylline suppressed LPS-mediated secretion of IL-6 and TNF-ŕ. The involvement of specific PDE isoenzymes in differentially regulating LPS-mediated inflammatory cytokine biosynthesis indicates a novel approach to unravel the potential therapeutic targets that these isozymes constitute during the progression of inflammation within the respiratory epithelium.


    3/67

    Tytuł oryginału: Immunopharmacological potential of selective phosphodiesterase inhibition. [P.] 2: Evidence for the involvement of an inhibitory-kB/nuclear factor-kB-sensitive pathway in alveolar epithelial cells.
    Autorzy: Haddad John J., Land Stephen C., Tarnow-Mordi William O., Zembala Marek, Kowalczyk Danuta, Lauterbach Ryszard
    Źródło: J. Pharmacol. Exp. Ther. 2002: 300 (2) s.567-576, il., tab., bibliogr. s. 575-576
    Sygnatura GBL: 310,547

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • farmacja

    Typ dokumentu:
  • praca doświadczalna
  • praca opublikowana za granicą
  • tytuł obcojęzyczny

    Wskaźnik treści:
  • zwierzęta
  • szczury

    Streszczenie angielskie: In this report we investigated the immunopharmacological role of selective and nonselective phosphodiesterase (PDE) inhibition in regulating the inhibitory-kB (IkB-ŕ)/nuclear factor-kB (NF-kB) signally transduction pathway. In fetal alveolar type II epithelial cells, PDE blockade at the level of the diverging cAMP/cGMP pathways differentially regulated the phosphorylation and degradation of IkB-ŕ, the major cytosolic inhibitor of NF-kB. Whereas selective inhibition of PDEs 1, 3, and 4, by the action of 8-methoxymethyl-3-isobutyl-1-methylxanthine, amrinone, and rolipram, respectively, exhibited a tendency to augment the translocation of NF-kB1 (p50), RelA (p65), RelB (p68), and c-Rel (p75), selective blockade of PDE 5, 6, and 9, by the action of 4-[3',4'=(methylenedioxy)benzyl]amino)-6-methoxyquinazoline and zaprinast, attenuated lipopolysaccharide-endotoxin (LPS)-mediated NF-kB translocation. Pentoxifilline, a nonspecific PDE inhibitor, reversed the excitatory effect of LPS on NF-kB subunit nuclear localization, in a dosedependent manner. Furthermore, analysis of NF-kB activation under the same conditions revealed a biphasic effect mediated by LPS. PDEs 1, 3, and 4 inhibition was associated with upregulating NF-kB transcriptional activity. In contrast, blockading the activity of PDEs 5, 6, and 9 negatively attenuated LPS-mediated NF-kB activation, similar to the effect of 3,7-dihydro-3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl)-1H-purine-2,6-dione (pentoxifulline). These results indicate that selective and nonselective interference with the control of the dynamic equilibrium of cyclic nucleotides via PDE isoenzyme regulation represents an immunoregulatory mechanism that requires the differential, biphasic targeting of the IkB-ŕ/NF-kB pathway.


    4/67

    Tytuł oryginału: Toksykologiczne aspekty współczesnych zagrożeń.
    Tytuł angielski: Toxicological aspects of contemporary threats.
    Autorzy: Kowalczyk Marek
    Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.34-39, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 301,313

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • toksykologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Współczesna toksykologia ma za zadanie nie tylko identyfikowanie i oznaczanie trucizn, lecz przede wszystkim zapobieganie ich szkodliwemu wpływowi na zdrowie i życie człowieka. Do najważniejszych parametrów charakteryzujących skalę skażenia chemicznego, które warunkują wielkość prawdopodobnych strat w ludziach zaliczamy: toksyczność substancji trującej (bojowej, przemysłowej), zasięg rozprzestrzeniania się jej w środowisku oraz powierzchnię rejonu skażenia. Obecnie, zagrożenie chemiczne wiąże się nie tylko z użyciem broni chemicznej w oparacjach wojskowych, ale również z ryzykiem ataku terrorystycznego z wykorzystaniem bojowym substancji trujących lub niszczeniem infrastruktury związanej z produkcją, magazynowaniem i przewozami wysokotoksycznych substancji. W pracy przedstawiono najważniejsze parametry wysokotoksycznych substancji. Omówiono posdtawowe objawy zatrucia i schematy postępowania leczniczego. Specyficzność przebiegu zatruć bojowymi środkami trującymi i toksycznymi substancjami przemysłowymi stwarza potrzebę zorganizowania specjalnego systemu przeciwdziałania zagrożenia chemicznym, obejmującego informację toksykologiczną, postępowanie medyczne na miejscu katastrofy i w warunkach szpitalnych, który opiera się na współdziałaniu służb cywilnych i wojskowych.

    Streszczenie angielskie: The main goal of contemporary toxicology is not only the identification and estimation of poisons but first of all prophylaxis against their harmful influence on human's health and life. The most important parameters charecterising the scale of chemical contamination are toxicity of poison agent (warfare, industrial), the range of its spreading to the environment and the area of contaminated region. Therse parameters determine a magnitude of estimated casualties. Nowadays the chemical threat is linked not only with the use of chemical weapon in military scenarios but also with risk of terrorist attack due to the use of chemical warfare agents or with possibility of the damage of infrastructure connected with production, storage and transport of high-toxic chemicals. The article is focused on the presentation of high-toxic agents' features, basic symptoms of contamination and schemes of medical treatment. Specificity of warfare agents and industrial chemical poisonings makes necessary organising the special system of countermeasure chemical hazard that including toxicological information effective medical management on site and in hospital based on effective co-operation between civilian and military services.


    5/67

    Tytuł oryginału: Zastosowanie wewnątrzustnych dystraktorów kostnych w leczeniu wad rozwojowych żuchwy - doniesienie wstępne.
    Tytuł angielski: The treatment of developmental malformations of the mandible by means of intraoral bone distractors - a preliminary report.
    Autorzy: Kowalczyk Robert, Sporniak-Tutak Katarzyna, Siluk Jarosław
    Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.36-43, il., bibliogr. 31 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 310,924

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • stomatologia
  • chirurgia

    Typ dokumentu:
  • praca kazuistyczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dzieci 6-12 r.ż.
  • dzieci 13-18 r.ż.
  • dorośli 19-44 r.ż.
  • płeć męska

    Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie własnych doświadczeń leczenia nabytych i wordzonych wad rozwojowych żuchwy za pomocą wewnątrzustnych dystraktorów kostnych. Zaprezentowano sposób wykonania dystrakcji, powikłania oraz uzyskane wyniki czynnościowe i estetyczne. Na podstawie piśmiennictwa i własnych spostrzeżeń odnotowano wady i zalety osteogenezy dystrakcyjnej.

    Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to present the author's own esperiences of the treatment of acquired and congenital developmental malformations of the mandible by means of intraoral bone distractors. A description of the distraction proces, complications and functional and aesthetic results has been presented. on the basis of the literature and the author's own observations, the advantages and disadvantages of districtional osteogenesis have been shown.


    6/67

    Tytuł oryginału: Adrenalektomia wideoskopowa - pięcioletnie doświadczenia własne.
    Tytuł angielski: Videoscopic adrenalectomy - five years experience.
    Autorzy: Lubikowski Jerzy, Kowalczyk Marek, Pynka Sławomir, Umiński Marek, Syrenicz Anhelli, Molęda Piotr, Mikołajczyk Katarzyna, Wójcicki Maciej, Zeair Samir
    Opracowanie edytorskie: Stanek Aleksander (koment.).
    Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.335-344, bibliogr. 23 poz. + bibliogr. 6 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
    Sygnatura GBL: 313,570

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • chirurgia
  • endokrynologia
  • onkologia

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna
  • praca związana ze zjazdem

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie doświadczeń własnych dotyczących 61 laparoskopowych operacji guzów nadnerczy uzyskanych przez autorów w ciącu pięciu lat. Materiał i metodyka. W okresie od sierpia 1995 do grudnia 2000 r. wykonano na naszym oddziale 61 laparoskopowych operacji guzów nadnerczy u 61 chorych (średni wiek chorych 49 lat). Wskazaniem do operacji był: zespół Cushinga (n = 12), zespół Conna (n = 11), guz chromochłonny (n = 4), guzy hormonalnie nieczynne - incydentaloma (n = 32) oraz torbiel nadnercza (n = 1). Wielkość guzów wahała się od 1,5 do 13 cm. Wszyscy chorzy byli operowani w znieczuleniu ogólnym oraz ułożeniu na boku przeciwległym do usuwanego guza. Dostęp przezbrzuszny wykorzystano u 6, a pozaotrzewnowy u 54 chorych. Wyniki. Średni czas operacji wynosił 130 min (od 70 do 370 min). Utrata krwi w wyniku przeprowadzonych zabiegów wynosiła średnio 90 ml. Średni okres hospitalizacji wynosił 2,6 dnia (od 2 do 7 dni). Istotne wahania ciśnienia tętniczego krwi stwierdzono tylko podczas operacji guzów chromochłonnych. Chorzy operowani metodą laparoskopową nie wymagali podawania po zabiegu narkotycznych leków przeciwbólowych. U czterech chorych wykonano konwersję, której powodem było krwawienie śródoperacyjne lub trudności w wypreparowaniu guza. Nie stwierdzono istotnych powikłań pooperacyjnych. Wnioski. 1. Laparoskopowa operacja guzów nadnerczy powinna być zabiegiem z wyboru w większości patologii tego narządu. 2. Zabieg pozwala skrócić czas hospitalizacji, rekonwalescencji i zminimalizować ból pooperacyjny. 3. Chorzy przed zabiegiem powinni być dokładnie zdiagnozowani w oddziale endokrynologicznym.

    Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present the one-centre experience following performence of over 60 laparoscopic adrenalectomies during past five years. Material and method. During the period: August 1995 - December 2000, 61 laparoscopic adrenalectomies were performed on 60 patients at our hospital. All underwent diagnostic at the Pomeranian Medical Academy, Department of Endocrinology. Mean patient age was 49 years. Indications for surgery included: Cushing syndrome (n = 12), Conn syndrome (n = 11), pheochromocytoma (n = 4), adrenal gland cyst (n = 1) and hormonal mute tumors (n = 32). Tumor size ranged between 1.5 and 13 cm. The transperitoneal approach was used in 6 and retroperitoneal in 54 patients. All procedures were performed by two surgeons experienced in laparoscopic and wideoscopic techniques, as well as familar with open adrenal surgery. Results. The average duration of the procedure amounted to 130 min (ranging between 70 - 370 min). Median blood loss during surgery was 90 ml. Average postoperative hospitalization amounted to 2.6 days. Conversion to open adrenalectomy was performed in four cases due to bleeding and problems with gland preparation. There were no postoperative complications. Conclusions. Videoscopic adrenalectomy is the surgery of choice in case of suprarenal gland pathologies. It enables small surgical trauma and shortens hospitalization and convalescence.


    7/67

    Tytuł oryginału: Model informowania dzieci o rozpoznaniu choroby nowotworowej. Próba ujednolicenia podejścia.
    Tytuł angielski: Telling children they have cancer. An attempt to unify the problem.
    Autorzy: Samardakiewicz Marzena, Kowalczyk Jerzy R.
    Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.191-195, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 301,294

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • pediatria
  • psychiatria i psychologia
  • onkologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Dokonano próby ujednolicenia podejścia do informowania dzieci o rozpoznanej chorobie nowotworowej. Model Informowania o Chorobie Nowotworowej został opracowany na podstawie zaleceń Zespołu Roboczego ds. Aspektów Psychospołecznych SIOP (SIOP Working Committee on Psychosocial Issues in Pediatric Oncology). Model ten opiera się również na dotychczasowych doświadczeniach i wynikach programu wspomagania psychologicznego prowadzonego w ośrodkach Polskiej Grupy Pediatrycznej ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków. Mamy nadzieję, że skorzystanie z opracowanych zaleceń i uwzględnianie proponowanych etapów w postępowaniu informacyjnym wpłynie na poprawę jakości życia pacjentów leczonych w ośrodkach onkohematologii dziecięcej.

    Streszczenie angielskie: This paper is an attempt to unify the procedure of giving the child and his parents full information about a diagnosis of cancer. The model for informing about a Cancer Diagnosis was developed based on the SIOP Working Committee on Psychosocial Issues in Pediatric Oncology guidelines and also on experience from a psychological support programme that was introduced in seven Polish pediatric hematology-oncology centers in 1998. The authors of the article suggest that using this procedure can improve the quality of life of young cancer pateints and their parents.


    8/67

    Tytuł oryginału: Nowe właściwości lecznicze lepiężnika różowego.
    Tytuł angielski: A new therapeutic properties of purple butterbur Petasites hibridus.
    Autorzy: Kowalczyk Bożena
    Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (3) s.10
    Sygnatura GBL: 311,671

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • farmacja

    Typ dokumentu:
  • praca przeglądowa
  • praca techniczna


    9/67

    Tytuł oryginału: Progresja od czynnościowego hiposplenizmu do morfologicznego asplenizmu w APECED - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
    Tytuł angielski: Progression from functional hyposplenism to morphological asplenism in APECED - case presentation and literature review.
    Autorzy: Starzyk Jerzy, Kumorowicz-Kopiec Małgorzata, Kowalczyk Maciej, Starzyk Bożena, Rybakowa Maria, Dziatkowiak Hanna
    Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.241-245, il., bibliogr. 40 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 301,294

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • pediatria
  • genetyka
  • immunologia
  • endokrynologia
  • gastroenterologia

    Typ dokumentu:
  • praca kazuistyczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dzieci 13-18 r.ż.
  • płeć żeńska

    Streszczenie polskie: Siódmy w piśmiennictwie światowym przypadek współwystępowania hiposplenizmu u pacjenti z APECED przedstawiono w 1994 r. w Pediatrii Polskiej, 69,6, 375-477. Obecnie przedstawiamy siedmioletnie wyniki badań naturalnego rozwoju asplenizmu u tej pacjentki. Jakkolwiek współistnienie hipo/asplenizmu opisano tylko w kilku przypadkach, to obecny był on u około połowy badanych w tym kierunku pacjentów. Dlatego podkreślamy konieczność poszukiwania hiposplenizmu u wszystkich pacjentów z APECED przy zastosowaniu scyntygrafii śledziony. Przyczyna zarówno autoimmunizacji, jak i hipo/asplenizmu w APECED jest nieznana. Naszym zdaniem hiposplenizm może być zarówno wynikiem miejscowej dysfunkcji genu AIRE w śledzionie, jak i zależnego od genu AIRE - procesu autoimmunologicznego.

    Streszczenie angielskie: In 1994 we published the seventh case in the word literature of hyposplenism coexisting with APECED (Polish Pediatry, LXIX,6,475-477). Now, we present 7-year follow-up of the natural history of asplenism in our patient. Only a few cases of hypo/asplenism associated wtih APECD have been published, yet hyposplenism has been found in approximately half of the studied patients. Thus we emphasize the necessity of searching for hyposplenism in all patients with APECED, and recommend lien scintigraphy. The cause of both autoimmunization and hyposplenism in APECD is unknown. We hypothesize that hyposplenism primarily depends on local AIRE gene dysfunction in the spleen, and secondarily on an AIRE gene-mediated autoagressive process.


    10/67

    Tytuł oryginału: Wyniki leczenia twardych wrodzonych oraz nawrotowych stóp końsko-szpotawych zmodyfikowaną techniką Goldnera.
    Tytuł angielski: Result of treatment of resistant congenital clubfoot with modified Goldner's technique.
    Autorzy: Lejman Tadeusz, Kowalczyk Bartłomiej
    Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.351-355, bibliogr. 30 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 301,360

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • pediatria
  • traumatologia i ortopedia

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • noworodki
  • niemowlęta
  • płeć męska
  • płeć żeńska

    Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki leczenia operacyjnego nasilonych (IV typu wg Dimeglio) idiopatycznych i nawrotowych stóp końsko-szpotawych metodą u 38 dzieci (42 stopy) w wieku 4-24 miesięcy. Czas obserwacji wynosił 4-8 lat. W grupie pierwotnych operacji stwierdzili na podstawie skali wg Magnoe'a, 35,7 proc. wyników bardzo dobrych, 11,9 proc. wyników dobrych, 9,52 proc. dostatecznych i 42,5 proc. wyników złych, wśród których 37,5 proc. stanowiły stopy reoperowane z powodu deformacji nawrotowych. Twierdzą na podstawie porównania z innymi wynikami z piśmiennictwa ortopedycznego, że uzyskane wyniki po operacji wg Goldnera, w obrębie stawu skokowego górnego z przecięciem więzadła trójgraniastego, nasilonych stóp końsko-szpotawych są porównywalne z wymikami uzyskiwanymi drogą korekcji podskokowych.

    Streszczenie angielskie: The authors present the results of surgical treatment of resistant idiopathic and recurrent clubfoot (type IV according to Dimeglio classification). In the group who underwent a primary procedure, results were noted according to the Magone classification: 35.7 p.c. very good results, 11.9 p.c. good results, 9.52 p.c. satisfactory and 42.5 p.c. bad results (recurrent clubfeet accounts for 37.5 p.c.). The authors noted that the Goldner technique yields results comparable to the peri-talar release technique.


    11/67

    Tytuł oryginału: Wyniki leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej grupy standardowego ryzyka (ALL-SRG) u dzieci z zastosowaniem wysokich dawek metotreksatu (MTX).
    Tytuł angielski: Outcomes of treatment of acute lymphoblastic leukemia-standard risk (ALL-SR) in children with high dose methotrexate (HDMTX) application.
    Autorzy: Derwich Katarzyna, Kaczmarek-Kanold Małgorzata, Kołecki Paweł, Balwierz Walentyna, Depowska Teresa, Chybicka Alicja, Kowalczyk Jerzy, Odój Teresa, Sońta-Jakimczyk Danuta, Olejnik Igor, Matysiak Michał, Wójtowicz Anna, Rokicka-Milewska Roma, Jackowska Teresa, Wysocki Michał, Styczyński Jan, Balcerska Anna, Płoszyńska Anna
    Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.15-17, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
    Sygnatura GBL: 306,430

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • pediatria
  • hematologia
  • onkologia
  • farmacja

    Typ dokumentu:
  • praca związana ze zjazdem
  • praca epidemiologiczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • niemowlęta
  • dzieci 2-5 r.ż.
  • dzieci 6-12 r.ż.
  • dzieci 13-18 r.ż.
  • płeć męska
  • płeć żeńska

    Streszczenie polskie: W okresie od 01.07.1993 do 31.05.2001 rozpoznano ALL-SRG u 549 dzieci, które leczono wg zmodyfikowanego schematu ALL-BMF 90 z zastosowaniem HDMTX w dawce 3,0 (grupa A) i 5,0 g/mý (grupa B). Prawdopodobieństwo 7,5-letniego przeżycia wolnego od zdarzeń (pEFS) i nawrotów (pRFS) wyniosło dla wszystkich dzieci odpowiednio 0,84 ń 0,02 i 0,87 ń 0,02. Prawdopodobieństwo EFS dla grupy A wyniosło 0,78 ń 0,02 i grupy B 0,94 ń 0,02, a pRFS dla grupy A i B odpowiednio 0,81 ń 0,02 i 0,96 ń 0,02 (różnice znamienne statystycznie). Wyniki te potwierdzają skuteczność HDMTX w leczeniu ALL, szczególnie w odniesieniu do dawki 5,0 g/mý.

    Streszczenie angielskie: Since 01.07.1993 to 31.05.2001 549 children with ALL-SR were treated according to the modified ALL-BFM 90 protocol. MTX was used in dose of 3,0 or 5,0 g/mý. Probability of 7,5-year event free survival (EFS) and relapses (RFS) for the whole group were 0,84 ń 0,02 and 0,87 ń 0,02. Probability EFS for the group A was o,78 ń 0,02 and the group B 0,94 ń 0,02, and pRFS respectively for the group A 0,81 ń 0,02 and B 0,96 ń 0,02. The difference was statistically significant. HDMTX used in dose 5,0 g/mý is effective in treatment of ALL in children.


    12/67

    Tytuł oryginału: Poprawa wyników leczenia u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną wyskokiego ryzyka w latach 1981 - 2000.
    Tytuł angielski: Improvement of treatment results in children with high-risk acute lymphoblastic leukemia between 1981-2000.
    Autorzy: Kwiecińska K., Skoczeń Sz[ymon], Balwierz W[alentyna], Moryl-Bujakowska A[ngelina], Chybicka A[licja], Pisarek J., Juszczak K., Wachowiak J., Derwich K[atarzyna], Sońta-Jakimczyk D[anuta], Tomaszewska R., Matysiak M[ichał], Krauze A., Rokicka-Milewska R[oma], Pawelec K., Balcerska A[nna], Płoszyńska A[nna], Kowalczyk J[erzy], Wiśniewska-Ślusarz H., Wysocki M[ichał], Styczyński J[an], Świątkiewicz V.
    Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.19-22, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
    Sygnatura GBL: 306,430

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • onkologia
  • hematologia
  • pediatria

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna
  • praca związana ze zjazdem

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dzieci 6-12 r.ż.
  • płeć męska
  • płeć żeńska

    Streszczenie polskie: W celu poprawy wyników leczenia dzieci z ostą białaczką limfoblastyczną wysokiego ryzyka wprowadzono kolejno modyfikowane amerykańskie protokoły: "Nowy York" (1987 r.) i "Nowy York I" (1997 r.). Wstępne wyniki leczenia protokołem New York I są istotnie lepsze od uzyskiwanych poprzednio.

    Streszczenie angielskie: In term of improving the treatment results achieved of children presenting with high risk acute lymphoblastic leukemia modified "New York" (1987) and "Now York I" (1997) American protocols were introduced. Preliminary results obtained on "New York I" protocol are significantly better than previously.


    13/67

    Tytuł oryginału: Allogeniczna translantacja szpiku u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną - raport Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków.
    Tytuł angielski: Allogeneic bone marrow transplantation in children with acute lymphoblastic leukemia - an experience of the Polish Pediatric Leukemia/Lymphoma Study Group.
    Autorzy: Wachowiak J[acek], Boruczkowski D., Chybicka A[licja], Kowalczyk J[erzy], Malicki J., Gorczyńska E., Kałwak K., Kosicka G., Leda M., Pieczonka A., Słociak M., Stryczyńska G., Styczyński J[an], Toporski J., Turkiewicz D., Wójcik B., Zaucha-Prazmo A.
    Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.23-27, il., bibliogr. 25 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
    Sygnatura GBL: 306,430

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • onkologia
  • transplantologia
  • hematologia
  • pediatria

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna
  • praca związana ze zjazdem

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dzieci 2-5 r.ż.
  • dzieci 6-12 r.ż.
  • dzieci 13-18 r.ż.
  • płeć męska
  • płeć żeńska

    Streszczenie polskie: W latach 1989-2001 allogeniczną transplantację szpiku (allo-BMT) przeprowadzono u 54 dzieci z ALL, w tym u 21 z grupy bardz wysokiego ryzyka (VHR-ALL) w I remisji i u 33 w II remisji. Stwierdzono, że allo-BMT u dzieci z VHR-ALL w I CR jest skuteczną i na ogół bezpieczną procedurą terapeutyczną, natomiast u dzieci z ALL w II CR nadal zbyt często dochodzi do kolejnej wznowy białaczki, zwłaszcza jeśli w przygotowaniu do zabiegu zastosowano mieloablacyjną terapię z busulfanem bez napromieniania całego ciała.

    Streszczenie angielskie: Between 1989-2001 fifty four children with ALL underwent allogeneic bone marrow transplantation (allo-BMT), among them 21 patients with very high risk (VHR-ALL) were transplanted in I CR and 33 in II CR. In children with VHR-ALL in I CR both busulfan- and fractionated total body irradiation-based preparative regimens demonstrated satisfactory anti-leukemic effect. On the contrary, the post-transplant relapse is still too much frequent event in children transplanted for ALL in II CR, especially when busulfan-based preparative regimen was used.


    14/67

    Tytuł oryginału: Wstępne wyniki leczenia ostrej białaczki nielimfoblastycznej u dzieci z zastosowaniem idarubicyny.
    Tytuł angielski: Preliminary results of treatment of children with acute nonlymphoblastic leukemia according to protocol with idarubicine.
    Autorzy: Dłużniewska A[gnieszka], Balwierz W[alentyna], Bujakowska A., Balcerska A., Chybicka A[licja], Kowalczyk J[erzy], Matysiak M[ichał], Rokicka-Milewska R[oma], Sońta-Jakimczyk D[anuta], Wachowiak J[acek], Wysocki M[ichał], Dobaczewski G., Niedźwiecki M., Lewandowska D[anuta], Stefaniak M., Krenke K., Malinowska A., Tomaszewska R., Styczyński J[an]
    Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.29-32, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
    Sygnatura GBL: 306,430

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • onkologia
  • hematologia
  • pediatria

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna
  • praca związana ze zjazdem

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • niemowlęta
  • dzieci 2-5 r.ż.
  • dzieci 6-12 r.ż.
  • dzieci 13-18 r.ż.
  • płeć męska
  • płeć żeńska

    Streszczenie polskie: Przedstawiono poprawę wyników leczenia ostrej białaczki nielimfoblastycznej po wprowadzeniu programu z użyciem idarubicyny. Wśród 67 ocenianych dzieci remisje uzyskało 80,6 proc. Ponad 3-letnie przeżycie całkowite i przeżycie wolne od zdarzeń wynosiły odpowiednio: 66 proc. i 59 proc.

    Streszczenie angielskie: We present improvement of treatment results of childchood acute non-luymphoblastic leukemia after introduction of new protocol with the use of idarubicine. Among 67 eligible children remissions were achieved in 54 (80,6 p.c.). The estimated 3-year overall survival and event-free survival were 66 p.c. and 59 p.c. respectively.


    15/67

    Tytuł oryginału: Effect of cytoprotectants on in vitro drug sensitivity of leukemic cells.
    Tytuł polski: Badania in vitro wpływu leków cytoprotekcyjnych na wrażliwość komórek białaczkowych na cytostatyki.
    Autorzy: Styczyński J[an], Wysocki M[ichał], Dębski R., Kubicka M., Balwierz W[alentyna], Juraszewska E., Rokicka-Milewska R[oma], Malinowska I., Matysiak M[ichał], Stańczak E., Balcerska A., Płoszyńska A[nna], Kowalczyk J[erzy], Stefaniak J., Małek U., Wachowiak J[acek], Mazur B., Sońta-Jakimczyk D[anuta], Szczepański T., Krawczuk-Rybak M., Chybicka A[licja], Raś M.
    Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.37-40, il., bibiogr. 6 poz., streszcz. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
    Sygnatura GBL: 306,430

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • onkologia
  • farmacja
  • hematologia
  • pediatria

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna
  • praca związana ze zjazdem
  • tytuł obcojęzyczny

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • in vitro

    Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu in vitro leków cytoprotekcyjnych: dexrazoxanu (DEX) oraz amifostyny (AMF) na cytotoksyczność daunorubicyny (DNR) i 4-HOO-ifosfamidu (IFO) w linii K562 i w ostrych białaczkach u dzieci. Cytotoksyczność DEX i AMF oraz ich kombinacji z odpowiednimi cytostatykami oceniono w teście MTT w komórkach linii K562 oraz u 18 dzieci z ALL (12 de novo, 6 we wznowie) i 4 z AML de novo. Za miarę cytotoksyczności przyjęto wartość stężenia leku, w którym ginie 50 proc. badanych komórek (LC50). DEX i AMF zmniejszały przeżycie komórek linii K562 odpowiednio o 12 proc. i 20 proc. oraz zwiększały cytotoksyczność DNR i IFO. W stosunku do komórek białaczkowych, zaobserwowano silną korelację pomiędzy wartościami LC50 dla DNR i DNR+DEX (rho = 0,872, p=0,001), natomiast wartości LC50 dla DNR i DNR+DEX nie różniły się (0,50 mg/ml vs 0,55 mg/ml). Również dla IFO i IFO+AMF, stwierdzono korelację pomiędzy wartościami LC50 (rho = 0,64; p=0,01), jednak zaobserwowano tendencję do różnic pomiędzy wartościami LC50 dla IFO oraz dla IFO+AMF (p=0,073, współczynnik regresji liniowej 0,468). Mediana LC50 dla IFO wynosiła 20,23 mg/ml, natomiast dla IFO+AMF była równa 14,47 mg/ml (p=0,623). Przeprowadzone badania wskazują, że AMF może mieć niewielki wpływ cytotoksyczny in vitro na komórki białaczkowe oraz niewielki synergistyczny wpływ na cytotoksyczność IFO, natomiast DEX nie ma wływu na wrażliwość in vitro komórek białaczkowych na DNR.

    Streszczenie angielskie: The objective of the study was the analysis of effects of cytoprotectants: dexrazoxane (DEX) and amifostine (AMF) on in vitro drug sensitivity of K562 cells and childhood leukemic cells to daunorubicin (DNR) and 4-HOO-ifosfamide (IFO). Cytotoxicity of DEX and AMF and their combination with respective drugs was analyzed by means of the MTT assay in K562 cell line and and in 18 children with ALL (12 de novo, 6 relapsed) and 4 with AML de novo. Cytotoxicity was expressed by concentration of drug which was lethal to 50 p.c. of tested cells (LC50). DEX and AMF caused cell kill in K562 cell line by 12 p.c. and 20 p.c. respectively and increased cytotoxicity of DNR and IFO. Strong correlation was observed between LC50 values for DNR and combination DNR+DEX (rho = 0,872, p=0,001) in patients samples, while LC50 values did not differ significantly (0,50 mg/ml vs 0,55 mg/ml). The correlation was observed also between LC50 for IFO+AMF (rho = ),64; p=0,01), however tendency to higher resistance to IFO was observed, when compared to combination IFO=AMF (20,23 mg/ml vs 14,47 mg/ml; p=0,623 Mann-Whitney U test; p=0,73 Wilcoxon matched pair test; regression coefficient 0,468). The results suggest weak in vitro cytotoxicity effect of AMF on leukemic cells and its weak synergistic effect on IFO cytotoxicity, while it seems that DEX has no influence on in vitro sensitivity of leukemic cells to DNR.


    16/67

    Tytuł oryginału: In vitro activity of platinum derivatives in acute leukemias.
    Tytuł polski: Aktywność in vitro pochodnych platyny w ostrych białaczkach.
    Autorzy: Styczyński J[an], Wysocki M[ichał], Dębski R., Kubicka M., Balwierz W[alentyna], Juraszewska E., Rokicka-Milewska R[oma], Malinowska I., Matysiak M[ichał], Stańczak E., Balcerska A[nna], Płoszyńska A[nna], Kowalczyk J[erzy], Stefaniak J., Małek U., Wachowiak J[acek], Mazur B., Sońta-Jakimczyk D[anuta], Szczepański T., Krawczuk-Rybak M., Chybicka A[licja], Raś M.
    Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.41-44, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
    Sygnatura GBL: 306,430

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • onkologia
  • farmacja
  • hematologia
  • pediatria

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna
  • praca związana ze zjazdem

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • in vitro

    Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena cytotoksyczności in vitro cisplatyny (CIS) i karboplatyny (KAR) w teście MTT w liniach komórkowych HL60 i K562 oraz u 33 dzieci z ostrymi białaczkami, w tym u 24 z ALL (17 de novo, 7 we wznowie ) i u 9 z AML de novo. Wobec komórek pacjentów z ostrymi białaczkami określono również wrażliwość na prednizolon, winkrystynę, L-asparaginazę, daunorubicynę, arabinozyd cytozyny, idarubicynę i etopozyd. Za miarę cytotoksyczności przyjęto wartość stężenia leku, w którym ginie 50 proc. badanych komórek (LC50). Przez wzgledną oporność (RR) badanych grup na dany lek określono stosunek wartości median LC50 dla tego leku. W badanych liniach komórkowych HL60 i K562, średnia wartość LC50 dla CIS wynosiła odpowiednio 0,71 ń 0,17 mg/ml i 10,69 ń 2,21 mg/ml, natomiast dla KAR odpowiednio 3,99 ń 0,31 mg/ml i 53,43 ń 7,85 mg/ml. Mediana LC50 dla komórek pacjentów a ALL de novo wynosiła 5,10 mg/ml dla CIS i 21,28 mg/ml dla KAR. We wznowie ALL komórki wykazywały wieksza oporność wobec większości badanych leków z wyjątkiem CIS (RR=0,93), KAR (RR=0,63) i winkrystyny (RR=0,82). Komórki AML wykazywały znamiennie większa oporność wobec wszystkich badanych leków, w tym 6,3-krotną wobec CIS i 4,4-krotną wobec KAR. Pacjenci z nawrotową lub klinicznie oporną AML mieli mieloblasty w momencie rozpoznania 6,4-krotnie bardziej oporne na cisplatynę (p=0,014) oraz 3-krotnie bardziej oporne na karboplatynę (p=0,014). Podsumowując, zaobserwowano dobrą aktywność pochodnych platyny wobec ...

    Streszczenie angielskie: The objective of the study was the analysis of in vitro cytotoxicity of cisplatin (CIS) and carboplatin (CAR) by means of the MTT assay in HL60 and K562 cell lines and 33 children with acute leukemias, including 24 with ALL (17 de novo, 7 relapsed) and 9 with AML de novo. Sensitivity to prednisolone, vincristine, L-asparaginase, daunorubicin, cytarabine, idarubicin and etoposide in leukemic samples was also determined. Cytotoxicity was expressed by concentration of drug, which was lethal to 50 p.c. of tested cells (LC50). Relative resistance (RR) between two groups was calculated as a ratio of median LC50 values for the drug. In HL60 and K562 cell lines, LC50 value for CIS was 0,71 ń 0,17 mg/ml and 10,69 ń 2,21 mg/ml respectively, while for CAR 3,99 ń 0,31 mg/ml and 53,43 ń 7,85 mg/ml respectively. Median LC50 for ALL de novo samples was 5,10 mg/ml for CIS and 21,28 mg/ml for CAR. Relapsed ALL samples were more resistant to most drugs except for CIS (RR=0,93), CAR (RR=0,63) and vincristin (RR=0,82). AML cells were significantly more resistant to all tested drugs, including 6,3-fold higher resistance to CIS and 4,4-fold to CAR. Myeloblasts of patients with refractory or relapsed AML were already on diagnosis 6,4-fold more resistant to CIS (p=0,014) and 3-fold to CAR (p=0,014). In summary, relatively good in vitro activity of platinum derivatives in relapsed ALL samples has been found and certain prognostic relevance of resistance to CIS and CAR in AML samples was ...


    17/67

    Tytuł oryginału: Profil warstwowy amplitudy i fazy rytmu theta w skrawkach formacji hipokampalnej in vitro.
    Tytuł angielski: Amplitude and phase laminar profiles of theta in the hippocampal formation in vitro.
    Autorzy: Kowalczyk Tomasz, Konopacki Jan
    Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.353-360, il., bibliogr. s. 359-360, sum. - Konferencja pt. Blaski i cienie elektrofizjologii mózgu in vitroKonferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne KrakówŁódź 24.10.07-08.06. 20012002
    Sygnatura GBL: 301,727

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • neurologia

    Typ dokumentu:
  • praca związana ze zjazdem

    Wskaźnik treści:
  • zwierzęta

    Streszczenie angielskie: Amplitude and phase profiles of theta rhythm induced in the hipocampal formation slices by bath perfusion of carbachol was studied. Amplitude and phase profiles obtained in vitro closely resemble profiles of spontaneous theta rhythm recorded in freely behaving or anaesthetised rats. Electrotonic mechanism underlying the in vivo and in vitro theta are discussed.


    18/67

    Tytuł oryginału: Sposoby utrzymywania stałej ciepłoty ciała podczas znieczulenia ogólnego do przeszczepu wątroby - doświadczenia własne.
    Tytuł angielski: How do we maintain normothermia during anaesthesia for liver transplantation? A retrospective study.
    Autorzy: Michalska-Krzanowska Grażyna, Stasiak-Pikuła Elżbieta, Kowalczyk Piotr, Pakulski Cezary
    Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.178-181, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 305,376

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • transplantologia
  • gastroenterologia
  • anestezjologia

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • płeć męska
  • płeć żeńska

    Streszczenie polskie: Śródoperacyjna hipotermia jest częstym i istotnym powikłaniem przeszczepów wątroby. Pacjenci są narażeni na straty ciepła z dużego pola operacyjnego na drodze parowania, promieniowania i konwekcji. Porównaliśmy retrospektywne dwa protokoły zapobiegania utracie ciepła. Czterech pacjentów z grupy ogrzewaliśmy trzema małymi materacykami wodnymi i kocem elektrycznym okrywającym kończyny dolne. 10 pacjentom z grupy B zapewniono następujące warunki: ogrzewanie sali operacyjnej do 28-30řC, układanie chorego na materacu ogrzewającym, ogrzewanie i nawilżanie gazów oddechowych przy użyciu filtrów, przetaczanie płynów i preparatów krwi przez aparat do szybkiej infuzji (Level 1, Hoyer, USA) przepłukiwanie przeszczepianej wątroby ogrzaną 5 proc. albuminą. Najniższą temperaturę stwierdzono podczas reperfuzji i zapobiegania utratom ciepła w tym okresie uważamy za jeden z najważniejszych momentów, na równi z ogrzewaniem szybko przetaczanych płynów. Ogrzewanie pacjenta powinno być kontynuowane w okresie pooperacyjnym.

    Streszczenie angielskie: Hypothermia is an important and frequent problem complicationg liver transplantation. The patient undergoing this kond of surgery is especially vulnerable because of large operating field, extensive heart loss from the peritoneum due to radiation, vaporisation and convection. We have compared two heating regimens: A - patients (4) were warmed using three small water mattresses and an electric and an electric blanket placed over lower part of the body. All fluid admonistered were warmed in a water bath. B - operating theatre was warmed to 28 - 30řC, patients (10) were warmed with an electric under blanket, anaesthetic gases were admoinistered via a filter, all fluids admonistered were warmed with a warmer (Level 1, Hoyer, USA), the transplant was flushed prior to implantation with warmed human albumin. Maximal core temperature reduction has occurred in both groups after reperfision of the transplant and its was significantly less in the group B. Since reperfusion of a cold transplant may be a crucial point during surgery, we regard the warm flush as a method of major importance, equal to an-line wariming system. The heat loss prevention regimen is to be multifactorial and should be continued after surgery.


    19/67

    Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
    Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
    Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
    Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 313,490

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • onkologia
  • genetyka
  • ginekologia i położnictwo

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

    Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


    20/67

    Tytuł oryginału: Porównanie ekspresji glikoproteiny P z profilem oporności in vitro na cytostatyki w ostrych białaczkach.
    Tytuł angielski: Comparison of P-glycoprotein expression with in vitro drug resistance profile in acute leukemias.
    Autorzy: Styczyński Jan, Wysocki Mariusz, Dębski Robert, Kubicka Małgorzata, Balwierz Walentyna, Juraszewska Edyta, Moryl-Bujakowska Angelina, Rokicka-Milewska Roma, Malinowska Iwona, Matysiak Michał, Stańczak Elżbieta, Balcerska Anna, Płoszyńska Anna, Kowalczyk Jerzy R., Stefaniak Jolanta, Małek Urszula, Wachowiak Jacek, Mazur Benigna, Sońta-Jakimczyk Danuta, Szczepański Tomasz, Chybicka Alicja, Raś Małgorzata
    Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.381-387, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 301,294

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • pediatria
  • genetyka
  • hematologia
  • onkologia

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • niemowlęta
  • dzieci 2-5 r.ż.
  • dzieci 6-12 r.ż.
  • dzieci 13-18 r.ż.
  • płeć męska
  • płeć żeńska
  • in vitro

    Streszczenie polskie: Oporność wielolekowa na cytostatyki oznacza zmniejszoną wrażliwość komórek nowotworowych na różne, niespokrewnione ze sobą leki. "Klasycznym" mechanizmem oporności jest obecność białka PGP (permeability glicoprotein) będącego produktem genu MDR1, które usuwa cytostyki na zewnątrz komórki przy udziale pompy ATP-zależnej. Celem pracy jest ocena ekspresji białka PGP w ostrych białaczkach u dzieci oraz analiza korelacji obecności PGP z opornością in vitro na cytostatyki. Badania przeprowadzono u 45 dzieci z ostrymi białaczkami. Ekspresję białka PGP oznaczano metodą cytometrii przepływowej jako odsetek komórek blastycznych. Profil oporności in vitro na cytostyki określano w 4-dobowym teście cytotoksyczności MTT. Za miarę cytotoksyczności przyjęto stężenie leku letalne dla 50 proc. badanych komórek. Mediana ekspresji PGP wynosiła: 0,24 proc. u pacjentów z ALL de novo; 1,89 proc. we wznowie ALL (p = 0,002) i 12,560 proc. w AML de novo (p 0,001). Najwyższą indywidualną ekspresję PGP obserwowano u pacjenta ze wzonwą AML (70,5 proc.). Ekspresja PGP korelowała silnie (p 0,01) z opornością na idarubicynę, mitoksantron, etopozyd, prednizolon i deksametazon oraz z typem białaczki. Słabszą korelację (p 0,05) obserwowano dla daunorubicyny, doksorubicyny, merkaptopuryny, kladrybiny, fludarabiny, 4-HOO-cyklofosfamidu i 4-HOO-ifosfamidu. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy obecnością białka PGP i skojarzonym profilem oporności in vitro wyrażonym skalą PVA. Wyniki przeprowadzonej ...

    Streszczenie angielskie: Multidrug resistance implicates decreased sensitivity of cancer cells to various, unrelated drugs. The "classical" mechanism of resistance is the upregulation of PGP (premeability glycoprotein), product of the MDR1 gene, which plays a physiological role in ATP-dependent transport of various substances outside the cell. The scope of this study is the analysis of PGP expression in childhood acute leukemias and its correlation with in vitro drug resistance profile. Fourty-five children were enrolled in the study. PGP expression was determined as a percentage of blast cells by flow cytometry and drug resistance profile by means of the MTT assay. Cytotoxicity was measured as the concentration of drug that is lethal to 50 p.c. of cells. Median expression of PGP was: 0.24 p.c. for ALL de novo patients; 1.89 p.c. for relapsed ALL (p = 0.002) and 12.60 p.c. in AML de novo (p 0.001). The hihgest individual PGP expression was observed in relapsed AML child (70.5 p.c.). The value of PGP expression showed a strong correlation (p 0.01) with resistance to idarubicin, mitoxantrone, etoposide, prednisolone, dexamethasone and type of leukemia. A weaker correlation (p 0.05) was observed for daunorubicin, doxorubicin, mercaptopurine, cladribine, fludarabine, 4-HOO-cyclophosphamide and 4-HOO-ifosfamide. No correlation was found between PGP expression and combined resistance profile for prednisolone, vincristine and L-asparaginase expressed by PVA score. These results might confirm ...


    21/67

    Tytuł oryginału: Anatomia patologiczna wrodzonej stopy końsko-szpotawej - przegląd piśmiennictwa i spostrzeżenia własne.
    Tytuł angielski: Congenital clubfoot: it's pathological anatomy - review of the literature and personal observations.
    Autorzy: Kowalczyk Bartłomiej, Lejman Tadeusz
    Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.279-285, il., bibliogr. 21 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 301,360

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • traumatologia i ortopedia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Autorzy podają przegląd piśmiennictwa z ostatnich 40 lat, dotyczących anatomii patologicznej wrodzonej stopy końsko-szpotawej oraz przedstawiają własne, śródoperacyjne spostrzeżenia. Operując techniką Goldnera obserwują, że kość skokowa w stawie skokowym górnym była, jako całość, zrotowana wewnętrznie, zaś w stosunku do przodostopia - zewnętrznie. Głowa i szyja kości skokowej były zagięte przyśodkowo w stosunku do osi bloczka. Te deformacje powodowały, że w stawie skokowym gó nym zamiast ruchu zgięcia grzebietowego i podeszwowego odbywał się ruch pro- i supinacji stopy. Sądzą, że dla uzyskania korekcji zaawansowanych deformacji stopy konieczna jest rozległa kapsulotomia stawu skokowego górnego, z pełnym przecięciem więzadła trójgraniastego.

    Streszczenie angielskie: The authors present a review of literature of the past 40 years, relevant to the pathological anatomy of congenital clubfoot and their own views - based on intra-operative observations. Performing Goldner's procedure the authors noted the talar bone was rotated internally, as a whole and externally in relation to the forefoot. The head and neck of the talar bone were deviated medially in relation to the trochlear axis. These deformities lead to pronation and supination movements instead of the normal flexion and extension of the foot. The authors beliewve a wide capsulotomy with resection of the ligaments is necessary to achieve proper clubfoot correction.


    22/67

    Tytuł oryginału: Nowotworzenie gonad u fenotypowych dziewczynek z obecnością chromosomu Y w kariotypie.
    Tytuł angielski: Gonadal neoplasm in children with female phenotype and Y chromosome in karyotype.
    Autorzy: Wolski J. K., Gastoł P., Skobejko-Włodarska L., Strulak K., Śmigielski M., Czyż J., Kowalczyk K., Szarras-Czapnik M., Kluge P., Pronicki M., Grajkowska W., Szymkiewicz Cz., Baka-Ostrowska M.
    Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.70-71 - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002 - Tekst równol. w jęz. ang.
    Sygnatura GBL: 313,312

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • genetyka
  • endokrynologia
  • ginekologia i położnictwo
  • onkologia

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna
  • praca związana ze zjazdem

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • płeć żeńska


    23/67

    Tytuł oryginału: Rekonstrukcja żuchwy w materiale Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PAM w Szczecinie.
    Tytuł angielski: Mandible reconstruction cases discussed in reports of the Department of Maxillofacial Surgery Pomeranian Academy of Medicine, Szczecin, Poland.
    Autorzy: Kowalczyk Robert, Kowalik Sylwester, Halczy-Kowalik Ludmiła, Staniszewski Radosław
    Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.169-176, bibliogr. 42 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 310,924

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • stomatologia
  • transplantologia

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • płeć męska
  • płeć żeńska

    Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono różne sposoby rekonstrukcji żuchwy wykonywane w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PAM w Szczecinie w latach 1974-2001. Zaprezentowano wyniki wgajania wolnych przeszczepów i przeszczepów unaczynionych. Na podstawie własnych spostrzeżeń klinicznych przeprowadzono analizę przydatności poszczególnych przeszczepów w rekonstrukcji żuchwy.

    Streszczenie angielskie: The authors of this paper describe various methods of mandible reconstruction used in the Department of Maxillofacial Surgery at the Pomeranian Academy Medicine in Szczecin, from 1974 to 2001. They present the results of treatment carried out by means of free and vasculerized bone grafts. Basing on their own clinical experience, they have analysed the advantages of using particular graft types for reconstructing the mandible.


    24/67

    Tytuł oryginału: Wpływ antocyjanin z aronii czarnoowocowej i acetylcysteiny na wybrane następstwa zatrucia octanem ołowiu.
    Tytuł angielski: The influence of Aronia melanocarpa and acetylcysteine on selected after-effects in lead acetate poisoning.
    Autorzy: Kowalczyk Edward, Jankowski Andrzej, Niedworok Jan, Śmigielski Jan, Jankowskia Beata
    Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.221-223, il., bibliogr. 22 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 313,318

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • toksykologia
  • farmacja

    Typ dokumentu:
  • praca doświadczalna

    Wskaźnik treści:
  • zwierzęta
  • szczury

    Streszczenie polskie: W ostatnich latach intensywnie badane są skutki przewlekłego narażenia na kontakt z ołowiem. Ołów wykazuje zdolność do kumulowania się w organizmie głównie w kościach w postaci nierozpuszczalnego forsforanu. W licznych pracach zauważono, że ołów może wyzwolić powstawanie reaktywnych form tlenu i wywołać stres oksydacyjny. Badania przeprowadzono na 40 szczurach razy Wistar płci obojga, o masie ciała 180-210 g, karmionych paszą znormalizowaną dla małych zwierząt laboratoryjnych "Murigan", ze swobodnym dostępem do wody pitnej, przebywających w warunkach zwierzętarni o stałej temperaturze i wilgotności. Badano wpływ antocyjanin uzyskanych z aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa Elliot) i acetylcysteiny na wybrane parametry stresu oksydacyjnego u zwierząt doświadczalnych narażonych na przewlekłe przyjmowanie octanu ołowiu. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że podanie antocyjanin lub acetylcysteiny zmniejsza stężenie substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) oraz karbonylków w surowicy. Jednocześnie zaobserwowano znaczne zmniejszenie stężenia 8-hydroxy-2'-deoksyguanozyny wydalanej w moczu. Antocyjaniny z aronii czarnoowocowej wydają się być dobrym związkiem pozwalającym zmniejszyć skutki stresu oksydacyjnego wywołanego przewlekłym podawaniem octanu ołowiu.

    Streszczenie angielskie: In recent years we have widely examined the results of protracted exposures on lead. Lead mostly shows that it accumulated in bones in an insoluble phosphate form. In much of the experimental research we observed that lead can cause reactive forms of oxygen and oxidative stress. The examination was carried out on 40 female and male Wistar rats weighing 200-250 g. They lived in the animal quarters with a stable temperature and humidity. They were fed with standard fodder (Murigan) and water ad libitum. In the work carried out the effect of anthocyanins of Aronia Melanocarpa Elliot and acetylcysteine on the selected parameters of oxidative stress of experimental animals with chronic lead acetate poisoning were examined. After administration anthocyanins substantially decreased the concentration of unsaturated fatty acid peroxidation and carbonyls in blood serum. At the same time we observed a significant decrease of 8-hydroxy-2'-deoxyguanosine in urine. Antocyanins from Aronia Melanocarpa appear to be a good substance for the diminishing of oxidative stress, these results caused with long-term administration of lead acetate.


    25/67

    Tytuł oryginału: Dzieje sanatorium w "Rudce"
    Autorzy: Kowalczyk Tomasz
    Opracowanie edytorskie: Korczak Cezary W. (przedm.).
    Źródło: Probl. Hig. 2002 (76) - Warszawa, Polskie Towarzystwo Higieniczne 2002 s.1-172, il, tab., bibliogr. s. 152-154, 25 cm.
    Sygnatura GBL: 306,261 ; 736,503

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • organizacja ochrony zdrowia
  • pulmonologia
  • choroby zakaźne

    Typ dokumentu:
  • praca historyczna

    Wskaźnik treści:
  • historia nowożytna
  • historia XX wieku


    26/67

    Tytuł oryginału: Analiza wybranych mechanizmów efektorowych w modelu odrzucania komórek nowotworowych : rozprawa habilitacyjna
    Autorzy: Kowalczyk Dariusz Wojciech; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Zakład Immunologii Nowotworów w Poznaniu
    Źródło: - Poznań, Dział. Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 92, [2] s. : il., tab., bibliogr. 187 poz., 24 cm.
    Sygnatura GBL: 735,227

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • immunologia
  • onkologia

    Typ dokumentu:
  • praca doświadczalna
  • rozprawa habilitacyjna

    Wskaźnik treści:
  • zwierzęta
  • myszy


    27/67

    Tytuł oryginału: Postępowanie terapeutyczne w encefalopatii wątrobowej.
    Tytuł angielski: Therapeutic management in hepatic encephalopathy.
    Autorzy: Helewski Krzysztof J., Kowalczyk-Ziomek Grażyna I., Konecki Janusz J.
    Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.301-309, bibliogr. 34 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 301,774

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • gastroenterologia
  • neurologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Postępowanie terapeutyczne w encefalopatii wątrobowej zależy od jej etiologii i stopnia zaawansowania. Zarówno w ostrej, jak i w przewlekłej encefalopatii należ dążyć do ustalenia i usunięcia prawdopodobnych czynników przyczynowych. Jednym z najważniejszych działań jest przede wszystkim ograniczenie białek w diecie. W celu obniżenia jelitowej produkcji amoniaku stosje się najczęściej: niewchłaniające się dwucukry (laktuloza), antybiotyki (neomycyna) oraz benzoesan sodu. Aminokwasy z rozgałęzionym łańcuchem bocznym podawane doustnie lub pozajelitowo mogą być pomocne w poprawie stanu chorego i przywróceniu równowagi aminokwasów krążących we krwi. Teoria receptora GABA-benzodwuazepinowego doprowadziła do zastosowania w leczeniu encefalopatii wątrobowej jego antagonistów, takich jak flumazenil. Zmienny - i często mało charakterystyczny - przebieg encefalopatii wątrobowej powoduje jednak, że zastosowanie odpowiedniego leczenia nie jest proste. Co więcej, przeprowadzone próby kliniczne nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do skuteczności wielu leków stosowanych w terapii encefalopatii wątrobowej.

    Streszczenie angielskie: Therapeutic management in hepatic encephalopathy depends on tis etiology as well as progression degree. Both in acute and chronic encephalopathy one should tend to establish probable causes and try to eliminate them. Cutting down on proteins in diet is one of the most important suggestions in chronic hepatic encephalopathy. In order to reduce intestinal production of ammonia, non-absorbable disaccharides (lactulose), antibiotics (neomycin) and sodium benzoate are the most commonly used. Branched chain amino acids administered orally or parenterally may be useful in improving patient's condition and restoring the balance of blood amino acids. The GABA-benzodiazepine receptor theory led to application of its antagonists, such as flumazenil, in the management of hepatic encephalopathy. However, providing a proper treatment is not easy due to unstable and often not very characteristic course of hepatic encephalopathy. What is more, clinical trials of some drugs used in the treatment of hepatic encephalopathy do not confirm their effectiveness.


    28/67

    Tytuł oryginału: Zaburzenia odporności u dzieci
    Autorzy: Banasik Małgorzata, Bartel Hieronim, Bernatowska Ewa, Fornalczyk-Wachowska Ewa, Jankowski Adam, Kowalczyk Danuta, Kowalski Marek, Lewandowicz-Uszyńska Aleksandra, Lewandowska Anna, Lewkowicz Przemysław, Lukamowicz Jolanta, Madaliński Kazimierz, Marczyńska Magdalena, Maroszyńska Iwona, Miecznik Adam, Zeman-Miecznik Alicja, Paśnik Jarosław, Pokoca Lech, Pietrucha Barbara, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Skopczyńska Hanna, Szczepańska-Putz Małgorzata, Tchórzewski Henryk, Wawrzyniak Maria, Zeman Krzysztof
    Opracowanie edytorskie: Zeman Krzysztof (red.).
    Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 311 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
    Seria: Biblioteka Pediatry 39
    Sygnatura GBL: 735,268

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • pediatria
  • immunologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie


    29/67

    Tytuł oryginału: Nowotwory, komórki dendrytyczne i sygnał zagrożenia.
    Tytuł angielski: Tumors, dendritic cells and the danger signal.
    Autorzy: Kowalczyk Dariusz W.
    Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.354, 356-359, il., bibliogr. 26 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 313,382

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • immunologia
  • onkologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Choroba nowotworowa jest procesem wieloetapowym i wielonarządowym. Mutacje powodujące transformację nowotworową komórek prowadzą do ich niekontrolowanego wzrostu, naciekania otaczających tkanek i powstawania przerzutów. Naturalne czynniki, które mogłyby działać cytostatycznie, w większości przypadków nie wpływają na zmutowane komórki nowotworowe. Co więcej, mogą negatywnie oddziaływać na inne tkanki, czego efektem jest powstanie dalszych zaburzeń, jak np. miejscowa i ogólna immunosupresja, niedokrwistość, wyniszczenie nowotworowe itp. W 1994 r. Polly Matzinger przedstawiła nową teorię, nazywaną modelem sygnału zagrożenia. Według tej teorii, swoista odpowiedź immunologiczna powstaje w wyniku rozpoznania procesu uszkodzenia tkanek, a nie tylko samego rozpoznania obcej natury antygenu. Zaproponowany przez Matzinger model odnosi się głównie do zagadnień związanych z powstawaniem tolerancji immunologicznej, niemniej jego założenia mogą dotyczyć także immunologii nowotworów, czy pozornie odległej terapii genowej. Ponieważ proces nowotworowy nie jest rozpoznawany w kategoriach zagrożenia przez organizm, komórki dendrytyczne nie ulegają aktywacji. Brak aktywacji komórek dendrytycznych w połączeniu z towarzyszącą lokalną lub/i ogólną immunosupresją powoduje, że nawet silne antygeny nowotworowe nie indukują odpowiedzi immunologicznej, która mogłaby prowadzić do eliminacji komórek nowotworowych. Dostarczenie antygenów razem z sygnałem zagrożenia powoduje natomiast aktywację ...

    Streszczenie angielskie: Neoplastic disease develops as a multistep and multiorgan process. Somatic mutations causing cells transformation lead to uncontrolled cell proliferation, invasion and metastases. Natural factors which could have cytostatic effect on transformed cells in most cases fall to halt tumor growth. Moreover, instead of antitumor activity they might negatively interact with other tissues leading to local or general immunosupression, anemia, cathexia etc. In 1994 Polly Matzinger presented a new theory called the danger model suggesting that specific immune response develops as a result of danger detection rather than discrimination between self and non-self antigens. Alhough this model refers mainly to immune tolerance its assumptions are valid for such distant subjects as tumors or apparently unrelated with immunology gene therapy. Contemporary self-non-self discrimination model assume that immune system protects the organism against everything which is foreign, thus immune responses are directed towards external entities which are non-self antigens. According to the danger model the immune system detects and then responds to anything whichever is dangerous and not necessarily foreign. In its beganing tumor growth is not recognized as dangerous and does not activate dendritic cells. The lack of dendritic cells activation along with concomitant immunosupression is responsible for the absence of spontaneous immune response against tumor antigens. Antigen delivery in ...


    30/67

    Tytuł oryginału: The influence of controlled hypotension on splanchnic mucosal perfusion using gastric tonometry in patients undergoing resection of meningioma.
    Autorzy: Pakulski Cezary, Nowicki Rafał, Kowalczyk Piotr, Bąk Piotr, Mikulski Krzysztof, Badowicz Beata
    Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR28-CR30, tab., bibliogr. 9 poz.
    Sygnatura GBL: 313,278

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • anestezjologia
  • chirurgia
  • farmacja
  • neurologia
  • onkologia

    Typ dokumentu:
  • praca kazuistyczna
  • tytuł obcojęzyczny

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dorośli 19-44 r.ż.
  • dorośli 45-64 r.ż.
  • płeć męska
  • płeć żeńska

    Streszczenie angielskie: Background: The aim of our research was to evaluate the influence of general anesthesia with controlled nitroglycerin-induced hypotension on splanchnic mucosal perfusion using gastric tonometry. Material/Methods: In six patients (1 female, 5 males, median age 46 years, range 32 - 62) undergoing elective resection of meningiomas, measurements of gastric mucosal perfusion were taken by nasogastric tonometry. Controlled hypotension was initiated after craniotomy and terminated prior to hemostasis procedures. The mean arterial blood pressure (MAP) was maintained 25 - 30 p.c. below initial parameters during controlled hypotension. The adequacy of perfusion was defined by the intramucosal pH (pHi) and the difference between arterial and intramucosal pH (pHGAP). All parameters were analyzed before the induction of controlled hypotension, after the 1st, 2nd, and 3rd hour, and 1 hour after the termination of controlled hypotension. Results: The MAP decreased during controlled hypotension by ca. 26.5 p.c. (min. 21.1 p.c.; max 31.6 p.c.). The lower MAP was accompanied by a statistically significant increase in heart rate. A significant increase from baseline in regional prCO2 was seen after teh 1st, 2nd, and 3rd hour of controlled hypotension. Intramucosal pH values decreased significantly during the same period, from 7.428 ń 0.032 to 7.372 ń 0.015. Despite these statistically significant differences during controlled hypotension, the pH, values were always greater than 7.35, and the pHGAP values were lower than 0.05, which were recognized as being within the normal range. Conclusions: Controlled hypotension allows accurate evaluation of the blood flow quality at the level of microcirculation. Mild controlled hypotension slightly alters splanchnic mucosal perfusion.


    31/67

    Tytuł oryginału: Novel competitive PCR methods for quantitation of T-cell receptor delta (TCRD) gene rearrangements.
    Autorzy: Masternak Michał M., Przybylski Grzegorz K., Smoczkiewicz Paweł, Płotek Włodzimierz, Kowalczyk Dariusz W., Nowak Jerzy S.
    Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (2) s.235-244, il., tab., bibliogr. s. 242-244
    Sygnatura GBL: 305,055

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • genetyka

    Typ dokumentu:
  • praca doświadczalna
  • tytuł obcojęzyczny

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie angielskie: Since the invention of the polymerase chain reaction (PCR) several quantitative PCR-based approaches have been described. Recently, the real-time PCR method became a standard in quantitative PCR, althrough high costs of the necessary equipment and reagents make it unaffordable for many laboratories. In this paper we describe to novel competitive PCR techniques, which were used to determine the frequency of T-cell receptor delta gene (TCRD) rearrangements in peripheral blood leukocytes. In the referrence gene competitive PCR (rgc-PCR) the rearranged TCRD gene competes with the reference gene (RAG1) for common reagents (dNTPs and Taq polymerase). The intensity ratio of amplification products, TCRD/RAG1, corresponds to the portion of cells containing a rerrangement. A series of reactions was performed, in which RAG1 primers were added to the PCR after different numbers of cycles. On the basis of the number of cycles needs to obtain equal band intensity, the frequency of cells containing a rerrangement was calculated. In the common primer competitive PCR (cpc-PCR), two gene rearragements. Vë1-Jë1 and Vë2-Jë1, compete for the common Jë1 primer. The competing genes are amplified from the same genomic DNA template; therefore unlinke in the method using the internal competitor, the results are not affected by the quantity of quality of the analysed sample. We showed that the rgc-PCR and cpc-PCR are reliable ang give reproducible results. The methods do not require any expensive equipment or reagents, and can be used to determine the frequency of gene rearrangement.


    32/67

    Tytuł oryginału: Cross-resistance to five glucocorticoids in childhood acute lymphoblastic and non-lymphoblastic leukemia samples tested by the MTT assay: Preliminary report.
    Autorzy: Styczyński Jan, Wysocki Mariusz, Dębski Robert, Balwierz Walentyna, Rokicka-Milewska Roma, Matysiak Michał, Balcerska Anna, Kowalczyk Jerzy, Wachowiak Jacek, Sońta-Jakimczyk Danuta, Chybicka Alicja
    Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.93-98, il., tab., bibliogr. 17 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
    Sygnatura GBL: 303,116

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • pediatria
  • farmacja
  • hematologia
  • onkologia

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna
  • praca związana ze zjazdem
  • tytuł obcojęzyczny

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • in vitro

    Streszczenie angielskie: In vitro antileukemic activity of five glucocorticoids and their cross-resistance pattern in childhood acute lymphoblastic and non-lymphoblastic leukemia were determined by means of the MTT assay in 25 leukemia cell samples of childhood acute leukemias. The equivalent antileukemic concentrations of the drugs tested were: 34 ćM hydrocoritisone (HC), 8 ćM prednisolone (PRE), 1.5 ćM methylprednisolone (MPR), 0.44 ćM dexamethasone (DX) and 0.22 ćM betamethasone (BET). In comparison with initial ALL cell samples, the relapsed ALL group was more resistant to PRE (38-fold, p = 0.044), DX ( 34-fold, p = 0.04), MPR (38-fold), BET (45-fold) and HC (33-fold). The AML cell samples were even more resistant to: PRE ( 85-fold, p = 0.001), DX ( 34-fold, p = 0.004), MPR ( 69-fold, p = 0.038) and HC (54-fold, p = 0.059) when compared with ALL on initial diagnosis. A sigificant cross-resistance among all the glucocorticoids used was found. Only in some individual cases the cross-resistance was less pronounced.


    33/67

    Tytuł oryginału: Wpływ tiopentalu na wybrane biomarkery równowagi oksydacyjno-redukcyjnej u szczurów.
    Tytuł angielski: Effect of Thiopental on selected biomarkers of oxidative-reductive balance in rats.
    Autorzy: Kowalczyk Edward, Jankowski Andrzej, Niedworok Jan, Grabowski Piotr, Słowiańska Anna, Tyślerowicz Piotr
    Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.113-116, il., bibliogr. 13 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 304,530

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • anestezjologia

    Typ dokumentu:
  • praca doświadczalna

    Wskaźnik treści:
  • zwierzęta
  • szczury
  • płeć żeńska

    Streszczenie polskie: Tiopental - pochodna barbituranów siarkowych jest najczęściej używanym anestatykiem dożylnym. Jego zaletą jest szybkie i przewidywalne działanie, dobra rozpuszczalność w wodzie oraz tylko niewielkie uwalnianie histaminy. Jednakże doniesienia różnych autorów odnośnie wpływu tiopentalu na równowagę peroksydacyjno-antyoksydacyjną są sprzeczne, podjęto badania własne nad rolą tiopentalu w metabolizmie tlenowym szczurów poddawanych znieczuleniu dootrzewnemu.

    Streszczenie angielskie: Thiopental - sulphuric barbiturates derivative is the most frequently used intravenous anaesthetic. Its advantage is quick and predictable action, good solubility in water and only slight histamine release. However, reports of various authors as regards the effect of Thiopental on peroxidative-antioxidative balance are contradictory, own studies have been undertaken on the role of Thiopental in oxidative metabolism in rats subjected to intraperitoneal anaesthesia.


    34/67

    Tytuł oryginału: The influence of intracellular idarubicin and daunorubicin levels on drug cytotoxicity in childhood acute leukemia.
    Autorzy: Styczyński Jan, Wysocki Mariusz, Dębski Robert, Kurylak Andrzej, Balwierz Walentyna, Rokicka-Milewska Roma, Matysiak Michał, Balcerska Anna, Kowalczyk Jerzy, Wachowiak Jacek, Sońta-Jakimczyk Danuta, Chybicka Alicja
    Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.99-107, il., tab., bibliogr. 14 poz. - 8 Międzynarodowe Sympzjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
    Sygnatura GBL: 303,116

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • pediatria
  • toksykologia
  • farmacja
  • hematologia
  • onkologia

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna
  • praca związana ze zjazdem
  • tytuł obcojęzyczny

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie angielskie: Uptake and efflux of two anthracyclines, idarubicin (IDA) and daunorubicin (DNR), was studied in childhood acute leukemia samples. A comparison of IDA and DNR transport phenomena in relation to drug cytotoxicity and expression of P-glycoprotein (PGP) was made. Intracellular content of IDA/DNR was determiend by flow cytomery using the fluorescent properties of the drugs. In vitro drug cytotoxicity was measured by the 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay. PGP expression was analysed by flow cytometry. The uptake and efflux rates were non-significantly higher for IDA than DNR. There were no differences between three types of leukemia with respect to drug content during accumulationand retention. After correction for the cell volume, intracellular concentration of both drugs in each moment of uptake and efflux was significantly lower in relapsed ALL and AML samples in comparison with initial ALL cells. Efflux, but not uptake, of both drugs was inversely correlated with PGP expression ad IDA, but not DNR, cytotoxicity. The cytotoxicity was correlated with drug accumulation for both drugs and with drug retention for IDA. In conclusion, it seems that (1) intracellular content was related to the lippopholic properties of the drugs rather than to the type of leukemia, (2) decreased intracellular concentration of both drugs might have an impact on compromised therapy results in AML and relapsed ALL children, (3) IDA presents higher cytotoxicity, which possibly might be decreased by the presence of PGP. These results might have a practical impact on the rational design of new chemotherapy protocols.


    35/67

    Tytuł oryginału: In vitro activity of oxazaphosphorines in childhood acute leukemia: Preliminary report.
    Autorzy: Styczyński Jan, Wysocki Mariusz, Dębski Robert, Balwierz Walentyna, Rokicka-Milewska Roma, Matysiak Michał, Balcerska Anna, Kowalczyk Jerzy, Wachowiak Jacek, Sońta-Jakimczyk Danuta, Chybicka Alicja
    Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.221-225, il., tab., bibliogr. 9 poz. - 8 Międzynarodowe Sympozjum pt. Aspekty molekularne chemioterapii Gdańsk 09. 2001
    Sygnatura GBL: 303,116

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • pediatria
  • farmacja
  • hematologia
  • onkologia

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna
  • praca związana ze zjazdem
  • tytuł obcojęzyczny

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • niemowlęta
  • dzieci 2-5 r.ż.
  • dzieci 6-12 r.ż.
  • dzieci 13-18 r.ż.
  • płeć męska
  • płeć żeńska
  • in vitro

    Streszczenie angielskie: Glufosfamide (á-D-glucosyl-ifosfamide mustard) is a new agent for cancer chemotherapy. Its pharmacology is similar to commonly used oxazaphosphorines, but it does not require activation by hepatic cytochrome P-450 and preclinically demonstrates lower nephrotocity and myelosuppression than ifosfamide. The aim of the study was a comparison of the drug resistance profiles of gufosfamide and other exazaphosphorines in childhood acute leukemias. Leukemic cells, taken from children with ALL on diagnosis (n = 41), ALL on relapse (n = 12) and AML on diagnosis (n = 13) were analyzed by meand of the MTT assay. The following drugs were tested: glufosfamide (GLU), 4-HOO-ifosfamide (IFO), 4-HOO-cyclophosphamide (CYC) and malfosfamide cyclohexylamine salt (MAF). In the gorup of initial ALL samples median cytotoxicity values for GLU, IFO, CYC and MAF were 15.5, 33.8, 15.7 and 7.8 ćM, respectively. In comparison with initial ALL samples, the relative resistance for GLU and IFO in relapsed ALL samples was 1.9 (p = 0.049) and 1.3 (ns), and in initial AML samples 31 (p 0.001) and 5 (p = 0.001), respectively. All oxazaphosphorines presented highly significant cross-resistance. Glufosfamide presented high activity against lymphoblasts both on diagnosis and on relapse.


    36/67

    Tytuł oryginału: Opis przypadku pospolitego zmiennego niedoboru odporności z towarzyszącą marskością wątroby.
    Tytuł angielski: Common variable immunodeficiency concomittant with liver cirrhosis - the case report.
    Autorzy: Macura-Biegun Anna, Kowalczyk Danuta
    Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.472-473, bibliogr. 8 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 310,563

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • pediatria
  • immunologia
  • gastroenterologia

    Typ dokumentu:
  • praca kazuistyczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dzieci 13-18 r.ż.
  • płeć żeńska

    Streszczenie polskie: Praca zawiera opis przypadku siedemnastoletniej dziewczynki z pospolitym zmiennym niedoborem odporności (CVID) oraz towarzyszącą marskością wątroby. U dziecka zdrowych, niespokrewnionych rodziców w wieku 13 lat rozpoznano niedobór odporności i wczesną postać marskości watroby. Dziewczynka prezentuje objawy immunologiczne CVID takie jak obniżony poziom immunoglobulin surowicy, znacznie obniżony odsetek limfocytów B, limfopenię CD4 oraz brak odpowiedzi na mitogeny. Wykonane badanie USG, scyntygrafia i biopsja wątroby potwierdziły rozpoznanie marskości wątroby. Pacjentka pozostaje w leczeniu substytucyjnym dożylnymi preparatami immunoglobulin.

    Streszczenie angielskie: The authors present a report of a seventeen year old girl with common variable immunodeficiency (CVID) and liver cirrhosis. A child of healthy, nonconsanguineous parents was diagnosed at the age of 13 years to have immune deficiency and an early stage of liver cirrhosis. Patient revealed the following signs of immune deficiency: decreased level of serum immunoglobulins, considerably decreased number of B cells and CD4 cells and a lack of proliferative response to mitogen stimulation. The USG, scintygraphy and biopsy of liver confirmed the diagnosis of liver cirrhosis. The patient has been receiving intravenous immunoglobulins (IVIG) as substitutional treatment of CVID.


    37/67

    Tytuł oryginału: Czynnik wzrostu śródbłonka naczyń i jego zastosowanie w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego.
    Tytuł angielski: Vascular endothelial growth factor and its application in therapy of cardiovascular diseases.
    Autorzy: Kowalczyk Jacek, Pasyk Stanisław
    Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.74-78, bibliogr. 37 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 313,318

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • kardiologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (VEGF) jest glikoproteiną o masie cząsteczkowej ok. 45 000, będącą specyficznym mitogenem komórek śródbłonka. Podstawowa funkcja jaką pełni on w organizmie to aktywacja angiogenezy i stymulacja proliferacji śródbłonka naczyń. Od kilku lat prowadzone są próby kliniczne z użyciem VEGF dotyczące: stymulacji regeneracji uszkodzonego śródbłonka i zapobiegania restenozie po zabiegach rewaskularyzacyjnych, leczenia chorób naczyń obwodowych prowadzących do niedokrwienia kończyn dolnych, leczenia choroby niedokrwiennej serca (CNS) poprzez neoangiogenezę. Pierwsza grupa badań opiera się na wykorzystaniu zdolności VEGF do stymulowania proliferacji śródbłonka i przyśpieszania jego regeneracji. Druga i trzecia grupa wykorzystuje aktywność angiogenną VEGF, prowadzącą do wytworzenia sieci naczyń obocznych mających na celu zwiększenie perfuzji niedokrwionego obszaru. Prowadzone są również badania nad zastosowaniem terapii genowej z użyciem transferu genu kodującego VEGF. Tego typu terapia ma dużą przewagę nad leczeniem samym białkiem, ponieważ stymuluje proces wytwarzania VEGF utrzymujący się nawet do kilku tygodni. Korzyści wynikające z transferu genów polegają również na możliwości podawania leku (w tym przypadku transferowanych komórek) nowymi drogami. Badania dotyczące VEGF są prowadzone nie tylko w aspekcie chorób układu sercowo-naczyniowego, ale również wielu innych dziedzin medycyny. Wyniki przeprowadzonych do tej pory badań wskazują na celowość dalszego ich prowadzenia i powodują, że VEGF nabiera coraz większego znaczenia w medycynie.

    Streszczenie angielskie: Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a glicoprotein with a molecular weight of about 45 000 and it is an endothelial cell specific mitogen. The essential function of VEGF is induction of angiogenesis and stimulation of endothelial proliferation. Since few years there are some clinical trials using VEGF in the field of: stimulation of reendothelialization and prevention of restenosis after revascularization, therapy of peripheral vascular disorders leading to ischemic limb, therapy of ischemic heart disease through neoangiogenesis. First group of metioned studies is making use of ability of VEGF to stimulate the endothelial proliferation and accelerate its regeneration. Second and third group of clinical trials is taking advantage of angiogenic activity of VEGF, which leads to collateral vessel development and enhancement of ischemic area perfusion. There are also studies in the field of VEGF gene therapy, which had a big advantage over treatment with VEGF-protein because it is stimulating VEGF production for even few weeks. Besides there are new ways of drug administration. The specialist of many different medicine disciplines (not only of cardiovascular diseases) are interested in VEGF. The results of their studies are pointing at purposefulness of continuing them anmd making that VEGf is having bigger and bigger importance in medicine.


    38/67

    Tytuł oryginału: Increased expression of ribosomal protein S2 in liver tumors, posthepactomized livers, and proliferating hepatocytes in vitro.
    Autorzy: Kowalczyk Piotr, Woszczyński Marek, Ostrowski Jerzy
    Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.615-624, il., bibliogr. s. 622-624
    Sygnatura GBL: 303,116

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • onkologia
  • gastroenterologia

    Typ dokumentu:
  • praca doświadczalna
  • tytuł obcojęzyczny

    Wskaźnik treści:
  • zwierzęta
  • myszy
  • in vitro

    Streszczenie angielskie: The ribosomal protein S2 (RPS2) is encoded by a gene from the highly conserved mammalian repetitive gene family LLRep3. It participates in aminoacyl-transfer RNA binding to ribosome, potentially affecting the fidelity of mRNA translation. These studies were designed to measure the expressiono f RPS2 during increased cell proliferation. Using Western and Northern blot analyses, we found that the levels of RPS2 protein and its corresponding mRNA were higher in mouse hepatocellular carcinoma, in mouse livers after one-third partial hepatectomy, and in serum-starved cultured hepatocytes following serum treatment. Our study shows that the increased expression of RPS2 correlated with increased cell proliferation. However, whether the altered expression of this protein reflects its involvement in cellular proliferationor represents an associated phenomena is still a key question that needs to be explored.


    39/67

    Tytuł oryginału: Jubileusz 100-lecia Polskiego Towarzystwa Higienicznego
    Autorzy: Korczak Cezary W[łodzimierz]
    Opracowanie edytorskie: Kowalczyk Tomasz (przedm.).
    Źródło: W: Fundusz im. Marcina i Wandy Kacprzaków Polskiego Towarzystwa Higienicznego : wybór tekstów prac nadesłanych na konkurs z okazji 40 lat działalności Funduszu (1962-2002). T. 2 - Warszawa, 2002 s.173-185, il.
    Sygnatura GBL: 612,894

    Typ dokumentu:
  • praca historyczna

    Wskaźnik treści:
  • historia nowożytna
  • historia XIX wieku
  • historia XX wieku
  • historia po r.1945

    Temat korporatywny:
  • Polskie Towarzystwo Higieniczne


    40/67

    Tytuł oryginału: Kliniczna i hormonalna analiza przebiegu ciąży, porodu i połogu u kobiet z hyperandrogenizmem : praca doktorska
    Autorzy: Kowalczyk-Amico Katarzyna, Pajszczyk-Kieszkiewicz Teresa (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Ginekologii i Położnictwa, Klinika Patologii Ciąży w Łodzi
    Źródło: 2002, [2], 80 k. : il., tab., bibliogr. 67 poz., streszcz., maszyn.
    Sygnatura GBL: 45/19675

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • endokrynologia
  • ginekologia i położnictwo

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna
  • praca doktorska

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • płeć żeńska
  • ciąża
  • płód
  • dorośli 19-44 r.ż.


    41/67

    Tytuł oryginału: Anthocyanins - an adjunct to cardiovascular therapy?
    Tytuł polski: Antocyjaniny wsparciem leczenia kardiologicznego?
    Autorzy: Kowalczyk Edward, Kopff Anna, Niedworok Jan, Kopff Maria, Jankowski Andrzej
    Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.332-336, tab., bibliogr. 29 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
    Sygnatura GBL: 313,397

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • kardiologia
  • farmacja

    Typ dokumentu:
  • praca doświadczalna

    Wskaźnik treści:
  • zwierzęta
  • szczury
  • płeć męska

    Streszczenie angielskie: Background. Anthocyanins are one of the most important water-soluble plant pigments. They belong to flavonoids and are derivatives of 2-phenylo-benzo-â pyren. They have antioxidant and anti-inflammatory properties and, therefore, may be potentially used to combat oxidative stresss, frequently present in cardiovascular diseases. Aim. To assesses the effects of anthocyanins from chokeberry (aronia Melanocapra) on some parameters of oxidation-reduction balance in an animal model. Methods. Of 20 male Wistar rats, 10 received for 3 months pure water, ant the other rats 10-1000 mg/l of anthocyanins from Aronia melanocarpa. Afterwards, blood samples were collected for assessment of the (1) content of substances reacting with thiobarbitural -TBARS, (2) antioxidant status and glutathione peroxidasse activity, 93) concentration of sulphydryl groups, and 94) nitrite concentration. Results. Anthocyanins significantly reducted the content of TBARS and thiol pritein groups and non-significantly increased glutathione peroxidase activity, total content of antioxidants and nitrite concentration. Conclusions. Anthocyanins from chokeberry decrease lipid peroxidation which may be potentially used to commbat oxitative stress.


    42/67

    Tytuł oryginału: Incidence of childhood cancers in Poland in 1995-1999.
    Autorzy: Kowalczyk Jerzy R., Dudkiewicz Ewa, Balwierz Walentyna, Bogusławska-Jaworska Janina, Rokicka-Milewska Roma
    Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.CR587-CR590, tab., bibliogr. 19 poz.
    Sygnatura GBL: 313,278

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • pediatria
  • onkologia

    Typ dokumentu:
  • praca epidemiologiczna
  • tytuł obcojęzyczny

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie angielskie: Background: The annual rate for childhood cancers in developed countries amonunts to 105 - 130 new cases per 1 milion children. The Polish population aged 0 - 17 years is estimatd at approximately 10 milion children and adolescents, thus ca. 1100 - 1300 new cases can be expected every years. In 1995, we started a national childhood cancer registry. Material/Methods: information on the new diagnoses of childhood cancers was collected in 11 regional centers and submitted to the national center in Lublin. All data were verified carefully and standardized incidence rates were calculated. Results: In 1995, we registserd 1028 newly diagnosed malignant neoplasms, in 1996 and 1997 - 1036 cases, in 1998 - 1007, and in 1999 - 1158 new cases. The estimated incidence rates were: 102.3; 109.5; 111.9; 111.6 and 118.3 per 1 milion children, respectively. The most frequent childhood cancers include feukemia, which accounts for 28 p.c. of cancer cases, lymphoma (14.3 p.c.) and C. N. S. tumors (16.3 p.c.). Conclusions: Neoplasms of the hematopoietic system (leukemias and lymphomas) account for about 42 p.c. of all childhood cancers. Malignant lymphomas, bone tumors and germinal tumors are more frequently diagnosed in Poland, but the incidence of central nervous system tumors is lower than in other countries.


    43/67

    Tytuł oryginału: Leczenie makrodaktylii i gigantyzmu stóp.
    Tytuł angielski: Treatment of macrodactyly and foot gigantism.
    Autorzy: Lejman Tadeusz, Kowalczyk Bartłomiej
    Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.467-472, il., bibliogr. 11 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 301,360

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • pediatria
  • chirurgia
  • radiologia
  • traumatologia i ortopedia

    Typ dokumentu:
  • praca kazuistyczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dzieci 6-12 r.ż.
  • dzieci 13-18 r.ż.

    Streszczenie polskie: W okresie 1996-2000 roku autorzy obserwowali 6 dzieci z wrodzonymi przerostami w obrębie 7 stóp. Leczenie operacyjne przeprowadzili u 4 dzieci (4 stopy). Ich średni wiek wyniósł 9 lat, a okres obserwacji średnio 3 lata. Wśród dwojga pacjentów występowała makrodaktylia I i II promienia stopy, u jednego makrodaktylia II promienia stopy. U wszystkich przeprowadzono amputacje paliczków lub palców, u dwojga wraz z obwodową częścią kości śródstopia, połączone z usunięciem nadmiaru tkanek miękkich. U dziecka z gigantyzmem stopy wyresekowano IV i V kość śródstopia, usunięto nasadę III kości śródstopia, wykonano epifizjodezę chrząstki nasadowej II kości śródstopia i amputowano palce na poziomie stawów śródstopno-paliczkowych. Wszystkie dzieci z makrodaktylią uzyskały dobry efekt kosmetyczny i wszystkie noszą konfekcyjne obuwie. U dziecka z gigantyzmem stopy wynik funkcjonalny jest bardzo dobry, kosmetyczny zadawalający i nosi ono obuwie ortopedyczne. Autorzy polecają, w celu zmniejszenia wymiaru poprzecznego stóp w gigantyzmie, resekcję bocznych promieni stopy, jako rozwiązanie prostsze od centralnej resekcji klinowej.


    44/67

    Tytuł oryginału: Tumors and the danger model.
    Autorzy: Kowalczyk Dariusz W.
    Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.295-302, il., bibliogr. [26] poz. - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
    Sygnatura GBL: 303,116

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • onkologia
  • immunologia

    Typ dokumentu:
  • praca związana ze zjazdem
  • tytuł obcojęzyczny

    Wskaźnik treści:
  • zwierzęta

    Streszczenie angielskie: This article reviews the evidence for the danger model inthe context of immune response to tumors and the insufficiency of the immune system to eliminate tumor growth. Despite their potential immunogenicity tumors do not induce significant immune responses which could destroy malignant cells. According to the danger model, the immune surveillance system fails to detecttumor antigens because transformed cells do not send any danger signals which could activate dendritic cells and initiate an immune response. Instead, tumor cells or antigen presenting cells turn of the responding T cells and induce tolerance. The studies reviewed herein based on model tumor antigens, recombinant viral vectors and detection of tumor specific T cells by MHC/peptide tetramers underscore the critical role of tumor antigen presentation and the context in which it occurs. They indicate that antigen presentation only by activated but not by caner or resting dendritic cells is necessary for the induction of immune responses to tumor antigens. It becomes apparent that the inability of dendiritic cells to become activated provides a biological niche for tumor escape from immune destruction and seems to be a principal mechanisms for the failure of tumor immune surveillance.


    45/67

    Tytuł oryginału: Ocena stopnia rozwoju miażdżycy u chorych leczonych powtarzanymi hemodializami.
    Tytuł angielski: Evaluation of advancement of atherosclerosis in patients on maintenance hemodialysis.
    Autorzy: Kraśnik Andrzej, Drożdż Maciej, Chmiel Grzegorz, Szumilak Dorota, Kowalczyk-Michałek Martyna, Podolec Piotr, Pasowicz Mieczysław, Klimeczek Piotr, Konieczyńska Małgrzata, Wicher-Muniak Ewa, Tracz Wiesława, Sułowicz Władysław
    Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.606-610, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 310,563

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • kardiologia
  • nefrologia

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dorośli 19-44 r.ż.
  • dorośli 45-64 r.ż.
  • dorośli = 65 r.ż.
  • płeć męska
  • płeć żeńska

    Streszczenie polskie: Najczęstszą przyczyną zwiększonej chrobowości i śmiertelności w grupie chorych leczonych powtarzanymi hemodializami są powikłania sercowo-naczyniowe wynikające z szybszego niż w zdrowej populacji rozwoju miażdżycy. Za najważniejsze czynniki miażdżycorodne w grupie chorych dializowanych uważa się: zaburzenia lipidowe, podwyższony poziom homocysteiny, fibrynogenu, parathormonu (iPTH) oraz zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej. Celem pracy było określenie stopnia zaawansowania zmian miażdżycowych u pacjentów leczonych hemodializami oraz ocena zachowania się wybranych czynników sprzyjających rozwojowi miażdżycy. Badaniami objęto 50 chorych (30 M, 20 K) w wieku od 21 do 75 lat (śr. 48,6 l.) leczonych powtarzanymi hemodializami trzy razy w tygodniu przez 12 do 282 miesięcy (śr. 114,5 m.). U wszystkich badanych oznaczano przed hemodializą poziom homocysteiny, fibrynogenu, IPTH, wapnia i fosforanów oraz wskaźniki gospodarki lipidowej tj: cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG, Lp (a) i Apo B. Ocenę stopnia zaawansowania miażdżycy przeprowadzono przy pomocy nieinwazyjnych metod diagnostycznych pozwalających na określenie zmian tak w naczyniach centralnych jak i obwodowych, takich jak: wielorzędowa spiralna tomografia komputerowa (MSCT) i wskaźnik grubości warstwy wewnętrznej i środkowej ściany tętnic szyjnych (IMT). Badania MSCT przeprowadzono pryz użyciu aparatu Somatom plus 4 z oprogramowaniem Calcium Scoring (CS) a badania IMT przy użyciu aparatu USG Acuson 128 XP 10 z programem B mode. Zwapnienia tętnic wieńcowych stwierdzono u 36 badanych pacjentów (72 proc.). Wartość CS, ocenianego...


    46/67

    Tytuł oryginału: Występowanie nowotworów złośliwych wśród dzieci i młodzieży w regionie lubelskim w latach 1988-2000 : praca doktorska
    Autorzy: Nurzyńska-Flak Joanna, Kowalczyk Jerzy R. (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Lublinie
    Źródło: 2002, 153 k. : il., tab., bibliogr. 151 poz., streszcz., maszyn.
    Sygnatura GBL: 45/20254

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • pediatria
  • hematologia
  • onkologia

    Typ dokumentu:
  • praca doktorska
  • praca epidemiologiczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • niemowlęta
  • dzieci 2-5 r.ż.
  • dzieci 6-12 r.ż.
  • dzieci 13-18 r.ż.
  • płeć męska
  • płeć żeńska


    47/67

    Tytuł oryginału: Myosin molecule packing within the vertebrate skeletal muscle thick filaments. A complete bipolar model.
    Autorzy: Skubiszak Ludmiła, Kowalczyk Leszek
    Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.829-840, il., tab., bibliogr. s. 838-840 - 3845 Spotkanie Polskiego Towarzystwa BiochemicznegoDoroczne Spotkanie Towarzystwa Biofizycznego WrocławBoston 09. 20022001
    Sygnatura GBL: 303,116

    Typ dokumentu:
  • praca związana ze zjazdem
  • praca przeglądowa
  • tytuł obcojęzyczny

    Streszczenie angielskie: Computer modelling related to the real dimensions of both the whole filament and the myosin molecue subfragments has revealed two alternative modes for myosin molecule packing which lead to the head disposition similar to that observed by EM on the surface of the cross-bridge zone of the relaxed vertebrate skeletal muscle thick filaments. One of the modes has been known for three decades and is usually incorporated into the so-called three-stranded model. The new mode differs from the former one in two aspects: (1) myosin heads are grouped into asymmetrical cross-bridge crowns instead of symmetrical ones: (2) not the whole myosin tail, but only a 43-nm C-terminus of each of them is straightened and near-parallel to the filament axis, the rest of the tail is twisted. Concurrent exploration of these alternative modes has revealed their influence on the filament features. The parameter values for the filament models as well as for the building units depicting the myosin molecule subfragments are verified by experimental data found in the literature. On the basis of the new mode for myosin molecule packing a complete bipolar structure of the thick filament is created.


    48/67

    Tytuł oryginału: The vertebrate skeletal muscle thick filaments are not three-stranded. Reinterpretation of some experimental data.
    Autorzy: Skubiszak Ludmiła, Kowalczyk Leszek
    Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.841-853, il., bibliogr. s. 851-853 - 3845 Spotkanie Polskiego Towarzystwa BiochemicznegoDoroczne Spotkanie Towarzystwa Biofizycznego WrocławBoston 09. 20022001
    Sygnatura GBL: 303,116

    Typ dokumentu:
  • praca związana ze zjazdem
  • praca przeglądowa
  • tytuł obcojęzyczny

    Streszczenie angielskie: Computer simulation of mass distribution within the model and Fourier transforms of images depicting mass distribution are explored for verification of two alternative modes of the myosin molecule arrangement within the vertebrate skeletal muscle thick filaments. The model well depicting the complete bipolar structure of the thick filament and revealing a true threefold-rotational symmetry is a tube covered by two helices with a pitch of 2 x 43 nm due to arrangement of the myosin tails along a helical path and grouping of all myosin heads in the crowns rotated by 240ř ane each containing ghree cross-bridges separated by 0ř, 120ř, and 180ř. The cross-bridge crown parameters are verified by EM images as well as by optical and low-angle X-ray diffraction patterns found in the literature. The myosin tail arrangement, at which the C-terminus of about 43-nm length is near-parallel to the filament axis and the rest of the tail is quite strongly twisted arround, is verified by the high-angle C-ray diffraction patterns. A consequence of the new packing is a new way of movement of the myosin cross-bridges, namely, not by bending in the hinge domains, but by unwrapping from the thick filament surface towards the thin filaments along a helical path.


    49/67

    Tytuł oryginału: Wartość zmodyfikowanej techniki J. L. Goldnera w leczeniu idiopatycznych stóp końsko-szpotawych u dzieci : praca doktorska
    Autorzy: Kowalczyk Bartłomiej, Grochowski Jan (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Wydział Lekarski, Polsko Amerykański Instytut Pediatrii, Katedra Chirurgii Pediatrycznej, Klinika Chirurgii Dziecięcej, Oddział Ortopedyczno-Urazowy w Krakowie
    Źródło: 2002, [1], 91 k. : il., tab., bibliogr. 125 poz., streszcz., maszyn.
    Sygnatura GBL: 45/20131

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • pediatria
  • traumatologia i ortopedia

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna
  • praca doktorska

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dzieci 2-5 r.ż.
  • płeć męska
  • płeć żeńska


    50/67

    Tytuł oryginału: Nowe metody gojenia ran skóry i błony śluzowej z wykorzystaniem autogennych komórek epitelialnych wyhodowanych in vitro - doniesienie wstępne.
    Tytuł angielski: New methods of healing skin and epithelium wounds by means of in vitro-cultured autogenous epithelial cells. Initial report.
    Autorzy: Sporniak-Tutak Katarzyna, Kowalczyk Robert, Kowalska Elżbieta
    Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.563-568, il., bibliogr. 16 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 310,924

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • stomatologia

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dorośli 19-44 r.ż.
  • dorośli 45-64 r.ż.
  • dorośli = 65 r.ż.
  • płeć żeńska
  • in vitro

    Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wykorzystanie wyhodowanych in vitro autogennych komórek epitelialnych skóry i błony śluzowej jako materiału rekonstrukcyjnego, poprawiającego gojenie i stan miejscowy tkanek. Komórki hodowano z małych biopsji skóry lub błony śluzowej. Hodowle prowadzono do drugiego pasażu komórek. U chorych stosowano je w zawiesinie kleju fibrynowego "Tissucol" firmy Immuno. Autogenne przeszczepy keratynocytów naskórka dały bardzo dobry efekt estetyczny w likwidowaniu blizn skóry.

    Streszczenie angielskie: The authors have used autologous epithelial cells of the skin and mucosa cultured in vitro as a material for reconstruction, to accelerate healing of wounds and improve the condition of local tissues. Cell were obtained from small biopsies of the skin or oral mucosa. Second-pasage cells were suspended in Tissucol fibrin glue from Immuno prior to application. The use of keratinocyte grafts seems to be a promising technique in terms of the aesthetic result and prevention of cicatrisation.


    51/67

    Tytuł oryginału: Wyniki badania przesiewowego dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy u kobiet w regionie łódzkim.
    Tytuł angielski: The results of screening program for cervical cancer in population of Łódź.
    Autorzy: Gottwald Leszek, Giernat Ludwika, Lech Waldemar, Wójcik-Krowiranda Katarzyna, Akoel Kindah Mo, Kowalczyk-Amico Katarzyna, Estemberg Dorota, Grzesiak Mariusz, Sosnowski Dariusz, Guzowski Grzegorz, Baś Elżbieta, Tyliński Wiesław, Bieńkiewicz Andrzej
    Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.934-938, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
    Sygnatura GBL: 301,184

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • onkologia
  • ginekologia i położnictwo

    Typ dokumentu:
  • praca epidemiologiczna
  • praca związana ze zjazdem

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • płeć żeńska
  • dorośli 19-44 r.ż.
  • dorośli 45-64 r.ż.

    Streszczenie polskie: Przeprowadzono badanie przesiewowe w celu wczesnego rozpoznania stanów przednowotworowych i raka szyjki macicy wśród 5000 kobiet mieszkanek regionu łódzkiego. Wykryto 7 ciężkich dysplazji, 3 przypadki raka przeinwazyjnego oraz 3 raki inwazyjne szyjki macicy. Uzyskane wyniki obrazują wysoką częstość występowania stanów przedrakowych i inwazyjnego raka szyjki macicy w populacji mieszkanek regionu łódzkiego w wieku 30-59 lat. Liczba wykrytych patologii szyjki macicy potwierdza celowość przeprowadzonego projektu.

    Streszczenie angielskie: Objectives: Despite effective screening methods, most often tumor of the urogenital tract is still cancer of the uterine cervix. Proven in many countries, the value of widespread screening of the urogenital tract is still cancer of the uterine cervix. Proven in many countries, the value of widespread screening of the precancerous lesions and cervical cancer justifies carrying otu such prophylactic tests in Poland. Design: Assessment of results of screening as a method of early detection of cancer of the uterine cervix among inhabitants of Łódź area. Material and Methods: Study was done between 1.07.2000 and 31.12.2000 among 5000 women aged from 30 to 59 years, inhabitants of Łódź area. Smears were evaluated in five-grade Papanicolau scale and according to TBS system. In cases of detection of erosion of the uterine cervix or abnormal results of cytological test (ň IIIř) biopsies were taken to make patholgocial diagnosis. Results: 459 smears were qualified to group I according to Papanicolau (9,18 p.c.), 4435 smears to group II (88,7 p.c.), 38 smears to II/III (0,76 p.c.), 65 smears to group III (1,3 p.c.), 2 smears to IV (0,04 p.c.) and 1 smear to V (0,02 p.c.). Due to histopathological verification of the cytological results 53 low grade cervical dysplasia (1,06 p.c.) were diagnosed, 8 dysplasia of medium grade (0,16 p.c.), 7 high grade dysplasia (0,14 p.c.0, 3 pre-invasive cancers (0,06 p.c.) and 3 invasive cancers (0,06 p.c.). Conclusions: Popoulation of inhabitans of Łódź area aged 30 to 59 years old is characterised by a high frequency fo incidence of pre-cancerous conditions and invasive cervical cancer. Number of detected pathologies of the uterine cervix proves purposefulness of this project.


    52/67

    Tytuł oryginału: Digital analysis of ophthalmological images - a proposal for a screening strategy.
    Autorzy: Berndt-Schreiber Maria, Bieganowski Lech, Kowalczyk Andrzej, Maciejewski Krzysztof
    Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (2) s.89-98, il., bibliogr. 10 poz.
    Sygnatura GBL: 306,499

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • okulistyka

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna
  • tytuł obcojęzyczny

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dorośli 19-44 r.ż.
  • dorośli 45-64 r.ż.

    Streszczenie angielskie: The purpose of our study ias to develop a cost-effective and objective method supporting ophthalmologist diagnosis in mass examinations. Fundus eye images are acquired in routine ophthalmologist diagnosis in mass examinations. Fundus eye images are acquired in routine ophthalmologist diagnosis in mass examinations. Fundus eye images are acquired in routine non-invasive clinical procedures either as directly captured digital images or digitized analogue ones. Important morphological parameters, such as cup to disc surfaces ratios, have been directly measured in the images by the professional image processing software. The values of the fractal dimensions for the image textures have been estimated both in the space and frequency domains. They are treated as additional classifying parameters, describing the complexity of retinal patterns. All the collected data - the fundus images and their characteristics - both for hospital patients and a control group have been described according to the approved medical standards. A proper database management environment, being crucial in performing appropriate comparison, queries and data classification has been set up. Pilot results with preliminary statistical analysis are presented and discussed.


    53/67

    Tytuł oryginału: Ocena przydatności unaczynionych przeszczepów kostnych w rekonstrukcji chirurgicznej twarzy.
    Tytuł angielski: The usefulness of vascularized bone grafts in reconstructive surgery of the face.
    Autorzy: Kowalczyk Robert
    Źródło: Rocz. PAM 2002: 48 s.231-242, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 313,712

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • stomatologia
  • chirurgia
  • transplantologia

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna
  • streszczenie
  • praca doktorska

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dorośli 19-44 r.ż.
  • dorośli 45-64 r.ż.
  • płeć męska
  • płeć żeńska


    54/67

    Tytuł oryginału: Badania porównawcze udarności materiału stosowanego w systemie Microbase i materiałów akrylowych.
    Tytuł angielski: Comparative studies of the resilience of material used in the Microbase system and acrylic materials.
    Autorzy: Kowalczyk Wojciech, Dobies Krystyna, Rolska Joanna
    Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.34-36, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 312,932

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • stomatologia

    Typ dokumentu:
  • praca doświadczalna

    Streszczenie polskie: Przeprowadzono badania porównawcze trzech materiałów do wykonywania płyt podstawowych protez ruchomych: Superacryl Spofa Dental, Czechy, Vertex Dentimex, Holandia, B.V. Microbase Dentsply DeTrey, Niemcy. Po wykonaniu odpowiednich próbek przeprowadzono pomiar udarności z zastosowaniem młota Charpy'ego. Dokonano analizy uzyskanych wyników.

    Streszczenie angielskie: Three materials used for the construction of removable denture bases were compared: Superacryl Spofa Dental, Czech Republic, Vertex Dentimex, Holland, B.V. Microbase Dentsply DeTrey, Germany. After the appropriate tests, measurement of resilience was mode using Charp's hammer. Analysis of the results was carried out.


    55/67

    Tytuł oryginału: Hiperhomocysteinemia a zaawansowanie miażdżycy tętnic u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami.
    Tytuł angielski: Hyperhomocysteinemia and advancement of atherosclerosis in patients with chronic renal failure on maintenance hemodialysis.
    Autorzy: Sydor Antoni, Drożdż Maciej, Kraśniak Andrzej, Miłkowski Andrzej, Chmiel Grzegorz, Małczak Jan, Zabawa-Hołyś Stanisława, Moskal Krystyna, Podwysocki Andrzej, Szmigielski Michał, Czarnecka Danuta, Gozdecka Halina, Kowalczyk-Michałek Martyna, Szczeklik Andrzej, Więcek Andrzej, Sułowicz Władysław
    Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.962-967, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 310,563

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • kardiologia
  • nefrologia

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dorośli 19-44 r.ż.
  • dorośli 45-64 r.ż.
  • dorośli = 65 r.ż.
  • płeć męska
  • płeć żeńska

    Streszczenie polskie: Choroby układu sercowo-naczyniowego związane z miażdżycą tętnic są główną przyczyną zachorowalności i śmiertelności chorych z mocznicą. Hiperhomocysteinemia jest uznanymi i niezależnym czynnikiem ryzyka miażdżycy, który występuje u 85-95 proc. chorych leczonych hemodializami. Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy stężeniem homocysteiny a wybranymi wskaźnikami rozwoju miażdżycy oraz, ocenianymi retrospektywnie, powikłaniami sercowo-naczyniowymi u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializami. Badania przeprowadzono u 100 chorych przewlekle hemodializowanych podzielonych na dwie grupy: 72 chorych z łagodną (20,74 ćmol/l ń 3,75) i 28 umiarkowaną (38,81 ćmol/l ń 9,81) hiperhomocysteinemią. Ultrasonograficznie mierzono grubość intimy i medii tętnicy szyjnej (IMT), oceniano parametry echokardiograficzne oraz oznaczano wskaźnik kostka-ramię (AAMI). Wykonywano również badania biochemiczne takie jak: poziom PTH, kwasu foliowego i wit. B12, białka całkowitego, albuminy, fibrynogenu, glukozy, cholesterolu całkowitego i frakcji HDL i LDL, triglicerydów, apolipoproteiny B, lipoproteiny (a), sodu, potasu, wapnia, fosforu, magnezu, żelaza, ferrytyny, mocznika, kreatnyniny i kwasu moczowego oraz wartosci Hb, Ht, całkowitą zdolność wiążania żelaza i saturację transferyny. Chorych z nadciśnieniem tętniczym podzielono na grupy w zależności od liczby stosowanych leków hipotensyjnych. Hiperhomocysteinemię stwierdzono u 96 proc. badanych. Częstość i rodzaj ...

    Streszczenie angielskie: Cardiovascular diseases connected with atherosclerosis are the main factor of morbidity and mortality in patients with end-stage renal failure Hyperhomocysteinemia is a knwn and independent risk factor of atherosclerosis, occuring in 85 - 95 p.c. patietns treated with hemodialysis. The aim of this study was to analyse relation between plasma level of homocysteine and chosen indicators of atherosclerosis development and also examined retrospectively cardiovascular complications in these patients. The study was carried out in 100 patients on hemodialysis who were divided into two groups: 72 patietns with mild (20.74 ćmol ń 3.75) and 28 patietns with moderate hyperhomocysteinemia (38.81 ćmol ń 9.81). Ultrasonographic examinations of Carotid Communis Artery Intima -Media Thickness (IMT), Ankle-Arm Blood Pressure Index (AABPI), echocardiographic parameters and biochemical examinations such as: PTH, folic acid and Vitamin B12, total protein, albumin fibrinogen, glucose, total protein, albumin fibrinogen, glucose, total, LDL and HDL cholesterol, triglicyeryde apolipoprotein B, lipoprotein (a), sodium potasium, calcium, phosphate magnesium, iron, ferritin, urea, creatinine, uric acid and value of Hb, Ht, total iron binding capacity and transferin saturation, were performed. Patients with hypertension were divided into groups according to the number of taken anti-hypertensive drugs. Hyperhomocystinemia was confirmed in 96 p.c. of patietns. Frequency and type of acute ...


    56/67

    Tytuł oryginału: Porównanie aktywności antyoksydacyjnej oraz zawartości związków czynnych w herbatach czarnych i zielonych różnych gatunków, otrzymywanych z liści Camellia sinensis L. oraz w herbatach ziołowych Yerba Mate i Rooibos Tea.
    Tytuł angielski: The comparison of antioxidant activity and the content of active constituents in different brands of black and green teas as well as in Yerba Mate and Rooibos Tea.
    Autorzy: Nartowska Jadwiga, Wasek Marek, Białek Agnieszka, Bogusiak Agata, Grabarska Magdalena, Ilczuk Anna, Izbicki Łukasz, Klemens Jacek, Kopeć Ilona, Kowalczyk Paweł, Olędzki Paweł, Skibińska Joanna, Staszewska Bogusława, Strzelecka Monika, Sut Ewa, Ścisłowska Anna, Tyrcha Piotr, Wierzbicka Anna, Woźniak Aleksandra, Żabiński Jerzy, Żemajtys Magdalena
    Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (20) s.965-971, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 2 Sympozjum Naukowe pt. Naturalne antyoksydanty w farmacji i medycynie Warszawa 19-20.04. 2001
    Sygnatura GBL: 310,851

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • farmacja

    Typ dokumentu:
  • praca związana ze zjazdem
  • praca doświadczalna

    Streszczenie angielskie: EPR method was used to examine on antioxidant activity of black & green teas and also of herbal "teas" so popular in Poland. The content of specific polyphenols - tannins, flavonoids, anthocyanins, procyanidins, phenolic acids and alkaloid - caffeine were determined in examined teas. It was found that following teas possess the strongest antioxidant qualities: Stassen Zielona, Qualitea Natural Green, Zielona z Dalekiego Wschodu, Czarna Cejlońska and Lipton. The largest amount of caffeine was found in: Czarna Cejlońska, Zielona z Dalekiego Wschodu, "Karadeniz" Czarna Turecka, Tetley Earl Grey and Stassen Zielona.


    57/67

    Tytuł oryginału: Onkologia i hematoonkologia dziecięca.
    Autorzy: Kowalczyk Jerzy R.
    Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.80-83, 110, bibliogr. 32 poz.
    Sygnatura GBL: 313,516

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • pediatria
  • onkologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie


    58/67

    Tytuł oryginału: Zasady leczenia łagodnych chorób tarczycy jodem promieniotwórczym w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
    Tytuł angielski: The principles of radioiodine therapy for bening thyroid diseases in Central Clinical Hospital of the Military University Medical School in Warsaw.
    Autorzy: Kowalczyk Andrzej, Jurczyk Marek, Ostrowski Marek, Issakiewicz Ryszard, Lewandowska Anna, Stembrowicz Zofia, Mielcarek Waldemar, Pietrzykowski Jacek, Wierzbowska Joanna, Mater Aldona, Kamiński Grzegorz, Czarnowska Halina, Drabek Ireneusz, Konieczna Maria, Karczmarzyk Regina, Dziuk Eugeniusz, Siekierzyński Maksymilian
    Opracowanie edytorskie: Królicki Leszek (koment.).
    Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.241-248, bibliogr. 14 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 306,304

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • radiologia
  • endokrynologia

    Typ dokumentu:
  • praca przeglądowa

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: W oparciu o 30 letnie doświadczenia własne syntetycznie przedstawiono zasady leczenia nadczynności tarczycy i wola obojętnego za pomocą jodu promieniotwórczego. W pracy zawarto opis kwalifikacji i przygotowania chorego do leczenia, zakres niezbędnych badań diagnostycznych, cele leczenia zróżnicowane w zależności od rodzaju choroby i odpowiednio założonej dawki promieniowania pochłoniętego. W indywidualnym wyliczaniu aktywności leczniczych uwzględniano masę leczoną tarczycy, maksymalną jodochwytność i efektywny półokres radiojodu z krzywej jodochwytności. Określono najczęstsze przyczyny celowego zwiększania dawki leczniczej. Szczegółowo omówiono schemat leczenia radiojodem chorych z nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa powikłanej oftalmopatią. Stosowano tu zasadę precyzyjnego utrzymywania chorego w eutyreozie we wszystkich fazach choroby, podawania 131I w dawce ablacyjnej (minimalna dawka pochłonięta 150 Gy) w osłonie sterydowej w dawkach zależnych od Indeksu Oftalmopatii wg Donadson, a w najcięższych postaciach z równoczesną teleradoterapią oczodołów. Omówiono zasady opieki nad chorym po leczeniu radiojodem. W omówieniu zawarto postępowanie w szczególnych sytuacjach klinicznych, m.in. specjalny sposób przygotowania chorego do leczenia 131I metodą "block and replace".

    Streszczenie angielskie: Thirty years of experience in the radioiodine treatment of hyperthyreosis and non-toxc goitre, supported by our own practice was presented. In this acticle, the qualification and preparation for the treatment, spectrum of unnecessary diagnostic procedures, aim of treatment depended on the kind of illness and adequate assumpted radiation absorbed dose was included. In the individually calculated therapeutical doses of radioiodine, the thyroid mass, maximal radioiodine uptake and effective radioiodine half-time from uptake curve was considered. Most frequent causes of agreeabel increase in the therapeutical doses was defined. Therapeutical schedule of radioiodine treatment in the Graves' ofthalmopathy was thoroughly disscussed. Precise control of euthyreosis during the treatment in the all phases of the illness, ablative therapy (minimal absorbed dose of 150 Gy) under steroid protection according to Donaldson ophtalmopathy index and the orbital teleradiotherapy in the most severe cases was applied. Principles in the patietns care after radioioding therapy was considered. In the disscussion, the proceeding in the uncommon clinical situations (e.g., particular way of patients preparation for treatment by "block and replace" regimen) was included.


    59/67

    Tytuł oryginału: Influence of the stimulation of carotid body chemoreceptors on the gastric mucosal blood flow in artificially ventilated and spontaneously breathing rats.
    Autorzy: Siński M., Kowalczyk P., Stolarczyk A., Sawionek Ł., Przybylski J.
    Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (3) s.359-369, il., tab., bibliogr. 25 poz.
    Sygnatura GBL: 302,092

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • gastroenterologia
  • pulmonologia

    Typ dokumentu:
  • tytuł obcojęzyczny
  • praca doświadczalna

    Wskaźnik treści:
  • zwierzęta
  • szczury
  • płeć męska

    Streszczenie angielskie: The cardiovascular effects of the stimulation of arterial chemoreceptors are different in spontaneously breathing and artificially ventilated animals. Respiratory failure and long term sojourn a high altitude coincide frequently of gastric ulceration. In both these situations a profound stimulation of arterial chemoreceptors is present. The purpose of the paper was to investigate the reflex effect of stimulation caroid chemoreceptors on gastric mucosal blood flow in the rat. Arterial chemoreceptors were stimulated by two methods (I) substitution gas mixture of 10 p.c. oxygen in nitrogen for room air and (II) direct injection of acid saline (0,05 ml, pH + 6.8) into the distal part of left common carotid artery. In artificially ventilated rats stimulation of arterial chemoreceptors caused significant increase in gastric mucosal vascular resistance, accompanied by marked decline in blood flow. This effect was mediated by adrenergic mechanism. On the contrary to artificially ventilated rats, decline of gastric mucosal vascular resistance with concomitant increase in blood flow was in spontaneously breathing animals. This effect was not abolished either by phentolamine or atropine. As vasodilatatory effect of arterial chemoreceptors stimulation was abolished by bilateral vagotomy, we postulate that non adrenergic and non cholinergic vagal fibers mediate observed vascular changes in gastric mucosa in spontaneously breating rats. We hypothesize that in artificially ventilated patients with respiratory failure stimulation of ...


    60/67

    Tytuł oryginału: Chirurgia szczękowo-twarzowa.
    Autorzy: Kowalik Sylwester, Kowalczyk Robert
    Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.56-69, bibliogr. 96 poz.
    Sygnatura GBL: 727,545;737,200

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • chirurgia
  • stomatologia
  • onkologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie


    61/67

    Tytuł oryginału: Białko oporności raka piersi ABCG2 (BCRP/MXR/ABCP) - nowy transporter z nadrodziny ABC związany z odpornością wielolekową.
    Tytuł angielski: Breast cancer resistance protein ABCG2 (BCRP/MXR/ABCP) - a novel member of ABC transporter superfamily involved in multi-drug resistance.
    Autorzy: Jamroziak Krzysztof, Kowalczyk Monika, Robak Tadeusz
    Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.403-416, il., tab., bibliogr. 43 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 305,450

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • farmacja
  • onkologia

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • zwierzęta

    Streszczenie polskie: Problem oporności wielolekowej (MDR - ang. multi-drug resistance) stanowi jedno z ważniejszych wyzwań współczesnej onkologii. Do klasycznych przyczyn MDR należy wzmożona ekspresja białek błonowych z nadrodziny transporterów ABC (ang. ATP-Binding Casette, kaseta wiążąca ATP), które aktywnie usuwają leki cytostatyczne z komórek nowotworowych. Ostatnio opisano kolejny transporter z tej grupy - białko oporności na raka piersi, określane symbolem ABCG2, ale znane również jako BCRP (ang. breast cancer resistance protein), MXR (ang. mitoxantrone resistance protein, białko oporności na mitoksantron) - oraz ABCP (ang. placenta-specific ABC transporter ABC specyficzny dla łożyska). Celem tej pracy jest omówienie dostępnych danych na temat znaczenia fizjologicznego i klinicznego ABCG2, ze szczególnym uwzględnieniem jego potencjalnej roli w MDR.

    Streszczenie angielskie: Multi-drug resistance (MDR) is an important challenge for oncology of today. The over-expression of ATP-binding casette (ABC) transporters that are able to effect the energy-dependent cytotoxic drug efflux from neoplastic cells belongs to the most classical mechanisms of MDR. Recently, a novel member of ABC superfamily, the breast cancer resistance protein (ABCG2) known also as BCRP, mitoxantrone resistance protein (MXR) and placenta-specific ABC transporter (ABCP) was described. Here, we review published data on physiological and clinical significance of ABCG2 with special attention paid to its potential involvement in MDR.


    62/67

    Tytuł oryginału: Ubi thermae, ibi salus.
    Autorzy: Kowalczyk Leon
    Źródło: Głos Nałęczowa 2002 ([16]) s.56-57, il.
    Sygnatura GBL: 802,379

    Typ dokumentu:
  • praca historyczna

    Wskaźnik treści:
  • historia nowożytna
  • historia XX wieku


    63/67

    Tytuł oryginału: Ocena aktywności dysmutazy ponadtlenkowej, peroksydazy glutationowej, całkowitego potencjału antyoksydacyjnego i stężenia witaminy E u dzieci z chorobą nowotworową : praca doktorska
    Autorzy: Drabko Katarzyna, Kowalczyk Jerzy R. (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Lublinie
    Źródło: 2002, 94 k. : il., bibliogr. 106 poz., streszcz., maszyn.
    Sygnatura GBL: 45/21086

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • onkologia
  • farmacja

    Typ dokumentu:
  • praca doktorska
  • praca kliniczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • dzieci 2-5 r.ż.
  • dzieci 6-12 r.ż.
  • dzieci 13-18 r.ż.
  • płeć męska
  • płeć żeńska


    64/67

    Tytuł oryginału: Polish bibliography of occupational medicine, 2001.
    Autorzy: Kowalczyk Grażyna, Przyłuska Jolanta
    Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (4) s.409-428
    Sygnatura GBL: 306,313

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • medycyna pracy

    Typ dokumentu:
  • tytuł obcojęzyczny
  • bibliografia


    65/67

    Tytuł oryginału: Drug resistance profile in childhood acute lymphoblastic leukemia on diagnosis and at relapse with respect to percentile values. Report of the Polish Pediatric Leukemia and Lymphoma Study Group.
    Tytuł polski: Profil oporności in vitro na cytostatyki w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci w świetle wartości centylowych. Raport Polskiej Pediatrycnej Grupy ds Leczenia Białaczek i Chłoniaków.
    Autorzy: Wysocki Mariusz, Styczyński Jan, Dębski Robert, Kubicka Małgorzata, Balwierz Walentyna, Juraszewska Edyta, Rokicka-Milewska Roma, Malinowska Iwona, Matysiak Michał, Stańczak Elżbieta, Balcerska Anna, Płoszyńska Anna, Kowalczyk Jerzy R., Stefaniak Jolanta, Małek Urszula, Wachowiak Jacek, Mazur Benigna, Sońta-Jakimczyk Danuta, Szczepański Tomasz, Chybicka Alicja, Raś Małgorzata
    Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.341-350, il., tab., bibliogr. 20 poz., streszcz.
    Sygnatura GBL: 305,450

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • hematologia
  • onkologia
  • farmacja
  • pediatria

    Typ dokumentu:
  • praca kliniczna

    Wskaźnik treści:
  • ludzie
  • in vitro

    Streszczenie polskie: Celem pracy jest porównanie oporności in vitro na cytostatyki w ostrej białaczce limfoblastycznej (ALL) w momencie rozpoznania oraz wznowy w aspekcie wartości centylowych dla dzieci z ALL de novo. Badania przeprowadzono testem MTT; za miarę cytotoksyczności przyjęto stężenie leku, w którym ginie 50 proc. badanych komórek nowotworowych. Badaniom poddano 176 dzieci z ALL. Limfoblasty 38/176 (21,6 proc.) pacjentów uległy samoistnej apoptozie podczas 4-dobowej inkubacji. Profil opornosci in vitro na cytostatyki określono u 106 dzieci w momencie rozpoznania i 32 w momencie wznowy ALL. Limfoblasty we wznowie ALL wykazywały większą oporność in vitro na: prednizolon, dexametazon, L-asparaginazę, arabinozyd cytozyny, daunorubicynę, idarubicynę, tioguaninę, 4-HOO-ifosfamid i cladribinę; natomiast zachowały wrażliwość na: alkaloidy vinca, epipodofilotoksyny, 4-HOO-cyklofosfamid, treosulfan, tiotepę i merkaptopurynę. Pacjenci z ALL de novo o fenotypie common/pre-B w porównaniu z T-ALL mieli blasty bardziej wrażliwe na preparaty L-asparaginazy, winkrystynę, leki alkilujące i prednizolon. U pacjentów w wieku powyzej 10 rż. stwierdzono znamiennie większą oporność in vitro na większość leków z wyjątkiem arabinozydu cytozyny i tiopuryn. Nie stwierdzono natomiast związku pomiędzy oporności in vitro na cytostatyki oraz grupę ryzyka. W grupie pacjentow, którzy wykazali oporność in vivo na terapię stwierdzono tendencję do większej oporności in vitro na: glikokortykoidy, preparaty ...

    Streszczenie angielskie: Failures in the therapy of acute leukemias are related to cellular drug resistance, pharmacolgiccal resistance and development of minimal residual disease. The scope of the study is comparison of in vitro drug resistance in acute lymphoblastic leukemia (ALL) on diagnosis and at relapse with respect to percentile values for a group of 106 de novo ALL children. Cytotoxicity was expressed by concentration of drug lethal to 50 p.c. of tested cells. A total number of 176 children entered the study. Lymphoblasta of 38/176 (21,6 p.c.) patients undergo spontaneous apoptosis during 4-day incubation. In vitro drug resistance profile was determined in the samples of 138 children, including 106 de novo ALL and 32 relapsed subjects. Relapsed ALL samples were more resistant to prednisolone, dexamethasone, L-asparaginase, cytarabine, daunorubicin, idarubicin, 6-thoguanine, 4-HOO-ifosfamide and cladribine; and still were sensitive to: vinca alcaloids, epipodophylotoxines, 4-HOO-cyklophosphamide, treosulfan, thiotepa and 6-mercaptoppurine. Patients with common/pre-B immunophenotype had blasts more sensitive to L-asparaginase, vincristine, prednisolone and alkylating agents when compared to T-ALL samples. Children over 10 years were more resistant to most of drugs except cytarabine and 6-thioguanine. No correlation was found between in vitro drug resistance and risk group for any drug. In the group of children resistant in vivo to prednisolone monotherapy, in vitro high resistance to ...


    66/67

    Tytuł oryginału: Genetycznie modyfikowane komórki dendrytyczne w terapii nowotworów.
    Tytuł angielski: Genetically modified dendritic cells as a cancer treatment strategy.
    Autorzy: Wysocki Piotr J., Grabarczyk Piotr, Mackiewicz-Wysocka Małgorzata, Kowalczyk Dariusz W., Mackiewicz Andrzej
    Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.637-642, bibliogr. 43 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 313,382

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • onkologia
  • genetyka

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Komórki dendrytyczne (DC), najefektywniejsze z komórek prezentujących antygen, zostały odkryte ponad 30 lat temu. Ich rola, polegająca na aktywacji antygemowo-swoistej odpowiedzi immunologicznej, w której pośredniczą limfocyty CD4+ i CD8+, jest kluczowa w procesie indukcji odpowiedzi przeciwnowotworowej. Z tego powodu immunizacja chorych na nowotwory przy zastosowaniu DC prezentujących antygeny nowotworowe była uważana za bardzo obiecującą strategię terapeutyczną. Do tej pory na świecie przeprowadzono wiele badań klinicznych, mających na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania szczepionek nowotworowych opartych na karmionych antygenami DC. Niestety, "karmienie" DC określonymi peptydami ma kilka ograniczeń: (1) krótki okres półtrwania kompleksów MHC-peptyd, (2) konieczność dobierania odpowiednich peptydów dla określonych haplotypów MHC u różnych pacjentów, (3) wyłączna prezentacja przez DC tylko określonych epitopów antygenowych. Możliwości genetycznej modyfikacji DC umożliwiły stworzenie nowych strategii terapeutycznych dla chorych na nowotwory. W różnych modelach zwierzęcych, DC modyfikowane genami kodującymi antygeny nowotworowe lub czynniki immunostymulujące indukowały efektywną odpowiedź przeciwnowotworową. Ostatnio, na podstawie obiecujących badań na modelach zwierzęcych, rozpoczęto pierwszą próbę kliniczną immunizacji chorych z rakiem stercza przy zastosowaniu genetycznie modyfikowanych DC.

    Streszczenie angielskie: Dendritic cells (DCs), the most potent APCs have been discovered almost 30 years ago. Due to priming of antigen-specific immune responses mediated by CD4+ and CD8+ lymphocytes, DCs are crucial for the induction of adaptive immunity against cancer. Therefore, vaccination of cancer patients with DCs presenting tumor associated antigens (TAAs) have been believed to be a promosing anti-cancer strategy. Unit now multiple clinical trials have been carried out in order to evaluate the safety and efficacy of cancer vaccines based on antigen-pulsed DCs. However, pulsing of DCs with particular peptides has several disadvantages: (1) short-time duration of antigen-MHC complexes, (2) requirement for matching of defined peptides with MHC complexes and (3) exclusive presentation of single antigen epitopes. Application of gene transfer technologies in the field of DCs-based vaccines made possible the development of novel, anti-cancer immunization strategies. In several animal models, DCs modified with genes encoding TAA or immunostimulatory proteins have been shown to be effective in induction of anti-tumor immune responses. Based on these encouraging results, a first clinical trial of vaccination of prostate cancer patients with gene modified DCs has been recently initiated.


    67/67

    Tytuł oryginału: Wpływ doświadczalnej tyreotoksykozy na zawartość wybranych makropierwiastków w osoczu królików.
    Tytuł angielski: Effect of experimental thyrotoxicosis on serum macroelement selected concentration in rabbits.
    Autorzy: Kopff Maria, Kowalczyk Edward, Rudnicka Magdalena, Kopff Anna, Fijałkowski Paweł
    Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.314-317, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
    Sygnatura GBL: 310,004

    Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • endokrynologia

    Typ dokumentu:
  • praca doświadczalna

    Wskaźnik treści:
  • zwierzęta
  • króliki

    Streszczenie polskie: Gruczoły wydzielania wewnętrznego i układ nerwowy odgrywają ważną rolę w metabolizmie pierwiastków. Hormony między innymi regulują transport i wydalanie pierwiastków. Cel. celem pracy było zbadanie wpływu tereotoksykozy, wywołanej doświadczalnie podawaniem królikom L-tyroksyny, na zawartość makropierwiastków w osoczu królików. Metodyka. Badania przeprowadzono na 40 królikach, którym codziennie przez 21 dni sondą dożołądkową podawano 100 ćg/kg masy ciała/dzień Eltroxinu firmy GlaxoSmithKline. Przed podaniem i po 21 dnaich podawania Eltroxinu pobierano krew z żyły brzeżnej ucha i oznaczano stężenie tyreortopiny (TSH), trijodotyroniny (T3), tyroksyny (T4), cholesterolu całkowitego oraz określano stężenie pierwiastków: wapnia, magnezu, potasu i sodu. (Oznaczanie hormonów i cholesterolu miało na celu ocenę czy uzyskano stan tyreotoksykozy). Wyniki. Po 21 dniach dożołądkowego podawania 100 ćg/kg masy ciała/dzień Eltroxinu uzyskano stan tyreotoksykozy oraz znamienne statystycznie obniżenie stężenia magnezu w osoczu krwi królików bez istotnych zmian w stężeniu pozostałych badanych pierwiastków. Wniosek. Wyrównanie poziomu magnezu winno być brane pod uwagę w leczeniu tyreotoksykozy.

    Streszczenie angielskie: Introduction. Endocrine glands and the nervous system play important roles in macroelement metabolism. Hormones and other factors regulate macroelement transport and elimination. Aim. The aim of the study was to assess the effect on the macroelement content of the serum of rabbits with of thyrotoxicosis caused experimentally by L-thyroxine administration. Methods. The study was carried out on a group of 40 rabbits each of which was given Eltroxine (GlaxoSmithKline) 100 ćg/kg of body massdaily by gastric tube for 21 days. Before and after these 21 days of Eltroxine administration blood taken from the ear marginal vein was collected for the assessment of thyrothrophin (TSH), triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), total cholesterol and the concentration of the following macroelements: calcium, magnesium, potassium and sodium. (Hormones and cholesterol levels were used for the thyrotoxicosis evaluation). Results. 21 days of Eltroxine administration caused thyrotoxicosis and a statistically significant decrease in serum magnesium concentration, without significant changes in the other macroelements evaluated. Conclusion.magnesium supplementation should be considered for patients with thyrotoxicosis (and perhaps in the treatment of hyperthyroidism).

    stosując format: