Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOWALCZUK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Analiza wyników badań granicy tolerancji przyspieszeń w wirówce przeciążeniowej w latach 1994-2000.
Autorzy: Wojtkowiak Mieczysław, Jasiński Tadeusz, Domin Artur, Kowalczuk Krzysztof
Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (3) s.255-262, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,985

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przeprowadzili analizę wszystkich wyników uzyskanych podczas określania granicy tolerancji przyspieszeń (GTP) w polskiej wirówce przeciążeniowej w latach 1994-2000, łącznie 2805 badań. Wyniki badań analizowano oddzielnie w grupie pilotów i podchorążych w zależności od zastosowanego programu działania przyspieszeń. Stwierdzono, że na przestrzeni ostatnich lat wystąpił spadek tolerancji przyspieszenia +Gz w obu grupach badanych. Zaznaczył się on wyraźnie zarówno w grupie czynnych zawodowo pilotów, jak i u podchorążych przygotowywanych do lotnictwa wojskowego. Spadek ten jest istotny statystycznie. Autorzy wskazują, że obniżanie się GTP u pilotów wymaga zwiększenia intensywności ćwiczeń fizycznych ukierunkowanych na wzrost adaptacji układu krążenia i zwiększenie siły mięśni.


  2/6

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Sympozjum RTO/HFM - NATO "Dezorientacja przestrzenna w pojazdach wojskowych: przyczyny, skutki i postępowanie".
  Autorzy: Klukowski Krzysztof, Kowalczuk Krzysztof, Kaczorowski Zbigniew, Pawlik Marian
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (3) s.329-333, il. - Sympozjum RTO/HFM - NATO pt. Dezorientacja przestrzenna w pojazdach wojskowych: przyczyny, skutki i postępowanie La Coruna 15-17.04. 2002
  Sygnatura GBL: 304,985

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  3/6

  Tytuł oryginału: Physeal lesions and growth arrest.
  Autorzy: Okłot Krzysztof, Królicka Jolanta, Kucharski Jacek, Waciuta Andrzej, Kowalczuk Jan, Czech Mirosław
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (2) s.65-72, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors analyzed growth plate arrest in their own clinical material. There were 69 children with different types of growth plate lesions treated at the Trauma and Orthopedic Department of the District Children's Hospital in Warsaw between 1993-2000. The largest number of patients, 23, had suffered from the septic arthritis. There were also other causes of growth plate lesions, such as trauma, developmental abnormalies, bone tumours, congenital anomalies, iatrogenic lesions, and others. Sixty-one orthropedic procedures were performed. Some patients were reoperated because of recurrence of deformations during growth.


  4/6

  Tytuł oryginału: Analiza katapultowań w aspekcie przyczyn i występowania obrażeń ciała w lotnictwie polskim w latach 1988-1998.
  Tytuł angielski: An analysis of catapulting in view of reasons and incidence of body injuries in the Polish aviation between 1988 and 1998.
  Autorzy: Wojtkowiak Mieczysław, Jasiński Tadeusz, Kowalczuk Krzysztof
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (4) s.359-365, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Artykuł zawiera analizę udanych katapultowań w lotnictwie polskim w latach 1988-1998. Autorzy badali zaistniałe zdarzenia pod kątem przyczyn i doznanych obrażeń ciała, a także pod względem udziału tzw. "czynnika ludzkiego" i innych czynników mogących mieć wpływ na konieczność opuszczania samolotu. Stwierdzono, że najczęstszymi przyczynami podjęcia decyzji do skorzystania z katapulty były awarie techniczne, a w drugiej kolejności błąd człowieka. W porównaniu do katapultowań w innych państwach, stwierdzono mniejszy odsetek ciężkich obrażen ciała.

  Streszczenie angielskie: An analysis of the successful catapulting in the Polish aviation between 1988 and 1998 is being presented. The authors analyzed catapulting in view of their reasons and injuries as well as a contribution of so-called human factor and other factors which may influence an exist from the aircraft. It has been found that the most frequent reason of catapulting have been technical defects followed by the human error. A percentage of severe injuries has been lower than that in other countries.


  5/6

  Tytuł oryginału: The influence of oxidative stress on the level of malondialdehyde (MDA) in different areas of the rabbit brain.
  Tytuł polski: Wpływ stresu oksydacyjnego na poziom dialdehydu malonowego (MDA) w różnych częściach mózgu królika.
  Autorzy: Kowalczuk Krystyna, Stryjecka-Zimmer Marta
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.160-164, tab., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki


  6/6

  Tytuł oryginału: Urazy klatki piersiowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Injuries of the thoracic cage in children.
  Autorzy: Mackiewicz Bolesław, Szejbak Wasilij [Vasilij], Kowalczuk Wiktor, Jodkowski Kazimierz
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.69-73, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki analizy epidemiologii, diagnostyki i leczenia 55 dzieci hospitalizowanych w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Grodnie z powodu doznanych obrażeń klatki piersiowej. Okres analizy obejmuje 10 lat (od 1991 do 2000 roku). W pracy badano strukturę płci, wieku i pochodzenia dzieci oraz okoliczności, w których doszło do urazów. Przedstawiono diagnostykę, postacie obrażeń klatki piersiowej, metody leczenia i jego wyniki. Wyciągnięte wnioski posłużą do działań zapobiegawczych w urazach klatki piersiowej.

  Streszczenie angielskie: The authors present results of analysis of epidemiology, diagnostics and treatment of 55 children with injuries of the thoracic cage, hospitalized in the Pediatric Surgery Clinic in Grodno. Period of analysis covers 10 years (from 1991 to 2000). Sructure of sex, age , social descent and accident circumstances were studied in the papr. Diagnostics, types of injuries of the thoracic cage, methods of treatment and its results were presented. Conclusions will serve prophylaxis in injuries of the thoracic cage.

  stosując format: