Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOTZBACH
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Wpływ ilości pobieranej krwi do badań na anemię wczesną u wcześniaków z masą ciała 1000-1500 g leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka.
Tytuł angielski: Prematury infants anaemia due to blood sampling for laboratory analysis.
Autorzy: Korbal Piotr, Śledź Katarzyna, Kotzbach Roman, Szymański Wiesław
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.526-532, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena współistnienia objawów zakażenia Chlamydia trachomatis i przeciwciał, przeciwplemnikowych w nasieniu mężczyzn leczonych z powodu niepłodności.
  Tytuł angielski: Evaluation of the coexistence of Chlamydia trachomatis infection symptoms and antispermatozoonal antibodies in the sperm of men treated because of infertility.
  Autorzy: Szymański Wiesław, Ludwikowski Grzegorz, Sobociński Zbigniew, Kotzbach Roman, Grabiec Marek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.583-587, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Dokonano analizy nasienia oraz obecności przeciwciał przeciw Chlamydia trachomatis w surowicy krwi i przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu u 187 leczonych pacjentów. Stwierdzono, że skuteczne leczenie infekcji chlamydiowej przyczynia się do istotnego obniżenia miana przeciwciał przeciwplemnikowych w nasieniu.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Material infertility has become an increasing problem of contemporary medicine. It is acknowledged that the responsibility for this fact is placed in half with the male factor. To a great degree it is caused by existence of male genitals inflamatory procesess. Aim: Evaluation of the influence of Chlamydia infection on the level of anti-spermatozoonal antibodies /p.p.p./in sperm. Material: Research encompassed 187 men treated at the Regional Andrological Outpatient Clinic and the Clinic Treating Marital Inferlity of Dr. J. Biziel Regional Hospital in Bydgoszcz. Results: Lowering of p.p.p. titre was observed in men treated for Chlamydia trachomatis infection. Lowering of the p.p.p. level was grater after the first course of treatment. Whereas the subsequent ones were not so distinct. Conclusions: Treatment of male genitals inflammatory processes influence the lowering of p.p.p. titre in men with decreased fertility. It was confirmed as a results of treating men with Chlamydia trachomatis infection.


  3/3

  Tytuł oryginału: Guzy jajników u kobiet leczonych operacyjnie po uprzednim wycięciu macicy : praca doktorska
  Autorzy: Jabłoński Sławomir, Kotzbach Roman (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, 99 k. : il., tab., bibliogr. 64 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20734

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  stosując format: