Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOTULSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Technika crown down opracowywania kanałów korzeniowych narzędziami ręcznymi i rotacyjnymi systemu K3 endo.
Tytuł angielski: The crown down technique - a method of cleaning and shaping root canals using finger and rotary instruments K3 endo.
Autorzy: Słowik Joanna, Kotulski Sebastian, Maga Iwona
Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (11) s.5-9, il., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,636

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy opisano technikę crown down opracowywania kanałów korzeniowych z zastosowaniem narzędzi palcowych. Opisano również system narzędzi rotacyjnych K3 firmy Kerr. Wymieniono etapy pracy według tej techniki oraz z zastosowaniem systemu rotacyjnego, wymieniono poszczególne instrumenty oraz kolejność ich zastosowania. Zwrócono również uwagę na szersze zastosowanie stopu niklowo-tytanowego (NiTi) w endodoncji.

  Streszczenie angielskie: In the study we describe the crown down technique as a method of cleaning and shaping root canal. We also describe rotary instrumentation (mainly K3 system). We recommend specific guidelines to maintain proper shaping and filling root canal. The recent advent of nickel-titanium alloy is also discussed.


  2/2

  Tytuł oryginału: Powikłania po chirurgicznej ekstrakcji dolnego zęba mądrości a wiek chorego.
  Autorzy: Kotulski Sebastian, Panaś Maria, Stypułkowska Jadwiga, Solska-Kuczerek Aleksandra
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (1) s.42-45, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie na podstawie własnego materiału klinicznego powikłań występujących po ekstrakcjach chirurgicznych trzecich trzonowców w żuchwie ze szczególnym uwzględnieniem ich zależności od wieku pacjenta. Analizie poddano powikłania po chirurgicznym usunięciu 153 zębów dolnych mądrości u 137 pacjentów (88 kobiet i 49 mężczyzn, średnia wieku 28 lat) leczonych w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie od października 1996 do września 1998 roku. Przeprowadzona analiza dowiodła, że częstość poszczególnych powikłań jest różna w różnych grupach wiekowych. Szczękościsk występował np. u 43 proc. pacjentów młodocianych, a tylko u 9 proc. starszych. Zapalenie ropne zębodołu natomiast było częstsze u pacjentów starszych (18 proc.), podczas gdy u młodszych stanowiło 5 proc. Wyniki obserwacji własnych są zbieżne z danymi z piśmiennictwa.

  Streszczenie angielskie: The study, based on the author's own clinical material, was to describe complications arising from surgical removal of mandibular third molars with particular reference to their dependence on patient age. Complications after surgical removal of 153 lower wisdom teeth in 137 patients (88 females and 49 males, mean age 28 years) were analysed. These patients were treated at the Department of Oral Surgery of the Dental Institute, Collegium Medicum. The Jagiellonian University, during the period October 1996 to September 1998. The study showed that the frequency of particular complications varies according to various age groups. Trismus occured, for example, in 43 p.c. of youths and only in 9 p.c. of older patients. Purulous inflammation of the alveolus was, however, more frequent in older patients (18 p.c.) whilst in younger ones it was 5 p.c. The results of personal observations are analogous to those found in the literature.

  stosując format: