Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOTON
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Profilaktyka zespołu wibracyjnego przez stosowanie rękawic antywibracyjnych.
Tytuł angielski: Prevention of hand-arm vibration syndrome by using antivibration gloves.
Autorzy: Koton Jolanta
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.423-431, il., tab., bibliogr. 38 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • medycyna pracy

    Wskaźnik treści:
  • ludzie

    Streszczenie polskie: Zespół wibracyjny będący następstwem ekspozycji na drgania mechaniczne przenoszone do rąk pracowników z narzędzi zmechanizowanych trzymanych lub prowadzonych rękami ma znaczący procentowo udział w liczbie orzekanych chorób zawodowych tak w Polsce jak i w innych państwach. Jednym ze sposobów ograniczania ryzyka zawodowego pojawienia się i rozwoju tej choroby jest stosowanie rękawic antywibracyjnych. Wielu badaczy odnosi się jednak z rezerwą do korzyści wynikających ze stosowania tych środków ochrony, co w dużej mierze wynika z niewielkiej, jak dotąd, liczby udokumentowanych badań, potwierdzających jednoznacznie skuteczność rękawic antywibracyjnych w ochronie przed drganiami. Nie budzi natomiast kontrowersji fakt, że w celu uzyskania możliwie najlepszej ochrony, rękawice antywibracyjne powinny być dobierane do narzędzi pod kątem wytwarzanego przez narzędzia widma drgań. W artykule przedstawiono zasady doboru rękawic do narzędzi, wyniki badań przeprowadzonych w CIOP nad skutecznością rękawic antywibracyjnych oraz wyniki badań, opinie i poglądy z tego zakresu prezentowane w literaturze. Na podstawie zebranych danych uznano, że rękawice antywibracyjne są środkiem niewątpliwie pomocnym w profilaktyce zespołu wibracyjnego.

    stosując format: