Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOTKOWIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Stężenie frakcji zjonizowanej magnezu w populacji osób dorosłych z terenu miasta Szczecina.
Tytuł angielski: Concentration of ionized magnesium in serum in adults from Szczecin.
Autorzy: Kozielec Tadeusz, Kotkowiak Lidia, Brodowski Jacek, Karakiewicz Beata, Hornowska Iwona
Źródło: J. Elem. 2002: 7 (2) s.133-139, tab., bibliogr. [11] poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,195

Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Magnez zjonizowany stanowi frakcję aktywną biologicznie tego pierwiastka w ustroju i stanowi około 65-67 proc. stężenia magnezu wewnątrzkomórkowego. Celem pracy była ocena stężenia iMg w populacji ludzi dorosłych. Badaniem objęto 530 dorosłych osób, w wieku od 18 do 90 roku życia (średnia wieku 47,0). 58 proc. stanowili mężczyźni a 42 proc. kobiety. Badanie wykonano w surowicy krwi pobranej z żyły łokciowej. Pomiarów dokonano przy użyciu aparatu AVL 988-4. Wyniki poddano analizie statystycznej. Zakres stężeń magnezu zjonizowanego w badanej populacji wynosił od 0,33 do 0,99 mmolúdm-3, a średnie stężenie 0,56 mmolúdm-3. Zakres stężeń magnezu u mężczyzn wynosił od 0,39 do 0,91 mmolúdm-3, a u kobiet od 0,33 do 0,99 mmolúdm-3. Średnie stężenie u mężczyzn wynosiło 0,55 mmolúdm-3, a u kobiet 0,57 mmolúdm-3. Różnica stężeń magnezu zjonizowanego pomiędzy mężczyznami a kobietami nie była istotna statystycznie przy poziomie istotności p 0,05. Badaną populację podzielono na 3 podgrupy w zależności od wieku: a) I podgrupa 18-40 rok życia, 209 osób; średnie stężenie i Mg wynosiło 0,55 mmolúdm-3; b) II podgrupa 41-60 rok życia, 173 osoby; średnie stężenie i Mg wynosiło 0,57 mmolúdm-3; c) podgrupa 61-80 rok życia, 148 osób, średnie stężenie i Mg wynosiło 0,58 mmolúdm-3. Pomiędzy poszczególnymi podgrupami również nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie przy poziomie istotności p 0,05.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to estimate concentration of iMg in serum in adult people from Szczecin. The study was conducted on 530 persons (307 men and 223 women) aged 18 to 90 years. The average age in the group examined was 47.0 years. Serum level i Mg was assessed by AVL analyzer with ionoselective electrode. All results were statistical analyzed. Concentration of iMg in the whole group was from 0,33 to 0,99 mmolúdm-3 (mean concentration 0,56 mmlúdm-3). In the subgroup of men the mean concentration was 0,55 mmolúdm-3 (range 0,36 - 0,91 mmolúdm-3). In women the mean level of i Mg was 0,57 mmolúdm-3 (range 0,33 - 0,99 mmolúdm-3). No statistical difference in the concentration of i Mg between men and women was found. We also assessed serum i Mg in 3 subgroup: I - 18-40 years old (209 persons); II - 41-60 years old (173 persons)' III - 61-90 years old (148 persons). Mean concentrations in these subgroups were: I - 0,55 mmolúdm-3; II - 0,57 mmolúdm-3; III - 0,58 mmolúdm-3. No statistical difference was found between any of the subgroups. Conclusion: Age and sex have no influence on concentration of ionized magnesium in serum.

  stosując format: