Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOTARSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Nowotwory narządu płciowego u kobiet ciężarnych w materiale I Kliniki Ginekologii Operacyjnej AM w Lublinie.
Tytuł angielski: The diagnostic and therapeutic management in pregnant women with neoplasms of the reproductive organs.
Autorzy: Bednarek Wiesława, Morawska Dorota, Kotarski Jan, Źrubek Henryk
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.243-246, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem naszej pracy była ocena sposobu postępowania diagnostyczno-leczniczego w przypadkach stwierdzenia guza narządu płciowego u kobiet ciężarnych leczonych w I Klinice Ginekologii Operacyjnej Akademii Medycznej w Lublinie. Retrospektywnej analizie poddaliśmy 9 pacjentek leczonych w naszej klinice w latach 1990-2000, u których stwierdzono nowotwory narządu płciowego współistniejące z ciążą. Ocenialiśmy lokalizację, typ histologiczny nowotworu, rodzaj zabiegu operacyjnego oraz wyniki leczenia. Na podstawie danych z piśmiennictwa oraz naszych obserwacji wynika, że mimo iż nowotwory narządu płciowego u kobiet ciężarnych występują rzadko, to wymagają precyzyjnego ustalenia wskazań od zabiegu operacyjnego poprzedzonych wnikliwą diagnostyką. Umieralność okołoporodowa płodów i noworodków nie zmieniła się istotnie, jeśli operacja była przeprowadzona przed 23 tygodniem ciąży.

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of the study was the evaluation of the way of diagnostic and therapeutic management in case of neoplasm of the reproductive organ in pregnant women treated in the I Clinic of the Operative Gynaecology in Lublin. Material and methods. In the years 1990-2000 in the I Clinic of the Operative Gynaecology in Lublin, 3556 operations were performed. In 9 cases the operations were carried out because of the neoplasm of the reproductive organ diagnosed in the course of pregnancy. In 8 cases, pregnant women with tumors in the pelvis minor were operated on and in 6 cases benign ovary neoplsms were stated. Results. In one patient, extraperitoneal tumor coming out from the region of the sacral bone was diagnosed. In one case the patient in the 16th week of pregnancy was operated on and she had 10 cm in diameter myoma enucleated. The myoma was localized on the anterior uterus wall. In patient in the 33rd week of pregnacny with the diagnosed cervical carcinoma of the 2nd degree, diagnosed on the basis of histopathological examination, Caesarian section and Meigs opeation were performed. In all operated patients tocolysis was employed. In one case there was a miscarriage in the 16th week of pregnancy following the myoma enucleation. The postoperative course in the remaining women was uncomplicated and pregnancies ended with the delivery of healthy infant.


  2/13

  Tytuł oryginału: Badania nad metodyczną wartością dwustronnej perfuzji zrazika łożyska ludzkiego in vitro sposobem Schneidera w modyfikacji Millera.
  Tytuł angielski: The dually perfused human placenta by Schneider method modified by Miller. [P.] 1: Changes of arterial and venous pH in maternal and fetal blood.
  Autorzy: Łopucki Maciej, Szymczyk Grzegorz, Rogowska Wanda, Morawska Dorota, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.653-657, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Dokonano 7 perfuzji zrazików łożysk ludzkich metoda Schneidera w modyfikacji Millera. Eksperymenty przeprowadzono z tzw. "recyrkulacją" w czasie 180 min. Pomiary pH tętniczego i żylnego w krążeniu płodowym oraz matczynym wykonywano 0, 30, 60, 90, 120, 150 i 180 minucie eksperymentu. Nie wykazano różnic statystycznych pomiędzy wartościami pH zarówno pomiędzy płodowym jak i matczynym krążeniem tętniczym i żylnym w czasie trwania perfuzji. Na tej podstawie można przyjąć, że zastosowana metoda może być użyteczna także dla oceny innych parametrów płynu perfuzyjnego i wdrożona do dalszych badań eksperymentalnych.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out on human placental cotyledons. Placental perfusions performed by Schneider method modified by Miller were conducted for 180 min. Assessment of arterial and venous pH in maternal and fetal blood was performed. There were no statistically significant differencies between obtained parameters throughot the experiment. The results of this study point to the conclusion that the method can be used for assessment of other perfusion liquid parameters and introduced to subsequent experiments.


  3/13

  Tytuł oryginału: Badania nad metodyczną wartością dwustronnej perfuzji zrazika łożyska ludzkiego in vitro sposobem Schneidera w modyfikacji Millera.
  Tytuł angielski: The dually perfused human placenta by Schneider method modified by Miller. [P.] 2: Changes of arterial and venous fetal blood pressure.
  Autorzy: Łopucki Maciej, Szymczyk Grzegorz, Polak Grzegorz, Rogowska Wanda, Wiktor Henryk, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.658-661, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • ciąża
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Badania pomiaru ciśnienia tętniczego (RR) układu krążenia płodowego przeprowadzono w czasie perfuzji 7 zrazików łożysk ludzkich. Eksperymenty wykonano za pomocą techniki z tzw. "recyrkulacją" w czasie 180 minut. Odczyty RR dokonano za pomocą manometru rtęciowego co 5 minut, natomiast analizie statystycznej poddano wyniki oznaczeń w przedziałach 30 min. (z 0, 30, 60, 90, 120, 150 i 180 min. doświadczenia). Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie pomiędzy badanymi grupami w przebiegu trwania perfuzji. Badania własne potwierdzają przydatność tej metody do dalszych doświadczeń nad indukcją nadciśnienia wywołanego w tkance łożyska ludzkiego.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out on 7 human placental cotyledons. Placental perfusions performed by Schneider method modified by Miller were conducted for 180 min. assessment of arterial and venous pressure in fetal blood was performed. There were no statistically signifigant differencies between obtained values of perfusion pressure obtained the experiment. The range of vessels perfusion resistance was stable during the experiment. The results ot this study lead to conclusion thaat the method used can be valuaable for assessment of other perfusion liquid parameters and introduced to subsequent experiments.


  4/13

  Tytuł oryginału: Cytologiczna ocena nabłonka pochwy wytworzonej metodą Vecchiettiego u pacjentki z podwójną szczątkową macicą.
  Tytuł angielski: A cytohormonal assessment of the epitehlium of the neovagina created by modification of Vecchietti's procedure in patient with couble remains uterus.
  Autorzy: Daniłoś J., Stachowicz N., Morawska D., Łopucka M., Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.51-52, bibliogr. 14 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zespół Mayera-Rokitanskiego-Kstnera (MRK) charakteryzuje się wrodzonym brakiem pochwy i macicy, obaecnością prawidłowych jajowodów i jajników oraz zewnętrznych narządów płciowych. Jedną z najczęściej obecnie stosowanych technik operacyjnych w leczeniu tego zespołu jest modyfikacja laparoskopowa metodą Vecchettiego. Metoda ta została zastosowana u 29-letniej pacjentki z rozpoznanym zespołem MRK i podwójną szczątkową macicą. Po 4 tyg. od zabiegu oceniono rozmazy cytohormonalne oraz poziom hormonów płciowych w surowicy krwi. Zastosowana metoda stwarza po operacji warunki anatomiczne najbardziej zbliżone do naturalnych. Ściany wytworzonej tą metodą pochwy są pokryte prawidłowym nabłonkiem reagującym na zmiany hormonalne zachodzące w organizmie kobiety.

  Streszczenie angielskie: Mayer-Rokitansky-Kstner syndrom (MRK) is charaacterized by congenital vaginal and uterine aplasia with regular oviducts and ovaries as well as regular external genitals. Laparoscopic modyfication of Vecchietti's method is one of the most commonly used surgical treatments. In our Department we used this method while operating on a 29-year old patient with undeveloped duble uterus and MRK syndrom. Four weeks aafter the surgery we examined cytohormonal smears and sex hormone levels in blood serum. The implemented method results in close to natural anatomic structures in operated women. Neovaginal walls are covered with regular epithelium which responds to hormonal changes in the woman organism.


  5/13

  Tytuł oryginału: TNT (tansion free vaginal tape) jako nowa metoda leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.
  Tytuł angielski: TVT (tansion free vaginal tape) - modern method of surgical treatment of urinary stress incontinence.
  Autorzy: Bednarek Wiesława, Kotarski Jan
  Źródło: Med. Rodz. 2002: 5 (2) s.9395, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,454

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Urinary incontinence in women is a common disease with different underlying pathogenesis. The role of modern surgical procedures in the treatment of the disease is presented. The results of our experience with the TVT operation indicate that it is relatively simple, minimal invasive and effective method of surgical treatment of urinary incontinence in women.


  6/13

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia kortyzolu, białka c-reaktywnego i haptoglobiny u pacjentek po operacjach na narządzie płciowym bez zszywania otrzewnej : praca doktorska
  Autorzy: Maciejczyk-Pencuła Monika, Kotarski Jan (promot.).; Akademia Medyczna
  Źródło: 2002, [3], 71 k. : il., tab., bibliogr. 136 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20235

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  7/13

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia immunoglobulin IgG, IgM i IgA w surowicy krwi kobiet z mięśniakami oraz endometriozą macicy operowanych w hemodilucji : praca doktorska
  Autorzy: Sikora-Szczęśniak Dobrosława, Kotarski Jan (promot.).; SPZOZ Oddział Położniczo-Ginekologiczny w Lipsku, Akademia Medyczna I Katedra, Klinika Ginekologii Operacyjnej w Lublinie
  Źródło: 2002, 99 k. : il., tab., bibliogr. 149 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20236

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  8/13

  Tytuł oryginału: Antioxidant status after abdominal hysterectomy with and without closing of peritoneum: a pilot study.
  Autorzy: Szymczyk Grzegorz, Bełtowski J., Marciniak A., Maciejczyk-Pencuła M., Kotarski J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.265-270, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The concentration of free radicals in blood rises in response to surgical trauma. There is no data in literature about comparison of oxy-radicals levels and antioxidant status between patients operated with closed or nonclosed parietal and visceral paritoneum. Material and methods: We decided to evaluate the antioxidant capacity of serum in connection with the short-term clinical outcome in 17 women undergoing abdominal hysterectomy with or without peritoneal closure. Results: There was no difference in total antioxidant capacity of serum between analysed two groups of patients either 8 or 24 hours after versus those found before the surgical intervention. Levels of peroxidation intensity markers were higher in patients with closed than in patients with non-closed peritoneum. There were no significant differences in postoperataive recovery in both groups of patients. Conclusion: We confirmed observations of other investigators that peritoneal closure could be abolished at abdominal hysterectomy without an influence on patients' well being.


  9/13

  Tytuł oryginału: Niepowodzenia profilaktyki przeciwzakrzepowej po operacjach ginekologicznych.
  Tytuł angielski: Adversities of antithrombotic prophylaxis after gynaecological operations.
  Autorzy: Stachowicz Norbert, Daniłoś Jarosław, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.3-6, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • chirurgia
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Powikłania zatorowo-zakrzepowe są częstą przyczyną zgonów po operacjach. W pracy przedstawiono poziom ryzyka wystąpienia powikłań zatorowo-zakrzepowych po operacjach ginekologicznych, czynniki sprzyjające ich powstaniu. Przedstawiono kryteria kwalifikacji pacjentek do grup ryzyka. W pracy autorzy omawiają metody profilaktyki oraz jej niepowodzenia i ich przyczyny.

  Streszczenie angielskie: Thromboembolism is a frequent complication and cause of death in patients after surgery. In work authors introduced level of risk of pronouncement of thromboembolic complications after gynaecological operations, favourable factors their to rising. One represented criterious of qualifications of patients to groups of risk. Authors talk over methods of prophylaxis and her adversities and reasons of complications of prophylaxis.


  10/13

  Tytuł oryginału: Zaburzenia anatomiczne macicy a przedwczesne ukończenie ciąży.
  Tytuł angielski: Uterus malformations and premature pregnancy wastage.
  Autorzy: Daniłoś Jarosław, Stachowicz Norbert, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.21-23, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Sympozjum pt. przedwczesne ukończenie ciąży Zegrze 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rodzaje zaburzeń anatomicznych macicy, mających wpływ na przedwczesne ukończenie ciąży. Na podstawie piśmiennictwa przeanalizowano częstość występowania poronień i porodów przedwczesnych oraz możliwości operacyjnej korekty niektórych zaburzeń anatomicznych.

  Streszczenie angielskie: In the paper the authors described certain kinds of uterus malformations which could give rise to premature pregnancy wastage. On the basis of literature the authors analysed frequency of occurrence of miscarriages and premature deliveries as well as possibilities of operative treatment to certain malformations.


  11/13

  Tytuł oryginału: Zastosowanie trójwymiarowej ultrasonografii w ocenie objętości błony śluzowej macicy u kobiet z krwawieniami z jamy macicy.
  Tytuł angielski: Three-dimensional sonography in the endometrial volume measurements in women with perimenopausal irregular uterine bleeding.
  Autorzy: Stachowicz Norbert, Czekierdowski Artur, Daniłoś Jarosław, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.970-975, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena objętości endometrium u kobiet z krwawieniami z jamy macicy. Grupę badaną stanowiło 45 kobiet (23 po menopauzie), u których wykonano ocenę ultrasonograficzną objętości endometrium przy zastosowaniu oprogramowania do automatycznego pomiaru objętości brył (VOCAL, Kretztechnik, Austria). Dodatkowo u każdej z kobiet w badaniu sondą dopachwową zmierzono grubość obu warstw endometriumi wartości indeksów przepływu naczyniwego w tętnicy macicznej (PI, RI, PSV). Wyniki badania ultrasonograficznego zweryfikowano histopatologicznie. Średnia objętość błony śluzowej u kobiet z rakiem endometrium była istontie wyższa (P 0,005, test U Manna-Whitneya) niż u kobiet z rozrostami i z nie stwierdzonym rozrostem endometrium. Średnie grubości błony śluzowej macicy i wartości indeksów przepływu w tętnicy macicznej nie różniły się istotnie. Wstępne wyniki naszej analizy sugerują, że trójwymiarowy pomiar objętości endometrium może być dodatkowym elementem prognostycznym poprawiającym dokładność diagnostyczną ultrasonograficznej oceny zmian rozrostowych w błonie śluzowej jamy macicy.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Evaluation of the role of three-dimensional (3D) ultrasonographic measurement of the endometrium volume in perimenopausal women with irregular uterine bleeding. Material and methods: We have assessed 45 women (23 postmenopausal) with 3D transvaginal probe and automatic volume measurement (VOCAL) software using Voluson V730 scanner (Kretztechnik, Austria). Additionally, doppler blood flow indices PI, RI and PSV in uterine artery as well as endometrial thickness were measured. All ultrasound data were verified by histology of the endometrial specimens removed during D&C or hysterectomy. Results: The age of the study grou pranged between 43-70 years (median 53 years). The mean volume of endometrium in women with endometrial cancer was 19,9 ń 7,5 ml. The mean volumes measured in women with endometrial hyperplasia and normal endometrium were 12,2 ń 7,9 ml and 7,4 ń 4,8 ml, respectively. There was a significant difference in endometrial volume between each pair of study groups (P 0,05). Moreover, significant differences were found in mean endometrial thickness between endometrial cancer and benign but not in hyperplastic endoemtrium. In contrast, there were no significant differences in study group s in mean values of Doppler blood flow indices measured in uterine artery. Conclusion: We conclude that 3D sonography and automatic volume measurement might be used better to characterize endometrial changes in women with perimenopausal bleeding.


  12/13

  Tytuł oryginału: Współczesna ultrasonografia w diagnostyce guzów jajnika; porównanie wartości predykcyjnych oceny morfologicznej, badania przepływu dopplerowskiego i obrazowania trójwymiarowego 3D.
  Tytuł angielski: Three dimensional sonography and 3D power Doppler angiography in the differentiation of adnexal tumors.
  Autorzy: Czekierdowski Artur, Smoleń Agata, Bednarek Wiesława, Kotarski Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1061-1070, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie wyników własnej przedopracyjnej oceny guzów przydatkowych przy pomocy dwuwymiarowej (2D) i trójwymiarowej utrasonografii (3D USG) z wykorzystaniem kolorowego Dopplera. Analizie poddano wyniki badania 3D USG u 128 kobiet badanaych z powodu obecności guza przydatkowego. Czułość badania sonoangiograficznego z obrazowaniem trójwymiarowym wynosiła 92,6 proc. - poprawnie zidentyfikowano 25 z 27 kobiet z guzem złośliwym w przydatkach. Czułość testu dla szeregu parametrów morfologicznych i dopplerowskich wahała się w analizowanej grupie kobiet od 45 proc. do 87,5 proc. Również negatywna wartość predykcyjna testu była najwyższa (97,2 proc.) dla badania z 3D USG. Wstępne wyniki naszej analizy sugerują, że zastosowanie w wybranych przypadkach badania 3D USG może pozwolić na bardziej precyzyjną ocenę ryzyka istnienia guza złośliwego oraz weryfikację wskazań do wykonania ewentualnego zabiegu operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Background: Three-dimensional sonography is a novel diagnostic method proposed to be an additional non-invasive tool in the assessment of ovarian tumors. Objective: To study diangostic potential of 3D sonography and power Doppler angiography in the preoperative differentiation of adnexal masses. Material and methods: One hundred twenty-eight women with tumors thought to be of adnexal origin were examined preoperatively. Following morphological (papillae, septae, tumor size and volume) and color Doppler (PI, RI, Vmax and TAMX) assessment, 3D ultrasound of adnexal tumors according to Kurjak et al. (2000) was performed. Various scanners were used and included: ATL 5000 HDI (Phillips, USA) and Combison 530 and Voluson 730 (Kretztechnik, Austria) machines. Follwoing variables were studied: inner wall structure, presence of papillae, thickening 3 mm of septa as well as vascular branching pattern, number and localization of small blood vessels and the presence of vascular anastomoses. Results: Twenty-one tumors were malignant (3 FIGO stage I) and 101 masses were benign. Power Doppler combined with 3D sonography predicted malignancy with a sensitivity of 92,6 p.c. (25 of 27 patients). Commonly used morphological and Doppler criteria produced lower sensitivity, the values being in range of 45 p.c. to 87,5 p.c. Negative predictive value of 97,2 p.c. was the highest for 3D sonography ( 7 points in Kurjak's scale). Conclusions: Selective use of 3D ultrasound and power Doppler angiography could be used to better characterize adnexal tumors...


  13/13

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia molekuł sICAM-1, sICAM-2 i sICAM-3 w surowicy krwi kobiet w I trymestrze ciąży prawidłowej i zagrożonej : praca doktorska
  Autorzy: Styk Mirosław, Kotarski Jan (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie
  Źródło: 2002, [4], 67, [2] k. : il., tab., bibliogr. 97 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21084

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  stosując format: