Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOSTOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Leki neuroleptyczne z perspektywy psychofarmakologii
Autorzy: Kostowski Wojciech
Źródło: W: Schizofrenia : patogeneza i terapia : XIX Zimowa Szkoła Instytutu Farmakologii PAN, Mogilany 2002 - Kraków, 2002 s.84-95, il., tab., bibliogr. 52 poz.
Sygnatura GBL: 802,647

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/11

  Tytuł oryginału: Antagonism of picrotoxin-induced changes in dopamine and serotonin metabolism by allopregnanolone and midazolam.
  Autorzy: Maciejak Piotr, Krząścik Paweł, Członkowska Agnieszka I., Szyndler Janusz, Bidziński Andrzej, Walkowiak Jerzy, Kostowski Wojciech, Plaznik Adam
  Źródło: Pharmacol. Biochem. Behav. 2002: 72 (4) s.987-991, il., tab., bibliogr. [11] poz.
  Sygnatura GBL: 312,498

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: The effects of allopregnanolone and midazolam, given intracerebroventricularly, on the behavioral and biochemical effects of picrotoxin, were examined in a model of neurotoxin-induced seizures, in mice. After acute injections, midazolam (ED50 = 39.8 nmol) and allopregnanolone (ED50 = 11.0 nmol) produced similar and dose-dependent protection against picrotoxin-induced seizures. Picrotoxin given intraperitoneally at the ED85 dose decreased significantly the concentration of serotonin (5-HT), dopamine (DA), homovanilic acid (HVA) and 3,4-dihydroxyindolacetic acid (DOPAC), in the mouse striatum and the frontal cortex, in the period of time immediately preceding the onset of seizures. A single injection of allopregnanolone more potently, in comparison to midazolam, antagonized the biochemical action of picrotoxin, abolishing its effects on DA, HVA and 5-HT concentration, in the mouse striatum and the frontal cortex. These results for the first time provide a direct argument for an involvement of central dopaminergic and serotonergic systems in the seizure development. The present data add also to the accumulating evidence suggesting a favorable pharmacological profile for some neurosteroids currently considered to have a future role in the management of epilepsy.


  3/11

  Tytuł oryginału: Effects of pentylenetetrazol-induced kindling of seizures on rat emotional behavior and brain monoaminergic systems.
  Autorzy: Szyndler Janusz, Rok Paulina, Maciejak Piotr, Walkowiak Jerzy, Członkowska Agnieszka I., Sienkiewicz-Jarosz Halina, Wisłowska Aleksandra, Zienowicz Małgorzata, Lehner Małgorzata, Bidziński Andrzej, Kostowski Wojciech, Płaźnik Adam
  Źródło: Pharmacol. Biochem. Behav. 2002: 73 (4) s.851-861, il., tab., bibliogr. [23] poz.
  Sygnatura GBL: 312,498

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The influence of pentylenetetrazol (PTZ)-induced kindling of seizures on the rat emotional behaviour, the brain monoamine turnover rate measured in vitro, and correlation between behavioral and biochemical parameters, were examined in rats. The repeated administration of PTZ (35 mg/kg, ip) evoked kindled seizures in rats (Stage 4 or 5 of clonic - tonic convulsions - maximum). PTZ kindling caused selective changes in the rat emotional behavior, present in some models of anxiety only (a decreased freezing time in the conditioned freezing test and a decreased spontaneous and aversively conditioned ultrasonic vocalization). Simultaneously, PTZ kindling decreased the concentration of homovanillic acid (HVA) and 5-hydroxyindoleacetic acid (5-HIAA) in the prefrontal cortex, decreased the DA (HVA/DA ratio) turnover rate in the striatum, and inhibited the serotonin (5-HT) metabolism (5-HIAA/5-HT ratio) in the hippocampus and the prefrontal cortex. Correlations between dopamine (DA) or 5-HT regional metabolic rats in brain structures and animal behavior were either abolished or reversed in PTZ-kindled animals. It is concluded that both DA and 5-HT systems contribute to the emotional effects of PTZ-induced kindling of sizures. The hypothesis is put forward that PTZ kindling-induced inhibition of the serotonergic innervation may lead to the compensatory increase in 5-HT1A receptors in the dentate gyrus of the hippocampus, thus evoking the anxiolytic-like changes in animal behavior.


  4/11

  Tytuł oryginału: Drug addiction as drive satisfaction ("antidrive") dysfunction.
  Autorzy: Kostowski Wojciech
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (2) s.111-117, il., bibliogr. [31] poz.
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Drug addiction is a complex brain disorder, characterized by the loss of control over drug seeking and drug taking behavior, and by the risk of relapse, even after a prolonged period of abstinence. This disorder may have its source in a disturbed balance of drive-related behaviors, which control appetitive reactions aimed at seeking contact with an addictive substance. The act of consumption becomes more and more attractive, and the behavior takes on compulsive character. We suppose that drug addiction may involve a change in the mechanism of satisfaction of drives and states of satiation as well. To understand how the motivational processes are changed with the development of dependence, one must consider the mechanism of drive satisfaction and satiation states that occur in relation to the consumatory reflex. When a given drive is satisfied a state of fulfilament occurs. This state may be a result of a so-called "antidrive" mechanism (Konorski 1967). While a drive activity is characterized by general activation and tension, the drive satisfaction state ("antidrive") is characterized by relaxation and releif. When a particular drive is satisfied, the operation of other drives become possible. Therefore, we postulate that dysfunction of drive satisfaction leads to the sustained activation related to the current drug-related drive, which blocks the operation of other drives. In effect, uncontrolled compulsive appetitive behavior is released, and the operation of other drives is restrained, thus forcing the organism to focus on drug-related drive. The reason for an "antidrive" dysfunction may be related to adaptive changes which develop during a contact with an addictive substance.


  5/11

  Tytuł oryginału: Czy uzależnienia są wynikiem upośledzenia mechanizmu zaspokojenia popędu ("antynapędu")?
  Tytuł angielski: Does substance dependence result from an impairment of the mechanism of drive satisfaction ("antidrive")?
  Autorzy: Kostowski Wojciech
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (1) s.9-22, il., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mechanizm, który prowadzi do zmiany początkowego, kontrolowanego używania i nadużywania leków w stan uzależnienia (dependence), pozostaje niewyjaśniony. Spośród wielu postulowanych koncepcji na uwagę zasługuje, postępujące w miarę rozwoju uzależneienia, zaburzenie funkcji układu nagrody (koncepcja allostazy [Koob i LeMoal 2001]). Zgodnie z proponowaną przez nas hipotezą uzależnienie może być związane z zaburzeniem mechanizmu zaspokojenia popędu (drive satisfaction). O ile stan, w którym działa określony popęd (w tym przypadku przejawiający się dążeniem do kontaktu ze środkiem uzależniającym) charakteryzuje się ogólną aktywacją psychoruchową i mobilizacją organizmu, to stan nasycenia popędu przejawia się uspokojeniem i demobilizacją. Zgodnie z koncepcją J. Konorskiego [1967], stan ten jest wyrazem działania mechanizmu "antynapędu" (antidrive). Uruchomienie tego mechanizmu umożliwia spokojny przebieg reakcji konsumacyjnej i zaspokajanie innych popędów. Nasza propozycja zakłada, że upośledzenie wspomnianego mechanizmu "antynapędu" może prowadzić do rozwoju uzależnienia. W tej sytuacji utrzymuje się przetrwałe, kompulsywne zachowanie apetencyjne (poszukiwanie narkotyku, dążenie do jego zdobycia) i zablokowane jest oddziaływanie innych popędów. Pojawia się charakterystyczny dla uzależnienia stan upośledzenia kontroli nad zachowaniem. Koncepcja ta wymaga dalszych badań i weryfikacji, podano kilka przykładów doświadczalnych mogących przemawiać na jej korzyść.

  Streszczenie angielskie: Substance dependence is a complex brain disorders, characterised by the loss of control over drug seeking and drug behavior and by the risk of relapse, even after a prolonged period of abstinece. This disorder may have its source in a disturbed balance of drive-related behaviors that control appetitive reactions aimed at seeking contact with an addictive substance. The act of consumption becomes more and more attractive, and the behavior takes on compulsive character. According to the theory proposed by Koob and LeMoal [2001], addiction is a disorder involving an allostatic mechanism defined as the process maintaining reward function mechanism with a permanent deviation of the reward set point. We suppose that drug addiction may involve a change in the mechanism of drive satisfaction and in the state of satiety as well. To understand how the motivational processes are changed with the development of dependence one must consider the mechanism of drive satisfaction and satitation states that occur in relation with the consumatory reflex. When a given drive is satisfied the state of fulfilment ensues. This state may be a result of the so-called "antidrive" mechanism [Konorski 1967]. While the drive activity is characterised by general activation and tension, the state of drive satisfaction ("antidrive") is characterised by relaxation and relief. When a particular drive is satisfied the operation of other drives becomes possible. Therefore, we postulate that dysfunction of drive satisfaction leads to the sustained activation related to the current drugrelated drive...


  6/11

  Tytuł oryginału: Effect of subchronic ethanol treatment on plasma and cerebrospinal fluid leptin levels in rats selectively bred for high and low alcohol preference.
  Autorzy: Mikołajczak Przemysław, Okulicz-Kozaryn Irena, Kamińska Ewa, Wiktorowicz Krzysztof, Leśniewska Kinga, Dyr Wanda, Kostowski Wojciech
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.m27-132, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The effect of 5-week voluntary ethanol (EtOH) intake on plasma and cerebrospinal fluid (CSF) leptin levels was determined in adult male Warsaw high EtOH preferring (WHP) and low preferring (WLP) rats. EtOH treatment led to a decrease in leptin CSF concentration in WHP rats when compared to EtOH-naive WHP and control Wistar rats. On the contrary, in EtOH-treated WLP rats, both plasma and CSF leptin levels were increased in comparison with EtOH-naive animals. It can be concluded that EtOH treatment led to different response expressed especially by SCF leptin levels in WHP and WLP animals and it may be related to their genetic predisposition.


  7/11

  Tytuł oryginału: Neurotransmitter levels and [3H]muscimol binding sites in the brain of rats selectively bred for alcohol preference and non-preference.
  Autorzy: Dyr Wanda, Siemiątkowski Marek, Krząścik Paweł, Bidziński Andrzej, Płaźnik Adam, Kostowski Wojciech
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (3) s.225-230, tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Alcohol-naive high- (Warsaw High Preferring; WHP) and low- (Warsaw Low Preferring; WLP) preferring lines of rat were studied to determine the distribution and density of [3H]muscimol binding sites in the brain using quantitative autoradiography. The results have shown no difference in the density of [3H]muscimol binding sites in the cingulate and frontal cortex, dorsal and ventral striatum, lateral and medial septum, caduate-putamen, nucleus accumbens in the both lines of animals. In the separate experiments, the levels of neurotransmitters were measured in the frontal cortex, hippocampus and striatum of the WHP and WLP rats. The content of dopamine was significantly lower in the striatum of the WHP rats as compared to the WLP animals. The levels of serotonin and noradrenaline were without any important differences in the examined structures of both lines of rats.


  8/11

  Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
  Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,706

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/11

  Tytuł oryginału: Uwagi na temat farmakoterapii otyłości.
  Tytuł angielski: Pharmacotherapy of obesity: current opinion.
  Autorzy: Krząścik Paweł, Kostowski Wojciech
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (12) s.680, 682-689, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadwaga i otyłość stanowią poważny problem medyczny i społeczny. W Europie i Stanach Zjednoczonych odsetek osób z BMI 30 wynosi ponad 27 proc. i stale wzrasta. Wiadomo także, że nadwaga jest istotnym czynnikiem ryzyka wielu chorób takich jak: nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia lipidowe, cukrzyca typu 2, choroby stawów, nowotwory i bezdech nocny. W niniejszej pracy zostaną przedstawione współczesne koncepcje dot. patogenezy nadwagi i otyłości ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę leptyny, receptorów, (3 i serotoniny, a także związków o budowie peptydowej (CART, oreksyny, rezystyna, białko AGAP). W oparciu o najnowsze badania kliniczne omówiono leki najczęściej stosowane w leczeniu otyłości i nadwagi. Uwzględniając mechanizm działania leki podzielono na następujące grupy: 10 zmniejszające przyjmowanie pokarmów, 2) leki zmniejszające wchłanianie pokarmów, 3) leki zwiększające termogenezę szczególną uwagę zwrócono na ich działania niepożądane i skuteczność działania.


  10/11

  Tytuł oryginału: Rola hipokampa w patogenezie uzależnień i działaniu pozytywnie wzmacniającym substancji psychoaktywnych.
  Tytuł angielski: The role of the hippocampus in addiction and positive reinforcing efects of psychoactive substances.
  Autorzy: Mierzejewski Paweł, Kostowski Wojciech
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (2) s.207-219, il., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In this paper we have reviewed hypothetical mechanisms underlying the development of addiction. After reviewing the available data regarding the various effects of manipulating (eg lesions, electrical stimulation) the hipocampal formation, we concluded that this structure likely play a role in motivated behavior, specially in incentine motivation. Moreover we critically evaluate theories of hippocampal function, especially those regarding the memory. We suppose that hippocampus can play a significant role in phenomena of addiction.


  11/11

  Tytuł oryginału: Wyselekcjonowane linie WHP i WLP szczurów laboratoryjnych: utrwalone różnice fenotypu w zakresie wielkości spożycia alkoholu.
  Tytuł angielski: WHP and WLP selected rats: persistent changes in intake of ethanol phenotyphe.
  Autorzy: Dyr Wanda, Kostowski Wojciech
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (1) s.59-69, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Spośród laboratoryjnych modeli uzależnień od substancji psychoaktywnych, ważne znaczenie mają genetycznie wyselekcjonowane linie szczurów o utrwalonym fenotypie dużej preferencji alkoholu etylowego. W naszym laboratorium jest prowadzona od kilku lat selekcja szczurów Wistar, której wynikiem jest wyhodowanie dwóch linii - WHP (Warsaw High Preferring) i WLP (Warsaw Low Preferring), pijących w warunkach wolnego wyboru z wodą - odpowiednio nadmiernie i niewielkie ilości alkoholu etylowego. Obecnie dysponujemy 23-24 pokoleniem zwierząt obu linii. W celu dokonania selekcji, szczury przez jeden tydzień miały do dyspozycji wyłącznie 10 proc. alkohol, następnie przez 3 tygodnie roztwór alkoholu do wyboru z wodą (test 2 butelek). Podczas tego badania określano wielkość dobrowolnego picia, przy czym za kryterium dużej preferencji do picia alkoholu uznawano spożycie przynajmniej 5.0 g/kg/24 godz. (w przeliczeniu na czysty alkohol). Zwierzęta spożywające mniej niż 2 g/kg/24 godz. spełniały kryterium małej preferencji do alkoholu. W przedstawionych obecnie badaniach porównywano picie alkoholu przez szczury linii WHP i linii WLP w dwóch sytuacjach eksperymentalnych. W modelu pierwszym, zwierzęta od samego początku miały do wyboru 10 proc. roztwór etanolu i wodę przez kolejnych 9 tygodni. W modelu drugim, zwierzęta miały dostęp do stopniowo wzrastających (o 1 proc. tygodniowo) stężeń etanolu zaczynając od roztworu 2 proc. w pierwszym tygodniu doświadczenia i kończąc na roztworze 10 proc. w 9 tygodniu. Wyniki badania wykazały, że pomimo zastosowania procedury łagodnego stopniowania stężeń...

  Streszczenie angielskie: Among animal models of addiction, genetically selected lines of rats with well established phenotype of high and low preference for alcohol are of particular importance. In our laboratory the alcohol-preferring WHP (Warsaw High Preferring) and alcohol-non preferring WLP (Warsaw Low Preferring) lines of rats have been raised (currently F23-24 generations) by selective breeding. In order to evaluate the level of ethanol preference the animal were housed individually and during the first week the only source of fluid was 10 p.c. ethanol solution with food available ad lib. Afterward, during 4 consecutive weeks rats have free access to food, water and 10 p.c. ethanol solution. Rats consuming at lest 5.0 g/kg/24 h. of absolute ethanol were considered as ethanol high preferring while rats consuming less that 2.0 g/kg/24 h absolute ethanol were assessed as ethanol- low preferring. In the present experiment, the effect of two differing ethanol access procedures on the magnitude of ethanol intake was evaluated...

  stosując format: