Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOSOROK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ambulatory surgery - what we can be done on a one day surgery basis in proctology?
Tytuł polski: Chirurgia jednego dnia - jakie zabiegi mogą być wykonywane z zakresu proktologii?
Autorzy: Kosorok Pavle, Pokrajac Tatjana
Źródło: Proktologia 2002: 3 (2) s.143-147, il., bibliogr. 16 poz., streszcz., rez.
Sygnatura GBL: 313,572

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: W naszej instytucji nabyliśmy wiele doświadczeń w dziedzinie proktologii. Siedem lat temu wprowadziliśmy do naszej praktyki "chirurgię jednego dnia" i uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki leczenia praktycznie u wszystkich pacjentów wymagających chirurgicznego leczenia chorób proktologicznych. Materiał, metoda i wyniki: W tym okresie do leczenia chirurgicznego zakwalifikowano 6126 spośród 41913 pacjentów leczonych ambulatoryjnie . W grupie tej było 23,1 proc. pacjentów operowanych z powodu krwiaka okołoodbytowego. Uzyskaliśmy też pewne doświadczenia w zakresie drobnych zabiegów w okolicy odbytu (usunięcie wyrośli skórnych u 17,0 proc. pacjentów, wycięcie brodawek u 5,3 proc. pacjentów); pacjenci z chorobą hemoroidalną, operowani klasyczną metodą Milligana-Morgana (10,46 proc.) albo nową metodą PPH wg Longo (1,9 proc.). Leczono też 11,7 proc. pacjentów z przetoką okołoodbytniczą, stosując fistulotomię lub wycięcie przetoki, oraz 10,9 proc. pacjentów z drobnymi problemami chirurgicznymi (operacje włókniaków, torbieli naskórzastych, brodawek, ganglionów, tłuszczaków itp.). Usunęliśmy polipy odbytu i odbytnicy u 7,6 proc. pacjentów, torbiele przywłośne u 6,1 proc., leczyliśmy także 1,3 proc. pacjentów z ropniem odbytu. Wykonaliśmy beznapięciową plastykę przepukliny pachwinowej u 4,5 proc. pacjentów., a także korekcji stomii u 0,14 proc. pacjentów. Wnioski: W naszym doświadczeniu operacje w warunkach "chirurgii jednego dnia" stanowią właściwy sposób leczenia wielu ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: In our institution we've had a lot of experience in proctology. Seven years ago we introduced one day surgery in our practice and had really good results in treating practically all patients who needed proctologic surgery. Material, methods and results: During this period of time 6,126 out of 41,913 outpatient cases were chosen for surgery. Among them, 23.1 p.c. were patients with operations of perinal haematomas. We had some experiences with minor anal surgery (excisions of skin tags in 17.0 p.c. patients, excisions of papillas in 5.3 p.c. patients); patients with haemorrhoids, operated classically on Milligan-Morgan procedure (10.46 p.c.) or by the new PPH - Longo procedure (1.9 p.c.). We also treated 11.7 p.c. patients with fistulas - either with fistulotomy or excision of fistulae - and 10.9 p.c. patients with minor surgery (operations of fibromas, verrucas, ganglions, lipomas, etc.). We made excisions of anorectal polyps in 7.6 p.c. patients, excisions of pilonidal cysts in 6.1 p.c. patients and treated 1.3 p.c. patients with anal abscesses. We made tension free operations of groin hernias in 4.5 p.c. patients and corrections of stomas in 0.14 p.c. patients. Conclusions: We have experienced ambulatory surgery (i.e. day surgery hospital) as an appropriate choice for treating the patients with proctologic pathology. However, it used to be the practice to treat all these patients in hospitals, where they occupied occupied bed facilities that could be ...

  stosując format: