Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOSMOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Czynniki wpływające na poprawę biochemicznych wykładników uszkodzenia komórki wątrobowej u pacjentów z zespołem zależności alkoholowej po okresie czterotygodniowej abstynencji.
Tytuł angielski: Factors affecting improvement of biochemical liver function tests in alcohol dependent males after four weeks abstinence period.
Autorzy: Budzyński Jacek, Ziółkowski Marcin, Kłopocka Maria, Rybakowski Janusz, Świątkowski Maciej, Kosmowski Wojciech
Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.39-44, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,180

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Niejasny pozostje wpływ czynników klinicznych na poprawę w zakresie biochemicznych wykładników funkcji wątroby po okresie nadużywania alkoholu. Cel pracy: Ocena wpływu tych czynników na zmiany wartości testów wątrobowych po 4 tygodniach abstynencji. Materiał i metody: Zbadano 160 mężczyzn z zespołem zależności alkoholowej (wg ICD-10). Na początku obserwacji po 4 tygodniach kontrolowanej abstynencji oznaczano u nich stężenie bilirubiny i poszczególnych frakcji białkowych osocza oraz aktywności GGTP, AspAT i AIAT. Wyniki: Po 4 tygodniach obserwacji odnotowano znamienny spadek średnich poziomów bilirubiny, GGTP, AspAT, AIAT i wskaźnika DeRitisa. Stwierdzono, że zarówno wartości badanych testów wątrobowych na początku okresu obserwacji, jak i ich poprawa po 4 tygodniach abstynencji wykazywały związek ze stężeniem tyreotropiny (TSH) na początku obserwacji, częstotliwością spożywania alkoholu w ciągu 90 dni przed włączeniem do badania, z występowaniem uzależnienia alkoholowego w wywiadzie rodzinnym, a także z wiekiem początku uzależnienia od alkoholu, czasem jego trwania i jego głębokością, ocenianą na podstawie występowania padaczki alkoholowej i majaczenia drżennego w wywiadzie, spadku tolerancji alkoholu, spożywania "niekonsumpcyjnych" napojów alkoholowych oraz punktacji w skali SADD i MAST. Wyższe stężenie TSH wykazywało ochronny wpływ wobec wzrostu stężenia bilirubiny, wiązało się jednak z większymi aktywnościami enzymów wątrobowych. Nie stwierdzono istotnych ...

  Streszczenie angielskie: Background: The effect of clinical factors on the improevement in liver function tests during alcohol abastinence period is still not clear. The aim of the study was to determine factors affecting the changes in liver function tests values after four weeks of alcohol abstinence period. Material and methods: 160 alcohol-dependent male patients (according to ICD-10) were studied. In all patients at the beginning of the study and after 4 weeks of controlled abstinence the estimation of bilirubin and plasma protein fracations as well as ç-glutamyltranspeptidase (GTP), aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) activities was made. Results: After 4 weeks of abstinence a significant decrease of bilirubin, GTP, AST, ALT and DeRitis index values was found. The values of liver function tests at the study beginning and their changes after 4 weeks of abstinence had relation to the duration of abstinence period, thyreotropin (TSH) concentration at the study bewginning, the frequency of alcohol consumption during 90 days before the study, family history of alcoholism, age of alcohol dependence onset, time of alcohol dependence duration and its severity estimated on the basis fo the presence of withdrawal epilepsy and delirium tremens in anamnesis, decrease in alcohol tolerance, "non-consumptive" alcohol beverages drinking, as well as the results of Short Alcohol Dependence Data (SADD) scale and Polish version of Michigan Alcoholism Screning Test (MAST). ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Propozycja łacińskich odpowiedników kategorii diagnostycznych zaburzeń psychicznych według klasyfikacji ICD-10.
  Tytuł angielski: Proposed Latin versions of ICD-10 diagnostic categories of mental disorders.
  Autorzy: Kosmowski Wojciech
  Źródło: Psychiatr. Prakt. Ogólnolek. 2002: 2 (3) s.141-149, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Streszczenie polskie: Łacina przez wieki była uniwersalnym językiem medycyny. Mimo jej zastępowania w wielu krajach językami narodowymi następujące argumenty przemawiają za dalszym używaniem języka łacińskiego: większa jasność, zwięzłość i przejrzystość rozpoznań niż w języku polskim, ukrycie nazwy choroby przed osobami niepowołanymi, ułatwienie porozumiewania się między lekarzami, łatwiejsze kontaktowanie się z lekarzami z innych krajów i wreszcie - tradycja. Celem pracy jest prezentacja propozycji łacińskich odpowiedników kategorii diagnostycznych zaburzeń psychicznych według klasyfikacji ICD-10. Zasadniczą częścią pracy są tabele, w których zestawiono numery statystyczne poszczególnych kategorii diagnostycznych według klasyfikacji ICD-10, ich opis w języku polskim i po łacinie. W opracowaniu przeprowadzono także dyskusję nad niektórymi rozpoznaniami, by wskazać szczegółowe zasady i wskazówki ich formułowania.

  Streszczenie angielskie: Throughout centuries, Latin was the universal language of medicine. Despite growing presence of national languages in medical science, several reasons exist for continuation of Latin usage. It makes diagnoses clearer, more concise compared to Polish, and the disease label is unreadable for unauthorized third parties. It also facilitates communication between doctors including international communication. Last, but not the least - it follows tradition. The purpose of this study is the presentation of proposed Latin versions of ICD-10 diagnostic categories of mental disorders. The core of this study are tables containing statistical numbers inherent to each category as well as their description in Polish and in Latin. Several diagnoses were discussed in particular, sa as to present detailed principles of their construction.

  stosując format: