Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOSMALA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Dysfunkcja śróbłonka w nadciśnieniu tętniczym - implikacje kliniczne.
Tytuł angielski: Endothelial dysfunction in hypertension - clinical implications.
Autorzy: Kosmala Wojciech
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.333-335, bibliogr. 39 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Komórki śródbłonka wytwarzają zarówno związki naczyniorozszerzające, takie jak tlenek azotu (NO), prostacyklina, śródbłonkowy czynnik hiperpolaryzujący, jak i substancje naczyniokurczące (endotelin, tromboksan A2, prostaglandyna H2 wolne rodniki tlenowe). Wzajemna równowaga między tymi grupami substancji jest ważnym elementem regulacji ciśnienia tętniczego. Coraz więcej uwagi poświęca się dysfunkcji śródbłonka w patogenezie i rozwoju nadciśnienie tętniczego. W wielu badaniach wykazano dysfunkcję śródbłonka w nadciśnieniu tętniczym, wyrażającą się zmniejszonym uwalnianiem tlenku azotu (NO) i zwiększonym wytwarzaniem endoteliny. Poprawia czynność śródbłonka zastosowanie inhibitorów ACE, blokerów receptora AT1 i blokerów kanału wapniowego.

  Streszczenie angielskie: Endothelial cells produce both vasodilatating compounds as nitric oxide, prostacycline, endothelial derived hyperpolarising factor and counteracting substances known as endothelial derived contracting factors: endothelin, tromboxan A2, prostaglandin H2, free oxygen radicals. Natural balance between both groups affects blood perfusion of various tissues and constitutes important element in blood pressure control. More and more attention is paid to endothelial dysfunction in patogenesis of hypertension. In a number of studies endothelial dysfunction in hypertensive patients was found out as decreased release of nitric oxide or increased production of endothelin. Principle meachnism of impaired function of endothelium in hypertension seems to be decreased production and increased degradation of nitric oxide mainly due to free oxygen readicals. Favorable effects in improvement of endothelial function were achieved by using ACE inhibitors, AT1 receptor blockers and calcium channel antagonists.


  2/8

  Tytuł oryginału: Odwracalna dysfunkcja mięśnia serca u chorych na przewlekłą chorobę wieńcową.
  Tytuł angielski: Reverlsible left ventricular dysfunction in patients with chronic coronary artery disease.
  Autorzy: Kosmala Wojciech
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.215-218, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła choroba niedokrwienna serca często prowadzi do zaburzeń czynności lewej komory, które mogą ulegać całkowitej lub częściowej normalizacji po przywróceniu prawidłowego ukrwienia wieńcowego. W powstawaniu odwracalnej dysfunkcji mięśnia serca u chorych z przewlekłą chorobą wieńcową (ODMS), biorą udział 2 procesy: powtarzające się lub przewlekłe ogłuszenie mięśnia serca w następstwie nawracającego niedokrwienia oraz wewnątrzpochodne spontaniczne zahamowanie czynności kardiomiocytów, w tym ich metabolizmu i kurczliwości, w celu przetrwania w warunkach obniżonej perfuzji wieńcowej, co określane jest mianem hibernacji. W identyfikacji ODMS wykorzystywanych jest kilka technik: pozytronowa tomografia emisyjna (PET), próba dobutaminowa z użyciem niskich dawek leku (LDDE), echokardiografia kontrastowa, spoczynkowe i wysiłkowe obrazowanie z użyciem talu 201 za pomocą tomografii komputerowej z emisją pojedynczego (SPECT), z użyciem technetu 99m MIBI, jądrowy rezonans magnetyczny (MRI). Wszystkie wymienione techniki cechują się wysoką czułością (83 - 90 proc.), natomiast specyficzność jest mała dla obrazowania z użyciem talu (47 - 54 proc.), większa dla technetu (69 proc.) i PET (73 proc.), natomiast zdecydowanie większa dla LDDE (81 proc.). LDDE zajmuje szczególną pozycję wśród różnych metod identyfikacji ODMS, gdyż jako jedyna wykrywa żywotność mięśnia serca przez wykazanie obecności rezerwy skurczowej w zakresie segmentów o upośledzonej kurczliwości.

  Streszczenie angielskie: Coronary artery disease is a common cause of left ventricular dysfunction, which can be partially or completely reversible after the restoration of myocardial perfusion. Two processes leading to reversible left ventricular dysfunction (RLVD) can be identified: repeating or chronic myocardial stunning as a result of recurrent ischemia or intrinsic spontaneous decrease in cardiomyocyte metabolism and contractility in order to survive in conditions of diminished myocardial perfusion, which is called hibernation. Several techniques are used for the identification of RLVD: positron emission tomography (PET), low-dose dobutamine echocardiography (LDDE), myocardial contrast echocardiography, rest redistribution and exercise redistribution-reinjection thallium imaging, technetium 99m SPECT, magnetic resonance imaging (MRI). All these techniques have high sensitivity (83 - 90 p.c.), whereas their specificity variens from 47 - 54 p.c. for thallium imaging, 69 p.c. for technetium sestaMIBI, 73 p.c. for PET to 81 p.c. for LDDE. LDDE has special adventage for discrimination of RLVD as the only method detecting the contractile reserve in dysfunctional segments.


  3/8

  Tytuł oryginału: Turner's syndrome followed by acromegaly in the third decade of life: an unusual coincidence of two rare conditions.
  Autorzy: Bolanowski B., Łomna-Bogdanov E., Kosmala W., Malczewska J., Ślęzak R., Zadrożna B., Podgórski J. K.
  Źródło: Gynecol. Endocrinol. 2002: 16 (4) s.331-334, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,072

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present an unusual coincidence of acromegaly and Turner's syndrome. A girl was diagnosed with Turner's syndrome when she presented with short stature, primary amenorrhea, Hashimoto's thyroiditis, and some heart and renal anomalies. No therapy with growth hormone and only a few months treatment with estrogen-progestin was given. A typical picture of acromegaly occurred in the third decade of her life. Bone radiographs and densitometry suggested the more pronounced influence of acromegaly within the skeleton, but no features typical for acromegaly were found in the cardiovascular system. To our knowledge no case of coincidence of the above mentioned conditions has been reported to date. The influence of both of these conditions on bones and heart is discussed.


  4/8

  Tytuł oryginału: Zawał prawej komory serca: patofizjologia, rozpoznanie i leczenie.
  Tytuł angielski: Right ventricular infarction: pathophysiology, diagnosis and treatment.
  Autorzy: Kosmala Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.530-532, bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedokrwienie prawej komory serca towarzyszy 40-80 proc. przypadków zawału ściany tylno-dolnej mięśnia serca. U około połowy chorych rozwijają sie objawy niedomogi hemodynamicznej w formie charakterystycznego zespołu objawów: ostrej niewydolności prawej komory, czystych pól płucnych i niskiego rzutu serca mimo zachowanej globalnej funkcji skurczowej lewej komory serca. Pomomo pewnych odrębności w leczeniu zawału prawej komory podstawowym działaniem jak w każdym zawale pozostaje szybkie przywrócenie krążenia w naczyniu wieńcowym dystalnie od miejsca okluzji, co przyspiesza i ułatwia powrót czynności mięśnia wolnej ściany prawej komory nawet w przypadku gdy rewaskularyzacja jest znacznie przesunięta w czasie.

  Streszczenie angielskie: Acute right ventricular ischemia accompanies 40-80 p.c. of cases of infero-posterior myocardial infarction. Apporoximately one half of these patients present with hemodynamic compromise consisting of acute right ventricular failure, clear lungs and low cardiac output in spite of preserved left ventricular systolic function. The ischemic right ventricle appears to be relatively resistant to infarction and has remarkable ability to recover. Right ventricular performance improves spontaneously even in the absence of reperfusion, however reperfusion enchances this recovery and improves the clinical course of right ventricular infarction.


  5/8

  Tytuł oryginału: Przyczyny powstania i zasady leczenia 255 przypadków urazów przedniej cewki moczowej.
  Tytuł angielski: The etiopathogenesis and management of anterior uretrhal injury. The analysis of 255 cases.
  Autorzy: Dobrowolski Zygmunt F., Węglarz Wiesław, Woliński Leszek, Jakubik Piotr, Jaszczyński Janusz, Kosmala Janusz, Dobrowolska Barbara, Dorobek Adam, Koziak Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.54-56, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Urazy cewki przedniej są na ogół pochodzenia jatrogennego i zdarzają się w czasie cewnikowania lub cystoskopii. Mogą być też spowodowane tępymi urazami, np. podczas urazu okolicy krocza typu kopnięcie czy też "nabicie na pal" lub penetrującymi, jak rana postrzałowa lub kłuta. Krwawienie z cewki moczowej jest głównym objawem urazu cewki przedniej. Towarzyszy temu zwykle krwiak krocza w kształcie motyla z zatrzymaniem moczu i rozstrzenią pęcherza moczowego. Leczenie może być zachowawcze lub chirurgiczne, w zależności od stopnia uszkodzenia cewki. Autorzy poddali analizie dane, dotyczące urazów cewki przedniej, otrzymane z 63 oddziałów urologicznych w Polsce. Podczas pięcioletniego okresu leczono 255 przypadków takich uskzodzeń. U 206 chorych miały one charakter jatrogenny (wystąpiły podczas cewnikowania lub cystoskopii), u 48 chorych stwierdzano zranienie krocza, a u jednego chorego uszkodzenie cewki powstało na skutek urazu typu "nabicie na pal". Rozpoznanie ustalano na podstawie wstępującej uretrografii, mikcyjnej cystouretrografii i endoskopii. Leczenie zachowawcze zastosowano u 193 chorych, a 62 chorych leczono chirurgicznie. Wczesne rozpoznanie i właściwe leczenie (adekwante do stopnia uszkodzenia) pozwalają na ponowne przywrócenie czynności cewki.

  Streszczenie angielskie: Anterior urethral injuries are usually iatrogenic and are most commonly associated with traumatic catheterisation or cystoscopy. Anterior urethral damage may also come from blunt trauma to the perineum or penetrating injury like stab and gunshot wounds. The main symptom of anterior urethral trauma is haematuria, usually associated with penile haematoma and urine retention and bladder distension. The treatment (surgical or conservative) is determined by the urethral damage degree. The data collection: five years data on 255 patients from 63 urological departments in Poland were reviewed. Two hundred and six cases were iatrogenic (catheterisation or cystoscopy associated), 48 patients had peritoneum injury, one urethral damage resulted from straddle injury. The diagnosis was set with retrograde urethrography, woiding cystourethrography and urethroscopy. Conservative treatment was used in 193 individuals, while 62 patietns required surgical intervention. The authors concluded early diagnosis and appropriate therapy can result in recovery of urethral funciton.


  6/8

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie 268 przypadków urazów cewki tylnej.
  Tytuł angielski: The etiopathogenesis and management of posterior uretrhal injury. The analysis of 268 cases.
  Autorzy: Dobrowolski Zygmunt F., Węglarz Wiesław, Woliński Leszek, Jakubik Piotr, Jaszczyński Janusz, Kosmala Janusz, Dobrowlska Barbara, Dorobek Adam, Koziak Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.57-59, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Urazy cewki tylnej najczęściej związane są z wypadkami komunikacyjnymi; powstają również w wyniku upadku z wysokości lub przysypania (przez gruz, piasek itp.). Mogą to być urazy izolowane lub wielonarządowe. Najczęściej urazy cewki tylnej towarzyszą złamaniom kości miednicy. Materiał i metoda. Autorzy przeanalizowali wyniki ankiety, dotyczącej urazów cewki tylnej, uzyskane z 63 ośrodków urologicznych w Polsce za lata 1995-1999. Wyniki. W okresie 5 lat dane otrzymane ze wspomnianych ośrodków dotyczyły 268 chorych z urazami cewki tylnej. Większość z nich powstała podczas wypadków komunikacyjnych. Były to urazy izolowane, jak również towarzyszyły urazom innych narządów - głównie złamaniom kości miednicy. Rozpoznanie postawiono w oparciu o następujące procedury diagnostyczne: uretrografia wstępująca, cystouretrografia mikcyjna i uretroskopia. Metody leczenia polegały na wytworzeniu cystostomii lub cystostomii z drenażem brzusznym albo kroczowym. Jedynie w niektórych przypadkach wykonywano dodatkowo zabieg rekonstrukcyjny cewki moczowej, polegający na odtworzeniu ciągłości uszkodzonej cewki. Wnioski. Wczesne rozpoznanie i właściwa taktyka postepowania chirurgicznego, w przypadkach urazów cewki tylnej, mają znaczenie kluczowe dla odzyskania funkcji cewki. Wytworzeie przetoki nadłonowej z drenażem okołopęcherzowym stanowi optymalną metodę rozwiązania tego problemu. Powyższe postępowanie zalecamy zwłaszcza dla mniej doświadczonych w traumatologii urologów.

  Streszczenie angielskie: Intorduction. Posterior urethral injuries are usually caused by motor vehicle accidents; may also result from fall from some distance or burying; they can be a part of a multiorgan trauma or isolated injury. However, posterior urethral injury is most commonly associated with pelvic facture. Patients and methods. Survey data on posterior urethral injury registered in 63 urological departments in Poland between 1995 and 1999 were studied. Results. Two hundred and sixty eight patients with posterior urethral injury were analysed. Most cases were caused by road accidents, isolated trauma or multiorgan (mostly pelvic fractures) asociated ones. Diagnosis was set with retrograde urethrography, voiding cystourethrography and urethroscopy. Treatment comprised percutaneously placement of a suprapubic catheter with the perineal or abdominal drainage. In a few cases surgical reconstruction of urethra with the restoration of urethra continuity was necessary. Conclusions. Early diagnosis and appropriate surgical treatment in posterior urethral injuries are essential for regain of urethra function. The placement of a suprapubic catheter with the adequate drainage of the bladder constitutes the least invasive treatment method, which is recommended for less experienced urologists.


  7/8

  Tytuł oryginału: Przypadek pierwotnego nadciśnienia płucnego u 30-letniego mężczyzny.
  Tytuł angielski: The case of primary pulmonary hypertension in 30-years-old male.
  Autorzy: Kosmala Wojciech, Jołda-Mydłowska Beata, Markowska-Woyciechowska Alicja
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.478-480, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  8/8

  Tytuł oryginału: Poczucie obciążenia opieką u opiekunów osób otępiałych.
  Tytuł angielski: The burden of carers coping with the demented persons.
  Autorzy: Kosmala Katarzyna, Kłoszewska Iwona
  Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.95-105, il., bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pielęgniarstwo
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pełnienie roli opiekuna łączy się z dużym obciążeniem psychicznym, a także w znaczący sposób wpływa na zdrowie fizyczne oraz jakość życia. Poczucie obciążenia u opiekuna zależy przede wszystkim od zaburzeń zachowania chorego. Wśród opiekunów osób z otępieniem, częściej niż w populacji ogólnej, stwierdza się zaburzenia psychiczne, przede wszystkin depresje. W niniejszej pracy przedstawiono czynniki związane ze stresem u opiekunów i niektóre sposoby interwencji zmniejszające poczucie obciążenia opieką.

  Streszczenie angielskie: Caring for patient with dementia directly links with significant psychological stress. It also effects the caregivers' physical health and decreasing their quality of life. The caregiver burden mainly related to with patient's behavioral disturbances. The psychiatric morbidity is higher between the caregivers population, depression has been found to be most common. In this article we tried to summarizes some of the factors associated with stree and some of the interventions aimed at the alleviating caregiver burden.

  stosując format: