Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOS-KUDŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Hormony - niedoceniony problem w dermatologii.
Tytuł angielski: Hormones - underestimated problem in dermatology. P. 1: Diseases connected with excessive androgenisation.
Autorzy: Damasiewicz-Bodzek Aleksandra, Kos-Kudła Beata
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.539-545, il., bibliogr. 98 poz, sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca poświęcona jest rozważaniom nad patogenzą hormonalną wybranych dermatoz - trądzika zwykłego i łysienia typu męskiego - w oparciu o najnowsze piśmiennictwo. Autorzy zwracają uwagę na możliwy udział w etiologii tych chorób wielu różnych czynników hormonalnych, a nie tylko, jak dotychczas sądzono, androgenów. Dalsze badania nad tymi zagadnieniami mogłyby odkryć nowe implikacje kliniczne i terapuetyczne w dermatologii.

  Streszczenie angielskie: This article is devoted to hormonal pathogenesis of chosen dermatoses - acne vulgaris and androgenetic alopecia - basis of the latest literature. Authors take note of possible role of many different hormonal factors, not only androgens, in ethiology these diseass. The further study of mentioned problems can lead to new clinical and therapeutic implications in dermatology.


  2/9

  Tytuł oryginału: Hormony - niedoceniony problem w dermatologii.
  Tytuł angielski: Hormones - underestimated problem in dermatology. P. 2: Autoimmune diseases.
  Autorzy: Damasiewicz-Bodzek Aleksandra, Kos-Kudła Beata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.546-550, bibliogr. 92 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca jest poświęcona rozważaniom nad patogenezą hormonalną wybranych chorób autoimmunologicznych - tocznia rumieniowatego układowego i twardziny układowej - w oparciu o najnowsze piśmiennictwo. Autorzy zwracają uwagę na możliwy udział w etiologii tych chorób wielu różnych czynników hormonalnych, zwłaszcza estrogenów, androgenów i prolaktyny. Dalsze badania nad wskazanymi zaganieniami mogłyby doprowadzić do nowych implikacji klinicznych i teraputycznych w dermatologii i reumatologii.

  Streszczenie angielskie: This article is devoted to hormonal pathogenesis of chosen autoimmune disease - systemic lupus erythematosus and systemic sclerosis - basis of the latest literature. Authors take note of possible role of many different hormonal factors, expecially estrogens, androgens and prolactin, in ethiology of these diseases. The further study of mentioned problems can lead to new clincial and therpauetic implications in dermatology and rheumatology.


  3/9

  Tytuł oryginału: Does the negative correlation found in breast cancer patients between plasma melatonin and insulin-like growth factor-I concentrations imply the existence of an additional mechanism of oncostatic melatonin influence involved in defense?
  Autorzy: Kajdaniuk Dariusz, Marek Bogdan, Kos-Kudła Beata, Żwirska-Korczala Krystyna, Ostrowska Zofia, Buntner Barbara, Szymszal Jan
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.CR457-CR461, il., tab., bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Insulin-like growth factor-I (IGF-I) is probably involved in promoting both normal and neoplastic cell growth, neoplastic transformation processes, angiogenesis, and neoplasma progression. On the other hand, one possible mechanism of the oncostatic action of melatonin is its influence on the action and/or release of teh growth factors that stimulate neoplastic cell growth. Quantitative changes in melatonin and IGF-I, as well as an imbalance between melatonin and IGF-I, may affect the growth of breast cancer cells and exacerbate the disease. The aim of our research was to study the interactions between plasma melatonin and IGF-I concentrations in pre-menopausal breast cancer patients. Our research involved 24 breast cancer patients (mean age 43 ń 6) with stage II breast cancer (Bloom and Richardson classification), confirmed by histological studies, and were 4 weeks after radical mastectomy. The control group consisted of 16 healthy women wolunteers (mean age 44 ń 5). No statistically significant relations were found between mean plasma melatonin and IGF-I concentrations in the two study groups. In the breast cancer group the correlation coefficient between IGF-I concentration in plasma and melatonin was r = -0.058). The negative correlation between the plasma melatonin and IGF-I concentrations in the breast cancer patients we studied could rach statistical significance in a larger population. The presence of such a negative correlation between plasma melatonin and IGF-I concentrations in patients with neoplastic disease may imply the existence of an additional defense mechanism based on the oncostatic influence of melatonin.


  4/9

  Tytuł oryginału: Hormonalna terapia zastępcza
  Autorzy: Bińkowska Małgorzata, Ciszek-Doniec Violetta, Dębski Romuald, Kłoś Jadwiga, Kos-Kudła Beata, Rechberger Tomasz, Skałba Piotr, Staszewicz Paweł, Witek Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Skałba Piotr (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 346 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,270

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/9

  Tytuł oryginału: Powikłania pooperacyjne trabekulektomii oraz metody ich leczenia.
  Tytuł angielski: Surgery complications of trabeculectomy and methods of their treatment.
  Autorzy: Nowak Mariusz, Kos-Kudła Beata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.253-256, bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia przegląd piśmiennictwa poświęconego postępom w leczeniu zachowawczym oraz operacyjnym najczęstszych powikłań pooperacyjnych po operacji trabekulektomii - najpowszechniejszej operacji przeciwjaskrowej.


  6/9

  Tytuł oryginału: Niedobór hormonu wzrostu u dorosłych a układ sercowo-naczyniowy.
  Tytuł angielski: Cardiovascular effects of growth hormone deficiency in adults.
  Autorzy: Rzytki Piotr, Marek Bogdan, Kajdaniuk Dariusz, Kos-Kudła Beata, Ostrowska Zofia, Borgiel-Marek Halina, Janczewska-Kazek Ewa, Niedziołka Danuta, Wyrwas-Bełz Urszula, Zeka Gani
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.62-65, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono znaczenie hormonu wzrostu (GH) dla prawidłowego funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego, rolę niedoboru GH u dorosłych w etiologii niektórych chorób tego układu oraz następstwa hormonalnej terapii zastępczej GH.

  Streszczenie angielskie: The role of growth hormone (GH) in maintaining normal cardiovascular function and the influence of GH deficiency and GH replacement therapy on cardiovascular risk are presented.


  7/9

  Tytuł oryginału: Adiponektyna - ogniwo łączące otyłość, miażdżycę i cukrzycę.
  Tytuł angielski: Adiponectin - link between obesity, atherosclerosis and diabetes.
  Autorzy: Siemińska Lucyna, Marek Bogdan, Kajdaniuk Dariusz, Kos-Kudła Beata, Czernecka Dagmara
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1245-1251, bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/9

  Tytuł oryginału: Ocena osi somatotropinowej u kobiet po menopauzie z astmą oskrzelową stosujących hormonalną terapię zastępczą : praca doktorska
  Autorzy: Strzelczyk Jarosław, Kos-Kudła Beata (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra Patofizjologii i Endokrynologii, Klinika Endokrynologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, 92 k. : il., bibliogr. 171 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  9/9

  Tytuł oryginału: Przewlekła niewydolność nerek : możliwości zastosowania hormonalnej terapii zastępczej
  Autorzy: Staszewicz Paweł, Kos-Kudła Beata
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.147-152, bibliogr. 57 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: