Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KORYTOWSKA-NIKLAS
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Przewlekła niewydolność oddechowa u 16-letniego chłopca z zespołem Freemana-Sheldona.
Tytuł angielski: Chronic respiratory failure in a sixteen-year-old boy with Freeman-Sheldon syndrome.
Autorzy: Korytowska-Niklas A., Bręborowicz A., Alkiewicz Jerzy
Źródło: Post. Aerozoloter. 2002: 10 (2) s.24-29, bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,509

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek 16-letniego chłopca z rozpoznanym zespołem Freemana-Sheldona, u którego rozwinęła się przewlekła niewydolność oddechowa. W wyniku zastosowanego leczenia i rehabilitacji uzyskano poprawę stanu klinicznego dziecka. Wyposażenie chłopca w koncentrator tlenu pozwoliło na samodzielne funkcjonowanie pacjenta w środowisku domowym oraz znacząco poprawiło jakość życia.

  Streszczenie angielskie: A case of sixteen-years-old boy with Freeman-Sheldon syndrome and accompanying chronic respiratory failure was reported. There was obtained improvement of respiratory condition on account of applied medication. The equipment of the patient with oxygen concentrator allowed to improve a quality of life.

  stosując format: