Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KORPAL-SZCZYRSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Problemy psychologiczne młodzieży chorej na cukrzycę typu 1.
Tytuł angielski: Psychological aspects of type 1 diabetes mellitus in adolescents.
Autorzy: Korpal-Szczyrska Maria, Kamińska Halina, Dorant Bohdana, Birholz Dorota, Wieczorek Dariusz
Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (3) s.121-125, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,197

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cukrzyca typu 1 potęguje reakcje emocjonalne towarzyszące okresowi dojrzewania. Celem pracy była ocena problemów psychologicznych związanych z cukrzycą przez młodzież. Badaniami objęto 68 pacjentów (31 dziewcząt i 37 chłopców), w wieku od 15 do 21 lat, chorujących na cukrzycę 7,5 ń 4,6 lat. 46 badanych stosowało intensywną insulinoterapię, 22 było leczonych trzema iniekcjami insuliny w ciągu doby. Postawa psychologiczna pacjetów była oceniana w oparciu o kwestionariusze określające problemy związane z funkcjonowaniem społecznym i leczeniem. Zastosowano także 100 punktowe skale szacunkowe i segregację pozycji listy problemów związanych z cukrzycą. Niezależnie od sposobu leczenia lęk przed przyszłymi powikłaniami stanowił główne źródło niepokoju młodzieży z cukzycą typu 1. Nasilenie obaw korelowało z czasem poświęcanym leczeniu. Konieczność przestrzegania diety zajmuje drugie miejsce w rankignu źródeł stresu (niezależnie od sposobu leczenia), a obawa o stabilność stanu zdrowia - trzecie. Dalszymi problemami młodzieży związanymi z chorobą są: obawa przed wahaniami glikemii, ewentualną hospitalizacją, bolesność iniekcji, ograniczenia w życiu towarzyskim i okresowe wizyty w poradni.


  2/4

  Tytuł oryginału: Przebieg wzrastania dzieci dotkniętych chorobą nowotworową.
  Tytuł angielski: Growth velocity in children after chemo- and radiotherapy.
  Autorzy: Birkholz Dorota, Balcerska Anna, Kamińska Halina, Korpal-Szczyrska Maria, Dorant Bohdana
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (2) s.63-71, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • hematologia
 • nefrologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Na przestrzeni ostatnich 20 lat dokonał się ogromny postęp w leczeniu chorób nowotworowych u dzieci. U części z nich pojawią się późne następstwa spowodowane przebytą terapią onkologiczną. Cel pracy. Ocena wzrastania u dzieci poddanych chemio- i radioterapii z powodu dwóch chorób nowotworowych: ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) i guza Wilmsa (nephroblastoma). Cel pracy realizowano w oparciu o analizę przebiegu wzrastania i rozwoju dziecka od momentu rozpoznania choroby nowotworowej, w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Materiał i metody. Badaniami objęto 52 dzieci (grupa I - ALL - 30 pacjentów i grupa II - guz Wilmsa - 22 chorych), będących w pełnej remisji choroby podstawowej. Grupę I stanowiło 30 dzieci po przebytej chemioterapii (według programów terapeutycznych BFM 83 i BFM 90) i po profilaktycznym napromienianiu ośrodkowego układu nerwowego (dawką całkowitą 12 Gy i 18 Gy). Grupa II obejmowała 22 dzieci po przebytej chemioterapii według programów terapeutycznych SIOP 9 i SIOP 92 i po radioterapii loży po usuniętej nerce wraz z guzem lub na całą jamę brzuszną (dawką całkowitą od 15-35 Gy). Wyniki. Na podstawie analizy przebiegu wzrastania od dnia rozpoznania do dnia przeprowadzonych badań stwierdzono znamienne zahamowanie wzrastania w pierwszych 12 miesiącach leczenia przeciwnowotworowego w obu grupach chorych. W grupie I przyspieszenie tempa wzrastania obserwowano w pierwszym roku po zakończeniu terapii (p = 0,001). Podobne obserwacje ...

  Streszczenie angielskie: The increasing number of childhood cancer survivors has resulted in growing interest in the late effects of chemo- and radiotherapy including growth also. The aim of study was to evaluate growth in children treated for acute lymphoblasic leukaemia (ALL) and Wilms' tumour who achieved complete continuous first remission following treatment. Patients and method: 52 children included in this study: 30 treated for ALL - group I and 22 with Wilms' tumour - group II since 1986 to 1996. Group I - all children received prophylactic cranial irraddiation at the total dose 12 and 18 Gy and and chemotherapy according to therapeutic course BFM 83 and BFM 90. Group II - all children received abdomen irradiation with total dose 15-35 Gy, chemotherapy according to therapeutic course SIOP 9 and SIOP 92. We analysed growth velocity from the time of diagnosis to the time of examination. Results were reported as standard deviation score (SDS) to allow for comparison of patients of different age and sex. Results. We observed significant growth deceleration in the first year of treatment and catch-up after 12 months from completion of therapy in both groups. The greatest reduction in yearly decrements in height SDS occurred in the first year after diagnosis. Patients of group I treated with prophylactic cranial irradiation with total dose 12 Gy presented significantly higher catch-up growth than treated with dose 18 Gy one year from completion of cancer therapy (p = 0,001). Growth hormone ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Przeciwciała przeciwtarczycowe u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Thyroid autoantibodies in children with recently diagnosed insulin-dependent diabetes mellitus.
  Autorzy: Korpal-Szczyrska Maria, Dorant Bohdana, Birkholz Dorota, Kamińska Halina, Myśliwiec Małgorzata
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (2) s.73-76, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 119 dzieci (59 dziewczynek, 60 chłopców) ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 oceniono poziom tyroksyny, trójjodotyroniny, TSH oraz przeciwciał tarczycowych. U dzieci z obecnością przeciwciał badania wraz z ultrasonografią tarczycy powtórzono po 2 latach. Przeciwciała przeciwtarczycowe stwierdzono u 38 (32 proc.) dzieci (20 chłopców i 18 dziewczynek) ze świeżo rozpoznaną cukrzycą. Największą ich częstość stwierdzono w grupie wiekowej 10-13 lat. U 1 chłopca z wysokim mianem przeciwciał tarczycowych rozpoznano pierwotną niedoczynność tarczycy spowodowaną chorobą Hashimoto. U pozostałych dzieci wartości tyroksyny, trójjodotyroniny i TSH mierściły się w granicach normy i nie stwierdzono istotnych różnic w ich wartościach między grupą z przeciwciałami lub ich brakiem. Po 2 latach trwania cukrzycy przeciwciała tarczycowe stwierdzono u 24 proc. pacjentów, u których z obecnością przeciwciał poziomy trójjodotyroniny i tyroksyny na początku choroby i po 2 latach obserwacji różniły się znamiennie. Średnia objętość tarczycy oceniana ultrasonograficznie u dzieci z obecnością przeciwciał (10, 79 ń 4,1 ml) była wyższa, niż w grupie bez przeciwciał (7,99 ń 4,3 ml). U połowy pacjentów z obecnością przeciwciał stwierdzono zmiany w obrazie sonograficznym. Wnioski. Znaczna część dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1 wykazuje obecność przeciwciał przeciwtarczycowych. Dzieci te wymagają długofalowej obserwacji funkcji tarczycy i jej obrazu ultrasonograficznego.

  Streszczenie angielskie: 119 newly diagnosed insulin dependent diabetes mellitus (DDM) children - 59 girls and 60 boys aged 2-16 years were examined for the presence of thyroid autoantibodies (TA), T3, T4 and TSH levels. Estimate was repeated after 2 years with sonography of thyroid in children with the presence of TA, At onset of IDDM positive TA were found in 38 (32 p.c.) diabetic children - in 20 boys and 18 girls. The highest frequency of TA was stated in children aged 10-13 years. One boy with high TA was identified to have primary hypothyroidism caused by Hashimoto thyroidits. In the remaining of children T3, T4 and TSH were in normal ranges and there was no significant difference between TA positive and TA negative group. In the examination after 2 years TA were found in 24 p.c. of children who were positive at onset. There were significant differences in T3 and T4 levels between children with positive TA at onset of IDDM and after 2 years. Thyroid volume ultrasound was significantly higher in AT positive children (10,79 ń 4,1 ml) than in ones who were TA negative 2 years later (7,99 ń 4,3 ml). In half of TA positive children ultrasound changes were observed. Conclusions: High frequency of TA at onset of IDDM in children was observed. Careful follow-up examinations of thyroid function and ultrasound in that group are advised.


  4/4

  Tytuł oryginału: Badania przesiewowe noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy w regionie gdańskim.
  Tytuł angielski: Newborn mass screening for congenital hypothyroidism in Gdańsk region.
  Autorzy: Kamińska Halina, Korpal-Szczyrska Maria, Dorant Bohdana, Birkholz Dorota, Bitel Larisa
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (2) s.89-92, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Badania przesiewowe noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy na terenie regionu gdańskiego są prowadzone od marca 1993 r. Do grudnia 2001 r. przebadano 180 708 noworodków. Wrodzonną niedoczynność tarczycy rozpoznano w 43 przypadkach. Częstość występowania wrodzonej niedoczynności tarczycy na naszym terenie wynosi średnio 1:4203. Obserwowano spadek częstości występowania przesjściowej hypertyreotropinemii po wprowadzeniu soli jodowanej z 0,016 proc. do 0,003 proc. Podobnie znacząco spadła ilość badań tzw. drugiej bibuły z 0,47 proc. do 0,24 proc.

  Streszczenie angielskie: Newbom mass screenint for congenital hypothyroidism was introducedin the Gdańsk region in 1993. During the period 1993-2001 180 708 newborns were screened. The prevalence of congenital hypothyroidism was 1:4203. The prevalence of transient hyperthyreotropinemia before implementation of the program of universal salt iodization was 0,16 p.c. , after that 0,003 p.c. The reguest rate for repeated samples was 0,47 p.c. before and 0,24 p.c. after salt iodization.

  stosując format: