Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KORONKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Szkolenie podstawowe dla pracowników Kas Chorych. [Z.] 1: System powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego : pakiet samokształceniowy
Opracowanie edytorskie: Koronkiewicz Andrzej (oprac.), Masłowski Wiktor (oprac.).
Międzynarodowa Szkoła Menedżerów
Źródło: - Warszawa, MSM 2002, 100 s. : il., 30 cm. - Projekt TOR 3.4.1.28 pt. Szkolenie podstawowe dla pracowników Kas Chorych
Sygnatura GBL: 802,244 [Z.] 1

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  2/3

  Tytuł oryginału: Szkolenie podstawowe dla pracowników Kas Chorych. [Z.] 2: Zadania i struktura organizacyjna Kasy Chorych : pakiet samokształceniowy
  Opracowanie edytorskie: Koronkiewicz Andrzej (oprac.).
  Międzynarodowa Szkoła Menedżerów
  Źródło: - Warszawa, MSM 2002, 107 s. : il., tab., bibliogr. s. 102-103, 30 cm. - Projekt TOR 3.4.1.28 pt. Szkolenie podstawowe dla pracowników Kas Chorych
  Sygnatura GBL: 802,244 [Z.] 2

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • prawo


  3/3

  Tytuł oryginału: Cytometryczna analiza parametrów profilu immunologicznego we krwi obwodowej chorych na stwardnienie rozsiane. 12-miesięczna obserwacja podczas leczenia preparatem copaxone.
  Autorzy: Mirowska Dagmara, Paź Aleksandra, Skierski Janusz, Koronkiewicz Mirosława, Zaborski Jacek, Wicha Wojciech, Członkowski Andrzej, Członkowska Anna
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (2) s.153-159, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stwardnienie rozsiane (s.r.) jest przewlekłą chorobą demielinizacyjną ośrodkowego układu nerwowego, prawdopodobnie o etiologii autoimmunologicznej. Jak do tej pory nie dysponujemy skutecznymi metodami leczenia tej choroby. Jednym z preparatów budzącym coraz większe zainteresowanie jest preparat copaxone (octan glatirameru), chociaż mechanizm jego działania nie został jak do tej pory jednoznacznie wyjaśniony. Celem naszego badania było określenie czy roczna terapia glatiramerem wywołuje zmiany w zakresie parametrów profilu immunologicznego krwi obwodowej u chorych na stwardnienie rozsiane. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metody cytometrii przepływowej.

  Streszczenie angielskie: Multiple sclerosis (SM) is a chronic demyelinating central nervous system disease, probably of autoimmune origin. Up till now there is no specific treatment for SM. Copaxone (glatiramer acetate) is one of the drug of great interest however its mechanism of action remains not fully known. The aim of our study was to evaluate if one-year glatiramer therapy affects immune parameters of peripheral blood in MS patients. The analysis was carried out using two-colour flow cytometry.

  stosując format: