Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KORNISZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/10

  Tytuł oryginału: Zespoły wad rozwojowych współistniejące z niedosłuchem
  Autorzy: Korniszewski Lech
  Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.33-35, tab. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
  Sygnatura GBL: 740,321

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/10

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/10

  Tytuł oryginału: Genetyka medyczna
  Autorzy: Korniszewski Lech; Akademia Medyczna w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, [4], 200 s. : il., tab., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,601

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/10

  Tytuł oryginału: Zakażenia grzybicze nadal aktualnym problemem u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Fungal infections - still a common problem in type 1 diabetic children and adolescents.
  Autorzy: Szypowska Agnieszka, Pańkowska Ewa, Symonides-Ławecka Alicja, Trippenbach-Dulska Hanna, Korniszewski Lech
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (3) s.115-120, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania zakażeń grzybiczych u dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1 oraz określenie związku ze stopniem wyrównania metabolicznego. Materiał stanowiło 103 pacjentów z cukrzycą typu 1: 41 osó z dobrym wyrównaniem metabolicznym (17 chłopców, 24 dziewcząt, śr. wiek 15,1 ń 3,5 lat [8-20 lat], HbA1c 7,3 ń 0,6 proc., czas trwania cukrzycy 6,6 ń 4,1 [2-14lat]); 41 osób z niezadowalającym wyrównaniem metabolicznym (9 chłopców, 32 dziewczęta, śr. wiek 15,3 ń 2,7 lat [8-20 lat], HbA1c 11,5 ń 1,6 proc., czas trwania cukrzycy 6,9 ń 3,6 [2-17]); 21 osób z nowo rozpoznaną cukrzycą (7 chłopców, 14 dziewcząt, śr. wiek 10,6 ń 3,3 [4-16 lat]). Grupa kontrolna składała się z 54 zdrowych osób (15 chłopców, 36 dziewcząt, śr. wiek 15,3 ń 4,66 [6-20 lat]). Metodyka: z wymazów z zewnętrznych narządów płciowych i odbytu wykonywano hodowle mikologiczne oraz oceniano obecność grzybów w preparacie bezpośrednim. Metodą elektroforezy przeciwstawnej oznaczano przeciwciała przeciwko antygenom Candida. Wyniki: Grzyby izolowano znamiennie częciej z przewodu pokarmowego (p = 0,0002) i narządów płciowych (p = 0,0000) u pacjentów ze złym wyrównaniem metabolicznym i znowo rozpoznaną ckrzycą w porównaniu z osobami z dobrym wyrównaniem metabolicznymi i z grupą kontrolną. Przeciwciała przeciwko antygenom Candida wykryto u 4 osób. Wnioski: Dobrej kontroli cukrzycy towarzyszy mniejsza częstość infekcji grybiczych u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.


  6/10

  Tytuł oryginału: Hipoksja w cukrzycy - rola niedotlenienia w powstawaniu późnych powikłań narządowych.
  Tytuł angielski: Hypoxia in diabetes - the role of hypoxia in diabetic late complications.
  Autorzy: Pańkowska Ewa, Szypowska Agnieszka, Korniszewski Lech
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (3) s.147-150, bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Powstawanie powikłań późnych narządowych w cukrzycy jest procesem wieloczynnikowym, w którym najważniejszą rolę odgrywa hiperglikemia. Jednak wyniki badań DCCT wskazują, że istnieje duże zróżnicowanie ryzyka rozwinięcia późnych powikłań, co może wskazywać na inne, oprócz złego wyrównania metabolicznego, czynniki. Na pewno należą do nich predyspozycje genetyczne, stres oksydacyjny, wolne rodniki, zaburzenia lipidowe, czynniki wzrostu. Hipoksja tkanek może mieć wpływ na progresję neuropatii i retinopatii cukrzycowej. Istnieje wiele badań klinicznych i doświadczalnych wskazujący na wpływ niedotlenienia i niedokrwienia na zmiany degeneracyjne w obwodowych włóknach nerwowych. Proliferacja naczyń krwionośnych siatkówki może być związana ze stanami hipoksji tkankowej, które stymulują wzrost stężenia VEGF (vascular endothelial growth factor). Niedotlenienie tkanek w cukrzycy zależeć może od wielu procesów. Należą do nich zwiększone powinowactwo hemoglobiny glikowanej do tlenu, zmniejszona płynność błony komórkowej erytrocyta, zwiększona lepkość krwi i zwolniony przepływ krwi, zmiany o charakterze restrykcyjnym w tkance płucnej, nasilona miażdżyca dużych naczyń krwionośnych.


  7/10

  Tytuł oryginału: Proteus syndrome: a case with clonal chromosome aberration.
  Autorzy: Gieruszczak-Białek D[orota], Illiszko M[ariola], Mikołajczyk W[iesław], Skórka A[gata], Korniszewski L[ech]
  Źródło: Genet. Couns. 2002: 13 (4) s.427-432, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,584

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Proteus syndrome is a disorder characterized by overgrowth of multiple tissues, connective tissue nevi, epidermal nevi and hyperostoses with asymmetric involvement. The clinical expression of the disorder is extremal variable. Molecular pathogenesis of the syndrome is unknown but it is hypothesized that it resulted from a somatic alternation of a gene leading to mosaic effects that would be lethal if the mutation was carried in nonmosaic fashion, and this may explain the variability among patients. We report a new case who presented at birth with asymmetric hypertrophy of the bones and soft tissues of fingers and a tumor of the chest. Cytogenetic analysis of the excised tumor revealed clonal chromosome aberration: mos46, XY, add(9) (p13) [5]/46,XY[30]. During follow up tumors of the rectum and urinary bladder were diagnosed.


  8/10

  Tytuł oryginału: Komentarz kierownika II Katedry Pediatrii Akademii Medycznej w Warszawie,... do artykułu: Kucharska A., Rymkiewicz-Kluczyńska B.: "Subkliniczna niedoczynność tarczycy u dzieci - niedoceniony problem kliniczny" zamieszczonego w Pediatrii Polskiej 2002, 77, 7, 547-552.
  Autorzy: Korniszewski Lech
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.989, bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • komunikat

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/10

  Tytuł oryginału: Zespoły wad ze zmianami w narządzie wzroku.
  Tytuł angielski: Genetic disorders syndromes coexisting with special ocular conditions.
  Autorzy: Korniszewski Lech
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.3-8, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This paper described genetic disorders syndromes with coexisting ocular conditions.


  10/10

  Tytuł oryginału: Poradnictwo genetyczne w niedosłuchu : znaczenie analizy sekwencji genu GJB2 : praca doktorska
  Autorzy: Waligóra Jarosław, Korniszewski Lech (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Patologii Noworodka w Warszawie, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
  Źródło: 2002, 87, [4] k. : il., tab., bibliogr. 136 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20916

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • genetyka
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: