Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KORNASZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Rola kultury fizycznej w życiu starszego człowieka.
Tytuł angielski: The role of physical culture in the life of elderly people.
Autorzy: Kornaszewska Małgorzata, Musiał Jan, Kornaszewski Wacław
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.115-122, bibliogr. 22 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
Sygnatura GBL: 313,451

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Znaczenie bardzo zróżnicowanych i różnorodnych form działania kultury fizycznej odpowiednio zorganizowanej jest w życiu człowieka bezsporne. Korzystne działania obserwujemy już od najmłodszych grup wiekowych. Niestety, w starszych grupach wiekowych rola kultury fizycznej jest niedoceniana, a niekiedy wręcz zaniedbywana. Składa się na to wiele powodów. Brak jest zrozumienia dla tych zagadnień przez bezpośrednio zainteresowanych. Także instytucje, władze rządowe i samorządowe nie zawsze widzą korzyści dla swoich obywateli w starszym wieku. Nie promuje się argumentów i przykładów, by ich przekonać. Nie stwarza się także możliwości finansowych do korzystania z odnośnych obiektów i urządzeń które mogą służyć do realizacji wspomnianych celów. Nie wykorzystuje się bogatych obserwacji naukowych, które potwierdzają korzystną rolę odpowiednio dostosowanych działań kultury fizycznej dla poprawy zdrowia w zakresie układu krążenia, oddechowego i innych. W programach nauczania uczelni medycznych i wychowania fizycznego nie docenia się roli kultury fizycznej dla starszego człowieka. Nie opracowuje się odpowiednich programów nauczania. Nie przygotowuje się odpowiedniej kadry dla tej grupy wiekowej, której w Polsce przybywa co roku. Nie doceniają tego problemu także kasy chorych, które przez aktywne popieranie i finansowanie omawianych działań mogłyby zmniejszyć wydatki na leczenie w myśl szeroko pojętej profilaktyki, zgodnie z twierdzeniem, że taniej zapobiegać niż leczyć. Istnieje ...

  Streszczenie angielskie: The significance of diverse and varied forms of properly organized physical culture in human life cannot be overestimated. Beneficial effects can be already observed in the youngest are groups. Unfortunately in older age groups the role of physical culture is often underestimated, not to say neglected. This is due to many reasons. People in this age reveal lack of understanding of the problem. Also various institutions, government and self-government authorities do not always see the benefits for their older citizens. Arguments and examples to convince them are not being promoted, there may also experience financial difficulties in using sports facilities which might be used to realize the above mentioned objectives. Extensive scientific and medical observations that confirm the beneficial effect of adequately selected physical acitivies in improving the health especially of the cardiovascular and respiratory systems are not used. The currcula of medical schools and schools of physical education barely appreciate the role the significance of physical culture for older people. No realted programs are being developed. Staff for this age group, which is increasing in Poland every year, is not properly educated. This problem is also underestimated by health funds, which by the way of active support and financing of said acitivies might decrease their expenditures provided for treatment taking into consideration the ideas of a widely understood prophylaxis, which claim ...

  stosując format: