Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KORNACKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Struktura mnogich obrażeń ciała u pieszych z objawami upojenia alkoholowego potrąconych przez samochód
Autorzy: Markiewicz Marcin, Kornacki Wojciech, Paluszkiewicz Piotr
Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.283-285, tab., bibliogr. 10 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
Sygnatura GBL: 735,679

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.


  2/5

  Tytuł oryginału: Monitorowanie i diagnostyka zaburzeń oddychania podczas snu.
  Tytuł angielski: Monitoring and diagnosing of respiratory disorders during sleep.
  Autorzy: Kukwa Andrzej, Hatliński Grzegorz J., Kornacki Witold, Dobrowiecka Bożena, Pikiel Marek
  Źródło: Sen 2002: 2 (4) s.137-140, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,662

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono architekturę dwóch systemów do szczegółowej diagnostyki osób z zespołem snu z bezdechami - system kliniczny i system do monitoringu domowego. Umożliwiają one rejestrację sygnałów EEG, EOG, EMG, EKG oraz sygnałów z czujników ruchów oddechowych klatki piersiowej i brzucha, przepływu powietrza, SaO2, tętna, położenia ciała, chrapania i ruchów kończyn. System kliniczny oraz przenośny system domowy do diagnostyki zespołu snu z bezdechami przygotowano w Przemysłowym Instytucie Elektroniki przy współpracy z Kliniką Otolaryngologii O.S. w Warszawie. System kliniczny umożliwia wielogodzinną, 16-kanałową rejestrację danych fizjologicznych z jednoczesnym wyświetlaniem zarejestrowanych przebiegów na ekranie monitora, natomiast system domowy 8-kanałową rejestrację w domu chorego.


  3/5

  Tytuł oryginału: Metoda ilościowej oceny radiogramów sposobem względnej analizy gęstości optycznej obrazu (RODIA) w zastosowaniu do monitorowania zrostu kostnego
  Autorzy: Glinkowski W., Kornacki M.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.286-290, il., bibliogr. 37 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/5

  Tytuł oryginału: Położnictwo : podręcznik dla położnych i pielęgniarek
  Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Brzezińska Emilia, Chełkowska Elżbieta, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Gadzinowski Janusz, Kempiak Joanna, Kornacki Jakub, Markwitz Wiesław, Nowakowska Dorota, Opala Tomasz, Pięt Małgorzata, Ronin-Walknowska Elżbieta, Ropacka Mariola, Seremak-Mrozikiewicz Agnieszka, Skręt Andrzej, Skrzypczak Jana, Słomko Zbigniew, Słomko Iwona, Sobczak Małgorzata, Spaczyński Marek, Szymankiewicz Marta, Wilczyński Jan
  Opracowanie edytorskie: Bręborowicz Grzegorz H. (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 476 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,256

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard


  5/5

  Tytuł oryginału: Uwarunkowania technologiczne wykorzystania teleradiologii w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
  Tytuł angielski: Technological standards of teleradiology function in orthopedics and trauma care.
  Autorzy: Glinkowski Wojciech, Kornacki Maciej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.725-730, bibliogr. 73 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obraz cyfrowy stanowi nową jakość w diagnostyce ortopedycznej i pozwala na przemieszczanie tego obrazu zamiast przewożenia pacjenta. Obraz cyfrowy lub ocyfrowany może być przesłany za pośrednictwem Internetu, listu elektronicznego czy też sieci lokalnej. Doniesienia z literatury i własne prace badawcze wskazują, że teleradiologia może spełnić potrzeby wiarygodnych konsultacji radiologicznych, a w pewnych warunkach nawet poprawić dokładność szczegółowego opisu. Artykuł w sposób wyczerpujący opisuje technologiczne zagadnienia związane z teleradiologią i wyjaśnia terminologię spotykaną w tej dziedzinie, umożliwiając osobom niedysponującym głęboką wiedzą techniczną i informatyczną zrozumienie podstaw teleradiologii. Autorzy opisują także wymagania sprzętowe oraz standardy działania serwisu teleradiologicznego.

  Streszczenie angielskie: Digital Image is a relatively new quality in orthopedic diagnostics allows transmitting the image instead of the patient. Digital or digitized image can be transmitted via Internet, e-mail or local net. Observations derived form literature and own experience indicate that teleradiology may effectovely provide radiologic consultation or even improve the detailed radiologic evaluation. This article describes sufficiency the technologic problems of teleradiology and explains terminology used for this branch, what allows understanding the fundamentals of teleradiology even for person having little technical and informatics knowledge. Authors desribe equipment demands and standard of function for teleradiologic services.

  stosując format: