Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOREWICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Usefulness of endothelin-1 concentration in capillary blood in patients with mitral stenosis as a predictor of regression of pulmonary hypertension after mitral valve replacement or valvuloplasty.
Autorzy: Snopek Grażyna, Pogorzelska Hanna, Rywik Tomasz M., Browarek Aldona, Janas Jadwiga, Korewicki Jerzy
Źródło: Am. J. Cardiol. 2002: 90 (2) s.188-189, il., tab., bibliogr. 11 poz.
Sygnatura GBL: 304,619

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  2/4

  Tytuł oryginału: Leczenie niewydolności serca - standard roku 2001.
  Autorzy: Korewicki Jerzy, Rywik Tomasz, Pogorzelska Hanna, Leszek Przemysław
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 1: III Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2001 - materiały z konferencji s.27-32, il., tab., bibliogr. 19 poz. - 3 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 06-08.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/4

  Tytuł oryginału: Częstość występowania i czynniki ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych i krwotocznych związanych z leczeniem doustnymi antykoagulantami u pacjentów po wszczepieniu sztucznej zastawki serca : praca doktorska
  Autorzy: Wołkanin-Bartnik Jolanta, Korewicki Jerzy (promot.).; Instytut Kardiologii im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego [II Klinika Wad Serca] w Warszawie
  Źródło: 2002, 94 k. : il., tab., bibliogr. 119 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20520

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/4

  Tytuł oryginału: Niewydolność serca.
  Tytuł angielski: Heart failure.
  Autorzy: Korewicki Jerzy, Browarek Aldona
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.43-45, bibliogr. 20 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niewydolność serca jako pompy wyzwala reakcje ogólnoustrojowe takie jak: skurcz naczyń krwionośnych, pobudzenie układu neuroendokrynnego, uwalnianie mediatorów zapalnych, zmiany strukturalne w mięśniach. Ze względu na złe rokowanie i wysoką śmiertelność roczną, sięgającą 50 proc., prawidłowe leczenie niewydolności jest problemem wielkiej wagi. Dzięki zrozumieniu mechanizmów patofizjologicznych niewydolności i wprowadzeniu do standardów leczenia inhibitorów enzymu konwertującego, beta-blokerów i diuretyków nastąpił olbrzymi postęp w leczeniu, poprawił się komfort życia pacjentów, jak i ich przeżywalność.

  Streszczenie angielskie: Heart failure is pathological state in which an abnormality of cardiac function is responsible for heart's failure to pump blood to the peripheral tissue in accordance with their metabolic requirements and/or when it can do so only from elevated filling pressure. Due to its poor prognosis heart failure has become an important problem. A significant progress in the diagnosis and treatment has been made during the last 20 years. Angiotensyn converting enzyme inhibitors, diuretics and betablockers compose standard treatment of heart failure. Aldosterone antagonists and digoxin are thought to be the adjuvant drugs, used in specific conditions. Quality of live and prognosis are systematically improving due to the modern therapy.

  stosując format: