Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KORENKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ocena korelacji obrazu klinicznego choroby refluksowej przełyku z wynikami badania ph-metrycznego, endoskopowego i histologicznego u dzieci i młodzieży.
Tytuł angielski: Correlation of clinical symptoms of gastroesophageal reflux disease with ph-metric, endoscopic and histologic results in children.
Autorzy: Zawadzki Stanisław, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Zielińska Izabela, Mierzwa Grażyna, Bała Grażyna, Korenkiewicz Jadwiga
Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.294, 296-299, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,393

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie korelacji obrazu klinicznego choroby refluksowej przełyku z wynikami 24-godzinnego badania pH-metrycznego, endoskopowego i histologicznego przełyku u dzieci. Analizą objęto 121 pacjentów w wieku 4 - 17 lat z objawami, które nasuwały podejrzenie choroby refluksowej przełyku. Dzieci podzielono na dwie grupy w zależności od zgłaszanych dolegliwości: grupa 1 - z typowymi, grupa II - z nieswoistymi objawami choroby refluksowej. U każdego pacjenta wykonano 24-godzinne badanie pH-metryczne, badanie endoskopowe i badanie histologiczne przełyku. Uzyskane wyniki badań porównano między sobą i zestawiono z badaniem podmiotowym. Analiza korelacji obrazu klinicznego choroby refluksowej przełyku z wynikami badania pH-metrycznego, endoskopowego i histologicznego wycinków przełyku wykazała istotną statystycznie zależność pomiędzy objawami chorobowymi i wynikami badania pH-metrycznego i histologicznego oraz brak zależności w stosunku do zmian w badaniu endoskopowym. Nie wykazano zależności pomiędzy zmianami zapalnymi makroskopowymi i mikroskopowymi przełyku. Wnioski: Badaniami decydującymi o rozpoznaniu choroby refluksowej przełyku u dzieci powinny być: badanie pH-metryczne oraz badanie wycinków przełyku pobranych podczas badania endoskopowego.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek u pacjenta z zespołem nerczycowym.
  Tytuł angielski: Acute tubulo-interstital nephritis in patient with nephritis syndrom.
  Autorzy: Flisiński M., Korenkiewicz J., Pączkowska B., Manitius J[acek]
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (6) s.381-384, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek pacjenta, u którego doszło do pogorszenia funkcji nerek w trakcie stosowania trandolaprilu z grupy inhibitorów konwertazy angiotensysny (ACE-i) w dawce 2 mg, przez okres 5 miesięcy. Na podstawie wykonanej biopsji nerki rozpoznano ostre cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek. Zastowowanie leczenia glikokortykosteroidami poprawiło upośledzoną funcję nerek. W dostępnej autorom literaturze nie znaleźliśmy podobnego przypadku, jest więc to pierwsze doniesienie na ten temat.

  Streszczenie angielskie: It's a case of patient who has occurred a renal function deterioration during use of trandolapril from angiotensin converting enzym inhibitor (ACE-i) group on dose 2 mg since 5 months. The percutaneus renal biopsy was carried out. The appearance were considered to acute tubulo-interstitial nephritis. Use of glicocortycosteroids improved kidney function. It seems to be the first report on this topic.

  stosując format: