Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KORDON
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena wczesnych i średnio odległych wyników interwencyjnego zamykania drożnego przewodu tętniczego u dzieci.
Tytuł angielski: Echocardiographic assessment of early and midterm results of interventional closure of patent ductus arteriosus in children.
Autorzy: Rudziński Andrzej, Król-Jawień Wanda, Kordon Zbigniew, Weryński Piotr, Olczykowska-Siara Elżbieta
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.719-722, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono echokardiograficzną ocenę wczesnych i średnio odległych wyników przezcewnikowego zamykania wąskiego, drożnego przewodu tętniczego (PDA) przy użyciu sprężynek wewnątrznaczyniowych typu "Jackson" i "Gianturco" u dzieci. Wstępnym kryterium kwalifikacji do zabiegu była średnica światła PDA w jego najwęższym miejscu (ó 4 mm) przy ujściu do tętnicy płucnej, w ocenie echokardiograficznej. Kryterium to spełniało 22 z ogółu 116 dzieci z PDA leczonych w Klinice Kardiologii Dizecięcej CMUJ, w okresie 1.01.1996 do 31.12.2000 r. W kontroli angiograficznej, w 1 przypadku średnica zamykanego PDA była większa (6,5 mm), co wymagało użycia 2 sprężynek (Gianturco). Spośród 22 (8M i 14Ż) dzieci w wieku 2,7 - 16 lat, x = 6,5 ń 3,8, zabieg powiódł się u 21 (95,5 proc.). Jedno dziecko z PDA, w wyniku powikłań (przemieszczenie spężynki na obwód lewej gałęzi tętnicy płucnej, wymagające usunięcia urządzenia pętlą Amplatza) skierowano do leczenia operacyjnego. Analiza wyników badań echo wykonywanych w ciągu 24 godzin oraz w 1, 6, 12, 24 i 48 mies. po zabiegu wykazała natychmiastowe, całkowite zamknięcia światłą przewodu u 29 proc. dzieci, zaś u nastepnych 33 proc. w 24 meis. po zabiegu. Jedno dziecko nie zgłasza się do kontroli, a u pozostałych z bezobjawowym przebiegiem, w echo z kolorową oceną przepłwyu obserwuje się jesze śladowe przecieki. Ustalono, że występowanie i czas zanikania resztkowych przecieków zależały od wielkości lewoprawego przecieku przed zabiegiem.

  Streszczenie angielskie: THis paper presents the echocardiographic assessment of early and miterm results of transcatheter closure of a narrow patent ductus arteriosus (PDA) in children using Jackson and Gianturco coils. THe preliminary criterion for qualifying patients for the procedure was the PDA diameter (ó 4 mm) at the narrowest site, as assessed echocardiographically. The criterion was met by 22 of 116 children with PDA treated at the Department of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine, Jagiellonian University, between January 1, 1996 and December 31, 2000. ANgiography revealed, that in one case, the PDA diameter was larger (6.5 mm) and the patient required two Gianturco coils. Of 22 patients (8 males and 14 females) aged 2.7 - 16 years (x = 6.5 ń 3.8), the procedure was successful in 21 children (95.5 p.c.). One patient with PDA was referred to the surgical department due to complications (the coil was displaced to the periphery of the left pulmonary artery and required removal by an Amplatzer device). The analysis of the follow-up echocardiography performed within 48 hours after the procedure and 1, 6, 12, 24 and 48 months later, revealed immediate total PDA closure in 29 p.c. of children. In 33 p.c. of patients, the PDA closed within 24 months. One child did not report to follow-up, however, the others are asymptomatic and show residual negligible shunts. THe authors determined that the incidence and time of closure of residual shunts is dependent on the magnitude of the leftto-right shungt before the procedure.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wpływ zwiększonego obciążenia wstępnego na funkcję skurczową lewej komory u niemowląt z wrodzonymi wadami serca - badania echokardiograficzne.
  Tytuł angielski: The influence of increased preload on left ventricular systolic function in infants with congenital heart disease - an echocardiographic study.
  Autorzy: Kordon Zbigniew, Rudziński Andrzej, Czubaj-Kowal Marta
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.728-731, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena funkcji skurczowej lewej komory u niemowląt z przeciekowymi wadami wrodzonym serca powodującymi jej przeciażenie objętościowe. Materaiał stanowiło 75 kolejnych dzieci (36 M, 39 Ż), w tym 14 (18,7 proc.) noworodków, 24 (32 proc.) niemowląt do 3 miesiąca, 16 (21,3 proc.) - w wieku od 4 do 6 miesiąca i 21 (28 proc.) niemowląt powyżej 6 miesiąca życia, leczonych w okresie od 1.01. do 21.12.2000 roku. Ubytek międzykomorowy (VSD) rozpoznano u 60 (80 proc.), drożny przewód tętniczy (PDA) u 6 (8 proc.), dwuujściową komorę prawą bez utrudnienia napływu do krążenia płucnego u dalszych 7 (9,3 proc.) dzieci i pierwszy typ wspólnego pnia tętniczego (CT) rozpoznano u 2 (2,7 proc.) noworodków. Metody: W oparciu o badania echokardiograficzne (M-Mode, 2-DE) oceniano końcowo-rozkurczowa objętość (LVedv) i masę mieśniową (LVedm) lewej komory serca i wskaźniki jej funkcji skurczowej: frakcję skracania (FS), wrzutową (EF) i rozkurczowo-skurczową zmianę przekroju pola powierzchni (FAC) oraz częstość rytmu serca (HR). Parametry te analizowano zależnie od wieku badanych oraz od wielkości przepływu płucnego (Qp) odzwierciedlającego obciążenie wstępne komory lewej, przepłwyu systemowego (Qs), relacji Qp/Qs i wielkości lewo-prawego przecieku (Qp-Qs), ocenionych w echokardiograficznych badaniach 2-DE i 2-DD i standaryzowanych na jednostkę poweirzchni ciała (BSA). Wyniki badań opracowano statystycznie za pomocą programów Excel i Statistica. Wyniki: Wraz ze wzrostem ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the systolic function of the volume overloaded left ventricle (LV) in infants with congenital heart disease. Material: Seventy five consecutive patients (36 males, 39 females) with following breakdown were examined: 14 (18.7 p.c.) newborns, 24 (32 p.c.) infants under 3 months, 16 (21.3 p.c.) between 4 and 6, and 21 (28 p.c.) infants above 6 months of age. VSD was recognized in 60 (80 p.c.), PDA - 6 (8 p.c.), DORV - 7 (9.3 p.c.), and CT (tpe I) in 2 (2.7 p.c.) fo the patients. Methods: Based on ECHO studies LV end diastolic volume (LVedv), end diastolic muscle mass (LVedm), LV shortening fraction (FS), ejection fraction (EF), LV fractional area changes (FAC), and heart rate (HR) versus pulmnary blood flow (Qp), which reflected the LV preload, systemic blood flow (Qs), Qp/Qs, Qp-Qs (left-to-right shunt) and indexed for body surface area (BSA) and age, were assessed by statistical analysis. Results: With a gradual increase of BSA with age (cc - 0.82, p 0.001), a significant decrease in Qp-Qs (cc - -0.27, p = 0.035) and Qp/Qs (cc = -0.31, p = 0.013) were noted. Qp for the whole group ranged from 3.3 to 21.7 I/min/mý (m = 8.9, x = 9.7, SD = 4.1), significantly increased with the rise of Qp-Qs (cc = 0.9, p 0.0001) and influenced the increment of Qp/Qs (cc = 0.59, p 0.001). Qs for the whole group ranged from 2.1 to 11.7 I/min/mý (m = 4.3, x = 4.6, SD = 1.7) correlationg with the rise of Qs (cc = 0.45, p 0.001), and being lower than ...

  stosując format: