Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KORDEK
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Występowanie i patogenność Streptococcus agalactiae w Oddziale Neonatologii - spostrzeżenia własne.
Tytuł angielski: The occurrence and pathogenicity of group B Streptoccocus in Department of Neonatology - case studies.
Autorzy: Kordek Agnieszka, Błażejczak Anna, Giedrys-Kalemba Stefania, Lange-Konior Krystyna, Łoniewska Beata, Pawlus Beata, Rudnicki Jacek, Czajka Ryszard
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.176-181, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/15

  Tytuł oryginału: Znaczenie diagnostyczne wskaźnika leukocytarnego u noworodków.
  Autorzy: Rudnicki Jacek, Kordek Agnieszka, Pawlus Beata, Łoniewska Beata, Byra Elżbieta, Czajka Ryszard
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.401-403, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/15

  Tytuł oryginału: Pneumocystozowe zapalenie płuc w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodków.
  Tytuł angielski: Pneumocystis carinii pneumonia in Neonatal Intensive Care Unit.
  Autorzy: Łoniewska Beata, Kordek Agnieszka, Pawlus Beata, Kołodziejczyk Lidia, Rudnicki Jacek, Romańska Anna, Czajka Ryszard, Kuźna-Grygiel Wanda
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.60-63, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza klinicznego przebiegu zakażeń Pneumocystis carinii u 23 ciężko chorych noworodków hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii. W badanej grupie było 21 noworodków przedwcześnie urodzonych i dwoje donoszonych obciążonych wadami. Wszystkie wymagały mechanicznej wentylacji. Do ujawnienia zakażenia dochodziło około 20 doby życia. Najczęściej występującymi objawami były: bezdechy, szarość lub bladość powłok, nadmierna ilość wydzieliny w drogach oddechowych, drgawki oraz gorsza tolerancja pokarmu. Rozpoznanie kliniczne potwierdzono w większości przypadków wykryciem cyst Pneumocystis carinii w badaniach metodą barwienia Giemsy popłuczyn z drzewa oskrzelowego. Stosowano leczenie skojarzone Biseptolem i Pentamidyną przez 14 dni. U 4 noworodków nie uzyskano poprawy klinicznej, 3 zmarło w trakcie leczenia. Wniosek. Pneumocystozowe zapalenie płuc jest zakażeniem oportunistycznym stanowiącym poważne powikłanie u ciężko chorych, wentylowanych mechanicznie noworodków.

  Streszczenie angielskie: In this report we analysed 23 newborn infants with Pneumocystis carinii pneumonia diagnosed and treated in NICU of The Obstetric and Perinataology Clinic Pomeranian Academy of Medicine since 1997 to 2001. In examination group were 21 premature and 2 full-term newborn infants with cognenital abnormalities. All of them needed mechanical ventilation. Infection usually was present on the 20th day of life. The most frequent signs of infection were: apnoea, grey or pale skin, excessive secretion in respiratory track, seizures and decreased milk toleration. In most cases diagnosis was confirmed by presence of Pneumocystis carinii cysts in microscopic examination liquid aspirated from bronchi. The treatment was performed using cotrimocsazol and penthamidyne for 14 days. In 4 newborn infants treatment does not have any clinical effect, 3 of them died. The Pneumocystis cariniii pneumonia is opportunistic infection, which is serious, threat for newborn infant during mechanical ventilation.


  4/15

  Tytuł oryginału: Stężenie prokalcytoniny w surowicy krwi pępowinowej niezakażonych noworodków w wybranych sytuacjach klinicznych.
  Tytuł angielski: Serum procalcitonin concentration in the umbilical cord blood of the nonifected newborn infants in different clinical conditions.
  Autorzy: Kordek Agnieszka, Giedrys-Kalemba Stefania, Pawlus Beata, Podraza Wojciech, Rudnicki Jacek, Czajka Ryszard
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.153-156, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem naszej pracy było zbadanie stężenia PCT w surowicy krwi pępowinowej niezakażonych norowodków w wybranych przez nas sytuacjach klinicznych. Badanie prospektywne przeprowadzono w Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w latach 2000-2001. Oznaczono stężenie PCT metodą immunoluminetryczną (LUMItest firmy BRAHMS) w 155 próbkach krwi pępowinowej pobranej w losowo wybranej grupie przypadków. Z badania wyłączono wszystkie próbki krwi pępowinowej od dzieci, które w okresie adaptacji rozwinęły zakażenie. Wyodrębniono następujące grupy : A - kontrolna, n = 37 (krew pępowinowa zdrowych noworodków donoszonych pochodzących od zdrowych matek, po niepowikłanej ciąży i porodzie), B - n=38, krew pępowinowa noworodków urodzonych przedwcześnie, C - n = 80, krew pępowinowa noworodków donoszonych bez zakażenia wrodzonego, ale z obecnością różnych matczynych i płodowych czynników. W opracowaniu statystycznym zastosowano test U Manna Whitenya. nie stwierdzono znaczenia porodu przedwczesnego dla stężenia PCT we krwi pępowinowej (p 0,05). Poszukiwaliśmy więc znaczenia takich parametrów jak: rozwiązanie cięciem cesarskim ze wskazań nagłych (n = 23), odchodzenie płynu owodniowego 12 godzin przed porodem (n = 16), stężenie CRP we krwi pępowinowej ň 1 mg/L (n = 17), obecność zielonych wód płodowych (n = 35) i czynnika pępowinowego (n = 30), gestoaz EPH u matki (n - 6), niedotlenienie wewnątrzmaciczne u płodu (n = 6). Dla żadnego z tych ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. Evaluation of the serum procalcitonin (PCT) concentration in the umbilical cord blood in different clinical conditions except infection is the aim of the paper. Design. PCT is usually not detectable in the serum of healthy adults and rises highly during the bacterial infection. There is however physiological increase of venous blood serum PCT concentration in first 24-36 hours of life and decrease to the initial level in 48 hours. Materials and methods. Serum procalcitonin concentrations were evaluated in 155 umbilical cord blood samples randomly chosen. Three groups have been defined: controls A (n = 37); healthy, full-term newborn infants of healthy mothers, B (n = 38) preterm, noninfected newborns, and C (n = 80): full-term, noninfected newborns with the other risk factors. Immunoluminometric assay was used for procalcitonin examinations. The U Mann-Whiteny test was applied. Resutls. Preterm delivery did not affect serum PCT concentration in the cord blood (p 0,05). The other risk factors such as: emergency caesarean section (n = 23) and elective (32), parturient risk factors of infection (n - 16) and intrapartum antimicrobial administration (n =31), serum C=reactive protein concentration of the umbilical cord blood 1 mg/L (n = 17), meconium amniotic fluid (n - 35), interval between rupture of membranes and delivery 12 hours (n = 16), umbilical factor (n = 30), gestosis EPH (n = 6), neonatal asphyxia i.e. Apgar score of = 5 at 5 minute of life (n ...


  5/15

  Tytuł oryginału: Prokalcytonina jako parametr pomocny w rozpoznawaniu zakażenia wrodzonego.
  Tytuł angielski: Procalcitonin as a marker of perinatal infection in newborn - preliminary data.
  Autorzy: Kordek Agnieszka, Giedrys-Kalemba Stefania, Nikodemski Tomasz, Bartkowiak Elżbieta, Torb‚ Andrzej, Czajka Ryszard
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.727-731, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Wczesne rozpoznanie wrodzonej infekcji u noworodka często jest trudne, co skłania do poszukiwania swoistego i czułego markera. Celem pracy była ocena stężenia prokalcytoniny (PCT) w surowicy krwi żylnej kobiet rodzących, u których obserwowano objawy kliniczne i/lub laboratoryjne zakażenia wewnątrzmacicznego oraz w surowicy krwi pępowinowej i żylnej noworodków. Badaniem objęto 30 kobiet rodzących oraz 30 urodzonych przez nie dzieci. Noworodki podzielono na 2 podgrupy: zdrowe (n = 21) i chore (n = 9). W drugiej dobie życia we krwi żylnej noworodków chorych stwierdzono istotnie wyższe stężenia PCT niż u zdrowych (p 0,0005). Istotną statystycznie dodatnią zależność stwierdzono pomiędzy stężeniami PCT we krwi żylnej kobiet rodzących za stężeniami PCT we krwi pępowinowej (p 0,05) oraz pomiędzy stężeniami PCT we krwi pępowinowej i krwi żylnej noworodków w drugiej dobie życia (p 0,01). Stężenie PCT oznaczane w surowicy krwi kobiet rodzących, krwi pępowinowej i krwi noworodka może być istotnym parametrem pomocnym w rozpoznawaniu zakażenia wrodzonego.

  Streszczenie angielskie: Intrauterine and intrapartum infections in newborn infants are still difficult to recognise. The newborn does not manifest the classic clinical signs of infection usually observed in children and adults and up to now there is no good laboratory marker. In the last few years, procalcitonin (PCT) has been found to increase during inflammatory processes, especially bacterial ones. In this study we analysed the clinical value of PTC in parturient, umbilical cord and newborn blood for predicting perinatal infection. Material and methods: Thirty parturients with symptoms of intrauterine infection were classified for this study. Blood samples were obtained from the mother, the umbilical cord and the newborn on the second day of life. Serum was stored at -70řC and thawed at the time of analysis. Among the newborns there were 21 infants without and 9 with symptoms and signs of infection. PCT concentration was measured by immunoluminometric assay - LUMI test PCT (BRAHMS). Results: Statistically significant results were found on the second day of life: 5,83 (4,70) ng/ml in ill, 1,41 (0,68) ng/ml in healthy (p 0,0005). We observed a significant correlation between PCT concentration in mother and umbilicalcord blood (y = 0,40 X + 11,06; p 0,05), as well as between umbilical cord blood and venous blood on the second day of life in newborns (y = 0,16 x 11,21;; p 0,01). Conclusionns: Measurement of PCT concentration in perinatal period in the mother and in umbilical cord blood of the newborn may be useful for early diagnosis and monitoring of infectious complications in neonates. We need data ...


  6/15

  Tytuł oryginału: Coexistence of diffuse large B-cell lymphoma within pontocerebellar angle schwannoma.
  Autorzy: Kolasa Paweł, Kordek Radzisław
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (2) s.107-110, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present an unusual case of diffuse large B-cell lymphoma within pontocerebellar angle shwannoma in 62-year-old woman. The patient suffered for 5 months with V, VII and VIII nerves paresis and with cerebellar ataxia. CT scan demonstrated large hyperdensive mass in cerebellopontine angle translocating cerebellar hemisphere and cerebral trunk. The patient was subjected to surgery and the tumour was removed totally by suboccipital retromastoidal right craniectomy approach. Histopathological examination revealed schwannoma infiltrated with high grade B-cell lymphoma. The patient did well following surgery without any other lymphoma manifestations, and she died from a heart attack 20 months later. Solitary lymphoma of pontocerebellar angle coexisting with schwannoma is an unusual finding, thus our case is the first report.


  7/15

  Tytuł oryginału: Rhabdomyosarcomatous (myoblastic ?) phentype of metastatic malignant melanoma. A case report.
  Autorzy: Pasz-Walczak Grażyna, Jesionek-Kupnicka Dorota, Kubiak Robert, Biernat Wojciech, Sygut Jacek, Kordek Radzisław
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (2) s.97-100, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Melanoma may present a great variety of cell morphology and mimic virtually almost all other neoplasms, and metastatic lesions pose major diagnostic diffimulties. A typical immunoreactive profile of melanoma is: S-100p- and HMB-45-positivity, but these markers are not always present. Other new antigents for melanoma are NKIC3 and Anti-Melan-A (MART-1). This tumor may also present axpression of unspecific markers, as cytokeratin, CEA, EMA, desmin, NFP, GFAP, CD68 and actins. We present here unusual featres of two metastatic melanomas, showing the anaplastic pattern, imunopositive for desmin.


  8/15

  Tytuł oryginału: Porównanie niestabilności mikrosatelitarnej DNA i ekspresji białek kodowanych przez geny mutatorowe w złośliwych glejakach człowieka u dzieci i u dorosłych : praca doktorska
  Autorzy: Szybka Małgorzata, Kordek Radzisław (promot.).; Akademia Medyczna Katedra Onkologii, Zakład Patologii Nowotworów w Łodzi
  Źródło: 2002, [3], 100 k. : il., tab., bibliogr. 185 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  9/15

  Tytuł oryginału: Analiza cytofotometryczna fenotypu limfocytów naciekających tkankę nowotworową w raku gruczołu piersiowego, raku jelita grubego oraz raku żołądka w porównaniu z tkanką otaczającą i wybranymi cechami kliniczno-histopatologicznymi.
  Tytuł angielski: Phenotypic analysis of tumour infiltrating lymphocytes in breast cancer, colorectal cancer and gastric cancer tissue in comparison with normal control tissue and some clinico-pathological features.
  Autorzy: Jesionek-Kupnicka Dorota, Kulczycka Dominika, Najder Maria, Olborski Bogusław, Kordek Radzisław
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.129-134, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozrost nowotworowy wiąże się z zaburzeniami immunologicznych mechanizmów kontrolujących wzrost komórek, szczególnie w zakresie subpopulacji limfocytów T. W niniejszej pracy określiliśmy cytofotoemtrycznie odsetek subpopulacji limfocytów naciekających nowotowór (TIL - tumor infiltrating lymphocytes) w 31 przypadkach raka gruczołu piersiowego, 19 przypadkach raka jelita grubego oraz 5 przypadkach raka żołądka, w porównaniu z tkanką kontrolną poza guzem oraz wybranymi cechami histologicznymi. Średnia wartość nacieku limfoidalnego towarzyszącego nowotworom we wszystkich przyadkach wyniosła 27,66 proc. ń 18,94, natomiast w tkance kontrolnej 42,13 proc.; różnica ta nie była znamienna statystycznie. Najwięcej różnic istotnych statytycznie pomiędzy tkanką nowtoworową a kontorlną z danego narządu wykazano w subpopulacji limfocytów T helper (CD3/CD4), T cytotoxic (CD3/CD8), NK (natural killer) (CD56/16). W raku guczołu piersiowego wielkość nacieku limfoidalnego korelowała negatywnie ze średnicą guza (T), natomiast pozytywna korelacja dotyczyła CD3/4 i maksymalnego wymiaru guza, w raku zrazikowym CD20 korelował dodatnio z T i przerzutami do węzłów chłonnych (N), natomiast w tkance poza guzem obserwowano ujemną korelację między CD3/8 a stopniem złośliwości histologicznej (G) i N. W raku jelita grubego wykazano ujemną korelacją między odsetkiem subpopulacji limfocytów pçë (PGD) a stopniem złośliwości nowotworu (G) (-0,520), natomiast dodatnią z maksymalnym wymiare guza (0,619) (p 0,05). Wyniki wskazują na różnice w zakresie subpopulacji limfocytów T naciekających nowotwór, w zależności od typu nowotworu oraz w porównaniu z tkanką poza guzem.


  10/15

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka retinopatii wcześniaczej.
  Tytuł angielski: Retinopathy of prematurity risk factors.
  Autorzy: Łoniewska B., Budny E., Modrzejewska M., Kordek A., Pawlus B., Rudnicki J., Czajka R.
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.52-54, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie czynników ryzyka rozwoju retinopatii na podstawie własnych obserwacji. Materiał i metoda. Przeanalizowano retrospektywnie historie przebiegu hospitalizacji 79 wcześniaków z masą ciała poniżej 1500 g urodzonych w Katedrze i Klinice Położnictwa i Perinatologii PAM w Szczecinie w latach 1997-2001. Wyodrębniono 4 grupy w zależności od stopnia zaawansowania retinopatii: I (n - 21) - brak zmian na dnie oka, lub zmiany wynikające z niedojrzałości - Iř ROP, II (n - 31) - IIř ROP, III (n - 17) - IIIř ROP, III A (n - 10) - noworodki, u których wykonano zabieg krioterapii. Badano następujące zmienne: stopień dojrzałości noworodków, urodzeniowa masa ciała, przebyte choroby oraz zaburzenia adaptacji (zamartwica, zespół zaburzeń oddychania III/IV, dysplazja oskrzelowo-płucna (BPD), drożny przewód tętniczy Botalla (PDA), krwawienia dokomorowe, posocznica, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mechaniczna wentylacja, suplementacja tlenu, transfuzje krwi, długość hospitalizacji oraz liczba konsultacji okulistycznych wykonanych u każdego noworodka. Wyniki. Wykazano statystycznie większe ryzyko rozwoju ciężkich postaci retinopatii u najmniejszych i najbardziej niedojrzałych noworodków, urodzonych w zamartwicy, u których wystąpiła konieczność stosowania mechanicznej wentylacji. Udowodniono, że posocznica oraz częste transfuzje uzupełniające krwi są czynnikami ryzyka wystąpienia ROP. Wnioski. U noworodków z małą urodzeniową masą ciałą ( 1500 g) powikłania ...

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this study was to estimate the risk factors of retinopathy of prematurity. Materials and methods: The retrospective analysis was performed in 79 newborn infants born prematurely with birth weight below 1500 g. The newborn infants were divided into 4 groups according to the stage of retinopathy: group I (n - 21) - no pathological changes in fundus of the eyes, or changes depending on immaturity (IřROP), II _ (n = 31) - IIřROP, III group (n-17) - IIIřROP, IIIA (n = 10) newborn infants after kryotehrapy. We analyzed stage of maturity, birth weight, illness in adaptation process and newborn period such as severe respiratory distress syndrome III/IV stage, bronchopulmonary dysplasia, persistent ductus arteriosus, intraventricular haemorrhagie, sepsis, meningitis and such factors as: necessity of mechanical ventilation, oxygen supply, blood transfusion. We discussed also duriaton of hospitalization and number of ophthalmological consultation in each newborn infant. Results: We have shown that the risk of developing severe retinopathy is significantly higher in the smallest and the most immoture neonates, born in asphyxia, who needed mechanical ventilation we found out that sepsis and blood transfusion are risk factors of retinopathy. Conclusions: In neonates with low birth weight complications in neonatal period like: asphyxia, mechanical ventilation due to respiratory distress, sepsis and blood transfusion are risk factors of severe retinopathy ...


  11/15

  Tytuł oryginału: Apoptosis in non-astrocytic brain tumours in children.
  Autorzy: Buczyński Jarosław, Jesionek-Kupnicka Dorota, Kordek Radzisław, Zakrzewski Krzysztof, Polis Leszek, Liberski Paweł P.
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (3) s.155-159, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Apoptosis is a process of great significance in cell biology. It plays a crucial role in both physiological and pathological conditions. An example is a tumour growth that is based on a subtle balance between cell division and cell death. Previously necrosis was considered to be the major type of cell death in tumours. Many recent investigations have focused on apoptosis, a phenomenon of great importance, and it is this type of cell death that is frequently "chosen" by a moribund cell. The objects of our interest were central nervous system (CNS) tumours, in which we estimated the number of apoptotic cells and sought for any correlation between the intensity of apoptosis and other markers of proliferation. Therefore, we studied CD34, the marker of angiogenesis, and Ki67, the marker of cell proliferation. We investigated 19 medulloblastomas and 15 ependymomas, among which 6 were anaplastic. We used in-situ labelling of DNA fragments to detect apoptosis in paraffin-embedded tissues. The mean value of the apoptotic ratio (AR) for all examined brain tumours was 0.012 with a standard deviation (SD) of 0.032, for medulloblastomas 0.021 (SD 0.04), for ependymomas 0.001 (SD 0.002) and for anaplastic ependymomas 0.004 (SD 0.003).


  12/15

  Tytuł oryginału: Czaszkogardlak u dorosłych w materiale Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.
  Tytuł angielski: Craniopharyngioma in adults in the material of the Department of Neurosurgery of the Copernicus Hospital in Łódź.
  Autorzy: Kolasa Paweł, Kordek Radzisław, Boroński Karol, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.325-333, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Czaszkogardlak (craniopharyngioma) jest nabłonkowym, łagodnym z punktu widzenia histopatologicznego guzem zlokalizowanym w okolicy siodła tureckiego, który najczęściej rozpoznaje się w okresie dzieciństwa. Występowanie guza tej budowy u dorosłych jest rzdkie. O ile u dzieci opisywany guz wywołuje dość typowe objawy, wyrażające się zaburzeniami wzrastania i dojrzewania, o tyle manifestacja kliniczna u dorosłych nie jest charakterystyczna i obejmuje zazwyczaj różnorodne objawy: zaburzenia hormonalne, objawy neurologiczne, objawy wzrokowe lub wspołwystępowanie powyższych zaburzeń. Przedstawiamy kilka przypadków czszkogardlaka z opisem objawów klinicznych, obrazami tomografii komputerowej i badania magnetycznego rezonansu jądrowego z lokalizacją wykrytych guzów (nie zawsze typową dla guza siodła). Opisy te uzupełnione są omówieniem leczenia operacyjnego i wyników leczenia.

  Streszczenie angielskie: Craniopharyngioma is an epithelial, histopathologically benign tumor, located in the parasellar region. This neoplasms occurs more often in childhood, and - at this age - brings about typical clinical symptoms: disorders of growth and usually - delayed puberty. The occurrence of this type of tumor is rare in adults. Clinical symptoms in adults are not characteristic, including various hormonal disturbances, neurological and opthalmological disorders or coexistence of all these disorders. A few cases of craniopharyngioma are presented with descriptions of clinical symptoms, CT and MRI scrans, the location of diagsed tumors (not always typical for the tumor of the sella). The applied surgical methods and treatment results are also discussed.


  13/15

  Tytuł oryginału: Langerhans cell histiocytosis in a patient with systemic lupus erythematosus: a clonal disease responding to treatment with cladribine, and cyclophosphamide.
  Autorzy: Robak Tadeusz, Kordek Radzisław, Robak Ewa, Bartkowiak Jacek, Biernat Wojciech, Liberski Paweł, Błoński Jerzy
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (10) s.2041-2046, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Langerhans cell histiocytosis (LCH) is a rare neoplastic disease of specific dentritic cells which belong to the monocyte-macrophage system. The association of LCH with autoimmune disease is extremely rare and to our knowledge its coexistence with systemic lupus erythematous (SLE) has not been described so far. We report a case of LCH affecting liver, spleen and abdomen lymph nodes, which developed in an adult female six years after diagnosis of SLE treated for a long time with prednisone. Histology showed infiltration of characteristic Langerhans cells with folded, grooved or lobulated nuclei with fine chromatin. In the background there were eosinophils, lymphocytes and CD-68-positive histiocytes. The neoplastic cells were S100p-immunopositive, but stained negatively for CD1a-probably as the result of overfixation of consulted material. CD-68 was present mostly in macrophages. Ultrastructurally, the tumour cells presented structures consistent with Birbeck granules. Clonal origin of neoplastic cells was shown using the HUMARA-PCR assay. The disease was refractory to treatment with high doses of prednisone and vincristine but complete response was achieved after treatment with caldribine combined with cyclophosphamide.


  14/15

  Tytuł oryginału: Aggressive primary plasma cell leukemia with skin manifestations, trisomy 8 and molecular oligoclonal features.
  Autorzy: Robak Tadeusz, Urbańska-Ryś Halina, Bartkowiak Jacek, Strzelecka Bogusława, Biernat Wojciech, Kordek Radzisław
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (5) s.1067-1073, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Plasma cell leukemia (PCL) is a very rare variant of multiple myeloma (MM) occuring in about 2 p.c. of newly diagnosed patients. Plasma cell leukemia may develop during the course of MM (secondary PCL) or it can occur without any prior sign of MM (primary PCL). We report a case of aggressive primary PCL with unusual clinical, cytogenetic and molecular features. A 36-year-old male patient was first seen because of fever and bone pain. On the skin of his chest, back, abdomen, and palpebras, there were nodular infiltrations resembling urticaria. White blood cell count was 10.8x10**9/1 with 41 p.c. plasmacytes. Bone marrow aspiration was hypercellular, 93.5 p.c. of cells were atypical plasmacytes and plasmablasts. The cytogenetic analysis of G-banded chromosomes in bone marrow cells yielded the trisomy 8. The skin biopsy specimen showed intensive infiltrates of uninucleated blastic cells similar to those found in the bone marrow. Immunophenotyping of bone marrow and skin neoplastic cells showed CD45+, CD45R0+, CD68+, CD38+ and cytoplasmic kappa light chain+. The neoplasic cells stained negatively for lambda light chain, CD3, CD20, CD30, EMA, CD15, CD34, CD56 and factor VIII. The pattern of IgL genes rearrangement in the bone marrow aspirate, peripheral blood mononuclear cells, and skin specimens was examined by PCR analysis. All studied specimens showed three different Igkappa gene configurations suggesting that the neoplastic cells originated as a result of oligoclonal lymphoproliferation process. The patient received two courses of VAD (vincristine, doxorubicin, dexamethasone)...


  15/15

  Tytuł oryginału: Lymphoplasmacytic lymphoma with monoclonal gammopathy-related pseudo-gaucher cell infiltration in bone marrow and spleen-diagnostic and therapeutic dilemmas.
  Autorzy: Robak Tadeusz, Urbańska-Ryś Halina, Jerzmanowski Piotr, Bartkowiak Jacek, Liberski Paweł, Kordek Radzisław
  Źródło: Leuk. Lymphoma 2002: 43 (12) s.2343-2350, il., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 312,939

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Gaucher-like cells have occasionally been described in various haematological malignancies including Hodgkin's disease, non-Hodgkin's lymphoma, multiple myeloma (MM) and chronic myelogenous leukemia (CML). A special type of this phenomenon is crystal-storing histocytosis or the so-called pseudo-pseudo Gaucher cells (PPGC) in which crystalline protein storage in macrophages is induced by paraproteinemia. Here we describe a 54-year-old man with an initial suspicion of Gaucher disease and monoclonal IgA gammopathy in whom a correct diagnosis of lymphoplasmacytic lymphoma (LPL) with massive infiltration of bone marrow and spleen by PPGC was confirmed by immunological, ultrastructural and molecular characterisation. The activity of leukocyte beta-glucocerebrosidase was only slightly elevated (7.3 nmol/mg protein/1h) which ruled out the diagnosis of classic Gaucher's disease. The patient received two courses of CHOP without improvement and anti-CD20 monoclonal antibody (rituximab) with only temporary stabilisation. Subsequently, he underwent splenectomy because of prolonged severe pancytopenia and a suspicion of hypersplenism. After splenectomy significant haematological improvement was observed. Following anti-CD20 therapy, changes in immunoprofile and morphology of tumour cells were evident. Before treatment the population of LPL was more divergent, with expression of LCA, CD20, CD38 and CD138. However, after the treatment, there were more mature plasma cells which no longer expressed CD20 antigen-this picture was more consistent with the diagnosis of plasma cell myeloma...

  stosując format: