Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KORCZYŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej - perspektywy ich wykorzystania w medycynie.
Tytuł angielski: Extracellular matrix metalloproteinases - perspectives of their use in medicine.
Autorzy: Kotulska-Wolwender Katarzyna, Larysz-Brysz Magdalena, Fus Zbigniew, Korczyńska Izabela, Górka Dariusz, Lewin-Kowalik Joanna
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.463-471, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia przemiany macierzy pozakomorkowej leżą u podstaw wielu schorzeń człowieka. Szczególną role w utrzymaniu wlaściwych proporcji między degradacją i odnową substancji podstawowej tkanek przypisuje sie metaloproteinazom (MMP). Jest to grupa enzymów zdolnych do trawienia niemal wszystkich składników macierzy pozakomorkowej. Zmiany w aktywności metaloproteinaz zaobserwowano w różnych chorobach zapalnych, degeneracyjnych oraz w procesie nowotworzenia. Autorzy podjęli próbę przedstawienia aktualnych poglądów na udział tej grupy enzymów w fizjologii i patologii człowieka oraz potencjalnych możliwości wykorzystania metaloproteinaz w medycynie.

  Streszczenie angielskie: Extracellular matrix turnover disturbnces are implicated in many human diseases. matrix Metalloproteinases (MMP) are belived to play a pivotal role in maintaining the intricate balance between extracellular matrix synthesis and degradiation. These enzymes are active in the cleavage of many matrix proteins. There is evidence that matrix metalloproteinases activity changes in many pathological conditions, including inflammatory and degenerative disorders as well as tumour progression and metastases. This review focuses on the recent view on physiological and pathological function of MMPs. Authors aimed also to show the putative role of matrix metalloproteinases as a diagnostic tool in future medicine.


  2/3

  Tytuł oryginału: Upregulation of fatty acid synthase gene expression in experimental chronic renal failure.
  Autorzy: Szołkiewicz Marek, Niewęgłowski Tomasz, Korczyńska Justyna, Sucajtys Elżbieta, Stelmańska Ewa, Goyke Elżbieta, Świerczyński Julian, Rutkowski Bolesław
  Źródło: Metabolism 2002: 51 (12) s.1605-1610, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 303,583

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Hypertriglyceridemia associated with chronic renal failure (CRF) and elevated plasma concentration of very-low-density lipoprotein (VLDL) are thought to be a consequence of the depressed lipoprotein lipase and hepatic lipase activities and impaired clearance of lipoproteins. However, ther is some evidence that the lipoproteins overproduction might also contribute to hypertriglyceridemia in CRF. This study was performed to test the hypothesis that the increased rate of lipogenesis consequent to upregulation of fatty acid synthase (FAS), a key lipogenic enzyme, gene expression could contribute to overproduction of triacylglycerols and to hypertriglyceridemia in CRF. FAS activity, FAS protein mass (Western nlot analysis), and FAS mRNA level (Northern blot analysis) in liver and epididymal white adipose tissue (WAT) were measured in male Wistar rats 6 weeks after subtotal (5 of 6) nephrectomy or shan operation. Moreover, the rate of lipogenesis in WAT was determined. The CRF group showed significant increase in FAS gene expression (measured as activity, mRNA, and protein abudance) in both liver and WAT. This was associated with the increase in the lipogenesis rate and with the increase in plasma triacylglycerol and VLDL concentrations. Our results suggest that not only decreased removal, but also an increase of triacylglycerol production could contribute, in part, to the CRF-associated hyperlipidemia. Upregulation of FAS gene expression, shown in this report for the first time, reveals another factor involved in disturbed lipid metabolism in CRF....


  3/3

  Tytuł oryginału: Spostrzeganie siebie i innych ludzi przez osoby z uzależnieniem narkotycznym.
  Tytuł angielski: The personal assessment and the assessment of other persons who are addicted to drugs.
  Autorzy: Korczyńska Bożena
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.96-100, il., tab. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Spostrzeganie siebie i innych to świadomość własnej osoby i innych ludzi wyrażająca się w postaci sądów o samym sobie i innych ludziach. Badaniami objęto 30 osób poddających się leczeniu w ośrodku resocjalizacyjnym MONAR ("A") oraz 30 osób nieuzależnionych ("B"), dobranych celowo. Wykorzystano Skalę Spostrzegania Siebie i Innych Ludzi, składającą się z czterech list, badających kolejno: realną ocenę siebie - Jaki jestem?; idealną ocenę siebie - Jaki chciałbym być?; realne spostrzeganie innych osób - Jacy są otaczający mnie ludzie?; idealne spostrzeganie innych - Jak chciałbym widzieć innych?. Uzyskane wyniki badań potweirdziły przypuszczenie naukowe o istnieniu istotnych różnic pomiędzy spostrzeganiem siebie osób uzależnionych od narkotyków, a oceną siebie osób wolnych od nałogu, a także pomiędzy oceną innych ludzi przez obie kategorie badanych. Różnice te dotyczą zarówno aspektu realnego, jak i idealnego.

  Streszczenie angielskie: The personal assessment and the assessment of others is the awareness of one's own person and those of others being perceived as one's own judgements as well as those of others. The study comprised of 30 addicted persons, who were treated at a rehabilitation Centre in MONAR ("A") and 30 people not addicted ("B") who were selected purposely. To evaluate the study the Personal Assessment Scale and Other Person's Assessment Scale have been used, which are comprised of four lists: the real self-assessment - What an I?; ideal self-assessment - What am I?; ideal self-assessment - What would I like to become?; real assessment of other persons - How are people surrounding me being perceived?; ideal assessment of other people - How would I like to perceive other people?. The attained research results have confirmed the scientific assumption about the existence of significant differences between the personal assessment of drug addicted persons and those without addictions, as well as between the assessment of other people by both studied groups. These differences pertain both to the real aspect as well as to the ideal aspect.

  stosując format: