Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KORCZOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Problemy gastroenterologiczne u dzieci z zaburzeniami autystycznymi.
Tytuł angielski: Gastrointestinal problems in children with autistic disorders.
Autorzy: Korczowski Bartosz
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.329-332, bibliogr. 38 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U dzieci z zaburzeniami autystycznymi często współistnieją schorzenia przewodu pokarmowego. Ze względu na brak kontaktu słownego dolegliwości gastroenterologiczne pozostają nierozpoznane i mogą nasilać zaburzenia behawioralne.

  Streszczenie angielskie: Prevalence of gastrointestinal diseases among children with autistic disorders is higher than expected. Since autistic children rarely verbalize complaints, gastrointestinal symptoms often remain unrecognized and at least in some of these children may contribute to their behavioral problems.


  2/6

  Tytuł oryginału: Sprawodzanie z konferencji CESP w Amsterdamie.
  Autorzy: Korczowski Ryszard
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.717 - Doroczne spotkanie Konfederacji Europejskich Specjalistów ds. pediatrii Amsterdam 02-05.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  3/6

  Tytuł oryginału: Dziedziczne zapalenie trzustki - analiza czteropokoleniowej rodziny.
  Tytuł angielski: Analysis of four-generational, hereditary pancreatitis family.
  Autorzy: Korczowski Bartosz, Ołpiński Marian
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.285-288, il., bibliogr. 11 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dziedziczne zapalenie trzustki (d.z.t.) jest rzadko występującą chorobą, charakteryzującą się długotrwałymi napadowymi bólami brzucha, postępującymi zmianami zapalnymi w trzustce, które w około 40 proc. przypadków doprowadzają do rozwoju zmian nowotworowych. Choroba dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący z niepełną penetracją (ok. 80 proc.). Przyczyną d.z.t. jest mutacja w obrębie kodującego kationowy trypsynogen genu PRSS1, znajdującego się na długim ramieniu chromosomu 7 (7q35). Skutkiem mutacji jest synteza enzymu o zmienionej strukturze, który uaktywnia się wewnątrz komórek pęcherzyków trzustkowych, doprowadzając do przewlekłego stanu zapalengo i stopniowego uszkadzania trzustki. Przedstawiamy czteropokoleniową rodzinę, w której u pięciu członków potwierdzono obecność mutacji R122H w obrębie genu PRSS1.


  4/6

  Tytuł oryginału: Porównanie przydatności diagnostycznej prokalcytoniny i białka C-reaktywnego w biegunkach o różnej etiologii.
  Tytuł angielski: Diagnostic usefulness of procalcitonin and C-reactive protein in the diarrhea of different etiology.
  Autorzy: Korczowski Bartosz, Szybist Waldemar, Romańczuk Wrzesław, Sieklucki Jerzy, Rusin Józef
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.289-292, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wproawdzenie: Prokalcytonina (PCT) i białko C-reaktywne (CRP) sa parametrami ostrej fazy o odmiennych cechach klinicznych. Cel pracy: Celem pracy było porównanie przydatności diagnostycznej PCT i CRP u dzieci z biegunką i gorączką. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 108 dzieci, które zakwalifikowano do jednej z 4 grup: A - biegunka będąca jednym z objawów uogólnionego zakażenia bakteryjengo (posocznicy/zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych) (n=35); B - biegunka bakteryjna (n = 28); C - biegunka rotawirusowa (n = 35); D - nieswoiste zapalenie jelit (IBD) (n = 10). Dla porównania przedstawiono także wyniki badań 30 zdrowych dzieci - grupa kotnrolna. Stężenie PCT oraz CRP oznaczono w surowicy krwi w chwili przyjęcia dzieci do szpitala. Wyniki: Najwyższe stężenia PCT (19,1 ń 3,4 ng/ml) i CRP (11,7 ń 1,6 mg/dl) odnotowano w grupie A. W grupie B stężenie PCT przekraczało 0,5 ng/ml u 15 dzieci, a poziom CRP był wyższy niż 0,5 mg/dl w 21 przypadkach. Zaledwie u dwójki dzieci z gupy C i u dwojga z grupy D poziom PCT nieznacznie przekraczał górną granicę normy. CRP było podwyższone u 16 dzieci z grupy C i 8 z grupy D.


  5/6

  Tytuł oryginału: Dziedziczne zapalenie trzustki.
  Tytuł angielski: Hereditary pancreatitis.
  Autorzy: Korczowski Bartosz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.321-325, bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dziedziczne zapalenie trzustki (d.z.t.) jest rzadko występującą chorobą, prowadzącą do przewlekłych zmian zapalnych w trzustce i charakteryzuje się długotrwałymi napadowymi bólami brzucha. Choroba dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący z niepełną penetracją (ok. 80 proc.). Przyczyną d.z.t. jest mutacja w obrębie kodującego kationowy trypsynogen genu PRSS1, znajdującego się na długim ramieniu chromosomu 7 (7q35). Dotychczas zidentyfikowano kilka mutacji. Ich skutkiem jest synteza enzymu o zmienionej strukturze, który uaktywnia się wewnątrz komórek pęcherzyków trzustkowych, doprowadzając do przewlekłego stanu zapalnego i stopniowego uszkadzania trzustki.

  Streszczenie angielskie: Hereditary pancreatitis (HP) is a rare genetic condition characterized by recurrent episodes of pancreatic attacks, which can progress to chronic pancreatitis. HP is an autosomal dominant disease with penetrance of approximately 80 p.c. Mutation in the cationic trypsinogen gene, localized on the long arm of chromosome 7 (7q35), is responsible for synthesis of altered structure proenzyme. Several mutations have been identified so far. Mutant trypsinogen is inappropriately activated inside pancreatic acinar cells, resulting in gradual pancreatic autodigestion and subsequent pancreatitis.


  6/6

  Tytuł oryginału: Late-onset neonatal sepsis - diagnostic usefulness of procalcitonin, C-reactive protein and immature to total neutrophils ratio.
  Autorzy: Korczowski Bartosz, Chrząstek-Spruch Hanna, Błaszkiewicz Paweł
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (2) s.28-30, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Procalcitonin (PCT) is a new marker of severe bacterial infection. To compare the clinical usefulness of PCT, C-reactive protein (CRP) and white blood count with differential in the diagnosis of late-onset neonatal sepsis was the aim of the study. One hundred twenty nine newborns older than 3 days were included into the study and divided into 3 groups: group A - 61 newborns with sepsis; group B - 46 babies with local infections, group C - 22 newborns with severe distress but no infection. For comparison 30 healthy controls older 3 days were enrolled into the study - group D. Determinations of CRP concentration and PCT and white blood count with differential were performed on admission or at the moment when previously stable condition of the newborn deteriorated. Sensitivity, specificity, negative and positive predictive values for two different cut-off points for each parameter were calculated. At a cut-off value of 0.5 ng/ml for PCT and 0.5 mg/dl for CRP these parameters detected septic newborns with a sensitivity of 97 p.c. and 49 p.c. and specificity of 75 p.c. and 60 p.c. If cut-off points of 1.0 ng/ml and 1.0 mg/dl were used. PCT also had higher sensitivity (85 p.c.) and specificity (91 p.c.) than CRP (sensitivity - 38 p.c., specificity - 85 p.c.). I/T ratio 0.2 was specific for sepsis (100 p.c.) but low sensitivity (12 p.c.) limits it's usefulness. I/T ratio achieved better sensitivity (49 p.c.) but it's specificity dropped to 88 p.c. PCT comparing to CRP and I/T ratio is more reliable marker in the diagnosis of late-onset neonatal sepsis.

  stosując format: