Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KORCZOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Metabolizm tkanki kostnej u chorych na raka jajnika leczonych ifosfamidem.
Tytuł angielski: Bone tissue metabolism in patients with ovarian cancer treated with ifosfamide.
Autorzy: Korczowska I., Olewicz-Gawlik A., Roszak A[ndrzej], Stryjska M., Łącki J[an] K.
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.112-115, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Częstą przyczyną utraty masy kostnej jest leczenie immunosupresyjne. Jednym ze związków stosowanych w leczeniu raka jajnika jest ifosfamid. Cel. Celem pracy była ocena wpływu terapii ifosfamidem na metabolizm tkanki kostnej u chorych na raka jajnika. Metodyka. Badaniem objęto grupę 15 pacjentek. W celu określenia zmian w metabolizmie tkanki kostnej oznaczono w surowicy metodą ELISA stężenie markerów tworzenia: osteokalcyny i fosfatazy zasadowej, a w moczu wskaźnik degradacji tkanki kostnej (dezoksypirydynolinę). Również dwukrotnie (po 3 miesiącach) metodą immunoelektroforezy rakietkowej oznaczono stężenia białek ostrej fazy. Wyniki. W wyniku leczenia immunosupresyjnego, w badanej grupie chorych na raka jajnika, uzyskano znamienne statystycznie obniżenie stężenia białka C-reaktywnego, alfa-kwaśnej glikoproteiny oraz współczynnika reaktywności AGP. Jednocześnie odnotowano znamienne statystyczne podwyższenie zarówno stężenia osteokalcyny, jak i dezoksypirydynoliny.

  Streszczenie angielskie: Objective. It is well known, that immunosuppresive drugs carry a high risk of osteoporosis. The present study was undertaken to evaluate the influence of ifosfamide on bone turn-over in ovarian cancer patients. Method. Fifteen patients being treated with ifosfamide for ovarian cancer were assessed twice (initially and after 3 month). Biochemical markers of osteoporosis: osteocalcin, alkaline phosphatase and deoxypyridynoline were measured using ELISA and, in addition, some acute phase proteins were determined using immunoelectrophoresis. Results. Because of the immunosuppressive treatment given to thus group of ovarian cancer patients the following acute phase reactants were reduced: C-reactive protein, alpha-1 acid glycoprotein as was the Reactivity Coefficient. Statistically significant increases in the levels of osteocalcin and deoxypyridynoline were also noted. Conclusion. This investigation shows that bone turnover is considerably has tened in patients indergoing ifosfamid therapy.

  stosując format: