Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KORBUT
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wpływ aspiryny na właściwości reologiczne krwinek czerwonych w pierwotnym nadciśnieniu tętniczym.
Tytuł angielski: The effect of aspirin on rheological properties of erythrocytes in essential hypertension.
Autorzy: Korbut Renata A., Adamek-Guzik Teresa
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.71-75, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • kardiologia
 • farmacja
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pierwotne nadciśnienie tętnicze jest jednym z najistotniejszych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego i występuje u ok. 40 proc. dorosłej populacji. Patomechanizm jego powstawania nie został wyjaśniony. Obecnie ważną rolę w nadciśnieniu przypisuje się zaburzeniom reologicznym krwi, w tym oprócz lepkości krwi, zaburzeniom odkształcalności i agregacji krwinek czerwonych. Z drugiej strony, pojawiają się doniesienia o ograniczeniu skuteczności działania standardowych leków przeciwnadciśnieniowych hamujących funkcję konwertazy angiotensyny (ACEI) przez wysokie dawki aspiryny. W tej pracy przeprowadzono badania wpływu niskiej i wysokiej dawki aspiryny na odkształcalność i agregację krwinek czerwonych pochodzących z krwi pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, objętych jednolitym leczeniem skojarzonym składającym się z inhibitora ACE (enalapril lub perindopril), á-antagonisty (metoprolol lub bisoprolol), oraz leku odwadniającego (indapamid). Pacjentów uszeregowano w następujących grupach badawczych. Grupa I otrzymywała placebo (n=10), grupa II otrzymywała aspirynę przez 3 dni w dawce jednorazowej 75 mg/d p.o. (n=23) oraz grupa III otrzymywała aspirynę przez 3 dni w dawce jednorazowej 300 mg/d p.o. (n=23). W porównaniu z placebo aspiryna w obu zastosowanych dawkach nie wpływała na odkształcalność erytrocytów. Wykazano natomiast statystycznie znamienne (p 0,05) 25 proc. zwiększenie gotowości erytrocytów do agregacji w grupie pacjentów otrzymujących wysoką dawkę ...

  Streszczenie angielskie: Essential hypertension is one of the most important risk factors for cardiovascular diseases. Its pathophysiological mechanism is unknown. Recent data suggests that deformability and aggregation of red blood cells may play an important role in the regulation of blood rheology in hypertension. Simultaneously three are reports suggesting that antihypertensive effects of angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) could be counteracted by high doses of aspiryn. We postulate that these effects could be related to the changes in blood rheology. Accordingly we designed a study to evaluate the effect of low or high dose of aspirin on deformability and aggregability of red blood cells from patients with essential hypertension. Deformability and aggregability of red blood cells were measured by laser diffractometer (Rheodyn SSD, Myrenne GmbH) and computerized automatic aggregometer (MA1 Myrenne GmbH, Germany), respectively. The effects of aspirin on deformability and aggregation of red blood cells were studied ex vivo in whole blood from three groups of patients with essential hypertension (group I: 10 patients receiving placebo, group II: 23 patients receiving 75 mg/day p.o. aspirin for 3 days, and group III: 23 patients receiving 300 mg/day p.o. aspirin for 3 days). Subjects in all groups received the same combination of antihypertensive agents consisting of: one of ACEI (enalapril or perindopril), one of á-antagonists (metoprolol or bisoprolol), and diuretic agent ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Endothelial secretogogues and deformability of erythrocytes.
  Autorzy: Korbut R. A., Adamek-Guzik T., Madej J[ózef], Korbut R.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4 p. 1) s.655-665, il., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Many diseases of the heart and circulatory system have been linked with both dysfunction of vascular endothelium and insufficient deformability of erythrocytes. Using shear stress laser diffractometry we investigated whether deformability of erythrocytes would be regulated endogenously by generation of two endothelial secretogogues: prostacyclin and nitric oxide. Experiments were performed in rats ex vivo and with whole blood or isolated erythrocytes in vitro. Iloprost - a stable analogue of prostacyclin (10 ćg/kg i.v.) and SIN-1 (NO-donor) at a dose of 2 mg/kg/min i.v. induced a significant improvement of deformability of erythrocytes ex vivo. Improvements of deformability by these two compounds were also evident in vitro when they were applied at a range of concentrations of 1 ćM and 3 ćM, respectively. Cyclooxygenase (indomethacin 20 mg.kg i.v.) and nitric oxide synthase (L-NAME 10 mg/kg i.v.) inhibitors while worsening deformability ex vivo, they did not affect (3 mM and ćM, respectively) rheological functions of erythrocytes in vitro. Aggravating effects of these inhibitors on erythrocyte deformability ex vivo were reversed by prostacyclin and nitric oxide supplemented exogenously. Aspirin at a low (1 mg/kg i.v.) and high dose (50 mg/kg i.v.), contrary to indomethacin and L-NAME, aggravated wrythrocyte deformability either ex vivo or in vitro. It is concluded that autocrine function of vascular endothelium plays an important role in regulation of rheology of red blood cells in flowing blood. The mechanism ...

  stosując format: