Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KORBAL
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Wpływ ilości pobieranej krwi do badań na anemię wczesną u wcześniaków z masą ciała 1000-1500 g leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka.
Tytuł angielski: Prematury infants anaemia due to blood sampling for laboratory analysis.
Autorzy: Korbal Piotr, Śledź Katarzyna, Kotzbach Roman, Szymański Wiesław
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.526-532, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki


  2/11

  Tytuł oryginału: Rola podaży żelaza w zapobieganiu anemii u wcześniaków z masą ciała poniżej 1500 g podczas terapii erytropoetyną.
  Tytuł angielski: Role of supplemental iron as a profilaxis of premature infants anaemia in the group of newborns with birth weight below 1500 grams treated with erythropoetin.
  Autorzy: Rożnowska Urszula, Korbal Piotr, Szymański Wiesław
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.553-558, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/11

  Tytuł oryginału: Żółtaczka noworodków urodzonych przedwcześnie.
  Tytuł angielski: Jaundice of premature infants.
  Autorzy: Sadowska-Krawczenko Iwona, Korbal Piotr, Szymański Wiesław
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.564-567, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/11

  Tytuł oryginału: Poziom ferrytyny i żelaza w surowicy noworodków przedwcześnie urodzonych z masą ciała poniżej 1500 g.
  Tytuł angielski: Serum ferritin and iron levels in preterm babies with birthweight below 1500 g.
  Autorzy: Rożnowska Urszula, Korbal Piotr, Mikołajczak Aleksandra
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (1) s.42-44, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy była próba odpowiedzi na pytanie, czy przetaczanie koncentratu krwinek czerwonych powinno wykluczać suplementację żelazem, jaką stosuje się w profilaktyce anemii u wcześniaków. Do rozwiązania problemu posłużyć miały zachowania się poziomów żelaza i ferrytyny w zależności od ilości przetaczań. Na podstawie uzyskanych wyników możemy stwierdzić, że leczenie krwią nie wpływa w sposób istotny na poziomy w/w parametrów i profilatyka niedokrwistości preparatem żelaza powinna być kontynuowana.

  Streszczenie angielskie: We aimed to determine how serum ferritin levels and iron status are influenced by blood transfusions in preterm infants with birthweight below 1500 g and gestational age (GA) between 27-35 weeks. WE wanted to prove whether after blood transfusions further iron suplemmentation should be limited. Our conclusions are that blood transfusions have usignificant impact on iron storage and iron supplementation can be continued.


  5/11

  Tytuł oryginału: Ekonomiczne przesłanki stosowania czynnej profilaktyki grypy.
  Tytuł angielski: Economic prerequisites for active influenza prevention.
  Autorzy: Grześk Grzegorz, Gałaj Andrzej, Korbal Piotr, Durmowicz Anna, Szadujkis-Szadurski Leszek, Borys Danuta, Grześk Elżbieta
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.329-332, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ekonomika
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Grypa, jak i ostre infekcje górnych dróg oddechowych charakteryzują się wysoką zapadalnością i umieralnością, a co za tym idzie, pociągają za sobą zarówno ludzkie, jak również ekonomiczne konsekwencje. Standardowe leczenie, zarówno u dzieci jak i dorosłych, jest przede wszystkim postępowaniem niespecyficznym i zachowawczym, polegającym na podawaniu leków przeciwgorączkowych, właściwym nawadnianiu chorego, stosowaniu leków przeciwkaszlowych itd. Zalecane jest także leżenie przez cały okres choroby. W przypadku grypy stosunkowo często dochodzi do powstania powikłań, szczególnie wśród osób z grup podwyższonego ryzyka. Koszty leczenia znacznie wzrastają ze względu na zwiększenie kosztów farmakoterapii, opieki oraz kosztów związanych z przedłużeniem absencji chorobowej. Jedyną metodą pozwalającą na znaczną redukcję ryzyka wystąpienia grypy jest przeprowadzanie szczepień profilaktycznych antygenowo uaktualnioną szczepionką grypy.

  Streszczenie angielskie: Influenza and other actue infections of the upper respiratory tract are characterized by a high morbidity and mortality. As a result, they entail not only human but also economic consequences. A typical treatment is nonspecific and conservative. It consists of treatment with nonsteroid antiinflammatory drugs, antitussive drugs, hydratation, etc. Influenza is very often associated with complications especially in high risk groups (children, the elderly, chronically-ill people). The cost of treatment increases because of raising costs of pharmacotherapy and the increased absence from work. Vaccination is a safe and morbidity-diminishin method.


  6/11

  Tytuł oryginału: Badania słuchu u niemowląt leczonych na oddziale intensywnej terapii noworodków i niemowląt.
  Tytuł angielski: The examinations of hearing in infants treated in neonatal intensive care units.
  Autorzy: Drela Maria, Korbal Piotr, Sinkiewicz Anna, Szułczyński Jarosław
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.611-616, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena słuchu i analiza czynników ryzyka uszkodzenia narządu słuchu u niemowląt leczonych na oddziale intensywnej terapii noworodków i niemowląt. Badania przeprowadzono u 287 niemowląt pomiędzy 3 a 6 miesiącem życia po wypisaniu z oddziału intensywnej terapii w Pracowni Audiometrii Obiektywnej Kliniki Otolaryngologii. U wszystkich dzieci wykonano badanie potencjałów słuchowych wywołanych z pnia mózgu za pomocą bodźca typu trzask. W przypadku niedosłuchu badanie poszerzono o krótkie bodźce tonalne o częstotliwości 500 i 1000 Hz. Niedosłuch stwierdzono u 48 (16,7 proc.) niemowląt w pierwszym badaniu wykonywaniem około 3 miesiąca życia i u 27 (9,4 proc.) niemowląt w badaniu kontrolnym wykonywanym w 6 miesiącu życia. Wśród czynników ryzyka dominowały wiek ciążowy 33 Hbd, urodzeniowa masa ciała 1500 g, zaburzenia oddechowo-krążeniowe i krwawienia do o.u.n.


  7/11

  Tytuł oryginału: Wartość kliniczna zastosowania syntetycznego wskaźnika wyrównania glikemii (GCI) jako metody oceny wyrównania metabolicznego u ciężarnych chorych na cukrzycę w odniesieniu do stanu zdrowia noworodków.
  Tytuł angielski: Clinical value of the Glycemic Control Index (GCI) as a method of metabolic control evaluation in diabetic pregnant women and its relation to newborns.
  Autorzy: Kaźmierczak Jolanta, Szymański Wiesław, Korbal Piotr, Koczorowski Bogusław, Ruprecht Zofia, Graczykowska-Koczorowska Alicja, Jędrzejewska Elżbieta, Wilczyński Jan, Podciechowska4 Lech
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.212-216, il., bibliogr. 15 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem leczenia cukrzycy w ciąży jest pełna normalizacja zaburzeń gospodarki węglowodanowej warunkująca prawidłowy przebieg ciąży i minimalizowanie powikłań u matki i dziecka. Niezbędne stało się systematyczne ocenianie skuteczności prowadzonej terapii, a dla pełniejszego odzwierciedlenia stanu metabolicznego uważa się za najkorzystniejsze stosowanie jednocześnie kilku wskaźników. W Katedrze i Klinice Endokrynologii i Diabetologii AM w Bydgoszczy stworzono jeden syntetyczny - wskaźnik ogólny wyrównania glikemii (glycerinic control index) - GCI. Celem naszej pracy była ocena przydatności klinicznej wyznaczania stopnia wyrównania cukrzycy u ciężarnych przy pomocy wskaźnika GCI w odniesieniu do stanu klinicznego noworodków. Przeanalizowano dane 224 chorujących na cukrzycę ciężarnych, które w latach 1992 - 1996 były objęte opieką Ośrodka Intensywnej Opieki Diabetologiczno-Położniczej przy Klinice Endokrynologii i Diabetologii Klinicznej AM w Bydgoszczy.Przeanalizowano częstość występowania wybranych powikłań okresu noworodkowego: wcześniactwa, zaburzeń oddychania i hipoglikemii z uwzględnieniem typu cukrzycy u matek (cukrzyca przed ciążą - PGDM lub cukrzyca ciężarnych - GDM) oraz wyrównania stanu metabolicznego ocenionego wg wskaźnika GCI w chwili objęcia opieką Ośrodka, w posczególnych trymestrach ciąży i dla okresu całej ciąży. Gorszy stan kontroli metabolicznej u ciężarnych, niezależnie od typu cukrzycy, miał wpływ na wystąpienie wcześniactwa. Zaburzenia oddychania u noworodków znamiennie częściej wiązały się z dostateczną i złą kontrolą metaboliczną w grupie kobiet z GDM. Częstość hipoglikemii u noworodków urodzonych w grupie matek z PGDM...


  8/11

  Tytuł oryginału: Case of neonate with Cantrell's pentalogy complicated by necrotizing enterocolitis.
  Autorzy: Zajączkowska-Sadlok Arleta, Koziołkiewicz Kazimierz, Korbal Piotr
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (1) s.24-27, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Cantrell's pentalogy is a rare congenital defect syndrome, including hernia of the umbilical cord, diaphragmetic defect, abnormalities of teh sternum structure, preicardial defect and heart defect. Only 6 cases of children with the above syndrome who survived were described before 1996. Now, advances in intensive care and new surgical techniques allows to correct more congenital defects, thus making possible further development of the child. Case reprot: The paper presents a case of a neonate, born after full-term pregnancy, operated on the first day of life because of omphalocele, in whom detection of other anomalies contributed to the diagnosis of Cantrell's pentalogy with coplex heart defect in the form of Fallot's tetralogy. The post-operative course was additionally complicated by necrotizing enterocolitis, requiring exteriorization of the small intestine and long-term complete parenteral feeding. The enterostomy was closed in the 2nd month of life. Because of reterdation of psychomotor development, due probably to numerous repeated hospitalizations, the child underwent rehabilitation accordingto Vojta's method, which resulted in gradual development of motor and cognitive functions. The patient required close co-operation between the parents and physcicians representing many medical disciplines. Cardiosurgical consultation led to qualification of the boy for surgical correction of heart defects which is to be performed at the age of 1 year. Then the patient is scheduled or reconstruction of the abdominal integument. Conclusions: Therefore, Cantrell's pentalogy seems to be one of teh defect syndromes, in which survival and nearly normal development of the child is possible owing to advances in pediatric surgery, intensive care and therapy.


  9/11

  Tytuł oryginału: Rekomendacje zapobiegania zespołowi nagłej śmierci niemowląt.
  Autorzy: Gadzinowski Janusz, Kaczmarski Maciej, Korbal Piotr, Lauterbach Ryszard, Mazela Jan, Rudnicki Jacek, Świetliński Janusz, Wasilewska Jolanta, Wysocki Jacek
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (7/8) s.32-43, bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta


  10/11

  Tytuł oryginału: The activity of protein C in the blood of preterm infants with birth weight below 1500 g, with or without intracranial haemorrhages.
  Autorzy: Korbal Piotr
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.44-46, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Intracranial haemorrhages (IVH) are still a major problem in the neonatology. It is predominantly a disorder of preterm infants especially newborns with body mass less than 1500 g. This complication is frequently the cause of death during the first few days of life or leaves permanent damage to the central nervous system. The etiology of this hemorrhages is multifactorial. The role of abnormalities of hemostatic system especially coagulation in the development of IVH is incompletely understood. The purpose of our study was to examine activity of protein C(PC) in the groups of premature infants with or without IVH. We determined decreased PC activity in the group with IVH with birth weight 1500 g. In the groups of premature infants with birth weight less than 1500 g significant differences we observed depending on grade of IVH.


  11/11

  Tytuł oryginału: Antithrombin activity in the plasma of the premature infants with intraventricular haemorrhages.
  Autorzy: Korbal Piotr, Jurkowska Małgorzata, Szymański Wiesław
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.47-49, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Intracranial haemorrhages (IVH) are still a major problem in the neonatology. This complication is predominantly a disorder of preterm infants especially newborns with body mass less than 1500 g. The etiology of this hemorrhages is multifactorial. The role of abnormalities of hemostatic system especially coagulation in the development of IVH is incompletely understood. The purpose of our study was to examined activity of antithrombin (AT), previously (ATIII) in the groups of premature infants with or without IVH. We determined decreased AT activity in the group with IVH with birth weight 1500 g. In the groups of premature infants with birth weight less than 1500 g significant differences we observed depending on grade of IVH.

  stosując format: