Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOPFF
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Terapeutyczna angiogeneza w chorobie wieńcowej.
Tytuł angielski: Therapeutic angiogenesis in coronary artery disease.
Autorzy: Kopff Anna, Drożdż Jarosław, Kasprzak Jarosław
Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.63-66, sum.
Sygnatura GBL: 313,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pojęciem terapeutycznej angiogenezy określa się induckję lub stymulację (używając czynnikw wzrostu lub kodujących je genów) rozwoju nowych naczyń krwionośnych, w celu leczenia stanów klinicznych charakteryzujących się miejscem upośledzeniem unaczynienia. Mimo znacznego postępu w leczeniu choroby wieńcowej, część pacjentów z zaawansowaną objawową chorobą, nie jest skutecznie leczona farmakologicznie ani dostępnym i metodami mechanicznej rewaskularyzacji (PTCA, CABG). Nową strategię leczenia choroby wieńcowej może stanowić pobudzanie wzrostu naczyń krążenia obocznego w mięśniu sercowym. W artykule przedstawiono ostatnio publikowane doniesienia dotyczące klinicznego zastosowania terapeutycznej angiogenezy u chorych z chorobą wieńcową.

  Streszczenie angielskie: The term "therapeutic angiogenesis" describes the induction or stimulation of neovascularization for the treatment of pathological clinical situations characterized by local hypovascularity. Despite recent advances in the treatmetn of coronary artery disease, a signficant number of patietns with advanced, symptomatic disease cannot be adequately managed by either medical therapy or by available revacularisation procedures (PTCA, CABG). Promoting the growth of new collateral blood vessels in the myocardium using recombinant genes or growth factors may represent a new approach to the treatment of cardiovascualr disease. Recently published reports concerning clinical application of the therapeutic angiogenesis in humans with CAD is presented in this article.


  2/3

  Tytuł oryginału: Anthocyanins - an adjunct to cardiovascular therapy?
  Tytuł polski: Antocyjaniny wsparciem leczenia kardiologicznego?
  Autorzy: Kowalczyk Edward, Kopff Anna, Niedworok Jan, Kopff Maria, Jankowski Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.332-336, tab., bibliogr. 29 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background. Anthocyanins are one of the most important water-soluble plant pigments. They belong to flavonoids and are derivatives of 2-phenylo-benzo-â pyren. They have antioxidant and anti-inflammatory properties and, therefore, may be potentially used to combat oxidative stresss, frequently present in cardiovascular diseases. Aim. To assesses the effects of anthocyanins from chokeberry (aronia Melanocapra) on some parameters of oxidation-reduction balance in an animal model. Methods. Of 20 male Wistar rats, 10 received for 3 months pure water, ant the other rats 10-1000 mg/l of anthocyanins from Aronia melanocarpa. Afterwards, blood samples were collected for assessment of the (1) content of substances reacting with thiobarbitural -TBARS, (2) antioxidant status and glutathione peroxidasse activity, 93) concentration of sulphydryl groups, and 94) nitrite concentration. Results. Anthocyanins significantly reducted the content of TBARS and thiol pritein groups and non-significantly increased glutathione peroxidase activity, total content of antioxidants and nitrite concentration. Conclusions. Anthocyanins from chokeberry decrease lipid peroxidation which may be potentially used to commbat oxitative stress.


  3/3

  Tytuł oryginału: Wpływ doświadczalnej tyreotoksykozy na zawartość wybranych makropierwiastków w osoczu królików.
  Tytuł angielski: Effect of experimental thyrotoxicosis on serum macroelement selected concentration in rabbits.
  Autorzy: Kopff Maria, Kowalczyk Edward, Rudnicka Magdalena, Kopff Anna, Fijałkowski Paweł
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.314-317, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Gruczoły wydzielania wewnętrznego i układ nerwowy odgrywają ważną rolę w metabolizmie pierwiastków. Hormony między innymi regulują transport i wydalanie pierwiastków. Cel. celem pracy było zbadanie wpływu tereotoksykozy, wywołanej doświadczalnie podawaniem królikom L-tyroksyny, na zawartość makropierwiastków w osoczu królików. Metodyka. Badania przeprowadzono na 40 królikach, którym codziennie przez 21 dni sondą dożołądkową podawano 100 ćg/kg masy ciała/dzień Eltroxinu firmy GlaxoSmithKline. Przed podaniem i po 21 dnaich podawania Eltroxinu pobierano krew z żyły brzeżnej ucha i oznaczano stężenie tyreortopiny (TSH), trijodotyroniny (T3), tyroksyny (T4), cholesterolu całkowitego oraz określano stężenie pierwiastków: wapnia, magnezu, potasu i sodu. (Oznaczanie hormonów i cholesterolu miało na celu ocenę czy uzyskano stan tyreotoksykozy). Wyniki. Po 21 dniach dożołądkowego podawania 100 ćg/kg masy ciała/dzień Eltroxinu uzyskano stan tyreotoksykozy oraz znamienne statystycznie obniżenie stężenia magnezu w osoczu krwi królików bez istotnych zmian w stężeniu pozostałych badanych pierwiastków. Wniosek. Wyrównanie poziomu magnezu winno być brane pod uwagę w leczeniu tyreotoksykozy.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Endocrine glands and the nervous system play important roles in macroelement metabolism. Hormones and other factors regulate macroelement transport and elimination. Aim. The aim of the study was to assess the effect on the macroelement content of the serum of rabbits with of thyrotoxicosis caused experimentally by L-thyroxine administration. Methods. The study was carried out on a group of 40 rabbits each of which was given Eltroxine (GlaxoSmithKline) 100 ćg/kg of body massdaily by gastric tube for 21 days. Before and after these 21 days of Eltroxine administration blood taken from the ear marginal vein was collected for the assessment of thyrothrophin (TSH), triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), total cholesterol and the concentration of the following macroelements: calcium, magnesium, potassium and sodium. (Hormones and cholesterol levels were used for the thyrotoxicosis evaluation). Results. 21 days of Eltroxine administration caused thyrotoxicosis and a statistically significant decrease in serum magnesium concentration, without significant changes in the other macroelements evaluated. Conclusion.magnesium supplementation should be considered for patients with thyrotoxicosis (and perhaps in the treatment of hyperthyroidism).

  stosując format: