Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KOPALA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Przypadek usznopochodnego ropnia móżdżku.
Tytuł angielski: A case of otogenic cerebellar abscess.
Autorzy: Modrzyński Marek, Wróbel Barbara, Zawisza Edward, Kopala Wacław
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.140-142, il., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Ropien móżdżku jest poważnym powikłaniem chorób ucha, wymagającym wczesnej diagnostyki i leczenia. Tomografia komputerowa z podaniem kontrastu jest bardzo pomocna w jego diagnostyce. Fakt ten zilustrowano opisem przypadku ropnia móżdżku w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego z perlakiem u jednego z naszych pacjentów. W badaniu stwierdzono wyciek z ucha, gorączkę, bóle głowy, wymioty i jednostronny niedosłuch przewodzeniowy. Zastosowano leczenie polegające na wykonaniu operacji radykalnej, nacięciu ropnia móżdżku oraz antybiotykoterapii.

  Streszczenie angielskie: Cerebellar abscess is a serious complication of ear disease that requires early diagnosis and treatment. Computerized axial tomography with contrast enhancement is very useful for the diagnosis of these abscesses. This fact is illustrated by a case report of a cerebellar abscess secondary to chronic otitis media with cholesteatoma detected in one of our patients. On examined otorrhoea, fever, headache, vomiting and had hemilateral conductive hearing loss. The therapy included radical operation, excision of theabscess and antibiotic therapy.

  stosując format: